Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Most Recent

Search Box

Ramarao on Duty (2022)చిత్రం: రామారావు (On Duty) (2022)
సంగీతం: మహతి స్వర సాగర్ 
నటీనటులు: రవితేజా, రాజిష విజయన్ , దివ్యన్ష కౌషిక్
దర్శకత్వం: శరత్ మండవ 
నిర్మాత: సుధాకర్ చెరుకూరి 
విడుదల తేది: 17.06.2022Songs List:బుల్ బుల్ తరంగ్ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రామారావు (On Duty) (2022)
సంగీతం: మహతి స్వర సాగర్ 
సాహిత్యం: రాకేందు మౌళి
గానం: సిద్ శ్రీరాం

ఓ ఓ ఓ ఓహో హో ఓ ఓ ఓ
తూలే గిరగిరమని బుర్రే ఇట్టా
తేలిందే నెలవంతా అడుగుల వెంటా
ఓ ఓ ఓ ఓహో హో ఓ ఓ ఓ

బుల్ బుల్ తరంగ్ బుల్ బుల్ తరంగ్
లోకం ఊగే గుండె
లబ్ డబ్బు మాని నీపేరై మోగే
ఏదేదో భాషల్లో… నవ్వే వాగే పిల్లా
అల్లాడి నీవైపు మనసే లాగే

నింగే రంగుల్ని వానై చల్లే
ఉబ్బి తబ్బిబ్బై మబ్బే
గాలే గంజాయి వాసనలే వీచే
మత్తే చిత్తయ్యే ముద్దిచ్చినావే

తూలే గిరగిరమని బుర్రే ఇట్టా
తేలిందే నెలవంతా అడుగుల వెంటా
కాలే పెదవులపై ముద్దుల చిట్టా
వాలిందే ఎద గూటిన పాలపిట్ట

అద్దానికి ఈ రాయికి
ఓ వింత ప్రేమ మొదలయ్యే
అద్దం అలా రాయినే ఇలా
తాకంగా రాయి పగిలెనే

పాతాళమా ఇది ఆకాశమా
నీ ప్రేమలో పడుతూనే ఎగిరా
నా బుజ్జి బంగారం నాప్రేమ నీతోనే
బ్రతుకంతా చెరి సగమై బ్రతికేద్దామా

తూలే గిరగిరమని బుర్రే ఇట్టా
తేలిందే నెలవంతా అడుగుల వెంటా
కాలే పెదవులపై ముద్దుల చిట్టా
వాలిందే ఎద గూటిన పాలపిట్ట

బుల్ బుల్ తరంగ్ బుల్ బుల్ తరంగ్
లోకం ఊగే గుండె
లబ్ డబ్బు మాని నీపేరై మోగే
ఏదేదో భాషల్లో… నవ్వే వాగే పిల్లా
అల్లాడి నీవైపు మనసే లాగే
సొట్టల బుగ్గల్లో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రామారావు (On Duty) (2022)
సంగీతం: మహతి స్వర సాగర్ 
సాహిత్యం: కళ్యాణ్ చక్రవర్తి 
గానం: హరిప్రియ, నకుల్ అభయంకర్

నేనేనా నేనేనా నిన్న మొన్న
ఉన్నది మరి నేనేనా
నిన్నేనా నిన్నేనా ఇన్నాళ్ళుగా
చూస్తున్నది నిన్నేనా

ఆ, మీసాల ఆసామివేరా
మీటితే నవ్వుల నగార
పొంగని బంగారం నా కొంగున ముడివేరా

మాయగా ఉన్నాదిలేరా
మాయనీ నీ ప్రేమ పహారా
నీతోటి ఏకాంతాలే చాలని నిడివేరా

సొట్టల బుగ్గల్లో రాసుకుపోయావే నన్నే నీ పేరా

రాసానుగా రాసానుగా
నిన్ను నన్ను చేర
ఈ సరదా ఈ సరదా
ఎపుడో మన పేరా

గుమ్మోడిని చెబుతారా
నిన్నిదిగా వలచారా
నను నీలో మనసారా కలిపేశారా

చిగురించా నలుసారా
నీ పోలికే నను చేరా
అది నీలో చూస్తుంటే బాగుందిరా

చాటుగా ఇన్నాళ్లనుంచి
దాచినా ఈ మాటలన్నీ
చెప్పనీ నీకే నన్నే
మోమాటాన్నే దాటి ఈ వేళ

సొట్టల బుగ్గల్లో రాసుకుపోతారా
నన్నే నీ పేరా

రాసానుగా రాసానుగా
నిన్ను నన్ను చేర
ఈ సరదా ఈ సరదా
ఎపుడో మన పేరా

గురువాత అనకుండా
దరువేది పడకుండా
కురులై నే కురిశారా నీ ఎదపైన

ఎదరాలి పొడులంతా
ఎదురయ్యి పరిచార
దరి చేరి దరిమిళనే నీకందించారా

ఎవరు రాలేనంత దగ్గరై
ఉంటె నీ చెంత చాలుగా
చెంపకు చారెడు కన్నుల
కాటుక నీకే అంటేలా

హ చిక్కని చీకట్లో
చిక్కని వయ్యారం చిక్కించుకోరా
రాసానుగా రాసానుగా నిన్ను నన్ను చేర
ఈ సరదా ఈ సరదా ఎపుడో మన పేరా

Palli Balakrishna Sunday, May 8, 2022
Ranga Ranga Vaibhavanga (2022)చిత్రం: రంగ రంగ వైభవంగా (2022)
సంగీతం: దేవీశ్రీప్రసాద్
నటీనటులు: పంజా వైష్ణవ్ తేజ్ , కేతికా శర్మ 
దర్శకత్వం: గిరిశాయ
నిర్మాత: బి.వి.యస్.యన్.ప్రసాద్
విడుదల తేది: 2022Songs List:తెలుసా తెలుసా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రంగ రంగ వైభవంగా (2022)
సంగీతం: దేవీశ్రీప్రసాద్
సాహిత్యం: శ్రీమణి
గానం: శంకర్ మహదేవన్ 

తెలుసా తెలుసా
ఎవ్వరికోసం ఎవ్వరు పుడతారో
ఎవరికీ ఎవరేమి అవుతారో

తెలుసా తెలుసా
ఈ హృదయాలకు యే కదా రాసుంధో
ఎవ్వరు చదవని కధనం ఏముందో
ఆడే పాడే వయసులో
ముడే పడే ఓ రెండు మనసులు
పాలు నీళ్ళు వీళ్లపొలికలు
వేరే చేసి చూసే వెళ్ళేంధంటారు

తెలుసా తెలుసా
ఎవ్వరికోసం ఎవ్వరు పుడతారో
ఎవరికీ ఎవరేమి అవుతారో

కలిసే ఉన్న కలవని కన్నుల్లా
కనిపిస్తూ వున్న కలలే ఒకటంట
పగలు రాత్రిలా పక్కనే ఉంటున్నా
వెళ్ళీ కలిసుండే రోజే రాదంటా

తెలుసా ఆ ఒప్పు నిప్పులకంట
చిటపటలాడే కోపాలే వెళ్ళేనంట
ఒకరిని ఒకరు మక్కువగా ఠక్కువగా చూసే
పోటీ పెట్టాలో మరి వీళ్లకు సాటి ఎవరు రారంట

తెలుసా తెలుసా
ఎవ్వరికోసం ఎవ్వరు పుడతారో
ఎవరికీ ఎవరేమి అవుతారో

చుట్టు తారల్లా చుట్టాలంటున్నా
భూమి చంద్రుళ్ళ వెల్లే వేరంట
ముచ్చపు హారంలో రాయి రత్నం లా
ఎందరిలోవున్నా అస్సలు కలవారుగా

యెదురెదురుంటే ఆ తూర్పు పదమరలిన
ఏదో రోజు ఒకటయ్యే వీలుందంట
పక్కానే వున్నా కలిసే దారొకటే ఐనా
కానీ ఏ నిమిషం ఒక్కటిగా పడని అడుగులు వీళ్లంటా

తెలుసా తెలుసా
ఎవ్వరికోసం ఎవ్వరు పుడతారో
ఎవరికీ ఎవరేమి అవుతారో

తెలుసా తెలుసా
ఈ హృదయాలకు యే కదా రాసుంధో
ఎవ్వరు చదవని కధనం ఏముందో
కొత్తగా లేదేంటి..? పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రంగ రంగ వైభవంగా (2022)
సంగీతం: దేవీశ్రీప్రసాద్
సాహిత్యం: శ్రీమణి
గానం: అర్మాన్ మాలిక్, హరిప్రియ 

కొత్తగా లేదేంటి… కొత్తగా లేదేంటి
ఇంత దగ్గరున్నా నువ్వు నేను
కొత్తగా లేదేంటి..?

ఎందుకుంటాదేంటి..?
ఎందుకుంటాదేంటి..?
ఎంత దూరమైనా నువ్వు నేను
ఒక్కటే కాబట్టి

మనిషినెక్కడో ఉన్నా… మనసు నీ దగ్గరే
నిదురలో నేనున్నా… కలవనీవద్దకే
ఒకరికొకరై కలిసిలేమా… ఇద్దరం ఒకరై, ఒకరై

కొత్తగా లేదేంటి… కొత్తగా లేదేంటి
ఇంత దగ్గరున్న నువ్వు నేను
కొత్తగా లేదేంటి..?

