Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

1947 A Love Story (2010)
చిత్రం: 1947 ఏ లవ్ స్టోరీ (2010)
సంగీతం: జి.వి.ప్రకాష్ కుమార్
నటీనటులు: ఆర్య, అమీ జాక్సన్
దర్శకత్వం: ఏ.యల్. విజయ్
నిర్మాత: కల్పతి. యస్. అఘోరామ్
విడుదల తేది: 09.07.2010Songs List:రామ్మా దొరసాని పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: 1947 ఏ లవ్ స్టోరీ (2010)
సంగీతం: జి.వి.ప్రకాష్ కుమార్
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: ఉదిత్ నారాయణ్

హం హుహుహుం రామ్మా దొరసాని ఆ Common White Lady
వినవమ్మా వివరాన్ని What
పాడుతున్నాడట Singing 
రామ్మా దొరసాని వినవమ్మా వివరాన్ని
వినయం మా బాణీ కనవమ్మా నగరాన్ని 
We Welcome with వందనం ఓహ్ వందనం 
ఎడ్ల బండిలో పోదాం ట్రాములోన ఇక పోదాం 
గూటి పడవలో పోదాం పోదామా 
బూర ఊదగా పాము ఆటనే చూడు Snake Dance
తన తొండమెత్తు దీవించు ఏనుగే చూడు Elephant Hands 
కోటి అద్భుతాలీవే చూడమ్మా Mavelous 
రామ్మా దొరసాని వినవమ్మా వివరాన్ని
వినయం మా బాణీ కనవమ్మా నగరాన్ని 

హో తోలు బొమ్మలు బొమ్మలాటలు 
దేవలాలలో శిలకలలు ప్రతి రోజు ముంగిట పిండి ముగ్గులు 
పిచ్చుకకు చీమలకు పిండివంటలు What's This
Food For పక్షుల్స్ Oh Really Yes
ఎన్ని జాతులో అంతా భరత సంతతి 
అన్నదమ్ములై బ్రతికే సంస్కృతి 
All Brothers And Sisters But Parents Different
That's Great Thank You
ఇంటి ముందర అరుగులుండునే చూడు 
ఇవి బాటసారులకు అలుపు తీర్చునే చూడు Free Out House 
కన్నతల్లి మా దైవం చూడమ్మా Lovely 
రామ్మా దొరసాని వినవమ్మా వివరాన్ని
వినయం మా బాణీ కనవమ్మా నగరాన్ని 

హో వేల ఏల్లుగా వెల్లి విరిసినా తేనియ తెలుగే మా భాష 
ఆ భక్త పోతన కవితా దీక్ష ఆచారాలకు అది రక్ష 
Who Is That ఏం చెప్తే తెలిసి చస్తుంది 
Old Poet Written Gold Lines 
గాలి గంధమే ఇక్కడి నీరు తీర్థమే 
మట్టి స్వర్ణమే మమతా క్షేత్రమే 
ఆ Love You I ThoughtYour Paddle No No Lander Form 
తప్పించుకున్నారా దేవుడా 
వీర పుత్రులే కదం తొక్కినా నేల 
మము వెన్నుపోటుతో నేల కూల్చడం న్యాయమా 
ఏయ్ ఊరుకోవయ్యా బాబు మా కొంప ముంచేటట్టు ఉన్నావ్ 
వలల పర్వతం పడిపోయిందమ్మా అవునవును 
రామ్మా దొరసాని వినవమ్మా వివరాన్ని
వినయం మా బాణీ కనవమ్మా నగరాన్ని 
ఎడ్ల బండిలో పోదాం ట్రాములోన ఇక పోదాం 
గూటి పడవలో పోదాం పోదామా 
బూర ఊదగా పాము ఆటనే చూడు 
తన తొండమెత్తు దీవించు ఏనుగే చూడు 
కోటి అద్భుతాలీవే చూడమ్మా
ఓ ప్రేమా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: 1947 ఏ లవ్ స్టోరీ (2010)
సంగీతం: జి.వి.ప్రకాష్ కుమార్
సాహిత్యం: సాహితి
గానం: సోను నిగమ్, సైందవి

ఓ ఓ ప్రేమా నా ప్రేమా ఆశగా నీ ప్రేమల్లో జీవించనీ 
నువ్వు లేక నేను లేనే నీకోసం వేచేనమ్మా ఆ చావే 
ప్రియమా నా ప్రియమా నువ్వే నా సగమా 
కన్ను మూసి కంటిలో కరిగినా నిన్నిలా విడిచినా 
ఓ ప్రేమా నా ప్రేమా ఆశగా నీ ప్రేమల్లో జీవించెనే 
నువ్వు లేక నేనే నీకోసం వేలిచేనమ్మా ఆ చావునే 

నను వీడి పోతున్నా వస్తా నీకోసం 
ఏచోట నీవున్నా ఎదలో నీ ధ్యానం 
గాలిలా మారెనో నీ శ్వాసలో చేరెనో నీ
శ్వాసను విడిచి బయటకిపోక 
నీలో వెలిసేమే ప్రియమా నా ప్రియమా 
తనువే చెరి సగమా 
నిన్నే తలచి కన్నీటిలో కరిగినా నిన్నేనా విడిచినా 
హో ప్రేమా నా ప్రేమా ఆశగా మీ ప్రేమల్లో జీవించెనే 

