Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Malli Malli Idi Rani Roju (2015)
చిత్రం: మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు (2015)
సంగీతం: గోపి సుందర్
నటీనటులు: శర్వానంద్, నిత్యామీనన్
దర్శకత్వం: క్రాంతి మాధవ్
నిర్మాతలు: కె.ఎ.వల్లభ
విడుదల తేది: 06.02.2015Songs List:ఎన్నో ఎన్నో వర్ణాల పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు (2015)
సంగీతం: గోపి సుందర్
సాహిత్యం: సాహితి
గానం: కార్తీక్, చిన్మయి

ఎన్నో ఎన్నో వర్ణాల హరివిల్లే చెలి కళ్లై మెరిసెలే
మబ్బుల్లోనే జాబిల్లే నా చెలి నగుమోమై విరిసెలే
గుండెలు ప్రాణంగా నీవే నిండంగా
మండే ఎండల్లో వీచే చలి చలి
ప్రేమ రాగాల ప్రళయ కలహాలు నాకు నీవే నీవే
వేవేళ ముందు జన్మాల బంధాలన్నీ నీవేలే
ఎదలో సందళ్ళు నీ అందాలేలే
సంద్రాల నీరే ఇంకేటి బంజర్లోను
పూచేటి పూలన్ని నీ హొయలే

ఎన్నో ఎన్నో వర్ణాల హరివిల్లే చెలి కళ్లై మెరిసెలే
మబ్బుల్లోనే జాబిల్లే నా చెలి నగుమోమై విరిసెలే

నీకోసమే ఎదనే గుడిలా ఇలా మాలిచే నా మనసే
నీ కానుకై నిలిచే తనువే...
నవరసమే నీవంట పరవశమై జన్మంత
పరిచయమే పండాలంటా ప్రేమ ఇంకా ఇంకా
మరి మరి నీ కవ్వింత విరియగ నా ఒళ్ళంతా
కలిగెనులే ఓ పులకింతా ఎంతో వింత
నువ్వూగిన జగమున నిలుతునా ప్రియతమా
వేవేళ ముందు జన్మాల బంధాలన్నీ నీవేలే
ఎదలో సందళ్ళు నీ అందాలేలే
సంద్రాల నీరే ఇంకేటి బంజర్లోను
పూచేటి పూలన్ని నీ హొయలే

ఎన్నో ఎన్నో వర్ణాల హరివిల్లే చెలి కళ్లై మెరిసెలే
మబ్బుల్లోనే జాబిల్లే నా చెలి నగుమోమై విరిసెలే
గుండెలు ప్రాణంగా నీవే నిండంగా
మండే ఎండల్లో వీచే చలి ప్రేమ
రాగాల ప్రళయ కలహాలు నాకు నీవే నీవే
వేవేళ ముందు జన్మాల బంధాలన్నీ నీవేలే
ఎదలో సందళ్ళు నీ అందాలేలే
సంద్రాల నీరే ఇంకేటి బంజర్లోను
పూచేటి పూలన్ని నీ హొయలే
మరహబ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు (2015)
సంగీతం: గోపి సుందర్
సాహిత్యం: సాహితి
గానం: చిత్ర, ఐశ్వర్య

మరహబ మా మరహబా ఆఆ మరహబా

వన్డే వందనమయ్యా దేవా
వాతాపి విజ్ఞ దేవా
సౌందర్య దివ్య భావ
మా పూజలందుకోవా
కైలాస దేవా దేవా
కరుణించు మహాదేవ
ప్రేమించా మమ్ము రావా
శరణంటిమయ్యా
విజ్ఞ వినాయక శ్రీ శుభదాయక

భారతీయ ప్రణవ నాదమిది
ఏ భక్తి పరులు ముదమున పలికిన
మానవతకు ప్రధమ పంక్తి ఇది
ఏ మౌనివరులు జగతికి తెలిపిన

ప్రేమే అందాల సృష్టి చిత్రం
అరుదైన దేవా శిల్పం
మందార దూప దీపం
మహనీయ మంత్ర పుష్పం
ఓ అన్నమయ్య గీతం
ఆ త్యాగరాజు తత్వం
శ్రీరామదాసు చరిత్రం
మన తెలుగు మర్యాదమ
స్వగము యోగ విచారము

