Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Premam (2016)చిత్రం: ప్రేమమ్ (2016)
సంగీతం: గోపి సుందర్
సాహిత్యం: పూర్ణా చారి
గానం: కార్తిక్
నటీనటులు: నాగ చైతన్య , శృతిహాసన్, అనుపమ పరమేశ్వరన్, మడోన్నా సెబాస్టియన్
దర్శకత్వం: చందు మొండేటి
నిర్మాతలు: యస్.రాధా కృష్ణ , పి.డి.వి.ప్రసాద్, యస్.నాగవంశీ
విడుదల తేది: 07.10.2017

ప్రేమ పూసేనోయ్ వాడిపోయనోయ్
రెక్కలన్ని రాలిపోయనోయ్
ప్రేమ పూసేనోయ్ వాడిపోయనోయ్
రెక్కలన్ని రాలిపోయనోయ్
పువ్వు చాటు ముల్లులా
మెల్లంగ గుచ్చినాది
నొప్పి కూడ చెప్పుకోని తీరు భాదపెట్టెనోయ్
ఈ తేనె పరిమళం తియ్యంగలేదురోయ్
ఆ చేదు మాట వింటే ప్రాణం ఆగిపోయరొయ్

ప్రేమ పూసేనోయ్ వాడిపోయనోయ్
రెక్కలన్ని రాలిపోయనోయ్
ప్రేమ పూసేనోయ్ వాడిపోయనోయ్
రెక్కలన్ని రాలిపోయనోయ్

రెక్కలన్ని తెచ్చి అకసాన్ని ఊపిననే
లెక్కలేని పూల చుక్కలెన్నొ తెంచినానే
ముల్లు గుచ్చుతున్న గుండే నొచ్చుకున్న
బాదింత అంతకాదే
అద్దంలో నన్ను నేను చూసుకుంటే

నా గుండే బుజ్జిగించినట్టు ఉందే
ఎంత చెప్పుకున్న ఓటమొప్పుకున్న
నా ఏడుపాగదాయే హా
చూసి చూసి నన్ను పావులా
బలేగ వాడుకున్న తీరు చూడరా
నా చుట్టు ఇందరున్న నవ్వింది నన్ను చూసి
ఈ వింతగున్న ఆటలేంటి ఓరి దేవుడా
ప్రేమ పూసేనోయ్ వాడిపోయనోయ్
రెక్కలన్ని రాలిపోయనోయ్

ప్రేమ పూసేనోయ్ వాడిపోయనోయ్
రెక్కలన్ని రాలిపోయనోయ్


********   *********   ********


చిత్రం: ప్రేమమ్ (2016)
సంగీతం: గోపి సుందర్
సాహిత్యం: పూర్ణా చారి
గానం: కార్తిక్

నిన్న లేని కంటి చూపులేవో
నన్ను చంపుతున్నాయ్ ఇవాలనే
నిన్న లేని చిన్నీ నవ్వులేవో
నన్ను తాకుతున్నాయ్ ఈవేలనే

ఏ నిమిషంలొ చూసానొ అప్పుడే మరిచాను నన్నే
ఆ చూపులో నాతోటే పలుకుతున్న వేల మాటలెన్నో
ఓ దేవతలాంటి అందం తరగదిగదిలో
పాటం చెబుతూ సమయం గడిపేస్తుందే
తానే ఉంటే ఈ జీవితమంత
ఓ రోజులాగ కరిగిపోదా హ హ హ హహ హహ హ

నిన్న లేని కంటి చూపులేవో
నన్ను చంపుతున్నాయ్ ఇవాలనే
నిన్న లేని చిన్నీ నవ్వులేవో
నన్ను తాకుతున్నాయ్ ఈవేలనే*******   *******   *******


