Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Jaitra Yatra (1991)చిత్రం: జైత్రయాత్ర (1991)
సంగీతం: యస్. పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
సాహిత్యం: అదృష్ట దీపక్
గానం: యస్. పి.బాలు
నటీనటులు: నాగార్జున, విజయశాంతి
దర్శకత్వం: ఉప్పలపాటి నారాయణ రావు
నిర్మాత: స్రవంతి రవికిశోర్
విడుదల తేది: 13.11.1991

యెన్నల్లమ్మ యెన్నెల్లమ్మా సోకాల ఈ చీకటీ
వేకువ రావలమ్మ వేదన తీరలమ్మా
యెన్నల్లమ్మ యెన్నెల్లమ్మా సోకాల ఈ చీకటీ
వేకువ రావలమ్మ వేదన తీరలమ్మా

ఓ చెట్టెమ్మ చిన్నమ్మ చిలకమ్మ సీతమ్మ
నా మాట వింటారా
ఓ చిన్నరి పొన్నరి సింగరి బంగారి
నా పాట వింటార
ఓ చెట్టెమ్మ చిన్నమ్మ చిలకమ్మ సీతమ్మ
నా మాట వింటారా
ఓ చిన్నరి పొన్నరి సింగరి బంగారి
నా పాట వింటార

బడిలో మీకిక చదువే లోకం
బలపం పట్టె వేల గురువే దైవం
పెరిగె ఈడున న్యాయం నేరం
కలలే కన్నిలైతే బ్రతుకే భారం
నేర్చిన అర్దలన్ని మారిపోయేను
పేర్చిన స్వప్నాలన్ని కూలిపోయేను
ఆకల్ల సోకాలు ఈ కుల్లు లోకలు
నిన్ను నన్ను నేడు చుట్టుముట్టెను
చేతులు కలపండిరా...సైనుకై లేండిరా

యెన్నల్లమ్మ యెన్నెల్లమ్మా సోకాల ఈ చీకటీ
వేకువ రావలమ్మ వేదన తీరలమ్మా

కదిలె కాలమై గమనం సాగీ
ఎదలొ ద్యేయం కోసం సమరం రేగీ
రగిలె గాయమై పొగిలె ప్రాణం
పగిలె ద్యేయం తానై మిగిలే గానం
కన్నొల్ల కన్నుల్లోన వెన్నెలే పంచి
ఇన్నల్ల చీకట్లకు చెల్లు రాయించి
కష్టాలు లేనట్టి కన్నిల్లు రానట్టి
పూల దారుల్లోకి సాగిపోదామూ
నేరుగ నడవండిరా...మార్పును కోరండిరా

యెన్నల్లమ్మ యెన్నెల్లమ్మా సోకాల ఈ చీకటీ
వేకువ రావలమ్మ వేదన తీరలమ్మా
ఓ చెట్టెమ్మ చిన్నమ్మ చిలకమ్మ సీతమ్మ
నా మాట వింటారా
ఓ చిన్నరి పొన్నరి సింగరి బంగారి
నా పాట వింటార


*******  ******  *******


చిత్రం: జైత్రయాత్ర (1991)
సంగీతం: యస్. పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యస్. పి.బాలు, యస్. పి.శైలజ

నీడల్లె వున్న నిన్నా
సూరిడ నిన్నె కన్నా
రేయంత కాటుక చేసి రెప్పల్లొ వేకువ పూసి
వేడిచ్చె వేల నీడ దాటి నేడు వెలుగు జతకలవనా

జ్వాలన్నె ఉన్నా నిన్న
జాబిల్లి నిన్నె కన్నా
మంటల్లె మల్లెలు చేసి నీ జల్లొ చల్లగ దాచి
లాలించె లీల చేరువైన నేడు చలువ సిరి చిలుకలా

కోకంత ఒకే కూని రాగం
సోకంత అదోలాంటి మైకం ఏమో ఏమైందో
మేనంత నిషలాగ నాట్యం
చూపుల్లొ కసె దాని సాక్ష్యం లొలో ఏముందో
రాసిస్త రహస్యల రాజ్యం
రానించె వయ్యరాల కోసం అందే ఆనందం
రమ్మందె విసేషాల రంగం
వన్నెల్లో వసంతాల మాసం చిందే శ్రీ గందం
వాగల్లె రేగె వేగలాగెనా
వెయ్యెల్ల ముల్లె ఉన్నా
తీరని దాహం నేడె నేనై రానా

