Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

1947 A Love Story (2010)చిత్రం: 1947 ఏ లవ్ స్టోరీ (2010)
సంగీతం: జి.వి.ప్రకాష్ కుమార్
సాహిత్యం: సాహితి
గానం: సోను నిగమ్, సైందవి
నటీనటులు: ఆర్య, అమీ జాక్సన్
దర్శకత్వం: ఏ.యల్. విజయ్
నిర్మాత: కల్పతి. యస్. అఘోరామ్
విడుదల తేది: 09.07.2010

ఓ ఓ ప్రేమా నా ప్రేమా ఆశగా నీ ప్రేమల్లో జీవించనీ
నువ్వు లేక నేను లేనే నీకోసం వేచేనమ్మా ఆ చావే
ప్రియమా నా ప్రియమా నువ్వే నా సగమా
కన్ను మూసి కంటిలో కరిగినా నిన్నిలా విడిచినా
ఓ ప్రేమా నా ప్రేమా ఆశగా నీ ప్రేమల్లో జీవించెనే
నువ్వు లేక నేనే నీకోసం వేలిచేనమ్మా ఆ చావునే

నను వీడి పోతున్నా వస్తా నీకోసం
ఏచోట నీవున్నా ఎదలో నీ ధ్యానం
గాలిలా మారెనో నీ శ్వాసలో చేరెనో నీ
శ్వాసను విడిచి బయటకిపోక
నీలో వెలిసేమే ప్రియమా నా ప్రియమా
తనువే చెరి సగమా
నిన్నే తలచి కన్నీటిలో కరిగినా నిన్నేనా విడిచినా
హో ప్రేమా నా ప్రేమా ఆశగా మీ ప్రేమల్లో జీవించెనే

తుది వరకూ ఆరదులే ఇక నీ జ్ఞా పకం
కన్నీట ముగిసేదే ప్రేమల కావ్యం
నిన్నటి గాలులలో ఓ నీ కౌగిట రేగెనో
నీ చేతిలో వాలి ప్రేమలో తేలి
కాలం మరిచేనే ప్రియమా నా ప్రియమా
మనదే ప్రతి జన్మ
నిన్నే కోరి కన్నీటిలో కరిగినా ఉసురే విడిచినా**********   **********  **********


చిత్రం: 1947 ఏ లవ్ స్టోరీ (2010)
సంగీతం: జి.వి.ప్రకాష్ కుమార్
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: ఉదిత్ నారాయణ్

హం హుహుహుం రామ్మా దొరసాని ఆ Common White Lady
వినవమ్మా వివరాన్ని What
పాడుతున్నాడట Singing
రామ్మా దొరసాని వినవమ్మా వివరాన్ని
వినయం మా బాణీ కనవమ్మా నగరాన్ని
We Welcome with వందనం ఓహ్ వందనం
ఎడ్ల బండిలో పోదాం ట్రాములోన ఇక పోదాం
గూటి పడవలో పోదాం పోదామా
బూర ఊదగా పాము ఆటనే చూడు Snake Dance
తన తొండమెత్తు దీవించు ఏనుగే చూడు Elephant Hands
కోటి అద్భుతాలీవే చూడమ్మా Mavelous
రామ్మా దొరసాని వినవమ్మా వివరాన్ని
వినయం మా బాణీ కనవమ్మా నగరాన్ని

హో తోలు బొమ్మలు బొమ్మలాటలు
దేవలాలలో శిలకలలు ప్రతి రోజు ముంగిట పిండి ముగ్గులు
పిచ్చుకకు చీమలకు పిండివంటలు What's This
Food For పక్షుల్స్ Oh Really Yes
ఎన్ని జాతులో అంతా భరత సంతతి
అన్నదమ్ములై బ్రతికే సంస్కృతి
All Brothers And Sisters But Parents Different
That's Great Thank You
ఇంటి ముందర అరుగులుండునే చూడు
ఇవి బాటసారులకు అలుపు తీర్చునే చూడు Free Out House
కన్నతల్లి మా దైవం చూడమ్మా Lovely
రామ్మా దొరసాని వినవమ్మా వివరాన్ని
వినయం మా బాణీ కనవమ్మా నగరాన్ని

