Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Dwaraka (2017)

చిత్రం: ద్వారక (2017)
సంగీతం: సాయి కార్తీక్
నటీనటులు: విజయ్ దేవరకొండ, పూజా జవేరి
దర్శకత్వం: శ్రీనివాస్ రవీంద్ర
నిర్మాతలు: ప్రద్యుమ్నా చంద్రపాటి, గణేష్ పెనుబోతు
విడుదల తేది: 03.03.2017Songs List:భజరె నంద గొపాల పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ద్వారక (2017)
సంగీతం: సాయి కార్తీక్
సాహిత్యం: శ్రీ సాయికిరణ్
గానం: చిత్ర

భజరె నంద గొపాల హరె 
భజరె నంద గొపాల హరె 
భజరె నంద గొపాల హరె 

భజరె నంద గొపాల హరె 
భజరె నంద గొపాల హరె 
భజరె నంద గొపాల హరె 
మురలి గాన లోల దూరమేల దిగి రా కృష్ణ
కడలై పొంగుతున్న ప్రేమ నీల కద రా కృష్ణ
అందుకొ సంబారల స్వాగాతల మాలిక 
ఇదుగో నిన్ను చూసి వెలుగుతున్న ద్వారకా 
భజరె నంద గొపాల హరె 
భజరె నంద గొపాల హరె 
భజరె నంద గొపాల హరె 
భజరె నంద గొపాల హరె 

మా ఎద మాటున దాగిన ఆశలు వెన్నెల విందనుకూ 
మా కన్నులుకందనీ మాయని చూపుతు మెల్లగ దొచుకుపో 
గిరినె వేలిపైన నిలిపిన మా కన్నయ్య
తులసిదలానికే ఏల తూగినావయ్యా 

కొండంత భారం గోరంత చూపిన లీల కృష్ణయ్య
మా చీరలు దొచిన అల్లరి ఆటలు మా పైన ఏ మాయా 
భజరె బజరె బజరె 
భజ….. భజ 
భజరె నంద గొపాల హరె 
భజరె నంద గొపాల హరె 
భజరె నంద గొపాల హరె 
భజరె నంద గొపాల హరె 

మాయది కావని మాధవడానె అను చేరిన ప్రానమిది 
మా మాయని బాదని పిల్లన గ్రోవిలారాగం చెయెమని
ఎవరిని ఎవరితోటి ముడి పెడుతునీ ఆట
చివరికి ప్రతి ఒకరిని నడిపెదవుగనీ బాట
తీరని వేదన తియ్యని లాలనఅన్ని నీవ్వయ్యా
నీ అందెల మువ్వల సవ్వడి గుండేలొమోగించి రావయ్య
భజరె నంద గొపాల హరె 
భజరె నంద గొపాల హరె 
భజరె నంద గొపాల హరె 
భజరె నంద గొపాల హరెఅదిరే దడ పుట్టిందె పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ద్వారక (2017)
సంగీతం: సాయి కార్తీక్
సాహిత్యం: రెహ్మాన్ 
గానం: సాయి చరణ్ 

అదిరే దడ పుట్టిందె 
వయసే గొడవెట్టిందె 
మతినే సెదగొట్టిందె 
అసలు ఎమయుంటుందే 

ఎదురై నను సుట్టిందే 
ఎదనే మెలి పెట్టిందే 
ఎవరూ కనిపెట్టందె 
అయిన బానె ఉందె 
ఇప్పుదే 
నీ చెయ్యె థకిందె 
ఈ మైకం కమ్మిందే 
నా లోకం మొత్తం 
చూస్తునె మారిందె 

తెలియదు నాకైన 
నాలొ నేనున్ననా 
అసలిది నిజమేన 
కలగంటున్ననా 

ఒక నిమిషం లోన 
వొందేల్లు బతికేస్తున్న 
ఇది పగలొ రేయొ తెలియదులె 
ఇది దిగులొ హాయొ తెలియదులే 