చిత్రం: ప్రేమమ్ (2016)
సంగీతం: గోపి సుందర్
సాహిత్యం: శ్రీమణి
గానం: రంజిత్

హేయ్ హేయ్ ఎవడు ఎవడు ఎదురుపడేదెవడు ఎవడు
దరువుపడి మెరుపుజడి పిడుగురెడీ
హేయ్ హేయ్ ఎవడు ఎవడు మిడిసిపడేదెవడు ఎవడు

అదిరిపడి ఎగిరిపడి ఎగసిపడి
వాంగ్రా దంచి కొట్టే ఆంధ్రా మిర్చి కొట్టేయ్
తీన్మార్ తీసికొట్టే చిటపటసే
చిటపట చినుకు పడి లటపిట లైటు పడి
ఘడి ఘడి స్టేజ్ పైకి విసిల్లెన్నో విరగబడి
హేయ్ మచి మచి మచి మచి
బీ రెడి రెడి పడి పడి
హేయ్ మచి మచి మచి
కొత్త కుర్రాల్లాం వస్తున్నాం గుర్రాలెక్కి

హేయ్ మచి మచి మచి మచి
బీ రెడి రెడి పడి పడి
హేయ్ మచి మచి మచి
నిన్ను తలదన్నే సరికొత్త సత్తతోటి

హేయ్ హేయ్ ఎవడు ఎవడు ఎదురుపడేదెవడు ఎవడు
దరువుపడి మెరుపుజడి పిడుగురెడీ
హేయ్ హేయ్ ఎవడు ఎవడు మిడిసిపడేదెవడు ఎవడు

అదిరిపడి ఎగిరిపడి ఎగసిపడి

ఘిర ఘిర ఘింగిరాలు తిరిగేవులే నాతో
బొగరమల్లే చిదులేయిచింది
మిల మిల మెరుపులోనా మెలికే మెల్లిగా నాతో
స్నేకు స్టేప్పు సేకు చేయించింది
సిల్లిగా చూసే ఆ ఫుల్ మూనే
నాకు కూలు మూను వాకు నేర్పిందిలా
మేఘాల్లో వానే నాకు రెయిన్ డాన్సే నేర్పే
ఆ భూమి మేఘం రెయిన్ అన్ని మూన్ అన్ని నువ్వే
హేయ్ మచి మచి మచి మచి
అదరకొట్టు కొట్టు కొట్ట్ కొట్టు
హేయ్ మచి మచి మచి
ఈచప్పట్లా డ్రప్పేట్లు మ్రోగేటట్లు
హేయ్ మచి మచి మచి మచి
వడిసిపట్టు పట్టు పట్టు పట్టు
హేయ్ మచి మచి మచి
ఈ బ్యుటీలా హ్రుదయాలు క్యాచేపట్టు

యస్ యం యస్ లోకి మాయం అయ్యే క్లాసే
సినిమా తియేటర్లో జల్సా చేసేయ్
చక్కర్లేసే పేపరాకెట్టుల్లొ దాగే
రూమర్సన్ని మాకు టైంపాసేలే
లంచు బాక్సులాగా మా బుర్రలు భొంచేసే
ఆకలేసి క్లాసు లెక్చరర్లుఇలా
లాబుల్లో చేసేటి లవ్వు ప్రాక్టికల్సేలే
చలో హలో హలో చలో హల్చలో
హేయ్ మచి మచి మచి మచి
బీ రెడి రెడి పడిపడి
హేయ్ మచి మచి మచి
కొత్త కుర్రాల్లాం వస్తూన్నాం గుర్రాలెక్కీ
హేయ్ మచి మచి మచి మచి
బీ రెడి రెడి పడి పడి
నిన్ను తలదన్నేసరికొత్త సత్తాతోటి*******   *******   *******


చిత్రం: ప్రేమమ్ (2016)
సంగీతం: గోపి సుందర్
సాహిత్యం: పూర్ణా చారి
గానం: నరేష్ అయ్యర్