ప్రతి గొంతును పల్లవించు
స్వరము వారమే
బ్రతుక ఎదలయలోన
రవళించు శ్రుతులు ఒకటే

ఏకమైనా మమతల
మధురిమలు జ్ఞానమే
వేదమే కాదా

సత్యం నీలోని ప్రేమ నిత్యం
వెలలేని పుష్ప గుంచం
ఆ ప్రేమే ఆణిముత్యం
అది ఎంతో ఎంతో స్వచ్ఛం
నిజమైన ప్రేమకార్థం
నీ మనసు నాకర్ధం
నీకింకా కాదు అర్ధం
అది అర్ధమైతే
ప్రేమే జగమని తెలియును నీ మది

సత్యం నీలోని ప్రేమ నిత్యం
వెలలేని పుష్ప గుంచం
ఆ ప్రేమే ఆణిముత్యం
అది ఎంతో ఎంతో స్వచ్ఛం
నిజమైన ప్రేమకార్థం
నీ మనసు నాకర్ధం
నీకింకా కాదు అర్ధం
అది అర్ధమైతే
ప్రేమే జగమని తెలియునే నీ మది

జిందగీ అది ఒక గజి బిజీ
అర్థమే కాదు ఎవరికీ
కనులకే పైన కల నువు
న న కాదు అంటుంది కభీ కభీ
ఎదను ఎదురజేయు పదానిసలతో
పదములు కలిసిలో కరో సిల్సిలా
శిలను కరుగాదీయు సరిగామాలతో
ఈ మేర దిల్ జల

భారతీయ ప్రణవనాదమిది
ఏ పరమ గురులు ముదమున పలికిన
జాతి నడుపు జీవ నాడి ఇది
ఈ జ్ఞాన ధ్వనులు జగతికి తెలిపిన

ముద్దు గారె యశోద ముంగిటి ముత్యము వీడు
దిద్దరాణి మహిమల దేవకీ సుతుడు
ముద్దు గారె యశోద ముంగిటి ముత్యము వీడు
దిద్దరాణి మహిమల దేవకీ సుతుడు
ముద్దు గారె యశోద ముంగిటి ముత్యము వీడు
దిద్దరాణి మహిమల దేవకీ సుతుడు
చోటి జిందగీ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు (2015)
సంగీతం: గోపి సుందర్
సాహిత్యం: హిరన్మయి
గానం: రామజోగయ్య శాస్త్రి

చోటి జిందగీ
కానే కాదిది
కోట్ల సెకనుల
కానివ్వలిది

ఏముందేముందని
మరి ఎం లేకుంటే లేదని
చిరునవ్వే ఆస్తిగా
ఆలా ఆలా వెళ్ళిపోని జానీ

చోటి జిందగీ
కానే కాదిది
కోట్ల సెకనుల
కానివ్వలిది

ఊఊ ఏముందేముందని
మరి ఎం లేకుంటే లేదని
చిరునవ్వే ఆస్తిగా
ఆలా ఆలా వెళ్ళిపోని జానీ

ఈ రోజుకే నేరుగా
మరొకరోజు వేరుగా
ఏ రోజుకైనా తోడుగా
ఆనందముంటే చాలుగా
ప్రపంచానికొస్తూనే తెమ్మంటూ
ఇచ్చింది అలానే ఉందిగా

చాలు చాలిగా
అదేం వేడుక
నా దారి కాటు ఇటు
పారిపోని వసంతాలు

ఏముందేముందని
మరి ఎం లేకుంటే లేదని
చిరునవ్వే ఆస్తిగా
ఆలా ఆలా వెళ్ళిపోని జానీ

చోటి జిందగీ
కానే కాదిది
కోట్ల సెకనుల
కనివ్వనిది

తుంచేస్తే పోయే బరువును
ఉంచేసుకుని మోయన
నెమ్మది కోరే మనసును
నీకళ్ళలోకి తోయన
నటించేటి లోకంలో
నమ్మించే మాటల్లో
జనమంతా జంజాటమై
అల్లాడన నేనేం
చిన్న పిల్లనా
సంకెళ్ళ చెర
సంబరాల కల చూపిస్తుందా

ఏముందేముందని
మరి ఎం లేకుంటే లేదని
చిరునవ్వే ఆస్తిగా
ఆలా ఆలా వెళ్ళిపోని జానీ

చోటి జిందగీ
కానే కాదిది
కోట్ల సెకనుల
కానివ్వలిది

ఏముందేముందని
మరి ఎం లేకుంటే లేదని
చిరునవ్వే ఆస్తిగా
ఆలా ఆలా వెళ్ళిపోని జానీ
ఏముందేముందని
మరి ఎం లేకుంటే లేదని
చిరునవ్వే ఆస్తిగా
ఆలా ఆలా వెళ్ళిపోని జానీ

