Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Super (2005)చిత్రం: సూపర్ (2005)
సంగీతం: సందీప్ చౌతా
సాహిత్యం: భాస్కరభట్ల
గానం: అనుష్క మంచంద
నటీనటులు: నాగార్జున, అనుష్క శెట్టి, అయేషా టాకీయా, సోను సూద్
దర్శకత్వం: పూరి జగన్నాథ్
నిర్మాత: నాగార్జున
విడుదల తేది: 21.07.2005

మిల మిల మిల మెరిసిన కనులకు
ఎందుకో అసలెందుకో ఈ కలవరములే
చలి చలి చలి గిలి గిలి చలి గిలి
ఏమిటో ఇడి ఏమిటొ ఈ చలి చలి గిలే
బంగారు వీడేనా నా నిండు సెందురూడు
బంగారు వీడేనేమొ నే కలలు కన్న వాడు
బంగారు వీడేనా నా నిండు సెందురూడు
బంగారూ వీడేనేమొ కలలు కన్న మొగుడు
మిల మిల మిల మెరిసిన కనులకు
ఎందుకో అసలెందుకో ఈ కలవరమునా..

ఉన్న చోట ఉండనీడు చూడే వీడు ఊరుకోడు
ఏదొ మాయ చేస్తుంటాడమ్మా....
పొమ్మంటున్నా పోనే పోడు కల్లో కొచ్చి కూర్చుంటాడు
ఆగం ఆగం చేస్తున్నాడమ్మా
ఘడియ ఘడియకి ఓ ఊ ఓ ఊ నడుము తడుముడయ్యో
తడవ తడవకి ఓ ఊ ఓ ఊ చిలిపి చెడుగుడయ్యో
బంగారు వీడేనా నా నిండు సెందురూడు
బంగారు వీడేనేమొ నే కలలు కన్న వాడు
బంగారు వీడేనా నా నిండు సెందురూడు
బంగారూ వీడేనేమొ కలలు కన్న మొగుడు
మిల మిల మిల మెరిసిన కనులకు
ఎందుకో అసలెందుకో ఈ కలవరమునా..
చలి చలి చలి గిలి గిలి చలి గిలి
ఏమిటో ఇడి ఏమిటొ ఈ చలి చలి గిలే

తోడు కోరే తుంటరోడు వీల్లేదన్నా ఊరుకోడు
ప్రాణాలన్ని తోడేస్తాడమ్మా
నవ్వుతాడె అండగాడు ఈడు జోడు బాగుంటాడు
ప్రేమో ఏమొ అవుతున్నాదమ్మా
వలపు తలపులేవో వయసు తెరిచెనేమో
చిలక పలుకులేవో మనసు పలికేనేమో
బంగారు వీడేనా నా నిండు సెందురూడు
బంగారు వీడేనేమొ నే కలలు కన్న వాడు
బంగారు వీడేనా నా నిండు సెందురూడు
బంగారూ వీడేనేమొ కలలు కన్న మొగుడు
మిల మిల మిల మెరిసిన కనులకు
ఎందుకో అసలెందుకో ఈ కలవరమునా..
చలి చలి చలి గిలి గిలి చలి గిలి
ఏమిటో ఇడి ఏమిటొ ఈ చలి చలి గిలే
చలి చలి గిలేనా..చలి చలి గిలేనా..చలి చలి గిలే..నా..


******  ******  ******


చిత్రం: సూపర్ (2005)
సంగీతం: సందీప్ చౌతా
సాహిత్యం: కందికొండ
గానం: సోను కక్కర్

అక్కడ్ బక్కడ్ బొంబై బో
అస్సీ నబ్బీ పూరే సో
తప్పదు మనిషై పుట్టాక
బతకాళి సచ్చే దాకా
పర్సు నిండా డబ్బుంటే బస్ ప్యార్ హువా..ప్యార్ హువా
జేబు ఖాలై రోడ్ న ప్‌డీతే క్యా హూఆ క్యా హూఆ
దొరికినన్థ దోచుకో
దోచుకుందీ దాచుకో
కార్ బంగ్లా తీస్కో
హో లైఫ్ నీదే కుమ్ముకో

చరణం: 1
హాయిరె హాయిరె మనుషులంతా మాయెరే ..
దెఖోరె ......దెఖోరె
హాయిరె హాయిరె లోకమంతా చోరీ లే
సోచొరె ...సోచొరె
నేడు నీకై నీ ముందే నిలు చున్దిరూ...చున్దిరొ
రేపు కోసం ఆరాటం ఆపెయ్యారో వెయ్యారో
నేడు నీకై నీ ముందే నిలు చున్దిరూ...చున్దిరొ
రేపు కోసం ఆరాటం ఆపెయ్యారో వెయ్యారో
దొరికినన్థ దోచుకో
దోచుకుందీ దాచుకో
కార్ బంగ్లా తీస్కో
హో లైఫ్ నీదే కుమ్ముకో

చరణం: 2
హాయిరె హాయిరె దిల్ నిండా లవ్ ఏ రే ఆజా రే ..ఆజా రే
హాయిరె హాయిరె ఇష్క్ విష్క్ నీదెలె లేజారే ..లేజారే
గుండె లోన ప్రేముంటే చెప్పలిరో పాలిరో
కళ్ళు వొళ్ళు పెనవేసి బతకాళిరో కాలిరో
గుండె లోన ప్రేముంటే చెప్పలిరో పాలిరో
కళ్ళు వొళ్ళు పెనవేసి బతకాళిరో కాలిరో
దొరికినన్థ దోచుకో
దోచుకుందీ దాచుకో
కార్ బంగ్లా తీస్కో
హో లైఫ్ నీదే కుమ్ముకో


******  ******  ******


చిత్రం: సూపర్ (2005)
సంగీతం: సందీప్ చౌతా
సాహిత్యం: కందికొండ
గానం: సందీప్ చౌతా, నిఖిత

మస్తానా వ వ్వారే వారే వస్తానా
మస్తానా సోకుల్ని సోడా చేస్తానా

నా చోటి చోటి మీటీ మీటీ నాటీ నాటి సాథి నువ్వేనా
మస్తానా వ వ్వారే వారే వస్తానా
చూపుల్తో కూస్త వస్తున్నా
నా చోటి చోటి మీటీ మీటీ నాటీ నాటి సాథి నువ్వేనా
i love u love u love u..love u..
love u..love u...love uuuuuuu

చరణం: 1
అందాలే చందాలే అంటూ
అందుతూ వెన్నెలాయె
నీరుంది నిప్పున్ది నీలోన
తాపాలే దీపాలే పెట్టి అల్లరి ఆకతాయి
ఆడేది ఆర్పేది నువ్వేన
గుచ్చైనా గుచ్చైనా నీ చూపే గుండెళ్లోన
గుచ్చైనా గుచ్చైనా చానా
తెచ్చైనా తెచ్చైనా నీ నవ్వే ఎన్దల్లొన
తెచ్చైనా తెచ్చైనా చానా
i love u love u love u..love u..
love u..love u...love uuuuuuu


******  ******  ******


చిత్రం: సూపర్ (2005)
సంగీతం: సందీప్ చౌతా
సాహిత్యం: విశ్వా
గానం: సౌమ్య , ఉదిత్ నారాయణ్

గిచ్చి గిచ్చి చంప మాకు హోయీలా
తాకు తుంటే ఒలా ఒలా
కోరికై నాలో చాలా
పట్టపగలె వెన్నెలీయ్యాలా
పైన పైన మొమాటాల
లోన లోన ఆరాటాల
బస్ తూహే మేరా

చరణం: 1
సరసన సరాగాలు కురిపిస్తే
తదుపరి వరాలన్ని నీవె
తనువుని మరో మారు తాడిమెస్తే
విరివిగ వయ్యరాలు నీవె
ఈడు రాసు కున్దె ఇల్ల
వద్దకొస్తా పిల్ల మల్లా
చెయ్యమాకు హల్లా గుల్ల
చూసే తట్టు పిల్లా జల్లా

చరణం: 2
ఎదురుగ ఇలా నీవు కదిలోస్తే
మనసిక ఎటొ వెళ్ళిపోయే
పదే పదే ఏదే ఇలా నీవైతే
పద పద మనీ సదా పోరే
బోలెడంత ఎత్థున్నొడ
బోలెడంత సత్తున్నొడ
హే ...
ఉందా నీకు తోడు నీడ
ముడె పడి ఎడా పెడ


Palli Balakrishna Friday, December 29, 2017
Soukhyam (2015)చిత్రం: సౌఖ్యం (2015)
సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్
సాహిత్యం: భాస్కభట్ల , రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం: హరిహరన్
నటీనటులు: గోపిచంద్, రెజీనా కసండ్ర,
దర్శకత్వం: ఎ. యస్.రవికుమార్ చౌదరి
నిర్మాత: వి.ఆనంద్ ప్రసాద్
విడుదల తేది: 24.12.2015

నాకేం తోచదే తోచదే
నాకేం తోచదే
నిను చూడని క్షణము కలవని నిమిషం
నాకేం తోచదే
నిను తలవని సమయం ఏదైనా
నాకేం తోచదే
నీ ప్రేమలో గడపని ఎ పూటైనా
ఏ చోట నేనున్నా నీతోనే కలిసున్నా
నీ ధ్యాస నన్ను వీడదే
నాకేం తోచదే
నిను చూడని క్షణము కలవని నిమిషం
నాకేం తోచదే
నిను తలవని సమయం ఏదైనా

మీదటిగా ఏనాడో నిన్నెలా కలిశానో
మరిచి పోలేనే ఏనాడైనా
అక్కడే ఆ చోట ఆగి నిను చూస్తున్నా
నన్ను వీడి లోకం పరుగులైన
నువ్విలాగే నాకు దొరికేస్తావంటూ
ప్రేమగా తోడుగా నేను అనుకోలేదే
మల్లెల జల్లులా నువ్వే వస్తే
మనసు తేరుకోలేదే
తీపి దాహమేదో ఇంకా తీరదే

నాకేం తోచదే తోచదే
నాకేం తోచదే
నిను చూడని క్షణము కలవని నిమిషం
నాకేం తోచదే
నిను తలవని సమయం ఏదైనా

మనసే పేపర్ పై రంగుల క్రియవై
ప్రేమనే చిత్రం గీశావే
పగటికి చీకటకి గీతలే చేరిపావే
కలలకే ప్రాణం పోశావే
నువ్వు తోడులేనిదే ఏక్షణమైనా
నన్ను చేరగా దరి రానే రాదే
నా దారి ప్రతి పేజ్ పైన పేరే నీదే
కాలమంతా నాకు చెలియా నీ కథే

నాకేం తోచదే తోచదే
నాకేం తోచదే
నిను చూడని క్షణము కలవని నిమిషం
నాకేం తోచదే
నిను తలవని సమయం ఏదైనా

Palli Balakrishna Wednesday, December 27, 2017
Okka Kshanam (2017)చిత్రం: ఒక్క క్షణం (2017)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం: సాహితి, అనురాగ్ కులకర్ణి
నటీనటులు: అల్లు శిరీష్ , సీరత్ కపూర్, సురభి, అవసరాల శ్రీనివాస్
దర్శకత్వం: వి.ఆనంద్
నిర్మాత: చక్రి చిగురుపాటి
విడుదల తేది: 28.12.2017

సో మెనీ సో మెనీ  తలపులే మొదలాయెనే
సో మెనీ సో మెనీ మెరుపులే కనులలో కదలాడెనే

సో సో జిందగి నిన్నిలా కలిశాకనే
సో మెనీ రంగుల కళలతో వెలుగాయెనే
ఏం జరుగుతుంది చెలిమనసిది
వెలిపోతుందెటో సరిగా కలువలేదే
నిన్ను అపుడే మిస్సింగ్ ఏమిటో

ఏమిటిది కొత్త కథ ఎప్పటిలా లేనుకదా
యు అర్ మై బేబీ
యు డ్రైవ్ మీ క్రేజీ
సీ యు బేబీ  యు అర్ మై బేబీ
కాంట్ టేక్ ఇట్ ఈజీ


Wanna wanna see you baby
Wanna wanna see you

సో మెనీ సో మెనీ  తలపులే మొదలాయెనే
సో మెనీ సో మెనీ మెరుపులే కనులలో కదలాడెనే

సో సో జిందగి నిన్నిలా కలిశాకనే
సో మెనీ రంగుల కళలతో వెలుగాయెనే

స్మార్ట్ ఫోన్ స్క్రీన్ లా చెలీ నువ్వేనే నా కల
వాట్సప్ స్మైలీ లా మది మెరిసెనే మిల. మిల
ఇప్పటికిప్పుడు చూడాలని
అనిపిస్తున్నదే
రారమ్మంటు నా మౌనమే పిలిపిస్తున్నది

You’re my baby
You drive me crazy
See you baby
You’re my baby
Can’t take it easy (2)

Gonna gonna see you baby
Gonna gonna see

రోజు నాకు తెల్లవారదే నీ మెసేజ్ రానిదే
ఎంతసేపు మాటలాడినా సమయమే తెలియదే
వదిలిపోని ఈ పిచ్చికి పేరే ఏమిటో
నీకవుతున్న ఆ సంగతే నాలోను డిటో

You’re my baby
You drive me crazy
See you baby
You’re my baby
Can’t take it easy (2)

Gonna gonna see you baby (2)


Palli Balakrishna
Manasuku Nachindi (2017)చిత్రం: మనసుకు నచ్చింది (2017)
సంగీతం: రధన్
సాహిత్యం: అనంత్ శ్రీరామ్
గానం: సమీరా భరద్వాజ్
నటీనటులు: సందీప్ కిషన్, అమైరా డస్తర్, త్రిధా చౌదరి
దర్శకత్వం: మంజుల ఘట్టమనేని
నిర్మాతలు: పి.కిరణ్, సంజయ్ స్వరూప్
విడుదల తేది: 26.01.2018

పల్లవి:
పరిచయము లేదా నిను కలువలేదా
నువసలు తెలీదా ఏంటో ఈ వింతా
అలవాటే కద నువు కంటి పాపకి
తడబాటెందుకు నిను చూడటానికి
పదవే తల్లి పదమంటు నన్ను తరిమినది

పరిచయము లేదా నిను కలువలేదా
నువసలు తెలీదా ఏంటో ఈ వింతా

కోరస్:
హే నంగ నంగ నారె నంగ నారె
నంగ నంగ నారె నంగ నారె
సయ్యా ఓరే సయ్యా ఓరే సయ్యా (2)

చరణం: 1
జంటకథ లెన్నో విన్నా ఎంతబాగుందో అన్నా
ఇంత ఉంటుందని మాత్రం అనుకున్నానా
మొన్న మరి నీతో ఉన్నా నిన్న నీతోనే ఉన్నా
కొత్తగా కనుగున్నానా ఈ రోజున
ఈ అమ్మాయిలంతా ఇంతే అన్న నేనే
నా అందాలకింక మెరుగులు దిద్దినా
ఓ వయ్యారి నయ్యా ఓ సింగారి నయ్యా
ముస్తాబయ్యి నీకోసమడుగేసినా
నను చూస్తూ నువు పొగడాలనున్నది
నా వెనకాలే తిరగాలనున్నది
అరెరె ఎందుకు అసలింత నాకు ఇంత అవసరమా

పరిచయము లేదా నిను కలువలేదా
నువసలు తెలీదా ఏంటో ఈ వింతా

Palli Balakrishna Tuesday, December 26, 2017
Jai Simha (2017)చిత్రం: జై సింహా (2017)
సంగీతం: చిరంతన్ భట్
సాహిత్యం: భాస్కరభట్ల
గానం: శ్రేయఘోషల్, రేవంత్
నటీనటులు: బాలకృష్ణ , నయనతార, హరిప్రియ, నటాషా దోషి , జగపతిబాబు
దర్శకత్వం: కె.యస్.రవికుమార్
నిర్మాత: సి.కళ్యాణ్
విడుదల తేది: 12.01.2018

పల్లవి:
ఏవేవో ఏవేవో చెప్పాలనిపిస్తుంది
తొలిసారి నా మనసే విప్పాలనిపిస్తుంది
ఏవేవో ఏవేవో చెప్పాలనిపిస్తుంది
నిదురించే నీ కలలో రావలనిపిస్తుంది
తూ మేరా దిల్ మేరా దిల్ మేరా దిల్
ఓ మేరా దిల్ మేరా దిల్ మేరా దిల్

ఏవేవో ఏవేవో చెప్పాలనిపిస్తుంది
తొలిసారి నా మనసే విప్పాలనిపిస్తుంది
తూ మేరా దిల్ మేరా దిల్ మేరా దిల్
తూ మేరా దిల్ మేరా దిల్ మేరా దిల్

చరణం: 1
తూగే తూగే పాదం నీ వల్లే ఆగింది
నువ్వే వచ్చి చెయ్యందిస్తే పరుగే తీసిందే
ఆగే ఆగే ప్రాణం నీ వల్లే ఆడింది
తీర్చాలని నేననుకున్నా నీ ఋణమే తీరనిది
జీవితాన మల్లెల వాన ఇపుడే కురిసింది

