Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Chilakkottudu (1997)చిత్రం: చిలక్కొట్టుడు (1997)
సంగీతం: కోటి
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యస్. పి. బాలు, చిత్ర
నటీనటులు: జగపతి బాబు, రాజేంద్ర ప్రసాద్, రమ్యకృష్ణ , మధుబాల, గౌతమి, కస్తూరి, ఇంద్రజ
దర్శకత్వం: ఇ. వి. వి. సత్యన్నారాయణ
నిర్మాత: యమ్.బాలాజీ నాగలింగం
విడుదల తేది: 1997

అదరహో అందమ ఖజురహో శిల్పమా
అదుముకో స్నేహమ ముదిరిపో మోహమా
అదరహో అందమ ఖజురహో శిల్పమా
అదుముకో స్నేహమ ముదిరిపో మోహమా
ఓ... ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ...
మదిలో దాహాలు మధువే కోరేను
పెదవే అందించుమా

అదరహో అందమ ఖజురహో శిల్పమా
అదుముకో స్నేహమ ముదిరిపో మోహమా
అదరహో అందమ ఖజురహో శిల్పమా
అదుముకో స్నేహమ ముదిరిపో మోహమా
ఓ... ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ...
మదిలో దాహాలు మధువే కోరేను
పెదవే అందించుమా

అదరహో అందమ ఖజురహో శిల్పమా
అదుముకో స్నేహమ ముదిరిపో మోహమా

చిటపట చినుకుగ చేరేదా
మిల మిల కుళుకులు మీటేదా
తడిసిన తళుకును తాకేదా
ఆపకే ఓ పై ఎద
తొలి తొలి తహా తహా చూపేదా
తెలియని తపనలు చెప్పేదా
నిలువున ముడిపడి పోయేదా
కమ్ముకుపో తుమ్మెద
మడి తాళం తీసేయ్ రాధా ఓ...
తడి తాళం వేసేయ్ రాదా ఓ...
హొయ్ తకతై సయ్యాట
అడిగే ఈ పూట ఒకటై పోదాం పద

అదరహో అందమ ఖజురహో శిల్పమా
అదుముకో స్నేహమ ముదిరిపో మోహమా

చిలిపిగ చిదిమెట నీ చూపు
కలగక కసిగల ఓ కైపు
ఎగబడి తడమకు కాసేపు
అబ్బా చాల్లేవయ్యా
బరువుగ పెరిగిన నీ రూపు
మగ జత ఎరగని ఆ షేపు
కరువుగ జరిగెను నా వైపు
ఆజా చెప్పేయమ్మో
అది మాటల్తో చెప్పాలా ఓ...
మరి మోమాటం చూపాలా ఓ...
ఎదుటే ఉన్నాను ఇదిగో అన్నాను
ఇంకేం కావాలయ్యో

అదరహో అందమ ఖజురహో శిల్పమా
అదుముకో స్నేహమ ముదిరిపో మోహమా
ఓ... ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ...
ఓ మదిలో దాహాలు మధువే కోరేను
పెదవే అందించుమా
**********   **********   ***********చిత్రం: చిలక్కొట్టుడు (1997)
సంగీతం: కోటి
సాహిత్యం: భువనచంద్ర
గానం: యస్. పి. బాలు, చిత్ర

అందవే అందమా అంది అందాల
గంధాలు అందించు ఆనందమా
అంతలో ఆత్రమ ప్రేమ వల వేసి
ఒడి చేరి వలపించె ఉల్లాసమా
అందుకో పాట అందని పైట
ఆపవా ఆట అల్లరి వేట
అంచక్క ఇంచక్క ఎంచక్క
సయ్యాట సాగాలి రావే నా శ్వేత

