Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Aditya 369 (1991)
చిత్రం: ఆదిత్య 369 (1991)
సంగీతం: ఇళయరాజా
నటీనటులు: బాలకృష్ణ, మోహినీ
దర్శకత్వం: సింగీతం  శ్రీనివాసరావు
నిర్మాత: శ్రీమతి అనిత కృష్ణ
విడుదల తేది: 18.07.1991Songs List:జాణవులే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఆదిత్య 369 (1991)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి.బాలు, యస్.పి.శైలజ, యస్.జానకి 

ఆ ఆ..ఆ ఆ ఆ..ఆ ఆ ఆ..ఆ ఆ ఆ ఆ..ఆ ఆ
నెర జాణవులే వర వీణవులే
కిలికించితాలతో

ఆహాహాహా జాణవులే మృదుపాణివిలే
మధు సంతకాలలో

కన్నులలో సరసపు వెన్నెలలే..
సన్నలలో గుస గుస తెమ్మెరలే..
మోవిగని మొగ్గగని మోజు పడిన వేళలో

జాణవులే వర వీణవులే
కిలికించితాలతో 

ఆహాహాహా జాణవులే మృదుపాణివిలే
మధు సంతకాలలో

మోమటు దాచీ మురిపెము పెంచే..లాహిరిలో
అహహహహ ఒహోహూ హొహొహూ
మూగవుగానే మురళిని ఊదే..వైఖరిలో

చెలి ఒంపులలో హంపి కళ ఊగే ఉయ్యాల
చెలి పయ్యెదలో తుంగ అలా పొంగే ఈ వేళ
మర్యాదకు విరిపానుపు సవరించవేమిరా

జాణవులే వర వీణవులే
కిలికించితాలతో

ఆహాహాహా జాణవులే..మృదుపాణివిలే
మధు సంతకాలలో

కన్నులలో సరసపు వెన్నెలలే
సన్నలలో గుస గుస తెమ్మెరలే
మోవిగని మొగ్గగని మోజు పడిన వేళలో

జాణవులే వర వీణవులే
కిలికించితాలతో

ఆహాహాహా జాణవులే..మృదుపాణివిలే
మధు సంతకాలలో

చీకటి కోపం చెలిమికి లాభం కౌగిలిలో
అహహహహ ఒహోహూ హొహొహూ
వెన్నెల తాపం వయసుకు ప్రాణం ఈ చలిలో
చెలి నా రతిలా హారతిలా నవ్వాలీవేళ
తొలి సోయగమే ఓ సగము ఇవ్వాళీవేళ
పరువానికి పగవానికి ఒక న్యాయమింక సాగునా

జాణవులే వర వీణవులే
కిలికించితాలతో
ఆహాహాహా...

జాణవులే మృదుపాణివిలే
మధు సంతకాలలో

కన్నులలో సరసపు వెన్నెలలే
సన్నలలో గుస గుస తెమ్మెరలే
మోవిగని మొగ్గగని మోజు పడిన వేళలో

జాణవులే ఆహాహా వర వీణవులే
కిలికించితాలతో

ఆహాహా మృదుపాణివిలే
మధు సంతకాలలో

రాసలీలవేళ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఆదిత్య 369 (1991)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: వెన్నెలకంటి
గానం: యస్.పి.బాలు, ఎస్.జానకి

రాసలీలవేళ రాయబారమేల
మాటే మౌనమై మాయజేయనేలా
రాసలీలవేళ రాయబారమేల

కౌగిలింత వేడిలో కరిగే వన్నె వెన్నలా
తెల్లబోయి వేసవి చల్లె పగటి వెన్నెల
మోజులన్నీ పాడగా జాజిపూల జావళి
కందెనేమో కౌగిట అందమైన జాబిలి
తేనెవానలోన చిలికే తీయనైన స్నేహము
మేని వీణలోన పలికే సోయగాల రాగము
నిదురరాని కుదురులేని ఎదలలోని సొదలుమాని