ఎందుకుంటాదేంటి..?
ఎందుకుంటాదేంటి..?
ఎంత దూరమైనా నువ్వు నేను
ఒక్కటే కాబట్టి

గుండెసడి తోటి… ముద్దుసడి పోటి
హద్దు దాటిందే
అయినా కొత్తగా లేదేంటి..?

సెకనుకో కోటి… కలలు కనలేదేంటి
దానితో పోల్చీ చూస్తే… ఇందులో గొప్పేంటి
ఎంత ఏకాంతమో… మన సొంతమే
అయినా కొత్తగా లేదేంటి..?

ఎంత పెద్ద లోకమో… మన మద్యలో
అయిన ఎప్పుడడ్డుగుదేంటి..?

కొత్తగా లేదేంటి, ఆ హా
కొత్తగా లేదేంటి, మ్ హూ
ఇంత దగ్గరున్న నువ్వు నేను
కొత్తగా లేదేంటి..?

ఎందుకుంటాదేంటి..?
ఎందుకుంటాదేంటి..?
ఎంత దూరమైనా నువ్వు నేను
ఒక్కటే కాబట్టి

కొత్తగుంటుంది ప్రేమ అంటారే
పక్కనుండి ప్రేమే అయినా
కొత్తగా లేదేంటి..?

మొదటి అడుగేసే, హే ఏఏ ఏఏ
పాపవా నువ్వు, ఊఊ ఊ ఊ
ఇంత నడిచాక, ఆఆ
నడకలో తడబాటుంటాదేంటి

ఎన్నినాళ్ళ వీక్షణం ఈ క్షణం
అయినా కొత్తగా లేదేంటి..?
ఎందుకంటే ఈ క్షణం విడిపోం
అని నమ్మకం కాబట్టి

కొత్తగా లేదేంటి… కొత్తగా లేదేంటి
ఇంత దగ్గరున్న నువ్వు నేను
కొత్తగా లేదేంటి..?

ఎందుకుంటాదేంటి..?
ఎందుకుంటాదేంటి..?
ఎంత దూరమైనా నువ్వు నేను
ఒక్కటే కాబట్టి

Palli Balakrishna Saturday, May 7, 2022
Sarkaru Vaari Paata (2022)చిత్రం: సర్కారువారి పాట (2022)
సంగీతం: ఎస్. ఎస్. థమన్
నటీనటులు: మహేష్ బాబు, కీర్తి సురేష్
దర్శకత్వం: పరశురామ్
నిర్మాణ సంస్థలు: మైత్రి మూవీ మేకర్స్, 14 రీల్స్, GMB
విడుదల తేది: 12.05.2022Songs List:కళావతి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సర్కారువారి పాట (2022)
సంగీతం: ఎస్. ఎస్. థమన్
సాహిత్యం: అనంత శ్రీరామ్
గానం: సిద్ శ్రీరామ్

మాంగల్యం తంతునానేనా 
మమజీవన హేతునా! 
కంఠే భద్నామి సుభగే 
త్వం జీవ శరదాం శతం

వందో ఒక వెయ్యో ఒక లక్షో మెరుపులు 
మీదికి దూకినాయ ఏందే నీ మాయ
ముందో అటు పక్కో ఇటు దిక్కో చిలిపిగ 
తీగలు మోగినాయ పోయిందే సోయ

ఇట్టాంటివన్ని అలవాటే లేదే
అట్టాంటి నాకీ తడబాటసలేందే
గుండె ధడగుంది విడిగుంది జడిసిందే
నిను జతపడమని తెగ పిలిచినదే

కమాన్ కమాన్ కళావతి
నువ్వేగతే నువ్వే గతి
కమాన్ కమాన్ కళావతి
నువు లేకుంటే అధోగతి

మాంగల్యం తంతునానేనా 
మమజీవన హేతునా! 
కంఠే భద్నామి సుభగే 
త్వం జీవ శరదాం శతం

వందో ఒక వెయ్యో ఒక లక్షో మెరుపులు 
మీదికి దూకినాయ ఏందే నీ మాయ

అన్యాయంగా మనసుని కెలికావే
అన్నం మానేసి నిన్నే చూసేలా
దుర్మార్గంగా సొగసుని విసిరావే
నిద్ర మానేసి నిన్నే తలచేలా

రంగ ఘోరంగా నా కలలను కదిపావే
దొంగ అందంగా నా పొగరుని దోచావే
చించి అతికించి ఇరికించి వదిలించి
నా బతుకుని చడగొడితివి కదవే

కళ్లా అవి కళావతి 
కల్లోలమైందే నా గతి
కురులా అవి కళావతి 
కుళ్లబొడిసింది చాలు తియె

కమాన్ కమాన్ కళావతి
నువ్వేగతే నువ్వే గతి
కమాన్ కమాన్ కళావతి
నువు లేకుంటే అధోగతి

మాంగల్యం తంతునానేనా 
మమజీవన హేతునా! 
కంఠే భద్నామి సుభగే 
త్వం జీవ శరదాం శతం

వందో ఒక వెయ్యో ఒక లక్షో మెరుపులు 
మీదికి దూకినాయ ఏందే నీ మాయ
ముందో అటు పక్కో ఇటు దిక్కో చిలిపిగ 
తీగలు మోగినాయ పోయిందే సోయపెన్నీ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సర్కారువారి పాట (2022)
సంగీతం: ఎస్. ఎస్. థమన్
సాహిత్యం: అనంత శ్రీరామ్
గానం: నకాష్ అజీజ్

అఅ అఅ అఅ అఅ
అఅ అఅ అఅ అఅ
లెట్ మీ సీ యువర్ కేవైసీ

చెక్ చెక్ దేదే చెక్ చెక్ దేదే
చెక్ చెక్ చెక్కు చెక్కుదే
చెక్కెయ్యాలని చూశావంటే
చుక్కల్ చూస్తావ్ బె

దక్ దక్ దేదే దక్ దక్ దేదే
దకు దకు దకుదే
డేటిచ్చాక దాటిందంటే
ధమ్కీ తప్పదురే

నీ బాబు బిల్ గేట్స్ అయినా
నీ బాబాయ్ బైడెన్ అయినా
నా బాకీ రాలేదంటే
బ్లాస్టే ఏ స్టేటయినా

కాకా నువ్వు లోకల్వైనా
నా మార్కెట్ గ్లోబల్ నయినా
గ్లోబంతా దేకించేస్తా యాడున్నా

ఎవ్రీ పెన్నీ… ఎవ్రీ పెన్నీ
లెట్స్ లవ్ ఎవ్రీ పెన్నీ, పెన్నీ
నీదే అవనీ… నాదే అవనీ
రెస్పెక్ట్ ఎవ్రీ పెన్నీ, పెన్నీ

ఎవ్రీ పెన్నీ… ఎవ్రీ పెన్నీ
లెట్స్ లవ్ ఎవ్రీ పెన్నీ, పెన్నీ
ఇచ్చిందల్లా ఇంట్రెస్ట్ తో
లాగేస్తా తన్నీ తన్నీ, పెన్నీ

అఅ అఅ అఅ అఅ
అఅ అఅ అఅ అఅ
లెట్ మీ సీ యువర్ కేవైసీ
పెన్నీ పెన్నీ పెన్నీ
పెన్నీ పెన్నీ పెన్నీ

అఅ అఅ అఅ అఅ
అఅ అఅ అఅ అఅ
అఅ అఅ అఅ అఅ
అఅ అఅ అఅ అఅ

చెప్పకురా తోలు తొక్క
తప్పదు నా వడ్డీ లెక్క
నువ్వెగవేతల్లో పహిల్వానైతే
నే న్నీ సైతాన్ బ్రో

అప్పుకి హానెస్టీ పక్కా
తిప్పకు చీరేస్తా డొక్క
నువ్ గుడిలో ఉన్నా గుహలో ఉన్నా
నీకెదురైతాన్ రో

డల్లాస్ లో డాలర్ బిళ్ళా
యూరప్ లో యూరో బిళ్ళా
రక్తాన్ని చిందిస్తేనే గాని రాదోయ్ మళ్ళా
నీ లాకర్ ఫుల్ అవ్వాలా
నా ఫైనాన్స్ డల్ అవ్వాలా
నై చెల్తా మై హో కాబూలీవాలా

ఎవ్రీ పెన్నీ… ఎవ్రీ పెన్నీ
లెట్స్ లవ్ ఎవ్రీ పెన్నీ, పెన్నీ
నీదే అవనీ… నాదే అవనీ
రెస్పెక్ట్ ఎవ్రీ పెన్నీ, పెన్నీ

ఎవ్రీ పెన్నీ… ఎవ్రీ పెన్నీ
లెట్స్ లవ్ ఎవ్రీ పెన్నీ, పెన్నీ
ఇచ్చిందల్లా ఇంట్రెస్ట్ తో
లాగేస్తా తన్నీ తన్నీ
పెన్నీ పెన్నీ

అఅ అఅ అఅ అఅ
అఅ అఅ అఅ అఅ
లెట్ మీ సీ యువర్ కేవైసీ
అఅ అఅ అఅ అఅ
అఅ అఅ అఅ అఅ
లెట్ మీ సీ యువర్ కేవైసీ
పెన్నీ పెన్నీమమ మహేషా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సర్కారువారి పాట (2022)
సంగీతం: ఎస్. ఎస్. థమన్
సాహిత్యం: అనంత శ్రీరామ్
గానం: శ్రీకృష్ణ, జోనిత గాంధీ 

