Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Rangamarthanda (2023)
చిత్రం: రంగమార్తండ (2023)
సంగీతం: ఇళయరాజా
నటీనటులు: రాహుల్ సిప్లిగంజ్, శివత్మిక రాజశేఖర్, ప్రకాష్ రాజ్, రమ్యా కృష్ణ 
దర్శకత్వం: కృష్ణవంశి
నిర్మాతలు: అభిషేక్ జవల్కర్,మధు కలిపు
విడుదల తేది: 22.03.2023Songs List:నేనొక నటుడ్ని పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రంగమార్తండ (2023)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: లక్ష్మి భూపాల్ 
గానం: చిరంజీవి 

నేనొక నటుడ్ని
చంకీల బట్టలేసుకొని అట్టకిరీటం పెట్టుకొని
చెక్క కత్తి పట్టుకుని కాగితాల పూల వర్షంలో
కీలుగుర్రంపై స్వారీ చేసే చక్రవర్తిని నేను
కాలాన్ని బంధించి శాసించే నియంతని నేను

నేనొక నటుడ్ని
నాది కాని జీవితాలకు జీవం పోసే నటుడ్ని
నేను కాని పాత్రల కోసం వెతికే విటుడ్ని
వేషం కడితే అన్ని మతాల దేవుడ్ని
వేషం తీస్తే ఎవ్వరికీ కాని జీవుడ్ని

నేనొక నటుడ్ని
నవ్విస్తాను ఏడిపిస్తాను
ఆలోచనల సంద్రంలో ముంచేస్తాను
హరివిల్లుకు ఇంకో రెండు రంగులు వేసి
నవరసాలు మీకిస్తాను
నేను మాత్రం నలుపు తెలుపుల
గందరగోళంలో బ్రతుకుతుంటాను

నేనొక నటుడ్ని
జగానికి జన్మిస్తాను
సగానికి జీవిస్తాను
యుగాలకి మరణిస్తాను
పోయినా బ్రతికుంటాను

నేనొక నటుడ్ని
లేనిది ఉన్నట్టు చూపే కనికట్టుగాడ్ని
ఉన్నది లేనట్టు చేసే టక్కుటమారపోడ్ని
ఉన్నదంతా నేనే అనుకునే అహం బ్రహ్మస్మిని
అసలు ఉన్నానో లేనో తెలియని ఆఖరి మనిషిని

నేనొక నటుడ్ని
గతానికి వారధి నేను
వర్తమాన సారధి నేను
రాబోయే కాలంలో రాయబోయే చరిత్ర నేను
పూట పూటకి రూపం మార్చుకునే అరుదైన జీవిని నేను

నేనొక నటుడ్ని
పిడుగుల కంఠాన్ని నేను
అడుగుల సింహాన్ని నేను
నరంనరం నాట్యం ఆడే నటరాజ రూపాన్ని నేను
ప్రపంచ రంగస్థలంలో పిడికెడు మట్టిని నేను
ప్రఛండంగా ప్రకాశించు రంగమార్తాండున్ని నేను

నేనొక నటుడ్ని
అసలు ముఖం పోగొట్టుకున్న అమాయకుడ్ని
కానీ తొమ్మిది తలలు ఉన్న నటరాణుడ్ని
నింగీనేల రెండడుగులైతే
మూడో పాదం మీ మనసులపై మోపే వామనుడ్ని
మీ అంచనాలు దాటే ఆజానుబాహున్ని
సంచలనాలు సృష్టించే మరో కొత్త దేవుడ్ని

నేనొక నటుడ్ని
అప్సరసల ఇంద్రుడ్ని
అందుబాటు చంద్రుడ్ని
అభిమానుల దాసుడ్ని
అందరికీ ఆప్తుడ్ని

చప్పట్లను భోంచేస్తూ
ఈలలను శ్వాసిస్తూ
అణుక్షణం జీవించే
అల్ప సంతోషిని నేను

మహా అదృష్టవంతుడిని నేను
తీర్చలేని రుణమేదో తీర్చాలని పరితపించే
సగటు కళాకారుడ్ని నేను
ఆఖరి శ్వాస వరకు నటనే ఆశ నాకు
నటుడిగా నన్ను ఇష్టపడ్డందుకు
శతకోటి నమస్సులు మీకు
నన్ను నన్నుగా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రంగమార్తండ (2023)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల 
గానం: రంజని గాయత్రీ 

ఆఆ ఆ ఆ ఆ నా ఆ
ఆఆ ఆ ఆ ఆ ఆఆ ఆ ఆ ఆఆ
ఆ ఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ

నన్ను నన్నుగా ఉండనీవుగా
ఎందుకంటు నిందలేవి వెయ్యలేనుగా
ఎందుకంటే నాకిదేదో బానే ఉందిగా

లోలో ఏదో వెచ్చనైన వేడుక
సిచ్చో అన్నా చల్లబడదే
నిన్ను అంతే ముచ్చటైన కోరిక
ముంచేస్తుంటే మంచిదన్నదే
దారే దరే లేని ఆశ

నన్ను నన్నుగా ఉండనీవుగా
ఎందుకంటు నిందలేవి వెయ్యలేనుగా
ఎందుకంటే నాకిదేదో బానే ఉందిగా ఆ ఆఆ

మనసు నను ఎన్నడో విడిచిపోయిందనీ
ఎగసి నీ గుండెలో వలస వాలిందనీ
తెలిసి తెలిసి సయ్యన్నానో
తెలియదేమో అనుకున్నానో

తగని చొరవ కద అన్నానో
తగిన తరుణమనుకున్నానో
తలపు నిన్నొదిలి మరలిరాదే
దరిమిలా మనకిలా కలహమేలా

నన్ను నన్నుగా ఉండనీవుగా
ఎందుకంటు నిందలేని వెయ్యలేనుగా
ఎందుకంటే నాకిదేదో బానే ఉందిగా

కంటి ఎరుపేమిటో
కొంటె కబురన్నదీ
ఒంటి మెరుపేమిటో
కంది పోతున్నదీ

చిగురు పెదవులను నీ పేరు
చిదిమి చిలిపి పాటేస్తుంటే
బిడియపడకు అని నీ వేలు
అదును తెలిసి మీటుతు ఉంటే

ఉలికిపడి లేచి కలికి ఊహ
తడబడే పరుగులు త్వరపడాల

సా దనిసగ సని దనిసా నీ మదనిస నిగ మదని
దా గమదని దమగమ దా సగమ గమదని దనిసగ సగా
గ నీని సా సా దా దా నీ ని మా మ సాగమాద
నీని సా స దనిస మదని గమద నీని మదని గమద
సగమ గని మద గమ సగనిస గని సగమ దనిస
నా మగరిస రిగరిస నిదనిస నిద నిదనిస నిగమగదసని
తని దసని నిగమగమదని

నన్ను నన్నుగా ఉండనీవుగా
ఎందుకంటు నిందలేని వెయ్యలేనుగా
నన్ను నన్నుగా ఉండనీవుగా
ఎందుకంటే నాకిదేదో బానే ఉందిగాపూవై విరిసే ప్రాణం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రంగమార్తండ (2023)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల 
గానం: ఇళయరాజా

పూవై విరిసే ప్రాణం
పండై మురిసే ప్రాయం
రెండూ ఒకటే నాణానికి బొమ్మా బొరుసంతే
తీసే ఊపిరి ఒకటేగా వేషం వేరంతే
నడకైనా రాని పసి పాదాలే అయినా
బతుకంతా నడిచి అలసిన అడుగులే అయినా
చెబుతాయా చేరే మజిలీ ఏదో

ఒక పాత్ర ముగిసింది నేడు
ఇంకెన్ని మిగిలాయో చూడు
నడిపేది పైనున్న వాడు
నటుడేగా నరుడన్న వాడు
తానే తన ప్రేక్షకుడు అవుతాడు
ఎవడో ఆ సూత్రధారి
తెలుసా ఓ వేషధారి 
మళ్ళీ మళ్ళీ వందేళ్లు ఎప్పుడు సరికొత్తే
ఎప్పటికైనా తెలిసేనా బతకడమేంటంటే 
రంగస్థలాన మర్తండుడువే అయినా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రంగమార్తండ (2023)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల 
గానం: ఇళయరాజా

రంగస్థలాన మర్తండుడువే అయినా

పెంచే బంధాలన్నీ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రంగమార్తండ (2023)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల 
గానం: ఇళయరాజా

పెంచే బంధాలన్నీ నాటక రంగం వేరు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రంగమార్తండ (2023)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల 
గానం: ఇళయరాజా

