Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Lava Kusa (1963)చిత్రం: లవకుశ (1963)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: సముద్రాల (సీనియర్)
గానం: ఘంటసాల, మల్లిక్, పి. లీల, పి. సుశీల
నటీనటులు: ఎన్ టీ ఆర్, టి. ఎల్. కాంతారావు, శోభన్ బాబు,  అంజలి దేవి, గిరిజ
దర్శకత్వం: సి. పుల్లయ్య, సి.యస్.రావు
నిర్మాత: శంకర్ రెడ్డి
విడుదల తేది: 29.03.1963

జయజయరాం జయరఘురాం
జయజయరాం జయరఘురాం

జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే
రఘుకులసోముడు ఆ రాముడే
జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే
రఘుకులసోముడు ఆ రాముడే
జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే
జనకుని మాటల తలపై నిలిపి
తన సుఖముల విడి వనితామణితో
వనములకేగిన ధర్మావతారుడు

జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే

కరమున ధనువు శరములు దాలిచి
కరమున ధనువు ఆ... ఆ...
కరమున ధనువు శరములు దాలిచి
ఇరువది చేతుల దొరనే కూలిచి
సురలను గాచిన వీరాధివీరుడు

జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే

ఆలుమగల అనురాగాలకు
ఆలుమగల అనురాగాలకు
పోలిక సీతారాములే యనగ
పోలిక సీతారాములే యనగ
వెలసిన ఆదర్శ ప్రేమావతారుడు

జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే

ఆ... ఆ... ఆ...

నిరతము ధర్మము నెరపి నిలిపి
ఆ... ఆ... ఆ...   ఆ... ఆ... ఆ...
నిరతము ధర్మము నెరపి నిలిపి
నరులకు సురలకు తరతరాలకు
వరవడియైన వరయగ పురుషుడు

జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే

ఇనకులమణి సరితూగే తనయుడు
అన్నయూ ప్రభువు లేనేలేడని
ఇనకులమణి సరితూగే తనయుడు
అన్నయూ ప్రభువు లేనేలేడని
జనులు భజించే పురుషోత్తముడు
జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే
రఘుకులసోముడు ఆ రాముడే
జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే

జయజయరాం జయరఘురాం
జయజయరాం జయరఘురాం
జయజయరాం జయరఘురాం
జయజయరాం జయరఘురాం


*********   *********   ********


చిత్రం: లవకుశ (1963)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: కొసరాజు
గానం: పి. లీల, పి. సుశీల

ఓ...ఓ...ఓ...
వినుడు వినుడు రామయణ గాథ వినుడీ మనసారా
వినుడు వినుడు రామయణ గాథ వినుడీ మనసారా
ఆలపించినా ఆలకించినా ఆనందమొలికించే గాథ

వినుడు వినుడు రామయణ గాథ వినుడీ మనసారా

శ్రీరాముని రారాజు సేయగా కోరెను థశరధ భుజాని
పౌరులెల్ల ఉప్పొంగిపోయిరా మంగళవార్త విని ఆ...ఆ...ఆ...
పౌరులెల్ల ఉప్పొంగిపోయిరా మంగళవార్త విని
కారు చిచ్చుగా మారెను కైక మంథర మాట విని
మంథర మాట విని

వినుడు వినుడు రామయణ గాథ వినుడీ మనసారా

అలుక తెలిసి ఏతెంచిన భూపతి నడిగెను వరములు ఆ తన్వి
జరుపవలయు పట్టాభిషేకము భరతునికీ పృధివి
మెలగవలయు పదునాలుగేడులు రాముడు కారడవి
చెలియ మాటకు ఔను కాదని పలుకడు భూజాని
కూలే భువి పైని...
ఎం
వినుడు వినుడు రామయణ గాథ వినుడీ మనసారా

కౌసలేయు రావించి మహీపతి ఆనతి తెలిపెను పినతల్లి
మోసమెరిగి సౌమిత్రి కటారి దూసెను రోసిల్లి
దోషమనీ వెనుదీసె తమ్ముని రాముడు నయశాలి
వనవాస దీక్షకు శెలవు కోరి పినతల్లి పాదాల వ్రాలి

