Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Seetharama Raju (1999)

చిత్రం: సీతారామరాజు (1999)
సంగీతం: యమ్.యమ్.కీరవాణి
నటీనటులు: నాగార్జున, హరికృష్ణ , సాక్షి శివానంద్, సంఘవి
దర్శకత్వం: వై. వి.యస్. చౌదరి
నిర్మాతలు: నాగార్జున, డి.శివప్రసాద్ రెడ్డి
విడుదల తేది: 05.02.1999Songs List:ఛాంగురే ఛాంగురే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సీతారామరాజు (1999)
సంగీతం: యమ్.యమ్.కీరవాణి
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యస్.పి.బాలు, యమ్.యమ్.కీరవాణి, రాధిక, శారద

పల్లవి : 
ఛాంగురే ఛాంగురే మమత నిను కోరే
ఛాంగురే ఛాంగురే చెలిమి నిను చేరే
అల్లుకున్న బంధాలు చల్లుతున్న చందనాలు
వెల్లువైన వేళలో తిరిగి తెల్లవారే

చరణం: 1 
అన్నయ్యా నీ అలక పైపైనేనని 
తెలుసును లేవయ్యా
తమ్ముడూ నీకు తెలుసన్న సంగతి 
నాకు తెలుసయ్యా
ఎన్ని కళలో వెంటతెచ్చెనంట 
చూడ ముచ్చటైన మురిపెం
ఎన్ని సిరులో రాసిపోసెనంట 
సంకురాత్రి వంటి సమయం
మనసే కోరే అనుబంధాలు దరిచేరే
తరతరాల తరగని వరాలగని అని
మనింటి మమతని మరిమరి పొగిడిన 
పదుగురి కను వెలుగై
సాగుతున్న వేళలో మనది పూలదారే

చరణం: 2 
కొమ్మలో కోయిలను కమ్మగ లేపిన 
కిలకిల సంగీతం
గొంతులో మేలుకొని కోటి మువ్వల 
కొంటె కోలాటం
ఎంత వరమో రామచంద్రుడంటి 
అన్నగారి అనురాగం
ఏమి రుణమో లక్ష్మణుణ్ని మించి 
చిన్నవాని అనుబంధం
ఇపుడే చే రే పది ఉగాదులొకసారే
ప్రియస్వరాలు చిలికిన వసంత వనముగ
అనేక జన్మల చిగురులు తొడిగిన 
చెలిమికి కలకాలం
స్వాగతాలు పాడనీ సంబరాల హోరేశ్రీవారు దొరగారు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సీతారామరాజు (1999)
సంగీతం: యమ్.యమ్.కీరవాణి
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్ర

శ్రీవారు దొరగారు అయ్యగోరు
ఏంటండీ మీ పేరు ఆయ్ చెప్పండీ 
వరదల్లే ప్రేమే పొంగి ఉరకలు వేసే వేళ
ముదు ముద్దుగ అంటాలెండి మీ సరదా తీరేలా
డార్లింగ్ గారు డార్లింగ్ గారు
గారెందుకు బంగారు వింటుంటే కంగారూ
గారంగ శృంగారంగా డార్లింగ్ అంటే చాలు
డార్లింగ్ కీ లింగు లిటుకు లింకులు పెడితే బోరు
ఓ మై డియరూ...  ఓ మై డియరూ

చరణం: 1
ఊఁ నరనరాల్లోన చలిజ్వరం చూడు తెగ కరుస్తున్నదే ఏం చేయనే...
ఊఁ కలవరంలోన చలివరం కోరు నసతెలుస్తున్నది మందీయనా...
కనుక్కోవ కుశలం కాస్తైన
అతుక్కోను సమయం చూస్తున్న
నచ్చావే నాటీ నాంచారు ఓ మై డియరూ
శ్రీవారు దొరగారు 
మేరీ శ్రీమతి గారు 

చరణం: 2
ఓ... యమతమాషాల తమ తతంగాల బుసబరించేదెలా ఇంటాయనో ఓయ్
ఊఁ మిసమిసల్లోని రస రహస్యాన్ని రగిలిస్తే మెల్లగ చల్లారునో
నిగారాల సొగసులు ఇవ్వాల
ఇలాంటేల అనుమతి కావాల
తయ్యారు అయ్యారా మీరూ డార్లింగ్ గారూ
అబ్బా... ఇంకానా
ప్యారి పెళ్ళాంగారు మేరీ శ్రీమతి గారు
సరసంలో  ముద్దే ముదిరి హద్దులు చెరిగే వేళ 
చిలకల్లే చిలిపిగ నన్ను పిలావలే ప్రియురాల
ఓ మై డియరూ
మా ఊళ్లో ఆడాళ్ళూ ఏమయ్యె అంటారు ఊహూఁ
ఆ పిలుపే మోటుగా ఉంటే మారుస్తాలే తీరు ఆఁ
డార్లింగ్ కు గారొద్దంటే తీసేస్తాలే సారూ ఎస్ ఎస్
ఓ మై డియరూ
హాయ్ హాయ్ డియరూ 
రా మై డియరూ
ఎస్ ఎస్ డియరూఎకసెగ తాత్తం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సీతారామరాజు (1999)
సంగీతం: యమ్.యమ్.కీరవాణి
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యస్.పి.బాలు, యమ్.యమ్.కీరవాణి, సుజాత