నాటక రంగం వేరు
నీకు తెలిసే సత్యం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రంగమార్తండ (2023)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల 
గానం: ఇళయరాజా

నీకు తెలిసే సత్యం 
అయినా మరుపే నిత్యం 
మగిసిందా నీ అజ్ఞాతవాసం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రంగమార్తండ (2023)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల 
గానం: ఇళయరాజా

ఏం తెలుసయ్యా సమరం 
పొదల పొదల గట్లమీద పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రంగమార్తండ (2023)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: కాసర్ల శ్యామ్ 
గానం: రాహుల్ సిప్లిగంజ్ 

పొదల పొదల గట్లమీద 
దమిడి సే.... మంతి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రంగమార్తండ (2023)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: బల్లా విజయ్ కుమార్ 
గానం: రాహుల్ నంబియార్

దమిడి సే.... మంతి 

Palli Balakrishna Tuesday, March 21, 2023
Amigos (2023)
చిత్రం: అమిగోస్ (2023)
సంగీతం: జీబ్రాన్ 
నటీనటులు: కళ్యాణ్ రామ్, అషిక 
దర్శకత్వం: రాజేందర్ రెడ్డి 
నిర్మాతలు: వై.రవిశంకర్, నవీన్ యెర్నేని
విడుదల తేది: 10.02.2023Songs List:ఎన్నో రాత్రులొస్తాయి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అమిగోస్ (2023)
సంగీతం: ఇళయరాజా 
సాహిత్యం: వేటూరి 
గానం: యస్.పి. బాలు, సమీరా భరద్వాజ్ 

ఎన్నో రాత్రులొస్తాయి గానీ రాదీ వెన్నెలమ్మా
ఎన్నో ముద్దులిస్తారు గానీ లేదీ వేడి చెమ్మా
అన్నాడే చిన్నోడూ అన్నిట్లో ఉన్నోడూ
ఆహా..
ఎన్నో రాత్రులొస్తాయి గానీ రాదీ వెన్నెలమ్మా
ఎన్నో ముద్దులిస్తారు గానీ లేదీ వేడి చెమ్మా

ఎన్ని మోహాలు మోసీ.. ఎదలు దాహాల దాచా
పెదవి కొరికే.. పెదవి కొరకే
నేనెన్ని కాలాలు వేచా.. ఎన్ని గాలాలు వేశా
మనసు అడిగే.. మరుల సుడికే
మంచం ఒకరితో అలిగినా.. మౌనం వలపులే చదివినా
ప్రాయం సొగసులే వెతికినా.. సాయం వయసునే అడిగినా

ఎన్నో రాత్రులొస్తాయి గానీ రాదీ వెన్నెలమ్మా
ఎన్నో ముద్దులిస్తారు గానీ లేదీ వేడి చెమ్మా

ఎన్నో రాత్రులొస్తాయి గానీ రాదీ వెన్నెలమ్మా
ఎన్నో ముద్దులిస్తారు గానీ లేదీ వేడి చెమ్మా
అన్నాడే చిన్నోడూ అన్నిట్లో ఉన్నోడూ
ఆహా..
ఎన్నో రాత్రులొస్తాయి గానీ రాదీ వెన్నెలమ్మా
ఎన్నో ముద్దులిస్తారు గానీ లేదీ వేడి చెమ్మా

ఎన్ని మోహాలు మోసీ.. ఎదలు దాహాల దాచా
పెదవి కొరికే.. పెదవి కొరకే
నేనెన్ని కాలాలు వేచా.. ఎన్ని గాలాలు వేశా
మనసు అడిగే.. మరుల సుడికే
మంచం ఒకరితో అలిగినా.. మౌనం వలపులే చదివినా
ప్రాయం సొగసులే వెతికినా.. సాయం వయసునే అడిగినా

ఎన్నో రాత్రులొస్తాయి గానీ రాదీ వెన్నెలమ్మా
ఎన్నో ముద్దులిస్తారు గానీ లేదీ వేడి చెమ్మా

గట్టి ఒత్తిళ్ళ కోసం.. గాలి కౌగిల్లుతెచ్చా
తొడిమ తెరిచే.. తొనల రుచికే
నీ గోటిగిచ్చుల్ల కోసం.. మోక్కచెక్కిల్లు ఇచ్చా
చిలిపి పనులా.. చెలిమి జతకే
అంతే ఎరుగనీ అమరికా.. ఎంతో మధురమే బడలికా
చీ పో బిడియమా సెలవికా.. నాకీ పరువమే పరువికా

ఎన్నో రాత్రులొస్తాయి గానీ రాదీ వెన్నెలమ్మా
ఎన్నో ముద్దులిస్తారు గానీ లేదీ వేడి చెమ్మా
అన్నాడే చిన్నోడూ అన్నిట్లో ఉన్నోడూ
ఓహో ఎన్నో రాత్రులొస్తాయి గానీ రాదీ వెన్నెలమ్మా
ఆహా ఎన్నో ముద్దులిస్తారు గానీ లేదీ వేడి చెమ్మాఎక ఎక ఎకా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అమిగోస్ (2023)
సంగీతం: జీబ్రాన్ 
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి 
గానం: అనురాగ్ కులకర్ణి 

ఎక ఎక ఎకా ఎక ఎక ఎకా
ఎక్కడుందో స్నేహం వెతికాం
పక్క పక్క పక్కా… ఇక్కడొచ్చి వాలి
ఒకరికి ఒకరం దొరికాం

రెక్కలుగట్టి ఎగిరొచ్చాం
దిక్కులు దాటి దిగివచ్చాం
డెస్టినీ పిలుపుకి బదులిచ్చాం
దోస్తీ దివ్వెను వెలిగించాం

అచ్చుగుద్దినట్టు పోత పోసినట్టు
ఒక్కలాగే మనం ఉన్నాం కదా
మాటతీరు తెన్నూ… వేరే అయినాగానీ
జట్టుకట్టి జర్నీ చేద్దాం పదా

ఎక ఎక ఎకా ఎక ఎక ఎకా
ఎక్కడుందో స్నేహం వెతికాం
పక్క పక్క పక్కా… ఇక్కడొచ్చి వాలి
ఒకరికి ఒకరం దొరికాం

కడలి తీరం కెరటంలాగే
లెట్స్ గో రాకింగ్ టుగెదర్, టుగెదర్
గగనం భువనం టెన్ టు ఫైవ్ గాలికి మల్లె
మన ఈ బాండింగ్ ఫర్ ఎవర్, ఫర్ ఎవర్

అఅ అఅ ఆసమ్ అమిగోస్ మనమే
ఎక ఎక ఎక ఎకా ఎకా
ఫ్రెండ్షిప్ దునియా ఫ్లెమింగోస్ మనమే
ఎక ఎక ఎక ఎక ఎక ఎకా ఎకా

ఎక ఎక ఎకా ఎక ఎక ఎకా
ఎక్కడుందో స్నేహం వెతికాం
పక్క పక్క పక్కా… ఇక్కడొచ్చి వాలి
ఒకరికి ఒకరం దొరికాం

హే ఇట్స్ ఓకే… చిరు కోపాలు
హే మాములే స్నేహంలో
హే చల్తా హే… చిరు లోపాలు
హే తప్పవులే మనుషుల్లో

మనమెందుకిలా కలిశామో
ఆ కారణమే కనిపెడదాం
ఫ్రెండ్షిప్ లోని మ్యాజిక్ ని
ఈ జగతికి చూపెడదాం

ఎక ఎక ఎకా ఎక ఎక ఎకా
ఎక్కడుందో స్నేహం వెతికాం
పక్క పక్క పక్కా… ఇక్కడొచ్చి వాలి
ఒకరికి ఒకరం దొరికాం

హే ఇకపైన ప్రతి కనుచెమ్మ
హే సంతోషం తేవాలీ
హే కొనసాగే మిగిలిన జన్మ
హే స్నేహంగా సాగాలీ

బరువే కాదిక ఏ బరువు
వన్ బై త్రి గా లాగిద్దాం
ఎదురయ్యే ప్రతి పండగని
మూడింతలు చేసేద్దాం

ఎక ఎక ఎకా… ఎక ఎక ఎకా
ఎక్కడుందో స్నేహం వెతికాం
పక్క పక్క పక్కా… ఇక్కడొచ్చి వాలి
ఒకరికి ఒకరం దొరికాం
యమి యమి యామి యమి యమి యామి
యమి యమి యామిగోస్ మనమే
యమి యమి యామి యమి యమి యామి
యమి యమి యామిగోస్ మనమే