తూ మేరా దిల్ మేరా దిల్ మేరా దిల్
తూ మేరా దిల్ మేరా దిల్ మేరా దిల్

కోరస్:
తూ మేరా దిల్ మేరా దిల్ మేరా దిల్
తూ మేరా దిల్ మేరా దిల్ మేరా దిల్

చరణం: 2
హో ఎవ్వరైనా చూపగలరా తమలో ప్రాణాన్ని
నే చూపిస్తా ఇదిగో నువ్వు అని
ఒక్కరైనా చూడగలరా తడిమే ఉప్పెనని
నా ఊపిరికే రూపం ఇస్తే అచ్చం నువ్వనని
అపురూపంగా దాచనా నువ్విచ్చిన బహుమతిని

తూ మేరా దిల్ మేరా దిల్ మేరా దిల్
తూ మేరా దిల్ మేరా దిల్ మేరా దిల్
ఏవేవో ఏవేవో చెప్పాలనిపిస్తుంది
తొలిసారి నా మనసే విప్పాలనిపిస్తుంది

తూ మేరా దిల్ మేరా దిల్ మేరా దిల్
తూ మేరా దిల్ మేరా దిల్ మేరా దిల్ (3)

Palli Balakrishna
Aatadukundam Raa (2016)చిత్రం: ఆటాడుకుందాం రా (2016)
సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్
సాహిత్యం: శ్రీజో
గానం: నరేష్ అయ్యర్ , ఆనంద్ జోషి
నటీనటులు: సుశాంత్ , సోనమ్ బజ్వా, మురళీ శర్మ, పోసాని కృష్ణమురళి, (నాగచైతన్య, అఖిల్ స్పెషల్ అప్పిరియన్స్)
దర్శకత్వం: జి.నాగేశ్వర రెడ్డి
నిర్మాత: ఎ. నాగసుశీల
విడుదల తేది: 19.08.2016

తేరి కాళీ కాళీ అంకేన్
చూసి ఫాలింగ్ ఇన్ లవ్
నిన్న మొన్న లేని లోకం
నన్నే కాలింగ్ ఇన్ లవ్
కల్లోకొచ్చి  చేసేశావే
నన్ను క్రేజీ ఇన్ లవ్

మాటల్లోన చెప్పలేని మాటే
ఫీలింగ్ ఇన్ లవ్
దూకావే మనసా నింగిదాక
ఎందుకే ఆరాటం
జానే జానా నీ వల్లే వింటున్నా
ఎద సడి సరికొత్తగా

జూమేగా దిల్ మేరా
మనసు గిరా గిరా తిరుగుతున్నది
దూరేశావే పిల్లా గుండెల్లోకి ఇల్లా
తు హి జిందగి
నీతో ఐ యామ్ ఇన్ లవ్
ఐ యామ్ ఇన్ లవ్, ఐ యామ్ ఇన్ లవ్

ఓ ఒకటే వేగంతోనే సాగింది కాలం
ఈ మాయ నీ వల్లే
ఓ ఓ వింత వేడుకేదో ఈ వేళ నాలో
చూసింది చెలిమేలే
హర్ పల్ ఇలాగే నన్ను
గడిపే క్షణాలెన్నో
ఈ నిమిషంలో నే విడిపోతున్నా
నన్ను నేను అపగలనా

జూమేగా దిల్ మేరా
మనసు గిరా గిరా తిరుగుతున్నది
దూరేశావే పిల్లా గుండెల్లోకి ఇల్లా
తు హి జిందగి

ఓ ఈ చిన్ని గుండెలోని ఆకాశమంత
నిండేంత వీలుందా
ఓ నీ ప్రేమ చెరగని
నా శ్వాసకన్నా
చూపింక దొరికేనా దునియా దీవాన అంటూ
నన్నే పిలుస్తున్నా
జానే జానా నే పడిపోతున్నా
ఇది తొలి ప్రేమ అనన

జూమే... జూమే...

జూమేగా దిల్ మేరా
మనసు గిరా గిరా తిరుగుతున్నది
దూరేశావే పిల్లా గుండెల్లోకి ఇల్లా
తు హి జిందగి

నీతో ఐ యామ్ ఇన్ లవ్
ఐ యామ్ ఇన్ లవ్, ఐ యామ్ ఇన్ లవ్

Palli Balakrishna Thursday, December 21, 2017
Yuddham (2014)చిత్రం: యుద్ధం  (2014)
సంగీతం: చక్రి
సాహిత్యం:
గానం: రేవంత్ , సాహితి కోమందురి (సోనీ)
నటీనటులు: తరుణ్ కుమార్, యామి గౌతమ్, శ్రీహరి
దర్శకత్వం: భారతి గణేష్
నిర్మాతలు: నట్టుకుమార్
విడుదల తేది: 14.03.2014

ఏమైంది డార్లింగో కళ్ళలో ఏందీ ఈ ఫీలింగు
ఏం చెప్పను డార్లింగ్ గుండెలో ఉంది సంథింగో..
ఇదిగో డార్లింగ్.. ఒక సారిటు సుడర్రాదు

ఏమైంది డార్లింగో కళ్ళలో ఏంటి ఫీలింగు
ఏం చెప్పను డార్లింగ్ గుండెలో ఉంది సంథింగ్
ఏమైంది డార్లింగో కళ్ళలో ఏంటి ఫీలింగు
ఏం చెప్పను డార్లింగ్ గుండెలో ఉంది సంథింగ్
ఏంటేంటో డూయింగు ఏమైందో సంథింగ్
ఎద నిన్నే కాలింగు ఎంట్రీలో వెయిటింగ్
నేనిన్ను మిస్సింగు సేమ్ టు సేమ్ ఫీలింగు
మనమైతే మాచింగ్ చేసేద్దాం డేటింగ్
ఇంకేంటి సోది మీటింగు

ఏమైంది డార్లింగో కళ్ళలో ఏంటి ఫీలింగు
ఏం చెప్పను డార్లింగ్ గుండెలో ఉంది సంథింగ్

హలో హలో డార్లింగ్ డార్లింగ్  (2)
సునో సునో  డార్లింగ్ డార్లింగ్  (2)

హలో హలో డార్లింగ్ డార్లింగ్  (2)
ఏదో ఏదో ఫీలింగ్ ఫీలింగ్ (2)

చరణం: 1
గోళ్లు రంగు ఘోర రంగు హంగుపొంగులో
నన్ను చేసే డిస్టర్బింగ్
డిజైనింగ్ డెవలపింగ్ అన్ని రంగులు
పెళ్లిరోజే టోలేటింగు
అందాక డార్లింగ్ ఆకాల ఈటింగ్
బాబోద్దు క్రాసింగ్ దాస్తేనే థ్రల్లింగ్
హే నీ రూపే థింకింగ్ నీ పేరే రైమింగ్
ప్రేమంటే కాదా కేరింగూ..

ఏమైంది డార్లింగో కళ్ళలో ఏంటి ఫీలింగు
ఏం చెప్పను డార్లింగ్ గుండెలో ఉంది సంథింగ్

చరణం: 2
ఎవ్రిథింగ్ అమేజింగ్ పిల్ల సోకులు
ఎలుకుంటా లైఫ్ లాంగ్
ఎరైవింగ్ ఎటర్నింగ్ అందుకోసము
జంటగానే ట్రావిలింగు
ఏరేసను డార్లింగ్ స్వర్గాలే సంథింగ్
నువ్వేనా డేరింగ్ నీతోనే సంథింగ్
నువ్వే నా బ్రీతింగ్ నేనే నీ క్లోనింగ్
ఐపోతా నీలో మిక్సింగ్

ఏమైంది డార్లింగో కళ్ళలో ఏంటి ఫీలింగు
ఏం చెప్పను డార్లింగ్ గుండెలో ఉంది సంథింగ్


Palli Balakrishna
Veta (2014)చిత్రం: వేట (2014)
సంగీతం: చక్రి
సాహిత్యం:
గానం: సింహా , గీతామధురి
నటీనటులు: తరుణ్ కుమార్, శ్రీకాంత్, మధురిమ, జాస్మిన్ భాసిన్
దర్శకత్వం: అశోక్ అల్లే
నిర్మాతలు: సి.వి.రావు, సి.కళ్యాణ్
విడుదల తేది: 21.03.2014

బావగారు బావగారు మీరు చాలా బాగున్నారు
బావగారు బావగారు మాకు ఎంతో నచ్చినారు
చక్కని చంద్రుడు మీరు చుక్కనే పట్టేశారు
మాయనే చేసేశారు మనసునే దోచేశారు
కన్నునే కలిపేశారు కలలో దించేశారు
ప్రేమని రాజేశారు గుండెని కాజేశారు
పెళ్లికి సిద్ధం చేశారు...

ఆజా ఆజా ఆజా ఆజా ఆజా అమ్మాయి
లేజా లేజా లేజా లేజా లేజా అబ్బాయి
ఆజా ఆజా ఆజా ఆజా ఆజా అమ్మాయి
లేజా లేజా లేజా లేజా లేజా అబ్బాయి

బావగారు ఓ బావగారు మీరు చాలా బాగున్నారు

ఏభైఐదు కేజీల గోల్డ్ మా అల్లరి అమ్మాయి
విల్లు చెదిరి కళ్యాణ జ్యూలరి ఇక మీ ఇల్లండి
చీరకట్టులో కొండపల్లి బొమ్మంటే నమ్మండి
మోడ్రన్ డ్రెస్ లో జన్నీఫర్ నే మరిపించేస్తుంది
లాకర్ లో బంగారాన్ని దాచేస్తా
మనప్పురం గోల్డ్ వారి తకట్టే పెట్టేయా
బొమ్మను ముద్దే చేస్తాను
అల్లరి మాన్పించేస్తాను
అమ్మను త్వరగా చేస్తానూ...

ఆజా ఆజా ఆజా ఆజా ఆజా అమ్మాయి
లేజా లేజా లేజా లేజా లేజా అబ్బాయి
ఆజా ఆజా ఆజా ఆజా ఆజా అమ్మాయి
లేజా లేజా లేజా లేజా లేజా అబ్బాయి

బావగారు బావగారు మీరు చాలా బాగున్నారు
మాకు ఎంతో నచ్చినారు

ఆంధ్రులందరి లవర్ బాయ్ ఈ మా అబ్బాయి
ఒక్క చూపుతో మనసు దోచే మన్మధుడితడోయి
హీరోయిన్స్ మోడల్స్ ట్రైచేసి విసిగారు
ఒక్క చాన్స్ మాకివ్వమంటు వెనకాలే తిరిగారు
అతిలోక సుందరిముందు ఆ అందమెంతండీ
జగదీక వీరుడి సత్తా చూపిస్తే బాగండి
అందం కోసం కాదండి ప్రేమతో ఒకటయ్యారండి
ఆశీస్సులందించేయండి ఓ ఓ...

ఆజా ఆజా ఆజా ఆజా ఆజా అమ్మాయి
లేజా లేజా లేజా లేజా లేజా అబ్బాయి
ఆజా ఆజా ఆజా ఆజా ఆజా అమ్మాయి
లేజా లేజా లేజా లేజా లేజా అబ్బాయి

Palli Balakrishna
Uncle (2000)
చిత్రం: అంకుల్ (2000)
సంగీతం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యస్.పి.బాలు
నటీనటులు: తరుణ్ కుమార్, పల్లవి
దర్శకత్వం: రాజశేఖర్ ( కన్నడ డైరెక్టర్)
నిర్మాత: ఏవియస్
విడుదల తేది: May 2000

పల్లవి:
ఎన్నో ఎన్నో ఏళ్లుగా 
అడగాలనుంది ఓ వరం
ఆడే పాడే పాపగా 
గడపాలనుంది జీవితం
ఏదైవం ఇస్తాడో ఆ వరం 
ఏ దీపం చూపేనో ఆ వనం
వెదికి వెదికి వేసారిన

ఎన్నో ఎన్నో ఏళ్లుగా 
అడగాలనుంది ఓ వరం

చరణం: 1
చినుకమ్మకు పడవాటలు
చిలుకమ్మకు పొడిమాటలు
నేర్పించే చిన్నారులతో
చిగురమ్మకు తొలిపూతలు
వెలుగమ్మకు తొలి జ్యోతలు
అనిపించే చిరునవ్వులతో
ప్రతిక్షణం సంతోషమే
ప్రతిస్వరం సంగీతమే
దివిజాబిలి దిగలేదని చిరుకోపాలా
తీయతియ్యగ ఉంటుంది కన్నీరైన
అలక సొగసే ఆ ప్రాయాన

ఎన్నో ఎన్నో ఏళ్లుగా 
అడగాలనుంది ఓ వరం
ఆడే పాడే పాపగా 
గడపాలనుంది జీవితం

చరణం: 2
విలువెందుకు చదివేందుకు 
కలిమెందుకు బలిమెందుకు
పసితనమును కరిగిస్తుంటే
పాపాయిలుగా పుట్టి
పాపాలుగా మారే 
పయనం పేర పెరగడమంటే
తిరిగిరాని ఆ పెన్నిధి
ఏ సంపద కొనలేనిది
చేజారిన నా బాల్యమె వస్తానంటే
ఇన్నాళ్లుగ నన్నళ్లిన దారాన్నిట్టే
వదిలి తనతో వెళ్లాలని

ఎన్నో ఎన్నో ఏళ్లుగా 
అడగాలనుంది ఓ వరం
ఆడే పాడే పాపగా 
గడపాలనుంది జీవితం
ఏదైవం ఇస్తాడో ఆ వరం 
ఏ దీపం చూపేనో ఆ వనం
వెదికి వెదికి వేసారిన

ఎన్నో ఎన్నో ఏళ్లుగా 
అడగాలనుంది ఓ వరం


Palli Balakrishna Monday, December 18, 2017
Chirujallu (2001)


చిత్రం: చిరుజల్లు (2001)
సంగీతం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: ఉదిత్ నారాయణ్, విశాల
నటీనటులు: తరుణ్ కుమార్, రీచా
దర్శకత్వం: శ్రీరామ్
నిర్మాత: జి.వి.జి.రాజు
విడుదల తేది: 17.08.2001

పల్లవి:
కురిసింది చిరుజల్లు నీలో అల్లరిలా
విరిసింది హరివిల్లు నీ చిరునవ్వుల్లా
చినుకుల్ని స్వాగతించే ఈ మట్టి వాసనలా
చిగురుల్నే మేలుకొలిపే సరికొత్త సరిగమల
చిన్ననాటి అల్లర్ల తడి జ్ఞాపకంలా

కురిసింది చిరుజల్లు నీలో అల్లరిలా

చరణం: 1
నీ సరదాలన్నీ నా గుండెల్లో గువ్వలై వాలని
నీ కిలకిలలన్నీ నా కన్నుల్లో పువ్వులై విరియని
దివినుంచి తారకలన్ని దిగివచ్చేనా
మనకోసం వరములు ఎన్నో అందించేనా
ఆశలకే అవానమై నిను పిలిచా ఆషాడమై
పురివిరిసే మయూరమై బదులిచ్చా నీకోసమై
ఆ బదులే నా మదికి ముత్యాల జల్లు

కురిసింది చిరుజల్లు నీలో అల్లరిలా

చరణం: 2
నా ఏకాంతంలో వినిపించాయి ఘల్ అని మువ్వలు
నీ సావాసంలో చిగురించాయి ఝల్లనే ఊసులు
నువుమీటిన సంతోషాల శ్రావణవీణ
నిలువెల్లా కరిగిస్తుంది అనురాగాన
అడుగులలో నయాగర కనిపించే ఉత్సహమై
ఎద సడిలో సుధా స్వరం పలికించే సంగీతమై
మనసంత మురిపించె ఈ తేనె ముళ్ళు

కురిసింది చిరుజల్లు నీలో అల్లరిలా
చినుకుల్ని స్వాగతించే ఈ మట్టి వాసనలా
చిగురుల్నే మేలుకొలిపే సరికొత్త సరిగమల
చిన్ననాటి అల్లర్ల తడి జ్ఞాపకంలా
విరిసింది హరివిల్లు నీ చిరునవ్వుల్లా


Palli Balakrishna Sunday, December 17, 2017
Chukkalanti Ammayi Chakkanaina Abbayi (2013)చిత్రం: చుక్కలాంటి అమ్మాయి చక్కనైన అబ్బాయి (2013)
సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్
సాహిత్యం: చిన్ని చరణ్
గానం: శ్రావణి
నటీనటులు: తరుణ్ కుమార్, విమలా రామన్
దర్శకత్వం: కన్మణి
నిర్మాతలు: రాజ్ కుమార్ హీర్వాణి , గోగినేని శ్రీనివాస్
విడుదల తేది: 25.05.2013

కమ్మని ఒక కోరిక
తుమ్మెదై నను తాకగా
గుండెల్లోన విరహమాగేనా
వెచ్చని ఒక వేడుక వెల్లువై నను చేరగ
రెప్పల్లోన కలలు తీరే చిలిపి తరుణాన
ఇది ప్రేమా.. ఇది ప్రేమా..
ఇది ప్రేమా.. ఇది ప్రేమా..

