Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Soggade Chinni Nayana (2016)
చిత్రం: సోగ్గాడే చిన్నినాయనా (2016)
సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్
నటీనటులు: నాగార్జున , రమ్యకృష్ణ , లావణ్య త్రిపాఠి, అనసూయ, అనుష్క 
దర్శకత్వం: కళ్యాణ్ కృష్ణ కుసరాల
నిర్మాత: నాగార్జున
విడుదల తేది: 15.01.2016Songs List:అరె డిక్క డిక్క డుం డుం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సోగ్గాడే చిన్నినాయనా (2016)
సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్
సాహిత్యం: భాస్కరభట్ల
గానం: అక్కినేని నాగార్జున, ధనుంజయ్, మోహన భోగరాజ్

అబ్బబబ్బ వాసివాడి తస్సాదియ్య
అది లెక్క
హెలొ హెలొ మైక్ టెస్టింగ్
1 2 3
అ వస్తుంది వస్తుంది
ఓ కె స్టార్ట్
డొంగ డొంగ డొంగ్ డొంగ్
డొంగ డొంగ డొంగ్ డొంగ్
డొంగ డొంగ డొంగ్ డొంగ్
ఎ పాడండె
డొంగ డొంగ డొంగ్ డొంగ్
డొంగ డొంగ డొంగ్ డొంగ్
డొంగ డొంగ డొంగ్ డొంగ్
ఏస్కొ

మొంత లోకల్లొ ఊరిస్త ఉంటె
ఒ సుక్క ఏసెయ్యరొ
కరెచ్ట్
ఒంటిలొ వేడి తన్నేస్త ఉంటె
ఓ పట్టు పట్టేయరో
రైటొ
కల్లు కోసం ఒచ్చినోడు
ముంత దాచి పెట్టుకోడు
కల్ల ముందు అందం ఉంటె
తస్సదీయ తప్పుకోడు
సంబరాలు చేసుకోరె
సొగ్గాడె చిన్ని నాయనా
హొయ్

అరె డిక్క డిక్క డుం డుం
డిక్క డిక్క డుం డుం
డిక్క డిక్క డుం డుం (2క్ష్)

అబ్బబబ్బ ఎం ఊప్తున్నారె
తుర్ర్ర్ర్ర్ర

యొ యొ యొ యొ యొ యొ
యె యె
యొ యొ యొ యొ యొ యొ
యె
అరె మూడొచినప్పుడె
చింగిలాల్లొ
నువ్ గోడెక్కి దూకరొ
చింగిలాల్లొ
మరి నాలాగ ఎవ్వడు
చింగిలాల్లొ
నీకు బొట్టెట్టి చెప్పడు
చింగిలాల్లొ
అరె గొంతులోకి జారుతున్న
ఒక్కొక్క చుక్క
గంతులేసి ఆడమన్నదె
అరె పుట్టు మచ్చ చూశగానె
లేని పోని ఉక్క
చుట్టు ముట్టి చంపుతున్నదె
గంప గుట్టకొస్తవ
గాజుల్ని తెస్తను
పంపు షెడ్డు కొస్తవ
పట్టీలు తెస్తను
వంగ తోటకొస్తనంటె
రాసి ఇస్త వీలు నామ
హొయ్

ఒయ్ వస్తవ
అక్కడ్ర ఇక్కడ్ర అంటున్నవ్
ఇంతకి ఎంచేత్తవేంటి
ఇంకేం ఉంది
డిక్క డిక్క డుం డుం
డిక్క డిక్క డుం డుం
డిక్క డిక్క డుం డుం
అరె డిక్క డిక్క డుం డుం
డిక్క డిక్క డుం డుం
డిక్క డిక్క డుం డుం

గోడ చాటుకెల్లి
ఆడ ఈడ గిల్లి
డిక్క డిక్క డుం డుం

అరె ఆరె ఆరె
కుర్రోడు సూపరొ
చింగిలాల్లొ
బోలెడున్నాది మ్యాత్తరొ
చింగిలాల్లొ
పాంతు చెక్కాడు చూడరొ
చింగిలాల్లొ
ఇంక తగ్గేది లేదురొ
అరె తేనె తీగ కుట్టినట్టు
చెప్పలేని చోట
నొప్పి నొప్పి నొప్పిగున్నది
అరె లేని పోని కొరికేదొ
రంకలేసుకుంటు
రయ్యి రయ్యి రయ్యి మన్నది
ఆవలింతలన్నవె రావేంతి
ఇప్పుటు
కౌగిలింత ఒక్కటె
కావలి ఇప్పుడు
ముట్టుకుంటె కందిపోయె
అందం ఉన్న చిన్నదాన

