Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Suryavamsam (1998)
చిత్రం: సూర్యవంశం (1998)
సంగీతం: ఎస్.ఏ. రాజ్ కుమార్
నటీనటులు: వెంకటేష్ , మీనా, రాధిక, సంఘవి
దర్శకత్వం: భీమనేని శ్రీనివాసరావు
నిర్మాత: ఆర్.బి.చౌదరి
విడుదల తేది: 25.02.1998Songs List:రోజావే చిన్ని రోజావే (Male) పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సూర్యవంశం (1998)
సంగీతం: ఎస్.ఏ. రాజ్ కుమార్
సాహిత్యం: షణ్ముఖ శర్మ
గానం: హరిహరన్

లాలాలా లాలా లాలాలా
లాలాలా లాలా లాలాలా
లలలలల లాల లలలలల లాల

రోజావే చిన్ని రోజావే రాగాలే రువ్వే రోజావే
రోజావే చిన్ని రోజావే రాగాలే రువ్వే రోజావే
నాలో కదిలే ప్రాణాలే ఒక్క పాటై నిన్నే చేరాలే
నాలో కదిలే ప్రాణాలే ఒక్క పాటై నిన్నే చేరాలే

రోజావే చిన్ని రోజావే రాగాలే రువ్వే రోజావే

ఆకాశం అందాలంటూ దూకే కెరటంలా ప్రేమే నాలో
ఆ హోరు నీ పేరునే పలికే మంత్రంలా నా గుండెలో
దారంతా చలువ పందిళ్ళే వేసి నీకోసం నీడై ఉన్నా
నాలో నేనే లేనే లేను
నేను నిన్నే నాలో కొలువుంచాను

రోజావే చిన్ని రోజావే రాగాలే రువ్వే రోజావే
నాలో కదిలే ప్రాణాలే ఒక్క పాటై నిన్నే చేరాలే

మెరుపంటి నీ రాకకే మనసే మేఘంలా మారిందిలే
చిరుగాలై తలపే తాకి కదిలి నిలువెల్లా కరిగిందిలే
తొలి చినుకే తాకే నేలల్లె నేనే పులకించా నీ ఊహతో
రానే రావు ఓనామాలు
కాని నీలో చదివా ప్రియ వేదాలు

రోజావే చిన్ని రోజావే రాగాలే రువ్వే రోజావే
రోజావే చిన్ని రోజావే రాగాలే రువ్వే రోజావే
నాలో కదిలే ప్రాణాలే ఒక్క పాటై నిన్నే చేరాలే
రోజావే చిన్ని రోజావే రాగాలే రువ్వే రోజావే
నాలో కదిలే ప్రాణాలే ఒక్క పాటై నిన్నే చేరాలే

కిలకిల నవ్వే కోయిల పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సూర్యవంశం (1998)
సంగీతం: ఎస్.ఏ. రాజ్ కుమార్
సాహిత్యం: ఈ.ఎస్.మూర్తి
గానం: యస్. పి. బాలు, చిత్ర

పల్లవి:
కిలకిల నవ్వే కోయిల కోసం వచ్చింది మధుమాసం
మిలమిల మెరిసే చంద్రుడి కోసం తెర తీసెను సాయంత్రం
జోలగా లాలించగా నీ నీడ దొరికింది
కమ్మగా కలలీయగా నీ తోడూ నాకుంది
ఎద విల్లును వంచినవాడే నీ రాముడు అన్నది మనసే
గుడి తలుపులు తీయక ముందే వరమిచ్చెను దేవత ఎదురై
నీవే ఆ చెలి, నిజమేనా జాబిలి

కిలకిల నవ్వే కోయిల కోసం వచ్చింది మధుమాసం

చరణం: 1
ఎదురుచూపులో ఇంత తీపని తెలయలేదు మునుపు
ఎదురు చూడని ఇంత హాయిని మరిచిపోదు మనసు
ఒదిగివుండి నీ వాకిటిలో బదులుకోరి నే నిలుచున్నా
దారి తెలియని చీకటిలో వెలుగు చూసి కాదంటానా
ఊరించే ఇది ఏ మాసం
ప్రేమించే ప్రతి గుండెను అందెల సందడి చేసే హేమంతం ఇది
మన సొంతం అయినది

