Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Balu ABCDEFG (2005)

చిత్రం: బాలు (ABCDEFG) (2005)
సంగీతం: మణిశర్మ
నటీనటులు: పవన్ కళ్యాణ్, శ్రేయ శరణ్
దర్శకత్వం: ఏ. కరుణాకరన్
నిర్మాత: సి. అశ్వనీదత్
విడుదల తేది: 06.01.2005Songs List:ఇంతే ఇంతింతే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: బాలు (ABCDEFG) (2005)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: కే. కే.

ఇంతే ఇంతింతే ఇంతే ఇంతింతే
ఆలోచిస్తే అంతా ఇంతింతే
కన్ను ఇంతే కనుపాప ఇంతే 
లోకం లోతు చూడాలంతే

ఇంతే ఇంతింతే ఇంతే ఇంతింతే
ఆలోచిస్తే అంతా ఇంతింతే
కన్ను ఇంతే కనుపాప ఇంతే 
లోకం లోతు చూడాలంతే

ఛరణం: 1
మొగ్గల్లోన దాగుంది కాయో పండో 
కనిపెట్టాలి ముందే
మబ్బుల్లోన దాగుందీ చినుకో తూఫానో 
పసిగట్టాలి ముందే
మనుషుల్లో మంచోడెవరో ముంచేదెవరో 
మనసెట్టీ చూడాలంతే
ఈ మట్టి లోని వజ్రం చూడు 
బొగ్గులోని అగ్గిని చూడు 
అన్నిటికన్నా నీలోని నిన్నే చూడు
అలా చూస్తే ఎదురే లేదంతే 
నువ్వలా చేస్తే తిరుగే లేదంతే
రాసి ఫలాలన్ని వచ్చును నీ వెంటే
తొమ్మిది గ్రహాలన్ని పనులే మాని 
తిరుగును నీ చుట్టే

ఇంతే ఇంతింతే ఇంతే ఇంతింతే
ఆలోచిస్తే అంతా ఇంతింతే

ఛరణం: 2
గుడిసెల్లోని పేదలకి స్నేహితుడయ్యే 
గుణముండాలి నీలో
మేడల్లోని అమ్మడికి ప్రేమికుడయ్యే 
పొగరుండాలి నీలో
దేశన్నే శోకం నుంచి చీకటి నుంచి 
రక్షించే సైనికుడవ్వాలి
నీ పనుల్లోను శ్రామికుడల్లే 
పగలురేయి కార్మికుడల్లే
సముద్రంలో నావికుడల్లే ముందుకు పొతుంటే
జనం మెచ్చే నాయకుడవుతావు 
జగం మెచ్చే ఉత్తముడౌతవు
ప్రపంచంలో దేవుడివౌతావు
ఈ భూమ్మీద అస్సలు సిస్సలు మానవుడౌతావు

ఇంతే ఇంతింతే ఇంతే ఇంతింతే
ఆలోచిస్తే అంతా ఇంతింతే
కన్ను ఇంతే కనుపాప ఇంతే 
లోకం లోతు చూడాలంతేనీలో జరిగేతంతూ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: బాలు (ABCDEFG) (2005)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: హరిహరన్, శ్రేయ గోషల్

నీలో జరిగేతంతూ చూస్తూనే ఉన్నా 
దీన్నే తొలిప్రేమ అంటారే మైనా 
ఏదో జరిగిందంటూ నీతో చెప్పానా 
చాల్లే ఇట్టాంటివి చాలానే విన్నా 
అంటే అన్నానంటూ కోపాలేనా 
నువ్వే చెప్పు నే తప్పన్నానా 
పోన్లే నీకేంటంటా నాకేమైనా 
ఏదో సాయం నిన్నిమ్మన్నానా 
వలపంటే నిప్పులాంటిది కలకాలం దాచలేనిది 
సలహా విని ఒప్పుకోవే ఇకనైనా 
ఓ సర్లే ఈ ప్రేమ సంగతి నాలాగే నీకు కొత్తది 
ఐనా ముందు నీకే తెలిసేనా 

