Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Veedevadandi Babu (1997)
చిత్రం: వీడెవడండి బాబు (1997)
సంగీతం: సిర్పి
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల (All)
నటీనటులు: మోహన్ బాబు, శిల్పాశెట్టి,
దర్శకత్వం: ఇ. వి. వి. సత్యన్నారాయణ
నిర్మాత: అన్నారావు
విడుదల తేది: 1997Songs List:# పాట సాహిత్యం

 
Song Details
# పాట సాహిత్యం

 
Song Details# పాట సాహిత్యం

 
Song Details
# పాట సాహిత్యం

 
Song Details# పాట సాహిత్యం

 
Song Detailsఔర లైలా ఇది హౌరా మెయిలా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: వీడెవడండి బాబు (1997)
సంగీతం: సిర్పి
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: మనో

ఔర లైలా ఇది హౌరా మెయిలా
నిలబడదేరా అది అమ్మడి స్టైలా
కదిలే వెన్నెల శిల్పంలా
ఏం తిని పెంచారు నిలువెల్లా

ఔర లైలా ఇది హౌరా మెయిలా
నిలబడదేరా అది అమ్మడి స్టైలా
కదిలే వెన్నెల శిల్పంలా
ఏం తిని పెంచారు నిలువెల్లా

ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్
ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్
ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్
ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్

ఏ రంభను మించిన రబ్బరు బొమ్మ
నిను కనిపెంచిన అబ్బెవరమ్మా
బ్రహ్మను మించిన మొనగాడమ్మా
ఆ మహనీయుని చూడాలే
ఘమ్మున్న చెప్పవే నీ చిరునామా
నీ ఐయ్యేనా కాదల భామ
నేనే ఆయన కాళ్ళని కడిగి పిల్లని ఇమ్మని అడగాలే
కొంపలు ముంచాకే ఒంపుల భామ

అం అం ఓ కళ్ళను చూస్తే కాళ్లే వనికి
కాళ్ళను చూస్తే కళ్ళే తిరిగి ఏం అయిపోతాను
మత్తులు రేపే మహారాణి కొత్తగా ఉందే నీ బాణీ

ఔర లైలా ఇది హౌరా మెయిలా
నిలబడదేరా అది అమ్మడి స్టైలా
కదిలే వెన్నెల శిల్పంలా
ఏం తిని పెంచారు నిలువెల్లా

చెక్కిలి మీద నొక్కులు చూస్తే ఎక్కువ కాదా చక్కని బాధ 
పక్కన చేరి నొక్కకపోతే పురుషుడు పుట్టుక చెడిపోదా
తిక్కలు పెంచే పిక్కలు చూస్తే టక్కుల రాధ టక్కరి సరదా 
ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోతుంటే ఉలకవు పలకవు మరియాదా

గాలిని ఐన బాగుండేదే బుల్లమ్మో
ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు చేరి ఎక్కడ పడితే
అక్కడ వాలే వీలుండేదేమో
మక్కువ పెంచే మహారాణి 
ఎక్కువ చూపకే అందాన్ని

ఔర లైలా ఇది హౌరా మెయిలా
నిలబడదేరా అది అమ్మడి స్టైలా
కదిలే వెన్నెల శిల్పంలా
ఏం తిని పెంచారు నిలువెల్లా

Palli Balakrishna Friday, December 31, 2021
Waiting for you (2013)
చిత్రం: వెయిటింగ్ ఫర్ యు (2013)
సంగీతం: ప్రవీణ్ ఇమ్మడి
సాహిత్యం: శ్రేస్ట , కసర్ల శ్యామ్
నటీనటులు: గాయత్రీ, అనిల్
దర్శకత్వం: సునీల్ కుమార్ రెడ్డి 
నిర్మాత: ఎక్కాలి రవీంద్ర బాబు
విడుదల తేది: 30.08.2013Songs List:వెయిటింగ్ ఫర్ యు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: వెయిటింగ్ ఫర్ యు (2013)
సంగీతం: ప్రవీణ్ ఇమ్మడి
సాహిత్యం: కసర్ల శ్యామ్
గానం: మానస ఆచార్య 

కన్నే మూయక రెప్పే వాల్చక
అలా నువ్వు నా కొరకు చూస్తావనీ
నీకై నేను వేచున్నా వస్తావనీ
నిన్నే చేరమంటోంది నా ప్రాణమే
ఎటూ తేల్చుకోలేదు నా హృదయమే

waiting for you
waiting for you
waiting for you
my love

waiting for you
waiting for you
waiting for you
my love

నీడలా నా జ్ఞాపకాలు నను వీడక నా తోడులాగ
నువ్ చేరిన ఆ రోజులా వెంటాడుతూ ఉంటే
గాలిలా నీ ఉహలేమో నను తాకుతూ నా శ్వాసలాగ
అవి మారుతు నీ పిలుపులా నను పలకరిస్తుంటే
చేరువయ్యే సమయం కోసం ఎదురు చూస్తే కదలదు కాలం

waiting for you
waiting for you
waiting for you
my love

జాడలా నీ అడుగులోన అడుగెయ్యగా నా దారిలోన
నువు చేరవా ఓ ఋతువులా
మౌనాలు వీడుతుంటే
నీడగ యదలోన తలచి వరమియ్యవా
నిలువెల్లా కరిగి నువ్వు నా జతై ఓ దేవతై
మనసార కోరుకుంటే
చీకటైన తూరుపులోన వెలుగు నింపే వేకువ కావా

waiting for you
waiting for you
waiting for you
my love

ఏకాంతం మన సొంతం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: వెయిటింగ్ ఫర్ యు (2013)
సంగీతం: ప్రవీణ్ ఇమ్మడి
సాహిత్యం: శ్రేస్ట
గానం: సింధూరి

ఏకాంతం మన సొంతం జతగా రావేలా
నాలోనా సంగీతం పలికే ఈ వేళ
ఏవొ ఏవేవో సెగలే రగిలే
నీతో ఈ నిముషం చనువే పెరిగే
ఏకాంతం మన సొంతం జతగా రావేలా

తొలితొలిగా మరి అడుగే తడబడి
అలజడులే కని తెలిపే పరిసని
లోలోని భావాలు కరిగే మది మురిసిపొతున్న వైనం
ఏకంత తీరాలు ఒకటై ఇల కలిసిపోతున్న తరుణం
నిజమా కలవరమా ఇలా గడిచే సమయం

ఏకాంతం మన సొంతం జతగా రావేలా

కనివిని ఎరుగని వరసే ఇది మరి
కలమరి వింతని నేనే ఋజువని
చిలిపి భావాలు రేగే పెనవేసుకోమంది బిడియం
ఈ హాయి తమకంలో తడిసి మైమరిచిపోతుంది పరువం
జతలో నీ జతలో జీవితమే స్వర్గం

ఏకాంతం మన సొంతం జతగా రావేలా
తలపే కోరినా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: వెయిటింగ్ ఫర్ యు (2013)
సంగీతం: ప్రవీణ్ ఇమ్మడి
సాహిత్యం: శ్రేస్ట
గానం: సురభి శ్రావణి

తలపే కోరినా కలతే తీరునా గుబులే గుండెలో మానునా
పాదం మోపినా పయనం ఆగునా
కదిలే ఈ క్షణం మారునా
కాలమా భావ్యమా జాలినే చూపుమా
కనులలో తారాడినా కలలతో పొరాడినా కలతగా నే మారినా కలనిలా

తలపే కోరినా కలతే తీరునా గుబులే గుండెలో మానునా

ఏమిటో ఈ సమయం అంతులేనీ సమరం శరములై శోధింప సరియేనా
ఎందుకో తెలియదులే గుండెలో అలజడులే తీరని భారాలే జడిలోనా
ఓపలేనీ వేదనే చేరువై
ఊరడించే చేతులే దూరమై
మూగబోతే ప్రాణమే న్యాయమా
ఒకటే జ్ఞాపకం మెదిలే ఈ క్షణం మదిలో దాగనీ సాగనీ
ఈ పొరాటమే నాలో శ్వాసగా అడుగే వేయనీ నేనిలా
గుండెలో భారమా ఇంతలో మౌనమా
చెరగని గాయలతో చెదరని దూరలతో సాగే నా పయనమే నేడిలా
ఎటులే చూసిన నిన్నే చూడనా కాలం చూపదా దారిక

ప్రాణం పురి విప్పిన వేళా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: వెయిటింగ్ ఫర్ యు (2013)
సంగీతం: ప్రవీణ్ ఇమ్మడి
సాహిత్యం: శ్రేస్ట 
గానం: గాయత్రీ నారాయణ్

ప్రాణం పురి విప్పిన వేళా పులకింతల సీమ పరిచింది ఈ నేల
లోకం కనుసన్నలలోన శోకించే కూన నవ్వించే ఓ నేల
కలే పండే ఒడే నిండే మనసున కురిసే జడి వానే

ప్రాణం పురి విప్పిన వేళా పులకింతల సీమ పరిచింది ఈ నేల
లోకం కనుసన్నలలోన శోకించే కూన నవ్వించే ఓ నేల

ఏ రేయి పొత్తిలిలో ఏ కాంతి దాగుందో నునువెచ్చని వేకువలా సూరీడే పొడిచాడు
ఇరు మనసుల ఆ స్వేదం చిరునవ్వై కురిసింది
తొలి ప్రేమకు సాక్ష్యంగా ఓ శ్వాస మురిసింది

ప్రాణం పురి విప్పిన వేళా పులకింతల సీమ పరిచింది ఈ నేల
లోకం కనుసన్నలలోన శోకించే కూన నవ్వించే ఓ నేల

ఈ స్పర్స తాకిడిలొ ఏ ఊపిరి రుణముందో
నిశి విడిచిన స్వప్నం లా ఉదయించిన సింధూరం
తనలోని ఆ గోప్యం తనువవుతూ సారూప్యం
మరుజన్మే అనిపించే ఓ తీయని పోరాటం

ప్రాణం పురి విప్పిన వేళా పులకింతల సీమ పరిచింది ఈ నేల
లోకం కనుసన్నలలోన శోకించే కూన నవ్వించే ఓ నేల
హర్ పల్ నాతో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: వెయిటింగ్ ఫర్ యు (2013)
సంగీతం: ప్రవీణ్ ఇమ్మడి
సాహిత్యం: డి. సాధన
గానం: డి. సాధన

హర్ పల్ నాతో ఉంటూనే ఏంటో మాయే చేసెనే
నీ నవ్వే నాలో ఉంటునే ఏంటో వింతలు కలిగేనే
మేఘాలలో ఈ తారలే మాట్లాడెనే నాతో
వికసించే ఈ పువ్వులే అంటుంటే నాతో
మనసాగక వేగక నీకై చూస్తు ఉన్నా

waiting for you
waiting for you
waiting for you
ఓ...

oh my love i hv been crazy in you
in the nights i feel so lone
in the streets i search for you there
without u never again i give my love to u

waiting for you
waiting for you
waiting for you
i m waiting for u

తన్నావా మనసుని వెచ్చగా గిలిగింతలు పెట్టేటంతగా
అడిగాను నీ తొలి స్పర్శని ఉంటావా నాతో ఎపుడనీ
అంటుందే ఈ గాలి ఇలా
వెనువెంటే నడిచావని
వెంటాడే నీ నీడ అలా కనుమూసిన మనసుకు తోడై
మనసాగక వేగక నీకై చూస్తు ఉన్నా

waiting for you
waiting for you
waiting for you
i m waiting for u
సుందరి నీవంటి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: వెయిటింగ్ ఫర్ యు (2013)
సంగీతం: ప్రవీణ్ ఇమ్మడి
సాహిత్యం: శ్రేస్ట
గానం: హైమత్, దీప్తి పండా