నన్నొచ్చి తాకే శ్వాసతో
మంచల్లే నేనే మారిన
వయసనే ఋతువులో మెరిసాక
కవ్వింత రేపే చూపులో
పువ్వల్లే నేను పూసినా
మనసుతో ఋతువుగా తగిలాక
పెదవులదిరి మధువు కురిసే
ఎదల అలజడిలో
ఇది ప్రేమా.. ఇది ప్రేమా..
ఇది ప్రేమా.. ఇది ప్రేమా..

తప్పేది కాదే తాపమే
ఒప్పేసుకుంది ప్రాణమే
తమకమే జగముగా ఎగిసాక
వద్దంటు ఇంకా దూరమే
ఇచ్చేసి నీకు భారమే
సుఖమయే కడలిలో మునిగాక
తపన పెరిగే తనువు ఒదిగే
వలపు అలుపులలో
ఇది ప్రేమా.. ఇది ప్రేమా..
ఇది ప్రేమా..ఇది ప్రేమా..

కమ్మని ఒక కోరిక
తుమ్మెదై నను తాకగా
గుండెల్లోన విరహమాగేనా


Palli Balakrishna
Adrustam (2002)చిత్రం: అదృష్టం (2002)
సంగీతం: దిన
సాహిత్యం: సాహితి
గానం: సుజాత, ఉన్ని కృష్ణన్
నటీనటులు: తరుణ్ కుమార్, గజాల, రీమాసేన్
దర్శకత్వం: శేఖర్ సూరి
నిర్మాతలు: మాన్సూర్ అహ్మద్, పరాస్ జైన్, వాకాడ అప్పారావు
విడుదల తేది: 06.06.2002

పల్లవి:
వయసా వయసా నిను నే మరిచా
మనసే తెరచి ఇపుడే చూశా
మొదటిసారిగా కలిశా
అతని ధ్యాసలో తడిశా
తెలియకున్నదే వయసా
ప్రేమకాదు కద బహుశా

వయసా వయసా నిను నే మరిచా
మనసే తెరచి ఇపుడే చూశా

చరణం: 1
ఆకతాయి చెలి నవ్వుల మహిమలు వారెవా
తాడులేని గాలమేసి మనసును లాగవా
ఎంతహాయి మరి వెతికిన దొరకదు ఓ ప్రియా
ఓపలేని తీపి బాధ బహుమతి లేవయా
ఆశలు తీరాలి కలలే నిజమవ్వాలి
జాబిలి పంపాలి నడిజాబులునవ్వాలి
ఇదివరకింతలేదులే వయసుకి తొందర
ఈనాడే నే వింటున్నా మది చేసే గోడవ

వయసా వయసా నిను నే మరిచా
మనసే తెరచి ఇపుడే చూశా

చరణం: 2
రాక రాక వనికిన పెదవుల గతి చూడవా
మౌనరాగ మాలకించి ఎదగుడి చేరవా
ఈడులోన ప్రతి నిమిషము తికమకలే కదా
ఆడగాలి తాకినంత బడలిక తీరదా
నా జత చేరాలి ఒకటై చలరేగాలి
ఓపిక కావాలి సుముహూర్తము రావాలి
కుదురగ ఉండలేనయ ఉంటా నీ దయా
ఈనాడే నే చూస్తున్నా కనులారా నీ చొరవ

వయసా వయసా నిను నే మరిచా
మనసే తెరచి ఇపుడే చూశా
మొదటిసారిగా కలిశా
అమె ధ్యాసలో తడిశా
తెలియకున్నదే వయసా
ప్రేమకాదు కద బహుశా

వయసా వయసా నిను నే మరిచా
ఇపుడే చూశా... ఇపుడే చూశా...

Palli Balakrishna Saturday, December 16, 2017
Kalidasu (2008)చిత్రం: కాళిదాసు (2008)
సంగీతం: చక్రి
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: రవివర్మ, అనురాధ శ్రీరామ్
నటీనటులు: సుశాంత్ , తమన్నా , నిఖిత
దర్శకత్వం: జి. రవిచరన్ రెడ్డి
నిర్మాతలు: చింతలపూడి శ్రీనివాసరావు, ఎ. నాగశుసీల
విడుదల తేది: 11.04.2008

ఉన్నోళ్ల మరదల్ని లేనోళ్ళ చెల్లెల్ని
ఊరందరికి కావలసిన దాన్ని
ఏం చేసినా నోరు తెరవని దాన్ని
నోరు తెరిచి ఏం అడగని దాన్ని

అమ్మనీ..

జాకెట్ తేవాలి లాకెట్ తేవాలి
రాకెట్ తెమ్మన్నా తెచ్చివ్వాలి
నెక్లెస్ తేవాలి బికినీస్ తేవాలి
నెక్లెస్ రోడ్ అయినా తెచ్చివ్వాలి
నోసురింగు గోళ్లరంగు తీసుకురావాలి
హాండ్ బాగ్ హెయిర్ పిన్ మోసుకురావాలి
పోరికోసం ఇన్ని తేవాలంటే
కోరుకున్నవన్ని తీర్చాలంటే
వామ్మో... తడిసి తడిసి...
తడిసి మోపెడవుతుందే
మాకు తడిసి మోపెడవుతుందే
తడిసి మోపెడవుతుందే
మాకు తడిసి మోపెడవుతుందే

జాకెట్ తేవాలి లాకెట్ తేవాలి
రాకెట్ తెమ్మన్నా తెచ్చివ్వాలి
నెక్లెస్ తేవాలి బికినీస్ తేవాలి
నెక్లెస్ రోడ్ అయినా తెచ్చివ్వాలి

కన్ను కొట్టి మేము రమ్మంటే
నువ్  కైనటిక్ కొని తెమ్మంటే
కన్ను కొట్టి మేము రమ్మంటే
నువ్  కైనటిక్ కొని తెమ్మంటే
తడిసి మోపెడవుతుందే
మాకు తడిసి మోపెడవుతుందే
లిప్పు కిస్ నేనిమ్మంటే
నువ్ డూప్లెక్స్ ఫ్లాటిమ్మంటే
తడిసి మోపెడవుతుందే
మాకు తడిసి మోపెడవుతుందే

ఈ సిస్టమ్ గాని లేకుంటే
ఈ స్టీరియో నీలో పుడుతుంటే
నా అందం అందక పోతుంటే
ఇక అత్యాచారాలవుతుంటే
మా కార్యక్రమాలు లేకుంటే
మీ క్రైమ్ పెరిగిపోతుంటే
మేం సోషల్ సర్వీస్ మానేస్తే
మీ సొసైటీ మొత్తం చెడిపోతే హా..

తడిసి తడిసి...
తడిసి మోపెడవుతుందోయ్
మీకు తడిసి మోపెడవుతుందోయ్
తడిసి మోపెడవుతుందే
మాకు తడిసి మోపెడవుతుందే

సందులోకి మేం రమ్మంటే
నువు సింగపూర్ కే పదమంటే
సందులోకి మేం రమ్మంటే
నువు సింగపూర్ కే పదమంటే
తడిసి మోపెడవుతుందే
మాకు తడిసి మోపెడవుతుందే

బరువు దించమని మేమంటే
నువ్ బ్లాంక్ చెక్ నే ఇమ్మంటే
తడిసి మోపెడవుతుందే
మాకు తడిసి మోపెడవుతుందే

మేమంటూ మరి లేకుంటే
మా సెంటర్ కెవరు రాకుంటే
మీ ఒంట్లో నేనే నిలవుంటే
మీ కంట్రోలౌటైపోతుంటే
హైపర్ టెన్షన్ మొదలైతే
ఆపై బీపీ రైజ్ అయితే
హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయితే
అక్కడ బిళ్ళను చెల్లిస్తే హా..

తడిసి తడిసి...
తడిసి మోపెడవుతుందోయ్
మీకు తడిసి మోపెడవుతుందోయ్
తడిసి మోపెడవుతుందే
మాకు తడిసి మోపెడవుతుందే
తడిసి మోపెడవుతుందే
మాకు తడిసి మోపెడవుతుందే

Palli Balakrishna
Kevvu Keka (2013)చిత్రం: కెవ్వు కేక (2013)
సంగీతం: భీమస్ సెసిరోలె
సాహిత్యం:  భీమస్ సెసిరోలె
గానం: సునిధి చౌహన్ , భీమస్ సెసిరోలె , నరేంద్ర, శరణ్
నటీనటులు: అల్లరి నరేష్  షర్మిల మన్ద్రే
దర్శకత్వం: దేవి ప్రసాద్
నిర్మాత: బొప్పన చంద్రశేఖర్
విడుదల తేది: 19.07.2013

ఓరోరి ఓ సామి ఓరోరి నా సామి
దిల్లిని గిల్లేసి పోతివో
అ ఢిల్లీకి బైలెల్లి పోతివో..
ఐ వన ఐ వన యూ వన యూ వన
వన్ మోరు వన్ మోరు చిం చిమ్మ చిమ్మో
చుం చుమ్మ చుమ్మో..

ఓయ్ బాబు.. ఓ రాంబాబు.. ఓరారి ఒరే
హేయ్ బాబు ఓ రాంబాబు బాబు హేయ్ రాంబాబు
బుర్రా మీసం కిర్రూ చెప్పుల నవాబు..
హాయ్.. ఏయ్ బాబు ఏ రాంబాబు
బాబు ఓ రాంబాబు ధమ్మిడి ధిమ్మిడి దరువులేసె గరీబు..

హేయ్ బాబు ఓ రాంబాబు బాబు హేయ్ రాంబాబు
బుర్రా మీసం కిర్రూ చెప్పుల నవాబు..
బాబు ఓ రాంబాబు బాబు హేయ్ రాంబాబు
ధమ్మిడి ధిమ్మిడి దరువులేసె గరీబు..

హా మంచోడు మంచోడివంటె రాంబాబు
నువ్వు మంచం కిందికి దూరినవుర రాంబాబు
ఇంట్లోకి రమ్మంటె నిన్ను రాంబాబు
అరె ఇల్లే పీకి పందిరి వేస్తివి రాంబాబు
ఆలు లేదు సూలు లేదు అల్లుడు పేరు సోమలింగం
ఆలు లేదు సూలు లేదు అల్లుడు పేరు సోమలింగం
నలుగురిలోన నువ్వు అయ్యేవంట బోడలింగం
బాబు ఓ రాంబాబు బాబు హేయ్ రాంబాబు
హా బాబు ఓ రాంబాబు బాబు హేయ్ రాంబాబు

ఓసి నీ తస్సారాల బొడ్డు సూసాములేవో

హేయ్ తాడిని తన్నే వాడుంటే రాంబాబు
వాడి తలదన్నే టైపు నేను రాంబాబు
తాటాకు సప్పుడ్లు యేల రాంబాబు
నీకు శంకర్‌గిరి మాన్యాలేర రాంబాబు
ఎక్కడో కాలిందంటె గుర్రం గడ్డి తిన్నదట
ఎక్కడో కాలిందంటె గుర్రం గడ్డి తిన్నదట
కర్ర కాల్చి వాత పెడితె కెవ్వు కెవ్వు కేకంట
బాబు ఓ రాంబాబు బాబు హేయ్ రాంబాబు
బాబు ఓ రాంబాబు బాబు హేయ్ రాం రాం రాం రాంరాం రాం రాం రాంబాబు...

Palli Balakrishna
President Gari Pellam (1992)చిత్రం: ప్రెసిడెంట్ గారి పెళ్ళాం (1992)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: వేటూరి (All)
గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్ర
నటీనటులు: నాగార్జున , మీనా
దర్శకత్వం: ఎ. కోదండరామిరెడ్డి
నిర్మాత: వి.ద్వారస్వామి రాజు
విడుదల తేది: 30.10.1992

ఆ ఒడ్డు ఈ ఒడ్డు నడిమద్య ఏరడ్డు
ఓలాల వచ్చి వాలాల...ఓలాల వచ్చి వాలాల
నీ బుగ్గ నా మొగ్గ నడిమద్య ఎవరడ్డు
చీపోలా తీపి కోపాలా...చీపోలా తీపి కోపాలా
కాదన్న చేస్తాను కన్నెంగిలీ
సిగ్గన్న చేస్తాను చీరెంగిలీ
ఏమన్న అనకున్న రేపన్న మాపన్న
ఇద్దరికి తప్పుదులే ఈడెంగిలి

ఓయ్ ఓలాల వచ్చి వాలాల...ఓలాల వచ్చి వాలాల
ఆ ఒడ్డు ఈ ఒడ్డు నడిమద్య ఏరడ్డు
ఓలాల వచ్చి వాలాల...ఓలాల వచ్చి వాలాల

వంగతోట కాడ నువ్వు వొంగుతుంటే
పైటకొంగు నిలవలేక జారుతుంటే
పైరేమి చూస్తావు చేనులోనా
ఈ పంట చూడు పిల్లగో చెంగులోనా
ఓయ్ నీ పిక్క బలుపు చూస్త నీ రెక్క నులుపు చూస్తా
నా కన్నె తలుపు తీస్త నీకున్న ఉడుకు చూస్తా
సింగారం చిగురందం వయ్యరం వడీందం
అన్నిటికి తప్పదులే ఆ ఎంగిలీ

ఓలాల వచ్చి వాలాల...ఓలాల వచ్చి వాలాల
ఆ ఒడ్డు ఈ ఒడ్డు నడిమద్య ఏరడ్డు
ఓలాల వచ్చి వాలాల...ఓలాల వచ్చి వాలాల

మెరక మీద నువ్వు అరక దున్నుతుంటే
నీ కుచ్చుపాగ గుండేలోన గుచ్చుకుంటే
పాగనేమి చూస్తావె పడుచుదాన
నా నాగలుంది చూడవే పదునులోనా
నీ ఒడ్డు పొడుగు చూస్తా..నా వొల్లె మరచి పోతా
నీ ఒంపే ఒలకబోస్తె..నీ ఒల్లొ మంచమేస్తా
శ్రీకారం సిగ్గందం...మందారం బుగ్గందం
ముచ్చతగ తప్పదులే ముద్దెంగిలి

ఓలాల వచ్చి వాలాల...ఓలాల వచ్చి వాలాల
ఆ ఒడ్డు ఈ ఒడ్డు నడిమద్య ఏరడ్డు
ఓలాల వచ్చి వాలాల...ఓలాల వచ్చి వాలాల
నీ బుగ్గ నా మొగ్గ నడిమద్య ఎవరడ్డు
చీపోలా తీపి కోపాలా...చీపోలా తీపి కోపాలా
ఓలాల వచ్చి వాలాల...ఓలాల వచ్చి వాలాల
ఓయ్ ఓలాల వచ్చి వాలాల...ఓలాల వచ్చి వాలాల


******  ******  *******


చిత్రం: ప్రెసిడెంట్ గారి పెళ్ళాం (1992)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్ర

నువ్వు మల్లెతీగ నేను తేనెటీగ
ఓసి కందిరీగ వేసుకోవె పాగ
నువ్వు చందమామ నాది సందె ప్రేమ
కాటు వేయకమ్మ కందుతుంది బొమ్మా
తెల్లచీరలో అందమే చూసే
నల్ల చీకటే నాకు ఆశా
అడ్డు చెప్పినా ఆగడే బావా
తెడ్డుకోరెనె పూల నావా
సొగసే..విరపోసుకున్న

నువ్వు మల్లెతీగ నేను తేనెటీగ
ఓసి కందిరీగ వేసుకోవె పాగ
నువ్వు చందమామ నాది సందె ప్రేమ
కాటు వేయకమ్మ కందుతుంది బొమ్మా

పెదాలకు చేరెను పెళ్ళికి
చెందిన సందడి నీ ముద్దులాగ
వయస్సున కూసె వసంతం
లాడిన కోరిక సన్నయిలాగ
రుచించిన చెక్కిల్లలో..
రచించిన చేరాతలే..
వరించిన వారాలలో..
స్మురించెను సుభలేఖలై
మనసే.. మనువాడుకున్న

నువ్వు మల్లెతీగ నేను తేనెటీగ
ఓసి కందిరీగ వేసుకోవె పాగ
నువ్వు చందమామ నాది సందె ప్రేమ
కాటు వేయకమ్మ కందుతుంది బొమ్మా

ముఖాలకు వేసిన ముచ్చిక
సిగ్గుల లేకలు రా రమ్మనేగా
సుఖాలుగ మారెను ఇద్దరి
వత్తిడి ప్రేమలు ఈ మధ్యనేగా
కథే ఇక మారిందిలే..
గతే ఒక్కటవుతుందిలే..
కలేసిన కాలాలో..
కలే నిజమయ్యిందిలే..
తొడిమే తడి చేసుకున్న

నువ్వు మల్లెతీగ నేను తేనెటీగ
ఓసి కందిరీగ వేసుకోవె పాగ
నువ్వు చందమామ నాది సందె ప్రేమ
కాటు వేయకమ్మ కందుతుంది బొమ్మా

తెల్లచీరలో అందమే చూసే
నల్ల చీకటే నాకు ఆశా
అడ్డు చెప్పినా ఆగడే బావా
తెడ్డుకోరెనె పూల నావా
సొగసే..విరపోసుకున్న