Palli Balakrishna
AGENT (2023)
చిత్రం: AGENT (2023)
సంగీతం: హిప్ హాప్ తమిజ్
నటీనటులు: అఖిల్, సాక్షి వైద్య
దర్శకత్వం: సురేందర్ రెడ్డి 
నిర్మాత: సుంకర రామబ్రహ్మం 
విడుదల తేది: 28.04.2023Songs List:మళ్ళీ మళ్ళీ నువ్వే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: AGENT (2023)
సంగీతం: హిప్ హాప్ తమిజ్
సాహిత్యం: ఆదిత్య అయ్యంగార్
గానం: హిప్ హాప్ తమిజ్

మళ్ళీ మళ్ళీ నువ్వే ఎదురెదురొస్తే
థట్స్ ఏ సైన్ అని మనసంటుందే
నా లేటెస్ట్ మిషనువి నువ్వే
సాధించాలనిపిస్తుందే

పిల్లా నీ వల్లే దిల్ లా
ధగ్ ధగ్ ఏంటో పెరిగెనిలా
నీలో ఇక చూడాలా
జరుగునో లేదో ఈ మాయ

ఇది లవ్వో నీ నవ్వో
అయ్యా రోమియో ఓ అమ్మాయో
అయ్యయ్యో ఏం మాయో హే
ఏంటో నీ క్రేజీ క్యామియో

లోకమంతా హ్యాక్ చేసి పరిసేలోపు
మనసే హైజాక్ చేసి కొల్లగొట్టావు
ముందిక ఏమేమి చేస్తావు
చేయ్ ఇక నీ ఇష్టము

మళ్ళీ మళ్ళీ నువ్వే ఎదురెదురొస్తే
థట్స్ ఏ సైన్ అని మనసంటుందే
నా లేటెస్ట్ మిషనువి నువ్వే
సాధించాలనిపిస్తుందే

కొత్త కొత్త హార్మోన్స్ జల జల పారే
లోన లోన పెరిగే వైల్డ్ గా జోరే
కొంచం కంట్రోల్ తప్పిందే
పర్లే అయినా బాగుందే

ఆ ఆ ఆఆ ఆ ఆఆ
నాట్ నాట్ సెవెన్
ఆ ఆ ఆఆ ఆ ఆఆ
షాట్ షాట్ గన్ వే

ఆ ఆ ఆఆ ఆ ఆఆ
నాట్ నాట్ సెవెన్
ఆ ఆ ఆఆ ఆ ఆఆ
షాట్ షాట్ గన్ వే

అరె ఎంతో ఫోకస్ తో ఉన్న టైంలో
డ్రీమ్ పర్స్యూ చేసే నాలో
ఏదో కల్లోలం మొదలయ్యిందే
నాతో నీ జర్నీ సాగాలందే
ఈ యూనివర్స్ నమ్మాలే
నేను ఆల్రెడీ నమ్మేశానే

లోకంలోనా ఆక్సిడెంట్సే లేవే
జరిగేవన్నీ ఇన్సిడెంట్స్ మాత్రమే
వద్దని దూరం వెళ్ళాలనుకోమాకే
జీవితాంతం నిను బంధించేస్తానే

మళ్ళీ మళ్ళీ నువ్వే ఎదురెదురొస్తే
థట్స్ ఏ సైన్ అని మనసంటుందే
నా లేటెస్ట్ మిషనువి నువ్వే
సాధించాలనిపిస్తుందే

కొత్త కొత్త హార్మోన్స్ జల జల పారే
లోన లోన పెరిగే వైల్డ్ గా జోరే
కొంచం కంట్రోల్ తప్పిందే
పర్లే అయినా బాగుందే

ఆ ఆ ఆఆ ఆ ఆఆ
నాట్ నాట్ సెవెన్ 
ఆ ఆ ఆఆ ఆ ఆఆ
షాట్ షాట్ గన్ వే

ఆ ఆ ఆఆ ఆ ఆఆ
నాట్ నాట్ సెవెన్
ఆ ఆ ఆఆ ఆ ఆఆ
షాట్ షాట్ గన్ వే

Palli Balakrishna Monday, March 20, 2023
Phalana Abbayi Phalana Ammayi (2023)
చిత్రం: ఫలానా అబ్బాయి ఫలానా అమ్మాయి (2023)
సంగీతం: కళ్యాణి మాలిక్ 
నటీనటులు: నాగ శౌర్య , మాళవిక నయ్యర్
దర్శకత్వం: శ్రీనివాస్ అవసరాల 
నిర్మాతలు: టి.జి.విశ్వప్రసాద్ , దాసరి పద్మజ 
విడుదల తేది: 2023Songs List:కనుల చాటు మేఘమా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఫలానా అబ్బాయి ఫలానా అమ్మాయి (2023)
సంగీతం: కళ్యాణి మాలిక్ 
సాహిత్యం: లక్ష్మి భూపాల్
గానం: అబాష్ జోషి, ఆలాప్ లిప్సిక 

కనుల చాటు మేఘమా కాస్త ఆగుమా
వెనుక రాణి నీడతో రాయబారమా
మసక మసక తడిమి తడిమి జ్ఞాపకాలలో

తలచి తలచి ఉలికి పడకు కాని వేళలో
కనుల చాటు మేఘమా కాస్త ఆగుమా
వెనుక రాణి నీడతో రాయబారమా

ఎంత చేరువైనా దూరముంటుందని
ఎదుట పడిన వేళ నాకు తెలిసిందని
గుబులు పాడిన దిగులుండు భారమెంతని

కలిసి వీడినా అడుగునాడుగు దూరమెంతని
కనుల చాటు మేఘమా కాస్త ఆగుమా
వెనుక రాణి నీడతో రాయబారమా

నువ్వు లేని చోట దారి ఆగిందినని
కాలమాగిపోయి నిన్ను వెతికిందని
కురిసి మురిసి వెలిసి పోయే వానా విల్లుని

కొసరి కొసరి అడుగుతున్న బాట సారిని
కనుల చాటు మేఘమా కాస్త ఆగుమా
వెనుక రాణి నీడతో రాయబారమానీతో ఈ గడచినా కాలం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఫలానా అబ్బాయి ఫలానా అమ్మాయి (2023)
సంగీతం: కళ్యాణి మాలిక్ 
సాహిత్యం: భాస్కరభట్ల 
గానం: కళ్యాణి మాలిక్, గీతామాధురి

నీతో ఈ గడచినా కాలం కఫిఫీ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఫలానా అబ్బాయి ఫలానా అమ్మాయి (2023)
సంగీతం: వివేక్ సాగర్ 
సాహిత్యం: కిట్టు విస్సప్రగడ
గానం: బెన్ హ్యూమన్, విష్ణు ప్రియా రవి 

కఫిఫీ

Palli Balakrishna
Balagam (2023)
చిత్రం: బలగం (2023)
సంగీతం: భీమ్స్ సిసిరోలియో
నటీనటులు: ప్రియదర్శి, కావ్య కళ్యాణ్ రామ్
దర్శకత్వం: వేణు యల్దండి ( టిల్లు)
ప్రొడక్షన్ హౌస్: దిల్ రాజు ప్రొడక్షన్స్
నిర్మాతలు: హర్షిత్ రెడ్డి, హన్షిత రెడ్డి
విడుదల తేది: 03.03.2023Songs List:బలరామ నరసయ్యో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: బలగం (2023)
సంగీతం: భీమ్స్ సిసిరోలియో
సాహిత్యం: కాసర్ల శ్యామ్
గానం: భీమ్స్ సిసిరోలియో, వేణు యొల్దండి

శ్రీహరి రాఘవులే ఏ ఏ ఏయ్
అయ్యో బాలి బాలి బాలి
అయ్యో బాలి బాలి బాలి

ఏ దిక్కు పోతున్నవే బాలి
నువ్వున్న ఇల్లు ఇడిసి బాలి
నువ్వున్న జాగ ఇడిసి బాలి
నువ్వుతిన్న కంచం ఇడిసి బాలి
నువ్ పన్న మంచం ఇడిసి బాలి
ఆటేటు పోతున్నవే బాలి
గోవిందా గోవిందా

బలరామ నరసయ్యో బలరామ నరసయ్యో
బంగారి తోవబట్టి బయలెల్లుతుంటివో
బలరామ నరసయ్యో
బలరామ నరసయ్యో బలరామ నరసయ్యో
బంగారి తోవబట్టి బయలెల్లుతుంటివో
బలరామ నరసయ్యో

బలరామ నరసయ్యో బలరామ నరసయ్యో
బాధంటు లేని సోటు ఎతుక్కుంట పోతివో
బలరామ నరసయ్యో
బలరామ నరసయ్యో బలరామ నరసయ్యో
బాధంటు లేని సోటు ఎతుక్కుంట పోతివో
బలరామ నరసయ్యో