సుందరి నీవంటి 
మనసిలా నెమ్మదిగా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: వెయిటింగ్ ఫర్ యు (2013)
సంగీతం: ప్రవీణ్ ఇమ్మడి
సాహిత్యం: శ్రేస్ట
గానం: సురభి శ్రావణి

మనసిలా నెమ్మదిగా 
నాలో నీ ప్రాణం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: వెయిటింగ్ ఫర్ యు (2013)
సంగీతం: ప్రవీణ్ ఇమ్మడి
సాహిత్యం: శ్రేస్ట
గానం: గాయత్రీ నారాయణ్


నాలో నీ ప్రాణం 

Palli Balakrishna Thursday, December 30, 2021
Gandhasiri Vanamali (2021)
పాట: గంధసిరి వనమాలి (2021)
సంగీతం: SK మదీన్ 
సాహిత్యం: సదాచంద్ర
గానం: ఇంద్రావతి చౌహాన్


గంధసిరి వనమాలి పాట సాహిత్యం

 
పాట: గంధసిరి వనమాలి (2021)
సంగీతం: SK మదీన్ 
సాహిత్యం: సదాచంద్ర
గానం: ఇంద్రావతి చౌహాన్

గంధసిరి వనమాలి
గంధసిరి వనమాలి
గంధసిరి వనమాలి
గంధసిరి వనమాలి

జారు జారు బండ మీద
జాము రాతిరి… ఓ గంధసిరి వనమాలి
జోరు జోరు జాజిరాటలాడె పోకిరి
ఓ గంధసిరి వనమాలీ

జారు జారు బండ మీద
జాము రాతిరి… ఓ గంధసిరి వనమాలి
జోరు జోరు జాజిరాటలాడె పోకిరి
ఓ గంధసిరి వనమాలీ

పిండారబోసినట్టు
ఎండీ ఎన్నెల్ల జల్లు, ఊఊ ఊఊ
నిండార నిన్ను సూడ
వద్దామంటే వాళ్ళు వీళ్ళు, ఊఊ ఊ ఊ

పిండారబోసినట్టు
ఎండీ ఎన్నెల్ల జల్లు
నిండార నిన్ను సూడ
వద్దామంటే వాళ్ళు వీళ్ళు, ఊ ఊ

కాపు కాసి ఆపేస్తే రాకుంటినీ
ఓ గంధసిరి వనమాలి
బందిఖాన నన్ను జేస్తే బాధలుంటిని
ఓ గంధసిరి వనమాలి

జారు జారు బండ మీద
జాము రాతిరి… ఓ గంధసిరి వనమాలి
జోరు జోరు జాజిరాటలాడె పోకిరి
ఓ గంధసిరి వనమాలీ

గంధసిరి వనమాలి
గంధసిరి వనమాలి

సందులోకి వచ్చినావు
నన్ను మందలించి పోయినావు
సందెకాడ కల్సినావు
కొంటె సైగలేవో జేసినావు

సేను కాడ కల్సినావు
సెయ్యి సైగ జేసినావు
బాయి కాడ కల్సినావు
బంతిపూలు ఇచ్చినావు
పట్టు చీర కట్టి కొప్పులో మల్లెలెట్టి
కోరుకున్న పోరగాడా
ఆశ పడితి నిన్ను చేరా, ఆ ఆ

ఒట్టు పెట్టుకోని
ఎదురు చూస్త ఉంటిని
గంధసిరి వనమాలి
కట్టుబాటు దాటి బయట రాకుంటిని
గంధసిరి వనమాలి

జారు జారు బండ మీద
జాము రాతిరి… ఓ గంధసిరి వనమాలి
జోరు జోరు జాజిరాటలాడె పోకిరి
ఓ గంధసిరి వనమాలీ

గంధసిరి వనమాలి
గంధసిరి వనమాలి

ఆఆ ఆ ఆ, నా మనసులోన నిండి నీవు
నీ మనసు నాకు తెలిపినావు
నిన్ను మరిసి ఉండలేను
కలుసుకోగా నీవు రావా నన్ను

నాలుగురిట్ల జెయ్యకు
నన్నూ నవ్వుల పాలు
పదుగురిట్ల పందిట్ల పట్టుకో సిటికనేలు
ఒక్కపొద్దులుండి ముడుపులెన్నో గట్టి
జాగారాలు జేసినారా… జల్ది వచ్చి ఏలుకోవా

మా ఇంటి వాళ్ళతో… నువ్వు మాటలాడరా
గంధసిరి వనమాలి
జంట కట్టి సంబురాల్లో తేలుదామురా
గంధసిరి వనమాలి

జారు జారు బండ మీద
జాము రాతిరి… ఓ గంధసిరి వనమాలి
జోరు జోరు జాజిరాటలాడె పోకిరి
ఓ గంధసిరి వనమాలీ


Palli Balakrishna
Anademannantina Thirupathi (2019)

/>


పాట: అనాడేమైనంటిన తిరుపతి (2019)
సంగీతం: తిరుపతి మట్ల
సాహిత్యం: తిరుపతి మట్ల
గానం: లక్ష్మి
దర్శకత్వం: తిరుపతి మట్ల


అనాడేమైనంటిన తిరుపతి పాట సాహిత్యం

 
పాట: అనాడేమైనంటిన తిరుపతి (2019)
సంగీతం: తిరుపతి మట్ల
సాహిత్యం: తిరుపతి మట్ల
గానం: లక్ష్మి

త్వరలో...

Palli Balakrishna
Deerga Aayushmanbhava (2022)
చిత్రం: దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ (2022)
సంగీతం: వినోద్ యాజమాన్య 
నటీనటులు: కార్తీక్ రాజు, మిస్తి చక్రవర్తి
దర్శకత్వం: ఎం.పూర్ణానంద
నిర్మాత: జి.ప్రతిమ 
విడుదల తేది: 2022Songs List:# పాట సాహిత్యం

 
Song Detailsవదిలి వెళ్లిపోయే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ (2022)
సంగీతం: వినోద్ యాజమాన్య 
సాహిత్యం: రాంబాబు గోసాల
గానం: కృష్ణ మానస

వదిలి వెళ్లిపోయే
నా పెదవి పైన నవ్వులే
ఆవిరైపోయే నా గుండెలోని ఆశలే

మిగిలినా నే ఒంటరై
దారి చూపదు కాలమే
కరిగినా కన్నీటినై
బదులు పలుకదు మౌనమే

అడుగడుగున సుడులు తిరిగే
పయనమే ప్రేమా
క్షణము క్షణమున మలుపు తిరిగే
కధనమే ప్రేమా

అడుగడుగున సుడులు తిరిగే
పయనమే ప్రేమా
క్షణము క్షణమున మలుపు తిరిగే
కధనమే ప్రేమా

ప్రేమా ప్రేమా… ప్రేమా ప్రేమా
ప్రేమా ఆఆ ఆ… ప్రేమా
ఓయ్ ఓయ్ ఓయ్ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ (2022)
సంగీతం: వినోద్ యాజమాన్య 
సాహిత్యం: రాంబాబు గోసాల
గానం: హేమచంద్ర , రమ్యా బెహ్రా

ఓయ్ ఓయ్ ఓయ్
నువ్వెక్కడ ఉన్నావోయ్
ఓయ్ ఓయ్ ఓయ్
నువు గుర్తొస్తున్నావోయ్
(నువు గుర్తొస్తున్నావోయ్
నువు గుర్తొస్తున్నావోయ్)

ఓయ్ ఓయ్ ఓయ్
నువ్వెక్కడ ఉన్నావోయ్
ఓయ్ ఓయ్ ఓయ్
నువు గుర్తొస్తున్నావోయ్

నీ వెంటే నేనున్నా
నీతోనే వస్తున్నా
నిన్నేలే చూస్తున్నా, ఆ ఆ
తం టడానం తం టడానం
తం టడానం తం

నీ జంటే అవుతున్నా
నువు ప్రాణం అంటున్నా
నాలో దాచేస్తున్నా, ఆ ఆ
తం టడానం తం టడానం
తం టడానం తం

ఓయ్ ఓయ్ ఓయ్
నువ్వెక్కడ ఉన్నావోయ్
ఓయ్ ఓయ్ ఓయ్
నువు గుర్తొస్తున్నావోయ్

దూరమెంత ఉన్నా చేరువవుతా
మౌనమెంత ఉన్నా మాటనౌతా
బాధ ఎంత ఉన్నా హాయినౌతా
విరహమెంత ఉన్నా కౌగిలౌతా

కవ్వించి నవ్వించి
ఊరించే కలనౌతా
వరించి భరించి
తపించే ప్రేమౌతా

నీ వెంటే నేనున్నా
నీతోనే వస్తున్నా
నిన్నేలే చూస్తున్నా, ఆ ఆ
తం టడానం తం టడానం
తం టడానం తం

నీ జంటే అవుతున్నా
నువు ప్రాణం అంటున్నా
నాలో దాచేస్తున్నా, ఆ ఆ
తం టడానం తం టడానం
తం టడానం తం

ఓయ్ ఓయ్ ఓయ్
నువ్వెక్కడ ఉన్నావోయ్
ఓయ్ ఓయ్ ఓయ్
నువు గుర్తొస్తున్నావోయ్, ఒహ్హోయ్

అరె ఎండ ఎంత ఉన్నా వెన్నెలౌతా
వాన ఎంత ఉన్నా వేడినౌతా
రేయి ఎంత ఉన్నా వెలుగునౌతా
శూన్యమెంత ఉన్నా స్వర్గమౌతా

ఒట్టేసి నిజంగా… నీలోనే సగమౌతా
తలొంచి ఇష్టాంగా… నీకన్నీ నేనౌతా

నీ వెంటే నేనున్నా
నీతోనే వస్తున్నా
నిన్నేలే చూస్తున్నా, ఆ ఆ
తం టడానం తం టడానం
తం టడానం తం

నీ జంటే అవుతున్నా
నువు ప్రాణం అంటున్నా
నాలో దాచేస్తున్నా, ఆ ఆ
తం టడానం తం టడానం
తం టడానం తం

ఓయ్ ఓయ్ ఓయ్
నువ్వెక్కడ ఉన్నావోయ్
ఓయ్ ఓయ్ ఓయ్
నువు గుర్తొస్తున్నావో ఓ ఓ ఓయ్

# పాట సాహిత్యం

 
Song Details# పాట సాహిత్యం

 
Song Details# పాట సాహిత్యం

 
Song Details

Palli Balakrishna Monday, December 27, 2021
Subhalagnam (1994)

చిత్రం: శుభలగ్నం (1994)
సంగీతం: ఎస్.వి.కృష్ణారెడ్డి
నటీనటులు: జగపతిబాబు, ఆమని, రోజా
దర్శకత్వం: ఎస్.వి.కృష్ణారెడ్డి
నిర్మాత: కె.వెంకటేశ్వరరావు
విడుదల తేది: 25.09.1994Songs List:ఘల్లు ఘల్లు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శుభలగ్నం (1994)
సంగీతం: ఎస్.వి.కృష్ణారెడ్డి
సాహిత్యం: విశ్వనాధ శాస్త్రి 
గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్ర 