నువ్వు మల్లెతీగ నేను తేనెటీగ
ఓసి కందిరీగ వేసుకోవె పాగ
నువ్వు చందమామ నాది సందె ప్రేమ
కాటు వేయకమ్మ కందుతుంది బొమ్మా


******  ******  *******


చిత్రం: ప్రెసిడెంట్ గారి పెళ్ళాం (1992)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్ర

పరువాల కోడి కొకొరొక్కొ అన్నదీ
బలిసింది బాడి పొగరెక్కి ఉన్నదీ
నాటు దెబ్బ పడీతే...కోలాట కొట్టిస్తా
నీ ఆట పట్టిస్తా
రూటు మార్చికొడితే
శివ తాండవాల చిచ్చుపెట్టి తొడగొడతాలే బుడతా

పరువాల కోడి కొకొరొక్కొ అన్నదీ
పసివాడి బాడి పదునెక్కి ఉన్నదీ
నాటు దెబ్బ పడీతే...కోలాట కొట్టిస్తా
నీ ఆట పట్టిస్తా
రూటు మార్చికొడితే
శివ తాండవాల చిచ్చుపెట్టి తొడగొడతాలే బుడతా

దెబ్బకు దెబ్బ తీసావంటె అదిరిపోతావులేవె బ్రతికిపోవే
యెత్తుకు యెత్తు వేసానంటె యెగిరిపోతావులేరా రసికవీరా
చెడిపోకు ముల్లు మీద ఆకుల్ల
పడి పోకు పల్లెటురి బైతుల్లా
నలిపేస్తా నాగమల్లి మొగ్గలా
దులిపేస్తా దుమ్ము నీకు మూతగా
నాకు తిక్క రేగితే నీ పీట లాగేస్తా సైఆటె ఆడేస్తా
టౌను పోసు కొడితే కొస రాజు పాట పాడి నిన్ను పదగుడతాలే మిడతా

పరువాల కోడి కొకొరొక్కొ అన్నదీ
పసివాడి బాడి పదునెక్కి ఉన్నదీ

చింపాంజీల చిందేసావా చిరిగిపోతుంది కాని చిలిపి రాణీ
క్యాబ్రె పట్టు పట్టానంటె అదిరిపోతావు రాజ అడుసుకూజా
ఓ కాంతా నీకు వెన్ను పోటునీ
సమంత ఫాక్స్ నాకు సాటిలే
మువ్వలున్న ముద్ద పప్పు నీవులే
గజ్జలున్న గంగిరెద్దు కానులే
పిచ్చి కూత పెడితే..నీ పీట లేపేస్త నీ సీటు చించేస్తా
కొత్త ఊపుకెడితే కుదురైన పాత కూచిపూడి మొదలెడతాలె..బుడతా

పరువాల కోడి కొకొరొక్కొ అన్నదీ
బలిసింది బాడి పొగరెక్కి ఉన్నదీ


******  ******  *******


చిత్రం: ప్రెసిడెంట్ గారి పెళ్ళాం (1992)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్ర

తస్స చక్క తలాంగు చుక్క
ఎంతో చక్క చెక్కిల్ల చుక్క
తస్స చక్క తలాంగు చుక్క
ఎంతో చక్క చెక్కిల్ల చుక్క
కౌగిల్ల పాడుకి కరనం నీవే
ముద్దంటు పల్లకి మునసవి నీవె
రాగల పల్లకీ రానివి నీవే
నా ప్రేమ నగరుకి ప్రెసిడెంటువులే

తస్స చక్క తలాంగు చుక్క
ఎంతో చక్క చెక్కిల్ల చుక్క

నీకున్న రుచి కన్నె కసి దోచుకుంటా
ఉంటా జంటా
నీ ఆడ జలి ఈద గిలి పంచుకుంటా
ఇంటా వంటా
అసలే సోకు నన్నంటుకోకూ
కొసరే కొంగాటలో
కుదిపెయ్మాకు కుస్తీకి రాకు
మొదతి ముద్దాటలో
ముచ్చంట ముచ్చమట మెర మెర మెరిసే

తస్స చక్క తలాంగు చుక్క
ఎంతో చక్క చెక్కిల్ల చుక్క
తస్స చక్క...చక్క
తలాంగు చుక్క....చుక్క
ఎంతో చక్క...చక్క
చెక్కిల్ల చుక్క...చుక్క

నా సిగ్గు సిరి చీర పురి ఇచ్చుకుంటె
ఎట్ట తంటా
నీ కంటి గురి కండ సిరి గుచ్చుకుంటె
కొట్టె గంట
ముద్దబంతీ ముద్దొచెయిందీ ముసిగ నవ్విందిలే
నవ్వె కొద్ది నా ఈడు రద్ది ఎదనె కవ్వించలే
పూల జడ పాల మెడ మనువులు అడిగే

తస్స చక్క తలాంగు చుక్క
ఎంతో చక్క చెక్కిల్ల చుక్క
కౌగిల్ల పాడుకి కరనం నీవే
ముద్దంటు పల్లకి మునసవి నీవె
రాగల పల్లకీ రానివి నీవే
నా ప్రేమ నగరుకి ప్రెసిడెంటువులే

తస్స చక్క తలాంగు చుక్క
ఎంతో చక్క చెక్కిల్ల చుక్క******  ******  *******


చిత్రం: ప్రెసిడెంట్ గారి పెళ్ళాం (1992)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్ర

ఉమ్మ కవాలి ఉంగా ఉంగా
ఊపు రావలి ఉంగ ఉంగ
అడగలేని ఆకలి పుట్టీ అలమటించి పోతున్నా
కలవ్లేని కౌగిలి పట్టి కలవరించి వస్తున్నా
ఏమ్మా దామ్మ నీలో జిమ్మ నాదే నమ్మ

ఉమ్మ కావాల ఉంగా ఉంగా
దమ్ము నీకుందా ఇందా ఇందా
అనుభవాల ఉప్పెనలోనే అందమంటుకుంటున్నా
అడ్డుగోడ దూకుడుతోనే వొడ్డు చేరుకుంటున్నా
ఏమ్మా దామ్మ గుమ్మ బొమ్మ నాదె నమ్మా

ఉమ్మ కవాలి ఉంగా ఉంగా
దమ్ము నీకుందా ఇందా ఇందా

వెచ్చనైన పక్కా విచ్చుకుంది రెక్కా
రెచ్చగొట్టినాకా రేపులేదికా
ఆకులోన వక్కా పెట్టకుంటె తిక్కా
అంటుకుంటె లక్కా ఎర్రకాటుకా
అదేదొ చేసి చూపనా ఎలాగొ అలాగ
సరేలె దారి చూపవా అలాగె బలేగా
పెర పెర పెదావుల కోసం
పాపం అంతొ ఇంతొ ఎంతొ కొంతొ

ఉమ్మ కావాలి ఉంగా ఉంగా
దమ్ము నీకుందా ఇందా ఇందా

మాయగుంది గోదా సోయగాల సోదా
అందమైన ఆదా అప్పుడె కదా
ఉక్కపోత మీదా ఊపిరాడలేదా
చెప్పలేని బాధా చెప్పలేని కథ
మరింత దోచి చూడనా మజాల ఖజాన
అదింక దాచలేనులే పలాన స్థలానా
ఇరువురి దరువుల తాలం మీద
తూలే రాగం తీయలమ్మా

ఉమ్మ కావాలి ఉంగా ఉంగా
దమ్ము నీకుందా ఇందా ఇందా
అడగలేని ఆకలి పుట్టీ అలమటించి పోతున్నా
అనుభవాల ఉప్పెనలోనే అందమంటుకుంటున్నా
ఏమ్మా దామ్మ నీలో జిమ్మ నాదే నమ్మ

ఉమ్మ కావాలి ఉంగా ఉంగా
దమ్ము నీకుందా ఇందా ఇందా


Palli Balakrishna Friday, December 15, 2017
Jaitra Yatra (1991)చిత్రం: జైత్రయాత్ర (1991)
సంగీతం: యస్. పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
సాహిత్యం: అదృష్ట దీపక్
గానం: యస్. పి.బాలు
నటీనటులు: నాగార్జున, విజయశాంతి
దర్శకత్వం: ఉప్పలపాటి నారాయణ రావు
నిర్మాత: స్రవంతి రవికిశోర్
విడుదల తేది: 13.11.1991

యెన్నల్లమ్మ యెన్నెల్లమ్మా సోకాల ఈ చీకటీ
వేకువ రావలమ్మ వేదన తీరలమ్మా
యెన్నల్లమ్మ యెన్నెల్లమ్మా సోకాల ఈ చీకటీ
వేకువ రావలమ్మ వేదన తీరలమ్మా

ఓ చెట్టెమ్మ చిన్నమ్మ చిలకమ్మ సీతమ్మ
నా మాట వింటారా
ఓ చిన్నరి పొన్నరి సింగరి బంగారి
నా పాట వింటార
ఓ చెట్టెమ్మ చిన్నమ్మ చిలకమ్మ సీతమ్మ
నా మాట వింటారా
ఓ చిన్నరి పొన్నరి సింగరి బంగారి
నా పాట వింటార

బడిలో మీకిక చదువే లోకం
బలపం పట్టె వేల గురువే దైవం
పెరిగె ఈడున న్యాయం నేరం
కలలే కన్నిలైతే బ్రతుకే భారం
నేర్చిన అర్దలన్ని మారిపోయేను
పేర్చిన స్వప్నాలన్ని కూలిపోయేను
ఆకల్ల సోకాలు ఈ కుల్లు లోకలు
నిన్ను నన్ను నేడు చుట్టుముట్టెను
చేతులు కలపండిరా...సైనుకై లేండిరా

యెన్నల్లమ్మ యెన్నెల్లమ్మా సోకాల ఈ చీకటీ
వేకువ రావలమ్మ వేదన తీరలమ్మా

కదిలె కాలమై గమనం సాగీ
ఎదలొ ద్యేయం కోసం సమరం రేగీ
రగిలె గాయమై పొగిలె ప్రాణం
పగిలె ద్యేయం తానై మిగిలే గానం
కన్నొల్ల కన్నుల్లోన వెన్నెలే పంచి
ఇన్నల్ల చీకట్లకు చెల్లు రాయించి
కష్టాలు లేనట్టి కన్నిల్లు రానట్టి
పూల దారుల్లోకి సాగిపోదామూ
నేరుగ నడవండిరా...మార్పును కోరండిరా

యెన్నల్లమ్మ యెన్నెల్లమ్మా సోకాల ఈ చీకటీ
వేకువ రావలమ్మ వేదన తీరలమ్మా
ఓ చెట్టెమ్మ చిన్నమ్మ చిలకమ్మ సీతమ్మ
నా మాట వింటారా
ఓ చిన్నరి పొన్నరి సింగరి బంగారి
నా పాట వింటార


*******  ******  *******


చిత్రం: జైత్రయాత్ర (1991)
సంగీతం: యస్. పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యస్. పి.బాలు, యస్. పి.శైలజ

నీడల్లె వున్న నిన్నా
సూరిడ నిన్నె కన్నా
రేయంత కాటుక చేసి రెప్పల్లొ వేకువ పూసి
వేడిచ్చె వేల నీడ దాటి నేడు వెలుగు జతకలవనా

జ్వాలన్నె ఉన్నా నిన్న
జాబిల్లి నిన్నె కన్నా
మంటల్లె మల్లెలు చేసి నీ జల్లొ చల్లగ దాచి
లాలించె లీల చేరువైన నేడు చలువ సిరి చిలుకలా

కోకంత ఒకే కూని రాగం
సోకంత అదోలాంటి మైకం ఏమో ఏమైందో
మేనంత నిషలాగ నాట్యం
చూపుల్లొ కసె దాని సాక్ష్యం లొలో ఏముందో
రాసిస్త రహస్యల రాజ్యం
రానించె వయ్యరాల కోసం అందే ఆనందం
రమ్మందె విసేషాల రంగం
వన్నెల్లో వసంతాల మాసం చిందే శ్రీ గందం
వాగల్లె రేగె వేగలాగెనా
వెయ్యెల్ల ముల్లె ఉన్నా
తీరని దాహం నేడె నేనై రానా

నీడల్లె వున్న నిన్నా
సూరిడ నిన్నె కన్నా
మంటల్లె మల్లెలు చేసి నీ జల్లొ చల్లగ దాచి
లాలించె లీల చేరువైన నేడు చలువ సిరి చిలుకలా

గుండెల్లొ గులాబీల బాణం
గుచ్చిందె విలాసాల వైనం పూచే గాయాలు
బావుందె పదరెల్ల భావం
పైటంత పరకైన ప్రాయం వీచే గరాలూ
గుమ్మంలొ దిగె పాల పుంత
గుట్టంత గుబారించెననంట రోజూ పున్నాలే
వెచ్చంగా వరించింది స్వప్నం
అచ్చంగా వరలిచ్చె స్వర్గం పూలే పొంగాలే
కౌగిల్లొ కాగే కాలం కరిగేనా ముంచెత్తె మోహం ఉన్న
కోరిక తీరే దారే కానా...

జ్వాలన్నె ఉన్నా నిన్న
జాబిల్లి నిన్నె కన్నా
రేయంత కాటుక చేసి రెప్పల్లొ వేకువ పూసి
వేడిచ్చె వేల నీడ దాటి నేడు వెలుగు జతకలవనా


*******  ******  *******


చిత్రం: జైత్రయాత్ర (1991)
సంగీతం: యస్. పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
సాహిత్యం: వెన్నెలకంటి
గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్ర

ఒక్కటై వచ్చయి యెండ వాన
ముక్కలై పోతున్న గుండెలోన
ఒంటిగా నింద్రించు ఆకశాన
చుక్కలే కన్నిటి చుక్కల్వునా మౌనమే ద్వనించునా

ఒక్కటై వచ్చయి యెండ వాన
ముక్కలై పోతున్న గుండెలోన
ఒంటిగా నింద్రించు ఆకశాన
చుక్కలే కన్నిటి చుక్కల్వునా మౌనమే ద్వనించునా

నిట్టుర్పు వేడి లోనా ఓదార్పు జల్లుగా
ఎద సేద తీరు వేల ఒడిలో చల్లగా
చిరునవ్వు నీకు నేను కానా

కన్నుల్లొ అగ్ని గోలం కాగుతుంటె రేగుతుంటే
గుండెల్లొ గ్రీష్మ తాపం నిండుతుంటె మండుతుంటె
మబ్బుల్లొ మంచుముక్క తుంచుకొస్త పంచి ఇస్తా
మల్లెల్లొ మంచి ఘందం మోసుకొస్త మోదుకిస్తా
కాలల ఈ ఇంద్ర జాలలలో కన్నిల్లు ఎన్నాల్లనీ
కనుపాపలాగ జోల పాడి వందెల్లు లాలించనీ

ఒక్కటై వచ్చయి యెండ వాన
ముక్కలై పోతున్న గుండెలోన
ఒంటిగా నింద్రించు ఆకశాన
చుక్కలే కన్నిటి చుక్కల్వునా మౌనమే ద్వనించునా

సిసిరాలి దారిలోనా కుసుమాలు కురియనా
నిషివీహిలోన నీకై శశినై చేరనా
కలనైన నీకు నీడ కానా

చిందించె చింతలోన అమ్రుతాలే అగ్ని వాన
స్పందించె బాధ నేడు బాష లేని శ్వాస లోనా
మిన్నెటి వెన్నెలల్లె వెల్లువల్లె అల్లుకోనా
కన్నిటి జాడ లేని వాడ దాక తోడు రాన
వెసారె ఆశల్లొ ఆవేదనా తిరెనా ఈ సోదనా
రసగీతమైన జీవితాన రాగల తేలించనా

ఒక్కటై వచ్చయి యెండ వాన
ముక్కలై పోతున్న గుండెలోన
ఒంటిగా నింద్రించు ఆకశాన
చుక్కలే కన్నిటి చుక్కల్వునా మౌనమే ద్వనించునా

Palli Balakrishna
Adhinayakudu (2012)


చిత్రం: అధినాయకుడు (2012)
సంగీతం: కళ్యాణి మాలిక్
సాహిత్యం: భాస్కరభట్ల
గానం: మనో , నేహా
నటీనటులు: బాలకృష్ణ , లక్ష్మి రాయ్, సలోని , జయసుధ
దర్శకత్వం: పరుచూరి మురళి
నిర్మాత: యం.ఎల్. కుమార్ చౌదరి
విడుదల తేది: 01.06.2012

అందం ఆకుమడి వేసేయ్ తలుపుగడి
వచ్చాను ఇష్టంబడి
వయసే వీధిబడి తెరిచా మోజుపడి
వచ్చేయ్ నా వెంబడి
తెగ సిగ్గోచ్చి బుగ్గలే సొట్టల్ పడి
నీ ఉయ్యాల నడుములో మడతల్పడి
నరం నరం నరం నరం ఊపేయ్ మరి
ఇదో రకం స్వయంవరం చూస్కో మరి

అరె అందం ఆకుమడి వేసేయ్ తలుపుగడి
వచ్చాను ఇష్టంబడి
వయసే వీధిబడి తెరిచా మోజుపడి
వచ్చేయ్ నా వెంబడి