ఆ...ఆ...ఆ...ఆ...
వెడలినాడు రాఘవుడు అడవికేగగా
పడతి సీత సౌమిత్రి తోడు నీడగా
వెడలినాడు రాఘవుడు అడవికేగగా
పడతి సీత సౌమిత్రి తోడు నీడగా
గోడుగోడునా అయోధ్య ఘొల్లుమన్నది ఆ...
వీడకుమా మనలేనని వేడుకొన్నది ఆ...
అడుగుల బడి రాఘవా...
అడుగుల బడి రాఘవా ఆగమన్నది ఆగమన్నది ఆగమన్నది
అడలి అడలి కన్నీరై అరయుచున్నది*********   *********   ********చిత్రం: లవకుశ (1963)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం:  సదాశివ బ్రహ్మం
గానం: ఘంటసాల

ఏ నిమిషానికి ఏమి జరుగునో ఎవరూహించెదరూ
ఏ నిమిషానికి ఏమి జరుగునో ఎవరూహించెదరూ
విధి విధానమును తప్పించుటకై ఎవరు సాహసించెదరూ
ఏ నిమిషానికి ఏమి జరుగునో ఎవరూహించెదరూ

కంచెయె నిజముగ చేను మేసిన కాదనువారెవరు
రాజే ఇది నాశనమని పల్కిన ప్రతిఘటించువారెవరు
ఏ నిమిషానికి ఏమి జరుగునో ఎవరూహించెదరూ

కరుణామయులిది కాదనలేరా కఠిన కార్యమనబోరా
సాద్వులకెపుడు వెతలేనా తీరని దుఃఖపు కథలేనా
ఏ నిమిషానికి ఏమి జరుగునో ఎవరూహించెదరూ

ఇనకులమున జనియించిన నృపతులు ఈ దారుణము సహించెదరా
విను వీధిని శ్రేణులుగా నిలచి విడ్డూరముగా చూచెదరా
ఏ నిమిషానికి ఏమి జరుగునో ఎవరూహించెదరూ

ఎండకన్ను ఎరగని ఇల్లాలికి ఎందుకో ఈ వనవాసాలు
తరచి చూచినా భోదపడవులే దైవ చిద్విలాశాలు
ఏ నిమిషానికి ఏమి జరుగునో ఎవరూహించెదరూ

అగ్ని పరీక్షకే నిలిచిన సాద్విని అనుమానించుట న్యాయమా
అల్పుని మాటయే జనవాక్యమ్మని
అల్పుని మాటయే   జనవాక్యమ్మని
అనుసరించుటయే ధర్మమా

ఏ నిమిషానికి ఏమి జరుగునో ఎవరూహించెదరూ
విధి విధానమును తప్పించుటకై ఎవరు సాహసించెదరూ
ఏ నిమిషానికి ఏమి జరుగునో ఎవరూహించెదరూ
ఎవరూహించెదరూ...*********   *********   ********


చిత్రం: లవకుశ (1963)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: కొసరాజు
గానం: పి. లీల, పి. సుశీల

లేరు కుశలవుల సాటి
సరి వీరులు ధారునిలో
లేరు కుశలవుల సాటి
సరి వీరులు ధారునిలో
లేరు కుశలవుల సాటి

తల్లి దీవెన తాతయ్య కరుణ
వెన్ను కాయగా వెరువగనేలా
ఆ... ఆ...ఆ... ఆ...ఆ...ఆ...
తల్లి దీవెన తాతయ్య కరుణ
వెన్ను కాయగా వెరువగనేలా
భయమును విడవమురా...
లేరు కుశలవుల సాటి

బీరములాడి రాముని తమ్ములు
తురమున మాతో నిలువగలేక
బీరములాడి రాముని తమ్ములు
తురమున మాతో నిలువగలేక
పరువము మా సిరిగా
పరువము మా సిరిగా
లేరు కుశలవుల సాటి

పరాజయమ్మే ఎరుగని రాముని
రణమున మేమే గెలిచితిమేమి
పరాజయమ్మే ఎరుగని రాముని
రణమున మేమే గెలిచితిమేమి
యశమిక మాదేగా... ఆ...ఆ...ఆ
యశమిక మాదేగా...ఆ...ఆ...ఆ
యశమిక మాదేగా...ఆ...ఆ...ఆ