కిలకిల నవ్వే కోయిల కోసం వచ్చింది మధుమాసం
మిలమిల మెరిసే చంద్రుడి కోసం తెర తీసెను సాయంత్రం

చరణం: 2
మావితోట మగపెళ్ళి వారికి విడిది అంది చిలక
మనువు ముందరే మంతనాలకి కదిలే గోరువంక
జాబిలమ్మని జాజులతో తరలిరమ్మని అందామా
పేద మనసుకి పెళ్ళంటే అతిధులెవ్వరు రారమ్మ
నీకన్నా సిరుల మిన్న
ఓ మైన మన మనువులు మెచ్చిన మనసులు పెట్టిన సుముహూర్తం ఇది
వధువై రానా మరి

కిలకిల నవ్వే కోయిల కోసం వచ్చింది మధుమాసం
మిలమిల మెరిసే చంద్రుడి కోసం తెర తీసెను సాయంత్రం
జోలగా లాలించగా నీ నీడ దొరికింది
కమ్మగా కలలీయగా నీ తోడూ నాకుంది
ఎద విల్లును వంచినవాడే నీ రాముడు అన్నది మనసే
గుడి తలుపులు తీయక ముందే వరమిచ్చెను దేవత ఎదురై
నీవే ఆ చెలి, నిజమేనా జాబిలి
అడుగో మహరాజు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సూర్యవంశం (1998)
సంగీతం: ఎస్.ఏ. రాజ్ కుమార్
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యస్. పి. బాలు

అడుగో మహరాజు పులిలా కదిలాడు
అడుగో మహరాజు పులిలా కదిలాడు
ఆ మీసాలు చూడు రోషాల జోడు వీరాధి వీరుడురా
దొర దీటైనవాడీ దేశాన లేడు మాపాలి దేవుడురా
ఆ చూపులో చురుకుదనం సూర్యున్ని లేపునురా
ఆ నవ్వులో చల్లదనం చంద్రున్ని చూపునురా
అడుగో మహరాజు పులిలా కదిలాడు

కోరస్: దొరపుట్టిన రోజంటా, దొరపుట్టిన రోజంటా ఊరికి తిరణాలంటా

ఏయ్ కొపమొచ్చెనంటె దొరకి ఈశ్వరుని నిప్పుకన్ను తెరచునురా
జాలి పుట్టినంటె దొరకి విష్ణుమూర్తి అభయము దొరకునురా
నీతికి తానే పెట్టని కోట దాటెరగడురా ఆడిన మాట
అరె సాటిలేని కీర్తి వున్న సూర్యవంశ వారసున్ని
మచ్చుకైన మచ్చలేని స్వచ్చమైన నాయకున్ని పొందిన ఊరు ఇది
అడుగో మహరాజు పులిలా కదిలాడు

అరె దిన్నా దిన్నకు దిన్న
ఓయ్ దిగి దిగి దిగి దిగి దిగి దిగి దిగి దిగి
ఉన్నొళ్ళు నిన్నుచూసి మహరాజ
ఆళ్ళకేదో పోల్చుకోరా మహరాజ
లేనివాళ్ళు నిన్నుచూసి మహరాజ
కొంగుబంగారమనుకోరా మహరాజ
గొడ్రాళ్ళు నిన్నుచూసి మహరాజా...
అరె గొడ్రాళ్ళు నిన్నుచూసి మహరాజ తమ బిడ్డ నువ్వే అనుకోరా మహరాజ

నేల తల్లి పొంగుతున్నద్ది మా దొరని కన్నదన్న సంబరానికి
నీలి నింగి ఒంగుతున్నది మా దొరని ఒక్కసారి మొక్కడానికి
కలికాలంలో రాముడె అంటే
కలగాదండి మా దొర వుంటే
పాపమంత పారద్రోల తీర్ధయాత్రలెందుకంట
రెండుచేతులెత్తి నీకు దండమెడితె చాలునంట పుణ్యము పండునయా
దిన్నా దిన్నకు తా హేయ్ దిన్నా దిన్నకు తా