ఏయ్ ఎక్కడో సుర్రంది
అబ్బా మంచమే కిర్రంది
హేయ్ ఎక్కడో సుర్రంది చెయ్యేపడి
నులమంచమే కిర్రంది కుస్తీ పడి
బోల్డన్ని ముద్దులే బాకిపడి
ఈడు అల్లాడుతున్నదే బెంగేపడి
సరేయ్ వడ్డీతో కలిపిస్తా ఉండొద్దే డీలాపడి...
అరె అరె వచ్చేవులే ఎండనపడి
ఆకలినే తీర్చేసుకో ఎంగిలి పడి

అందం ఆకుమడి వేసేయ్ తలుపు గడి
వచ్చాను ఇష్టంబడి డి డి డి డి
వయసే వీధి బడి తెరిచా మోజు పడి
వచ్చేయ్ నా వెంబడి

ఘాటుగా ఉన్నావే
హా గాటులే పెట్టవే
ఘాటుగా ఉన్నావే కారప్పొడి
పంటి గాటులే పెట్టవో మీద పడి
నీకేడో ఉన్నదే బాగా సుడి
జర ఆధరాలే నాలుగు ఆటల్బడి
పదా ఒళ్ళోంచి తెల్లార్లు చేసేద్దాం సాగుబడి
మనం మనం బరంపురం అయితే సరి
అదోరకం మహాసుఖం అందిస్తాది

అందం ఆకుమడి వేసేయ్ తలుపుగడి
వచ్చాను ఇష్టంబడి
అ వయసే వీధిబడి తెరిచా మోజుపడి
వచ్చేయ్ నా వెంబడి
తెగ సిగ్గోచ్చి బుగ్గలే సొట్టల్ పడి
నీ ఉయ్యాల నడుములో మడతల్పడి
నరం నరం నరం నరం ఊపేయ్ మరి
ఇదో రకం స్వయంవరం చూస్కో మరి
నరం నరం నరం నరం ఊపేయ్ మరి
ఇదో రకం స్వయంవరం చూస్కో మరి

Palli Balakrishna
Adda (2013)చిత్రం: అడ్డా (2013)
సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్
సాహిత్యం: అనంత్ శ్రీరామ్
గానం: విజయ్ ప్రకాష్
నటీనటులు: సుశాంత్ , శాన్వి , శ్వేతా భరద్వాజ్, స్వప్నిక
దర్శకత్వం: జి.కార్తీక్ రెడ్డి
నిర్మాతలు:ఎ. నాగసుశీల , చింతలపూడి శ్రీనివాసరావు
విడుదల తేది: 15.08.2013

ఎక్కడ ఉన్నా నీ ధ్యాసే
ఏం చేస్తున్నా నీ ఊసే
ఎప్పటికైనా నిను కలిసే వీలుందా అసలే

వేచింది నీకోసమే నే కోరింది నీ క్షేమమే
ఇదే ఇదే ప్రేమంటే ఎలా ఎలా నమ్మేదే
ఇవన్ని ప్రతి బంధంలో  ఉన్నాయి ఇంతకుముందే
అదో ఇదో తేలేదెలా

ఎక్కడ ఉన్నా నీ ధ్యాసే
ఏం చేస్తున్నా నీ ఊసే
ఎప్పటికైనా నిను కలిసే వీలుందా అసలే

ఎప్పటినుండో చూస్తున్నా ఎందరినో గమనిస్తున్నా
అందుకనే నేనాలోచిస్తూ ఉన్నా
ఏమో నాకే నా పైనే నమ్మకమిక రాలేదే
నీపై ఇష్టం ఎంతున్నా ఏం చేస్తా
అయిన ఎందుకో మనసే వప్పదే
పోనీ ఆ నిజం నీతో చప్పదే
అయోమయం పోయేదెలా ఓ..

రేపో మాపో నావల్లే నీకేమి అవ్వకూడదని
ఇవ్వాళే నే దూరం అవుతూ ఉన్నా
ప్రాణాలైనా ఇచ్చేలా అనిపించిందే నిను చూస్తే
దాన్నే ప్రేమనుకుంటే నా పొరపాటే
నాలో ఉన్నది స్పష్టం కానిదే
నువ్వేం చేసినా ఎలా ఆపనే
లోలో నిజం తెలిసేదెలా ఓ...

Palli Balakrishna
Govula Gopanna (1968)చిత్రం: గోవుల గోపన్న (1968)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం:  కొసరాజు
గానం: ఘంటసాల, పి.సుశీల
నటీనటులు: నాగేశ్వరరావు, రాజశ్రీ , భారతి
దర్శకత్వం: సి.యస్. రావు
నిర్మాతలు: లక్ష్మీ రాజ్యం, శ్రీధర్ రావు
విడుదల తేది: 10.04.1968

పల్లవి:
ఓ...ఓ...ఓ...ఒ...ఒ...
వినరా వినరా నరుడా తెలుసుకోర పామరుడా
వినరా వినరా నరుడా తెలుసుకోర పామరుడా
గోమాతను నేనేరా నాతో సరిపోలవురా
వినరా వినరా నరుడా తెలుసుకోర పామరుడా

చరణం: 1
కల్లాకపటం యెరుగని గంగీగోవును నేనూ
ఏది చెప్పినా కాదని ఎదురు చెప్పలేను
పారేసిన గడ్డి తినీ బ్రతుకు గడుపుతున్నాను
పారేసిన గడ్డి తినీ బ్రతుకు గడుపుతున్నాను
పరుల సేవకే సర్వం త్యాగం చేస్తున్నాను

వినరా వినరా నరుడా...తెలుసుకోర పామరుడా

చరణం: 2
కమ్మనైన గుమ్మపాలు కడవలతో ఇస్తున్నా
నా దూడల కాదని మీ కడుపులు నిండిస్తున్నా
వయసుడిగిననాడు నన్ను కటికివాని పాల్చేస్తే
వయసుడిగిననాడు నన్ను కటికివాని పాల్చేస్తే
ఉసురు గోలుపోయి మీకే ఉపయేగిస్తున్నాను

వినరా వినరా నరుడా తెలుసుకోర పామరుడా

చరణం: 3
నా బిడ్డలు భూమిచీల్చి దుక్కి దున్నుతున్నవోయ్
నా యెరువున పైరు పెరిగి పంట పండుతున్నదోయ్
నా చర్మమె మీ కాలికి చెప్పులుగా మారునోయ్
నా చర్మమె మీ కాలికి చెప్పులుగా మారునోయ్
నా ఒళ్ళె ఢంకాలకు నాదము పుట్టించునోయ్

వినరా వినరా నరుడా తెలుసుకోర పామరుడా

Palli Balakrishna Thursday, December 14, 2017
Shadow (2013)చిత్రం: షాడో (2013)
సంగీతం: యస్. యస్. థమన్
సాహిత్యం:  చంద్రబోస్
గానం: గీతామాధురి , సింహా
నటీనటులు: వెంకటేష్ , శ్రీకాంత్, తాప్సి, మధురిమ, నాగేంద్రబాబు
దర్శకత్వం: మెహర్ రమేష్
నిర్మాత: పరుచూరి కిరీటి
విడుదల తేది: 26.04.2013

ఐ యామ్ నాటీ నాటీ గర్ల్ గర్ల్ గర్ల్
ఐ యామ్ నాటీ నాటీ గర్ల్ గర్ల్ గర్ల్

హే గబ్బర్ సింగ్ కి లైనేశా కొంచం తిక్కని వదిలేశా
గా బిసినెస్ మాన్ కి ట్రై చేశా మస్త్ బిజీ అని ఒగ్గేసా
ఓ కంత్రీ కేమో బీటేశా కంగారే పుట్టి తగ్గేశా
నా డార్లింగ్ వైపో లోక్కేశా ఆ డేరింగ్ చూసి చెక్కేశా
ఓ మై గాడ్ ఓ మై గాడ్ సోలో సోలో లైఫే వెరీ బాడ్
హే కన్నా బాడీగార్డ్

ఐ యామ్ నాటీ నాటీ గర్ల్ గర్ల్ గర్ల్
ఐ యామ్ నాటీ నాటీ గర్ల్ గర్ల్ గర్ల్
ఐ యామ్ నాటీ నాటీ గర్ల్ గర్ల్ గర్ల్
ఐ యామ్ నాటీ నాటీ గర్ల్ గర్ల్ గర్ల్

హే గబ్బర్ సింగ్ కి లైనేశా కొంచం తిక్కని వదిలేశా

హే బాలీవుడ్ స్టార్స్ తో డేటింగ్ చోడ్ దియా
నా ఫాలోయింగ్ మోతరో మామామియా
నీకంత సీను లేదులే తిప్పేసుకోవద్దే
బోల్డంత మంది ఫాన్స్ అని డప్పేసుకోవద్దే
నీ గొప్పల చిట్టా విప్పొద్దే
నాకేదో ఏదో కాలుద్దే
సుందర కాండ చంటోడా శత్రువులా చూడకురా

ఐ యామ్ నాటీ నాటీ గర్ల్ గర్ల్ గర్ల్
ఐ యామ్ నాటీ నాటీ గర్ల్ గర్ల్ గర్ల్

చూస్తే డుంకీ చుంకీ
తక్కినవన్ని మిల్కీ మిల్కీ
కమాన్ కమాన్ ఇస్తా డుండి

హే గెలిచే గుర్రాణ్ణిరా నా జాకీ నువ్వురా
హే ప్రేమించుకుందాం రా బొబ్బిలి రాజా
సంక్రాంతి గంగిరెద్దులా లగెత్తుకొచ్చావే
Sమొహాబత్ నింపి మత్తుగా శరబత్ ఇచ్చావే
నువ్వు నక్క తోకని తొక్కావా
నా మరదలు పోస్టే కొట్టావే
హే లక్ష్మీ బావకి నచ్చేశా లైన్ లైట్లో వచ్చేశా

ఐ యామ్ నాటీ నాటీ గర్ల్ గర్ల్ గర్ల్
ఐ యామ్ నాటీ నాటీ గర్ల్ గర్ల్ గర్ల్
ఐ యామ్ నాటీ నాటీ గర్ల్ గర్ల్ గర్ల్
ఐ యామ్ నాటీ నాటీ గర్ల్ గర్ల్ గర్ల్

Palli Balakrishna
Sahasa Veerudu Sagara Kanya (1996)చిత్రం: సాహస వీరుడు సాగర కన్య (1996)
సంగీతం: యమ్. యమ్.కీరవాణి
సాహిత్యం: వెన్నలకంటి
గానం: మనో, చిత్ర
నటీనటులు: వెంకటేష్ , శిల్పా శెట్టి , మాలశ్రీ
దర్శకత్వం: కె.రాఘవేంద్రరావు
నిర్మాత: బూరుగుపల్లి శివరామకృష్ణ
విడుదల తేది: 09.02.1996

మల్లెపూల తోరణాలు కట్టవే రావమ్మా
బంతిపూల బాసికాలు కట్టవే కావమ్మా
మురిపాల ముగ్గులెట్టి సిరి చుక్క బుగ్గనెట్టి
మనువాడేటి సమయన జతలో కసి కథలే రసికతలై

పల్లవి:
హబ్బా పెట్టమంది పెట్టమంది పిల్లా శ్రావణమాసంలో పెళ్ళికి లగ్గం
మల్లెల మంచంలో మన్మధ లంచం

హబ్బా కొట్టమంది కొట్టమంది పిల్లా బూరెల బుగ్గల్లో ముద్దుల మేళం
జారిన సిగ్గుల్లో జాజుల తాళం

ఓయ్ చుర్రుమనే చూపులుతోటి
కస్సుమనే కాటులతోటీ

ఓయ్ చుర్రుమనే చూపులుతో కస్సుమనే కాటులతో
చురక తగిలి శృతి పెరిగితే

తాళి రెడీ కట్టు మరి,డోలు రెడీ కొట్టు మరి

చరణం: 1
సాగరకన్య నీదే సాహసవీరా రార పెళ్ళికుమారా పల్లకి నీదేరా

సాహ్సవీరా, పెళ్ళి కుమారా

చేపల కళ్ళ పిల్ల చక్కెర బిళ్ళా ఇల్లా సొగసుల ఖిల్లా దోచేయ్నా

చక్కెర బిళ్ళ, సొగసుల ఖిల్లా

అందిస్తా సంద్రమంటి అందాలన్నీ
కౌగిలిగింతల కమ్మని వింతలలో

కన్నులలో కాటుకనై కొప్పులలో మల్లికనై
ఒడిని ఒరిగి ఒదిగిపోతే

చరణం: 2
పల్లవి కట్టీ ఆపై చరణం కట్టీ ఆపై తాళం తట్టి
పదనిస పాడాలి

సా రి గ మ మ పా ద ని సా సా

తబలా పట్టీ తకధిమి దరువులు కొట్టీ ఆపై ముద్దులు పెట్టీ
ముచ్చటలడాలి

తన్నననానా తానననానా

పెళ్ళైతే శోభనాల పేరంటమే
పండును చెండును దిండును పంచడమే
కలలన్నీ తలుపుతీసి అలలన్నీ పరుపులేసి
కడిలి ఒడిని కరిగిపోతె


******  ******  *******


చిత్రం: సాహస వీరుడు సాగర కన్య (1996)
సంగీతం: యమ్. యమ్.కీరవాణి
సాహిత్యం: భువనచంద్ర
గానం: యస్. పి.బాలు, చిత్ర

పల్లవి:
ఘడియ ఘడియకో ముద్దు ఘనమైన ముద్దు అబ్బా అహా
తడవ తడవకో ముద్దూ తడిరేపు ముద్దు అబ్బా ఆహా
తీపి తీపి తేనే ఎంగిళ్ళతో...
తాళలేని లేత అధరాలపై

కిస్స్ మీ కిస్స్ మీ కిస్స్ మీ కిస్స్ మీ కిస్స్ మీ
కిస్సు కిస్సు కిస్సు కిస్సు కిస్సు కిస్సు కిస్స్ మీ
కిస్స్ కిస్స్ కిస్స్ మీ కిస్స్ కిస్స్ మీ

కిస్స్ మీ కిస్స్ మీ కిస్స్ మీ కిస్స్ మీ కిస్స్ మీ
కిస్సు కిస్సు కిస్సు కిస్సు కిస్సు కిస్సు కిస్స్ మీ
ఎనివేర్ కిస్స్ మీ
ఎవ్రీవేర్ కిస్స్ మీ
కిస్స్ కిస్స్ మీ


చరణం: 1
నా చిట్టి బుగ్గమీద పెట్టుకున్న ముద్దు సెగలు రేపితే
నీ పైటచెంగు చాటు పొంచి ఉన్న ముద్దు వయ్యారంగా వాటెయ్మంది
ఓ రాలుగాయి ముద్దు రైకలోన దూరి చనువు కోరితే
నా వయసు రగిలి ముద్దు నాకు వద్దన్నదీ
మగసిరి ముద్దులో ఎంతో సుఖమున్నదీ
సొగసరి ముద్దులై చానాలని అన్నది
ముద్దు ఇంత గొప్పదా
పెదవికి అది తప్పదా

కిస్స్ మీ కిస్స్ మీ కిస్స్ మీ కిస్స్ మీ కిస్స్ మీ
కిస్సు కిస్సు కిస్సు కిస్సు కిస్సు కిస్సు కిస్స్ మీ
కిస్స్ కిస్స్ కిస్స్ మీ కిస్స్ కిస్స్ మీ

చరణం: 2
నీ నంగనాచి ముద్దు దొంగలాగ వచ్చి నడుము తడిమితే
నీ కొంటె కొంటె ముద్దు కోకమీద వాలి ఉయ్యాలల్లే ఊపేసింది
ఓ బుల్లి ఒంపులోన చిక్కుకున్న ముద్దు జగడమాడితే
ఆ చిలిపి తగువు పెంచు ముద్దు హాయన్నది
తడిపొడి ముద్దులో ఏదో రుచి ఉన్నది
చెదరని ముద్దులో చాలా కథ ఉన్నది
ముద్దు ఇంత గొప్పదా
మధనుడి గురి తప్పదా


*****  *****  *****


చిత్రం: సాహస వీరుడు సాగర కన్య (1996)
సంగీతం: యమ్. యమ్.కీరవాణి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్. పి.బాలు, యమ్.యమ్.కీరవాణి

మీనా మీనా జలతారు వీణ
ఏమ్మా ఏమ్మా ఇది కలకాదు లేమ్మా
జలాల లాలి పాటలో
జనించు ప్రేమ బాటలో
జలదరింతలో వింతగా జరిగేను సంగమం

మీనా మీనా జలతారు వీణ
ఏమ్మా ఏమ్మా కలకాదు లేమ్మా

గల గల గల మిల మిల మిల
జల జల జల తళ తళ తళ
కనుల తెరల కలల అలల
కిల కిల కిల కిల కిల కిల లల లల లల లల లలలా