ఏయ్ సన్నజాజి మూర తెస్తా సోమవారం
ఒయ్ మల్లెపూల మూర తెస్తా మంగళారం
అరె బంతిపూల మూర తెస్తా బుధవారం
అరె గుత్తిపూల మూర తెస్తా గురువారం

హే బాబు సుక్కమల్లి మూర సుక్కరవారమే
ఓ బాబు తేరా సంపంగి మూర శనివారమే
ఏ, ఆదివారం ఒళ్ళోకొచ్చి ఆరుమూరల్
జల్లో పెట్టి ఆడేసుకోమంది అందమే

ఎ, మమ మమ మమ మమ మమ మహేషా
నే ముము ముము ముస్తాబయ్యి ఇట్టా వచ్చేశా (2)

ఏయ్ సన్నజాజి మూర తెస్తా సోమవారం - సోమవారం
ఒయ్ మల్లెపూల మూర తెస్తా మంగళారం - మంగళారం
అరె బంతిపూల మూర తెస్తా బుధవారం - బుధవారం
అరె గుత్తిపూల మూర తెస్తా గురువారం

కోరస్:
పోరా బరంపురం బజారుకే
తేరా గులాబి మూర
పోరా సిరిపురం శివారుకు
తేరా చెంగల్వ మూర

ఎ, మమ మమ మమ మమ మమ మహేషా
నే ముము ముము ముస్తాబయ్యి ఇట్టా వచ్చేశా (2)

పిలడా నువ్ విసిరేయకోయ్ సిరునవ్వలా
పిక్నిక్ కు పోతానోయ్ లోలోపలా
మగాడా నను చుడతావేం చలిగాలిలా
మత్తెక్కి పోతాందోయ్ నలువైపులా

గల్లా పెట్టె నీ ముద్దుల్తో నిండాల్నే
ప్రతిరోజు ముప్పూటలా
గల్లా పట్టి నా ప్రేమంత గుంజెయ్వె
సిగ్గేటే ఏదో మూల

హే సిగ్గేతప్ప ఎగ్గొట్టిది లేదోయ్ పోకిరి
అరె మొగ్గే తప్ప తగ్గేలాగా లేదీ తిమ్మిరి
ఏ, సగ్గుబియ్యం సేమియాలో తగ్గ పాలు చెక్కెరేసి
పాల గ్లాసు పట్టరా మరీ

ఎ, మమ మమ మమ మమ మమ మహేషా
నే ముము ముము ముస్తాబయ్యి ఇట్టా వచ్చేశా (2)

Palli Balakrishna
Thapana (2004)చిత్రం: తపన (2004)
సంగీతం: శంబు ప్రసాద్ 
బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్: అనూప్ 
సాహిత్యం: వనమాలి, శ్రీకాంత్, మస్టార్జీ, సురేంద్ర కృష్ణ 
నటీనటులు: ప్రభుదేవా, సీమ, మహి, సిద్దార్థ్ (తొలిపరిచయం), అర్చన (వేద) (తొలిపరిచయం)
దర్శకత్వం: తేజాస్ ధనరాజ్
నిర్మాత: వింగ్ కమాండర్ పి. రమేష్ 
విడుదల తేది: 2004Songs List:సరిమప స్వరములే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: తపన (2004)
సంగీతం: శంబు ప్రసాద్ 
సాహిత్యం: వనమాలి 
గానం: మల్లికార్జున్

సరిమప స్వరములే పలుకనా
మనసులో తపనలే తెలుపనా
నాలో ఊపిరై నడిపించే గానమే
నా సంగీతమే జీవన వేణువై సాగే

ధిం ధిం దిరణన తోం తోం తననన (2)

సరిమప స్వరములే పలుకనా
మనసులో తపనలే తెలుపనా

కోకిలమ్మలో కొత్త పల్లవే వెదికే హృదయనా
గుండె వాకిలే తీసి చూడగా ఎగసే పాటై రానా
వేణు గానమే వెర్రి గాలినే పిలిచే సమయాన
ఆశ తీరగ ఊసులాడగ స్వరమే నేనైయ్యానా
ఆ కీర్వాణి గలమున వినిపించు గీతమై సాగనా
ఏ రాగాలు పలికిన చివరికి మోడునై ఉండనా

ధిం ధిం దిరణన తోం తోం తననన (2)

సరిమప స్వరములే పలుకనా
మనసులో తపనలే తెలుపనా

కంటిపాపలో చోటు లేదని తెలిసి కలగన్నా
గొంతు దాటిన పాటలో తన చెలిమే చూస్తూ ఉన్నా 
ముల్లదారిలో నన్ను చేరునా విజయం ఇకనైనా
ఆమె దీవెనే తోడు నీడగా నన్నే నడిపించేనా
ఇక సంతోషం విరియగ నా వైపు గమ్యమే నడుచునా
ప్రతి అవేశం పదముగా స్వరముల వెల్లువై పోనా

సరిమప స్వరములే పలుకనా
మనసులో తపనలే తెలుపనా
నాలో ఊపిరై నడిపించే గానమే
నా సంగీతమే జీవన వేణువై సాగే 

ధిం ధిం దిరణన తోం తోం తననన (2)

సరిమప స్వరములే పలుకనా
మనసులో తపనలే తెలుపనా

ధిం ధిం దిరణన తోం తోం తననన (2)

ఐ యాం ఇన్ లవ్ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: తపన (2004)
సంగీతం: శంబు ప్రసాద్ 
సాహిత్యం: సురేంద్ర కృష్ణ
గానం: నిష్మ , జె.అనూప్ షీలిం

ఐ యాం ఇన్ లవ్ 
కలలన్ని తీరేలా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: తపన (2004)
సంగీతం: శంబు ప్రసాద్ 
సాహిత్యం: శ్రీకాంత్ 
గానం: శ్రీకాంత్ 

కలలన్ని తీరేలా

హ్యాపీ డే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: తపన (2004)
సంగీతం: శంబు ప్రసాద్ 
సాహిత్యం: వనమాలి 
గానం: రవివర్మ 

హ్యాపీ డే
ఐ లవ్ మై డార్లింగ్ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: తపన (2004)
సంగీతం: శంబు ప్రసాద్ 
సాహిత్యం: మస్టార్జీ
గానం: లెనీన చౌదరి , శేఖర్ 

ఐ లవ్ మై డార్లింగ్ 
న్యాయమా నీకు ప్రేమ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: తపన (2004)
సంగీతం: శంబు ప్రసాద్ 
సాహిత్యం: వనమాలి 
గానం: యన్.శ్రీనివాస్ 

న్యాయమా నీకు ప్రేమ 
గుండెల్లో పెంచుకున్న పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: తపన (2004)
సంగీతం: శంబు ప్రసాద్ 
సాహిత్యం: వనమాలి 
గానం: యస్.పి.బి. చరణ్, ఉష 

గుండెల్లో పెంచుకున్న

చలిగాలిలో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: తపన (2004)
సంగీతం: శంబు ప్రసాద్ 
సాహిత్యం: శ్రీకాంత్ 
గానం: యన్.శ్రీనివాస్ 

చలిగాలిలో 

Palli Balakrishna
Krishna Vrinda Vihari (2022)చిత్రం: కృష్ణ వ్రింద విహారి (2022)
సంగీతం: మహతి స్వర సాగర్ 
నటీనటులు: నాగ శౌర్య , షెర్లీ సేతియ
దర్శకత్వం: అనీస్ ఆర్. కృష్ణ 
నిర్మాత: ఉష మల్పూరి
విడుదల తేది: 06.05.2022Songs List:వర్షంలో వెన్నెల్లా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కృష్ణ వ్రింద విహారి (2022)
సంగీతం: మహతి స్వర సాగర్ 
సాహిత్యం: శ్రీమణి 
గానం: ఆదిత్య ఆర్.కె, సంజన కల్మన్జీ

రా వెన్నెల్లో వర్షంలా
రా వర్షంలో వెన్నెల్లా
అందాలిలా అందాయిగా
తాగిపోరా ఓ మనోహరా

నీ ఏకాంతం నాదేరా
నా ఏదైనా నీదేరా
వందేళ్ళిలా ఉండాలిరా
మొత్తం నువ్వే నా సొంతం కారా

నీ కురులతో సూర్యున్నే కప్పేసి
రేయల్లే మార్చావుగా
నా మనసుకే రెక్కల్నే కట్టేసి
ఆశల్లో విసిరావుగా, ఆ ఆ

హే, ఫాలింగ్ నీ ఒళ్ళో
హే, ఫ్రీజింగ్ కౌగిట్లో
హే, బ్రీతింగ్ నీ ఊపిరిలో
హే, ఇన్నాళ్ళు సోలో
హే, ఈరోజే ఫ్లో లో
హే, అవుతున్నా నిను ఫాలో