అగ్గది ఇప్పుడు మొదలవ్ద్ది చూడు
ఏంటది
అరె డిక్క డిక్క డుం డుం
డిక్క డిక్క డుం డుం
డిక్క డిక్క డుం డుం
అంటె
అరె మోగిపోద్ది డప్పు
నిప్పు మీద ఉప్పు
డిక్క డిక్క డుం డుంనిమిషంలొ పడగొట్టు
పైవాడె నీజట్టు
నిను తాకలేరు ఒట్టు
నీ నవ్వే హాయిగా వుంది పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సోగ్గాడే చిన్నినాయనా (2016)
సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్
సాహిత్యం: బాలాజి
గానం: శ్రేయ ఘోషల్, ధనుంజయ్

నీ నవ్వే హాయిగా వుంది
ఈ ఊసే కొత్తగ వుంది
ఇన్నిన్నాళ్ళు ఇంత మాయ
ఏమైపోయింది
నీ మాటే నా మౌనంలో
నీ శ్వాసే నా గుండెల్లో
నన్ను నేను చూసుకుంటా
అచ్చంగా నీలో
ఏంటండి సారూ మీరేనా మీరు
ఈ ప్రేమలో మహ ముద్దుగున్నారు
హొ హొ హొ హొ హొ

నీ నవ్వే హాయిగా వుంది
ఈ ఊసే కొత్తగ వుంది
ఇన్నిన్నాళ్ళు ఇంత మాయ
ఏమైపోయింది

ప్రతిక్షణమూ మనసుపడీ
కలలుకనే నేనే అర్ధం కానా
రుస రుసలే చూపిస్తున్న
నను దూరం చేస్తూవున్నా
నాకోసం ఓ క్షణమయినా
ఆలోచిస్తే చాలన్నా

నిన్నల్లో ఊపిరి నువ్వే
నా రేపటిలో ఆయువు నువ్వే
నీకోసమే నే మారన
నీతోడిలా నాతోడుగా వుంటే
హొ హొ హొ హొ హొ

నీ నవ్వే హాయిగా వుంది
ఈ ఊసే కొత్తగ వుంది
ఇన్నిన్నాళ్ళు ఇంత మాయ
ఏమైపోయింది

తడబడితే పెదవులిలా
కనపడదా నాలో నీపై ఆశ
నీ చల్లని మాటల కోసం
లోలోపల ఎదురే చూసా
నీ ముద్దుముచ్చట కోసం
పడిగాపులు ఎన్నో కాసా

చుక్కల్లో జాబిలి నువ్వే
నా గుండెల్లో వెన్నెల కావే
నీ శ్వాసలో ఈ గాలిలా
నూరేళ్ళిలా నే వుండిపోతాలే
హొ హొ హొ హొ హొ

నీ నవ్వే హాయిగా వుంది
ఈ ఊసే కొత్తగ వుంది
ఇన్నిన్నాళ్ళు ఇంత మాయ
ఏమైపోయింది
నీ మాటే నా మౌనంలో
నీ శ్వాసే నా గుండెల్లో
నన్ను నేను చూసుకుంటా
అచ్చంగా నీలో
ఏంటండి సారూ మీరేనా మీరు
ఈ ప్రేమలో మహ ముద్దుగున్నారు
హొ హొ హొ హొ హొ హోహోవస్తానె వస్తానె పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సోగ్గాడే చిన్నినాయనా (2016)
సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం: హరిహరన్, కౌశల్య