రాసలీలవేళ రాయబారమేల
మాటే మౌనమై మాయజేయనేలా
రాసలీలవేళ రాయబారమేల

మాయజేసి దాయకు సోయగాల మల్లెలు
మోయలేని తీయని హాయి పూల జల్లులు
చేరదీసి పెంచకు భారమైన యవ్వనం
దోరసిగ్గు తుంచకు ఊరుకోదు ఈ క్షణం
చేపకళ్ళ సాగరాల అలల ఊయలూగనా
చూపు ముళ్ళు ఓపలేను కలల తలుపు తీయనా
చెలువ సోకు కలువ రేకు చలువ సోకి నిలువ నీదు

రాసలీలవేళ రాయబారమేల
మాటే మౌనమై మాయజేయనేలా
రాసలీలవేళ రాయబారమేల
రాసలీలవేళ రాయబారమేల
సెంచరీలు కొట్టే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఆదిత్య 369 (1991)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి.బాలు, ఎస్.జానకి

సెంచరీలు కొట్టే వయస్సు మాదీ
బౌండరీలు దాటే మనస్సు మాదీ
సెంచరీలు కొట్టే వయస్సు మాదీ
బౌండరీలు దాటే మనస్సు మాదీ
చాకిరీలనైనా మజా మజావళీలు చేసి పాడు సోలో
ఇక ఆడియోలో వీడియోలో చెలి జోడియోలో

సెంచరీలు కొట్టే వయస్సు మాదీ
బౌండరీలు దాటే మనస్సు మాదీ

మేఘమాలనంటుకున్న యాంటినాలతో
మెరుపుతీగ మీటి చూడు తందనాలతో
సందెపొద్దు వెన్నెలంటు చందనాలతో
వలపు వేణువూది చూడు వందనాలతో
చక్రవాక వర్షగీతి వసంత వేళ పాడు తుళ్ళిపడ్డ ఈడుజోడు తుఫానులో
కన్నెపిల్ల వాలుచూపు కరెంటు షాకుతిన్న కుర్రవాళ్ళ ఈలపాట హుషారులో
లైఫు వింత డ్యాన్సు లిఖించు కొత్త ట్యూన్సు
ఉన్నదొక్క ఛాన్సు సుఖించమంది సైన్సు
వాయువీణ హాయిగాన రాగమాలలల్లుకున్నవేళ

సెంచరీలు కొట్టే వయస్సు మాదీ
బౌండరీలు దాటే మనస్సు మాదీ

చాకిరీలనైనా మజా మజావళీలు చేసి పాడు సోలో
ఇక ఆడియోలో వీడియోలో చెలి జోడియోలో
సెంచరీలు కొట్టే వయస్సు మాదీ
బౌండరీలు దాటే మనస్సు మాదీ

వెచ్చనైన ఈడుకున్న వేవులెంగ్తులో రెచ్చి రాసుకున్నపాటకెన్ని పంక్తులో
విచ్చుకున్న పొద్దుపువ్వు ముద్దుతోటలో కోకిలమ్మ పాటకెన్ని కొత్తగొంతులో
ఫాక్సుప్రాటు బీటు మీద పదాలు వేసి చూడు హార్టుబీటు పంచుకున్న లిరిక్కులో
కూచిపూడి గజ్జెమీద ఖవాలి పాడి చూడు కమ్ముకున్న కౌగిలింత కధక్కులో
నిన్నమొన్నకన్నా నిజానిజాలకన్నా
గతాగతాలకన్నా ఇవాళ నీది కన్నా
పాటలన్ని పూవులైన తోటలాంటి లేత యవ్వనాన

సెంచరీలు కొట్టే వయస్సు మాదీ
బౌండరీలు దాటే మనస్సు మాదీ

చాకిరీలనైనా మజా మజావళీలు చేసి పాడు సోలో
ఇక ఆడియోలో వీడియోలో చెలి జోడియోలో
సెంచరీలు కొట్టే వయస్సు మాదీ
బౌండరీలు దాటే మనస్సు మాదీ
జింగు చాక చచ్చ జిజిక్ చాచా
జింగు చాక చచ్చ జిజిక్ చాచా
చిలిపి యాత్రలో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఆదిత్య 369 (1991)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్ర