ఘల్లు ఘల్లు 
అల్లుకుపోవే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శుభలగ్నం (1994)
సంగీతం: ఎస్.వి.కృష్ణారెడ్డి
సాహిత్యం: జొన్నవిత్తుల రామలింగేశ్వరరావు
గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్ర 

అల్లుకుపోవే ఓసి మల్లెతీగ 
అల్లరి తుమ్మెద పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శుభలగ్నం (1994)
సంగీతం: ఎస్.వి.కృష్ణారెడ్డి
సాహిత్యం: జొన్నవిత్తుల రామలింగేశ్వరరావు
గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్ర 

అల్లరి తుమ్మెద 
చిలకా ఏ తోడు లేక పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శుభలగ్నం (1994)
సంగీతం: ఎస్.వి.కృష్ణారెడ్డి
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యస్.పి.బాలు

చిలకా ఏ తోడు లేక ఎటెపమ్మ ఒంటరి నడక
తెలిసీ అడుగేసినావే ఎడారంటీ ఆశల వెనక 
మంగళ సూత్రం అంగడి సరుకా కొనగలవా చెయ్ జారాకా 
లాభం ఎంతొచ్చిందమ్మ సౌభాగ్యం అమ్మెశాక 

గోరింకా ఏదే చిలక లేదింకా గోరింకా ఏదే చిలక లేదింకా
బతుకంతా బలి చేసే పెరాసను ప్రేమించావే
గోరింకా ఏదే చిలక లేదింకా గోరింకా ఏదే చిలక లేదింకా
బతుకంతా బలి చేసే పెరాసను ప్రేమించావే
వెలుగుల్నె వెలివెసే కలలోనే జీవించావే 
అమృతమే చెల్లించి ఆ విలువతో హలాహాలం పొందావే అతి తెలివితో
కురిసే ఈ కాసుల జడిలొ తడిసీ కనుమరుగైనావే 

కొండంత అండ నీకు లేదింక కొండంత అండ నీకు లేదింక 
అనురాగం కొనగలిగే ధనముందా ఈ లోకంలో 
మమకారం విలువెంతో మరీచావా సిరి మైకంలో 
ఆనందం కొనలేని ధన రాసితో 
అనాధగా మిగిలావే అమవాసలో
తీరా నువ్వు కను తెరిచాకా తీరం కనబడదే ఇంకా పొరుగింటి మంగళ గౌరి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శుభలగ్నం (1994)
సంగీతం: ఎస్.వి.కృష్ణారెడ్డి
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్ర

పొరుగింటి మంగళ గౌరి 
వేసుకున్న గొలుసు చూడు
ఎదురింటి పిన్ని గారి కాసుల పేరు చూడు
ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు భలే బాగుపడ్డారు
నాగ నట్రా టీవీ గట్రా కొనుక్కున్నారు
మనకు మల్లే ఎవరు ఉన్నారు
ఉసూరంటూ ఇలా ఎన్నాళ్ళు
మన బతుకేమో ఇట్టా తగలబడింది
ఎక్కడ వేసిన గొంగలి అక్కడే ఉంది

పక్కాళ్ళ పాడు గోల పట్టించుకోవద్దే
పొరుగింటి పుల్లకూర తెగ మెచ్చుకోవద్దే
నెత్తిన పెట్టుకు చూసే మొగుడు నీకూ ఉన్నాడే
అందని పళ్లకు అర్రులు చాచి అల్లరి పడొద్దే
మనకి లేక అదో ఏడుపా
పరులకుంటే మరో ఏడుపా
ఎందుకే ఇట్టా రోజు మెదడు తింటావు
ఇంటి గుట్టంతా వీధిని పెట్టుకుంటావు

ఓ... ఓ... ఓ....
కాంతమ్మ గారు కట్టే చీర ఖరీదైనా
లేదే పాపం తమ జీతం
నేత చీర కట్టుకున్నా కొట్టవచ్చినట్టు ఉందే
అందం నీ సొంతం
ఉత్తి మాటలెన్ని అన్నా నా సరదా తీరదుగా
ఉన్నదానితోనే మనం సర్డుకుంటే మంచిదిగా
కట్టుకున్నదాని సంబరం 
తీర్చడమే పురుష లక్షణం
సంపదలోనే లేదు సంతోషం
చంపకే నన్ను నీ డాబు కోసం

పలానా వారి మిస్సెస్ అంటూ అంతా మెచ్చుకుంటే మీకే గొప్ప కాదా
ఆ బోడి పదవికని అప్పో తప్పో చెయ్యమంటే
ఊళ్ళో పరువు పోదా
ఖానీకి కొరగాని పరువూ ఓ పరువేనా
మగాణ్ణి తూచేది వాడి పర్స్ బరువేనా
డబ్బు లేని దర్పమెందుకు
చేతగాని శౌర్యమెందుకు
నీకు మొగుడయ్యే యోగ్యత మనిషికి లేదే
ఇనప్పెట్టెనే వరించి ఉండాల్సిందేచినుకు చినుకు అందెలతో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శుభలగ్నం (1994)
సంగీతం: యస్.వి.కృష్ణారెడ్డి
సాహిత్యం: జొన్నవిత్తుల
గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్ర

(మాయలోడు (1993) సినిమాలో ఈ పాటని ఈ సినిమాలో మళ్ళీ వాడటం జరిగింది. మాయలోడు సినిమాలో సౌందర్య, బాబూమోహన్ పై ఈ పాట చిత్రీకరణ జరిగింది, ఈ సినిమాలో ఆలీ, సౌందర్య పై ఈ పాట చిత్రీకరణ జరిగింది.)

పల్లవి:
చినుకు చినుకు అందెలతో 
చిట పట చిరు సవ్వడితో
నీలిమబ్బు కురుల ముడిని 
జారవిడిచి వల్లు మరిచి 
వాన జాన ఆడింది వయ్యారంగా 
నీల్ల పూలు జల్లింది సింగారంగా

చినుకు చినుకు అందెలతో 
చిట పట చిరు సవ్వడితో
నీలిమబ్బు కురుల ముడిని 
జారవిడిచి వల్లు మరిచి 
వాన జాన ఆడింది వయ్యారంగా 
నీల్ల పూలు జల్లింది సింగారంగా

చరణం: 1
నింగి నేల ఈవేల చలికి వనికి పోతుంటే 
బిగికౌగిలి పొదరింటికి పద పద మంది 
ఈ కౌగిలింతలోన ఏలో గుండెల్లో ఎండకాసె ఏలో
అరెయ్ పైన మొబ్బు ఉరిమింది 
పడుచు జింక బెదిరింది 
వలవేయక సెలయేరై పెనవేసింది 
అరెయ్ చినుకమ్మ మెరుపమ్మ ఏలో
చిటుకేసే బుగ్గమీద ఏలో 
తలపు తొలివలపూ ఇక తకజమ్ తకజమ్
వయసూ తడి సొగసూ అరవిరిసే సమయమ్ 
ఆహ - ఊహూ, ఓహొ హొ హొ

చినుకు చినుకు అందెలతో 
చిట పట చిరు సవ్వడితో
నీలిమబ్బు కురుల ముడిని 
జారవిడిచి వల్లు మరిచి
వాన జాన ఆడింది వయ్యారంగా 
నీల్ల పూలు జల్లింది సింగారంగా

చరణం: 2
మనసు పట్టు తప్పింది వయసు గుట్టు తడిసింది 
యదలోపల చలిగాలుల సుడిరేగింది 
వానొచ్చే వరదొచ్చే ఏలో 
వయసంటే తెలిసొచ్చే ఏలో
నేలచూపు పోయింది వాలుచూపుసై అంది 
చలికోరిక అలఓకగ తల ఊపింది
అరెయ్ సరసాల సింధులోన ఏలో 
సరిగంగ తానాలు ఏలో 
ఒడిలో ఇక ఒకటై తక తకతై అంటే 
సరసానికి దొరసానికి ముడిపెడుతుంటే 
ఆహా - ఊహూ
ఓహో హొ హో 

చినుకు చినుకు అందెలతో 
చిట పట చిరు సవ్వడితో
నీలిమబ్బు కురుల ముడిని 
జారవిడిచి వల్లు మరిచి 
వాన జాన ఆడింది వయ్యారంగా 
నీల్ల పూలు జల్లింది సింగారంగా

చినుకు చినుకు అందెలతో 
చిట పట చిరు సవ్వడితో
నీలిమబ్బు కురుల ముడిని 
జారవిడిచి వల్లు మరిచి 
వాన జాన ఆడింది వయ్యారంగా 
నీల్ల పూలు జల్లింది సింగారంగా


Palli Balakrishna Saturday, December 25, 2021
Pelli Kuthuru (1970)
చిత్రం: పెళ్లి కూతురు (1970)
సంగీతం: యస్.పి.కోదండ పాణి
నటీనటులు: కృష్ణ , విజయ నిర్మల, కృష్ణంరాజు
దర్శకత్వం: వి.రామచంద్రరావు
నిర్మాత: పి.బాబ్జీ
విడుదల తేది: 17.04.1970Songs List:ఊరునాడంత గుమ్మెత్త ఊరేగింపోస్తోంది పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పెళ్లి కూతురు (1970)
సంగీతం: యస్.పి.కోదండ పాణి
సాహిత్యం: కొసరాజు రాఘవయ్య 
గానం: యస్.పి. బాలు, మాధవపెద్ది సత్యం 

ఊరునాడంత గుమ్మెత్త ఊరేగింపోస్తోంది చక్కని పిల్ల పక్కన ఉంది పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పెళ్లి కూతురు (1970)
సంగీతం: యస్.పి.కోదండ పాణి
సాహిత్యం: డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి 
గానం: పి. సుశీల 

చక్కని పిల్ల పక్కన ఉంది మేలిమి బంగారు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పెళ్లి కూతురు (1970)
సంగీతం: యస్.పి.కోదండ పాణి
సాహిత్యం: గురజాడ అప్పారావు / ఆరుద్ర 
గానం: పి. సుశీల 

మేలిమి బంగారు మెలతల్లారా ఆటల పాటల
రాముని రూపమే మోహనము పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పెళ్లి కూతురు (1970)
సంగీతం: యస్.పి.కోదండ పాణి
సాహిత్యం: దాశరథి 
గానం: పి. సుశీల 

రాముని రూపమే మోహనము వెర్రి మొర్రి వెంగళప్ప పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పెళ్లి కూతురు (1970)
సంగీతం: యస్.పి.కోదండ పాణి
సాహిత్యం: ఆరుద్ర 
గానం: యస్.పి. బాలు, పిఠాపురం నాగేశ్వరరావు , ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి 

వెర్రి మొర్రి వెంగళప్ప పుట్టినరోజంట
ఆలకించవా నా మొర మురళీధర పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పెళ్లి కూతురు (1970)
సంగీతం: యస్.పి.కోదండ పాణి
సాహిత్యం:
గానం: పి. సుశీల 

ఆలకించవా నా మొర మురళీధర

Palli Balakrishna Friday, December 24, 2021
Pelli Sambandham (1970)
చిత్రం: పెళ్లి సంబంధం (1970)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వర రావు
సాహిత్యం: దాశరధి, కొసరాజు, కె. వరప్రసాద్ రావు
గానం: ఘంటసాల, సుశీల, జానకి, ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి
నటీనటులు: కృష్ణ , విజయ నిర్మల , కృష్ణంరాజు, వాణిశ్రీ, హేమలత 
దర్శకత్వం: కె. వరప్రసాద్ రావు
నిర్మాత: బి.విశ్వనాధ్
విడుదల తేది: 02.04.1970Songs List:ఇంటికే కలదెచ్చు ఇల్లాలు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పెళ్లి సంబంధం (1970)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వర రావు
సాహిత్యం: కొసరాజు
గానం: ఘంటసాల, సుశీల