ప్రతిరోజు నడిరాతిరిలో చేస్తావా స్నానాలు 
ఒళ్ళంతా చెమటలు పడితే తప్పవుగా చన్నీళ్ళు 
వణికించే చలికాలంలో ఏమా ఆవిర్లు 
ఉడికించే ఆలోచనలు పుడుతున్నవి కాబోలు 
ఇంతిదిగా వేడెక్కే ఊహలు రేపిందెవరు 
నీలా నను వేధించే దుష్టులు ఎవరుంటారు 
అదిగో ఆ ఉలుకే చెబుతుంది నువు దాచాలనుకున్నా...
దీన్నే లవ్ లవ్  పడిపోటం అంటున్నా 
చాల్లే ఇట్టాంటివి చాలానే విన్నా 

ఒంట్లో బాగుంటం లేదా ఈ మధ్యన నీకసలు 
నాకేం ఎంచక్కా ఉన్నా నీకెందుకు ఈ దిగులు 
అంతా సరిగానే ఉంటే ఎరుపెక్కాయేం కళ్ళు 
వెంటాడే కలలొస్తుంటే నిదరుండదు తెల్లార్లు 
ఐతేమరి నువ్వెపుడు కనలేదా ఏ కలలు 
నా కలలో ఏనాడు నువు రాలేదిన్నాళ్ళు 
అదిగో ఆ మాటే నీనోటే చెప్పించాలనుకున్నా 
దీన్నే లవ్ లవ్  పడిపోటం అంటున్నా 
ఊఁ అవునా ఏమో నే కాదనలేకున్నా 

నీలో జరిగేతంతూ చూస్తూనే ఉన్నా 
దీన్నే తొలిప్రేమ అంటారే మైనా 
నాలో జరిగేతంతూ చూస్తూనే ఉన్నా 
దీన్నే తొలిప్రేమ అంటారో ఏమో 
అంటే అన్నానంటూ కోపాలేనా 
నువ్వే చెప్పు నే తప్పన్నానా 
పోన్లే నీకేంటంటా నాకేమైనా 
ఏదో సాయం నిన్నిమ్మన్నానా 
వలపంటే నిప్పులాంటిది కలకాలం దాచలేనిది 
సలహా విని ఓప్పుకోవే ఇకనైనా 
ఆ సర్లే ఈ ప్రేమ సంగతి నాలాగే నీకు కొత్తది 
ఐనా ముందు నీకే తెలిసేనా
కన్ను కొట్టినా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: బాలు (ABCDEFG) (2005)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: ఉదిత్ నారాయణ్, సుజాత

కన్ను కొట్టినా నన్ను కుట్టవా రేగే తేనీగ 
కంట చూసినా కందిపోతవే తూగే తూనీగ 
కన్ను కొట్టినా నన్ను కుట్టవా రేగే తేనీగ 
హే కంట చూసినా కందిపోతవే తూగే తూనీగ 
అయినా సరే అన్నాగా సిద్ధంగానే ఉన్నాగా 
అందం అంతా నిండా కందేందుకే అందిస్తున్నాగా 
దేవుడా అమ్మాయంటె ఇలా కూడా ఉంటుందా 
ఎక్కడా మచ్చుక్కూడా ఆడ లక్షణం లేకుండా 
ఎంతకీ తెగించావే పైగా ఎందుకు ఈ నింద 
అందుకే తప్పనిసరై ముందడుగేశా కాస్తంత 

కన్ను కొట్టినా నన్ను కుట్టవా రేగే తేనీగ 
కంట చూసినా కందిపోతవే తూగే తూనీగ 

చరణం: 1
పెదవిచ్చి వరం వద్దనుకుంటావా 
విదిలించీ వ్రతం ముద్దనుకున్నావా 
బెదిరించే గుణం ప్రేమని అంటావా 
శృతి మించే తనం క్షేమం అంటావా 
వెచ్చగా నెచ్చెలి వస్తే వెళ్లిపోమంటావా 
వెల్లువై ముంచుకువస్తే తాళదే పడవ 
నది లోతెంతుందో ఒడ్డున ఉండే చూస్తూ ఉంటావా 