తీరు తీరు యేషాలేసి ఎంత అలసి పోయినవో
తోడురాని మంది కోసం తిప్పలెన్ని మోసినవో
కట్లు తెంచుకోని నేడు కైలాసం పోతున్నవో

బలరామ నరసయ్యో బలరామ నరసయ్యో
బంగారి సావునీది బయలుదేరి పోవయ్యో
బలరామ నరసయ్యో
బలరామ నరసయ్యో బలరామ నరసయ్యో
భూమ్మీద లేని హాయి సచ్చి అనుభవించయ్యో
బలరామ నరసయ్యో

బాల మల్లేశా బైలు మల్లేశా
బాల మల్లేశా బైలు మల్లేశా
రాంగ రాంగ ఏమి తేమురో కొడుకా
పొంగ ఏమి కట్క పోమురో కొడుకా

బాల మల్లేశా బైలు మల్లేశా
బాల మల్లేశా బైలు మల్లేశా
తొమ్మిది తొర్రలురో కొడుకా
ఒళ్లు ఉత్త తోలు తిత్తిరో కొడుకా

బాల మల్లేశా బైలు మల్లేశా
కూడగట్టుకొనె బలుగము కొడుక
ఒంటి పిట్ట లెక్క పోతము కొడుకా
నాలుగొద్దులీడ ఉంటము కొడుకా
పైన ఉంది నీది దేశము కొడుకా
బాల మల్లేశా బైలు మల్లేశా
బాల మల్లేశా బైలు మల్లేశా

సుక్కల్లాంటి సుక్కల్లో
ఏగు సుక్క నువ్వయ్యి
మా కండ్ల ముందే ఉంటావు
మా బాపు కొమురయ్య
మము కండ్లారా చూస్తుంటావు
మా బాపు కొమురయ్య

ముద్దుగ ముస్తాబైనవు
సావుతో జంట కూడినవు
ఈ పండుగ పెద్దగ జేస్తామే
మా బాపు కొమురయ్య
నిను సంబురంగ సాగ దోలుతమే
మా బాపు కొమురయ్య

బలరామ నరసయ్యో బలరామ నరసయ్యో
అంతలోనే అందరాని దూరమెల్లి పోతివో
బలరామ నరసయ్యో
బలరామ నరసయ్యో బలరామ నరసయ్యో
మా పిలుపు ఇనబడితే ఎనకకొచ్చి పోవయ్యో
బలరామ నరసయ్యో

అమ్మఒళ్ళో పండుకున్నట్టు
సింత లేని నిదురబోతివి
అగ్గి లోన తానం జేసి
బుగ్గిలాగ మారిపోతివి

బలరామ నరసయ్యో బలరామ నరసయ్యో
పచ్చనైన గూడు ఇడిసి పచ్చివయ్యి పోతివో
బలరామ నరసయ్యో
బలరామ నరసయ్యో బలరామ నరసయ్యో
పంచ భూతాల కొరకు ప్రేమ కొంచబోతీవో
బలరామ నరసయ్యో
పొట్టి పిల్ల పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: బలగం (2023)
సంగీతం: భీమ్స్ సిసిరోలియో
సాహిత్యం: కాసర్ల శ్యామ్
గానం: రామ్ మిరియాల

పొట్టి పిల్ల ఊరూ పల్లెటూరు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: బలగం (2023)
సంగీతం: భీమ్స్ సెసిరోలె
సాహిత్యం: కాసర్ల శ్యామ్
గానం: మంగ్లీ, రామ్ మిరియాల, భీమ్స్ సెసిరోలె

ఓరి వారి.. ఇంక పిండుతున్నావురా పాలు
ఇంకెప్పుడు పోతావురా ఊర్లోకి నీయక్క
ఇగ పొద్దు పొద్దునే మొదలెట్టినావోయి నీ పాసుగాల

కోలో నా పల్లే కోడి కూతల్లే
ఒల్లిరుసుకుందే కోడె లాగల్లే
యాప పుల్లల.. చేదు నమిలిందే
రామ రామ రామ రామా
తలకు పోసుకుందే నా నేల తల్లే
అలికి పూసుకుందే ముగ్గు సుక్కల్లే
సద్ది మూటల్లే సగ బెట్టుకుందే
బాయి గిరక నా పల్లే

హేయ్.. తెల్లా తెల్లాని పాల దారలల్ల పల్లె తెల్లారుతుంటదిరా
గుళ్ళోని గంటలు కాడెడ్ల మెడలోన జంటగ మోగుత ఉంటాయిరా
నాగలి భుజాన పెట్టుకుంటే దోస్తులు చెయ్యేసినట్టేరా
గొడ్డు గోధా పక్కన ఉంటే కొండంత బలగం ఉన్నట్టురా
సల్లగాలి మోసుకొచ్చెరా సేను సెలకల ముచ్చట్లు
దారి పొడుగు సెట్ల కొమ్మలా రాలుతున్న పూల సప్పట్లు
గడ్డి మోపులు కాల్వ గట్టులు సెమట సుక్కల్లొ తడిసిన.. ఈ మట్టి గంధాలు

ఊరూ పల్లెటూరు దీని తీరే అమ్మ తీరు
కొంగులోనా దాసిపెట్టీ కొడుకు కిచ్చే ప్రేమ వేరు
ఊరూ పల్లెటూరు దీని తీరే కన్న కూతురు
కండ్ల ముందే యెదుగుతున్నా సంబరాల పంట పైరు

వంద గడపలా మందనా పల్లే
గోడ కట్టని గూడు నా పల్లే
సెరువుల్ల తుల్లేటి జెల్లషాపోలే
రామ రామ రామ రామా
మావ అత్త బావ బాపు వరసల్లే
ఊరంత సుట్టాల ముల్లె నా పల్లె
దారంలొ ఒదిగిన పూల దండల్లే రంగుల సింగిడి పల్లే

ఆలు మొగలు ఆడే ఆటలూ అత్త కోడండ్ల కొట్లాటలూ
సదిరి చెప్పలేని మొగని తిప్పలే తిప్పలూ
రచ్చ బండ మీద ఆటలూ ఛాయబండి కాడ మాటలూ
వొచ్చి పోయెటోల్ల మందలించుకొనే సంగతే గమ్మత్తి
తట్టబుట్టలల్ల కూరతొక్కులూ సుట్ట బట్టలల్ల బీడి కట్టలు
చేతనైన సాయం జేసే మనుషులు
మావి పూత కాసినట్టే మనుసులు
ఊరంటే రోజు ఉగాదే సచ్చేదాక ఉంటంది యాది

ఊరూ పల్లెటూరు దీని తీరే అమ్మ తీరు
కొంగులోనా దాసిపెట్టీ కొడుకు కిచ్చే ప్రేమ వేరు
ఊరూ పల్లెటూరు దీని తీరే కన్న కూతురు
కండ్ల ముందే యెదుగుతున్నా సంబరాల పంట పైరు

వంద గడపలా మంద నా పల్లే
గోడ కట్టని గూడు నా పల్లే
సెరువుల్ల తుల్లేటి జెల్లషాపోలే
రామ రామ రామ రామా
మావ అత్త బావ బాపు వరసల్లే
ఊరంత సుట్టాల ముల్లె నా పల్లె
దారంలొ ఒదిగిన పూల దండల్లే రంగుల సింగిడి పల్లే
తోడుగా మా తోడుండి పాట సాహిత్యం

 

చిత్రం: బలగం (2023)
సంగీతం: భీమ్స్ సిసిరోలియో
సాహిత్యం: కాసర్ల శ్యామ్
గానం: మొగిలి, కొమరమ్మ 

కరునించవే శారదాంభ
నీకు శరణు జేసెద పారతాంబా 
కరునించవే శారదాంభ
కొన్ని జన్మకు పాప ఖర్మలు ఎన్నున్న 
కరునించవే శారదాంభ

కొమరయ్య రాండుపొంగా మందలిచ్చే వాడు 
ఐదో పదో ఇచ్చి అరుచు కొనే వాడు 
ఈ యాల మనమధ్య లేకపోయే
ఎంత మంచి మనసుండె 

తోడుగా మా తోడుండి
నీడగా మాతో నడిచి
తోడుగా మా తోడుండి
నీడగా మాతో నడిచి

నువ్వెట్టా వెళ్ళినావు కొమురయ్యా
నీ జ్ఞాపకాలు మరువమయ్యో కొమురయ్యా
కొడుకునెట్లా మర్సినావే కొమురయ్యా
నీ బిడ్డనెట్టా మర్సినావే కొమురయ్య