ఇంటికే కలదెచ్చు ఇల్లాలు 
చుపిస్తాలే తమాషా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పెళ్లి సంబంధం (1970)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వర రావు
సాహిత్యం: దాశరధి
గానం: ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి 

చుపిస్తాలే తమాషా నీలి మేఘాలలో నిలిచి చూసెదవేల పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పెళ్లి సంబంధం (1970)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వర రావు
సాహిత్యం: కె. వరప్రసాద్ రావు
గానం: పి. సుశీల 

నీలి మేఘాలలో నిలిచి చూసెదవేల 
ఎందుకు తాగేది ఎందుకు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పెళ్లి సంబంధం (1970)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వర రావు
సాహిత్యం: కె. వరప్రసాద్ రావు
గానం: ఘంటసాల 

ఎందుకు తాగేది ఎందుకు అలుక కథమును తెలుపవు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పెళ్లి సంబంధం (1970)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వర రావు
సాహిత్యం: కె. వరప్రసాద్ రావు
గానం: పి. సుశీల 

అలుక కథమును తెలుపవు 
చెప్పకే తప్పించుకు పోవకు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పెళ్లి సంబంధం (1970)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వర రావు
సాహిత్యం: కె. వరప్రసాద్ రావు
గానం: యస్. జానకి, ఘంటసాల 

చెప్పకే తప్పించుకు పోవకు 

నీలి మేఘాలలో నిలిచి చూసెదవేల పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పెళ్లి సంబంధం (1970)
సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వర రావు
సాహిత్యం: కె. వరప్రసాద్ రావు
గానం: పి. సుశీల 

నీలి మేఘాలలో నిలిచి చూసెదవేల 

Palli Balakrishna
Taali Bottu (1970)
చిత్రం: తాళిబొట్టు (1970)
సంగీతం: కె.వి.మహదేవన్
మాటలు, పాటలు: ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం: ఘంటసాల, సుశీల , జానకి 
నటీనటులు: కృష్ణ, విజయ నిర్మల , కృష్ణంరాజు, విజయలలిత
దర్శకత్వం: టి.మాధవరావు 
నిర్మాత: కె.వెంకట్రామరాజు
విడుదల తేది: 27.03.1970

Palli Balakrishna
Ammakosam (1970)
చిత్రం: అమ్మకోసం (1970)
సంగీతం: ఫై.ఆదినారాయణరావు
నటీనటులు: అంజలి దేవి, కృష్ణ , విజయ నిర్మల, కృష్ణం రాజు, రేఖ
దర్శకత్వం: బి.వి.ప్రసాద్ 
నిర్మాత: చిన్నారావు
విడుదల తేది: 26.03.1970Songs List:పాపికొండలకాడ పాలమబ్బుల నీడ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అమ్మకోసం (1970)
సంగీతం: ఫై.ఆదినారాయణరావు
సాహిత్యం: డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి 
గానం: యస్.పి. బాలు, పి. సుశీల 

పాపికొండలకాడ పాలమబ్బుల నీడ
ఏమాయే ఏమాయే నీదైవము పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అమ్మకోసం (1970)
సంగీతం: ఫై.ఆదినారాయణరావు
సాహిత్యం: డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి 
గానం: ఘంటసాల 

ఏమాయే ఏమాయే నీదైవము ఈ లోయలోన ఈ పాయలోన పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అమ్మకోసం (1970)
సంగీతం: ఫై.ఆదినారాయణరావు
సాహిత్యం: డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి 
గానం: పి.సుశీల 

ఈ లోయలోన ఈ పాయలోన 
అదే అదే.. పదే పదే ప్రియా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అమ్మకోసం (1970)
సంగీతం: ఫై.ఆదినారాయణరావు
సాహిత్యం: డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి 
గానం: పి. బి. శ్రీనివాస్, యస్. జానకి 

అదే అదే.. పదే పదే ప్రియాఅందాలవలపు జంట కలలపంట పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అమ్మకోసం (1970)
సంగీతం: ఫై.ఆదినారాయణరావు
సాహిత్యం: ఆరుద్ర 
గానం: ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి, యస్.పి. బాలు 

అందాలవలపు జంట కలలపంటరేపు వత్తువుగాని పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అమ్మకోసం (1970)
సంగీతం: ఫై.ఆదినారాయణరావు
సాహిత్యం: డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి 
గానం: పి. సుశీల 

రేపు వత్తువుగానిగువ్వలా ఎగిరిపోవాలి ఆ తల్లి గూటికే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అమ్మకోసం (1970)
సంగీతం: ఫై.ఆదినారాయణరావు
సాహిత్యం: డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి 
గానం: యస్.పి. బాలు 

గువ్వలా ఎగిరిపోవాలి ఆ తల్లి గూటికే
తడబడిపోవా జన్మమున పాట సాహిత్యం

 

చిత్రం: అమ్మకోసం (1970)
సంగీతం: ఫై.ఆదినారాయణరావు
సాహిత్యం: 
గానం: పి. సుశీల 

తడబడిపోవా జన్మమున 

Palli Balakrishna
Akhandudu (1970)
చిత్రం: అఖండుడు (1970)
సంగీతం: టి చలపతి రావు
సాహిత్యం: దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి, దాశరథి, అప్పలాచార్య, సినారె, మహారధి
గానం: పి బి. శ్రీనివాస్, సుశీల, మాధవపెద్ది, జానకి, జయదేవ్, స్వర్ణలత
నటీనటులు: కృష్ణ , భారతి
కథ: సి. యస్. రావు
మాటలు: మహారధి
దర్శకత్వం: వి. రామచంద్ర రావు
నిర్మాతలు: నెల్లూరు కాంతారావు, H.S.హుసేన్
విడుదల తేది: 24.07.1970Songs List:ఓం హర పురహర శంకర పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అఖండుడు (1970)
సంగీతం: టి చలపతి రావు
సాహిత్యం: దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
గానం: టి. ఆర్. జయదేవ్, యస్. జానకి 

ఓమ్: హరా పురహరాః హరా! శంకరా!
హరా! అమర గంగాధరా!
గిరిజా మానస కమల మధుకరా 
బాలచంద్ర కోటీరా: ఓమ్: ఓమ్: ఓమ్! 

పు. సాకీ: 
ఒక్కనాగిని పినాకిని మహేశుని గూర్చీ 
చెక్కు చెదరక తపము చేసే
పెక్కు యుగములు తపముచే సె తపముచేసే ....

పల్లవి: 
చంద్రశేఖరా రారా
పిలచి పిలచి అలసినారా చంద్రశేఖరా రారా

చరణం: 1
నాగినిరా అనురాగినిరా-నీ గుణ మెరిగిన భోగినిరా
కరుణాసదనా కదలి రారా
కన్నులారా కాంచువరకు కదలను
నిన్నుగాక వేరువరము కోరును రారా ॥చంద్రశేఖరా||

చరణం: 2
నేతవులే నరదాతపులే నీవే జీవ విధాతవులే 
భువన మోహన మూరి విలే
కొండపైని మింటిపైని కొలువై 
సురలకేని మునులకే దొరకవు రా రా

చరణం: 3
నీకాలికి కడియం కావాలనీ
ఆ కేలికి కంకణ మవ్వాలనీ
ఆకంఠంచుట్టూ మాలికనై ఒకడోలికనై ఊగాలనీ 
కోరికరాః వేడెదరా! నీదయరా!  ॥చంద్ర శేఖరా||
నా పేరే మల్లెమొగ్గ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అఖండుడు (1970)
సంగీతం: టి చలపతి రావు
సాహిత్యం: డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి 
గానం: యస్. జానకి 

నా పేరు మల్లెమొగ్గ - నాకున్నది రోజా బుగ్గ 
నా రంగూ పొంగూ చూసే ఓరయ్యో యింత సిగ్గా 
ఓరయ్యో యింత సిగ్గా

చరణం: 1
నాకన్ను గిలుపు లోకాలకు మేలుకొలుపు
నా మేని విరుపు రసికులకే వెన్ను చరుపు

అబ్బా!
ఒక చిరునవ్వు చిలికిన చాలు
వికసించేను నవ నందనాలు
పైట చిరుగాలి సోకినచాలు 
కోటిపరువాలు సడ గెతి ఆడేను ॥నా పేరు॥

చరణం: 2
నా విందు పిలుపు అందుకుంటే మరులు గొలుపు 
నా తేనె వలపు అందకుంటే ద్రాక్ష పులుపు
ఏం పులుపు?
ద్రాక్ష పులుపు
ఒక జడవ్రేటు తగిలిన చాలూ 
త్రుళ్ళి పడతాయి సురలోకాలూ
గజ్జె ఘల్లంటు మ్రోగిన చాలూ 
నీల గగనాలు పురి విప్పి ఆడేనూ 
 వారేవా !  ॥నా పేరు॥
కిటికీ లో నిలబడి చూశావు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అఖండుడు (1970)
సంగీతం: టి చలపతి రావు
సాహిత్యం: అప్పలాచార్య కొడకండ్ల 
గానం: మాదవ పెద్ది సత్యం, టి. ఆర్. జయదేవ్, స్వర్ణలత 

ఆ ఆ.....
కిటికీలో నిలాబాడీ చూసేవు న్యాయమా 
ననుజేరా రావేలనే - అందాల బొమ్మా
వినవే భామామణీ
నా ముద్దు గుమ్మా - ననుజేరా రావేలనే 
తీగలాగ సాగే ప్రేమ పూలుపూసి కాసేలోగా 
తీగలాగ సాగే ప్రేమ - పూలు పూసి కాసేలోగా 
ముసలిడొక్కు పందికొక్కు వచ్చినాడే ఏమి సేతునే 
డొక్కు వచ్చినాడే ఏమి సేతునే.....
దూరానా నిలబడి పిలిచేవూ న్యాయమా
చెరలోన వున్నానురా - అందాల రాజా 
ఓహో మోహనాంగా
నా బాలరాజా చెరలోనా వున్నానురా
సరసమాడె సమయమాయెను
విరహ వేదన సైపజాలను

అయ్యో ఏమి సేతునే భామా!
ఓ..... ...... ....