అంతలో ఆత్రమ ప్రేమ వల వేసి
ఒడి చేరి వలపించె ఉల్లాసమా

కొంటె చూపు గుచ్చావంటే
ఇంటి మేకు సెంటై పోతా
కౌగిలించు కున్నావంటే
ఒంటి మీద షర్టైపోతా
షేపు చుస్తే వీపే కాదది ఐరోప
కిస్సు కొట్టకుంటే తప్పే ఓ పాపా
జట్టుకట్టి ఎట్టగొట్ట పట్టావయ్యో నా గుట్టు
పట్టినాక ప్రాణాలైన పెట్టేసేయ్నా తాకట్టు
మత్తుకమ్ముకున్నాదయ్యో
తస్సాదియ్య ఓ మైనరు

అందవే అందమా అంది అందాల
గంధాలు అందించు ఆనందమా

చెంత చేరి జల్సా రాయ
చెయ్యమాకు ఏదో మాయ
ఘాటు ప్రేమ పుట్టే వేళ
నాటు ముద్దె నందామయ్య
కొత్తగా ఉందోయబ్బా కోలాటం
కమ్మగా చూపించేయ్రో కైలాసం
ఏమి చాన్సు కొట్టారమ్మో
తస్సాదియ్య టైలర్స్
కళ్ళుతిరిగి పడ్డారేమో
తీసేవేళ కొలతల్స్
క్లోజు షాట్ తీశావంటే
క్లోజై పోనా ఓ దేవద

అందవే అందమా అంది అందాల
గంధాలు అందించు ఆనందమా
అంతలో ఆత్రమ ప్రేమ వల వేసి
ఒడి చేరి వలపించె ఉల్లాసమా
ఓ అందుకో పాట అందని పైట
ఆపవా ఆట అల్లరి వేట
అంచక్క ఇంచక్క ఎంచక్క
సయ్యాట సాగాలి రావే నా శ్వేత
*********   *********   *********చిత్రం: చిలక్కొట్టుడు (1997)
సంగీతం: కోటి
సాహిత్యం: సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ
గానం: యస్. పి. బాలు, చిత్ర

ఓ ఓ ఓ... ఓ ఓ ఓ...
ఆ... ఆ... ఆ... ఆ...ఆ... ఆ...

ముద్దుకోరి వచ్చిందమ్మ భామ
అదిరే ప్రేమతో తో తో తో తో తో
వయసే దాచేసుకుంది దాహం
మనసే దోచేసుకుంది మొహం
సొగసే పంచేసుకుంది తాపం
తెలిసే పెంచేసుకుంది మైకం
సరసాల వేళాయెరో...

ముద్దుకోరి వచ్చిందమ్మ భామ
అదిరే ప్రేమతో తో తో తో తో తో

ప్రియతమ ప్రియ మధురమ
పలుకుమ చెలి పరువమ
అలా అలా మనం చేరువై ఒకే జంటగా
ప్రణయమ సుధా సారమ
పిలుపుతో ఎదే తెలుపుమ
పెదాలపై పదం రాసుకో మహా ముద్దుగ
చలి వేసి గిలి గిలి గిలి గిలి  గింతల్లో వింతల్లో
నిలువెల్ల చుర చుర చురకల చూపుల్లో కైపుల్లో
నీ చెంగు వెంటా నే చేరుకుంటా
నా ముద్దు పంట పండించుకుంట ట...
మెళికే లాగింది కన్నె భామ
మొలకే వేసింది కొత్త ప్రేమ
కమ్మేసుకో మోహామా...

ముద్దుకోరి వచ్చిందమ్మ భామ
అదిరే ప్రేమతో తో తో తో తో తో

నరవరా మహా చొరవరా
ఎదలలో ఏదో గొడవరా
చాలకిగ భలే పెత్తనం చలాయించుకో
మిళ మిళా మిణుక్ మెరుపులా
తళ తళా తళుక్ తారలా
గులాబిలా చెలి సొంపులే
ఘుమాయింపులే
మది నిండా మధురిమ రిమ రిమ ప్రేమల్లో ఊహల్లో
కదిలిస్తే తకదిమి దిమి దిమి వేగంలో తాళంలో
రమ్మంటే రానా నీదాన్ని కానా
రప్పించుకుంటా రంగేళి జాణ రావే రావే...
కడితే కౌగిల్లు కట్టుకోరా
పడితే పంతాలు పట్టు చాల
నీ హద్దు దాటేసుకో...

