Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Criminal (1995)

చిత్రం: క్రిమినల్ (1994)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
నటీనటులు: నాగార్జున, మనీషా కొయిరాల, రమ్యకృష్ణ
దర్శకత్వం: మహేష్ భట్
నిర్మాత: కె.ఎస్. రామారావు
విడుదల తేది: 14.10.1994Songs List:ముద్దంటే వద్దంటే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: క్రిమినల్ (1994)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: వెన్నెలకంటి 
గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్ర 

ముద్దంటే  వద్దంటే పాపికి పాపికి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: క్రిమినల్ (1994)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల 
గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్ర 

పాపికి పాపికి 
హెల్లొ గురు కిస్సు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: క్రిమినల్ (1994)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: వెన్నెలకంటి 
గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్ర 

హెల్లొ గురు కిస్సు కొట్టెయ్ గురు
మిస్సు కావద్దురా లవ్వరూ
కానీ షురూ సోకులే సూపరూ
కౌగిలే కమ్మనీ లాటరూ
పెరిగను దాహాల పెదవుల జోరు
తరగనొ మోహాల తపనల తీరు
లబాబ లబాబ లబాబ లబాబ
లబాబ లబాబ లబాబ లబాబ
య య య యా

హెల్లొ గురు కిస్సు కొట్టెయ్ గురు
మిస్సు కావద్దురా లవ్వరూ
కానీ షురూ సోకులే సూపరూ
కౌగిలే కమ్మనీ లాటరూ

నీ అనీ పెదాలలో రుచి అదెంతొ చూడాలి
తీయని పదాలలో పదె పదేదొ పాడాలి
మిస మిసలా మీగదని పదె పదె కాజెయ్యనా
కసి కసిగా కోరికనే మరీ మరీ రాజెయ్యనా
యబాబ యబాబ యబాబ యబాబ
యబాబ యబాబ యబాబ యబాబ
యబాబ యబాబ యబాబ యబాబ
యా యా యా యా

కానీ షురూ సోకులే సూపరూ
కౌగిలే కమ్మనీ లాటరూ
హెల్లొ గురు కిస్సు కొట్టెయ్ గురు
మిస్సు కావద్దురా లవ్వరూ

హా ప్రియ ఇదే కదా సదా స్వరాల గోదారి
హో సఖీ సుఖీభవా అనే వరాల రాదారి
ఒక శ్రుతిగా ఓ లయగా నిరంతరం పాడాలిలే
కలయికలో కౌగిలిలో యుగం క్షనం కావాలిలే
యబాబ యబాబ యబాబ యబాబ
యబాబ యబాబ యబాబ యబాబ
యబాబ యబాబ యబాబ యబాబ
యా యా యా యాతెలుసా మనసా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: క్రిమినల్ (1994)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్ర
 
తెలుసా మనసా ఇది ఏనాటి అనుబంధమో
తెలుసా మనసా ఇది ఏ జన్మ సంబంధమో
తరిమిన ఆరు కాలాలు ఏడు లోకాలు చేరలేని ఒడిలో
విరహపు జాడలేనాడు వేడి కన్నేసి చూడలేని జతలో
శతజన్మాల బంధాల బంగారు క్షణమిది

తెలుసా మనసా ఇది ఏనాటి అనుబంధమో
తెలుసా మనసా ఇది ఏ జన్మ సంబంధమో
 
ప్రతిక్షణం... నా కళ్ళల్లో నిలిచె నీ రూపం
బ్రతుకులో... అడుగడుగునా నడిపె నీ స్నేహం
ఊపిరే నీవుగా ప్రాణమే నీదిగా
పది కాలాలు ఉంటాను నీ ప్రేమ సాక్షిగ

తెలుసా మనసా ఇది ఏనాటి అనుబంధమో 
 
ఆహా... ఆహా... అ...ఆ...ఆ...

Darling, every breath you take,
Every move you make I will be there with you
What would I do without you?
I want to love you forever... and ever... and ever

ఎన్నడూ... తీరిపోని రుణముగా ఉండిపో
చెలిమితో... తీగ సాగే మల్లెగా అల్లుకో
లోకమే మారినా కాలమే ఆగినా
మన ఈ గాధ మిగలాలి తుదిలేని చరితగ...

తెలుసా మనసా ఇది ఏనాటి అనుబంధమో
తెలుసా మనసా ఇది ఏ జన్మ సంబంధమో
తరిమిన ఆరు కాలాలు ఏడు లోకాలు చేరలేని ఒడిలో 
విరహపు జాడలేనాడు వేడి కన్నేసి చూడలేని జతలో
శతజన్మాల బంధాల బంగారు క్షణమిది
తెలుసా మనసా ఇది ఏనాటి అనుబంధమోజమ జమ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: క్రిమినల్ (1994)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యస్.పి.బాలు, సుజాత 

జమ జమ జమా ఓ జమా
జమ జమ జమా ఓ జమా
జమ జమ జమా
జీన్స్ పాంటు స్టైలు చూసి
డన్సు చేసె మూడు వచ్చె
జంట చేరె జింక పిల్ల జం జం
తుప్పు రేపె డప్పు మీద
వెస్టురన్ను మిక్సు చేసి స్టెప్పులేసె జీను లేని గుర్రం
అమ్మమ్మో ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసె నీ అందం