లేరు కుశలవుల సాటి
సరి వీరులు ధారునిలో
లేరు కుశలవుల సాటి*********   *********   ********చిత్రం: లవకుశ (1963)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: కొసరాజు
గానం: పి. లీల, పి. సుశీల

శ్రీరాముని చరితమును తెలిపెదమమ్మా
ఘనశీలవతి సీత కథ వినుడోయమ్మా
శ్రీరాముని చరితమును తెలిపెదమమ్మా
ఘనశీలవతి సీత కథ వినుడోయమ్మా

చెలువు మీర పంచవటి సీమలో
తమ కొలువు సేయ సౌమిత్రి ప్రేమతో
తన కొలువు తీరె రాఘవుడు భామతో

శ్రీరాముని చరితమును తెలిపెదమమ్మా
ఘనశీలవతి సీత కథ వినుడోయమ్మా

రాముగని ప్రేమగొనె రావణు చెల్లి
ముకుచెవులు కోసె సౌమిత్రి రోసిల్లి
రావణుడా మాట విని పంతము పూని
మైథిలిని కొనిపోయె మాయలు పన్ని

శ్రీరాముని చరితమును తెలిపెదమమ్మా
ఘనశీలవతి సీత కథ వినుడోయమ్మా

రఘుపతిని రవిసుతుని కలిపెను హనుమ
నృపు జేసెను సుగ్రీవుని రామవచన మహిమ
ప్రతి ఉపకృతి చేయుమని పలికెను కపుల
హనుమంతుడు లంక జేరి వెదకెను నలుదిశలా

శ్రీరాముని చరితమును తెలిపెదమమ్మా
ఘనశీలవతి సీత కథ వినుడోయమ్మా

ఆ... నాథా...రఘునాధా...పాహి పాహి
పాహి అని అశోకవనిని శోకించే సీత
పాహి అని అశోకవనిని శోకించే సీత
దరికి జని ముద్రికనిడి తెలిపె విభుని వార్త
ఆ జనని శిరోమణి అందుకొని పావని
ఆ జనని శిరోమణి అందుకొని పావని
లంక కాల్చి రాముని కడకేగెను రివ్వు రివ్వు మని

శ్రీరాముని చరితమును తెలిపెదమమ్మా
ఘనశీలవతి సీత కథ వినుడోయమ్మా

దశరథసూనుడు లంకను డాసి దశకంఠు తలలు కోసి
దశరథసూనుడు లంకను డాసి దశకంఠు తలలు కోసి
అతని తమ్ముని రాజుని చేసి సీతను తెమ్మని పలికె
చేరవచ్చు ఇల్లాలిని చూసి శీలపరీక్షను కోరె రఘుపతి
అయోనిజపైనే అనుమానమా
ధర్మమూర్తి రామచంద్రుని ఇల్లాలికా ఈ పరీక్ష
పతి ఆనతి తలదాలిచి అగ్ని దూకె సీత
పతి ఆనతి తలదాలిచి అగ్ని దూకె సీత
కుతవాహుడు చల్లబడి శాంతించెను మాత
కుతవాహుడు చల్లబడి శాంతించెను మాత
సురలు పొగడ ధరణిజతో పురికి తరలె రఘునేత

శ్రీరాముని చరితమును తెలిపెదమమ్మా
ఘనశీలవతి సీత కథ వినుడోయమ్మా
ఘనశీలవతి సీత కథ వినుడోయమ్మా
వినుడోయమ్మా వినుడోయమ్మా

శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం
సీతాపతిం రఘుకులాన్వయ రత్నదీపం
అజానుబాహుం అరవింద దళాయతాక్షం
రామం నిశాచరవినాశకరం నమామి

రామ సుగుణధామా రఘువంశజలధిసోమా
శ్రీరామా సుగుణధామా సీతామనోభిరామా సాకేతసార్వభౌమా శ్రీరామా సుగుణధామా
మందస్మిత సుందర వదనారవింద రామా
ఇందీవర శ్యామలాంగ వందితసుత్రామా
మందార మరందోపమ మధురమధురనామా
మందార మరందోపమ మధురమధురనామా