నీ కౌగిళ్ళు దాటి
కాలం ఉన్నదా
నీ నీడల్ని దాటి
లోకం ఉన్నదా

నీ బొమ్మే గుండెల్లో స్కెచ్చై
నువ్వంటే నాకే పిచ్చై
ఏ మచ్చ లేనట్టి
చందమామవు నీవో

కలలాగినా అలలాగినా
ఈ దారిన
మన అడుగాగునా, ఆ ఆ

హే, ఫాలింగ్ నీ ఒళ్ళో
హే, ఫ్రీజింగ్ కౌగిట్లో
హే, బ్రీతింగ్ నీ ఊపిరిలో
హే, ఇన్నాళ్ళు సోలో
హే, ఈరోజే ఫ్లో లో
హే, అవుతున్నా నిను ఫాలోఏముందిరా ఈ అద్భుతాన్ని చూడు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కృష్ణ వ్రింద విహారి (2022)
సంగీతం: మహతి స్వర సాగర్ 
సాహిత్యం: హర్ష 
గానం: హరిచరణ్

ఏముందిరా ఈ అద్భుతాన్ని చూడు
మారిందిరా అందం చరిత్ర నేడు అమ్మాయిల
అమ్మో ఇంత గొప్ప మాయలా

ఏముందిరా పూవల్లే
తారా చేత చిక్కిందిరా
కళ్ళార చూసుకున్నా ధన్యోస్మిరా
తనందాన్ని కళ్ళకద్దరా

చెదురుగా ఉన్న నా చేతి రేఖలే కలిపితే
ఆమె రూపు రేఖలా
కురులలో చిక్కుకున్నాయి చూపులే
పైటలే దారి చెప్పవే హలా

అతిలోకాన్నే వదిలేసినా
దేవతవి నువ్వేమో అనుకున్న
నిను పూజించి పిలిచారంటే
యుద్ధమైన ప్రకటించేయనా

ఏ కవులు పాడని
ఏ కథలు రాయని
అందాన్నే చూస్తున్నా
ఈ భువికి చెందని
ఓ మెరుపు నువ్వని ఆరాధిస్తున్నా

జిలుగులే చల్లే ఆ పాలపుంతని
పెదవిపై పోసి నవ్వకే అలా
కాలాలలో మోయలేనంత హాయిని
కనులలో దాచి వెళ్లకే అలా, హలా

Palli Balakrishna Friday, May 6, 2022
Rayudu (2016)చిత్రం: రాయుడు (2016)
సంగీతం: డి. ఇమ్మాన్
నటీనటులు: విశాల్, శ్రీ దివ్య
దర్శకత్వం: ముత్తయ్య
నిర్మాత: జె.వెంకటేష్
విడుదల తేది: 27.05.2016Songs List:కరుకు చూపు కుర్రోడ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రాయుడు (2016)
సంగీతం: డి. ఇమ్మాన్
సాహిత్యం: శ్రీమణి
గానం: జతిన్ రాజ్, జయ మూర్తి

కరుకు చూపు కుర్రోడ… నాతో కడ వరకు వస్తావా
మల్లె పువ్వు మనసోడ… నాకే ముద్దుల ముడి వేస్తావా
కాలాన్నే మన్నవనే… హ హ
కౌగిలినే విడువనని… హ హ హ
నీ మీసం మీద ఒట్టేస్తావా… ఆ ఆ, నా శ్వాసల్లోనే నివసిస్తావా
నీ ప్రాణం నాకు రాసిస్తావా… ఆ ఆ, వందేళ్ళు ప్రేమ పంచేస్తావా
కరుకు చూపు కుర్రోడ… నాతో కడ వరకు వస్తావా
మల్లె పువ్వు మనసోడ… నాకే ముద్దుల ముడి వేస్తావా

ఒంటరి దాన్ని శానా… ఇది నీళ్ళు లేని మీన
పసుపు తాడు తోన… నీ వశం అయిపోతున్నా
అందం అనే సిరిలో… అంతులేని దానా
గుండె లోతుల్లోన… నిను దాచిపెట్టుకోనా
గలగల గాజులు చేతుల కోసం… నాలో మోజులు నీ కోసం
పువ్వుల వెన్నెల దేవుడి కోసం… నాలో వన్నెలు నీ కోసం
చుక్కలది లెక్కలది… టక్కున లెక్క తేలిపోద్దే
అదేమిటో నీ ఒంటిపై… పుట్టుమచ్చ లెక్కతేలదే

నీ మీసం మీద ఒట్టేస్తావా… ఆ ఆ, నా శ్వాసల్లోనే నివసిస్తావా
నీ ప్రాణం నాకు రాసిస్తావా… ఆ ఆ, వందేళ్ళు ప్రేమ పంచేస్తావా
కరుకు చూపు కుర్రోడ… నాతో కడ వరకు వస్తావా
మల్లె పువ్వు మనసోడా…

ఏ పాశం నిండిన ఎదలో… నే వాసం ఉండి పోనా
వారం తీరక మునుపే… మధుమాసం తెప్పించెయ్నా
జాము రాతిరేళా… నీ జతే చేరుకోన
నువ్వొక ముద్దు ఇస్తే… జంట చక్కరకేళి పుయ్యనా
పిలువక ముందే పలికేస్తున్నా… అడగక ముందే ఇచ్చెయ్వా
నీ చిరునవ్వులే చాలంటున్నా… చితి నుంచైనా వచ్చెయ్నా
ఉసురుని, ఊపిరిని… ఎనాడో నీకు ఇచ్చుకున్నా
ఏడేడు నా జన్మలకి… ఏడడుగులు ఇవ్వగలవా

నీ మీసం మీద ఒట్టేస్తావా… ఆ ఆ, నా శ్వాసల్లోనే నివసిస్తావా
నీ ప్రాణం నాకు రాసిస్తావా… ఆ ఆ, వందేళ్ళు ప్రేమ పంచేస్తావా
కరుకు చూపు కుర్రోడా…


Palli Balakrishna Tuesday, April 26, 2022
1996 Dharmapuri (2022)చిత్రం: ధర్మపురి 1996 (2022)
సంగీతం: ఓషో వెంకట్ 
నటీనటులు: గగన్ విహారి, అపర్ణా దేవి 
దర్శకత్వం: విస్వజగత్
సమర్పణ: వి.జె. శేఖర్ మాస్టర్ 
నిర్మాత: భాస్కర్ యాదవ్ దాసరి 
విడుదల తేది: 22.04.2022Songs List:నల్లరేణి కళ్లదానా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ధర్మపురి 1996 (2022)
సంగీతం: ఓషో వెంకట్ 
సాహిత్యం: భాస్కర్ యాదవ్ దాసరి 
గానం: అర్మాన్ మాలిక్ 

ఏలేల లేల లేల లేలో, ఓ ఓ
సిట్టమొల్ల పొల్లాదానా… సిట్ట సిట్ట నడిసేదాన
బీడీల బుట్టాదాన… కార్ఖాన తొవ్వదాన

నిన్ను జూత్తే కన్నూగొట్టే… పాణమంతా ఇగముబట్టే
అంబటేల సల్వా బుట్టే… పొద్దుమీకి గర్మీబట్టే
పీరీల సాయబు ఏమౌతుందో సెప్పాబట్టే

నల్లరేణి కళ్లదానా… నాగ నడుము దాన
అల్లనేరెడు పందిరేసి… పెళ్ళి జేసుకోనా
నల్లరేగడి మక్కసేనుల… పందిరి మంచం కాన
మన ఎర్క పర్కలు చెప్పుకోని… ఎంగిలై పోదామా

ఆ ఆఆ, సిట్టమొల్ల పొల్లాదానా
సిట్ట సిట్ట నడిసేదాన
బీడీల బుట్టాదాన
కార్ఖాన తొవ్వదాన

గునూగు పూలను పేర్చిన
బతుకమ్మకు మొరను జెక్కే
యాపాకుల్లో బంతులు సుట్టి
బొట్టు పెట్టి బోనం మొక్కే

పైలమైన సోపతి నాది
పాణమైనా ఇత్తనే పిల్లా
వద్దనీ సెప్పకు పొల్లా
పతారా తీయకు మళ్ళా

బొందిలో ఊపిరుండగా
పట్టినేలు ఇడవను పిల్లా
సావైనా బతుకైనా
నీతోనే మళ్ళీ మళ్ళా

నల్లరేణి కళ్లదానా… నాగ నడుము దాన
అల్లనేరెడు పందిరేసి… పెళ్ళి జేసుకోనా
నల్లరేగడి మక్కసేనుల… పందిరి మంచం కాన
మన ఎర్క పర్కలు చెప్పుకోని… ఎంగిలై పోదామా

మాగి దినం మొగులు మీద
కాసిన సింగిడి నీవే
మిరుగు పొద్దు దర్వాజలో
వేసిన పసుపు నీవే

ఎటమాటం సెయ్యకె నువ్వే
నసీబని నమ్మితి పిల్లా
పస్కమీద అమ్మోరికి
లష్కర్ బోయి బోనమెత్తుతా

తంగేడు పువ్వోలె నిన్ను
పాయిరంగా జూసుకుంటా
పైడి ముడుపు లగ్గం బెట్టి
సుట్టాలకు సెప్పొత్తానే

నల్లరేణి కళ్లదానా… నాగ నడుము దాన
అల్లనేరెడు పందిరేసి… పెళ్ళి జేసుకోనా
నల్లరేగడి మక్కసేనుల… పందిరి మంచం కాన
మన ఎర్క పర్కలు చెప్పుకోని… ఎంగిలై పోదామా
అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ధర్మపురి 1996 (2022)
సంగీతం: ఓషో వెంకట్ 
సాహిత్యం: శ్రేష్ట
గానం: అనురాగ్ కులకర్ణి , రమ్యా బెహ్రా 

అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో 
ఈ సిత్రమేందోయ్యో గిర గిర 
బొంగరంలా తిరిగిందయ్యో నా బుర్ర 
సుర సుర సురుకులాగా తగిలిందయ్యో రాకాసిపిల్లా 

మిట్ట మిట్టా కళ్ళే మిణుగురళ్లే మెరుత్తాఅంటే 
అగ్గిపూల సెట్టై ఇట్టా అట్టా ఊగుతున్నా 
చీటికి మాటికి సీటీలే గుండె సిత్రంగేస్తాంటే 
పొగడపూల బాణం విసిరి పక్కున నవ్వేను 
నాగమల్లే నాగమల్లే నాగమల్లే 

అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో 
ఈ సిత్రమేందోయ్యో గిర గిర 
బొంగరంలా తిరిగిందయ్యో నా బుర్ర 
సుర సుర సురుకులాగా తగిలిందయ్యో రాకాసిపిల్లా 

బంగారు మెరుపులా ఘాటైన మిరపలా 
మాటలతో మంటే రేపెను పైపైకొచ్చేసి 
గులాబి నవ్వుతో ఓ సూది ముల్లులా 
నా గుండె గుచ్చి దండే కట్టే ఎట్లయ్యె 

సోగకళ్ళ పొల్లగాడా 
మరుగు మందే పెట్టేసాల 
గుండెనిట్ఠా సూడతాంటే ఎట్టాగట్టా అంటావే 

వడి వడీ నీ సూపే 
సోకుకు బేడీలేస్తాంటే 
పడి పడి గాడీ తప్పి 
మడే ఇడిసే వయసు ... 

అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో 
ఈ సిత్రమేందోయ్యో గిర గిర 
బొంగరంలా తిరిగిందయ్యో నా బుర్ర 
సుర సుర సురుకులాగా తగిలిందయ్యో రాకాసిపిల్లా 

అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో 
అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో 
అయ్యో అయ్యయ్యో 
ఆ ఆఆ ఆఆ ఆ ..... 
నడిచా నడిచా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ధర్మపురి 1996 (2022)
సంగీతం: ఓషో వెంకట్ 
సాహిత్యం: విస్వజగత్
గానం: చిన్మయి శ్రీపాద, శ్రీకృష్ణ , అమల చేబోలు 

నడిచా నడిచా నీ అడుగుతోనే
ఏడడుగులవ్వాలనీ
వేచా వేచా నీ వేలు కొరకే
ఈ జన్మనివ్వాలని

ఏడేడు లోకాలు మన వెంట రావా
ఈ జంట కనలేదనీ
నే వేడుకోనా నా గుండె గుడిని
నీ తోడు ఎన్నటికీ విడబోననీ

నడిచా నడిచా… నీ అడుగుతోనే
ఏడడుగులవ్వాలనీ
వేచా వేచా… నీ వేలు కొరకే
ఈ జన్మనివ్వాలనీ

నీతోటి గడిపేటి ఈ ఘడియలే
ముమ్మాటికీ మారవే
నన్నంటినా నీటి ఈ గురుతులే
ఏనాటికీ చెరగవే

గోదారి సాక్షాలు… పక్షుల్ల రాగాలు
మన పెళ్లి మంత్రాలుగా
ఇక నిండు నూరేళ్ళు
మన జంట జగతంతా
వర్ధిల్లి తీరాలిగా

వెతికా వెతికా కనులార పతికై
కరుణించి పంపాడుగా
నిలిచా నిలిచా నీరాకకొరకై
నా చెంత చేరావుగా

సోద్యాలో సోద్యాలో నాగమల్లి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ధర్మపురి 1996 (2022)
సంగీతం: ఓషో వెంకట్ 
సాహిత్యం: ఒగ్గు బాపన్న & బ్యాచ్
గానం: ఒగ్గు బాపన్న & బ్యాచ్

సోద్యాలో సోద్యాలో నాగమల్లి సేనుపక్క పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ధర్మపురి 1996 (2022)
సంగీతం: ఓషో వెంకట్ 
సాహిత్యం: లక్ష్మీపుత్ర హర్ష 
గానం: అరుణ్ కౌండిన్య 

సేనుపక్క 
పొగరుగల్ల పోరిరా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ధర్మపురి 1996 (2022)
సంగీతం: ఓషో వెంకట్ 
సాహిత్యం: లక్ష్మీపుత్ర హర్ష 
గానం: అరుణ్ కౌండిన్య 

పొగరుగల్ల పోరిరా 


Palli Balakrishna
K.G.F: Chapter 2 (2022)చిత్రం: K.G.F Chapter 2 (2022)
సంగీతం: రవి బసృర్
నటీనటులు: యష్, శ్రీనిధి షెట్టి, సంజయ్ దత్, రవీనాటాండన్
దర్శకత్వం: ప్రశాంత్ నీల్ 
నిర్మాత: విజయ్ కిరగందూర్
విడుదల తేది: 14.04.2022Songs List:తూఫాన్ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: K.G.F Chapter 2 (2022)
సంగీతం: రవి బసృర్
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి 
గానం: సాయి కృష్ణ , పృద్వీ చంద్ర , అరుణ్ కౌండిన్య , సాయి చరణ్, సంతోష్ వెంకయ్, మోహన్ కృష్ణ, సచిన్ బసృర్, రవి బసృర్, పునీత్ రుద్రనాగ్ , మనీష్ దినకర్ , హరిణి ఇవటూరి , గిరిధర్ కామత్, రక్షా కామత్ , సించన కామత్, నిశాంత్ కిని, భారత్ భట్ , అనఘ నాయక్, అవని భట్, స్వాతి కామత్, శివానంద్ నాయక్, కీర్తన బసృర్

తూఫాన్
ఎదగరా ఎదగరా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: K.G.F Chapter 2 (2022)
సంగీతం: రవి బసృర్
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి 
గానం: సుచేత బసురూర్

ఎదగరా ఎదగరాసుల్తానా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: K.G.F Chapter 2 (2022)
సంగీతం: రవి బసృర్
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి 
గానం: సాయి కృష్ణ , పృద్వీ చంద్ర , అరుణ్ కౌండిన్య , సాయి చరణ్, సంతోష్ వెంకయ్, మోహన్ కృష్ణ, సచిన్ బసృర్, రవి బసృర్, పునీత్ రుద్రనాగ్ , మనీష్ దినకర్ , హరిణి ఇవటూరి 

రణ రణ రణ రణధీరా
గొడుగెత్తే నీలి గగనాలు
రణ రణ రణ రణధీరా
పదమొత్తె వేల భువనాలు


రణ రణ రణ రణధీరా
తలవంచే నీకు శిఖరాలు
రణ రణ రణ రణధీరా
జేజేలు పలికే ఖనిజాలు

నిలువెత్తు నీ కదము
ముష్కరులపాలి ఉక్కు సమ్మెటా
అనితరము నీ పదము
అమావాస్య చీల్చు అగ్గి బావుటా

రగిలే పగిలే నిట్టూర్పులకు
నీ వెన్నుదన్నే ఓదార్పు
మా బతుకిదిగో నీకై ముడుపు
నడిపించర తూరుపు వైపు

ధీర ధీర ధీర ధీరా సుర సుల్తానా
ధీర ధీర ధీర ధీరా సుర సుల్తానా
ధీర ధీర ధీర ధీరా సుర సుల్తాన
ధీర ధీర ధీర ధీరా సుర సుల్తానా, ఆ ఆ

కధమెత్తిన బలవిక్రముడై
దురితమతులు పని పట్టు
పేట్రేగిన ప్రతి వైరుకలా
పుడమి ఒడికి బలిపెట్టు

ఏయ్, కట్టకటిక రక్కసుడే ఒక్కొక్కడు
వేటుకొకడు ఒరిగేట్టు వెంటపడు
సమరగమన సమవర్తివై నేడు
శత్రుజనుల ప్రాణాలపైనబడు

తథ్యముగ జరిగి తీరవలే
కిరాతక దైత్యుల వేట
ఖచ్చితముగా నీ ఖడ్గ సిరి
గురితప్పదెపుడు ఏ చోటా

రగిలే పగిలే నిట్టూర్పులకు
నీ వెన్నుదన్నే ఓదార్పు
మా బతుకిదిగో నీకై ముడుపు
నడిపించర తూరుపు వైపు
(జై జై జై… జై జై జై)

రణ రణ రణ రణధీరా
గొడుగెత్తే నీలి గగనాలు
రణ రణ రణ రణధీరా
పదమొత్తె వేల భువనాలు

రణ రణ రణ రణధీరా
తలవంచే నీకు శిఖరాలు
రణ రణ రణ రణధీరా
జేజేలు పలికే ఖనిజాలు

నిలువెత్తు నీ కదము
ముష్కరులపాలి ఉక్కు సమ్మెటా
అనితరము నీ పదము
అమావాస్య చీల్చు అగ్గి బావుటా