చిమ చిమ చిమా చిం చిమా
చిమ చిమ చిమా చిం చిమా
చిమ చిమ చిమా
మోడరన్ను డ్రస్సు కట్టి
మీదకొచ్చి మిస్సును చూసి
క్లాప్స్ కొట్టె కుర్రవాడి వాటం
రోజు లాంటి లిప్సు చూసి
మోజు తీరె కిస్సు కోరి
రాజుకన్న కత్తిలాంటి మీసం
అమ్మమ్మో చక్కిలి గింతలు పెట్టె మోమాటం

ఓ పాప షోకేసు బొమ్మల్లె వచ్చి
ప్రిపాసులిచ్చెసావె పసివాల్లు
పడుచాల్లు ముసలాల్లు వెంకాలే పడి వస్తుంటె
traffic jaam ఐపోదా
నీ సొగసుకు చాటె లేదా
బోలొ బోలొ బోలో

ఎర్ర ఎర్ర ఎర్రాని ముక్కు చిలకా
బుల్లి బుల్లి బుగ్గలు నే కొరకా
వర్ర వర్ర వర్రాని చిట్టి చిటికా
కందిపోదా నాజూకు ఆడ పుటకా
కుర్ర కూనలమ్మ కూత పెట్టి
కూన మంటె ఆగుతుంద కోడె ఈడు కమ్ముకోకా
సర్రు సర్రు మంటు లవ్వు దూసుకొస్తు ఉంటె
కందిపోద కట్టుకున్న కన్నె కోకా

చిమ చిమ చిమా చిం చిమా
చిమ చిమ చిమా చిం చిమా
చిమ చిమ చిమా
జమ జమ జమా ఓ జమా
జమ జమ జమా ఓ జమా
జమ జమ జమా

అబ్బొ అబ్బొ అందాల హంస నడకా
గొప్ప గుందే ముస్తాబు ముందు వెనకా
అందుచేతె అర్జెంటు పెళ్ళి కొడకా
లెక్కలేస్తు కొచ్చాను పెళ్ళి పడకా
ఖోక పిక్క పైకి ఎత్తి తిప్పుకుంటు వస్తు ఉంటె
నాకు పుట్టుకొచ్చె దప్పికా
కంటపడ్డ పిల్ల సోత్తు కొల్లగొట్టి పోతానంటె
ఒప్పుకోనా అడ్డు చెప్పకా

జమ జమ జమా ఓ జమా
జమ జమ జమా ఓ జమా
జమ జమ జమా
జీన్స్ పాంటు స్టైలు చూసి
డన్సు చేసె మూడు వచ్చె
జంట చేరె జింక పిల్ల జం జం
తుప్పు రేపె డప్పు మీద
వెస్టురన్ను మిక్సు చేసి స్టెప్పులేసె జీను లేని గుర్రం
అమ్మమ్మో ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసె నీ అందం

జమ జమ జమా ఓ జమా
జమ జమ జమా ఓ జమా
జమ జమ జమాతెలుసా మనసా -1 పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: క్రిమినల్ (1994)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యమ్. యమ్. కీరవాణి

తెలుసా మనసా ఇది ఏనాటి అనుబంధమో
తెలుసా మనసా ఇది ఏ జన్మ సంబంధమో
తరిమిన ఆరు కాలాలు ఏడు లోకాలు చేరలేని వడిలో
విరహపు జాడలేనాడు వేడి కన్నేసి చూడలేని జతలో
శత జన్మాల బంధాల బంగారు క్షణమిది
తెలుసా మనసా ఇది ఏనాటి అనుబంధమో 
తెలుసా మనసా ఇది ఏ జన్మ సంబంధమో

చరణం: 1
ఎన్నడూ తీరి పోనీ ఋణముగా వుండిపో
చెలిమితో తీగసాగే మల్లెగా అల్లుకో 
లోకమే మారినా కాలమే ఆగినా మన ఈగాధ మిగలాలి తుదిలేని చరితగ
తెలుసా మనసా ఇది ఏనాటి అనుబంధమో

చరణం: 2
ప్రతిక్షణం నా కళ్ళలో నిలిచే నీరూపం
బ్రతుకులో అడుగడుగునా నడిపె నీ స్నేహం
ఊపిరే నీవుగా ప్రాణమే నీదిగా పది కాలాలు ఉంటాను నీప్రేమ సాక్షిగ 
తెలుసా మనసా ఇది ఏనాటి అనుబంధమో 
తెలుసా మనసా ఇది ఏ జన్మ సంబంధమో 
తరిమిన ఆరు కాలాలు ఏడు లోకాలు చేరలేని వడిలో 
విరహపు జాడలేనాడు వేడి కన్నేసి చూడలేని జతలో
శత జన్మాల బంధాల బంగారు క్షణమిది
తెలుసా మనసా ఇది ఏనాటి అనుబంధమో

Most Recent

Default