నీడల్లె వున్న నిన్నా
సూరిడ నిన్నె కన్నా
మంటల్లె మల్లెలు చేసి నీ జల్లొ చల్లగ దాచి
లాలించె లీల చేరువైన నేడు చలువ సిరి చిలుకలా

గుండెల్లొ గులాబీల బాణం
గుచ్చిందె విలాసాల వైనం పూచే గాయాలు
బావుందె పదరెల్ల భావం
పైటంత పరకైన ప్రాయం వీచే గరాలూ
గుమ్మంలొ దిగె పాల పుంత
గుట్టంత గుబారించెననంట రోజూ పున్నాలే
వెచ్చంగా వరించింది స్వప్నం
అచ్చంగా వరలిచ్చె స్వర్గం పూలే పొంగాలే
కౌగిల్లొ కాగే కాలం కరిగేనా ముంచెత్తె మోహం ఉన్న
కోరిక తీరే దారే కానా...

జ్వాలన్నె ఉన్నా నిన్న
జాబిల్లి నిన్నె కన్నా
రేయంత కాటుక చేసి రెప్పల్లొ వేకువ పూసి
వేడిచ్చె వేల నీడ దాటి నేడు వెలుగు జతకలవనా


*******  ******  *******


చిత్రం: జైత్రయాత్ర (1991)
సంగీతం: యస్. పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
సాహిత్యం: వెన్నెలకంటి
గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్ర

ఒక్కటై వచ్చయి యెండ వాన
ముక్కలై పోతున్న గుండెలోన
ఒంటిగా నింద్రించు ఆకశాన
చుక్కలే కన్నిటి చుక్కల్వునా మౌనమే ద్వనించునా

ఒక్కటై వచ్చయి యెండ వాన
ముక్కలై పోతున్న గుండెలోన
ఒంటిగా నింద్రించు ఆకశాన
చుక్కలే కన్నిటి చుక్కల్వునా మౌనమే ద్వనించునా

నిట్టుర్పు వేడి లోనా ఓదార్పు జల్లుగా
ఎద సేద తీరు వేల ఒడిలో చల్లగా
చిరునవ్వు నీకు నేను కానా

కన్నుల్లొ అగ్ని గోలం కాగుతుంటె రేగుతుంటే
గుండెల్లొ గ్రీష్మ తాపం నిండుతుంటె మండుతుంటె
మబ్బుల్లొ మంచుముక్క తుంచుకొస్త పంచి ఇస్తా
మల్లెల్లొ మంచి ఘందం మోసుకొస్త మోదుకిస్తా
కాలల ఈ ఇంద్ర జాలలలో కన్నిల్లు ఎన్నాల్లనీ
కనుపాపలాగ జోల పాడి వందెల్లు లాలించనీ

ఒక్కటై వచ్చయి యెండ వాన
ముక్కలై పోతున్న గుండెలోన
ఒంటిగా నింద్రించు ఆకశాన
చుక్కలే కన్నిటి చుక్కల్వునా మౌనమే ద్వనించునా

సిసిరాలి దారిలోనా కుసుమాలు కురియనా
నిషివీహిలోన నీకై శశినై చేరనా
కలనైన నీకు నీడ కానా

చిందించె చింతలోన అమ్రుతాలే అగ్ని వాన
స్పందించె బాధ నేడు బాష లేని శ్వాస లోనా
మిన్నెటి వెన్నెలల్లె వెల్లువల్లె అల్లుకోనా
కన్నిటి జాడ లేని వాడ దాక తోడు రాన
వెసారె ఆశల్లొ ఆవేదనా తిరెనా ఈ సోదనా
రసగీతమైన జీవితాన రాగల తేలించనా

ఒక్కటై వచ్చయి యెండ వాన
ముక్కలై పోతున్న గుండెలోన
ఒంటిగా నింద్రించు ఆకశాన
చుక్కలే కన్నిటి చుక్కల్వునా మౌనమే ద్వనించునా

Most Recent

Default