ఏనాడొ రాసున్నాదె
కనుకె నువ్ తోడయ్యావె
ఈ జన్మకు నాకు ఇంకేం కావాలె
హో ఓ
హొయ్ హొయ్ హొయ్ హొయ్
జగమేలె సంబరమేలె
నీ జతలొ నేనున్నాలె
ఈ జన్మకు నాకింకేం కావాలె
నిదరెందుకే
నిజమెందుకె
నీ కలల గాలి
నాకు హాయి ఊయలె
ఎ వస్తానె వస్తానె
నీ వెంటే వస్తానె
వస్త వస్త వస్తానె
నీ వెంటె వస్తానె
వస్తానె వస్తానె
నీ వెంటే వస్తానె
వస్త వస్త వస్తానె
నీ తోనె వస్తానె

హో నినుగాని కలవక పోతె
అసలేమయ్యేదొ ప్రానం
హో నీ అడుగున అడుగవ్తుంటె
తెలియదులె కాలం దూరం
ప్రపంచమె ఒ కొంచమై
నీల మారి
ప్రతి క్షనం సుమనోహరం
ఊఒ ప్రతి పుట్టుకలొ నిను కట్టుకొనేల
అడిగా బహుమానం

వస్తానె వస్తానె
నీ వెంటే వస్తానె
వస్త వస్త వస్తానె
నీ తోనె వస్తానె

నీతోనె ప్రతి ష్రీకారం
వద్దంట వర్జం వారం
ఆకాసం నా మమకారం
అది నీకేలె బంగారం
హొ దేహం ప్రానం అన్ని సగం
నువ్ లేకుంటె
సగం సగం నా జీవితం
నేనత సూన్యం నా సంతోషం
అంతా నీ సొంతం
వస్తానె వస్తానె
నీ వెంటే వస్తానె
వస్త వస్త వస్తానె
నీ తోనె వస్తానె
వస్తానె వస్తానె
నీ వెంటే వస్తానె
వస్త వస్త వస్తానె
నీ తోనె వస్తానె

ఏనాడొ రాసున్నాదె
కనుకె నువ్ తోడయ్యావె
ఈ జన్మకు నాకు ఇంకేం కావాలె
హో ఓ
నిదరెందుకే
నిజమెందుకె
నీ కలల గాలి
నాకు హాయి ఊయలె
హె వస్తాలె వస్తాలె
నీ వెంటే వస్తాలె
వస్తా వస్తా వస్తాలె
నీ వెంటే వస్తాలె
వస్తాలె వస్తాలె
నీ వెంటే వస్తాలె
వస్తా వస్తా వస్తాలె
నీ తోనె వస్తాలె

ఉంటాలె ఉంటాలె పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సోగ్గాడే చిన్నినాయనా (2016)
సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం: మాళవిక

చిరుగాలిల నలువైపుల
నీ హాయి స్పర్ష నను వీడిపోదులె
ఉంటాలె ఉంటాలె
నీ వెంటె ఉంటాలె
ఏనాడైన ఎప్పటికైన
నీతొ ఉంటాలె
ఉంటాలె ఉంటాలె
నీ వెంటె ఉంటాలె
నేడొ రేపొ ఏనాడొ
నీ జంటై ఉంటాలె

ఏనాడొ రాసుందేలె
కనుకె నే తోడైయ్యానె
ఈ జన్మకు నాకు ఇంకేం కావాలె
చిరునవ్వుల తిరునాల్లాంటి
నీ ప్రేమను చవి చూసాలె
ఈ జన్మకు నాకు ఇంకేం కావాలె
చిరుగాలిలా ననువైపులా
నీ హాయి స్పర్ష నన్ను వీడిపోదులె

ఉంటాలె ఉంటాలె
నీ వెంటె ఉంటాలె
ఏనాడైన ఎప్పటికైన
నీతొ ఉంటాలె
ఉంటాలె ఉంటాలె
నీ వెంటె ఉంటాలె
నేడొ రేపొ ఏనాడొ
నీ జంటై ఉంటాలె
అద్ధిర బన్నా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సోగ్గాడే చిన్నినాయనా (2016)
సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్
సాహిత్యం: కృష్ణ కాంత్
గానం: అనూప్ రూబెన్స్, దేవ్,  ధనుంజయ్, రఘురామ్, సంపత్, లోకేష్