ఓ హలా ఇలా
అలల పల్లకీతో తోరణాలు మణులు కురియదా
తరంగ తంగ వాలుతళుకు తెలిసెలే
ఓ సఖీ చెలీ
వలపు సాగరాల వడ్డుకోరి నీటి నురగనై
స్పృశించ గాలి వీతగాలు వనికెలే
నీటు చీర జారుతున్న నిషిరాత్రిలో
గవ్వలాడు యవ్వనాల కసి రాత్రిలో
ఇద్దరం ఈదుతూ ఏ తీరమో చేరితే
మధుర యాతనే వంతెనై కలిపింది ప్రేమనే

మీనా మీనా జలతారు వీణ
ఏమ్మా ఏమ్మా ఇది కలకాదు లేమ్మా

ఓ ప్రియా ప్రియా
ఎదలు ఒక్కసారి పక్కతాళ జతులు కలుపద
నరాలు నాగవల్లి సాగి నడుమున
నా లయా క్రియా
తెలిసి తామరాకు తల్లడిల్లి  తాళమేయగా
సరోజమైన సోకు తాకి చూడనా
ప్రేమలోతు అందుకోనిదే తాపము
హంసలాగ పైన తేలు ఈ ఆభము
చాపలా మారితే గాళాన్ని వేసెయ్యనా
నురగ నవ్వుతో వెల్లువై ముంచెయ్ ముద్దుగా

మీనా - ఏమ్మా
మీనా మీనా జలతారు వీణ
ఏమ్మా ఏమ్మా కలకాదు లేమ్మా


Palli Balakrishna
Subash Chandra Bose (2005)చిత్రం: సుభాష్ చంద్రబోస్ (2005)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం:  చంద్రబోస్
గానం: మల్లికార్జున్, గంగ , ప్రేమ్జి అమరెన్
నటీనటులు: వెంకటేష్ , శేయా శరన్ , జనీలియ
దర్శకత్వం: కె.రాఘవేంద్రరావు
నిర్మాత: సి.అశ్వనీదత్ , స్వప్నదత్
విడుదల తేది: 22.04.2005

నీ ఇంట్లో అమ్మా నాన్న పక్కింట్లోకెళ్ళాకా
వెళ్ళాకా వెళ్ళాకా పక్కింట్లోకే వెళ్ళాకా
మా ఇంట్లో అమ్మా నాన్న పొరుగింట్లోకెళ్ళాకా
వెళ్ళాకా వెళ్ళాకా పొరుగింట్లోకే వెళ్ళాకా

నేనేమో ఈలేసి నీకేమో జాలేసి నాదారి కొచ్చేసాక
దూరాన్నే గెంటేసి నువు నేను జంటేసి ఓ దారి పట్టేసాక
ఏమిటవుతుంది అదంతా ఎంతో సస్పెన్సూ
ఏమిటవుతుంది కధంతా ఎంతో సస్పెన్సూ

నీ ఇంట్లో అమ్మా నాన్న పక్కింట్లోకెళ్ళాకా
వెళ్ళాకా వెళ్ళాకా పక్కింట్లోకే వెళ్ళాకా
మా ఇంట్లో అమ్మా నాన్న పొరుగింట్లోకెళ్ళాకా
వెళ్ళాకా వెళ్ళాకా పొరిగింట్లోకే వెళ్ళాకా

ఏదో ఓ సినిమాకి ఆపైన గినిమాకి
సాంగో ఓ గీంగో సింగించేసాక
తాపీగా కాఫీకి తరువాత గీఫీకి
కప్పో ఓ గిప్పో సిప్పించేసాకా
అటు నించి డిస్చోకి ఆ ఆ ఆ ఆ
ఆడాకా గిస్కోకి సమ గప గప మనిదని గమ పని సా

సినిమాకి కాఫీకి డిస్కోకి వెళ్ళాకా ఆ మూడు అయిపోయాకా
మూడంటే గుర్తొచ్చి మూడేదో వచ్చేసి నీ మూడు పెంచేసాకా

అదంతా ఎంతో సస్పెన్సూ కధంతా ఎంతో సస్పెన్సూ

రామ రామ రామ రామ సీత హరె రామ
జై బోలో హరి కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ We love it

నిన్నే నే ప్రేమించి ఇంకొంచెం గీమించి
వయసో అది గియసో తెగ వేధించాకా
నిన్నే నే మురిపించి మరికొంచెం గిరిపించి
మనసో అది గినసో నీకందించాకా
మాటల్తో మెప్పించీ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్
ముద్దుల్తో గిప్పించీ సమ గప గప మనిదని గమ పని సా

ప్రేమించీ మురిపించీ ఇంచించు మెప్పించీ ఆ మూడు జరిపించాకా
ఓ మూడు ముళ్ళేసి ఆ మూడు రాత్రుల్లో నీ మూడు తెప్పించాకా
అదంతా ఎంతో సస్పెన్సూ కధంతా ఎంతో సస్పెన్సూ


******  *****  ******


చిత్రం: సుభాష్ చంద్రబోస్ (2005)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం:  చంద్రబోస్
గానం: యస్. పి.బాలు

మావా ఆ ఓ మావా ఆ
జాజిరి జాజిరి జాజిరి జాజిరి జాజిరి జాజిరి
జాజిరి జాజిరి జాజిరి జాజిరి మావా
ఎన్ని జనమలకైనా నువ్వే నా జత మావా
ఎన్ని జనమలకైనా నువ్వే నా జత మావా

జాజిరి జాజిరి జాజిరి జాజిరి మావా
ఎనకటి జనమలో ఎంకిని నేనే నాయుడు మావా

పచ్చనాకు మీద ఆన
పసుపు కొమ్ము మీద ఆన
పరమాత్ముని మీద ఆన
పరువాల మీద ఆన
ప్రేమవు నువ్వే పెనిమిటి నువ్వే మావా

జాజిరి జాజిరి జాజిరి జాజిరి భామా
ఎన్ని జనమలకైనా నువ్వే నా జత భామా

సుక్కా పొద్దు ఆరతిలో సిరుముద్దు పూజలలో
నా సామివి నువ్వే వడి గుడిలో
సల్లాగాలి మేళం లో సరసాల తాళం లో
నాదానివి నువ్వే గుండెలలో

హా ఉన్న సొగసు మీద ఆన
లేని నడుము మీద ఆన
నువు లేక ఉండలేని ప్రాణాల మీద ఆన
నేను నువ్వే నావీ నీవే మావా

ఓ భామా ఆ ఓ భామా ఆ
జాజిరి జాజిరి జాజిరి జాజిరి భామా
ఎన్ని జనమలకైనా నువ్వే నా జత భామా

కుంకుమబొట్టే నలుపాయే నా కాటుక ఎరుపాయే
కరగాలని నీ బిగి కౌగిలిలో
సీకటి సెట్టే సిగురైతే సిగురంతా ఎలుగైతే
నిలవాలిక ఎలుగుల సీమలలో

హా బ్రహ్మరాత మీద ఆన
భరతమాత మీద ఆన
మువ్వన్నెల మీద ఆన
మన బంధం మీద ఆన
నలుపులు మనవే గెలుపులు మనవే మావా

ఓ భామా ఆ ఓ భామా ఆ
జాజిరి జాజిరి జాజిరి జాజిరి భామా
ఎన్ని జనమలకైనా నువ్వే నా జత భామా

జాజిరి జాజిరి జాజిరి జాజిరి మావా
ఎన్ని జనమలకైనా నువ్వే నా జత మావా

జాజిరి జాజిరి జాజిరి జాజిరి మావా
ఎనకటి జనమలో ఎంకిని నేనే నాయుడు మావా


Palli Balakrishna
Sneha Geetham (2010)చిత్రం: స్నేహగీతం (2010)
సంగీతం: సునీల్ కశ్యప్
సాహిత్యం: చిన్ని చరణ్
గానం: కార్తిక్
నటీనటులు: సందీప్ కిషన్ , సుహాని కలిత, కృష్ణుడు, చైతన్య , శ్రేయా ధన్వంతరి, రియా
దర్శకత్వం: మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి
నిర్మాత: శిరీష శ్రీధర్ లగడపాటి
విడుదల తేది: 16.07.2010

వసంతమేది వరించి రాదు అదేరా విజయం తీరే
వరాన్ని కోరే నీ పయనంలో ముందుంది ఆశల దారే
రేపటి గెలుపుకు రూపమే ఓటమిరా
వేకువ జాడను వెతికే మెరుపై రా

వసంతమేది వరించి రాదు అదేరా విజయం తీరే
వరాన్ని కోరే నీ పయనంలో ముందుంది ఆశల దారే

చినుకై రాలే మేఘాన్ని ఆపేనా ఎవరైనా
వెనుకడుగెయ్యక శిఖరాన్నే చేరాలో ఏమైనా
నీ కలలను చూపేనా కని పెంచిన అమ్మైనా
నీ కలతను చెరిపేనా శ్రుష్టించిన బ్రహ్మైనా

నీకే సాధ్యం ....ఆ ఆ ఆ

వసంతమేది వరించి రాదు అదేరా విజయం తీరే
వరాన్ని కోరే నీ పయనంలో ముందుంది ఆశల దారే

రేపటి గెలుపుకు రూపమే ఓటమిరా
వేకువ జాడను వెతికే మెరుపై రా

పడినా లేచే కెరటాల ప్రతిబింబం బ్రతుకేగా
నడి రాతిరిని దాటందే ఉదయం చిగురించదుగా
ఆ నింగిని తాకేలా సందిస్తే నీ బాణం
తన పరుగును ఆపేనా ఎదురయ్యే అవరోధం

గెలుపే తధ్యం .....ఆ ఆ ఆ

వసంతమేది వరించి రాదు అదేరా విజయం తీరే
వరాన్ని కోరే నీ పయనంలో ముందుంది ఆశల దారే
రేపటి గెలుపుకు రూపమే ఓటమిరా
వేకువ జాడను వెతికే మెరుపై రా


******  ******  *******


చిత్రం: స్నేహగీతం (2010)
సంగీతం: సునీల్ కశ్యప్
సాహిత్యం: సిరా శ్రీ
గానం: సాయి శివాని

వెలిగే వెన్నెలే విడిచేనా
తెలిసి కన్నులే కరిగేనా .....ఓ ప్రేమా

కలలే అలలై కన్నులు నదులై కలతలుగా నిలిచే
కమ్మని కబురే కాదని కదిలే కలకలమే మిగిలే
తలపే... చెదిరెనా
తపనే ....తరిమెనా

వెలిగే వెన్నెలే విడిచేనా
తెలిసి కన్నులే కరిగేనా .....ఓ ప్రేమా

చిగురులు తొడిగిన తోడే కలయై చిటికెలో నను వీడే
చింతే వచ్చి చెంతన చేరి శిశిరం లా తోచే
నడకే .....తడబడే
నడిపే..... విధి ఇదే

వెలిగే వెన్నెలే విడిచేనా
తెలిసి కన్నులే కరిగేనా .....ఓ ప్రేమా


******  ******  *******


చిత్రం: స్నేహగీతం (2010)
సంగీతం: సునీల్ కశ్యప్
సాహిత్యం: సిరా శ్రీ
గానం: సాయి శివాని

ఒక స్నేహమే..మము కలిపే
ఒక బంధమే... విరబూసే
సంతోషమే.. మది నిండే
నవలోకమే.. పిలిచిందే
ఏవో ఏవో ఏవేవో.. ఎదలో కదిలే కథలేవో
ఏవో ఏవో ఏవేవో ఎదురై నిలిచే కలలేవో

ధ్యేయం ధ్యానం ఒకటై సాగే..
లక్ష్యం గమ్యం ఒకటై ఆడే..
ఒక చెలిమి కోసం వేచే క్షణం
ఒక చెలియ కోసం జరిపే రణం
ఏవో ఏవో ఏవేవో.. ఎదలో కదిలే కథలేవో

స్నేహం ప్రేమై మారే వైనం..
జతగా కలిసి చేసే పయనం
ఒక నవ్వు కోసం ఓ సంబరం
ఒక మెప్పు కోసం పెను సాహసం

హృదయం లోన మెరిసే స్వప్నం
ప్రణయం వరమై తెలిపే సత్యం
ఎదగదుల పైన ఓ సంతకం
మది నదులు కలిపే ఈ సంగమం
ఏవో ఏవో ఏవేవో.. ఎదలో కదిలే కథలేవో
ఏవో ఏవో ఏవేవో ఎదురై నిలిచే కలలేవో

Palli Balakrishna
Satyabhama (2007)చిత్రం: సత్యభామ (2007)
సంగీతం: చక్రి
సాహిత్యం:  భాస్కరభట్ల
గానం: శ్రీనివాస్
నటీనటులు: శివాజి , భూమిక, కృష్ణ ఘట్టమనేని
దర్శకత్వం: శ్రీహరి నాను
నిర్మాతలు: బెక్కెం వేణుగోపాల్ , మామిడిశెట్టి శ్రీనివాస్
విడుదల తేది: 06.07.2007

హాయిగా వుండదా..ప్రేమనే భావన
మనసుతో మనసుకి వేయదా వంతెన

కదిలే అడుగుల వెంట మమతే వెలుగై రాదా
కనుపాపకి రెప్పలా కాపలా కాయదా
పెదవంచుపై నవ్వులా సంతకం చేయదా
నీ ప్రేమ లోతెంతనీ అడగొద్దు ఓ మిత్రమా
ఈ ప్రేమ ఘన చరితని వర్ణించడం సాధ్యమా

హాయిగా వుండదా..ప్రేమనే భావన
మనసుతో మనసుకి వేయదా వంతెన

మనసంటూ నీకుంటే అది ఇచ్చేటందుకే
ప్రేమంటూ ఒకటుంది అది పంచేటందుకే
ప్రేమించేందుకొక క్షణమె చాలు
మొదలవుతుంది తొలి సంబరం
ప్రేమను మరచి పోదాము అంటే
సరిపోదేమో ఈ జీవితం

జత కలిసి కనులు కనులు
ప్రతి దినము కలలు మొదలు
ఒక చినుకు లాగ మొదలైన ప్రేమ
అంతలో సంద్రమై పొంగదా
ఆపాలన్నా అణచాలన్నా వీలే కాదుగా

హాయిగా వుండదా..ప్రేమనే భావన
మనసుతో మనసుకి వేయదా వంతెన

ఎదనిండా ప్రేముంటే ఏముందీ కానిది
కలకాలం తోడుండే గుణమేగా ప్రేమది
చుట్టంలాగ వచ్చెళ్ళిపోయే మజిలీ కాదు ఈ ప్రేమది
గుండెల్లోకి ఓ సారి వస్తే గుమ్మం దాటి పోదే ఇది

ఇక ఒకరినొకరు తలచి బ్రతికుండలేరు విడిచి
అసలైన ప్రేమ ౠజువైన చోట
అనుదినం...అద్భుతం...జరగదా...
నీకేం కాదు నేనున్నానని హామీ ఇవ్వదా

హాయిగా వుండదా..ప్రేమనే భావన
మనసుతో మనసుకి వేయదా వంతెన

నిజమైన ప్రేమంటే యే స్వార్దం లేనిదే
కష్టాల్ని ఇష్టంగా భావిస్తానంటదే
పంచే కొద్ది పెరిగేది ప్రేమ
అర్దం కాని సూత్రం ఇది
కల్లోలాన్ని ఎదురీదుకుంటూ
తీరం చేరు తావే ఇది

నీ దిగులు తనకి దిగులు
నీ గెలుగు తనకి గెలుపు
నీ సేవలోనె తల మునకలై
తండ్రిగా, అన్నగా మారదా...
నీ వెనకాలే సైన్యం తానై నడిపించేనుగా

హాయిగా వుండదా..ప్రేమనే భావన
మనసుతో మనసుకి వేయదా వంతెన


******  ******  *******


చిత్రం: సత్యభామ (2007)
సంగీతం: చక్రి
సాహిత్యం:  భాస్కరభట్ల
గానం: కౌశల్య

గుండెలోనా నువ్వే..కళ్ళలోనా నువ్వే !
వెన్నలైనా నువ్వే..వేకువైనా నువ్వే !!

మనసున మైమరపేదో..కలిగెను ఈ క్షణమే
తీయగా తీయతీయగా మనసు మురిసిందిగా
ముద్దుగా తొలి ముద్దనే మంత్రమే వేయగా

గుండెలోనా నువ్వే..కళ్ళలోనా నువ్వే !

ఏ జన్మలో వరమడిగాననో..నువ్వే నువ్వే కావాలని
ఆ దైవమే నిను పంపించెనో..తోడై నీడై ఉండాలనీ
నా చిరునవ్వా నే నీవైపోనా
అవుననలేవా అల్లుకుపోరా
నీ ప్రేమలోనా నేనుండిపోనా..యుగమే క్షణమై పోవాలిక !

గుండెలోనా నువ్వే..కళ్ళలోనా నువ్వే !

తననా నననానాన నానానా
తననా నననానాన నానానా
మనసే..మురిసీ..అలసీ..సొలసీ..నన్ను నేను మరిచా !
నిమిరిందిలే నా మెడవంపునే..తెలుసా
బహుసా నీ ఊపిరే తొలిసిగ్గునే మరి తెలిపిందిలే..
ఇపుడే ఇచటే నీ కౌగిలీ

నిజమనుకోనా ఇది కలయనుకోనా
కలలోనైనా కలవరమనుకోనా
ఒకరోజు మొదలై ప్రతి రోజు ఎదురై
పెదవీ పెదవీ అందించనా !