బలగాన్ని మర్సినావా
బాంధవుల మర్సినావా
బలగాన్ని మర్సినావా
బాంధవుల మర్సినావా 

నువ్వెక్కడెల్లినావు కొమురయ్యా
నీ జ్ఞాపకాలు మరవలేము కొమురయ్యా 
ఇయ్యాల కొమురయ్య మా అందు గలిగి
మాతో ఈ పదాలు పలికిస్తున్నాడో ఏమో

ఎల్లిపోతున్న నా కొడుకా
నా కొడుకా ఐలయ్య కైలయ్య
అయ్యయ్యో నా కొడుకా ఐలన్న
ఎల్లిపోతున్న నా కొడుకా
సినకొడకా మొయిలన్న మొయిలన్న
సినకొడకా మొయిలన్న బైలన్న

దయగల్ల లచ్చవ్వ లచ్చవ్వ
నేనెళ్ళిపోతున్న నా బిడ్డా
నేనెళ్ళిపోతున్న లచ్చవ్వ
బిడ్డా లచ్చవ్వ

నన్నిచ్చిన దేవుడేమో
నా కాకు జింపినాడు
నా ఆట ముగిసిందని
నన్ను పైకి బిలిసినాడు

నువ్వు కాశీకి బోయినగాని నా కొడుకా
కన్నతండ్రి గానరాడు నా కొడుకా
ఏ తీర్థము తిరిగినగాని నా బిడ్డ
ఈ కన్నతండ్రి తిరిగిరాడు నా బిడ్డ

పెద్ద కొడుకా ఐలయ్య నా తొలిసూరు కొడుకువు
ప్రేమగల్ల పెద్ద కొడకా ఐలన్న
నిన్ను పావురంగా సాదుకున్న ఐలన్న
పావురంగా సాదుకున్న ఐలన్న
గున్న గున్న తిరుగుతుంటే గుండెల్లో వెట్టుకున్న
నా గుణమే వచ్చిందని ఊరంతా జెప్పుకున్న
ఊరంతా జెప్పుకున్న
సత్తెనైనా సారుపాని ఐలన్న
నీకు దండసేసి మురిసినాను ఐలన్న
నేనెంతో సంబరబడ్డ ఐలన్న

చిన్న కొడుకా మొయిలన్న
గావురాల కొడుకువి నువ్వు మొయిలన్న
నా ముద్దుల కొడుకువు నువ్వు మొయిలన్న
సిలకోలే సాదుకున్న మొలకోలే బేర్చుకున్న
భుజాల గూర్చోబెట్టి బువ్వదిన బెట్టుకున్న 
బువ్వదిన బెట్టుకున్న
సుక్కలాంటి సుజాతని మొయిలన్న
నీ పక్కనుంచి సంబరపడ్డ మొయిలన్న

బిడ్డ లచ్చవ్వ నా బంగారు తల్లి
ఎక్కాని కొండ లేదే లచ్చవ్వ నీకై
మొక్కాని బండ లేదు లచ్చవ్వ
దిష్టి చుక్క బెట్టుకొని లచ్చిమోలే దిద్దుకుంటి
అమ్మవిడిచి పోయిందాని
కంటికి రెప్పవోలె కాపాడుకుంటి బిడ్డ
కాసుకుంటి గాదే బిడ్డ
కాసుకుంటి గాదే బిడ్డ

అల్లుడా నారాయణ
నా ఇంటి లచ్చిమిని అల్లుడా
నీ చేతుల వెట్టినాను అల్లుడా
నీ చేతుల వెట్టినాను నా అల్లుడా

ఐలయ్య ఇంటికి పెద్దోడంటే నా కొడకా
పెద్దమనసుండాలె నా కొడకా
పంచుకున్న రక్తము నా కొడకా
పైలంగా దాయాలే నా కొడకా

కన్నబిడ్డలోలే నువ్వు ఐలయ్య
తోడబుట్టినవాళ్ళని జూడు నా కొడుకా
పిల్లల కోడి తీరు నా కొడుకా
నీ రెక్కల్ల దాచుకోరా నా కొడుకా
నీ రెక్కలల్ల దాసుకోరా నా కొడుకా

చిన్నకొడుకా మొయిలన్న
అన్నంటే తండ్రెనక తండ్రి కొడుకా
అన్ననొక్క మాటంటే నన్నన్నట్టే
మర్చిపోకు బిడ్డ అవ్ బిడ్డ

ఒక్క తల్లి పిల్లలు నా కొడుకా
కూడిమాడుండాలే నా కొడుకా
కూడిమాడుండాలే నా కొడుకా
కలిసిమెలిసుండాలె మొయిలన్న

అన్నాకు బాధలొత్తే తమ్ముడు సూడావాలె
తమ్ముడికి బాధలొత్తే అన్నైనా సూడావాలె
నీకొప్పజెప్పుతున్న ఐలయ్యా
తమ్మున్ని పైలంగా జూడు ఐలయ్యా
తమ్మున్ని పైలంగా జూడరా నా కొడుకా

బిడ్డా మీ ఇద్దరి పొత్తుల 
ఒక్క చెల్లి ఉన్నదని
మర్చి పోకుండి కొడుకా
ఆడబిడ్డ ఆశపడ్తది కొడుకా
ఎండి బంగారం ఎంతున్నాగాని
పుట్టినింటి ఎల్లిపాయే కారం మెతుకులే గొప్పై బిడ్డ

నా ఇంటి దీపమేరా లచ్చవ్వా
దాని కంటే నీరు రావద్దు నా కొడుకా
నీ చెల్లె ఏడ్తావుంటే నా కొడుకా
నా జీవి సరిగబట్టదు నా కొడుకా
పచ్ఛాని సంసారమురా నా కొడుకా
మీరు ఇచ్చుకపోవద్దురా నా కొడుకా
మీరు ఇచ్చుకపోవద్దురా నా కొడుకా

Palli Balakrishna
Writer Padmabhushan (2023)
చిత్రం: Writer పద్మభూషణ్ (2023)
సంగీతం: శేఖర్ చంద్ర 
నటీనటులు: సుహాస్, టీనా శిల్పరాజ్
దర్శకత్వం: షణ్ముఖ ప్రశాంత్
నిర్మాతలు: అనురాగ్ శరత్, చంద్రు మనోహరన్
విడుదల తేది: 03.02.2023Songs List:కన్నుల్లో నీ రూపమే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: Writer పద్మభూషణ్ (2023)
సంగీతం: శేఖర్ చంద్ర 
సాహిత్యం: భాస్కరభట్ల
గానం: ధనుంజయ్ సేపాన

నువ్వూ నేనూ అంతే చాలు ఈ లోకంతో పని లేదు 
నువ్వే నాతో ఉంటే చాలు ఏదేమైనా పర్లేదు
నిన్నే చూస్తే చాలూ పగలే వెన్నెలలు
రెక్కలు కట్టుకు వచ్చి వాలినవే
నువ్వే నవ్వితే చాలూ బోలెడు పండుగలూ
దారి దారంతా ఎదురోచ్చినవే

నా కన్నుల్లో నీ రూపమే చూడవే 
నా గుండెల్లో నీ ధ్యానమే ధ్యానమే
నీ ఊహల్లో మునిగిందిలే ప్రాణమే
నా ప్రేమంతా పరిచేసా నీ కోసమే

ఓ సారి ఐ యామ్ వెరీ సారీ
క్షమించరాదే నన్ను ఒక్క సారి
ఈ సారి కాదు మరోసారీ
 శారిలో భలేగున్నావే ప్యారీ

కొత్త కొత్త ప్రేమలోని గమ్మత్తు గాలి తాకి
పిచ్చి ఆశ రేగుతోంది తుఫానులా
చెప్పుకున్న మాటలన్నీ ఓ సారి గుర్తుకొచ్చి
చిన్న నవ్వు విచ్చుకుంది గులభిలా
పాదం వస్తుందీ నీ వెనకాల 
ఇన్నాళ్లూ లేధూ ఏంటివ్వాలా
రోజూ నీ చుట్టూ నే తిరిగేలా
ఎం కదో ఇదీ వయ్యారి బాల
                   
నా కన్నుల్లో నీ రూపమే చూడవే 
నా గుండెల్లో నీ ధ్యానమే ధ్యానమే
నీ ఊహల్లో మునిగిందిలే ప్రాణమే
నా ప్రేమంతా పరిచేసా నీ కోసమే

పంచదార మాటలెన్నో పెదాల్లో దాచిపెట్టి 
పంచిపెట్టడానికేంటి మొమాటమా
మంచివాడినేగా నేనూ ఓ చిన్న ముద్దుపెట్టి 
మంచులగా కరిగిపోతే ప్రమాదమా
నన్నే ఏకంగా నీకొదిలేసా 
నువ్వే నాకున్నా ఓ భరోసా 
నీలో చేరింది నా ప్రతి శ్వాసా
ఏంటిదీ మరీ బలే తమాషా