శ్రీ సూర్యవంశాన రామయ్య ఆంశాన పుట్టాడు మమ్మేలు మారాజు
అన్నయ్య నీడల్లే వెన్నంటి వస్తున్న చిన్నయ్య ఆ ఇంటి యువరాజు
కనులెదుటే కదులుతు వుంటే మురిసిన మా కళ్ళు
వెలుగుల వాకిళ్ళు..
మీ జంట మా వెంట వుందంటే చాలు
ఈముక్కొట మా ఇంట ముత్యాల జల్లు
ముక్కోటి దేవుళ్ళు మిమ్మల్ని కాయాల
చల్లంగ వెయ్యేళ్ళు

ఎకసెగ తాత్తం …ఏలేలో ఎకసెగ తత్తం ఏలేలో
ఎకసెగ తత్తం ఏలేలో రంగోలి..హోలి
చక చక నాట్యాలకేలి
చక చక నాట్యాలకేలి రంగేళి హోలి
నందామయా అనుకుందామయ
అందుకుందామయా హైలెస్సో
చందమామయ్య కిందికొస్తే సరదాగా
నవ్వుకుందామయ్య హైలెస్సో

ఎకసెగ తాత్తం ఎకసెగ తాత్తం
ఎకసెగ తాత్తం ఎకసెగ తాత్తం
ఎకసెగ తాత్తం ఎకసెగ తాత్తం
ఎకసెగ తాత్తం ఎకసెగ తాత్తం

నందన వనమున పొదరిళ్ళు హౄదయాలు
చిందెను పులకలు వుప్పొళ్ళే
పున్నమి కళలకు పుట్టిళ్ళు..మనందరి కళ్ళు
పుత్తడి కలలకు పొత్తిళ్ళు
దొరలు ఎవరు అనుచరులు ఎవరు అను పోలిక చెరిపిన హోలిలో
కలలు సిరుల కిలకిలల విరులు జనులందరిని అను సందడిలో
మన అందరి అండగ అన్నొకడుండగా
రంగుల పండగ అయిపోదా ప్రతి పూట

ఎకసెగ తాత్తం …ఏలేలో ఎకసెగ తత్తం ఏలేలో
ఎకసెగ తత్తం ఏలేలో రంగోలి..హోలి
చక చక నాట్యాలకేలి
చక చక నాట్యాలకేలి రంగేళి హోలి

నింగిని విరిసిన హరివిల్లు..కరిగేనా
ముంగిట కురిసెను సిరిజల్లు
చెంగున ఎగసిన పరవళ్ళు..ప్రతొక్కరిలోనా
పొంగిన వరదల ఉరవళ్ళు
మనసు పడిన కళ మిలుకు మిలుకుమని నక్షతృఆల్లో కూర్చున్నా
వెనక వెనకపడి చినుకు చినుకులుగా రెచ్చింది వాన
మన చల్లని నవ్వులు రివ్వున రువ్విన
రవ్వలు రంగుల చూపిన దారుల్లోనా ఏలేలో

ఎకసెగ తాత్తం …ఏలేలో ఎకసెగ తత్తం ఏలేలో
ఎకసెగ తత్తం ఏలేలో రంగోలి..హోలి
చక చక నాట్యాలకేలి
చక చక నాట్యాలకేలి రంగేళి హోలి
నందామయా అనుకుందామయ
అందుకుందామయా హైలెస్సో
చందమామయ్య కిందికొస్తే సరదాగా
నవ్వుకుందామయ్య హైలెస్సోEcstacy Privacy పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సీతారామరాజు (1999)
సంగీతం: యమ్.యమ్.కీరవాణి
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యమ్.యమ్.కీరవాణి, చిత్ర 

Ecstacy Privacy ఎక్కడో జత కలిసీ
Secrecy Fantasy ఒక్కటై ముడి బిగిసీ
ఏకంతం ఏకం చేసి జతనే చూసీ
ఎమైందొ సిగ్గె సిగ్గేసి
ఆనందం అంతె చూసె అల్లరె చేసీ
అలసింది అందాల రాసి...