గుండెలోనా నువ్వే..కళ్ళలోనా నువ్వే !
వెన్నలైనా నువ్వే..వేకువైనా నువ్వే !!
మనసున మైమరపేదో..కలిగెను ఈ క్షణమే
తీయగా తీయతీయగా మనసు మురిసిందిగా
ముద్దుగా తొలి ముద్దనే మంత్రమే వేయగా


Palli Balakrishna Wednesday, December 13, 2017
Balam (2017)చిత్రం: బలం (2017)
సంగీతం: రాజేష్ రోషన్
సాహిత్యం: రాజశ్రీ సుధాకర్
గానం: రాహుల్ నంబియర్, వందన శ్రీనివాసన్
నటీనటులు: హృత్తిక్ రోషన్ , యామి గౌతమ్
దర్శకత్వం: సంజయ్ గుప్తా
నిర్మాత: రాకేష్ రోషన్
విడుదల తేది: 25.01.2017

నే  పాడనా నా   ప్రాణమా (2)
మదిని దోచిన నయగారమా
స్వప్నాలలో ఏముందిలే  దోసిలిలో వరముందిలే 
ప్రేమ ఇపుడే కొత్త లోకం  దారి తెరచి పిలిచేనే 
నేను నీ బలమేనులే అది నిజమే కాదయా  (2)

సరదాలతో సందళ్ళతో  ఈ లోకమే మరిచెములే
అను రాగామే అనుబంధమై  మన జీవితం సాగాలిలే
నా గుండెలో నీ కోసమే  నునువెచ్చని చోటినుండిలే
నాలో నేను నీలో నేను  కొలువుందాములే...!

ఏ నాడు చేసిన పుణ్యమో నిజమైనది నేడు నా కల
నే కోరుకున్న నా దైవము నా తోడుగా నడిచేనిలా
తన వన్నెలే సిరి వెన్నెలై నా కోసమే వెలిసిందిలా
ఎన్నడూ వీడని జంటై మేమే కలిసుంటామిలా 

Palli Balakrishna
Sundarakanda (2008)చిత్రం: సుందరకాండ (2008)
సంగీతం: విద్యాసాగర్
సాహిత్యం:
గానం: సాధన సర్గమ్
నటీనటులు: అల్లరి నరేష్ , ఛార్మి
దర్శకత్వం: బాపు
నిర్మాత: ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ
విడుదల తేది: 08.02.2008

ఏలొ ఎలొ ఉయ్యల
ఎదిగ వయసుల ఉయ్యల
ఎగిరె పైటలొ వుయ్యల (2)
ఎదొ యెదొ అయ్యెల

అనగంగ అనగనగ ఉయ్యల
అడవి పక్కన పల్లె ఉయ్యల
ఆ పల్లె జబిల్లి బంగారు నా తల్లి
అందాల సిరిమల్లి ఉయ్యల
అ కొనకొకనాడు కొతరు దొరబాబు
వచ్చి మల్లిని చూసె ఉయ్యల
మనసు పడె మనువాడె ఉయ్యల
ముద్దు ముచ్చట తెలిపినదె ఉయ్యల
మళ్ళి అక్కడ విడిసినాడె ఉయ్యల
మళ్ళి తిరిగి రాలెదమ్మ ఉయ్యల


రాముని పాదపు సీతమ్మ
అ సీతమ్మె మాయమ్మ (2)
తన గుండె గుండి చెసె ఉయ్యల
ఆ గుడిలొన దెవుడ ఉయ్యల
ఒక్కడె ఉన్నడు ఉయ్యల
ఒక్కడె ఉంటాడు ఉయ్యల

Palli Balakrishna
Pravarakhyudu (2009)చిత్రం: ప్రవరాఖ్యుడు (2009)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం:  చైతన్య ప్రసాద్ (All)
గానం: అనుజ్ గురవార
నటీనటులు: జగపతిబాబు , ప్రియమణి
దర్శకత్వం: ఆర్.ఆర్. మధన్
నిర్మాత: గణేష్ ఇందుకూరి
విడుదల తేది: 04.12.2009

ఏమైపోయానో ఏమైపొతున్నానో
నీతోనే సావాసం మొదలెట్టాకా
నీ నీడది నా పేరే అని తెలిసాకా
మాటాడాలంటు చూడాలంటు చేరాలంటు తాకాలంటు
నీలో ఏకం కావాలంటు ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తు
ఏమైపోయానో ఏమైపోతున్నానో

ఏ ఏ ఏ ఏ చోట తిరిగినా నీ రూపే కనపడుతోంది
ఏం చెయ్యను ఏంచెయ్యను ఏంచెయ్యను

ఏ ఏ ఏ ఏ గాలి తాకినా నువ్వు తాకినట్టే ఉంది
కంఫ్యుజన్ కంఫ్యుజన్ కంఫ్యుజన్ కంఫ్యుజన్

Oh My Love Deep in Love
Don't know how tell me now

నువ్వుంటే స్వర్గం అంటూ
లేకుంటే శూన్యం అంటూ
నా మనసే నన్నే వెలి వేస్తుంటే
నీ దగ్గరకే తరిమేస్తుంటే

ఏమైపోయానో ఏమైపోతున్నానో

ఏ ఏ ఏఏకాంత వేళలో నా జంట కలవయ్యిందీ
నువ్వేనా నువ్వేనా నువ్వేనా నువ్వేనా

ఏ ఏ ఏఏ జన్మ బంధమో ఈనాడు జత కమ్మంది
ఓకేనా ఓకేనా ఓకేనా ఓకేనా

Oh My Love Mad in Love
Don't know how tell me now

కను తెరిచే నిదురిస్తున్నా
నిదురిస్తు నడిచేస్తున్నా
ఇక స్వప్నం ఏదో సత్యం ఏదో
తేడా తెలియని ఆరాటం లో
ఏమైపోయానో ఏమైపోతున్నానో

Palli Balakrishna
Sardukupodaam Randi (2000)చిత్రం: సర్దుకుపోదాం రండి (2000)
సంగీతం: ఎస్.వి.కృష్ణారెడ్డి
సాహిత్యం:  చంద్రబోస్
గానం: గంగాధర్ , సుధారాణి
నటీనటులు: జగపతిబాబు , సౌందర్య
దర్శకత్వం: ఎస్.వి.కృష్ణారెడ్డి
నిర్మాత: బూరుగుపల్లి శివరామకృష్ణ
విడుదల తేది: 23.04.2000

యెవర్రా రావాల్సిన వాళ్ళందరు వచ్చేసారా?
ఇంకెవరన్నా రావాలా?
వచ్చేసారే..
మరింకెందుకూ లేటూ?
శోభానమే శోభానమే శోధానమే శోధానమే
కబ్బాడి కబ్బాడి కబ్బాడి కబ్బాడి
ఈడూ ఈడూ ఆడుకుంటే ఆటాడి ఆడి ఊరుకుంటే
మరుమల్లెపూలు మంచం కోళ్ళు మురిసేదీచోటా
ప్రతి ఆలుమగలు అమ్మా నాన్నలు అవుతారీచోటా
మాపటి చింతంతా తీరేదీచోటా
మగరాయుళ్ళంతా లొంగేదీచోటా
స్త్రీలంతా సిగ్గు ఎగ్గుకు రాజినామా ఇచ్చేచోటా

పాలల్లే ఉండాలి హౄదయాల తెలుపు
పరుపల్లే ఉండాలి పడుచోళ్ళ వలపు
తీపల్లే ఉండాలి చిలకమ్మ పిలుపు
ధూపం లా ఉండాలి చినవాడి ఒడుపు
తొలి రేయి యెన్నెన్నో వివరాలు తెలుపు
ఆ.. నా లావణ్యం నీ నైపుణ్యం కలయిక శీతోష్ణం
చీకటి పుణ్యం చేసిన సుదినం యవ్వనమే ధన్యం
ఇక వలదే ధన ధాన్యం

గిల్లాలి అంటోంది నా వేలి గోరు
అల్లాలి అంటోంది నా వంటి పోరు
ఉరకాలి అంటోంది నా కుర్ర కారు
కురవాలి అంటోంది నా చెమట నీరు
కొయ్యాలి అంటోంది వయ్యారి పైరు
ఆ.. గందరగోళం తొందర జాలం సౄష్టికి ఇది మూలం
ఒకటే గేయం సుఖమే ధ్యేయం ఇదుగో అధ్యాయం
అనుభవమే అభ్యాసం

Palli Balakrishna
Swapnalokam (1999)చిత్రం: స్వప్నలోకం (1999)
సంగీతం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: హరిహరన్
నటీనటులు: జగపతిబాబు , రాశి
దర్శకత్వం: భీమనేని శ్రీనివాస్
నిర్మాత: యమ్. నరసింహా రావు
విడుదల తేది: 26.02.1999

ప్రేమిస్తున్నా... ప్రేమిస్తున్నా...
ప్రేమిస్తున్నా... ప్రేమిస్తున్నా...
నిను చూపినందుకు వెలుగుని...
నువు పలికినందుకు తెలుగుని...
నువు నడిచినందుకు నేలని...
నువు పీల్చినందుకు గాలిని...
ప్రేమిస్తున్నా... ప్రేమిస్తున్నా...
ప్రేమిస్తున్నా... ప్రేమిస్తున్నా...

చరణం: 1
ఎదురుగ నిన్నే ఉంచినందుకు పగటిని ప్రేమిస్తున్నా...
కలలో నువ్వే వచ్చినందుకు రాత్రిని ప్రేమిస్తున్నా...
అపురూపంగ మలచినందుకు ఆ బ్రమ్హను ప్రేమిస్తున్నా...
సుకుమారంగ పెంచినందుకు కన్నోళ్ళను ప్రేమిస్తున్నా...
నిన్ను నిదుర పుచ్చినందుకు పాన్పును ప్రేమిస్తున్నా...
నిన్ను నిదుర పుచ్చినందుకు పాన్పును ప్రేమిస్తున్నా...
నిన్ను మేలుకొలిపినందుకు తూర్పు ను ప్రేమిస్తున్నా...
ప్రేమిస్తున్నా... ప్రేమిస్తున్నా...
ప్రేమిస్తున్నా... ప్రేమిస్తున్నా...

చరణం: 2
సొంతం నీకె అయినందుకు అందాన్ని ప్రేమిస్తున్నా...
సాంతం నీకే వచ్చినందుకు వయసును ప్రేమిస్తున్నా...
నీ కన్నులనే పోలినందుకు మీనాలను ప్రేమిస్తున్నా...
నీ కంఠాన్ని పోలినందుకు కోయిలనూ ప్రేమిస్తున్నా...
నిన్ను తెలుసుకున్నందుకు నన్నే ప్రేమిస్తున్నా...
నిన్ను తెలుసుకున్నందుకు నన్నే ప్రేమిస్తున్నా...
నిన్ను నన్ను కలిపినందుకు ప్రేమను ప్రేమిస్తున్నా...

ప్రేమిస్తున్నా... ప్రేమిస్తున్నా...
ప్రేమిస్తున్నా... ప్రేమిస్తున్నా...
నిను చూపినందుకు వెలుగుని...
నువు పలికినందుకు తెలుగుని...
నువు నడిచినందుకు నేలని...
నువు పీల్చినందుకు గాలిని...
ప్రేమిస్తున్నా... ప్రేమిస్తున్నా...
ప్రేమిస్తున్నా... ప్రేమిస్తున్నా...

Palli Balakrishna
Swagatam (2008)చిత్రం: స్వాగతం (2008)
సంగీతం: ఆర్.పి.పట్నాయక్
సాహిత్యం:  భాస్కరభట్ల
గానం: టిప్పు
నటీనటులు: జగపతిబాబు , అనుష్క , భూమిక , అర్జున్ సార్జా
దర్శకత్వం: దశరథ్
నిర్మాత: ఆదిత్యారామ్
విడుదల తేది: 25.01.2008

ఉన్నన్నాళ్ళు హాయిగా ఉండాలంది జీవితం
సరదాగా చిందులు వేసేద్దాం
వెళ్ళిందంటే రాదుగా మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ క్షణం
కాలంలో పాటే పరిగెడదాం
నేనింతే నా తీరింతే అంటూ కూర్చుంటే
నీ చుట్టూ వెలుగెంతున్నా నువ్వుండేది చీకట్లోనే
ఏ సరిహద్దుని నో ఇక వద్దని
ఓ చిరునవ్వుతో వెల్‌కమ్‌ చెప్పెయ్‌

అప్పుడప్పుడు చాలా చిన్న సంగతే
ఎంతో తృప్తి నివ్వదా నీలో నీకు
చూడగలిగితే ఎన్నో అధ్భుతాలని లోకం
చూపగలదని మరిచిపోకు
కోటల్లో కోరికలన్ని కొండెక్కే వీలివ్వద్దు ఎదురొచ్చే ఆనందాన్ని
వద్దొద్దంటూ ఆపెయ్యద్దు
ఈ బ్రతుకన్నది హే బహు చిన్నది
ఓ చిరునవ్వుతో స్వర్గం చేసెయ్
లా ల ల ల ల

కంటి చూపుతో కొంచెం పలకరించుతూ
ప్రేమే చిలకరించుతూ
ఆనందించు నోటి మాటతో బంధం కుదురుతుందని
భారం తగ్గుతుంది ఆలోచించు
హే నలుగురితో పాటే నేను అనుకోడం ఆరంభించు
సంతోషం రెక్కలు తొడిగి ఎగిరొస్తుంది ఆహ్వానించు
ఈ పదిమందిలో నీ పరదాలను
ఓ చిరునవ్వుతో మాయం చేసెయ్


******   *******  *******


చిత్రం: స్వాగతం (2008)
సంగీతం: ఆర్.పి.పట్నాయక్
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: కార్తిక్ , చిత్ర

మనసా మౌనమా..మదిలో రాగమా
మనసా క్షేమమా..మనిషే ప్రాణమా
చిగురులు వేసే చైత్రమా..చినుకై రాలే మేఘమా
చెరగని కావ్యం బంధమా..తరగని దూరం కాలమా
ఎదలోతుల్లో ఆనందమా !

మనసా మౌనమా..మదిలో రాగమా
మనసా మౌనమా !

నీలాకాశం సావాసంతో తారాలోకం సాగేవేళ
ప్రేమావేశం ప్రాణం పోసే గుండెల్లోనా
సాయంసంధ్యా నారింజల్లో సాయం కోరే నీరెండల్లో
తోడూ నీడా ఈడూ గూడూ నీవే కదా

వలచీ..పిలిచే..నాలో ఆశవైనా శ్వాసవైనా నీవే మైనా !

మనసా మౌనమా..మదిలో రాగమా
మనసా క్షేమమా..మనిషే ప్రాణమా

Few see It’s Lust..
Few see It’s Love..
For me It’s You..Only You !

భూజం బంతీ బుగ్గల్లోన..రోజారంగు సిగ్గుల్లోన
నీ అందాలా శ్రీగంధాలే పూసే వేళ
మాటేలేని కన్నుల్లోన..పాట పాడే పాపల్లోన
నీ చూపుల్లో నే బందీగా చిక్కే వేళా

జతగా..శృతిగా..అనురాగం యోగం ఏకం అయ్యే సంతోషాన !