ముద్దుకోరి వచ్చిందమ్మ భామ
అదిరే ప్రేమతో తో తో తో తో తో
వయసే దాచేసుకుంది దాహం
మనసే దోచేసుకుంది మొహం
సొగసే పంచేసుకుంది తాపం
తెలిసే పెంచేసుకుంది మైకం
సరసాల వేళాయెరో...*********   *********   *********చిత్రం: చిలక్కొట్టుడు (1997)
సంగీతం: కోటి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్. పి. బాలు, చిత్ర

ఆ పచ్చి పచ్చి ప్రాయం గిచ్చి గిచ్చి గాయం
గుచ్చి గుచ్చి చూడకురా
పిచ్చ పిచ్చ అందం రెచ్చగొట్టె తాపం
చిచ్చుపెట్టి చంపకిలా
కుర్ర కుమారం కూకుంటె నేరం
కుర్ర కుమారం కూకుంటె నేరం
తొంగుంటె ఎట్టాగబ్బయ్యా యా యా

పిచ్చ పిచ్చ అందం రెచ్చగొట్టె తాపం
చిచ్చుపెట్టి చంపకిలా

ఒప్పుకోమ్మా - తప్పులేమ్మా
బుగ్గలిమ్మా - సిగ్గులేమ్మా
పదవే చాటుకు పడుచుదాన
పెదవే కానుకగా
కమ్మని ఒడి ఆ కాముని గుడి
గంటల సడి మా జంటకు పడి
మగువ సొగసు పొగడి

ఆ పచ్చి పచ్చి ప్రాయం గిచ్చి గిచ్చి గాయం
గుచ్చి గుచ్చి చూడకురా

తెల్లచీర - మాయనివ్వు
మల్లె చెండు - పెట్టనివ్వు
సలహా చెప్పకు సందెగాలికి సరసాలాడమని
విచ్చలవిడి నే ముచ్చట పడి
పెంచకు తడి దాటించకు దడి
మనవి మగని కబలి

ఆ...ఆ...ఆ...
ఆ పచ్చి పచ్చి ప్రాయం గిచ్చి గిచ్చి గాయం
గుచ్చి గుచ్చి చూడకురా
పిచ్చ పిచ్చ అందం రెచ్చగొట్టె తాపం
చిచ్చుపెట్టి చంపకిలా
కుర్ర కుమారం కూకుంటె నేరం
కుర్ర కుమారం కూకుంటె నేరం
తొంగుంటె ఎట్టాగబ్బయ్యా యా యా
*********   *********   *********చిత్రం: చిలక్కొట్టుడు (1997)
సంగీతం: కోటి
సాహిత్యం: సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ
గానం: యస్. పి. బాలు, చిత్ర

చామంతి పూబంతి వాసంతి రావే
సిరిబంతి నీ ఇంటి నావన్ని నీవే
ఏమున్నాదో నీ గురించి తపించు మనస్సులో
ఏమన్నాదో నిను వరించి తరించు వయస్సులో
ప్రేమించే ప్రాణమ భావమ
మోహించే ప్రణయ రాగ స్వరమ

చామంతి పూబంతి వాసంతి రావే
సిరిబంతి నీ ఇంటి నావన్ని నీవే

ఓ ఓ ఓ... - ఓ ఓ ఓ...
ఆ... - ఆ...