అగరొత్తులా కురులె వలగా విసిరేసావే
కనికట్టుల చూపులు జల్లి పొతున్నవే
కసరత్తులు చెస్తూ వెనకె వస్తునానే
చెలి మత్తుల సైగలు గుండెను దొచేసాయే యే యే యే
అగొరొత్తుల కురులే వలగా విసిరెసావే
కనికట్టుల చుపులు జల్లి పొతున్నావే
కసరొత్తులు చెస్తూ వెనకే వస్తున్నానే
చెలిమత్తుల సైగలు గుండెను దొచేసాయే యే యే యే
పువ్వులకే రంగులనిచ్చే హరివిల్లువే
చుక్కలకె మెరుపులనద్దే జాబిల్లివే ఏ ఏ ఏ
అందెలెలొ అందము దాచిన సిరిమువ్వవే ఏ ఏ ఏ
నిద్దురలో నను కవ్వించినా నెరజానవే ఏ ఏ
పువ్వులకె రంగులనిచ్చే హరివిల్లువే
చుక్కలకే మెరుపులనద్దే జబిల్లివే ఏ ఏ
అందెలలొ అందము దాచిన సిరిమువ్వవే ఏ ఏ ఏ
నిద్దురలో నను కవ్వించిన నెరజానవే ఏ ఏ


అగొరొత్తుల కురులే వలగా విసిరెసావే
కనికట్టుల చూపులు జల్లి పొతున్నవే
కసరొత్తులు చేస్తు వెనకే వస్తున్ననే
చెలి మత్తుల సైగలు గుండెను దొచెసాయే యే యే యే
ఈగల్లా ముసిరేస్తుంతే నలువిపులా
సాపాలు తగిలయంట ప్రతిసారిలా ఆ
నన్నొకడిని చూసే భాగ్యం ఇవ్వే పిల్ల ఆ ఆ
నీ చుట్టు తెరలె కట్టి దాచేయ్యలా ఆ ఆ
ఈగల్ల ముసిరేస్తుంటే నలువైపులా
సాపాలు తగిలయంటా ప్రతిసారిలా ఆ
నన్నొకడిని చూసే భాగ్యం ఇవ్వే పిల్లా ఆ ఆ
నీ చుట్టు తెరలే కట్టి దాచేయ్యలా*******   *******   *******


చిత్రం: ప్రేమమ్ (2016)
సంగీతం: గోపి సుందర్
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం: హరిచరన్

హె హె ఏమయ్యింది... ప్రేమయ్యింది
గుండెకొచ్చి చుట్టుకుంది చిట్టి పూల తీగ
రెండు కల్లు మూసి తీసే రెప్ప పాటులోగా
నను చూసె నలుగురిలోనా
అదోలాంటి చిన్ని అసూయా
ఎగరేసె కాలరునయ్య
హో యా  నాకు నేన్నె తాలియా
బాంగ్ బాంగ్ బ్లాస్టిది  ప్రేమే నా డోరు తట్టి
మే ఐ కమిన్ అన్నదిరా
బాంగ్ బాంగ్ బ్లాస్టిది  లైఫే ఓ యూ టర్న్ కొట్టి
బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ బ్రో అని చెప్పిందిరా నాతో
గుండెకొచ్చి చుట్టుకుంది చిట్టి పూల తీగ
రెండు కల్లు మూసి తీసే రెప్ప పాటులోగా

కాలం ఆగీపోయింది  నమ్మలేని సంగతేందో జరిగిపోతోంది
ప్రాణం నాతో లేనంది  పైలట్ లేని ఫ్లైటై గాల్లో తేలిపోతోంది
నేనే ఓ దీవిలాగ సంతోషం నా చుట్టూ చేరింది..
నేడే ఆ క్యాలండర్ లో పండగలన్నీ వచ్చినట్టుందీ
ఓ మై గాడ్ ఏందీ ఇది గుండె సడీ... స్పీడైనదీ
బాంగ్ బాంగ్ బ్లాస్టిది  ప్రేమే నా డోరు తట్టి
మే ఐ కమిన్ అన్నదిరా
బాంగ్ బాంగ్ బ్లాస్టిది  లైఫే ఒయూ టర్న్ కొట్టి
బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ బ్రో అని చెప్పిందిరా నాతో
గుండెకొచ్చి చుట్టుకుంది చిట్టి పూల తీగ
రెండు కల్లు మూసి తీసే రెప్ప పాటులోగా