గతమా గతమా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు (2015)
సంగీతం: గోపి సుందర్
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం: ప్రియ హమేష్

గతమా గతమా వదిలేదెలా నిన్ను
బ్రతుకే బరువై నడిపేదెలా నన్ను
ఉసిరాడలేని ఊపిరై ఇలా మిగిలున్నా
కొనసాగలేని దారిలో శిలై వెళుతున్నా

గతమా గతమా వదిలేదెలా నిన్ను
బ్రతుకే బరువై నడిపేదెలా నన్ను

ఎడారి వేడి వేసవే నిట్టూర్పుగా
తడారిపోని తలపులే ఓదార్పుగా
నిషిలో నిషినై నిలిచా కాలమే జవాబుగా

గతమా గతమా వదిలేదెలా నిన్ను
బ్రతుకే బరువై నడిపేదెలా నన్ను
ఉసిరాడలేని ఊపిరై ఇలా మిగిలున్నా
కొనసాగలేని దారిలో శిలై వెళుతున్నా
వరించే ప్రేమ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు (2015)
సంగీతం: గోపి సుందర్
సాహిత్యం: సాహితి
గానం: హరిచరణ్

వరించే ప్రేమ నీకు వందనం
సమస్తం చేశా నీకే అంకితం
నిజంగా ప్రియంగా నీరీక్షణే నీకై
చేసినానే క్షణమొక యుగమై

నీవు లేని నా ప్రయాణమే
నిదుర లేని ఓ నయనమే
నిన్నే వెతికేనే నా హృదయమే అలిసే సోలిసే
నిన్ను తలిచే ఏ రోజున
నిలుప లేక ఆ వేదన
జరిపినానే ఆరాధన తెలిసే తెలిసే

వరించే ప్రేమ నీకు వందనం
సమస్తం చేశా నీకే అంకితం

వరంగా నాకో నాడే
నువ్వు కనిపించంగా
ప్రియంగా మాటాడనే నెం నును వెచ్చగా
ఓహో నా మనసుకి చెలిమైనది నీ హస్తమే
నా అంతస్తుకి కలిమైనది నీ నేస్తమే

నీ చూపులు నా ఎదచొరబడనే
నీ పలుకులు మరి మరి వినపడనే
నీ గురుతులు చెదరక నిలపడనే
ఒక తీపి గతమల్లె

నిండు జగతికి ఓహ్ జ్ఞాపకం
నాకు మాత్రం అది జీవితం
ప్రేమ దాచిన నిష్టురం మదిని తొలిచే
అన్ని ఉన్న నా జీవితం
నీవు లేని బృందావనం
నోచుకోదు లే ఏ సుకం తెలిసే తెలిసే

వరించే ప్రేమ నీకు వందనం
సమస్తం చేశా నీకే అంకితం

నజీరలే నీ లోకం ఓహ్ పెను చీకటే
శరీరమేగా బేధం ఆత్మలు ఒక్కటే
ఓహో తాను శ్వాసగా నను నిలిపెనే నా ప్రాణమే
ఓహో తన ధ్యాసలో స్పృహతప్పేనే నా హృదయమే

తన రాతకు నేనొక ఆమణిగా
ఒక సీతను నమ్మినరామునిగా
వనవాసము చేసెడి వేమనగా వేచ్ఛేను ఇన్నాళ్లు

తరవ ప్రళయ ధారావా దూరమై దరికి చేరవ
మధురై ఎదను మీటావా మనసే మనసే
ప్రేమనై పొంగే వెల్లువ తేనెలే చిలికి చల్లగా
తీగల నన్ను అల్లవ తెలిసే తెలిసే

వరించే ప్రేమ నీకు వందనం
సమస్తాం చేశా నీకే అంకితం
నిజంగా ప్రియంగా నీరీక్షణే నీకై
చేసిననే క్షణమొక యుగమై

నీవు లేని నా ప్రయాణమే
నిదుర లేని ఓ నేనని
నిన్నే వెతికేనే నా హృదయమే అలిసే సోలిసే
నిన్ను తలిచే ఏ రోజున
నిలుప లేక ఆ వేదన
జరిపిననే ఆరాధన తెలిసే తెలిసే

Most Recent

Default