రగిలే పగిలే నిట్టూర్పులకు
నీ వెన్నుదన్నే ఓదార్పు
మా బతుకిదిగో నీకై ముడుపు
నడిపించర తూరుపు వైపు

ధీర ధీర ధీర ధీరా సుర సుల్తానా
ధీర ధీర ధీర ధీరా సుర సుల్తానా
ధీర ధీర ధీర ధీరా సుర సుల్తాన
ధీర ధీర ధీర ధీరా సుర సుల్తానా, ఆ ఆ

మెహబూబా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: K.G.F Chapter 2 (2022)
సంగీతం: రవి బసురూర్
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి 
గానం: అనన్య భట్ 

మండే గుండెలో
చిరుజల్లై వస్తున్నా
నిండు కౌగిలిలో
మరుమల్లెలు పూస్తున్నా

ఏ అలజడి వేళనైనా
తలనిమిరే చెలినై లేనా
నీ అలసట తీర్చలేనా
నా మమతల ఒడిలోనా

మెహబూబా… మై తెరి మెహబూబా
మెహబూబా… మై తెరి మెహబూబా
మెహబూబా… మై తెరి మెహబూబా
మెహబూబా… ఓ మై తెరి మెహబూబా

చనువైన వెన్నెల్లో చల్లారనీ
అలలైనా దావానలం
ఉప్పెనై ఎగసిన శ్వాస పవనాలకు
జత కావాలి అందాల చెలి పరిమళం


రెప్పలే మూయని విప్పు కనుదోయికి
లాలి పాడాలి పరువాల గమదావనం

వీరాధి వీరుడివైన
పసివాడిగ నిను చూస్తున్నా
నీ ఏకాంతాల వెలితే
పూరిస్తా ఇకపైనా

మెహబూబా… మై తెరి మెహబూబా
మెహబూబా… మై తెరి మెహబూబా
మెహబూబా… మై తెరి మెహబూబా
మెహబూబా… ఓ మై తెరి మెహబూబా

హుహు హూ మ్ హూ హూ హూ
హుహు హూ మ్ ఊహుఁ హుఁ
తందాని నానే తానితందానో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: K.G.F Chapter 2 (2022)
సంగీతం: రవి బసురూర్
సాహిత్యం: అదితి సాగర్ 
గానం: అదితి సాగర్ 

పడమర నిశితెర వాలనీ
చరితగా ఘనతగా వెలగరా

అంతులేని గమ్యము కదరా
అంతవరకు లేదిక నిదురా

అష్టదిక్కులన్నియూ అదర
అమ్మకన్న కలగా పదరా

చరితగా ఘనతగా వెలగరా
చరితగా ఘనతగా వెలగరా

జననిగా దీవెనం
గెలుపుకె పుస్తకం… నీ శఖం
ధగ ధగ కిరణమై
ధరణిపై చేయరా సంతకం

తందాని నానే తానితందానో
తానె నానేనో
హే, నన్నాని నానే తానితందానో
తానె నానేనో

Palli Balakrishna
Lambasingi (2022)చిత్రం: లంబ సింగి (2022)
సంగీతం: ఆర్ ఆర్.దృవన్
నటీనటులు: భరత్ రాజ్ , దివి
దర్శకత్వం: నవీన్ గాంధీ 
నిర్మాణసంస్థ: కాన్సెప్ట్ ఫిలిమ్స్
విడుదల తేది: 2022Songs List:నచ్చేసిందే నచ్చేసిందే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: లంబ సింగి (2022)
సంగీతం: ఆర్ ఆర్.దృవన్
సాహిత్యం: కాసర్ల శ్యామ్
గానం: సిద్ శ్రీరాం 

నచ్చేసిందే నచ్చేసిందే
నాకెంతో నచ్చిందే ఈ పిల్లా
నవ్వేసిందే నవ్వేసిందే
నా మనసే తవ్వేసిందే ఇల్లా

చిట్టి గుండె జారి మొట్ట మొదటిసారి
కొట్టుకోడం తాను మరిచిందేమో
పట్టుకురుల గాలి చుట్టుకుంటే తుళ్ళి
శ్వాసే తీసి మళ్ళీ సాగిందేమో

కలలు కవితలు చదివిన క్షణమున నచ్చేసిందే
నచ్చేసిందే నచ్చేసిందే
నాకెంతో నచ్చిందే ఈ పిల్లా
నవ్వేసిందే నవ్వేసిందే
నా మనసే తవ్వేసిందే ఇల్లా, ఓ ఓఓ

ముందే కలిసినట్టు
తను ఎంతో తెలిసున్నట్టు
తెగ అనిపిస్తుందే ఎందువలనా
ప్రతినిమిషం కలవాలంటూ
గడియారం ముళ్ళై చుట్టూ
తిరిగేస్తున్నాయ్ ఏం చెప్పలేకున్నా

ఆమె చూపు తాకినా మంచులాగ మారనా
ఒక్క జన్మ చాలునా ఇంత హాయినా
పెదవి పలుకులు వెతికిన క్షణమున నచ్చేసిందే
ఆ ఆఆ ఆ ఆ ఆఆ ఆ

నచ్చేసిందే నచ్చేసిందే
నాకెంతో నచ్చిందే ఈ పిల్లా
ఓఓ ఓ, నవ్వేసిందే నవ్వేసిందే
నా మనసే తవ్వేసిందే ఇల్లా

గుండె తలుపు తట్టి… నన్నదృష్టంలా పట్టి
నా సంతోషానికి సంతకమయ్యిందే
ప్రతిరోజు పక్కన ఉంటూ
తన ఊపిరి చప్పుడు వింటూ
నిశ్శబ్దంగా నిదరోవాలని ఉంటే

అడుగు వేసేలోపల అడగకుండా నీడలా
తనకు నేను కాపలా… అన్ని వైపులా
సెలవు ఇక అడగను ఏ క్షణమున, నచ్చేసిందే

నచ్చేసిందే నచ్చేసిందే
నాకెంతో నచ్చిందే ఈ పిల్లా
ఓఓ ఓ, నవ్వేసిందే నవ్వేసిందే
నా మనసే తవ్వేసిందే ఇల్లా

Palli Balakrishna
Sridevi Shoban Babu (2022)చిత్రం: శ్రీదేవి శోభన్ బాబు (2022)
సంగీతం: కమ్రాన్
నటీనటులు: సంతోష్ శోబన్, గౌరీ కిషన్
దర్శకత్వం: ప్రశాంత్ కుమార్ దిమ్మల 
నిర్మాణసంస్థ: గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్
విడుదల తేది: 2022Songs List:# పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శ్రీదేవి శోభన్ బాబు (2022)
సంగీతం: కమ్రాన్
సాహిత్యం: రాకేందు మౌళి 
గానం: జునాయిద్ కుమార్ 

ఓ ఓ, నిదురను తరిమిందిలా
చెలి చూపుల ఊయలా
చెదిరెను కుదిరే ఇలా
ఇది కాదేమో కలా

అణువణువున అందమే నిండిన
కవితే నువ్వా, ఆ ఆ
దివి దారే తప్పిన దేవత
భువినే చేరెనా..!

లోకం మొత్తము ఏకం చేసినా
తూకం వేసినా సరిపోదు
ఎన్నో వింతలా ఒకే అద్భుతం
అది తనుకాకెవరూ

నిను చూశాక మతిపోయిందే
మది నామాటే విననంటుందే
నిను చూశాక (నిను చూశాక)
మతిపోయిందే (మతిపోయిందే)
మది నామాటే విననంటుందే

ఊహే ఎందుకే… ఎదురే నువ్వే ఉండగా
కలనే తలదనే… ఓఓ, నిజమే నీవుగా
నీకన్నా నాకున్న నిధి ఏది లేదన్న
ఏ సంపదైనా నాకొద్దందునే
ఆ నిన్న అటు మొన్న
నువ్వు లేని సమయాన
నా గతము గురుతుండదే

ఎదే మారినా కధే మారునా
విధే మారెనే మన కోసం
యధాలాపన సదా నీవని
తలపును తరిమినదీ

నిను చూశాక మతిపోయిందే
మది నామాటే విననంటుందే
నిను చూశాక (నిను చూశాక)
మతిపోయిందే (మతిపోయిందే)
మది నామాటే, ఏ ఏఏ… విననంటుందే

కలవని కాలమే మనమే
కలపగ పిలిచెనా
రాగల క్షణములో
నీతో జతగా నడవనా

ప్రతి పూటకో పండగా
నువు నేను మనమైతే
అడుగేసి పోదాం పదా
అవునంటే, ఏ ఏఏ

ఇదేంమ్మాయలో అదే హాయిలో
ఎదో లోయలో పడిపోయా
అమాంతం నిన్నే అదే చోటకే
తీసుకు వెళ్ళిపోనా

నిను చూశాక (నిను చూశాక)
మతిపోయిందే (మతిపోయిందే)
మది నామాటే, ఏ ఏఏ… విననంటుందే
నిను చూశాక మతిపోయిందే
మది నామాటే విననంటుందే