అడుగో మహరాజు పులిలా కదిలాడు
ఆ మీసాలు చూడు రోషాల జోడు వీరాధి వీరుడురా
హే హే దొర దీటైనవాడీ దేశాన లేడు మాపాలి దేవుడురా
ఆ చూపులో చురుకుదనం సూర్యున్ని లేపునురా
ఆ నవ్వులో చల్లదనం చంద్రున్ని చూపునురా

చుక్కలన్నీ ముగ్గులై పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సూర్యవంశం (1998)
సంగీతం: ఎస్.ఏ. రాజ్ కుమార్
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యస్. పి. బాలు, సుజాత

చుక్కలన్నీ ముగ్గులై ఫక్కుమన్న ముంగిలి
కళ్ళ ముందు కదిలీ చూపించె మంచి మజిలీ
ప్రతి పూట పూల బాటగా సుమ స్వాగతాలు పాడగా
స్వప్నసీమ చూద్దాం జత జైత్రయాత్ర చేద్దాం

చుక్కలన్నీ ముగ్గులై ఫక్కుమన్న ముంగిలి
కళ్ళ ముందు కదిలీ చూపించె మంచి మజిలీ

చరణం: 1
నువ్వే తోడుగా ఉండే జీవితం నిట్టూర్పు జాడేలేని నిత్య నూతనం
నువ్వే నీడగా పంచే స్నేహితం హేమంతం రానేరాని చైత్ర నందనం
ఎండల్లో చిందే చెమట అమృతం పోయగా గుండెల్లో నమ్మకాన్ని పెంచుదామా
ఇళ్ళల్లో నిష్టూరాల నిప్పులే కాంతిగా రేపట్లో అదృష్టాన్ని పోల్చుకోమా
నడిరేయి చేరనీయకా సుర్యదీపముందీ మన దారి చూపుతోందీ

చుక్కలన్నీ ముగ్గులై ఫక్కుమన్న ముంగిలి
కళ్ళ ముందు కదిలీ చూపించె మంచి మజిలీ

చరణం: 2
అన్ని రోజులూ సన్నజాజులై అందంగా అల్లుకుందాం చిన్ని మందిరం
నిన్న ఊహలే నేటి ఊయలై గారంగా పెంచుకుందాం స్నేహబంధనం
రంగేళి సంతోషాల చందనం చల్లుతూ ఈ గాలి అందుకుంది కొత్త జీవితం
ఉంగాల సంగీతాల రాగమే పాడుతూ సాగాలి సూర్యవంశ సుప్రభాతం
అంచుదాటు అమృతం పంచుతోంది నిత్యం మన ప్రేమ పారిజాతం

చుక్కలన్నీ ముగ్గులై ఫక్కుమన్న ముంగిలి
కళ్ళ ముందు కదిలీ చూపించె మంచి మజిలీ
ప్రతి పూట పూల బాటగా సుమ స్వాగతాలు పాడగా
స్వప్నసీమ చూద్దాం జత జైత్రయాత్ర చేద్దాం
చుక్కలన్నీ ముగ్గులై ఫక్కుమన్న ముంగిలి
లాల లాల లాలా లా లాల లాల లాలా
లాల లాల లాలా లా లాల లాల లాలా
లాల లాల లాలా లా లాల లాల లాలా
ఝలకు ఝలకు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సూర్యవంశం (1998)
సంగీతం: ఎస్.ఏ. రాజ్ కుమార్
సాహిత్యం: భువనచంద్ర
గానం: యస్. పి. బాలు, స్వర్ణలత

ఝలకు ఝలకు సిలుకు చీర ఝలకు ఝలకు
చమకు చమకు జిలుగు రైక చమకు చమకు
రా రమ్మన్నది పిల్లా ఒళ్ళో చేరుకో
వెచ్చని కౌగిట వెన్నలాగ కరిగిపో
కసిగా కవ్విస్తుంది నడుము నీ నడుము
ఉసిగా పట్టాలంటే టైము ఇది టైము