కొంచమైన తాళలేక పొంచివున్న ఆశలన్ని
కంచె దాటున కసి పెంచి రేగునా
మించిపోయి అంచుదాటె తెంచలేని హాయినంత
పంచిపెట్టన రుచి పెంచి ఇవ్వనా
ఆ పొద్దు ఈ పొద్దు ఆపద్దు నీ ముద్దు
దూరంగ పోవద్దు భామ
ఆలశ్యమేవద్దు ఏమాత్రమాగొద్దు
ఈ హద్దులే వద్దు కామ
రావే...సొగసరి మరి మరి విరిసిన తొలి విరి
నీకే నేను కుదిరి అదిరి

చామంతి పూబంతి వాసంతి రావే
సిరిబంతి నీ ఇంటి నావన్ని నీవే

ఆకుచాటు సోకులన్ని రేకువిప్పు వన్నెలన్ని
అందజేయనా జత పొందు చేరనా
ఓ ఓ ఓ ఓ
గోరువెచ్చనైనా తేనే దోరముద్దు లోనే పంచి
చెంత చేరనా మరి కొంత కోరనా
జడ్లోన పూలన్ని పక్కల్లో రాలేటి
రాత్రిళ్ళకై నేను వేచా
కల్లోన ఓ కామ కల్లోలమే రేగి
కల్లారగ నేడు చూశా
ఏదో తెలియని అలజడి కలిగిన అలికిడి
నాలో కలలు కదలి మెదలి

చామంతి పూబంతి వాసంతి రావే
సిరిబంతి నీ ఇంటి నావన్ని నీవే
ఏమున్నాదో నీ గురించి తపించు మనస్సులో
ఏమన్నాదో నిను వరించి తరించు వయస్సులో
ప్రేమించే ప్రాణమ భావమ
మోహించే ప్రణయ రాగ స్వరమ*********   *********   *********చిత్రం: చిలక్కొట్టుడు (1997)
సంగీతం: కోటి
సాహిత్యం: భువనచంద్ర
గానం: యస్. పి. బాలు, చిత్ర

నచ్చాడే రౌడి పిల్లడు
వద్దన్నా ఒళ్ళో పడతడు
భలేవాడులే గుంటడు
ఆహా ఆహా ఆహా
చిలక్కొట్టుడే అంటడు
ఆహొ ఆహొ ఆహొ
రావే చుక్క రేగే తిక్క
లాగించేద్దాం చెమ్మా చెక్క
ప్రేమ యాత్రలో

నచ్చాడే రౌడి పిల్లడు
వద్దన్నా ఒళ్ళో పడతడు

వయసే వెర్రెత్తి పోయే అదో ఊహతో
నడుమే అల్లాడిపోయే అదే ఆశతో
ఆకులాంటి అందమిచ్చుకో
అందంగా హత్తుకున్న కొత్త మత్తులో
సోకు మల్లె రైక విప్పుకో చిత్రంగ
జివ్వుమన్న సిగ్గు మొగ్గులో
వసివాడని పసి అందమ
కసి జోల పాడనా

నచ్చాడే రౌడి పిల్లడు
వద్దన్నా ఒళ్ళో పడతడు
హ హహ హహ హహా

తడితే తపించిపోదా పసిడి పై ఎదా
పడితే కాటేసి పోదా పడుచు తుమ్మెద
పంటిగాటు ఓపనన్నాదోయ్ వయ్యారం
పచ్చి పాయసాల విందులో
రెచ్చిపోయి చూప మన్నదే ప్రతాపం
కెవ్వు మన్న గువ్వ గూటిలో
పడలేనురా విడలేనురా
ఒడి బాధ తీర్చరా

జగజగజ - నచ్చాడే రౌడి పిల్లడు
జగజగజ - వద్దన్నా ఒళ్ళో పడతడు
భలేవాడులే గుంటడు
ఆహా - ఆహా - ఆహా
చిలక్కొట్టుడే అంటడు
ఆహొ - ఒహొ - ఆహొ
రావే చుక్క రేగే తిక్క
లాగించేద్దాం చెమ్మా చెక్క
ప్రేమ యాత్రలో
*********   *********   *********చిత్రం: చిలక్కొట్టుడు (1997)
సంగీతం: కోటి
సాహిత్యం: సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ
గానం: యస్. పి. బాలు, చిత్ర