దేవుడా అమ్మాయంటె ఇలా కూడా ఉంటుందా 
ఎక్కడా మచ్చుక్కూడా ఆడ లక్షణం లేకుండా 
ఎంతకీ తెగించావే పైగా ఎందుకు ఈ నింద 
అందుకే తప్పనిసరై ముందడుగేశా కాస్తంత

చరణం: 2
వాస్తు లోపం ఉందా నా ఒంటి వంపుల్లో 
దృష్టిదోషం ఉందా నీ కంటి చూపుల్లో
ఈడు తాపం ఇలా వీధెక్కు చిందుల్లో 
ఏమి లాభం పిల్లా ఇబ్బందితనంలో 
యవ్వనం నివ్వెరపోదా కోరికే లేదంటే 
చెప్పినా నమ్మవు కదా తీరికే లేదంటె 
అరె పాపం అని పాపాయిని పాలించలేవా 

దేవుడా అమ్మాయంటె ఇలా కూడా ఉంటుందా 
ఎక్కడా మచ్చుక్కూడా ఆడ లక్షణం లేకుండా 
ఎంతకీ తెగించావే పైగా ఎందుకు ఈ నింద 
అందుకే తప్పనిసరై ముందడుగేశా కాస్తంత 

కన్ను కొట్టినా నన్ను కుట్టవా రేగే తేనీగ 
కంట చూసినా కందిపోతవే తూగే తూనీగ
అయినా సరే అన్నాగా సిద్ధంగానే ఉన్నాగా 
అందం అంతా నిండా కందేందుకే అందిస్తున్నాగా 
దేవుడా అమ్మాయంటె ఇలా కూడా ఉంటుందా 
ఎక్కడా మచ్చుక్కూడా ఆడ లక్షణం లేకుండా 
ఎంతకీ తెగించావే పైగా ఎందుకు ఈ నింద 
అందుకే తప్పనిసరై ముందడుగేశా కాస్తంత హట్ హట్ జా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: బాలు (ABCDEFG) (2005)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: నితిన్ రైక్వార్
గానం: కునాల్ గంజవాల

ఆర్ నహి తో పార్ వర్న జీన హై బేకార్ 
జీ వైసె జీ జైసె జీనేకొ దిల్ బోలా 
తో ఉస్కేలియె షాయరికా దుష్మన్ కేలియె 
జంగల్కా షేర్ కర్దేగా ఢేర్ క్యా సంఝా

హట్ హట్ జా హట్ హట్ జా 
చల్ ఫుట్ జా చల్ ఫుట్ జా 
యా డర్ర్ డర్ర్కే మిట్ జా 
యా డర్ కొ డరా దిఖ్ జా బిందాస్! 

భేజా జొ మేర సట్కా 
ఝట్కే మె ఉస్కొ పట్కా 
జో రాస్తే మె ఖట్కా 
మైన్ హైద్రబాది లడ్కా హే హే హే

చల్తా హై కాల ధందా 
ఆంఖేన్ హై ఫిర్ భి అంధా 
దెఖో హర్ ఏక్ బందా 
ముర్దా హై ఫిర్ బి జిందా 
No morals... nothing... nothing 
హే హే హే హే హే హే హే హే హే

భగ్వాన్ కౌన్ కైసా 
ఐసా కహున్ య వైసా 
చల్తా హై ఫిర్ క్యున్ వైసా 
అరెయ్ కిస్కొ పడి హై క్యా బిందాస్! 

భగ్వాన్ కౌన్ కైసా 
ఐసా కహున్ య వైసా 
చల్తా హై ఫిర్ క్యున్ వైసా 
అరెయ్ కిస్కొ పడి హై క్యా బిందాస్!

