Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Simha (2010)
చిత్రం: సింహా (2010)
సంగీతం: చక్రి
నటీనటులు: బాలక్రిష్ణ , నయనతార, స్నేహా ఉల్లాల్
దర్శకత్వం: బోయపాటి శ్రీను
నిర్మాత: పరుచూరి కిరీటి
విడుదల తేది: 30.04.2010Songs List:జానకీ జానకీ జానకీ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సింహ (2010)
సంగీతం: చక్రి
సాహిత్యం: భాస్కరభట్ల
గాత్రం: కునాల్ గంజ్ వాల, టీనా

జానకీ జానకీ జానకీ ఎక్కడికి పోతావే జానకీ 
జానకీ జానకీ జానకీ ఎక్కడికి పోతావే జానకీ 
దేనికీ దేనికీ దేనికీ వెనకేనేకే పడతావు దేనికీ?
ఎహ్ వచ్చెయ్ వచ్చెయ్ గట్టు చాటుకి 
చమటెక్కిస్తా తెల్ల చీరకి 
సర్లే అంటె ఒక్క పుటకి కావలంట మాటి మాటికీ 
అరేయ్ అందాలే దాచోద్దె హైసలకడి దాటికి

జానకీ... జానకీ...
జానకీ జానకీ జానకీ ఎక్కడికి పోతావే జానకీ 
దేనికీ దేనికీ దేనికీ వెనకేనేకే పడతావు దేనికీ?

సోయగాల సంపదే హైలైటు 
ఎలా పెంచినావొ చెప్పవె సెక్రేటు 
కౌగిలింత ఒక్కటె టాబ్లెట్
నిన్ను పట్టుకున్న ఫీవరే హంఫట్టూ 
వరెవా నువ్వు ఇంత తేరగా ఇస్తుంటే 
తిమ్మిరే తిర్చేసుకొనా 
ఇస్ లా మన్నిస్త నిస్ గా లాగిస్తే 
వయసునే వడ్డించుకోనా 
ఎ బరిలొ నాదేలే గెలుపు 
హే త్వరగ ముసేయి తలుపు 
చలో నా రాణి నువ్వే లే మల్లెపుల్ల కొటకీ

జానకీ...జానకీ...
జానకీ జానకీ జానకీ ఎక్కడికి పోతావే జానకీ 
దేనికీ దేనికీ దేనికీ వెనకేనేకే పడతావు దేనికీ?

లిప్పు తోటి లిప్పుకే లింకెట్టు
ఇక మొగుతాయ్ యవ్వనాల ట్రంపెట్టు 
మాయదారి సిగ్గులే కప్పెట్టు
జరా ఒంటిలోన ఎక్కడో తీపెట్టు 
జోరుగా నే పైట జారగా ఈ పుటా 
జాతరే నా గుండెలోనా 
ఎహ్ ఆగలేనంటుంటే ఆపుగా చూస్తుంటే 
ఆకలే తీర్చేసిపోనా 
హేయ్ అదిరే నీ ఒంటి మెరుపు
ఆ పరువాలే పట్టు పరుపు 
మరి లేటైతే బాగోదే లేటు నైటు ఆటకి

జానకీ...జానకీ...
come on Baby...come on...
జానకీ జానకీ జానకీ ఎక్కడికి పోతావే జానకీ 
దేనికీ దేనికీ దేనికీ వెనకేనేకే పడతావు దేనికీ?? 
దేనికీ?? 

అచ్చా హై పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సింహా (2010)
సంగీతం: చక్రి
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గాత్రం: ఉదిత్ నారాయణ్, అంజనా సౌమ్యా

అచ్చా హైఓరబ్బా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సింహా (2010)
సంగీతం: చక్రి
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గాత్రం: సింహా, ఆదర్శిని

ఓరబ్బా

బంగారు కొండ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సింహా (2010)
సంగీతం: చక్రి
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గాత్రం: హరిహరన్, కౌసల్య