నా కన్నుల్లో నీ రూపమే చూడవే
నా గుండెల్లో నీ ధ్యానమే ధ్యానమే
నీ ఊహల్లో మునిగిందిలే ప్రాణమే
నా ప్రేమంతా పరిచేసాలే కోసమేఅయ్యబాబోయ్ గందర గోళం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: Writer పద్మభూషణ్ (2023)
సంగీతం: కళ్యాణ్ నాయక్ 
సాహిత్యం: కోటి మామిడాల
గానం: లక్ష్మి మేఘన, కావ్య చందన, అపర్ణ, సాయిదేవ్ హర్ష , సాయి చరణ్, హర్ష చావలి 

అయ్యబాబోయ్ గందర గోళం బెజవాడ సందుల్లో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: Writer పద్మభూషణ్ (2023)
సంగీతం: శేఖర్ చంద్ర 
సాహిత్యం: భాస్కరభట్ల
గానం: లోకేస్వర్ ఇదర

బెజవాడ సందుల్లో ఎన్నాళ్ళిలా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: Writer పద్మభూషణ్ (2023)
సంగీతం: శేఖర్ చంద్ర 
సాహిత్యం: భాస్కరభట్ల
గానం: అనురాగ్ కులకర్ణి 

ఎన్నాళ్ళిలామన్నించవా అమ్మా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: Writer పద్మభూషణ్ (2023)
సంగీతం: కళ్యాణ్ నాయక్ 
సాహిత్యం: కోటి మామిడాల
గానం: కార్తీక్, కళ్యాణ్ నాయక్ 

మన్నించవా అమ్మా

Palli Balakrishna
Vinaro Bhagyamu Vishnu Katha (2023)
చిత్రం: వినరో భాగ్యము విష్ణుకథ (2023)
సంగీతం: చైతన్ భరద్వాజ్
నటీనటులు: కిరణ్ అబ్బవరం , కాశ్మీర
దర్శకత్వం: మురళి కిషోర్ అబ్బూరు 
నిర్మాత: బన్నీ వాస్
విడుదల తేది: 17.02.2023Songs List:వాసవ సుహాస గమన సుధా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: వినరో భాగ్యము విష్ణుకథ (2023)
సంగీతం: చైతన్ భరద్వాజ్
సాహిత్యం: కళ్యాణ చక్రవర్తి త్రిపురనేని 
గానం: కారుణ్య 

వాసవ సుహాస గమన సుధా
ద్వారవతీ కిరనార్బటీ వసుధా
అశోక విహితాం క్రుపానాన్రుతాం కోమలామ్
మనోజ్ఞితం మమేకవాకం

మయూఖ యుగళ మధుసూదన మదనా
మహిమగిరి వాహఘనా నాం
రాగ రధసారధి హే రమణా
శుభచలన సం ప్రోక్షణా
యోగ నిగమ నిగమార్చన వశనా
అభయప్రద రూపగుణ నాం
లక్ష్య విధి విధాన హే సదనా
నిఖిల జన సా లోచన

యుగ యుగాలుగా ప్రభోధమై
పది విధాలుగా పదే పదే
పలికేటి సాయమీమన్న
జాడలే కదా నువ్వెదికినదేదైనా

చిరుమోవికి జరిగిన చిరునవ్వుల ప్రాసన
చిగురేయక ఆగునా… నువ్వెళ్ళే దారిన
నిను నిన్నుగా మార్చిన… నీ నిన్నటి అంచున
ఓ కమ్మటి పాఠమే… ఎటు చూసినా

మయూఖ యుగళ మధుసూదన మదనా
మహిమగిరి వాహఘనా నాం
రాగ రధసారధి హే రమణా
శుభచలన సం ప్రోక్షణా
యోగ నిగమ నిగమార్చన వశనా
అభయప్రద రూపగుణ నాం
లక్ష్య విధి విధాన హే సదనా
నిఖిల జన సా లోచనఓ బంగారం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: వినరో భాగ్యము విష్ణుకథ (2023)
సంగీతం: చైతన్ భరద్వాజ్
సాహిత్యం: భాస్కరభట్ల
గానం: కపిల్ కపిలన్ 

ఓ బంగారం... నీ చెయ్యి తాకగానే ఉప్పొంగి పోయిందే నా ప్రాణం
నా బంగారం... కన్నెత్తి చూడగానే నిద్దర్లె మానేచి జాగారం
నా చిట్టి చిట్టి గుండే నీ లోనే కొట్టుకుందే 
బుర్రంతా పిచ్చెక్కిందే నా బంగారు తల్లి 
ఏ మొట్ట మొదటిసారి మరిచానే ఇంటి దారి 
ఆ సొట్ట బుగ్గతోటే నువ్వు నవ్వబట్టే
అద్తోదం ఇంత యుద్ధం చేయలేదే 
నీకోసం మారిపోవడం నమ్మే లేదే
 పుట్టాక ఇంత ఆనందం చూడలేదే 
నీ పేరే చెప్పుకుంటా ఈ పుణ్యం నీదే

నువ్వు పక్కనుంటే చాల్లే మత్తుఎక్కి తూలె మాయదారి మనసే 
మరి నిన్ను తాకే గాలే నన్ను తాకుతుంటే ఆదమరుపు ఇప్పుడే ఎగసే 
 నీ చూపు వలకే చాపలా దొరికే నా ఊపిరే తొలిగా అల్లాడే 
ఈ ప్రేమ వలలో ఏదో ఏదో జరిగే నడిచి నడిచి ఆగి ఆగేలా.. 

నా చిట్టి చిట్టి గుండె నీలోనే కొట్టుకుందే బుర్రంతా పిచ్చెక్కిందే నా బంగారు తల్లి
ఏ మొట్టమొదటిసారి మరిచానే ఇంటి దారి ఆ సొట్ట బుగ్గ తోటే నువ్వు నవ్వబట్టే

 కాటుక కనులే పుట్టిస్తుంటే కలలే వదిలేదెట్టాగే ఓ మైనా
నీ వల్లే మొదలై తిక్క తిక్క పనులే దిల్ రూబా మోగిందే నాలోనా
 నీ పేరు పిలిచే ఆస్తమాను తలిచే నా సంగతే మరిచా అదేంటో
ఈ ప్రేమ కథలో చాలా చాలా తెలిసే ఒకటో రెండో ఎన్నో ఎన్నెన్నో

 చిట్టి చిట్టి గుండె నీలోనే కొట్టుకుందే బుర్రంతా పిచ్చెక్కింది నా బంగారు తల్లి
 ఏ మొట్టమొదటిసారి మరిచానే ఇంటి దారి ఆ సోట్ట బుగ్గ తోటే నువ్వు నవ్వబట్టే
దర్శన పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: వినరో భాగ్యము విష్ణుకథ (2023)
సంగీతం: చైతన్ భరద్వాజ్
సాహిత్యం: భాస్కరభట్ల
గానం: అనురాగ్ కులకర్ణి

మనసే మనసే తననే కలిసే
అపుడే అపుడే తొలిప్రేమలోన పడిపోయా కదా
తనతో నడిచే అడుగే మురిసే
తనకా విషయం చెప్పలేక ఆగిపోయా కదా

ఎన్నో ఊసులు ఉన్నాయిలే
గుండే లోతుల్లో
అన్ని పంచేసుకుందామంటే
కళ్ళముందు లేదాయే దర్శన
దర్శన తన దర్శనానికింకా
ఎన్నాళ్ళు కన్నీళ్లతో ఉండాలిలా

తట్టుకోడం కాదే నావల్ల వయ్యారి పిల్ల
గుక్కపట్టి ఏడుస్తుందే ప్రాణం నీవల్లా
తట్టుకోడం కాదే నావల్ల వయ్యారి పిల్ల
గుక్కపట్టి ఏడుస్తుందే ప్రాణం నీవల్లా

ఇష్టమైంది లాగేసుకుంటే చంటిపిల్లాడల్లాడినట్టే
దిక్కు తోచకుందే నాకు నువ్వే లేకుంటే
నువ్వుగాని నాతో ఉంటే నవ్వులేరుకుంటానంతే
నీ జతలో క్షణాలకే దొరికెను పరిమళమే

చక్కగా చెట్టాపట్టా తిరిగాం అట్టా ఇట్టా
అరె లెక్కపెట్టుకుంటే
బోలెడు ఉన్నాయిలే చెప్పాలంటే