బం చికు బం చికు బం చికు బం చికు
బం చికు బం చికు బం చికు బం చికు
అరె బం చికు బం చికు బం చికు బం చికు బొంబాయి పాప
బం చికు బం చికు బం చికు బం చికు
బం చికు బం చికు బం చికు బం చికు
బం చికు బం చికు బం చికు బం చికు రైజింగ్ రాజ
బం చికు బం చికు బం చికు బం చికు
బం చికు బం చికు బం చికు బం చికు
తడితే థిళ్ళాన పడితే ఒళ్లోన తడిలో తందానా
లక్కుకు చిక్కిన చక్కని లవ్వరు కనక వెనక పడరో
కసెక్కే స్ట్రక్చరు కలర్ ఫుల్ పిక్చరు
మసాల మిక్చరు మడోన్నా కల్చరు

అరె బం చికు బం చికు బం చికు బం చికు బొంబాయి పాప
బం చికు బం చికు బం చికు బం చికు
బం చికు బం చికు బం చికు బం చికు
బం చికు బం చికు బం చికు బం చికు రైజింగ్ రాజ
బం చికు బం చికు బం చికు బం చికు
బం చికు బం చికు బం చికు బం చికు

హో లైలా లాంటి చిన్నది
లవ్ లవ్ అంటు ఉన్నది
నీలో ఊసే విన్నది
తోడై ఉంటానన్నది
పైటే చుస్తే భలేగ ఉంది
ఆపై అందం ఎలాగ ఉందో
చూడాలంటు తాపం రేగింది
నీతో ఉంటే మజాగ ఉంది
నీలో ఏదో మహత్తు ఉంది
నన్నే నీకే ముడేసి పెట్టింది
మెల్లగా మొత్తంగా ఒళ్ళో కొచ్చే చల్లగా
అంతట్లోనే అంతాతోచే యమా యమా యమగా

అరె బం చికు బం చికు బం చికు బం చికు బొంబాయి పాప
బం చికు బం చికు బం చికు బం చికు
బం చికు బం చికు బం చికు బం చికు
బం చికు బం చికు బం చికు బం చికు రైజింగ్ రాజ
బం చికు బం చికు బం చికు బం చికు
బం చికు బం చికు బం చికు బం చికు

హో చోటే ఇస్తే చాలట
ఆటే సాగిస్తాడట
చాటే చూస్తే మేలట
దాటే వేసే కైపట
మత్తెక్కించే మగాడు వస్తే
చిత్తే చేసి చిరాకు చేస్తే
మొత్తంగానే లవ్వాడేశానే
హాలీవుడ్లో అడుగే వేస్తే
బాలీవుడ్లో పిలుపే వస్తే
నంబర్ వన్ నువ్వే అవుతావే
చాలని అంటాన సందిట్లోనే చేరనా
నే రమ్మంటుంటే ఆగేదుందా సర్రంటు నే రానా

బం చికు బం చికు బం చికు బం చికు
బం చికు బం చికు బం చికు బం చికు బొంబాయి పాప
బం చికు బం చికు బం చికు బం చికు
బం చికు బం చికు బం చికు బం చికు
బం చికు బం చికు బం చికు బం చికు రైజింగ్ రాజ
బం చికు బం చికు బం చికు బం చికు
బం చికు బం చికు బం చికు బం చికు
తడితే థిళ్ళాన పడితే ఒళ్లోన తడిలో తందానా
లక్కుకు చిక్కిన చక్కని లవ్వరు కనక వెనక పడరో
కసెక్కే స్ట్రక్చరు కలర్ ఫుల్ పిక్చరు
మసాల మిక్చరు మడోన్నా కల్చరు


Most Recent

Default