బంగారు కొండ మరుమల్లె దండ 
మనసైన అండ నువ్వేరా 
బంగారు కొండ మరుమల్లె దండ 
మనసైన అండ నువ్వేరా 
కనుపాప నిండా నీరూపు నిండా 
నా బ్రతుకు పండ రావేరా 
శ్వాశించలేను నిను చూడకుండా 
జీవించలేను నిను చేరకుండా 
ఏకాంత సరసాలు సాయంత్ర సరదాలు 
ప్రేమంతరాగాలు పలికించు ప్రియుడ 
గోరంత విరహాలు కొండంత మురిపాలు 
జల్లంత జలసాలు జరిపించు ఘనుడ 
నీ అడుగు జాడ అది నాకు మేడ

బంగారు కొండ మరుమల్లె దండ 
మనసైన అండ నువ్వేరా 
కనుపాప నిండా నీరూపు నిండా 
నా బ్రతుకు పండ రావేరా 

ఈ మహారాజు చిరునవ్వునే 
నా మణిహార మనుకొందున 
ఈ వనరాణి కొనచూపునే 
నా ధన దాన్యమనిపించనా
నువ్వే నువ్వే నరసింహ స్తోత్రం 
ఒడిలో గుడిలో వల్లించనా 
నువ్వై నావే గాయత్రి మంత్రం 
పగలు రేయి జపియించనా 
నీ కరుణ కిరణాలు హృదయాన ఉదయాలు 
నీవెంటే నామనుగడ నీగుండె నా తలగడ 

బంగారు కొండ మరుమల్లె దండ 
మనసైన అండ నువ్వేరా 
కనుపాప నిండా నీరూపు నిండా 
నా బ్రతుకు పండ రావేరా 

నీ మీసాల గిలిగింతకే 
ఆ మోసాలు మొదలాయేనా 
నీ మునివేళ్ళ తగిలింతకే 
ఆ మునిమాపు కదలాయేనా 
నీకే నీకే సోగసాభిషేకం 
నిముషం నిముషం చేయించనా 
నీతో తనువు మనసు మమేకం 
మనదోలోకం అనిపించనా 
సంసార కావ్యాలు సంస్కార కార్యాలు 
కలగలుపు గుణవంతుడ 
కలియుగపు భగవంతుడా 

బంగారు కొండ మరుమల్లె దండ 
మనసైన అండ నువ్వేరా 
కనుపాప నిండా నీరూపు నిండా 
నా బ్రతుకు పండ రావేరా 
కనులార చూద్దాము పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సింహా (2010)
సంగీతం: చక్రి
సాహిత్యం: వేటూరి 
గాత్రం: చక్రి, మాళవిక 

అసుర గణమున ఉసురు నణచగా
ఇలకు దిగు నరసింహమ
కలదు కలదని అసుర శిశువుకు
శరణు నొసగిన దైవమా
ప్రణయ నరసింహా
విజయ నరసింహా
హింస నణచినా ఉగ్ర సింహ
పరమ హంస భావన
సిరుల రాణి ధీరుల నవ్వే
వరములే నారాయణ

కనులార చూద్దాము కదిలి రారమ్మ
పసుపు కుంకుమ జంట కట్టి పెళ్లి నెడమ్మా

లక్ష్మి నరసింహ కళ్యాణం
భువికి దిగివచ్చే దివ్య వైభోగం
గగనమంతా పందిరయి
భువనమే సుమ వెదికాయి
కళ్యాణం జరిగేనమ్మా కనుల పండువుగా

ఈ జగాన జరగనట్టి దేవతార్చనగా
ఏ యుగాలు ఎరగనట్టి మంత్ర పుష్పముగా

కనులార చూద్దాము కదిలి రారమ్మ
పసుపు కుంకుమ జంట కట్టి పెళ్లి నెడమ్మా

పోగలతో మంత్రాల గోషా రగులుతుంటే ముచ్చట
వగలతో శ్రీవారి పైన విసురు చూపే ముచ్చట

సిరికి హరియే సరి అనేటి సరసమింక ముచ్చట
జగమునేలే జవ్వనాలకు మూడు జగములు మొక్కగా
శుభములన్ని చుట్టములుగా కలలని వరకట్నములతో
ధర్మపురిగా యాదగిరిగా మంగళార్చన షికారిగా
సింహగిరి కల్యాణ వేదిక విరిసే కన్నులు పండుగ