ఝలకు ఝలకు సిలుకు చీర ఝలకు ఝలకు
చమకు చమకు జిలుగు రైక చమకు చమకు

అరె నీ బుగ్గల్లోన ఏమున్నదో బాదం హల్వా ముక్క దాగున్నదో
అరె నీ చూపుల్లోన ఏమున్నదో పైటను తప్పించేసే పవరున్నదో
గుస గుస లాడేమంది సన్నారైక సొగసుగా
పట్టిమంచం బెదురుకుంటే చాప దిండు ఉందిగా
వాళుతున్నావి కళ్ళు అవి ఊపుతున్నవి ఒళ్ళు
పైన వెన్నెల జల్లు మదిలోన పుట్టెను జిల్లు

కసిగా కవ్విస్తుంది నడుము నీ నడుము
ఉసిగా పట్టాలంటే టైము ఇది టైము
ఝలకు ఝలకు సిలుకు చీర ఝలకు ఝలకు
చమకు చమకు జిలుగు రైక చమకు చమకు

చల్లగాలి వీస్తుంటే చలి కాచుకో నన్నే దుప్పటిగా పెనవేసుకో
ఒడిలో నువ్వుంటే చలి ఏవిటే జతగా ఒకటైతే మతిపోదటే
మల్లెపూలు నలిగాయంటే రెండో రెండు వేడుకే సత్తావున్న మగాడిచ్చే ముచ్చటైన కానుకే
వేడెక్కిపోతుంది పరుపు దాన్ని ఓడించ మంటుంది వలపు
కానివ్వు అందాల కొలువు నేడు కన్నెతనానికి శలవు

కసిగా కవ్విస్తుంది నడుము నీ నడుము
ఉసిగా పట్టాలంటే టైము ఇది టైము
ఝలకు ఝలకు సిలుకు చీర ఝలకు ఝలకు
చమకు చమకు జిలుగు రైక చమకు చమకు
రా రమ్మన్నది పిల్లా ఒళ్ళో చేరుకో
వెచ్చని కౌగిట వెన్నలాగ కరిగిపో
కసిగా కవ్విస్తుంది నడుము నీ నడుము
ఉసిగా పట్టాలంటే టైము ఇది టైము
ఝలకు ఝలకు సిలుకు చీర ఝలకు ఝలకు
చమకు చమకు జిలుగు రైక చమకు చమకు
రోజావే చిన్ని రోజావే (Female) పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సూర్యవంశం (1998)
సంగీతం: ఎస్.ఏ. రాజ్ కుమార్
సాహిత్యం: షణ్ముఖ శర్మ
గానం: చిత్ర

రోజావే చిన్ని రోజావే రాగాలే రువ్వే రోజావే
రోజావే చిన్ని రోజావే రాగాలే రువ్వే రోజావే
నాలో కదిలే ప్రాణాలే ఒక్క పాటై నిన్నే చేరాలే
రోజావే చిన్ని రోజావే

చరణం: 1
ఆకాశం అందాలంటూ దూకే కెరటంలా ప్రేమే నాలో
ఆ హోరు నీ పేరునే పలికే మంత్రంలా నా గుండెలో
దారంతా చలువ పందిళ్ళే వేసి నీకోసం నీడై ఉన్నా
నాలో నేనే లేనే లేను నేను నిన్నే నాలో కొలువుంచాను

రోజావే చిన్ని రోజావే రాగాలే రువ్వే రోజావే
రోజావే చిన్ని రోజావే

చరణం: 2
మెరుపంటి నీ రాకకే మనసే మేఘంలా మారిందిలే
చిరుగాలై తలపే తాకి కదిలి నిలువెల్లా కరిగిందిలే
తొలి చినుకే తాకే నేలల్లే నేనే పులకించా నీ ఊహతో
దైవం ముందు దీపంలాగ నిన్ను చూస్తూ కాలం గడిపేస్తాలే

రోజావే చిన్ని రోజావే రాగాలే రువ్వే రోజావే
రోజావే చిన్ని రోజావే రాగాలే రువ్వే రోజావే
నాలో కదిలే ప్రాణాలే ఒక్క పాటై నిన్నే చేరాలే
రోజావే చిన్ని రోజావే రాగాలే రువ్వే రోజావే
నాలో కదిలే ప్రాణాలే ఒక్క పాటై నిన్నే చేరాలే


Most Recent

Default