తట్టుకోడం కాదే నావల్ల వయ్యారి పిల్ల
గుక్కపట్టి ఏడుస్తుందే ప్రాణం నీవల్లా
తట్టుకోడం కాదే నావల్ల వయ్యారి పిల్ల
గుక్కపట్టి ఏడుస్తుందే ప్రాణం నీవల్లా

దారులన్ని మూసేసినట్టే
చీకటేసి కప్పేసినట్టే
నువ్వు లేకపోతే
నేను ఉన్నా లేనట్టే
చందమామ రావే రావే
జాబిలమ్మ రావే రావే
కమ్ముకున్న ఈ మేఘాలలో
వెలుతురు కనబడదే

బెంగతో ఇల్లా ఇల్లా
పోయేలా ఉన్నానే పిల్ల
నువ్వొచ్చేదాకా పచ్చి గంగైనా
ముట్టనులే నీమీదొట్టే

తట్టుకోడం కాదే నావల్ల వయ్యారి పిల్ల
గుక్కపట్టి ఏడుస్తుందే ప్రాణం నీవల్లా
తట్టుకోడం కాదే నావల్ల వయ్యారి పిల్ల
గుక్కపట్టి ఏడుస్తుందే ప్రాణం నీవల్లా
చుక్కలెత్తు కొండలే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: వినరో భాగ్యము విష్ణుకథ (2023)
సంగీతం: చైతన్ భరద్వాజ్
సాహిత్యం: కళ్యాణ చక్రవర్తి త్రిపురనేని 
గానం: అనురాగ్ కులకర్ణి

చుక్కలెత్తు కొండలే నిండినా శ్రీపురం
నెత్తికొప్పు దేవుడీ కాపురం
మట్టితల్లి బొట్టులా ఎప్పుడూ సంబరం
ఎంకన్న సామికున్న ఎండి దోరం

ఊరులెన్ని చూసుకో వారికో వీరికో
పేరు పెట్టుకోవడం ఖచ్చితం
ఎల్లలన్ని ఏకమై చేసినా సంతకం
వేవేల మైళ్ళకైనా కాదు దూరం

పేదరాసి పెద్ద ముత్తైదువురా
సాధువురా ఈ ఊరే
చేసుకున్న పూర్వపుణ్యముంటేనే
పుడతారే మా ఊరే

దేశం మొత్తం పరపతిరా
తిరుపతి పేరంటే మోతరా
సామికైనా ధీమాలాగా నిలబడతారే
ఇట్టాంటి ఊరు చూడరే

చుక్కలెత్తు కొండలే నిండినా శ్రీపురం
నెత్తికొప్పు దేవుడీ కాపురం
మట్టితల్లి బొట్టులా ఎప్పుడూ సంబరం
ఎంకన్న సామికున్న ఎండి దోరం

సరదా సంద్రంలా ఉంటారే
సర్దుకు పోతారే
సమయాసమయాలే లేకుండా
సాయం చేసే కుదురే

దిగులే దాటుకొని
స్థిరంగా నిలబడిపోతారే
కల్లాకపటాన్నే ఖండించి
నవ్వుతు గెలువగ పొగరే

ఈ యాసలో ఉందో కదరే
అరె వినరో భాగ్యంబిదికదరే
మీసాల సామి ఉన్న ఊరే
రోషాలకేమో మాది పెద్ద పేరే

ఊరు చూస్తే కొత్తకొత్తగుంటుందీ
ప్రతిసారి కంగారే
వింద వింద గోవిందా అనుకుంటూ
కష్టాలే దాటేరే

దేశం మొత్తం పరపతిరా
తిరుపతి పేరంటే మోతరా
సామికైనా ధీమాలాగా నిలబడతారే
ఇట్టాంటి ఊరు చూడరే (2)

చుక్కలెత్తు కొండలే నిండినా శ్రీపురం
నెత్తికొప్పు దేవుడీ కాపురం
మట్టితల్లి బొట్టులా ఎప్పుడూ సంబరం
ఎంకన్న సామికున్న ఎండి దోరంప్రవాసాన్ని పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: వినరో భాగ్యము విష్ణుకథ (2023)
సంగీతం: చైతన్ భరద్వాజ్
సాహిత్యం: కళ్యాణ చక్రవర్తి త్రిపురనేని 
గానం: హైమత్ మహమ్మద్ 

ప్రవాసాన్ని 

Palli Balakrishna
Sir (2023)
చిత్రం: సార్ (2023)
సంగీతం: జి.వి.ప్రకాష్ కుమార్
నటీనటులు: ధనుష్, సంయుక్త మీనన్ 
దర్శకత్వం: వెంకి అట్లూరి
నిర్మాత: సూర్యదేవర నాగ వంశి 
విడుదల తేది: 17.02.2023Songs List:మాస్టారు మాస్టారు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సార్ (2023)
సంగీతం: జి.వి.ప్రకాష్ కుమార్
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి 
గానం: శ్వేతా మోహన్ 

శీతాకాలం మనసు
నీ మనసున చోటడిగిందే
సీతకుమల్లె నీతో
అడుగేసే మాటడిగిందే

నీకు నువ్వే గుండెలోనే
అన్నదంతా విన్నాలే
అంతకన్నా ముందుగానే
ఎందుకో అవునన్నాలే
ఇంకపైన నీకు నాకు
ప్రేమ పాటాలే

మాస్టారు మాస్టారు
నా మనసును గెలిచారు
అచ్ఛం నే కలగన్నట్టే
నా పక్కన నిలిచారు

మాస్టారు మాస్టారు
నా మనసును గెలిచారు
అచ్ఛం నే కలగన్నట్టే
నా పక్కన నిలిచారు

ఏవైపు పోనీవే నన్ను కాస్తైనా
ఏకంగా కనుపాప మొత్తం నువ్వేనా
ఇష్టంగా ఏ చోట నువ్వేం చేస్తున్నా
చూస్తున్నా వందేసి మార్కులు వేస్తున్నా

గుండెపై అలా నల్లపూసలా
వంద ఏళ్ళు అందంగా
నిను మొయ్యాలంటున్నా
ఒంటి పేరుతో ఇంటి పేరుగా
జంటగా నిను రాయాలంటున్నా

మాస్టారు మాస్టారు
నా మనసును గెలిచారు
అచ్ఛం నే కలగన్నట్టే
నా పక్కన నిలిచారు

మాస్టారు మాస్టారు
నా మనసును గెలిచారు
అచ్ఛం నే కలగన్నట్టే
నా పక్కన నిలిచారు

శీతాకాలం మనసు
నీ మనసున చోటడిగిందే
సీతకుమల్లె నీతో
అడుగేసే మాటడిగిందే

నీకు నువ్వే గుండెలోనే
అన్నదంతా విన్నాలే
అంతకన్నా ముందుగానే
ఎందుకో అవునన్నాలే
ఇంకపైన నీకు నాకు ప్రేమ పాటాలే

అచ్ఛం నే కలగన్నట్టే
నా పక్కన నిలిచారు
మాస్టారు మాస్టారు
నా మనసును గెలిచారు

Palli Balakrishna
Dasara (2023)
చిత్రం: దసరా (2023)
సంగీతం: సంతోష్ నారాయణ్ 
నటీనటులు: నాని , కీర్తి సురేష్ 
దర్శకత్వం: శ్రీకాంత్ ఓదెల
నిర్మాత: సుధాకర్ చెరుకూరి 
విడుదల తేది: 30.03.2023Songs List:ధూం ధాం దోస్తాన్ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: దసరా (2023)
సంగీతం: సంతోష్ నారాయణ్ 
సాహిత్యం: కాసర్ల శ్యామ్
గానం: రాహుల్ సిప్లిగంజ్, గొట్టే కనకవ్వ

ఉంటే వైకుంఠం లేకుంటే ఊకుంటం
అంత లావైతే గుంజుకుంటం తింటం పంటం
ఐతై ఐతై ఐతై ఐతై బద్దల్ బాషింగాలైతై

అరె ఏం కొడుతుర్ర బై ఊకోర్రి
నీ యవ్వ మా మావగాడు శెప్పుడు సరే మీరు కొట్టుడు సరే
అరె ఓ నైంటి ఈల్లకు ఇంకో నైంటి పోయ్రా
ఎట్ల కొట్టరో సూత్త నీ యవ్వ్

పవ్వగొట్టు పవ్వగొట్టు
బోటికూర దానంచుకు వెట్టు
బ్యాండు గొట్టు బ్యాండు గొట్టు
వాడకట్టు లేసూగేటట్టు