హే మ్యాన్ హూ ఆర్ యూ అంటె
ఈ బార్బీ డాల్ లవర్ నంటూ చెప్పుకుంటాను
వేరే పనేదీ లేదంటూ
రౌండ్ ద క్లాక్ ఈ పిల్ల కళ్ళల్లో ఉండిపోతాను
సీనే అరె చేంజయ్యింది చిటికెల్లోనా చాలా టేస్టీగా
లైఫే నా బాల్కనీలో రోజాలా నవ్వింది క్రేజీగా
ఓ మై గాడ్ ఏందీ సుడీ హోరోస్కోపే థ్రిల్లయ్యింది
బాంగ్ బాంగ్ బ్లాస్టిది  ప్రేమే నా డోరు తట్టి
మే ఐ కమిన్ అన్నదిరా
బాంగ్ బాంగ్ బ్లాస్టిది  లైఫే ఓ యూ టర్న్ కొట్టి
బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ బ్రో అని చెప్పిందిరా నాతో
గుండెకొచ్చి చుట్టుకుంది చిట్టి పూల తీగ
రెండు కల్లు మూసి తీసే రెప్ప పాటులోగా*******   *******   *******

చిత్రం: ప్రేమమ్ (2016)
సంగీతం: రాజేష్ మురగేషన్
సాహిత్యం: శ్రీమణి
గానం: విజయ్ యేసుదాసు

తెలవారితె కనురెప్పల తొలి మెలకువ నువ్వే
నా గుప్పెడు గుండెల్లో చిరుచప్పుడు నువ్వే
పొలమారితె నీ మనసుకి అది నా పొరపాటే
నీ పేరే పలకడమే పెదవులకలవాటే
వెన్నెలలా ఉంటుందే నీ పక్కన చోటే
వేకువలా చూస్తుందే నువు నడిచిన బాటే
ప్రాణాలే తీస్తుందే నీ ఊహలతోటే
నా మనసే నీదయ్యే వినదే నా మాటే
ఎవరే..ఎవరే..ప్రేమను మాయంది
ఎవరే ఈ హాయికి హృదయం చాలంది

ఎవరే నిన్నే నా వైపు నడిపే
నా ఊహల మదురోహల హరివిల్లు నింపే
తియతీయని నిమిషాలే నీలొన ఒంపే
నా ఒంటరి కాలాన్నే నీతోన చెరిపే
ఆ దైవమే నాకు చెప్పింది ఎపుడో
నీ చిన్ని చిరునవ్వే విలువైన వరమంటు
నా ప్రాణమే నీకు చెపుబుతోంది ఇపుడు
నువు లేక నే లేననీ
గదిలాంటి మదిలో నదిలాంటి నిన్నే
దాచేయాలనుకుంటే అది నా అత్యాశే
అడుగంత దూరం నువు దూరమైనా
నా ఊపిరి చిరునామా తెలిపేదెవరే ఎవరే

వెన్నెలలా ఉంటుందే నీ పక్కన చోటే
వేకువలా చూస్తుందే నువు నడిచిన బాటే
ప్రాణాలే తీస్తుందే నీ ఊహలతోటే
నా మనసే నీదయ్యే వినదే నా మాటే
ఎవరే..ఎవరే..ప్రేమను మాయంది
ఎవరే ఈ హాయికి హృదయం చాలంది

Most Recent

Default