సరసమాడే సమయ మాయెను
విరహ వేదన సైపజాలను 
వీధి తలుపూ గడియతీసీ
ఏలుకోరా పూలరంగా నా పూలరంగా 
ఫ్రియుడా నా బాబే ఇపుడే వస్తే
నువు ఏంజేస్తావుర ప్రియుడా - నాబాబే యిపుడేవస్తే

ఏంజేస్తానా!
మొట్ట మొదట వాడి మొహాన వూస్తా
జుట్టు పట్టుకుని కిందికి తోస్తా

కిటతకు తెయ్యకు థాథిమితా

కోరస్:
మొట్ట మొదట వాడి మొహాన పూస్తా 
జుట్టు పట్టుకుని కిందికి తోస్తా 

మొట్ట మొదట వాడి మొహాన పూస్తా
జుట్టు పట్టుకుని క్రిందికి తోస్తా
మొట మొదట వాడి
మొహాన వూస్తా - జుట్టు పట్టుకొని 
కిందికి తోస్తా
మొట్ట మొదట వాడి మొహన వూస్తా 
జుట్టు పట్టుకొని కిందికి తోస్తా 

పాత చెప్పులే చేత పట్టుకొని
కొడతాన్ - తిడతాన్
సఖియా నీ బాబంటే ఒక లెఖా పారేసిన బీడీ ముక్కా
ఓ సఖియా - నీ బాబంటే ఒక లెక్కా
అరేయ్ గాడిద
గాడిద నేను నీడొక్క చించుతానురా
గాడిద నేను నీడొక్క - నేను నీకొక్క 
ఓరేయ్ నీడొక్క చించు తానురా 
నీ ముక్కు చెక్కేసి నోరు నొక్కేసి రక్కేసి తోలు
నీ ముక్కు చెక్కేసి నోరు నొక్కేసి రక్కేసి తోలు
చీరేసి ఎండేసి డోలు కట్టించి వాయించుతాను

నీ డొక్క - నేను నీ డొక్క 
ఓరేయ్ నీడొక్క చించుతానురా! 
గాడిద నేను నీ డొక్క చించుతానురా
రా...రా...రా!
ఓ యమ్మో ఇంతకోపం ఏల ఏల పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అఖండుడు (1970)
సంగీతం: టి చలపతి రావు
సాహిత్యం: డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి 
గానం: పి. బి. శ్రీనివాస్ 

పల్లవి:
ఓయమ్మో - ఇంత కోపం ఎలా ఎలా 
ఇంతకోపం ఎలా ఎలా తిరిగి చూడవె ఇలా ఇలా

చరణం: 1
దారిలో బంజారిగాళ్ళుంటారు 
ఊరిలో సోంబేరిగాళ్ళుంటారు
ఎక్కడవున్నా - అన్నుల మిన్నా 
మాటేసి గురిచూసి వేటాడుతుంటారు... ॥ఓయమ్మో॥

చరణం: 2
డేగలా ఎగిసి పడుతున్నావు 
నాగులా బుసలు కొడుతున్నావు
కసురుకున్నా - కలికి మిన్నా
నీ జాడలో నీడలో దాగివుంటాను  ॥ఓయమ్మో॥

చరణం: 3
గూటిలో చిక్కింది చిన్న జాగా 
కోటలో వేశావు పెద్దపాగా
చాలు చాలు - నాటకాలు
నీ గుట్టు లోగుట్టు కనిపెట్టి వుంటాను..... ॥ఓయమ్మో॥
ఓ హంస నడకల దాన పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అఖండుడు (1970)
సంగీతం: టి చలపతి రావు
సాహిత్యం: దాశరథి 
గానం: పి. బి. శ్రీనివాస్ 

పల్లవి:
ఓ హంస నడకల దానా అందాల కనుల దానా
నా వలవు తెలుపుకోనా నీ మనసు తెలుసుకోనా
నీ పెదవిపై చిరునవ్వునై
కల కాలముండి పోనా

చరణం: 1
నీ సొంపులు చూసీ - నీ సొగసులు చూసీ
నా మది తొందర చేసే నీ మోములో ఒకజాబిలి
నా కన్నుల వెన్నెల కురిసె.... ॥ఓ హంస॥

చరణం: 2
నీ చల్లని మాటే ఒక కమ్మని పాటై 
వినిపించెను నా నోట నా రాగమే అనురాగ మై
వేసింది పూల బాట....  ॥ఓ హంస॥

చరణం: 3
ఒక తీయని స్వప్నం - అది మలచిన శిల్పం 
నాలో నిలచిన రూపం నీరూపమే నా మనసులో 
వెలిగించెను రంగుల దీపం..... ॥ఓ హంస॥
మంచి బియ్యంలోన మట్టిబెడ్డలు జేర్చి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అఖండుడు (1970)
సంగీతం: టి చలపతి రావు
సాహిత్యం: మహారధి 
గానం: మాధవపెద్ది సత్యం, టి. ఆర్. జయదేవ్

మంచి బియ్యములోన మట్టిబెడ్డలు జేర్చి 
బొర్ర పెంచిన యట్టి ముచ్చు యితడు 
ప్రతిదిన మేడు గంపల మట్టి గరిపించి 
గడ్డి మేయించుడీ ఖలుని చేత 

పాల డబ్బాలనే బ్లాకు మార్కెటు జేసి
పసివారి జంపిన పాపియితడు
సలసల కాగేటి చమురులో పడదోసి
మన్వంతరము పాటు మాడ్చు డితని

లంచాలు తెగమేసి లక్షలు గడియించి
దేశాన్ని అమ్మిన దేబె యితడు 
సీసమ్ము కరిగించి చెవినిండుగా బోసి 
కొరడాల బాదుడీ క్రూరమతిని

నోట్లు పెట్టుబడిగా ఓట్లు సంపాదించి 
పార్టీలు మారిన భ్రష్టు డితడు
ఉక్కు ముక్కుల కాకులుక్కు మీరి పొడుచు 
తరి ముంచుడితని వైతరణిలోన

పాపులధికులై భూమికి భారమగుట
రౌరవాది నరకముల ప్రళయ భీక 
రాగ్ని కీలలన్ దహియించి అయ్యధముల
పాతకాల్ కడిగించుడో దూత లారా!
రా రా రమ్మంటే రావేల పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అఖండుడు (1970)
సంగీతం: టి చలపతి రావు
సాహిత్యం: దాశరథి 
గానం: పి. బి. శ్రీనివాస్, పి. సుశీల 

రా! రా! - రమ్మంటే రావేలా
నీకింత బెదురేలా ఒంటరిగా వున్నారా
నను కాపాడిన చేతులలోనే
వాలేదనంటే యీ బిగు వేలా!
మగువే తానై వలచిన వేళా 
మగవారి బింకాలన్నీ యింతేనా

రా! రా! రమ్మంటే రావాలా 
పొమ్మంటే పోవాలా - నీ మాటే సాగాలా
పలుకులతోనే వలపులు కురిసీ
చూపులలోనే కోపం మెరిసే
నిలకడలేనీ చెలియలతీరూ
దివినుండే దేవునికైనా తెలియదులే 

యౌవ్వన మంతా దోసిట నింపి
జీవితమే ఒక కానుక జేసే
నీవే నీవే నా సర్వమనీ
నీ కోసం వేచితినోయీ రావోయీ  ॥రా రా॥ 

Palli Balakrishna Thursday, December 23, 2021
Pagasadistha (1970)
చిత్రం: పగసాదిస్తా (1970)
సంగీతం: చెళ్ళపిళ్ళ సత్యం
నటీనటులు: కృష్ణ , విజయనిర్మల
దర్శకత్వం: K.V.S.కుటుంబరావు
నిర్మాత: వై.వి. రావు
విడుదల తేది: 28.05.1970Songs List:మనసు ఉయ్యాల పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పగసాదిస్తా (1970)
సంగీతం: చెళ్ళపిళ్ళ సత్యం
సాహిత్యం: డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి 
గానం: పి. సుశీల 

మనసు ఉయ్యాల పాడు పిల్లాడే పిన్నమ్మ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పగసాదిస్తా (1970)
సంగీతం: చెళ్ళపిళ్ళ సత్యం
సాహిత్యం: కొసరాజు 
గానం: ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి 

పాడు పిల్లాడే పిన్నమ్మ చిట్టి చిట్టి పాప పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పగసాదిస్తా (1970)
సంగీతం: చెళ్ళపిళ్ళ సత్యం
సాహిత్యం: దాశరథి 
గానం: పి. సుశీల 

చిట్టి చిట్టి పాప 
నే ముద్దాడన పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పగసాదిస్తా (1970)
సంగీతం: చెళ్ళపిళ్ళ సత్యం
సాహిత్యం: ఆరుద్ర 
గానం: యస్. జానకి 

నే ముద్దాడన ఈ బిగువు ఈ తగవు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పగసాదిస్తా (1970)
సంగీతం: చెళ్ళపిళ్ళ సత్యం
సాహిత్యం: వేటూరి 
గానం: పి. సుశీల 

ఈ బిగువు ఈ తగవు ఓ మై డార్లింగ్ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పగసాదిస్తా (1970)
సంగీతం: చెళ్ళపిళ్ళ సత్యం
సాహిత్యం: అప్పలాచార్య కొడకండ్ల 
గానం: స్వర్ణలత, పిఠాపురం నాగేశ్వరరావు, బి. వసంత 

ఓ మై డార్లింగ్ 

Palli Balakrishna
Ma Manchi Akkayya (1970)
చిత్రం: మా మంచి అక్కయ్య (1970)
సంగీతం: యస్.పి కోదండపాణి
నటీనటులు: కృష్ణ, రాజశ్రీ, శోభన్ బాబు
దర్శకత్వం: వి. రామచంద్ర రావు
నిర్మాత: కె.ఆనంద మోహన్
విడుదల తేది: 15.05.1970Songs List:ఆహా కలా వైపరీత్యమా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మా మంచి అక్కయ్య (1970)
సంగీతం: యస్.పి కోదండపాణి
సాహిత్యం: బొల్లిముంత శివరామకృష్ణ
గానం: యస్.పి.బాలు, ధూళిపాళ 

వచనం :
ఆహా. కాల వైపరీత్యమన నిట్టిదే
కాబోలు గయుని జంపెదనని నేను
శపధం బొనర్ప, నర్జనుండు శరణు
మిచ్చుటయా నాకై నేను కబురంపిన
గూడా కాదని త్రోసి పుచ్చుటయా?
చెలినై, చుట్టమునై కాండవ దహ
నాద్యనేక విజయంబులకు కారణమైన
నాతో - అకారణమూ, అనూహ్యమూ
నైన కయ్యంబునకు కాలు ద్రువ్వుటయా
అర్జునా! నీవు కృతఘ్నుడవు....
నా శత్రువు గయుడు కాదు.... నీవు.... నీవు

పద్యం:
విలయం బైన, విరుదమైన, ధరణీ విద్వంశ మేయైన, ను
జ్వలుడౌ భానుడు చల్లనైనను, చతుస్సంద్రంబు లొక్కుమ్మడిన్
జల శూన్యం బయినన్, కిరీటితో సహా సర్వోర్వియే దాకినన్
కలనన్, యీ గయునొంతు, దుృంతును, ప్రతిజ్ఞ దీక్ష చెల్లింతునేమనసే చల్లని జాబిలిగా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మా మంచి అక్కయ్య (1970)
సంగీతం: యస్.పి కోదండపాణి
సాహిత్యం: దాశరథి 
గానం: ఘంటసాల, పి. సుశీల 

పల్లవి :
మనసే చల్లని జాబిలిగా - మన వలపే పున్నమి వెన్నెలగా
జీవిత మంతా వెలగాలి - ఈ లోకమే స్వర్గము కావాలి
మరదలు పిల్ల ఇల్లాలై - నా మదిలో మల్లెలు చల్లెనులే
కోరిన చిన్నది పలికే పలుకే
తీయని పాటె కోరికేదో ఊరించేలే
కలతలు లేనీ సంసారం - నా నోముల పంటై విరిచెనులే 
ప్రతి రోజూ ఒక పండుగలాగా
బ్రతికే మనకూ లేని భాగ్యం ఏముందిలే
చిన్నారి పొన్నారి పాపాయిలూ
చిరునవ్వు రవ్వలు చిందించగా
మైమరచి ఉయ్యాల లూపేములే
జత గలిపి జోలల్లు పాడేములేచెల్లీ ఓ చెల్లీ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మా మంచి అక్కయ్య (1970)
సంగీతం: యస్.పి కోదండపాణి
సాహిత్యం: డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి 
గానం: ఘంటసాల

