Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Godavari (2006)చిత్రం: గోదావరి (2006)
సంగీతం: కె.యమ్. రాధాకృష్ణన్
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: ఉన్నికృష్ణన్, చిత్ర
నటీనటులు: సుమంత్ , కమిలినీ ముఖర్జీ , నీతూ చంద్ర
దర్శకత్వం: శేఖర్ కమ్ముల
నిర్మాత: జి. వి.జి. రాజు
విడుదల తేది: 19.05.2006

మనసా వాచా నిన్నే వలచా నిన్నే ప్రేమించా
నిన్నే తలచా నన్నే మరిచా నీకై జీవించా
ఆ... ఆ మాట దాచా కాలాలు వేచా
నడిచా నేనే నీడలా...

మనసా వాచా నిన్నే వలచా నిన్నే ప్రేమించా

అ...చిన్న తప్పు అని చిత్తగించమని అన్నా వినదు
అప్పుడెప్పుడో నిన్ను చూసి నీ వశమై మనసు
కన్నీరైనా గౌతమి కన్నా
తెల్లారైనా పున్నమి కన్నా
మూగైపోయా నేనిలా...

మనసా వాచా నిన్నే వలచా నిన్నే ప్రేమించా

నిన్న నాదిగా నేడు కాదుగా అనిపిస్తున్నా
కన్ను చీకటై కలలు వెన్నెలై కాటేస్తున్నా
గతమేదైనా స్వాగతమననా
నీ జతలోనే బ్రతుకనుకోనా
రాముని కోసం సీతలా

మనసా వాచా నిన్నే వలచా నిన్నే ప్రేమించా
నిన్నే తలచా నన్నే మరిచా నీకై జీవించా
ఆ... ఆ మాట దాచా కాలాలు వేచా
నడిచా నేనే నీడలా
మనసా వాచా నిన్నే వలచా నిన్నే ప్రేమించా


********   *********   ********


చిత్రం: గోదావరి (2006)
సంగీతం: కె.యమ్. రాధాకృష్ణన్
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి.బాలు

షడ్జమాం భవతి వేదం
పంచమాం భవతి నాదం
శృతి శిఖరే నిగమ ఝరే స్వరలహరే

సా స పా ప ప ప ప మ రి స స ని స
సా స పా ప ప ప ప మ ద ప ప
సా స పా ప ప ప ప మ రి స స ని స
సా స పా ప ప ప ప మ ని ద ప

ఉప్పొంగెలే గోదావరీ ఊగిందిలే చేలో వరి
భూదారిలో నీలాంబరి మా సీమకే చీనాంబరి
వెతలు తీర్చు మా దేవేరి వేదమంటి మా గోదారి
శబరి కలిసిన గోదారి రామ చరితకే పూదారి
ఏసెయ్ చాప జోర్సేయ్ నావ వార్సేయ్ వాలుగా
చుక్కానే చూపుగా బ్రతుకు తెరువు ఎదురీతేగా

ఉప్పొంగెలే గోదావరీ ఊగిందిలే చేలో వరి
భూదారిలో నీలాంబరి మా సీమకే చీనాంబరి

సావాసాలు సంసారాలు చిలిపి చిలక జోస్యం
వేసే అట్లు వేయ్యంగానె లాభసాటి బేరం
ఇళ్ళే వోడలైపోతున్న ఇంటి పనుల దృశ్యం
ఆరేసేటి అందాలన్ని అడిగే నీటి అద్దం
ఏం తగ్గింది మా రామయ్య భోగం ఇక్కడ?
నది ఊరేగింపులో పడవ మీద రాగా
ప్రభువు తాను కాదా

ఉప్పొంగెలే గోదావరీ ఊగిందిలే చేలో వరి
భూదారిలో నీలాంబరి మా సీమకే చీనాంబరి

గోదారమ్మ కుంకంబొట్టు దిద్దె మిరప ఎరుపు
లంకానాధుడింకా ఆగనంటు పండు కొరుకు
చూసే చూపు ఏం చెప్పింది సీతాకాంతకి
సందేహాల మబ్బే పట్టె చూసే కంటికి
లోకం కాని లోకంలోన ఏకాంతాల వలపు
అల పాపి కొండలా నలుపు కడగలేక
నవ్వు తనకు రాగా