హో వేల ఏల్లుగా వెల్లి విరిసినా తేనియ తెలుగే మా భాష
ఆ భక్త పోతన కవితా దీక్ష ఆచారాలకు అది రక్ష
Who Is That ఏం చెప్తే తెలిసి చస్తుంది
Old Poet Written Gold Lines
గాలి గంధమే ఇక్కడి నీరు తీర్థమే
మట్టి స్వర్ణమే మమతా క్షేత్రమే
ఆ Love You I ThoughtYour Paddle No No Lander Form
తప్పించుకున్నారా దేవుడా
వీర పుత్రులే కదం తొక్కినా నేల
మము వెన్నుపోటుతో నేల కూల్చడం న్యాయమా
ఏయ్ ఊరుకోవయ్యా బాబు మా కొంప ముంచేటట్టు ఉన్నావ్
వలల పర్వతం పడిపోయిందమ్మా అవునవును
రామ్మా దొరసాని వినవమ్మా వివరాన్ని
వినయం మా బాణీ కనవమ్మా నగరాన్ని
ఎడ్ల బండిలో పోదాం ట్రాములోన ఇక పోదాం
గూటి పడవలో పోదాం పోదామా
బూర ఊదగా పాము ఆటనే చూడు
తన తొండమెత్తు దీవించు ఏనుగే చూడు
కోటి అద్భుతాలీవే చూడమ్మా


**********   **********  **********


చిత్రం: 1947 ఏ లవ్ స్టోరీ (2010)
సంగీతం: జి.వి.ప్రకాష్ కుమార్
సాహిత్యం: సాహితి
గానం: మానిక్క వినయగం, టిప్పు

మేఘమా ఓ మేఘమా నీ తొలకరి జల్లులు
పడనీకే మాపున మును మాపునా
నిను మరల పిలుస్తా పోబోకే

మేఘమా ఓ మేఘమా నీ తొలకరి జల్లులు పడనీకే
మాపున మును మాపునా నిను మరల పిలుస్తా పోబోకే
బంకింగ్ హం కాలువలో నీరేగా మా గంగ
అందంగా బట్టలు ఉతికేటోల్లం
అరె ఓయా తప్పు కోయా పొద్దు వాలే ముందే పనినే చేద్దాం రాయా
మేఘమా ఓ మేఘమా నీ తొలకరి జల్లులు పడనీకే
మాపున మును మాపునా నిను మరల పిలుస్తా పోబోకే

సూర్యుడి వెలుగులతోనే బట్టకి నిగ నిగ పెడతాం
చిట పట చినుకులు వస్తే మేము జూదమాట మొదలెడతాం
ర ర ర ఒక తాయం ఆరు ర ర ర ఒకే ఒక్క తాయం రెండు ఆర్లు
ర ర ర ఒకే ఒక్క చుక్క యెహ నువ్వెయ్యరా
ఓ కంచర గాడిద మీద గంపెడు మూటలు పెట్టి
ఆపై నింగిని నమ్మి ఇక మా జీవయాత్ర సాగిస్తాం
చాకలోడి బ్రతుకు కూడా దేవుడు తీరేలే
ఊరి వాళ్ళ పాపపు మూటలు మోస్తాం
ఒల్లంతా రొచ్చైనా ఏకంతో స్వచ్చంగా
ఆకాశంలాగే మనసే తెలుపు
అరె ఓయా తప్పు కోయా పొద్దు వాలే ముందే పనినే చేద్దాం రాయా నువ్వు రాయ్యా

చేతిలో కాసులు లేవు మనసులో కపటం లేదు
మోసపు బతుకులు కావు అందుకే చీకు చింతలు రావు
హెల్లో సార్ దొర నీషక్తికి సిరా
ఇటొస్తే సరా మాదెబ్బతో హరా
బల్లో చెప్పే పాటం మాకేమీ తెలియదులే
అనుభవ పాటం చదివాం అందుకే ఓటమన్నదే ఎరుగం
ఒక ముక్కానీ ముక్కానీ ఒక ముక్కానీ ముక్కానీ
రెండు ముక్కానీ అనన్నరా రెండు ముక్కాలు అనన్నరా
మూడు పావలాలు ముప్పావలా మూడు పావలాలు ముప్పావలా
నాలుగు రూపాయిగా నాలుగు రూపాయిగా

తుండు వేసినా గుండుకుమల్లే తొలగని పేదరికం
బండకేసీ బాదుతుంటే బయమేదీ
తలవాలీ పోతున్నా మన బరువే పోరాదు
తల వంచని వీరుడిలా జీవిస్తా
అరె పోయా తప్పు కోయా పొద్దు వాలే ముందే పనినే చేద్దాం రాయా రాయ్యా ఆ ఆ ఆ
మేఘమా ఓ మేఘమా నీ జల్లున హాయిగా తడిసేము
మాపున మును మాపునా మా మనసును నీకు ఇచ్చేము

Most Recent

Default