పల్లవి:
చేతికందే పంట చేయి జారిపోయింది.
నీడ నొసగేకొమ్మ వీడి పడి పోయింది
చెల్లీ ఓ చెల్లీ - చెల్లీ ఓ చెల్లీ
విలపించకు చల్లని తల్లీ ఇది ఎవరు చేసిన పాపం
విధి కెందుకు ఇంతటి కోపం

చరణం : 1
సుగుణాల కల్ప వల్లీ దిగులేల నీకు చెల్లీ
నీ పెళ్ళి జరిగి తిరాలి . నీ నోము లన్ని పండాలి॥

చరణం : 2
తన కాళ్ళపై నడచిన వాడు - తన వారిని నడిపించిన వాడు
కుంటి బ్రతుకుతో కుమిలెను నేడు
కుంపటి ఎదపై రగిలెను చూడు।

ఏమో ఏమో అడగాలనుకున్నాను పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మా మంచి అక్కయ్య (1970)
సంగీతం: యస్.పి కోదండపాణి
సాహిత్యం: అప్పలాచార్య కొడకండ్ల 
గానం: ఘంటసాల, పిఠాపురం నాగేశ్వరరావు , ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి, యస్. జానకి 

ఏమో ఏమో అడగాలను కున్నావు
ఏమీ రానీ పసి పాప వైనావు
ఏదో ఏదో చేయాలనుకున్నావు - మాటేరాని పసివాడవై నావు
నిగ నిగ లాడే బుగ్గలలో - కెంపుల నీడలు కులికినవీ
ఊహలు ముందుకు సాగినవీ - అడుగులు తడబడి ఆగినవీ
నల్లని నీ జడలో మల్లెలు నవ్వినవీ
చక్కిలి గింతలు కలిగినవీ -

జాబులు పనిచేస్తున్నయ్
జంటను కలిపేస్తున్నయ్
కళ్ళారా చూశాను
విరహంతో నిలిచాను
అయితే ఇంకేం అయినై పోదాం దొరకదు ఛాన్సు
తొలకరి నవ్వుల సవ్వడిలో - తీయని వీణలు పలికినవీ
సొగసులు చూసిన మైకంలో కనులే కావ్యము రాసినవీ
వెచ్చని కౌగిలిలో వొంపులు కందినవీ
నను నీ సొంతం చేసినవీ 
చూపులు కలిసిననాడే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మా మంచి అక్కయ్య (1970)
సంగీతం: యస్.పి కోదండపాణి
సాహిత్యం: డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి 
గానం: ఘంటసాల, పి. సుశీల 

చూపులు కలసిననాడే నీ రూపం మిసమిస లాడే
మనువులు కలసిన నేడే| మన - మమతలు గుసగుస లాడే:
మరుమల్లె తెల్లనిది - చిరునవ్వె చల్లనిది
నీలో మరి నాలో: విరబూసిన వలపే తెల్లనిది చల్లనిది

తొలి రోజు పూచినది - మలి రోజు వేచినది
నాలో మరి నీలో అది నాడు నేడు మాయినది తీయనిది
సూర్యం : విరి పానుపు చూచినది - నను తొందర చేసినది
ఎదలో పయ్యెదలో పులకింతల పున్నమి విరిసినది: మెరిసినది
అనురాగం ఆరనిది మన బంధం తీరనిది |
కలగా కోయిలగా కలకాలం కమ్మగ నిలిచేది పిలిచేది
చిట్టిపాప చిన్నారి పాప పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మా మంచి అక్కయ్య (1970)
సంగీతం: యస్.పి కోదండపాణి
సాహిత్యం: దాశరథి 
గానం: కౌసల్య, పి.సుశీల 

చిట్టి పాపా చిన్నారిపాపా - మీ అమ్మగానీ
మా అమ్మగానీ - లోకాన అందరికితొలి దైవమే
పసిపాప పలికేటి మొదటి మాట
అదే అమ్మా! అమ్మా! అన్న తెలుగు మాట
అనురాగ క్షీరాలు అందించు తల్లీ 
కనిపించు దైవమే కన్నతల్లీ 

ప్రతిచోట దేవుడే కనిపించలేక - అమ్మనే సృష్టించి పంపినాడు
ఏ వేళ మీ యమ్మ నీ వెంట ఉంది
కను పాపలా నిన్ను కాపాడు తుంది

ఓ బుల్లెమ్మ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మా మంచి అక్కయ్య (1970)
సంగీతం: యస్.పి కోదండపాణి
సాహిత్యం: అప్పలాచార్య కొడకండ్ల 
గానం: బసవేశ్వర రావు, కౌసల్య

బుల్లెమ్మ, బుల్లెమ్మ, బుల్లెమ్మ, బుల్లెమ్మ
జలసా బుల్లెమ్మా చిట్టిమ్మ, చిట్టిమ్మ, చిట్టిమ్మ, చిట్టిమ్మ
సినిమా చిట్టిమ్మా - స్టీమరువలె! రివ్వునభలే, దూసుకురావమ్మా

ఓ .... బుల్లోడా బుల్లోడ, బుల్లోడ, బుల్లోడ, బుల్లోడ
దసరా బుల్లోడా! పిల్లోడ పిల్లోడ, పిల్లోడ, పిల్లోడ
సినిమా పిల్లోడా 
బాణము వలే ప్రాణము ఇలా తీయకు పోవయ్యా
వలపులు పులకలు - మెలికలు తిరిగెను
పిల్లా రక్షించూ 
పెనిమిటి ఇతడని పెద్దలు పలికిన రాత్రికి కనిపించూ
అయ్యో చెలీ చచ్చె చలీ 
తొందర పడి చావకు మరీ నీదేలే రా వెచ్చని నా కౌగిలి

మిస మిస జిలుగులు ముసి ముసి నగవులు
ప్రేమతో చిలికించా
అడయార్ చెట్టును - మోర్ మార్కెట్టును
నేనూ చూపించా
సినిమాలలో చేర్పించవా?
తప్పదుకదా - పోదాం పద
తారల మైతే ఎంతో జాలీలే 
ఎవరన్నారురా ఇది లోకమని పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మా మంచి అక్కయ్య (1970)
సంగీతం: యస్.పి కోదండపాణి
సాహిత్యం: డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి 
గానం: ఘంటసాల 

చరణం: 
కొలచిన దేవం వెలి వేసినా కోవెల తలుపులు మూసెనా
యుగయుగాలుగా అబలబ్రతుకున మిగిలిన శాపం ఇదేనా?

పల్లవి: 
ఎవరన్నారు. ఇది లోకమని
కానేకాదు, రుజువై పోయెను నరక మని 

చరణం : 
తన ప్రాణముగా తలచిన అన్నయ్య
నిను కులటాయని నిందించె - పుడమిని తడిపే చలువమబ్బులే
పిడుగు లెందుకో కురిపించె
ప్రణయ పర్యంకమున పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మా మంచి అక్కయ్య (1970)
సంగీతం: యస్.పి కోదండపాణి
సాహిత్యం: డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి 
గానం: ఘంటసాల 

గేయం : 
ప్రణయ పర్యంకమున పవళించు పరువాన
పంచభూతాలలో లీనమైనావా
పూల పల్లకిలోన పులకించువేళ మే
ఘాల పల్లకి పైన వెళ్ళిపోయినావా !

పల్లవి: 
వెళ్ళి రావమ్మాః చెల్లీ వెళ్ళిరావమ్మా
మళ్ళీ జన్మకు ఈ అన్నయ్యకు చెల్లాయిగ జన్మింతువుగానీ

Palli Balakrishna
Shyam Singha Roy (2021)
చిత్రం: శ్యామ్ సింగరాయ్ (2021)
సంగీతం: మిక్కీ జే మేయర్
నటీనటులు: నాని, సాయిపల్లవి, కృతి శెట్టి, మడోన్నా సెబాస్టియన్
దర్శకత్వం: రాహుల్ సంక్రిత్యన్
నిర్మాత:వెంకట్ ఎస్. బోయనపల్లి
విడుదల తేది: 24.12.2021Songs List:పుట్టిందా ఓ అక్షరమే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శ్యామ్ సింగరాయ్ (2021)
సంగీతం: మిక్కీ జే మేయర్
సాహిత్యం: కృష్ణ కాంత్ 
గానం: విశాల్ దద్లాని, అనురాగ్ కులకర్ణి 

పుట్టిందా ఓ అక్షరమే
కాగితపు కడుపు చీల్చే
అన్యాయం తలే తెంచే
అరె కరవాలంలా పదునాకలమేరా

శ్యామ్ సింగ రాయ్
అరె, ఎగసి ఎగసిపడు అలజడి వాడే
శ్యామ్ సింగ రాయ్
అరె, తిరగబడిన సంగ్రామం వాడే
శ్యామ్ సింగ రాయ్
అరె, వెనకబడని చైతన్యం వాడే
శ్యామ్ సింగ రాయ్… టెన్ టు ఫైవ్ సింగ రాయ్
సింగ రాయ్ సింగ రాయ్… సింగ రాయ్ (2)

పటాసుల్నే లిఖిస్తాడు
నిజం కోసం శ్రమిస్తాడు
జనం కోసం తపిస్తాడు
అరె అజ్ఞానానికి పాతర వేస్తాడు

పడుతూ ఉన్నా ప్రతి పుటపైనా
తన నెత్తురు సిరలా పారేరా
మెడలే వంచే రాజులతోనే
కవి ప్రశ్నల యుద్ధంరా
సింధూరం రంగున్న జెండారా

శ్యామ్ సింగ రాయ్
అరె, ఎగసి ఎగసిపడు అలజడి వాడే
శ్యామ్ సింగ రాయ్
అరె, తిరగబడిన సంగ్రామం వాడే
శ్యామ్ సింగ రాయ్
అరె, వెనకబడని చైతన్యం వాడే
శ్యామ్ సింగ రాయ్… టెన్ టు ఫైవ్ సింగ రాయ్
సింగ రాయ్ సింగ రాయ్… సింగ రాయ్ (2)

గర్జించే గొంతేరా
తెల్లోడైనా నల్లోడైనా తేడా లేదురా
స్వాతంత్య్రం నీ స్వప్నంరా
ఏ క్రోదాలు ఉద్వేగాలు నిన్నేం చేయురా

గుడిలో ఉన్నా గడిలో ఉన్నా
స్త్రీ శక్తికి ఇంతటి కష్టాలా
తలలే తెంపే ఆ కాళికకే
చెరబట్టుతూ సంకేతాలా
నీ వల్లే ఈ స్వేచ్ఛే సాధ్యంరా

శ్యామ్ సింగ రాయ్
అరె, ఎగసి ఎగసిపడు అలజడి వాడే
శ్యామ్ సింగ రాయ్
అరె, తిరగబడిన సంగ్రామం వాడే
శ్యామ్ సింగ రాయ్
అరె, వెనకబడని చైతన్యం వాడే
శ్యామ్ సింగ రాయ్… సింగ రాయ్
సింగ రాయ్ సింగ రాయ్… సింగ రాయ్ (2)
ఏదో ఏదో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శ్యామ్ సింగరాయ్ (2021)
సంగీతం: మిక్కీ జే మేయర్
సాహిత్యం: కృష్ణ కాంత్ 
గానం: చైత్ర అంబడిపూడి