ఉప్పొంగెలే గోదావరీ ఊగిందిలే చేలో వరి
భూదారిలో నీలాంబరి మా సీమకే చీనాంబరి
వెతలు తీర్చు మా దేవేరి వేదమంటి మా గోదారి
శబరి కలిసిన గోదారి రామ చరితకే పూదారి
ఏసెయ్ చాప జోర్సేయ్ నావ వార్సేయ్ వాలుగా
చుక్కానే చూపుగా బ్రతుకు తెరువు ఎదురీతేగా

ఉప్పొంగెలే గోదావరీ ఊగిందిలే చేలో వరి
భూదారిలో నీలాంబరి మా సీమకే చీనాంబరీ


********   *********   ********


చిత్రం: గోదావరి (2006)
సంగీతం: కె.యమ్. రాధాకృష్ణన్
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: సునీత

అందంగాలేనా అసలేం బాలేనా
అంత లెవలెందుకోయ్ నీకు ఉఁ

అందంగాలేనా అసలేం బాలేనా
నీ ఈడు జోడు కాననా
అందంగాలేనా అసలేం బాలేనా
నీ ఈడు జోడు కాననా
అలుసైపోయానా అసలేమి కానా
వేషాలు చాల్లే పొమ్మనా
అందంగాలేనా అసలేం బాలేనా
నీ ఈడు జోడు కాననా

కనులు కలపవాయే మనసు తెలుపవాయే
పెదవి కదపవాయే  మాటవరసకి
కలికి చిలకనాయే కలత నిదురలాయే
మరువలేక నిన్నే మదనపడితినే
ఉత్తుత్తిగా చూసి ఉడికించవేలా
నువ్వోచ్చి అడగాలి అన్నట్టు
నే బెట్టు చేసాను ఇన్నాళ్ళుగా

అందంగాలేనా అసలేం బాలేనా
నీ ఈడు జోడు కాననా

నీకు మనసు ఇచ్చా ఇచ్చి నపుడే నచ్చా
కనుల కబురు తెచ్చా తెలుసు నీకదీ
తెలుగు ఆడపడచు తెలుపలేదు మనసు
మహాతెలియనట్టు నటనలే అది
ఎన్నెల్లో గోదారి తిన్నెల్లో నన్ను
తరగల్లే నురగల్లే ఏనాడు
తాకేసి తడిపేసిపోలేదుగా

అందంగాలేనా అసలేం బాలేనా
నీ ఈడు జోడు కాననా
అందంగాలేనా అసలేం బాలేనా
నీ ఈడు జోడు కాననా
అలుసైపోయానా అసలేమి కానా
వేషాలు చాల్లే పొమ్మనా
అందంగాలేనా అసలేం బాలేనా
నీ ఈడు జోడు కాననా


********   *********   ********


చిత్రం: గోదావరి (2006)
సంగీతం: కె.యమ్. రాధాకృష్ణన్
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: శ్రేయ గోషల్

టప్పులు  టిప్పులు దుప్పటి చిల్లులు
గాలి వాన హోరు జల్లులు
ఏటిలో చేపలు చేతిలో పాపలు
చెంగుమన్న నీటి జింకలు
జిల్లు జిల్లున జల్లు ముద్దులు
చేసిపోయే ముద్ద ముద్దగా
మబ్బు మబ్బున మెరుపు తీగ పొద్దులు
కళ్ళలోన కన్ను గీటగా
గాలుల మేడల చినుకుమన్న జాడలా

టప్పులు  టిప్పులు దుప్పటి చిల్లులు
గాలి వాన హోరు జల్లులు
ఏటిలో చేపలు చేతిలో పాపలు
చెంగుమన్న నీటి జింకలు

గాలి వాన తోడై వచ్చీ ఊయ్యాలూపగా
వాన రేవు పిల్ల పెద్ద సయ్యాటాడగా
గూటి పడవలో కోటి జంటలు
కూత పెట్టు లేత వలపులు
లంగరేసినా అంది చావని
రంగసాని చాటు పిలుపులు
రాకడో పోకడో రాములోరికెరుకలే

టప్పులు  టిప్పులు దుప్పటి చిల్లులు
గాలి వాన హోరు జల్లులు
ఏటిలో చేపలు చేతిలో పాపలు
చెంగుమన్న నీటి జింకలు