మనసా మౌనమా..మదిలో రాగమా
మనసా క్షేమమా..మనిషే ప్రాణమా

Palli Balakrishna
Moodu Mukkalaata (2000)చిత్రం: మూడు ముక్కలాట (2000)
సంగీతం: యమ్. యమ్.  శ్రీలేఖ
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: ఎస్. పి.బాలు, చిత్ర
నటీనటులు: జగపతిబాబు, సౌందర్య, రాశి, రంభ
దర్శకత్వం: రాఘవేంద్రరావు
నిర్మాత: రామోజీరావు
విడుదల తేది: 01.09.2000

వాన కన్యకా వలపు కానుక
నీ తలా తల మెరుపుల విరుపులు నాకే జాబురాయగా
మేఘమాలికా మెరుపు చాలిక
ఈ చిట పట చినుకుల దరువులు నాకే కన్నుగీటగా
చలి చలి ఉడుకుల చమకంలో
తొలి ఉడి దుడుకుల గమకంలో
తెగించి హద్దులు ముగించి ముద్దులు
బిగించి బంధాలే పాడన సౌదర్య లహారి

మేఘమాలికా మెరుపు చాలిక
ఈ చిట పట చినుకుల దరువులు నాకే కన్నుగీటగా

వాన వాన వాన వాన వాన వాన వాన వాన వాన..
వాన వాన వాన వాన వాన వాన వాన వాన జడి వాన

చరణం: 1
అమ్మ బాబోయ్ పరువాన
ఈ తడి తడి అలజడి వాన
వద్దు వద్దోయమ్మ ఆపోదోయమ్మ
యమా యమా సమయాన
అయ్యో బాబోయ్ కురిసేన
ఈ తొలకరి చినుకుల సేన
ఇద్దు ఇద్దోయమ్మ మనసిద్ధోయమ్మా
తహ తహ తరుణాన
వానమ్మ వడగల్లో జాణమ్మ చెడుగుల్లో
నాజూకు నలుగుల్లో అందాల అలుగుల్లో
అబ్బబ్బబ్బా వరించి ప్రేయసి
ఉరించి హాయిని హరించు వెళ్లలో
రాయన శృంగార లహారి

మేఘమాలికా మెరుపు చాలిక
వాన కన్యకా  వలపు కానుక

చరణం: 2
ఎందుకబ్బా చెలువాన ఈ మగసిరి సెగసరి వాన
చాలు చాలోయబ్బా ఎట్టగబ్బా వలపుల వడదెబ్బా
ఏమిటబ్బా చెలివాన ఈ సిరి సిరి సొగసిరి వాన
వాలు వాలోయబ్బా వానోయబ్బా వయసుల ముసురబ్బా
తడిమేటి తాపాలు బుడమేటి ప్రాయాలు
హాయ్ తడిచీర తాళాలు నడుమింటి నాట్యాలు
అబ్బబ్బబ్బా జవాబు దొరకని
సవాలు వలపే శివాలు పుట్టిస్తే చేరనా ని ప్రేమనగరి

వాన కన్యకా వలపు కానుక
నీ తలా తల మెరుపుల విరుపులు నాకే జాబురాయగా
చలి చలి ఉడుకుల చమకంలో
తొలి వడిదుడుకుల గమకంలో
తెగించి హద్దులు ముగించి ముద్దులు
బిగించె బంధాలే పాడనా సౌదర్య లహారి


Palli Balakrishna
Andaru Dongale Dorikite (2004)చిత్రం: అందరూ దొంగలే దొరికితే (2004)
సంగీతం: చక్రి
సాహిత్యం: కందికొండ
గానం: టిప్పు, స్మిత
నటీనటులు: రాజేంద్రప్రసాద్ , ప్రభుదేవా, అంకిత , కిరణ్ రాథోడ్, నాగబాబు
దర్శకత్వం: నిధి ప్రసాద్
నిర్మాత: హర్షా రెడ్డి
విడుదల తేది: 18.06. 2004

పల్లవి:
కన్నె తనం వన్నెతనం గుప్పుమనే సుందరి
గుండెనరం ఎందుకిలా లాగుతున్నది
వెచ్చదనం వెన్నతనం నాకుంది లేరా
కొంటె తనం చూపి ఇలా లేపుకుపోరా
దాదా దామిని సోకుల చింతామణి
కాదా నెచ్చెలి అందాల ఆకలి
నవ్వే పాలపిట్ట నీ సొగసు పూలబుట్ట
గిల్లిపోతే ఎట్టా నా లేతబుగ్గ ఇట్టా
తీసుకెళ్తా పిల్లా పూదోట పొదలకిట్టా

వెచ్చదనం వెన్నతనం నాకుంది లేరా
కొంటె తనం చూపి ఇలా లేపుకుపోరా

చరణం: 1
పండువెన్నెల్లో కొనసాగించారా
చెంతకు చేరి నే కాదంటానా
తేనె రాసుకో గోరంటు చేసుకో
బుగ్గే ఇచ్చుకో వదలను ఇంకా
అగ్గై కోరిక రేగింది చూడిక
వయసే ఆపేది ఎన్నాల్లింక
వడిసి పట్టేయన చూసేయన ఎగాదిగా
ముగ్గే పెట్టేయనా బంధానికె పునాదిగా
త్వరగా వచ్చేయన సయ్యాటకు రవ్వల జాణ

వెచ్చదనం వెన్నతనం నాకుంది లేరా
కొంటె తనం చూపి ఇలా లేపుకుపోరా
కన్నె తనం వన్నెతనం గుప్పుమనే సుందరి
గుండెనరం ఎందుకిలా లాగుతున్నది

చరణం: 2
పాలకన్నుల్లో నా సొగసరి జాణ
దాచుకున్నావే నే చూసిన చాన
పోరా పోకిరి చాల్లే నీ అల్లరి
గేలం వెయ్యకు మాటలతోటి
వస్తా సుందరి అందంగా రాపిడి
చేస్తా చూసుకో వయసును మీటి
చూపుతో వయ్యారంగా సోదాచెయ్యి అందాలన్నీ
దొరలా సుకిస్తాగా అందించవే సింగారాన్ని
అందుకో వయ్యారాలు ఆరేసింది ఈ అలివేణి

కన్నె తనం వన్నెతనం గుప్పుమనే సుందరి
గుండెనరం ఎందుకిలా లాగుతున్నది
వెచ్చదనం వెన్నతనం నాకుంది లేరా
కొంటె తనం చూపి ఇలా లేపుకుపోరా
దాదా దామిని సోకుల చింతామణి
కాదా నెచ్చెలి అందాల ఆకలి
నవ్వే పాలపిట్ట నీ సొగసు పూలబుట్ట
గిల్లిపోతే ఎట్టా నా లేతబుగ్గ ఇట్టా
తీసుకెళ్తా పిల్లా పూదోట పొదలకిట్టా
గిల్లిపోతే ఎట్టా నా లేతబుగ్గ ఇట్టా
తీసుకెళ్తా పిల్లా పూదోట పొదలకిట్టా
గిల్లిపోతే ఎట్టా నా లేతబుగ్గ ఇట్టా
తీసుకెళ్తా పిల్లా పూదోట పొదలకిట్టా హేయ్...

Palli Balakrishna Monday, December 11, 2017
Romance (2013)


Palli Balakrishna
Chandamama Kathalu (2014)చిత్రం: చందమామ కథలు (2014)
సంగీతం: మిక్కీ జె. మేయర్
సాహిత్యం: 
గానం: కళ్యాణి
నటీనటులు: లక్ష్మీ మంచు, ఆమని, నరేష్ , నాగశౌర్య , చైతన్య కృష్ణ , రిచా పానయ్
దర్శకత్వం: ప్రవీణ్ సత్తారు
నిర్మాత: చాణక్య భూనేటి
విడుదల తేది: 25.04.2014

కలని ఇలని కలిపిన వారధులు
కలిమి లేమి కరిగిన సుధలు
ఎపుడేమైన తరగని సంపదలు
ఇప్పుడే భువిలో ఇవి జానపదులు

చందమామ కథలు సాటివారి ఎదలు దాచుమేడలు
చందమామ కథలు వారి వీరి సోదలు తమపునాదులు

ఇవ్వాళ ఇలాగ నీ ముందు ఉన్నాది
ఇలాగే ఇలాగే రేపుండదోయ్ అది
నిజంలో బలాన్ని చూపిస్తు ఉన్నది
కొన్నాళ్ళు వెలుగులలో కొన్నాళ్ళు మసకలలో
వందేళ్లు గడపమని అన్నాయి

కలని ఇలని కలిపిన వారధులు
కలిమి లేమి కరిగిన సుధలు
ఎపుడేమైన తరగని సంపదలు
ఇప్పుడే భువిలో ఇవి జానపదులు

చందమామ కథలు సాటివారి ఎదలు దాచుమేడలు
చందమామ కథలు వారి వీరి సోదలు తమపునాదులు

తపించే గుణాన్ని నీడల్లే మార్చుకో
శపించే క్షణాన్ని ఓడించి వంచుకో
నటించే జగములో నీ పాత్ర తెలుసుకో
ఆదిచాలు తరువాత మిగిలింది తలరాత
అనుకుంటూ బతకమని అన్నాయి

కలని ఇలని కలిపిన వారధులు
కలిమి లేమి కరిగిన సుధలు
ఎపుడేమైన తరగని సంపదలు
ఇప్పుడే భువిలో ఇవి జానపదులు

చందమామ కథలు సాటివారి ఎదలు దాచుమేడలు
చందమామ కథలు వారి వీరి సోదలు తమపునాదులు

Palli Balakrishna
Siva Putrudu (2004)చిత్రం: శివపుత్రుడు (2004)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: వనమాలి
గానం: ఆర్పీ.పట్నాయక్, సునీత
నటీనటులు: విక్రమ్ , సూర్యా, సంగీత, లైలా, సిమ్రాన్
దర్శకత్వం: బాలా
నిర్మాత:
విడుదల తేది: 02.04.2004

చిరుగాలి వీచెనే.. చిగురాశ రేపెనే..
చిరుగాలి వీచెనే.. చిగురాశ రేపెనే..
వెదురంటి మనసులో.... రాగం వేణువూదెనే
మేఘం మురిసి పాడేనే..

కరుకైన గుండెలో.. చిరుజల్లు కురిసెనే..
తనవారి పిలుపుతో.. ఆశలు వెల్లువాయనే
ఊహలు ఊయలూపెనే
ఆశలు వెల్లువాయనే ఊహలు ఊయలూపెనే
చినుకు రాక చూసి మది చిందులేసెనే
చిలిపి తాళమేసి చెలరేగి పోయెనే
చిరుగాలి వీచెనే.. చిగురాశ రేపెనే..
వెదురంటి మనసులో... రాగం వేణువూదెనే
మేఘం మురిసి పాడేనే..

తుళ్ళుతున్న చిన్ని సెలయేరు గుండెలోన పొంగి పొలమారు
అల్లుకున్న ఈ.. బంధమంతా వెల్లువైనదీ.. లోగిలంతా
పట్టెడన్నమిచ్చి పులకించే నేలతల్లి వంటి మనసల్లే
కొందరికే హృదయముంది నీ కొరకే లోకముంది
నీకు తోడు ఎవరంటూ లేరు గతములో
నేడు చెలిమి చెయి చాపే వారే బ్రతుకులో
కలిసిన బంధం. కరిగిపోదులే.
మురళి మోవి విరిని తావి కలిసిన వేళా...

చిరుగాలి వీచెనే.. చిగురాశ రేపెనే..
వెదురంటి మనసులో.... రాగం వేణువూదెనే
మేఘం మురిసి పాడేనే..

ఓ... మనసున వింత ఆకాశం మెరుపులు చిందె మనకోసం
తారలకే తళుకుబెళుకా ప్రతి మలుపు ఎవరికెరుక
విరిసిన ప్రతి పూదోట కోవెల వడి చేరేనా
రుణమేదో మిగిలి ఉంది ఆ తపనే తరుముతోంది
రోజూ ఊయలే ఊగే రాగం గొంతులో
ఏవో పదములే పాడే మోహం గుండెలో
ఏనాడూ. తోడు లేకనే .
కడలి ఒడిని చేరుకున్న గోదారల్లే...

కరుకైన గుండెలో.. చిరుజల్లు కురిసినే..
తనవారి పిలుపులో.. ఆశలు వెల్లువాయనే
ఊహలు ఊయలూపెనే
ఆశలు వెల్లువాయనే ఊహలు ఊయలూపెనే
చినుకు రాక చూసి మది చిందులేసెనే
చిలిపి తాళమేసి చెలరేగి పోయెనే...

Palli Balakrishna
Pooja Phalam (1964)చిత్రం: పూజాఫలం (1964)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం: సి. నారాయణ రెడ్డి
గానం: యస్.జానకి
నటీనటులు: నాగేశ్వరరావు , సావిత్రి, జమున
దర్శకత్వం: బొమ్మిరెడ్డి నరసింహా రెడ్డి
నిర్మాత: దగ్గుపాటి లక్ష్మీనారాయణ చౌదరి
విడుదల తేది: 01.01.1964

పగలే వెన్నెలా జగమే ఊయలా
కదిలే వూహలకే కన్నులుంటే
పగలే వెన్నెలా జగమే ఊయలా
నింగిలోన చందమామ తొంగి చూచే
నీటిలోన కలువభామ పొంగి పూచే
ఈ అనురాగమే జీవన రాగమై
ఈ అనురాగమే జీవన రాగమై
ఎదలో తేనెజల్లు కురిసిపోదా

పగలే వెన్నెలా జగమే ఊయలా

కడలి పిలువ కన్నెవాగు పరుగుతీసే
మురళిపాట విన్న నాగు శిరసునూపే
ఈ అనుబంధమే మధురానందమై
ఈ అనుబంధమే మధురానందమై
ఇలపై నందనాలు నిలిపిపోదా

పగలే వెన్నెలా జగమే ఊయలా

నీలి మబ్బు నీడలేచి నెమలి ఆడే
పూల ఋతువు సైగ చూసి పిఖము పాడే
నీలి మబ్బు నీడలేచి నెమలి ఆడే
పూల ఋతువు సైగ చూసి పిఖము పాడే
మనసే వీణగా ఝన ఝన మ్రోయగా
బ్రతుకే పున్నమిగా విరిసిపోదా

పగలే వెన్నెలా

Palli Balakrishna Sunday, December 10, 2017
Malliswari (1951)చిత్రం: మల్లీశ్వరి (1951)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం: దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
గానం: భానుమతి
నటీనటులు: యన్.టి.రామారావు, భానుమతి రామకృష్ణ
దర్శకత్వం: బొమ్మిరెడ్డి నరసింహా రెడ్డి
నిర్మాత: బొమ్మిరెడ్డి నరసింహా రెడ్డి
విడుదల తేది: 20.12.1951

పిలచిన బిగువటరా
పిలిచినా బిగువటరా ఔరౌరా
చెలువలు తామే వలచి వచ్చిన
పిలిచినా బిగువటరా ఔరౌరా
చెలువలు తామే వలచి వచ్చిన
భళిరా రాజా

ఈ నయగారము ఈ వయ్యారము
ఈ నవ యవ్వన మారం వినునే
ఈ నయగారము ఈ వయ్యారము
ఈ నవ యవ్వన మారం వినునే
పిలిచినా బిగువటరా

గాలుల తేనెల వాడని మమతల
గాలుల తేనెల వాడని మమతల
నీలపు మబ్బుల నీడను గననను
అందెల రవళుల సందడి మరిమరి
అందగాడా ఇటు తొందర చేయగా
పిలచిన బిగువటరా

Palli Balakrishna
Guppedu Manasu (1979)చిత్రం: గుప్పెడు మనసు (1979)
సంగీతం:ఎమ్. ఎస్. విశ్వనాథన్
సాహిత్యం: ఆత్రేయ
గానం: బాలమురళికృష్ణ
నటీనటులు: శరత్ బాబు, సరిత, సుజాత
దర్శకత్వం: కె.బాలచందర్
నిర్మాతలు: పి. ఆర్. గోవింద రాజన్ , జె. దొరస్వామి
విడుదల తేది: 07.09.1979

మౌనమే నీ భాష ఓ మూగ మనసా
మౌనమే నీ బాష ఓ మూగ మనసా
తలపులు ఎన్నెన్నో కలలుగ కంటావు
కల్లలు కాగానే కన్నీరౌతావు
మౌనమే నీ భాష ఓ మూగ మనసా
ఓ మూగ మనసా

చీకటి గుహ నీవు
చింతల చెలి నీవు
నాటక రంగానివే మనసా
తెగిన పతంగానివే
ఎందుకు వలచేవో
ఎందుకు వగచేవో
ఎందుకు రగిలేవో ఏమై మిగిలేవో
ఎందుకు రగిలేవో ఏమై మిగిలేవో

కోర్కెల సెగ నీవు
ఊరిమి వల నీవు
ఊహల ఉయ్యల్లవే మనసా
మాయల దెయ్యానివ్వే
లేనిది కోరేవు ఉన్నది వదిలేవు
ఒక పొరపాటుకు యుగములు పగిలేవు
ఒక పొరపాటుకు యుగములు పగిలేవు "

 మౌనమే నీ భాష ఓ మూగ మనసా
మౌనమే నీ భాష ఓ మూగ మనసా
తలపులు ఎన్నెన్నో కలలుగా కంటావు
కల్లలు కాగానే కన్నీరౌతావు
మౌనమే నీ భాష ఓ మూగ మనసా
ఓ మూగ మనసా


******  *******  ******


చిత్రం: గుప్పెడు మనసు (1979)
సంగీతం: ఎం ఎస్ విశ్వనాథన్
సాహిత్యం: ఆత్రేయ
గానం: మంగళంపల్లి బాల మురళి కృష్ణ

చీకటి గుహ నీవు చింతల చెలి నీవు
నాటక రంగానివే మనసా తెగిన పతంగానివే
ఎందుకు వలచేవో ఎందుకు వగచేవో
ఎందుకు రగిలేవో ఏమై మిగిలేవో
ఎందుకు రగిలేవో ఏమై మిగిలేవో

మౌనమే నీ భాష ఓ మూగ మనసా
ఓ మూగ మనసా

కోర్కెల సెల నీవు కూరిమి వల నీవు
ఊహల ఉయ్యాలవే మనసా మాయల దెయ్యానివే
లేనిది కోరేవు ఉన్నది వదిలేవు
ఒక పొరపాటుకు యుగములు పొగిలేవు
ఒక పొరపాటుకు యుగములు పొగిలేవు

మౌనమే నీ భాష ఓ మూగ మనసా
మౌనమే నీ భాష ఓ మూగ మనసా
తలపులు ఎన్నెన్నో కలలుగా కంటావు
కల్లలు కాగానే కన్నీరౌతావు
మౌనమే నీ భాష ఓ మూగ మనసా
ఓ మూగ మనసా

Palli Balakrishna

Most Recent

Default