ఏదో ఏదో తెలియని లోకమా
ఏదో ఏదో తహ తహ మైకమా

ఐ యామ్ సో ఇన్ టూ యూ
ఐ యామ్ సో ఇన్ టూ యూ
టచ్ మీ లైక్ యూ డు
లవ్ మీ లైక్ యూ వాంట్ ఇట్

ఐ యామ్ సో ఇన్ టూ యూ
ఐ యామ్ సో ఇన్ టూ యూ
ఐ యామ్ సో ఇన్ టూ యూ
ఐ యామ్ సో ఇన్ టూ యూ

కైపే తెర తెగిన పడవా, ఆ ఆ
అలజడుల గొడవా, ఆ ఆ
లోలోపలా మరో తీరమే మరి రమ్మనే
ఎరే వేసిన సాయంత్రమా

నువ్వే నా ఎదురుగా ఉంటే
ఏ మధురిమో తాకే
నీ అధరమే గీసే ఓ చిత్రమే
హాయే వరద నది తీరునా
కనుల ఒడి చేరెను ఈ వేళనా

ఐ యామ్ సో ఇన్ టూ యూ
ఐ యామ్ సో ఇన్ టూ యూ
టచ్ మీ లైక్ యూ డు
లవ్ మీ లైక్ యూ వాంట్ ఇట్

ఐ యామ్ సో ఇన్ టూ యూ
ఐ యామ్ సో ఇన్ టూ యూ
ఐ యామ్ సో ఇన్ టూ యూ
ఐ యామ్ సో ఇన్ టూ యూ

ప్రాణం తీసే ఈ అల్లరే
కళ్ళే మూసే ధ్యానాలే
ఈ చలిచలితో ఇలా ఈ తొందరలో
ఓ తమాషా తెగబడుతూ పరిగెడుతూ
ఉరకలు వేసే ఈ అతిశయమే
పెరిగెనులే కొంచం కొంచం
అంతా సొంతం అంటూ

డోంట్ నో వై
యూ లెట్ ద ఫైర్ ఇన్ మై సోల్
కార్చిచ్చే కళ్ళంచుల్లో… కలలు కలబడగా
మోహం తలుపు తెరిచేనా
తెలిసి పెరిగేనా ఈ వేధన

ఏదో ఏదో… తెలియని లోకమా
ఏదో ఏదో… తహ తహ మైకమా
సిరివెన్నెల పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శ్యామ్ సింగరాయ్ (2021)
సంగీతం: మిక్కీ జే మేయర్
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల 
గానం: అనురాగ్ కులకర్ణి

డుం డక డుం డక డుం డక డుండుం
డుం డక డుం డక డుం డక డుం
డుం డక డుం డక డుం డక డుండుం
డుం డక డుం డక డుం డక డుం

నెల రాజుని… ఇల రాణిని
కలిపింది కదా సిరివెన్నెల
దూరమా దూరమా తీరమై చేరుమా
నడి రాతిరిలో తెరలు తెరచినది
నిద్దురలో మగత మరచి ఉదయించినదా
కులుకులొలుకు చెలి మొదటి కలా

తన నవ్వులలో తళుకు తళుకు
తన చెంపలలో చమకు చమకు
తన మువ్వలలో ఝనకు ఝనకు
సరికొత్త కలా

డుం డక డుం డక డుం డక డుండుం
డుం డక డుం డక డుం డక డుం
డుం డక డుం డక డుం డక డుండుం
డుం డక డుం డక డుం డక డుం

ఓ, ఛాంగురే ఇంతటిదా నా సిరి
అన్నది ఈ శారద రాతిరి
మిలమిలా చెలి కన్నుల
తన కలలను కనుగొని
అచ్చెరువున మురిసి

అయ్యహా ఎంతటిదీ సుందరి
ఎవ్వరూ రారు కదా తన సరి
సృష్టికే అద్దము చూపగ పుట్టినదేమో
నారి సుకుమారి
ఇది నింగికి నేలకి జరిగిన పరిచయమే

తెర దాటి చెర దాటి
వెలుగు చూస్తున్న భామని
సరిసాటి ఎదమీటి
పలకరిస్తున్న శ్యాముని

ప్రియమార గమనిస్తూ
పులకరిస్తోంది యామిని
కలబోసే ఊసులే, ఓ ఓ
విరబోసే ఆశలై, ఓ ఓ

నవరాతిరి పూసిన వేకువ రేఖలు
రాసినదీ నవలా
మౌనాలే మమతలై, ఓ ఓ
మధురాలా కవితలై, ఓ ఓ
తుది చేరని కబురుల
కథాకళి కదిలెను
రేపటి కధలకు మున్నుడిలా

తన నవ్వులలో తళుకు తళుకు
తన చెంపలలో చమకు చమకు
తన మువ్వలలో ఝనకు ఝనకు
సరికొత్త కలా

డుం డక డుం డక డుం డక డుండుం
డుం డక డుం డక డుం డక డుం
డుం డక డుం డక డుం డక డుండుం
డుం డక డుం డక డుం డక డుం

ఇదిలా అని ఎవరైనా
చూపనేలేదు కంటికి
అదెలాగో తనకైనా
తోచనే లేదు మాటకి
ఇపుడిపుడే మనసైన
రేపు దొరికింది చూపుకి

సంతోషం సరసన, ఓ ఓ
సంకోచం మెరిసిన, ఓ ఓ
ఆ రెంటికి మించిన పరవశ లీలను
కాదని అనగలమా

ఆ, కథ కదిలే వరుసనా, ఓ ఓ
తమ ఎదలేం తడిసినా, ఓ ఓ
గత జన్మల పొడవున
దాచిన దాహము ఇపుడే
వీరికి పరిచయమా

తన నవ్వులలో తళుకు తళుకు
తన చెంపలలో చమకు చమకు
తన మువ్వలలో ఝనకు ఝనకు
సరికొత్త కలా (2)

డుం డక డుం డక డుం డక డుండుం
డుం డక డుం డక డుం డక డుం
డుం డక డుం డక డుం డక డుండుం
డుం డక డుం డక డుం డక డుం
ప్రణవాలయ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శ్యామ్ సింగరాయ్ (2021)
సంగీతం: మిక్కీ జే మేయర్
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల 
గానం: అనురాగ్ కులకర్ణి

ప్రణవాలయ పాహి
పరిపాలయ పరమేశి
కమలాలయ శ్రీదేవీ
కురిపించవే కరుణాంబురాశి

ధీంతాన ధీం ధీం తాన, జతులతో
ప్రాణమే నాట్యం చేసే, గతములతో
నామషతమ్ముల నథులతో, ఓ ఓ
నాపైన నీ చూపు ఆపేలా, ఆ ఆఆ

శరణంటినే జనని నాధ వినోదిని
భువన పాలినివే, ఏ ఏఏ
అనాథ రక్షణ నీ విధి కాదటే
మొరవిని చేరవటే
ఏ ఏఏ ఏఏ ఏఏ ఏ ఆ ఆఆ ఆఆ ఆ

నా ఆలోచనే నిరంతరం
నీకు నివాళినివ్వాలనీ
నాలో ఆవేదనే
నువ్వాధరించేలా నివేదనవ్వాలనీ

దేహమునే కోవెలగా… నిన్ను కొలువుంచా
జీవముతో భావముతో… సేవలు చేశా
ప్రతి ఋతువు… ప్రతి కృతువు
నీవని ఎంచా… శతతము నీ స్మరణే నే

ధీంతాన ధీం ధీం తాన, జతులతో
ప్రాణమే నాట్యం చేసే, గతములతో
నామషతమ్ముల నథులతో, ఓ ఓ
నాపైన నీ చూపు ఆపేలా, ఆ ఆఆ

శరణంటినే జనని నాధ వినోదిని
భువన పాలినివే, ఏ ఏఏ
అనాథ రక్షణ నీ విధి కాదటే
మొరవిని చేరవటే
ఏ ఏఏ ఏఏ ఏఏ ఏ ఆ ఆఆ ఆఆ ఆ

దింతాన దింతాన తోం
దింతాన దింతాన తోం
దింతాన దింతాన తోంతార పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శ్యామ్ సింగరాయ్ (2021)
సంగీతం: మిక్కీ జే మేయర్
సాహిత్యం: కార్తీక్
గానం: కృష్ణకాంత్

ఓ నా న్నా న్న… ఓ నా న్నా న్నాయె
ఓ నా న్నా న్న… ఓ నా న్నా న్న
ఓ నా న్నా న్న… ఓ నా న్నా న్నాయె
ఓ నా న్నా న్న న… ఓ నా న్నా న్న

తెర పైన కదిలేలా
కధలేవో మొదలే

తార నింగి దిగి నేలా
కింద నడిచేలా వచ్చేనిలా
బాల కోపాల బాలా
వేషాలు నేడే వేసేనుగా

చూస్తూనే ఆ మతే పోయే ప్రతిదీ ఇక
క్షణాల్లోనే పొగ చేసే ప్రతి సృష్టిగా
మాయ కాదా కంటినే మించిన కన్నురా

ఈ లెన్సుల్లో లైఫునే చూడరా
అన్ని మెరుగై చూపదా
నీడే మెరుపై చూపదా

ఆఆ, ఆ వింతేంటో తీస్తుంటే
కష్టాలే ఎన్నున్నా
ఇష్టంగా తోచేనా, ఆ హా

ఓ నా న్నా న్న… ఓ నా న్నా న్నాయె
ఓ నా న్నా న్న… ఓ నా న్నా న్న
ఓ నా న్నా న్న… ఓ నా న్నా న్నాయె
ఓ నా న్నా న్న న… ఓ నా న్నా న్న

కలలను కంటే… ముగిసిక పోదు
పరుగులతో అవి… నిజమై రావు
కలతలు రానీ… సమయము పోనీ
భరించరా వెన్నే చూపక
నీ కల తీరక చస్తుందా

ఆ రంగులే రెండే కదా
ఆ ఎండే మార్చదా ఏడుగా
రంగేయరా నీ ఆశకే
ఆ వెండి గోడను చేరగా
ఎంతెంత దూరాన గమ్యమే ఉన్నా
నేను సాధించుకోనా..!