సబ్ కుచ్ హై భిక్ర భిక్రా 
అరెయ్ ఇన్సానియత్ క కచ్రా 
ఉఫ్ఫ్ ఇన్ లడ్కియొన్ క నఖ్రా 
క్యున్ దేదియా కరారా బిందాస్! 
There is no love in this world
There is no love in this world

లెహరా రహా హై ఝండా 
సర్కర్ క్యున్ హై ఠండా 
క్యున్ ఆజ్ భి బనా హై 
ఫుట్ పాత్ ఘర్ కిసీకా బిందాస్!

లెహరా రహా హై ఝండా 
సర్కర్ క్యున్ హై ఠనండా 
క్యున్ ఆజ్ భి బనా హై 
ఫుట్ పాత్ ఘర్ కిసీకా

మైన్ హూన్ కహిన్ దీవానా 
Thats right hyderabad కా సోనా 
That's me That's me 
హొ జావూంగ మైన్ హాజిర్ 
బస్ యాద్ ముఝ్కొ కర్నా బిందాస్! 
Think of me... i'll be there 
Think of me... i'll be there
అతి మెత్తని మనసుని రువ్వి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: బాలు (ABCDEFG) (2005)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: రంజిత్, మహాలక్ష్మి అయ్యర్

అతి మెత్తని మనసుని రువ్వి 
మతి మొత్తం తబ్బుబ్బీ 
నచ్చావోయ్ అచ్చ తెలుగబ్బీ 
సుతి మెత్తని కనులతొకుమ్మీ సుమగంధం విరజిమ్మీ నచ్చావొయ్ అచ్చ తెలుగమ్మీ 
రౌడి అబ్బి నిను చూడంగానే మనసుబ్బీ 
వచ్చానబ్బీ అబ్బీ 
రాగలమ్మీ నువు పిలవంగానే నిను నమ్మీ 
వలచానమ్మీ అమ్మీ 
నన్నయ్యకి అన్నయ్ నువ్వై గురజాడ గురువే నువ్వై 
నవ కవితలు రాసెయ్ ఓ రబ్బీ 

సుతి మెత్తని కనులతొకుమ్మీ సుమగంధం విరజిమ్మీ నచ్చావొయ్ అచ్చ తెలుగమ్మీ 

లేపాక్షి నంది నీ రూపులో చేపాక్షినయ్యా నీ చెరువులో 
అద్దంకి టీర నీ మేనిలో అడ్డంకినయ్యా నీ త్రోవలో 
కోనలు తలకోనలు నీ మీసాలలో 
ఏరులు కొల్లేరులు నీ మురిపాలలో 
మేడలు బెజవాడలు నీ పరువాలలో 
దాడులు పలనాడులు నీ పంతాలలో 
అమరావతి శిల్పాన్ని నేనై చిగురించా 
నీ నీడలో నీడలో 
హైద్రాబాది బిర్యాని రుచినే చవి చూశా
నీ తోడులో తోడులో 
గోదావరిఖనిలో కన్నా ఖనిజాలు నాలో మిన్న 
సోదాలే చేసెయ్ ఓ రబ్బి 

ఆ కోన సీమ నీ కులుకులో కోటప్ప కొండ నీ గుండెలో 
ఆ కాక రేగె నా తనువులో ఓ కాకతీయ నీ చెలిమితో 
మేలిమి శివ తాండవం నీ పాదాలలో 
బాసర మంత్రాలయం నీ బంధాలలో 
నైరుతి రుతు మారుతం ఇక నీ రాకతో 
నైజాముల పరిపాలనం మన నడిజాములో 
అరకు లోయ ఇరుకుల్లో నేనే పడుతున్నా 
ఈ వేళలో ఈ వేళలో లో 
విఠలాచార్యా వింతలనే నేనే చూస్తున్నా 
నీ లీలలో లీలలో 
ఆ రామగుండంలోని వెలుగంతా చూపిస్తాలే 
ఈ ప్రేమల్లోనే ఓ లమ్మి