Ecstacy Privacy ఎక్కడో జత కలిసీ
Secrecy Fantasy ఒక్కటై ముడి బిగిసీ

నువ్వు నేనె ఉండెటప్పుడు
వినం కదా చడి చెప్పుడు
నువ్వు నేను ఉన్నం ఇప్పుడు
మనం అయ్యే క్షనం ఎప్పుడు
ఉన్నట్టుండీ కిస్సంటుంది నీ అల్లరీ ఆపేదెలా
ఉండుండుండీ ఉస్సురుమంది నీ ఊపిరి ఆపేదెలా
ఎప్పటికప్పుదు దేటెస్తె మరియాద ఓ ఓ ఓ
ఇప్పటికిప్పుదు అంటె ఎలా ఓ ఓ
ఆరార ఆరతిసె ఆరాటన్ని ఆపద్దె కల్లెలు వేసి

Ecstacy Privacy ఎక్కడో జత కలిసీ
Secrecy Fantasy ఒక్కటై ముడి బిగిసీ

మరి మరి మత్తెకించకూ మరి అలా నిరిక్షించకూ
అటు ఇటు తెగించేయకూ
పదే పదే పరిక్షించకూ
ఎకాంతమే ఉష్ అంటోంది
మటాడకే మందాకినీ
శ్రీ గందమే ఇస్తాను అంది
సిగ్గమ్మ ఈ సౌదామినీ
ఇద్దరి మద్యన దూరన్నె తరిమేసె ఓ ఓ ఓ
పద్దది నెర్పద ఈ privacy ఓ ఓ
రమ్మంటు శౄంగారంగ రాగం తీస్తె
దుకేస్త ఓకే అనేసి...

Ecstacy Privacy ఎక్కడో జత కలిసీ
Secrecy Fantasy ఒక్కటై ముడి బిగిసీ
కుందనపు బొమ్మకి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సీతారామరాజు (1999)
సంగీతం: యమ్.యమ్.కీరవాణి
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యస్.పి.బాలు, యమ్.యమ్.కీరవాణి, యస్.పి.శైలజ 

కుందనపు బొమ్మకి ఉయ్యాలా ఉయ్యాలా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సీతారామరాజు (1999)
సంగీతం: యమ్.యమ్.కీరవాణి
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యమ్.యమ్.కీరవాణి

ఉయ్యాలా ఉయ్యాలా 
వినుడు వినుడు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సీతారామరాజు (1999)
సంగీతం: యమ్.యమ్.కీరవాణి
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: నాగార్జున , యమ్.యమ్.శ్రీవల్లి

చీపుగ చూడకు పొరపాటు.. చిరాకు పడదా సిగరెట్టు...
మహమ్మారి అని తిట్టొద్దు.. మహిమ తెలుసుకొని జై కొట్టు...
తెలియక పోతే చెపుతా కాని తప్పని మాత్రం అనవద్దు

వినుడు వినుడు ఈ సిగరెట్టె గాద వినుడి మనసార..
వింటె మీకు జ్ఞానోదయం అయి దమ్ము లాగకుంటార...
చుట్ట బీడి తంబాకు అన్ని చుట్టాలె తనకు...
అనాది నుండి ఆచారంగా వస్తు ఉందీ అలవాటు...

గారీబు నుండి నవాబు దాక అంత సమానమేనంటు..
పెద పెద్ద బేదాలెరుగని అసలు సిసలు Comminist-u..
ఈ సిగరెట్టూ...

హెయ్ హెయ్ సుమ.. కొంపతీసి Tiger is there in tha house
no he gone to the temple.. Ok..

వినుడు వినుడు ఈ సిగరెట్టు గాద..
గుప్ గుప్ గుప్ గుప్ గుప్ గుప్..

ప్రాణ మిత్రుడు పరమ శత్రువు తన కన్న ఎవరంటు..
ప్రియురాలైన తన తరువాతె అంటుంది ఈ సిగరెట్టు....
ఆరోగ్యనికి హనైకరం అని ముకాన లేబుల్ కట్టు..
అయిన కాని dont care అనె దైర్యన్ని ఇది తుధి మెట్టు..

ఓరేయ్ నాని నీకో విష్యం తెలుసా...
Economy Nikotin ఏర ఆయువు పట్టు...
నిమిషం పాటు నిషేదించినా..
Country Budget ఫట్టు... ఫట్టు.. ఫట్ ఫట్టు...

ఊపిరి పీల్చె హక్కుంటె పొగ పీల్చె హక్కు ఉన్నట్టె...
దమ్ము కొట్టమని బోదించె ఆ దం మారొదం సుపర్ హిట్టె..

పొగ తాగనై తాగని తాగని వాడు దున్న పోతె పుట్టున్..
ఇది తెలిసిన తెలిసిన తెలిసిన రామరాజు కి లోకం జై కొట్టు..

Most Recent

Default