ఈ లెన్సుల్లో లైఫునే చూడరా
అన్ని మెరుగై చూపదా
నీడే మెరుపై చూపదా

ఆఆ, ఆ వింతేంటో తీస్తుంటే
కష్టాలే ఎన్నున్నా
ఇష్టంగా తోచేనా, ఆ హా

ఓ నా న్నా న్న… ఓ నా న్నా న్నాయె
ఓ నా న్నా న్న… ఓ నా న్నా న్న
ఓ నా న్నా న్న… ఓ నా న్నా న్నాయె
ఓ నా న్నా న్న న… ఓ నా న్నా న్న

Palli Balakrishna
Sakala Gunabirama (2022)
చిత్రం: సకల గుణాభిరామ (2022)
సంగీతం: అనుదీప్ దేవ్
నటీనటులు: VJ సన్నీ, ఆశిమ నర్వాల్, తరుణి
దర్శకత్వం: వెలిగొండ శ్రీనివాస్
నిర్మాత: సంజీవరెడ్డి
విడుదల తేది: 2022Songs List:సైకో పిల్లా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సకల గుణాభిరామ (2022)
సంగీతం: అనుదీప్ దేవ్
సాహిత్యం: రఘురాం 
గానం: అమిత్ త్రివేది 

హేయ్ నిన్నెలా పుట్టించాడు బ్రహ్మ
హేయ్, ఏమున్నావే నా సత్యభామ
నడుమువంపున దాచిన అందం
నరము నరము చేసెను ధంధం

కురుల కొడవలి చెయ్యకే సిద్ధం
కంగారు పెంచేసి బంగారు నను చంపకే

సైకో… సైకో పిల్లా
సైకో… సైకో పిల్లా

ముక్కుపై కోపమే
కవులు రాయని కావ్యమే
వెతకనా తెలుగులో
కొత్త అక్షరమే

మూతిపై విరుపులే
అలక చిలకల పలుకులే
నవ్వులే విసరకే
ఏ, యుద్ధమే మొదలెట్టకే

చెలియా చెలియా చెలియా
మనవే వినవే చెలియా
సఖియా సఖియా సఖియా
రభస రేపకే గుండెలో సఖియా

సైకో… సైకో పిల్లా
సైకో… సైకో పిల్లా
(సైకో సైకో సైకో సైకో)
సైకో పిల్లా
(సైకో సైకో సైకో సైకో)
నేనే స్పెషలు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సకల గుణాభిరామ (2022)
సంగీతం: అనుదీప్ దేవ్
సాహిత్యం: సింహాచలం మన్నేల
గానం: సాహితికాంత్ గాలిదేవర, వినాయక్ 

నేనే స్పెషలు
ఏ పొరపాటో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సకల గుణాభిరామ (2022)
సంగీతం: అనుదీప్ దేవ్
సాహిత్యం: సింహాచలం మన్నేల
గానం: ప్రదీప్ కుమార్

ఏ పొరపాటో ఏమరపాటో
ఊహించని చిత్రం గీసే
ఏ తడబాటో యే గ్రహపాటో
ఉరి అంచున వేలం వేసే
ఉనికినిచాటే ఆరాటం ఊపిరి కోలాటం

యే ప్రశ్నకి బదులో తెలుసా
రేపటి పూటే పోరాటం బ్రతుకులో జంఝాటం
మిను మినుగు మిణుగురులా మెరిసే ఆశల ఉబలాటం

కలవరమో కనికరమో
అబినయమో అనుభవమో
కలవరమో కనికరమో
అబినయమో అనుభవమో
ఆ దైవం అందించే జూదాలే కోరికలే

నీ రాతమార్చే విధాత లేడు
నీ వెంట నడిచే నీడే ఏమంటాడూ
గతముని తీగ తెంచిన నిజముకి తల వంచిన
తొలకరి స్నేహం తగవుతో విడిచి
ముసురున మునకే తప్పే కదా
పలకని పైకం పరుపున పరిచి
ఎదసడి మరుపే ముప్పేకదా

రంగుల తెరలేపిన కాలం
వివరించదు కథనం గుర్తించు నీ పాత్రని
ప్రేమను నటియించిన మాత్రం నిలవదు ఏ బంధం
ఏ పుస్తకము చూపని కథ రాసేను కదరా విధి

కలవరమో కనికరమో
అబినయమో అనుభవమో
కలవరమో కనికరమో
అబినయమో అనుభవమోచల్ చల్ చలో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సకల గుణాభిరామ (2022)
సంగీతం: అనుదీప్ దేవ్
సాహిత్యం: మన్నెల సింహాచలం 
గానం: హేమచంద్ర 

చల్ చల్ చలో మనసే నీకోసం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సకల గుణాభిరామ (2022)
సంగీతం: అనుదీప్ దేవ్
సాహిత్యం: ఫనికుమార్
గానం: PVNS రోహిత్

మనసే నీకోసం ముందుకు తోస్తుందే
అరెరే అని కొంచం చెంత చేరవే
మొత్తం నీ ధ్యాసే నింపేసుకున్నానే
నిత్యం నీ ఊసే వెంటాడెనే

ఏమి పిల్లరా… మాయే చల్లెరా
తార జువ్వరా… మెరిసెరా

ఏమి పిల్లరా… అబ్బో ఏం కళ్ళురా
విరిసే హరివిల్లురా… రంగులే నింపెరా

Palli Balakrishna Tuesday, December 21, 2021
Arjuna Phalguna (2022)
చిత్రం: అర్జున ఫాల్గుణ (2022)
సంగీతం: ప్రియదర్శన్ బాలసుబ్రహ్మనియమ్
నటీనటులు: శ్రీ విష్ణు , అమ్రిత అయ్యర్ 
దర్శకత్వం: తేజ మర్ని
నిర్మాత: నిరంజన్ రెడ్డి , అన్వేష్ రెడ్డి 
విడుదల తేది: 2022Songs List:గోదారి వాళ్ళే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అర్జున ఫాల్గుణ (2022)
సంగీతం: ప్రియదర్శన్ బాలసుబ్రహ్మనియమ్
సాహిత్యం: చైతన్య ప్రసాద్ 
గానం: అమల చేబోలు , అరవింద్ మురళి 

పచ్చాని ఊళ్ళే సందమామ
ఏడ సూడు నీళ్ళే సందమామ
బంగారు మట్టే సిరి పండేనిట్టా
ముత్యాల ముగ్గల్లే ముంగిళ్ళలో
అందాలు చిందాడే అందరిలో

గోదారి వాళ్ళే సందమామ
భలేటోళ్లులే సందమామ
లేత కొబ్బరంటి మనసువాళ్ళే
పూతరేకు కన్నా తియ్యనోల్లే, హో హో


అరె కొట్టాలి ఈతనే… ఈ పంట వాగుల్లో
కొమ్మచ్చులాడాలే… కొత్తల్లే తోటల్లో
ముంజికాయ బండి… ముందుకెళ్ళమండి
కొబ్బరాకు బూర సన్నాయే

కింగులాగ మారి… గేదె మీద స్వారీ
పాల ఐస్ కోరి తిన్నారే
ఇక కట్టాలి పిచ్చుక గూళ్ళు
తన్నేసి వెల్తే వెల్లు

దొంగాటలు దోబూచులు
చల్లాలి ఉప్పు కారం
పుల్లాని మామిడి ప్రాణం
గోలి సోడా గోలే కదా

గోదారి వాళ్ళే సందమామ
భలేటోళ్లులే సందమామ
మట్టగిడస లాంటి మనసు వాళ్ళే
మట్టికుండలాగ చల్లనోల్లే, ఓ ఓ

అరె ఈనాటి వీళ్ళే… కసున్న కుర్రోల్లే
సమస్యలెన్నున్నా… సరదాల సోగ్గాల్లే
సినిమాల మోజు… హీరోలాగ ఫోజు
రచ్చరచ్చ రోజు చేస్తారే

పాత ఆటలన్నీ చాటుకెళ్ళిపోయే
క్రికెట్టు అంటే ప్రాణమిస్తరే
అరె సైకిల్లు చాల్లే బాసు
బైకుంటే రేసే రేసు

పోటీపడి పోరాడగా
ద్వేషాలు రోషం కన్నా
స్నేహాలు ఎంతో మిన్న
అంటారురా సంతోషంగా

గోదారి వాళ్ళే సందమామ
భలేటోళ్లులే సందమామ
ఆసికాలు ఆడే అల్లరోళ్లే
భేషజాలు లేని బుజ్జిగాళ్ళే

కాపాడేవా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అర్జున ఫాల్గుణ (2022)
సంగీతం: ప్రియదర్శన్ బాలసుబ్రహ్మనియమ్
సాహిత్యం: చైతన్య ప్రసాద్ 
గానం: మోహన భోగరాజు , అరవింద్ మురళి 

ఏదేమైనా కానీ రానీ లేరా పోరా
మీలా మీరే సాగి పోవాలే

కాపాడేవా రాపాడేవా వేటాడేవా
నువ్ మా తోడే కాలేవా దేవీ, ఓ ఓ

ఏ, అమ్మోరిలో ధమ్మే నువ్వై
కత్తే పట్టుకుంటావో
మండుతున్న నిప్పురవ్వై
నువ్వే దూసుకొస్తావో

ఓ, వచ్చేయ్ వచ్చేయ్
అర్జునుడల్లే వచ్చేయ్
కొట్టేయ్ కొట్టేయ్
ఫల్గునుడల్లే కొట్టేయ్

జంకావంటే మేకల్లే చంపేస్తారే
పంజా ఎత్తి సై అంటే జై అంటారే
పులే అవుతావో… బలే అవుతావో
నువ్వే తేల్చాలి నడుంబిగించి

కాపాడేవా రాపాడేవా వేటాడేవా
నువ్ మా తోడే కాలేవా దేవీ, ఓఓ ఓ

హే, ఇల్లే దాటి ఇట్టాగ వచ్చేసామే
కష్టాలన్నీ ఇష్టంగా మోస్తున్నామే
రేపెట్టుందో ఎటేపెల్తుందో
భయాలొగ్గేసి వచ్చాం తెగించి

అదిరా అదిరా రా… అర్జునకై
అడ్డుతలక ఫాల్గుణకై రా
ఒక తియ్యని మాటతో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అర్జున ఫాల్గుణ (2022)
సంగీతం: ప్రియదర్శన్ బాలసుబ్రహ్మనియమ్
సాహిత్యం: చైతన్య ప్రసాద్ 
గానం: శ్రేయ అయ్యర్, సస్వాత్ సింగ్

ఒక తియ్యని మాటతో కళ్ళు మెరిసే
ఒక చల్లని చూపుతో గుండె తడిసే
ఎదలోపల ప్రేమల వెల్లువెగసే
చిరునవ్వుల పువ్వుల వెల్లివెరిసే

మనసూయల ఊగినదే
ఎద సవ్వడి సాగినదే
వయసల్లరి చేసినదే
ఈ స్నేహంలో

ఒక తియ్యని మాటతో కళ్ళు మెరిసే
ఒక చల్లని చూపుతో గుండె తడిసే
ఎదలోపల ప్రేమల వెల్లువెగసే
చిరునవ్వుల పువ్వుల వెల్లివెరిసే

చిన్నారి నీ చెలిమి… కళ్లారా కన్నాను
కాపాడుకుంటాను నా కంటిపాపను
నీ జంటకలిశా… నీ వెంట నడిచా
నీ గుండె తరిచా… నా గుండె పరిచా

రావే వెన్నెలా నా కన్నె లేడీలా
చాటుమాటు వేళల్లో… స్వీటు ముద్దులా
(అడుగేయాలిలే ఈ ప్రేమ… ఒకటవ్వాలిలా)

నన్ను మరిచే… నే ఒళ్ళు మరిచే
నిన్ను కలిశాక… పిచ్చి పిల్లనే
నా నీవు, నే నేను
సుందరుడా, ఓ సుందరుడా
ఎందుకురా ఈ గుండె దడ
విందులకే ఏం తొందరయా, హే ఏ ఏ ఏ

వయసన్నది ఆగదు
మనసన్నది దాగదు
నిను ఎన్నడు వీడదు
ఏం మాయో..!!

ఒక తియ్యని మాటతో కళ్ళు మెరిసే
ఒక చల్లని చూపుతో గుండె తడిసే
ఎదలోపల ప్రేమల వెల్లువెగసే
చిరునవ్వుల పువ్వుల వెల్లివెరిసే

అవునా చెలియా..!
మదిలో మదివై రావా
సరదా నదిలా చిందేయనా
# పాట సాహిత్యం

 
Song Details# పాట సాహిత్యం

 
Song Details# పాట సాహిత్యం

 
Song Details

Palli Balakrishna Monday, December 20, 2021

Most Recent

Default