చిలిపి యాత్రలో చల్ చల్ చల్ చల్
జరపమందిలే జంతర్ మంతర్ చెప్పుకో ఎందుకో
పడుచు గుండెలో గల్ గల్ గల్ గల్
తెలుసుకుందిలే ప్యూచర్ మంజిల్ ఇప్పుడే అందుకో
కొత్త కొత్త రంగుల్లో కంటబడ్డ రంగంలో 
పుట్టనున్న స్వప్పాలెన్నెన్నో లెక్కబెట్టుకో అరెరరె

చిలిపి యాత్రలో చల్ చల్ చల్ చల్
జరపమందిలే జంతర్ మంతర్ చెప్పుకో ఎందుకో
పడుచు గుండెలో గల్ గల్ గల్ గల్
తెలుసుకుందిలే ప్యూచర్ మంజిల్ ఇప్పుడే అందుకో

ఎదురుగ ఉంది ఏదో వింత పద పద చూద్దాం ఎంతో కొంత
కలలకు కూడా కొత్తే అవునా కనబడలేదే నిన్నా మొన్నా
కనుల విందుగా ఉంది లోకం కనక ఇక్కడే కాసేపింకా ఉందాం
కలవరింతలా ఉందేరాగం కనక మెల్లగా మళ్లీ మళ్లీ విందాం
ఎవర్నయినా హలో అందాం ఎటేముందో కనుక్కుందాం
టుమారోల సమాచారమంతా సులువుగ తెలిసిన తరుణం కదా ఇది

చిలిపి యాత్రలో చల్ చల్ చల్ చల్
జరపమందిలే జంతర్ మంతర్ చెప్పుకో ఎందుకో
పడుచు గుండెలో గల్ గల్ గల్ గల్
తెలుసుకుందిలే ప్యూచర్ మంజిల్ ఇప్పుడే అందుకో
కొత్త కొత్త రంగుల్లో కంటబడ్డ రంగంలో 
పుట్టనున్న స్వప్పాలెన్నెన్నో లెక్కబెట్టుకో అరెరరె

చిలిపి యాత్రలో చల్ చల్ చల్ చల్
జరపమందిలే జంతర్ మంతర్ చెప్పుకో ఎందుకో
పడుచు గుండెలో గల్ గల్ గల్ గల్
తెలుసుకుందిలే ప్యూచర్ మంజిల్ ఇప్పుడే అందుకో

వినబడలేదా కూ కూ వెల్కం అతిథిలమంటు ఆన్సర్ చేద్దాం
తళ తళలాడే తారా తీరం తలుపులు తీసే దారే చూద్దాం
మునుపు ఎప్పుడు లేదే మైకం మయుడి మిస్టరి ఏమో ఈ మాలోకం
మెదడు విక్టరీ చేసే చిత్రం తెలివి డిక్షనరీ చెప్పే మాయ మంత్రం
నిదానించి ప్రవేశిద్దాం రహస్యాలు పరీక్షిద్దాం
కనుక్కొన్న చమత్కారాలన్ని చిలవలు పలువలు కలిపి తెలుపుదాం

చిలిపి యాత్రలో చల్ చల్ చల్ చల్
జరపమందిలే జంతర్ మంతర్ చెప్పుకో ఎందుకో
పడుచు గుండెలో గల్ గల్ గల్ గల్
తెలుసుకుందిలే ప్యూచర్ మంజిల్ ఇప్పుడే అందుకో
కొత్త కొత్త రంగుల్లో కంటబడ్డ రంగంలో 
పుట్టనున్న స్వప్పాలెన్నెన్నో లెక్కబెట్టుకో అరెరరె

చిలిపి యాత్రలో చల్ చల్ చల్ చల్
జరపమందిలే జంతర్ మంతర్ చెప్పుకో ఎందుకో
పడుచు గుండెలో గల్ గల్ గల్ గల్
తెలుసుకుందిలే ప్యూచర్ మంజిల్ ఇప్పుడే అందుకో
సురమోదము పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఆదిత్య 369 (1991)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: వేటూరి 
గానం: యస్.పి.బాలు, జానకి, సునంద 

సురమోదము

Most Recent

Default