ఏరు నీరు ఓ దారైతే ఎదురీదాలిలే
ఎండా వాన కొండా కోనా నీళ్ళాడాలిలే
ఘల్లు ఘల్లున సాని కిన్నెర
ఓటమింక గజ్జె కట్టెలే
నింగి నంటని  గంగ వంటిది
పండు ముసలి శబరి పళ్ళివే
వాన రా ఓ నరా తోకలేని వానరా

టప్పులు  టిప్పులు దుప్పటి చిల్లులు
గాలి వాన హోరు జల్లులు
ఏటిలో చేపలు చేతిలో పాపలు
చెంగుమన్న నీటి జింకలు
జిల్లు జిల్లున జల్లు ముద్దులు
చేసిపోయే ముద్ద ముద్దగా
మబ్బు మబ్బున మెరుపు తీగ పొద్దులు
కళ్ళలోన కన్ను గీటగా
గాలుల మేడల చినుకుమన్న జాడలా

టప్పులు  టిప్పులు దుప్పటి చిల్లులు
గాలి వాన హోరు జల్లులు
ఏటిలో చేపలు చేతిలో పాపలు
చెంగుమన్న నీటి జింకలు


********   *********   ********


చిత్రం: గోదావరి (2006)
సంగీతం: కె.యమ్. రాధాకృష్ణన్
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: గాయత్రి

నీలగగన ఘనవిచలన ధరణిజ శ్రీరమణ...
మధురవదన నళిననయన మనవి వినరా రామా
రామ చక్కని సీతకి అరచేత గోరింట
ఇంత చక్కని చుక్కకి ఇంకెవరో మొగుడంట
రామ చక్కని సీతకి...

చరణం: 1
ఉడుత వీపున వేలు విడిచిన పుడమి అల్లుడు రాముడే
ఎడమ చేతను శివుడి విల్లును ఎత్తిన ఆ రాముడే
ఎత్తగలడా సీత జడను తాళి కట్టే వేళలో
రామ చక్కని సీతకి...

చరణం: 2
ఎర్ర జాబిలి చేయి గిల్లి రాముడేడని అడుగుతుంటే
చూడలేదని పెదవి చెప్పి చెప్పలేమని కనులు చెప్పి
నల్లపూసైనాడు దేవుడు నల్లని రఘురాముడు
రామ చక్కని సీతకి...

చరణం: 3
చుక్కనడిగా దిక్కునడిగా చెమ్మగిల్లిన చూపునడిగా
నీరు పొంగిన కనులలోన నీటి తెరలే అడ్డు నిలిచే
చూసుకోమని మనసు తెల్పి మనసు మాటలు కాదుగా
రామ చక్కని సీతకి అరచేత గోరింట
ఇంత చక్కని చుక్కకి ఇంకా ఎవరో మొగుడంట
ఇందువదన కుందరదన మందగమన భామా
ఎందువలన ఇందువదన ఇంతమధన... ప్రేమా...


********   *********   ********


చిత్రం: గోదావరి (2006)
సంగీతం: కె.యమ్. రాధాకృష్ణన్
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: శంకర్ మహదేవన్, చిత్ర, కె.యమ్. రాధాకృష్ణన్

విధి లేదు ఇది లేదు ప్రతి రోజు నీదేలేరా
పడిలేచే కెరటాల సరిజోడి నీవేలేరా
ఈ దేశం అందించే ఆదేశం నీకేరా
ఈ శంఖం పూరించే ఆవేశం రానిరా
రేపు మాపు నీవేరా

మనసా గెలుపు నీదేరా మనిషై వెలిగిపోవెరా
తలకుల తారల్లో వెలుగుల ధారల్లో
తలకుల తారల్లో వెలుగుల ధారల్లో
మనసా గెలుపు నీదేరా.... నీదేరా...

చరణం: 1
మనస్సులోనే మార్గముంది తెలుసుకోర ఇక
పూరి లేని దేని బాణమింక చేరుకోదు ఎలా
ప్రతి రోజు నీకొక పాఠమే
చదువుకుంటూ పద
ఇక నిన్ను నీవు మోసగిస్తూ మోసపోతే వృదా

చరణం: 2
ఆమనొస్తే కొమ్మల్లన్ని కోయిలమ్మలు కదా
ఆమె నీకై సాగి వస్తే ప్రేమ ఋతువే సదా
దేవుడైన రాముడైనది ప్రేమ కోసం కదా
ప్రతి జీవితం ఓ వెలుగు నీడల
బొమ్మలాటే కదా

Most Recent

Default