కళ్యాణం కళ్యాణం లక్ష్మి నరసింహ
కళ్యాణం కళ్యాణం లక్ష్మి నరసింహ

తరాలన్నీ తలంబ్రాలే తలకు చేరే ముచ్చట
నింగి నెలలు మృదంగలై మెలమయ్యే నిచట

తెరల చాటున చొరవ చేసే బాలకృష్ణుడి లీలాట
తాళి కట్టే వేళా సిరి మీద అల్లిబిల్లిగా గిల్లుట
అల్లుడైన గిల్లుడైన పెళ్లికొడుకే హరి అట
వేదగిరిగా అంతర్వేదిగా అహోబిళగిరి షికారిగా
సింహగిరి కల్యాణ వేదిక విరిసే కన్నులు పండుగ

కళ్యాణం కళ్యాణం లక్ష్మి నరసింహ
కళ్యాణం కళ్యాణం లక్ష్మి నరసింహ

కనులార చూద్దాము కదిలి రారమ్మ
పసుపు కుంకుమ జంట కట్టి పెళ్లి నెడమ్మా
హే సింహమంటి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సింహా (2010)
సంగీతం: చక్రి
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గాత్రం: మనో, శ్రావణ భార్గవి 

హే సింహమంటి చిన్నోడే వేటకొచ్చాడే
సింహ సింహ సింహ గురిచూసేస్తాడే సింహ
అడవిలాంటి అందాలే ఆక్రమించాడే
సింహ సింహ సింహ సిరి దోచేస్తాడే సింహ
సింహమంటి చిన్నోడే వేటకొచ్చాడే
అడవిలాంటి అందాలే ఆక్రమించాడే

అహ్హ్ అక్కడేదో పట్టి ఎహ్ ఇక్కడేదో ముట్టి
ఉహ్ ఉక్కపోతే పెంచి ఊపేస్తున్నాడే
హే ఎక్కడైనా గీచి ఓ ఒక్కటేదో ఇచ్చి
హ్మ్మ్ అథారేదో ఇచ్చి ఆడిస్తుంటానే

రామ రామ రామ రామ
రామ రామ రే
ఆది సోమా లేనే లేని ప్రేమ ప్రేమ రే
కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ
కృష్ణ కృష్ణ రే
ఉష్ణోగ్రత పెంచేస్తానే శానా శానా రే

సింహమంటి చిన్నోడే వేటకొచ్చాడే
అడవిలాంటి అందాలే ఆక్రమించాడే

ఫీజిక్ లో ఫిజిక్స్ నే చదివేస్తున్నాడే
కసక్ లో కెమిస్ట్రీ నే కలిపేస్తున్నాడే

సోకుల్లోని సైకాలజీ చదివేస్తా చూడే
చీకట్లోనే టెక్నాలజీ చూపిస్తా నేడే

లవాలోజి జివ్వలోజి మొత్తం నేర్చాడే
చాపలోజి టెక్నాలజీ నేర్పిస్తా నేడే
ఒకళోజి కేకలోజి
పెట్టించేందుకు పట్టా పొందనే

అయ్యయ్యయో
రామ రామ రామ రామ
రామ రామ రే
ఆది సోమా లేనే లేని ప్రేమ ప్రేమ రే
కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ
కృష్ణ కృష్ణ రే
ఉష్ణోగ్రత పెంచేస్తానే శానా శానా రే

సింహమంటి చిన్నోడే వేటకొచ్చాడే
అడవిలాంటి అందాలే ఆక్రమించాడే

హాయ్ హాయ్ ఆటోగ్రఫేహ్ చేస్తానంటాడే
రేయి రేయి బియోగ్రఫీహ్ రాస్తానంటాడే

తీపి తీపి ఫొటోగ్రఫీ తీస్తా ఉంటానే
గ్యాప్ ఎహ్ లేక బ్యూటీగ్రాఫేహ్ గీస్త ఉంటానే
పిచ్చి రాచి పేరాగ్రాఫేహ్ సరిపోదంటాడే
కచ్చిగాచి కోరియోగ్రఫీహ్ కావాలంటాడే
కేజీ కేజీ సుమాటోగ్రఫేహ్
పట్టించేందుకు పుట్టి పెరిగానే

హబ్బబ్బా
రామ రామ రామ రామ
రామ రామ రే
ఆది సోమా లేనే లేని ప్రేమ ప్రేమ రే
రామ రామ రామ రామ
రామ రామ రే
కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ
కృష్ణ కృష్ణ రే


Most Recent

Default