ఈ చెయ్యె తాకిందే 
ఈ మైకం కమ్మిందే 
నా లొకం మొత్తం 
చూస్తునె మారిందె 

ఇనవె ఇనవె 

అడుగులు పడకున్నా 
గాల్లొన నద్దిచెస్తున్న 
చివరికి కనుగొన్నా 
స్వర్గం లొ ఉన్న 

ఎదురుగ ఎవరున్నా 
దేవతలే అనుకుంతున్న 
ఇదివరకు ఎపుడూ జరగనిది 
మనుషులకూ అసలేఅ తెలియనిది 

ఈ చెయ్యె తాకిందే 
ఈ మైకం కమ్మిందే 
నా లొకం మొత్తం 
చూస్తునె మారిందె 

ఇనయే ఇనయే జంతర్ మంతర్ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ద్వారక (2017)
సంగీతం: సాయి కార్తీక్
సాహిత్యం: రహ్మాన్
గానం: సాకేత్ 

జంతర్ మంతర్ అల్లబ్బి అల్లబ్బి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ద్వారక (2017)
సంగీతం: సాయి కార్తీక్
సాహిత్యం: రహ్మాన్
గానం: రేవంత్, దివిజ కార్తీక్ 

అల్లబ్బి అల్లబ్బి 
ఎంత చిత్రం కదా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ద్వారక (2017)
సంగీతం: సాయి కార్తీక్
సాహిత్యం: రహ్మాన్
గానం: సమీరా భరద్వాజ్

ఎంత ఘోరం కదా
ఒక నవ్వుకే ఓడిపోయా
తప్పు ఒప్పు ఆలోచించే వీలే లేదాయె
తప్పనిసరిగా తిప్పలు వచ్చే ప్రేమే వరదాయే
ఈ ముప్పును తప్పుకుపోయే వేరే దారే కనపడదాయే 

ఎంత చిత్రం కదా
ఒక చూపుకే ఒరిగిపోయా
ఎంత ఘోరం కదా
ఒక నవ్వుకే ఓడిపోయా

కంటి వైపు రానంది కునుకు
కత్తి మీద సామయింది బతుకు
గుండెల్లోన పుట్టింది ఒణుకు
గొంతు దాడి రానంది పలుకు
ఓరి దేవుడో ఇంత కోపమా నాపైన నీకు
చెప్పాలంటే అంత సులభమా శక్యినివ్వు నాకు
ఒక ఒక్క పూటైన నేను ఓర్చుకోగలనా
ఏదేమైనా ఏదో ఒకటి చెప్పేస్తా తనకు

ఎంత చిత్రం కదా
ఒక చూపుకే ఒరిగిపోయా
ఎంత ఘోరం కదా
ఒక నవ్వుకే ఓడిపోయా

నన్నే గుచ్చిపోయింది సొగసు
ఒళ్ళే మరచిపోయింది మనసు
ఉన్నట్టుండి లేచింది వయసు
ప్రేమొ పిచ్చొ నాకేమి తెలుసు
ఎంత ఆపిన ఆగనంది దూకే అడుగు
ఎంత దూరమొ తెలియకున్నది తుళ్ళే పరుగు
తన తీరమేదైన ఏ దారిలోనైనా
చేరే వరకు అలుపే లేదు పట్టేస్తా తుదకు

ఎంత చిత్రం కదా
ఒక చూపుకే ఒరిగిపోయా
ఎంత ఘోరం కదా
ఒక నవ్వుకే ఒదిగిపోయా 
తప్పు ఒప్పు ఆలోచించే వీలే లేదాయె
తప్పనిసరిగా తిప్పలు వచ్చే ప్రేమే వరదాయే
ఈ ముప్పును తప్పుకుపోయే వేరే దారే కనపడదాయే 

ఎంత చిత్రం కదా
ఒక చూపుకే ఒరిగిపోయా
ఎంత ఘోరం కదా
ఒక నవ్వుకే ఒదిగిపోయా 

Most Recent

Default