శ్రీరామ సుగుణధామా రఘువంశజలధిసోమా
శ్రీరామా సుగుణధామా

అవతారపురుష రావణాధి దైత్యవిరామా
నవనీత హృదయ ధర్మ నిరతరాజలరామా
పవమానతనయ సన్నుత పరమాత్మ పరంధామా
పవమానతనయ సన్నుత పరమాత్మ పరంధామా
శ్రీరామ సుగుణధామా రఘువంశజలధిసోమా
సీతామనోభిరామా సాకేతసార్వభౌమా
సీతామనోభిరామా...
*********   *********   ********చిత్రం: లవకుశ (1963)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: కొసరాజు
గానం: ఘంటసాల

సందేహించకుమమ్మా రఘురామ ప్రేమను సీతమ్మ
సందేహించకుమమ్మా రఘురామ ప్రేమను సీతమ్మ
సందేహించకుమమ్మా

ఒకే బాణము ఒకటే మాట ఒక్క భామకే రాముని ప్రేమ
ఒకే బాణము ఒకటే మాట ఒక్క భామకే రాముని ప్రేమ
మిన్నే విరిగిపడినా...ఆ...ఆ...ఆ...
మిన్నే విరిగిపడినా వ్రతభంగమ్ము కానీడమ్మా

సందేహించకుమమ్మా రఘురామ ప్రేమను సీతమ్మ
సందేహించకుమమ్మా

రఘుకులేశుడే ధర్మము వీడి మరో భామతో కూడిన నాడు
రఘుకులేశుడే ధర్మము వీడి మరో భామతో కూడిన నాడు
నాదు జపము తపము నా కావ్యమ్మో వృధయగునమ్మా
నాదు జపము తపము నా కావ్యమ్మో వృధయగునమ్మా

సందేహించకుమమ్మా రఘురాము ప్రేమను సీతమ్మ
********   ********  *********


చిత్రం: లవకుశ (1963)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: సముద్రాల సీనియర్
గానం: పి. లీల, పి. సుశీల & కోరస్

జయజయరాం జయజయరాం

శ్రీరామ పరంధామా జయరామ పరంధామా (2)
రఘురామ రామ రణరంగభీమ జగదేక సార్వభౌమ
శ్రీరామ పరంధామా జయరామ పరంధామా

చరణం: 1
సూర్యాన్వయాభి సోమ సుగుణాభి రామా శుభ నామా (2)
కారుణ్యధామా దశకంఠవిరామా రాఘవ రాజా లలామా
శ్రీరామ పరంధామా జయరామ పరంధామా

చరణం: 2
సాకేతపురాధిప రామా సీతామనోహరా శ్రీరామా (2)
అరవిందలోచన సుందర సురుచిర ఇందీవరా శ్యామా
శ్రీరామ పరంధామా జయరామ పరంధామా
రఘురామ రామ రణరంగభీమ జగదేక సార్వభౌమ
శ్రీరామ పరంధామా జయరామ పరంధామా

జయజయరాం జయరఘురాం
జయజయరాం జయరఘురాం
జయజయరాం...


********   ********  *********


చిత్రం: లవకుశ (1963)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: సముద్రాల సీనియర్
గానం: కె. జమునారాణి, పి. సుశీల

రామన్న రాముడు కోదండ రాముడు
శ్రీరామ చంద్రుడు వచ్చాడురా
హోయ్ సీతమ్మ తల్లితో వచ్చాడురా
రామన్న రాముడు కోదండ రాముడు
శ్రీరామ చంద్రుడు వచ్చాడురా
హోయ్ సీతమ్మ తల్లితో వచ్చాడురా

నెల మూడు వానలు కురిసేనురా
బంగారు పంటలు పండేనురా
నెల మూడు వానలు కురిసేనురా
బంగారు పంటలు పండేనురా
కష్టజీవుల వెతలు తీరేనురా
బీదా సాదా బ్రతుకు మారేనురా

రామన్న రాముడు కోదండ రాముడు
శ్రీరామ చంద్రుడు వచ్చాడురా
హోయ్ సీతమ్మ తల్లితో వచ్చాడురా