అద్ధిర బన్నా
అద్ధిర బన్న పట్టు పట్టు
పడచులంత చుట్టు ముట్టు మన్మదుడె వచ్హినట్టు
మంత్రమేసి లాగినట్టు
దోర మీస గట్టు
అరె తెల్ల పంచ కట్టు
వీడి చూపె కనికట్టు
పిల్ల పడకపోతె ఒట్టు

అద్ధిర బన్నా
అద్ధిర బన్న పట్టు పట్టు
పడచులంత చుట్టు ముట్టు మన్మదుడె వచ్హినట్టు
మంత్రమేసి లాగినట్టు

అద్ధిర బన్న బంగారజ
సొగ్గాడికేర తగ్గడులేర
కన్నె పిల్లల సుర్రు సుమ్మెర
కొంటె చేష్టలె దుమ్ము దుమ్మెర
అరె పాపలున్న ఇల్లు
అరె నీకవి అత్తిల్లు
నిను మెచ్హె వాకిల్లు
ర రమ్మన్నవి వెల్లు

అద్ధిర బన్నా
అద్ధిర బన్న కొట్టు కొట్టు
పిడికిలిభిగ పట్టి కొట్టు
పదీతె ఇక లేవనట్టు
మల్లెప్పుడు పుట్టనట్టు
ఎందరున్న చుట్టు
సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సోగ్గాడే చిన్నినాయనా (2016)
సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్
సాహిత్యం: అనంత శ్రీరాం 
గానం: సత్యయమిని, నూతన్ మోహన్, వినాయక్

(ఈ పాట నాగేశ్వరరావు నటించిన ఆస్తిపరులు (1966) సినిమాలో నుండి రీమిక్స్ చేశారు)


అరేయ్ చెక్కెరకేళి చిన్నోడే
చుక్కలు చూపే చందురుడే
సుర్రు మంటూ వచ్చాడొచ్చాడే ఏ

హే గంధము గట్రా పూయండే
విందులు సిద్ధం చెయ్యండేయ్
వున్నదంతా వడ్డించేయండేయ్ ఏ

కట్ట కట్టి అందాలన్నీ నా మీదకి వస్తుంటే
పట్టి పట్టి నన్నే చూసి ఇట్టా కవ్విస్తూ ఉంటే
ఎట్టా తప్పుకుంటా సెప్పండే ఏ ఏ ఏ

సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా ఒక్క పిట్టనైన కొట్టలేడు సోగ్గాడు
సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా వీడు సిగ్గులెక్క యెట్టినాడు సోగ్గాడు సోగ్గాడు

చూపు కలిపాడంటే మనసు దోచేస్తాడే
మాట కలిపాడంటే మౌల్డ్ -ని చేసేస్తాడే
అర్రెర్రేర్రీ అయ్యో ఆఅవలించామ ఆశ లెక్కెడతాడే
మంచోడమ్మా మంచోడనుకుంటే
అడ్డెడ్డెడ్డే మంచాలేక్కి మల్లెలు చల్లాడే

అదిరబాన్న్న అప్సరలంతా వెంట వెంట పడుతూవుంటే
దుడుకెట్టా దాక్కుంటాదే ఏ ఏ ఏ ఏ

సోగ్గాడే సోగ్గాడే సోగ్గాడే
సోగ్గాడే సోగ్గాడే సోగ్గాడే
సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా ఒక్క పిట్టనైన కొట్టలేడు సోగ్గాడు
సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా ఒక్క పిట్టనైన కొట్టలేడు సోగ్గాడు సోగ్గాడు

జిల్లా మొత్తం మీద ఇలాంటోడే లేడే
పిల్లాడప్పటినుండి పిల్లనగ్రోవుదాడే
నవ్వే కవ్వం చేసి ప్రాణం చిలికేతాడే
అన్యం పుణ్యం తేలేదనుకుంటే
అడ్డెడ్డెడ్డే అన్ని అన్నిచుసేతున్నాడే

ఒప్పుల కుప్ప ఒంపుల తిప్పా
సోకులా దెబ్బ ముద్దుల డబ్బా
నాకేం తెలుసు ఇది తప్పా హే హే హే

సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా ఒక్క పిట్టనైన కొట్టలేడు సోగ్గాడు
సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా ఒక్క పిట్టనైన కొట్టలేడు సోగ్గాడు సోగ్గాడుMost Recent

Default