అతి మెత్తని మనసుని రువ్వి మతి మొత్తం తబ్బుబ్బీ నచ్చావోయ్ అచ్చ తెలుగబ్బీ 
సుతి మెత్తని కనులతొకుమ్మీ సుమగంధం విరజిమ్మీ నచ్చావొయ్ అచ్చ తెలుగమ్మీ ఓ ఓలోకాలే గెలవగ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: బాలు (ABCDEFG) (2005)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: జొన్నవిత్తుల
గానం: మురళీధర్, చిత్ర

లోకాలే గెలవగ నిలిచిన స్నేహాల విలువలు తెలిసిన 
ఈ ప్రేమ సరిగమ నువ్వేగా 
కాలాన్నే కదలక నిలిపిన ఆకాశం భూమిని కలిపిన 
ఏదైనా వెనకన నువ్వేగా 
ఎన్నెన్నో వరములు కురిసిన గుండెల్లో వలపై ఎగసిన 
ఈ ఆనందం నీ చిరునవ్వేగా 
నీతోనే కలిసిన క్షణమున నీలోని అణువణువణువున 
నీవే నీవే నీవే నీవుగా

లోకాలే గెలవగ నిలిచిన స్నేహాల విలువలు తెలిసిన 
ఈ ప్రేమ సరిగమ నువ్వేగా 
కాలాన్నే కదలక నిలిపిన ఆకాశం భూమిని కలిపిన 
ఏదైనా వెనకన నువ్వేగా 

చరణం: 1
ఈ పూవ్వు కోరిందిరా ప్రేమాభిషేకాలనే 
నా చూపు పంపిందిలే పన్నీటి మేఘాలనే 
బుగ్గపై చిరు చుక్కవై జుట్టువై సిరిబొట్టువై 
నాతోనే నువ్వుండిపో 
ఊపిరై ఎద తీపినై ఊపునై కనుచూపునై 
నీలోనే నేనుంటినే 
నీ రామ చిలకను నేనై నా రామచంద్రుడు నీవై 
కలిసి ఉంటె అంతే చాలురా

లోకాలే గెలవగ నిలిచిన స్నేహాల విలువలు తెలిసిన 
ఈ ప్రేమ సరిగమ నువ్వేగా 
కాలాన్నే కదలక నిలిపిన ఆకాశం భూమిని కలిపిన 
ఏదైనా వెనకన నువ్వేగా 

చరణం: 2
ఈ రాధ బృందావనం సుస్వాగతం అందిరా 
నా ప్రేమ సింహాసనం నీ గుండెలో ఉన్నదే 
పక్కగా రారమ్మని కమ్మగా ముద్దిమ్మనీ 
ఎన్నాళ్ళు కోరాలి రా 
ఎప్పుడు కనురెప్పలా చప్పుడై యదలోపల 
ఉంటూనె ఉన్నానుగా 
సన్నాయి స్వరముల మధురిమ 
పున్నాగ పువ్వుల ఘుమ ఘుమ 
అన్ని నీవై నన్నే చేర రా

లోకాలే గెలవగ నిలిచిన స్నేహాల విలువలు తెలిసిన 
ఈ ప్రేమ సరిగమ నువ్వేగా 
కాలాన్నే కదలక నిలిపిన ఆకాశం భూమిని కలిపిన 
ఏదైనా వెనకన నువ్వేగా 
ఎన్నెన్నో వరములు కురిసిన గుండెల్లో వలపై ఎగసిన 
ఈ ఆనందం నీ చిరునవ్వేగా 
నీతోనే కలిసిన క్షణమున నీలోని అణువణువణువున 
నీవే నీవే నీవే నీవుగా

లోకాలే గెలవగ నిలిచిన స్నేహాల విలువలు తెలిసిన 
ఈ ప్రేమ సరిగమ నువ్వేగా

Most Recent

Default