రామయ్య వంటి కొడుకు రావాలనే
సీతమ్మ వంటి బిడ్డ కావాలనే
రామయ్య వంటి కొడుకు రావాలనే
సీతమ్మ వంటి బిడ్డ కావాలనే
ఇల్లు వాకిలి పరువు నిలపాలనే
చల్లంగ నూరేళ్ళు వెలగాలనే

రామన్న రాముడు కోదండ రాముడు
శ్రీరామ చంద్రుడు వచ్చాడురా
హోయ్ సీతమ్మ తల్లితో వచ్చాడురా

పేదతనము భూమి మీద ఉండబోదురా
భేదాలకికమీద తావులేదురా
పేదతనము భూమి మీద ఉండబోదురా
భేదాలకికమీద తావులేదురా
దొంగ తోడుబోతు బాధ తొలగిపోవురా
రామరాజ్యమాయే మనకు లోటులేదురా

రామన్న రాముడు కోదండ రాముడు
శ్రీరామ చంద్రుడు వచ్చాడురా
హోయ్ సీతమ్మ తల్లితో వచ్చాడురా

న్యాయమ్ము పాలించి నడుపువాడురా
ధర్మమ్ము గిరిగీసి నిలుపుతాడురా
న్యాయమ్ము పాలించి నడుపువాడురా
ధర్మమ్ము గిరిగీసి నిలుపుతాడురా
మునులందరినీ గాచు మొనగాడురా
ముందుగా చెయ్యెత్తి మొక్కుదామురా

రామన్న రాముడు కోదండ రాముడు
శ్రీరామ చంద్రుడు వచ్చాడురా
హోయ్ సీతమ్మ తల్లితో వచ్చాడురా
రామన్న రాముడు కోదండ రాముడు
శ్రీరామ చంద్రుడు వచ్చాడురా
హోయ్ సీతమ్మ తల్లితో వచ్చాడురా
హోయ్
**********   **********   **********


చిత్రం: లవకుశ (1963)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం: కొసరాజు
గానం: పి. లీల, పి. సుశీల

రామకథను వినరయ్యా
రామకథను వినరయ్యా
ఇహపర సుఖములనొసగే
సీతారామకథను వినరయ్యా

అయోధ్య నగరానికి రాజు దశరథ మహారాజు
ఆ రాజుకు రాణులు మువ్వురు
కౌసల్య సుమిత్ర కైకేయి
నోము ఫలములై వారికి కలిగిరి కొమరులు నల్వురు
రామ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులు
ఆ...ఆ...ఆ...ఆ...ఆ

రామకథను వినరయ్యా
ఇహపర సుఖములనొసగే
సీతారామకథను వినరయ్యా

ఘడియ ఏమి రఘురాముని విడచి
గడుపలేని ఆ పూజని
కౌశిక యాగము కాచి రమ్మని
కౌశిక యాగము కాచి రమ్మని
పలికెను నీరదశ్యాముని
రామకథను వినరయ్యా

తాటకి దునిమి జన్నము గాచి
తపసుల దీవన తలదాల్చి
జనకుని యాగము చూచు నెపమ్మున
జనకుని యాగము చూచు నెపమ్మున
చనియెను మిథిలకు దాశరథి
రామకథను వినరయ్యా

మదనకోటి సుకుమారుని కనుగొని
మిథిలకు మిథిలయే మురిసినది
ధరణిజ మదిలో మెరసిన మోదము
ఆ...ఆ...ఆ...ఆ...ఆ
ధరణిజ మదిలో మెరసిన మోదము
కన్నుల వెన్నెల వీచినది
రామకథను వినరయ్యా

హరుని విల్లు రఘునాథుడు చేగొని
ఎక్కిడ ఫెళ ఫెళ విరిగినది
కళకళలాడే సీతారాముల
ఆ...ఆ...ఆ...ఆ...ఆ
కళకళలాడే సీతారాముల
ఆ...ఆ...ఆ...ఆ...ఆ
కళకళలాడే సీతారాముల
ఆ...ఆ...ఆ...ఆ...ఆ
కళకళలాడే సీతారాముల
కన్నులు కరములు కలిపినవి

రామకథను వినరయ్యా
ఇహపర సుఖములనొసగే
సీతారామకథను వినరయ్యా


Most Recent

Default