నిను చూశాక… మతిపోయిందే
మది నామాటే… విననంటుందే
నిను చూశాక… మతిపోయిందే


Palli Balakrishna Saturday, April 23, 2022
Ante Sundaraniki (2022)చిత్రం: అంటే సుందరానికి (2022)
సంగీతం: వివేక్ సాగర్ 
నటీనటులు: నాని , నజ్రీయ నజీం
దర్శకత్వం: వివేక్ ఆత్రేయ 
నిర్మాతలు: నవీన్ యెర్నేని, వై.రవిశంకర్ 
విడుదల తేది: 10.06.2022Songs List:పంచకట్టు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అంటే సుందరానికి (2022)
సంగీతం: వివేక్ సాగర్ 
సాహిత్యం: హసిత్ గోలి
గానం: అరుణ సాయిరాం 

సారోరు ఫేడైపోయే ఫ్రీడం
మీదింకా… ఎహె మీదింకా
సారోరు డూపే లేకుండా
ఫ్రీడం ఫైటింకా..! మీతో మీకింకా

ఆ ఆఆ, ఫోజే బిగించి, ఎటు చేరారు
మోజే వరించే సారూ
అరె సారం గుణించి బరి దాటారు
మరి మోగే ముగింపోమారు

ఆ ఆ ఆఆ
రంగంలో దుంకారు
భలే అందంగా మాష్టారు
హే, సరదాల సరుకే మీరు, ఊఊ ఊ

సయ్యంటూ దుకారు
ఇక సుందరు మాస్టారు
హే సరదాకే సురకేసారు, ఊఊ ఊ

జగు జిగాక్కు జిగు జిగాక్కు
జిగు జిగాక్కు జిగాక్కు జ జ జా
జగు జిగాక్కు జిగు జిగాక్కు
జిగు జిగాక్కు జిగాక్కు జ జ జా
జగు జిగాక్కు జిగు జిగాక్కు
జిగు జిగాక్కు జిగాక్కు జ జ జా

ఉన్నదంతా మాయే లేరా
ఎందుకింకా బేరాలే, ఆ
ఉన్నదంతా బేరాలేరా
ఎందుకింకా, హహ్హా

తేలనందా సోకు
దాగి దాగనందా
తీరనందా దాహాల ఈ ఎడారి
ఆ ఆ ఆగనంటూ ఆగేటి బాటలోనే
సాగమంటూ పేచీనే తోడయిందా

అంతే గారంగా వేగంగా దూరంగా
మారే మీ గాధ ఓ వింతలే
అంతే లేనంత రానంత కోరిందా
తూగే ఈ మూగ మేళాలనే

రంగంలో దుంకారు
అందంగా మాష్టారు
సరదాల సరుకే మీరు, ఊఊ ఊ

సయ్యంటూ దుకారు
ఇక సుందరు మాస్టారు
హే సరదాకే సురకేసారు, ఊఊ ఊ

రంగంలో దుంకారు, సారోరు
ఇక సుందరు మాస్టారు
ప ని నిని ప ని నిని ప ని నిని ప ని
సయ్యంటూ దుకారు
నిస నిస నిస పని పని పని పని మప
అందంగా మాష్టారు
మ పనిస మపనిస మపనిస ని గ సా

సారోరు ఫేడైపోయే
ఫ్రీడం మీదంటా
సారోరు డూపే లేకుండా
ఫైటే మీదంటా

ఆ ఆ, ఫోజే బిగించి, ఎటు చేరారు, చేరారు
మోజే వరించే సారూ, సారూ
అరె సారం గుణించి బరి దాటారు
మరి మోగే ముగింపోమారు, సారో

ఉన్నదంతా మాయే లేరా
ఎందుకింకా బేరాలే
ఉన్నదంతా బేరాలేరా
ఎందుకింకా, ఎందుకింకా

ఉన్నదంతా మాయే లేరా
ఎందుకింకా బేరాలే
ఉన్నదంతా బేరాలేరా
ఎందుకింకా, ఎందుకింకా

ఉన్నదంతా మాయే లేరా
ఎందుకింకా బేరాలే
ఉన్నదంతా బేరాలేరా
ఎందుకింకా, ఎందుకింకా


Palli Balakrishna
The Warriorr (2022)చిత్రం: ద వారియర్ (2022)
సంగీతం: దేవి శ్రీ ప్రసాద్ 
నటీనటులు: రామ్ పోతినేని , కృతి షెట్టి, అక్షర గౌడ , ఆది పినిశెట్టి, నదియా
దర్శకత్వం: యన్. లింగు స్వామి
నిర్మాత: శ్రీనివాస చిట్టూరి
విడుదల తేది: 14.07.2022Songs List:బుల్లెట్టు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ద వారియర్ (2022)
సంగీతం: దేవి శ్రీ ప్రసాద్ 
సాహిత్యం: శ్రీమణి 
గానం: శింబు, హరిప్రియ 

నా పక్కకు నువ్వే వస్తే
హార్ట్ బీటే స్పీడౌతుంది
ఓ టచ్ఛే నువ్వే ఇస్తే
నా బ్లడ్డే హీటౌతుంది

నా బైకే ఎక్కావంటే
ఇంక బ్రేకే వద్దంటుంది
నువ్వు నాతో రైడుకి వస్తే
రెడ్ సిగ్నల్ గ్రీనౌతుంది

కమ్, కమాన్ బేబీ లెట్స్ గో ఆన్ ద బులెటు
ఆన్ ద వే లో పాడుకుందాం డ్యూయెటు
కమాన్ బేబీ లెట్స్ గో ఆన్ ద బులెటు
ఆన్ ద వే లో పాడుకుందాం డ్యూయెటు

హే, ట్వంటీ ట్వంటీలాగ
నీ ట్రావెల్ థ్రిల్లింగుంది
వరల్డ్ కప్పే కొట్టినట్టు
నీ కిస్సే కిక్కిచ్చింది

హే, బస్సు లారీ కారు
ఇక వాటిని సైడుకి నెట్టు
మన బైకే సూపర్ క్యూటు
రెండు చక్రాలున్న ఫ్లైటు

కమాన్ బేబీ లెట్స్ గో ఆన్ ద బుల్లెట్టు
ఆన్ ద వే లో పాడుకుందాం డ్యూయెట్టు
కమాన్ బేబీ లెట్స్ గో ఆన్ ద బుల్లెటు
ఆన్ ద వే లో పాడుకుందాం డ్యూయెట్టు

డుడుడుడు డుడుడుడు
హైవేపైనే వెళ్తూ వెళ్తూ
ఐస్క్రీమ్ పార్లర్లో ఆగుదాం
ఓ కుల్ఫీతోనే సెల్ఫీ తీసుకుందాం
డుడుడుడు డుడుడుడు

టుమారో నే లేనట్టుగా
టుడే మనం తిరుగుదాం
వన్డేలోనే వరల్డే చుట్టేద్దాం
డుడుడుడు డుడుడుడు

మిడ్నైట్ అయినా కూడా
హెడ్ లైట్ ఏసుకుపోదాం
అరె హెల్మెట్ నెత్తిన పెట్టి
కొత్త హెడ్ వెయిట్ తోనే పోదాం
సీటు మీద జారిపడి
చిన్ని చిన్ని ఆశలు తీర్చుకుందాం

కమాన్ బేబీ లెట్స్ గో ఆన్ ద బుల్లెట్టు
ఆన్ ద వే లో పాడుకుందాం డ్యూయెట్టు
కమాన్ బేబీ లెట్స్ గో ఆన్ ద బుల్లెటు
ఆన్ ద వే లో పాడుకుందాం డ్యూయెట్టు

ఏ, చెట్టాపట్టాలేసుకొని ఇంస్టా రీలు దింపుదాం
నా ఉడ్బీ అంటూ స్టేటస్ పెట్టుకుందాం
డుడుడుడు డుడుడుడు
హారర్ సినిమా హాలుకు వెళ్ళి
కార్నర్ సీట్లో నక్కుదాం
భయపెట్టే సీన్లో ఇట్టే హత్తుకుందాం
డుడుడుడు డుడుడుడు

సైలెన్సర్ హీటు… వేసుకుందాం హామ్లెట్టు
మన రొమాంటిక్కు ఆకలికి ఇదో కొత్త రూటు
సుర్రుమంటూ తుర్రుమంటూ
ఈ బండి పండగని ఎంజాయ్ చేద్దాం

కమాన్ బేబీ లెట్స్ గో ఆన్ ద బుల్లెట్టు
ఆన్ ద వే లో పాడుకుందాం డ్యూయెట్టు
క్ కమాన్ బేబీ లెట్స్ గో ఆన్ ద బుల్లెటు
ఆన్ ద వే లో పాడుకుందాం డ్యూయెట్టు, హాయ్

డుడుడుడు డుడుడుడు
డుడుడుడు డుడుడుడుర్ర్ర్

Palli Balakrishna
F3 (2022)చిత్రం: F3 (2022)
సంగీతం: దేవి శ్రీ ప్రసాద్
నటీనటులు: వెంకటేష్ , వరుణ్ తేజ్, తమన్నా, మెహ్రీన్ కౌర్ ఫిర్జదా
దర్శకత్వం: అనిల్ రావిపూడి
నిర్మాత: దిల్ రాజు
విడుదల తేది: 28.04.2022Songs List:లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ డబ్బో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: F3 (2022)
సంగీతం: దేవి శ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం: భాస్కర భట్ల
గానం: రామ్ మిరియాల

లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ డబ్బో
ఎవడు కనిపెట్టాడో గాని దీని అబ్బో
క్యాష్ లేని లైఫే కష్టాల బాత్ టబ్బో
పైసా ఉంటే లోకమంతా పెద్ద డాన్సు క్లబ్బో
(క్లబ్బో క్లబ్బో క్లబ్బో క్లబ్బో క్లబ్బో క్లబ్బో)

లబ్ డబ్ లబ్ డబ్… లబ్ డబ్ డబ్బో
ఎవడు కనిపెట్టాడో గాని దీని అబ్బో
కాసులుంటే తప్ప కళ్ళు ఎత్తి చూడరబ్బో
చిల్లిగవ్వ లేకపోతే నువ్వు పిండి రుబ్బో
(రుబ్బో రుబ్బో రుబ్బో రుబ్బో రుబ్బో రుబ్బో)

ఏ, పాకెట్ లోన పైసా ఉంటే
ప్రపంచమే పిల్లి అవుతుంది
పులై మనం బతికెయ్యొచ్చు విశ్వదాభిరామ
వాలెట్ లోన సొమ్మే ఉంటే
పాకెట్ లోకి వరల్దే వచ్చి
సలామ్ కొట్టె మామ… వినరా వేమా

అరె, గళ్ళా పెట్టెకేమో గజ్జల్ కట్టినట్టు
ఘల్ ఘల్ మోగుతుంది డబ్బు
ఏ పెర్ఫ్యూమ్ ఇవ్వలేని
కమ్మనైన స్మెలునిచ్చే అత్తరురా డబ్బూ

అరె, తెల్లా మబ్బునైనా నల్లమబ్బు చేసి
వానల్లే మార్చుతుంది డబ్బు
ఫుల్ లోడెడ్ గన్స్ ఇవ్వలేని గట్స్
లోడెడ్ పర్సు ఇవ్వదా..??

లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ డబ్బో
ఎవడు కనిపెట్టాడో గాని దీని అబ్బో
క్యాష్ లేని లైఫే కష్టాల బాత్ టబ్బో
పైసా ఉంటే లోకమంతా పెద్ద డాన్సు క్లబ్బో
(క్లబ్బో క్లబ్బో క్లబ్బో క్లబ్బో క్లబ్బో క్లబ్బో)
(డబ్బో డబ్బో డబ్బో డబ్బో డబ్బో డబ్బో డబ్బో)

మన పెరట్లోన మనీ ప్లాంటు నాటాలా
దాన్ని ఊపుతుంటే డబ్బులెన్నో రాలాల
అరె హ్యాకర్స్ తో పొత్తు పెట్టుకోవాలా
ఆన్లైన్ లోన అందినంత నొక్కాలా

ఎవడి నెత్తినైన మనం చెయ్యి పెట్టాల
అడ్డదారిలోన ఆస్తి కూడ బెట్టాల
ఎన్ని స్కాములైనా తప్పులేదు గోపాల
ఒక్క దెబ్బతోటి లైఫు సెటిలవ్వాల

ఏ, చేతిలోన క్యాషే ఉంటే
ఫేసులోకి గ్లో వస్తుంది
ఫ్లాష్ బ్యాకు చెరిపెయ్యొచ్చు
విశ్వదాభిరామ

పచ్చనోటు మనతో ఉంటే
రెచ్చిపోయే ఊపొస్తుంది
కుట్టదంట చీమా వినరా వేమా

లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ డబ్బో
ఎవడు కనిపెట్టాడో గాని దీని అబ్బో
క్యాష్ లేని లైఫే కష్టాల బాత్ టబ్బో
పైసా ఉంటే లోకమంతా పెద్ద డాన్సు క్లబ్బో
(క్లబ్బో క్లబ్బో క్లబ్బో క్లబ్బో క్లబ్బో క్లబ్బో)
(డబ్బో డబ్బో డబ్బో డబ్బో డబ్బో డబ్బో డబ్బో)

అరె అంబానీ, బిల్ గేట్స్, బిర్లాల
లెక్కకందనంత డబ్బులోన దొర్లాల
కారు బంపర్ బంగారందై ఉండాల
కొత్తిమీరకైనా అందులోనె వెళ్ళాల

ఇప్పుడెందుకింకా తగ్గి తగ్గి ఉండాల
లక్ష బిల్లు అయితే టిప్పు డబల్ కొట్టాల
మనము ఎంత రిచ్చో దునియాకి తెలియాల
జనం కుళ్ళి కుళ్ళి ఏడ్చుకుంటూ సావాల

హే, దరిద్రాన్ని డస్ట్ బిన్ లో
విసిరిగొట్టే టైమొచ్చింది
అదృష్టమే ఆన్ ది వే రా విశ్వదాభిరామ

కరెన్సీయే ఫియాన్సీలా
ఒళ్ళో వాలి పోతానంది
రొమాన్సేగా రోజూ వినరా వేమా

లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ డబ్బో
ఎవడు కనిపెట్టాడో గాని దీని అబ్బో
క్యాష్ లేని లైఫే కష్టాల బాత్ టబ్బో
పైసా ఉంటే లోకమంతా పెద్ద డాన్సు క్లబ్బో
(క్లబ్బో క్లబ్బో క్లబ్బో క్లబ్బో క్లబ్బో క్లబ్బో)

రా దిగిరా నిన్ను సంచుల్లో కట్టేసి
గుడ్డల్లో కప్పేసి దాచేస్తే… దండెత్తిరా
రా దిగిరా… ఊపిరాడకుండా
చీకట్లో చెమటట్టి పోతావు
స్విస్ బ్యాంకు గోడ దూకిరా

బలిసున్న కొంపల్లో సీక్రెట్టు లాకర్లు
బద్దలు కొట్టుకుంటూ రా
నీకు ప్రాణాలు ఇచ్చేటి ఫాన్స్ ఇక్కడున్నారు
బుల్లెట్టు బండెక్కి రా
రా బయటికిరా… రా దిగిరా, రా దిగిరా
రా దిగిరా..!!!!

ఊ ఆ అహ అహ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: F3 (2022)
సంగీతం: దేవి శ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం: కాసర్ల శ్యామ్
గానం: సాగర్, సునిది చౌహాన్, లవిత లోబో, యస్.పి. అభిషేక్ 

ఓ ఆ అహ అహ
ఊ ఆ అహ అహ
నీ కోరా మీసం చూస్తుంటే
నువ్వట్టా తిప్పేస్తుంటే, ఊ ఆ అహ అహ
నీ మ్యాన్లీ లుక్కే చూస్తుంటే
మూన్ వాకే చేసే నా హార్టే, ఊ ఆ అహ అహ

ఎఫ్1 రేస్ కారల్లే… పక్కా స్ట్రాంగ్ బాడీ, ఊ
రై రైమంటూ రాత్రి కలల్లో… చేస్తున్నావే దాడి, ఆ
ఉఫ్ ఉఫ్ అంటూ ఊదేస్తున్నా తగ్గట్లేదే వేడి, ఊ
దూకే లేడీ సింగంలా… నేను రెడీ


ఎవ్రీబాడీ పుట్ యువర్ బాడీ ఆన్ ద ఫ్లోర్
అండ్ సే… ఊ ఆ అహ అహ
ఎవ్రీబాడీ పుట్ యువర్ బాడీ ఆన్ ద ఫ్లోర్
అండ్ సే… ఊ ఆ అహ అహ

ఫ్రెంచు వైను, ఊ… నీ స్కిన్ను టోను, ఆ
నువు ట్విన్ను బ్రదరో ఏమో మన్మథునికే
చిల్డుగున్న, ఊ… నా డైట్ కోకు, ఆ
నువ్వు టిన్నులోనే సోకు దాచమాకే, అహ అహ

కాండిల్ లాగా మెత్త మెత్తగా కరిగించి
క్యాండీ క్రష్షే నీతో చెకచెక ఆడేస్తా
జున్నూ ముక్క నిన్ను జిన్నులో ముంచేసి
టేస్టే చూసి జల్దీ కసకస కొరికేస్తా

ఎవ్రీబాడీ పుట్ యువర్ బాడీ ఆన్ ద ఫ్లోర్
అండ్ సే… ఊ ఆ అహ అహ
ఎవ్రీబాడీ పుట్ యువర్ బాడీ ఆన్ ద ఫ్లోర్
అండ్ సే… ఊ ఆ అహ అహ

నీ టచ్ చాలు, ఊ… ఓ టన్ను పూలు, ఆ
స్టెన్ను గన్నుతోటి… నన్ను పేల్చినట్టే, అహ అహ
నా కన్ను వేసే, ఊ… ఓ స్పిన్ను బాలు, ఆ
నీ సన్న నడుమే బాటింగ్ చేస్తనంటే, అహ అహ

అ ఆ ఇ ఈ అంటూ చక్కగ మొదలెట్టి
ఏ టూ జెడ్ నిన్నే చకచకా చదివేస్తా
జీరో సైజే చూశావంటే రాతిరికి
వంద మార్కుల్ వేస్తావ్ పదా పదా గదికి

ఎవ్రీబాడీ పుట్ యువర్ బాడీ… ఆన్ ద ఫ్లోర్
అండ్ సే… ఊ ఆ అహ అహ
ఎవ్రీబాడీ పుట్ యువర్ బాడీ ఆన్ ద ఫ్లోర్
అండ్ సే… ఊ ఆ అహ అహ

Palli Balakrishna Friday, April 22, 2022

Most Recent

Default