గుద్దితే సూస్కో ఓ అద్ధశేరు
గజ్జల గుర్రం ఈ సిల్కుబారు
ఇచ్చి పడేద్దాం
చల్ కుచ్చి పడేద్దాం
ఎవ్వడడ్డమొత్తడో జూద్దాం బాంచెత్

ధూం ధాం దోస్తాన్ ఇరగమరగ చేద్దాం
ధూం ధాం దోస్తాన్ ఇరగమరగ చేద్దాం
ధూం ధాం దోస్తాన్ ఇరగమరగ చేద్దాం
ధూం ధాం దోస్తాన్ ఇరగమరగ చేద్దాం

టెక్క టెకం టెక్క టెకం
టెక్క టెకం టిటక్ టిటక్
డింక టకం డింక టకం
డుర్ర డుర్ర డుర్ర

కంట్రోల్ బియ్యం కారం మెతుకుల్
సుట్టూర దోస్తుల్ గివ్వే మా ఆస్తుల్
జమ్మిని బొగ్గును బంగారమే అంటం
బంగారంలాంటి మనుషుల్లో ఉంటం

డొక్కలు నింపే ఊరే మా అవ్వ
జేబులు నింపే రైలే మా అయ్య
బర్ల మోత ఆ శెర్ల ఈత
ఇగ కోడి కూత మాకేం ఎరుక బాంచెత్

ధూం ధాం దోస్తాన్ ఇరగమరగ చేద్దాం
ధూం ధాం దోస్తాన్ ఇరగమరగ చేద్దాం
ధూం ధాం దోస్తాన్ ఇరగమరగ చేద్దాం
ధూం ధాం దోస్తాన్ ఇరగమరగ చేద్దాం

ధూం ధాం అరె ధూం ధాం
భలె భలె భలె భలె భలె
హ హు హా హే

సిత్తూ సిత్తుల బొమ్మ శివుని ముద్దుల గుమ్మ
బంగారి బొమ్మ దొరికేనమ్మో ఈ వాడలోన
రాగి బిందె తీస్క రమణి నీళ్ళకు బోతే
రాములోరెరాయేనమ్మో ఈ వాడలోన

తీట లెక్కల్ జేస్తేనే జోరు
ఘాటుగా ఉండాలిరా బతుకు తీరు
నల్లీ బొక్కల్ జూత్తే ఉషారు
ఏం తింటవ్రా ఉప్పు లేని పప్పు శారు

గోశి గొంగడి మా కట్టుబొట్టు
ఎట్లైతే గట్లైతది సూస్కుందాం పట్టు
అంబలి గట్క మాది రాచ పుటక
పూట పూట మాకే దసరా బాంచెత్

ధూం ధాం దోస్తాన్ ఇరగమరగ చేద్దాం
ధూం ధాం దోస్తాన్ ఇరగమరగ చేద్దాం
ధూం ధాం దోస్తాన్ ఇరగమరగ చేద్దాం
ధూం ధాం దోస్తాన్ ఇరగమరగ చేద్దాం

ధూం ధాం అరె ధూం ధాం
భలె భలె భలె భలె భలె
హు హా హు హేఓరి వారి నీది గాదురా పోరి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: దసరా (2023)
సంగీతం: సంతోష్ నారాయణ్ 
సాహిత్యం: శ్రీమణి
గానం: సంతోష్ నారాయణ్ 

ఓరి వారి నీది గాదురా పోరి
ఇడిసెయ్ రా ఇంగ ఒడిసెను దారి
ఓపారి అవ్వ ఒడిలో దూరి
మరిసెయ్ రా సిన్న మొల్లిగా మారి

బాల్యమే గొప్పది బాధ మర్షిపోతది
చందమామ రాదనే నిజము నమ్మనంటది
చిన్న పల్లీపట్టీకె ఏడుపాపి చూస్తది
కోడె ఈడు సెడ్డది నిజాన్ని కోడై కూస్తది

ఓరి వారి నీది గాదురా పోరి
బజ్జోరా సంటి బిడ్డగా మారి

హో హో హో హో హో హోహో
హో హో ఓహో హోహో హో
హో హో హో హో హో హోహో
హో హో ఓహో హోహో హో

ప్రేమ నాలో దాచిన
చిన్న బొడ్డెమ్మగానే గావురంగా
నిన్ను నేనే వద్దనీ
గిరిగీసుకున్న గింత దెల్వకుంటా

రగిలి నా వేదనే దీపమోలే వెట్టినా
పేర్చినా బతుకమ్మనే
కన్నీళ్ళలో సాగదోలిన ఇడిచేసి వదిలేశిన

రెక్కలిరిగినట్టి ఈగ
సుడిగాలిలో చిక్కినట్టు
దిక్కు మొక్కు లేని కన్ను
ఎక్కి ఎక్కి ఎడ్శినట్టు

నీకు దగ్గరవ్వలేక
దూరమయ్యే దారిలేక
చితికిపోయే నా బతుకిలా
గుండె పుండు మీద
గొడ్డు కారమద్ది గుద్దుతుంటే
గుక్కపట్టి ఏడవలేని జన్మా

ఓ ఓఓ ఓ ఓఓ ఓ
ఊ ఊ ఊ ఊ ఊ ఊ ఊ
హో హో హో హో హో హోహో
హో హో ఓహో హోహో హోచమ్కీల అంగీలేసి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: దసరా (2023)
సంగీతం: సంతోష్ నారాయణ్ 
సాహిత్యం: కాసర్ల శ్యామ్
గానం: ధీ, రామ్ మిరియాల 

చమ్కీల అంగీలేసి ఓ వదినే
చాకు లెక్కుండేటోడే ఓ వదినే
కండ్లకు ఐనా బెట్టి
కత్తోలే కన్నెట్ల కొడ్తుండెనే

సినిగిన బనీనేసి ఓ వదినే
నట్టింట్ల కూసుంటడే ఓ వదినే
మాసిన లుంగీ ఏసి ఎప్పుడు
మంచంలనే పంటడే

హే పెండ్లైన కొత్తల అత్తర్లు పూసిన్నే
నీ సీర సింగులువట్టి ఎనకెనక తిరిగిన్నే
ముద్దులిస్తుండే పూలు తెస్తుండే
శెక్కర లెక్క నీ మాటలుంటుండే
మారే నీ తీరు పెరిగే నీ నోరు
మందుకలవాటైతినే

కడుపులో ఇంత వోసి ఓ వదినే
కొడ్తడే బండకేసి ఓ వదినే
అమాస పున్నానికో అట్లట్లా
అక్కరకు పక్కకొత్తాడే

చమ్కీల అంగీలోడే
నాకు జుమ్కీలు అన్న తేడే

వీడు వంటింట్ల నేనుంటే
సాటుంగ వత్తుండె
వంకర నడుము గిచ్చుతుండే
నేడు ఎంత సింగారించిన
వంకలు పెడుతుండే
తైతక్కలాడకంటుండే

కంట నీరన్న వెట్టకుండా
సంటి బిడ్డ లెక్క నిన్ను
అలుగుతుంటే బుదరగియ్యలేదా

నువ్వు సీటికి మాటికి
గింతదాన్ని గంత జేసి
ఇజ్జతంత బజార్లేస్తలేవా

ఏం గాలి సోకేనో ఓ ఓ
వీన్నెత్తి తిరిగెనో ఓ ఓ
పాతబడ్డనేమో శాతనైతలేదో
ఉల్టా నన్నిట్ల మందీ ముంగట్ల
బదనాం జేత్తడే

చమ్కీల అంగీలేసి ఓ వదినే
చాకు లెక్కుండేటోడే ఓ వదినే
కండ్లకు ఐనా బెట్టి
కత్తోలే కన్నెట్ల కొడ్తుండెనే

నోరిడిసి అడగదుర బామ్మర్ది
శెప్పింది చెయ్యదుర బామ్మర్ది
పక్కింట్లో కూసుంటది
నా మీద శాడీలు జెప్తుంటది

నా గొంతు కోసిర్రంటూ బామ్మర్ది
శోకాలు వెడ్తుంటది బామ్మర్ది
ముచ్చట్లు జెప్పబోతే మీ అక్క
మూతంతా తిప్పుతుంటది

శీకట్ల ఉన్నా వాకిట్ల ఉన్నా
కంటికి రెప్పోలే కాస్తడు మొగడు
ఎంత లొల్లైనా నువ్వెంట ఉంటె
ఎదురు నిలిశి వాడు గెలిశి వస్తాడు

గోసల్ని జూస్తా ఉన్నా
ఏదైనా గుండెల్ల దాస్తాడులే
నీ బొట్టు నీ గాజులే ఎంతైనా
వాని పంచ పాణాలులే

Palli Balakrishna

Most Recent

Default