తుది వరకూ ఆరదులే ఇక నీ జ్ఞా పకం 
కన్నీట ముగిసేదే ప్రేమల కావ్యం 
నిన్నటి గాలులలో ఓ నీ కౌగిట రేగెనో 
నీ చేతిలో వాలి ప్రేమలో తేలి 
కాలం మరిచేనే ప్రియమా నా ప్రియమా 
మనదే ప్రతి జన్మ 
నిన్నే కోరి కన్నీటిలో కరిగినా ఉసురే విడిచినాస్వేచ్చగా స్వేచ్చగా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: 1947 ఏ లవ్ స్టోరీ (2010)
సంగీతం: జి.వి.ప్రకాష్ కుమార్
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: హరిచరణ్

స్వేచ్చగా స్వేచ్చగాపూలు పూయు తరుణం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: 1947 ఏ లవ్ స్టోరీ (2010)
సంగీతం: జి.వి.ప్రకాష్ కుమార్
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: రూప్ కుమార్ రాథోడ్, హరిణి 

తాన ధోం తనన తాన ధోం తనన
తాన ధోం త తన తానానె తననే
తాన ధోం తనన తాన ధోం తనన
తాన ధోం త తన తానానె తననే

పూలు పూయు తరుణం
లోకంలో ఎవరు చూడలేదే
ప్రేమ పొంగు సమయం
హృదయంలో ఎవరు పోల్చలేదే

నిన్న మరి ఘడియ సాగలేదే
నీ ఒడిలో యుగము చాలలేదే
పెదవి కదలలేదే నీ జతలో
కదల తలుపు లేదే, ఇది ఏంటో
రేయి గడవలేదే, గడిచాక
పగలు ముగియలేదే పావురమా.

మాటనేది లేదు… భాషనేది లేదు
చూపు భాష నాకు చాలులే
నిన్ననేది లేదు… రేపనేది లేదు
నేటి రోజు నాకు చాలులే

నారన్నదే లేదు… నీరన్నదే లేదు
నాలోన విరితోట విరబూసెనే
ఏ కత్తి పిడి లేదు… ఏ రక్త తడి లేదు
నుని మెత్తని ప్రేమ నను గెలిచెనే

కలిసిపోయే మనసు
తొలిసారి నిలిచిపోయే అడుగు
నిను చేరి నిలిచిపోయే మనసు
ప్రతిసారి కలిసి వేయి అడుగు పావురమా

ఏమి మేఘమిది ఎదుట కురిసి
ఎద ఏరువాకలుగా మార్చెనే
ఏమి బంధమిది ఎపుడు ఎరగనిది
ఏడు సంద్రములు దాటెనే

ఏ ఊరో నాకేంటి… ఏం పేరో నాకేంటి
ఎనలేని అనుబంధం పెరిగిందిలే
మైదానమైతేంటి శిఖరాగ్రమైతేంటి
మది నేడు తన నుండి కదలిందిలే

పలుకు ఆగుతున్న
ప్రాణంతో పాట ఆగలేదే
ప్రియ లయలో నడక ఆగుతున్న
జీవంలో నాట్యమాగలేదే, ఇది ఏంటో

తాన ధోం తనన తాన ధోం తనన
తాన ధోం త తన తానానె తననే
తాన ధోం తనన తాన ధోం తనన
తాన ధోం త తన తానానె తననే

పూలు పూయు తరుణం
లోకంలో ఎవరు చూడలేదే
ప్రేమ పొంగు సమయం
హృదయంలో ఎవరు పోల్చలేదే

నిన్న మరి ఘడియ సాగలేదే
నీ ఒడిలో యుగము చాలలేదే
పెదవి కదలలేదే నీ జతలో
కదల తలుపు లేదే, ఇది ఏంటో
రేయి గడవలేదే, గడిచాక
పగలు ముగియలేదే పావురమా.

తాన ధోం తనన తాన ధోం తనన
తాన ధోం త తన తానానె తననే
తాన ధోం తనన తాన ధోం తనన
తాన ధోం త తన తానానె తననేమేఘమా ఓ మేఘమా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: 1947 ఏ లవ్ స్టోరీ (2010)
సంగీతం: జి.వి.ప్రకాష్ కుమార్
సాహిత్యం: సాహితి
గానం: మానిక్క వినయగం, టిప్పు

మేఘమా ఓ మేఘమా నీ తొలకరి జల్లులు 
పడనీకే మాపున మును మాపునా 
నిను మరల పిలుస్తా పోబోకే 

మేఘమా ఓ మేఘమా నీ తొలకరి జల్లులు పడనీకే
మాపున మును మాపునా నిను మరల పిలుస్తా పోబోకే
బంకింగ్ హం కాలువలో నీరేగా మా గంగ 
అందంగా బట్టలు ఉతికేటోల్లం 
అరె ఓయా తప్పు కోయా పొద్దు వాలే ముందే పనినే చేద్దాం రాయా 
మేఘమా ఓ మేఘమా నీ తొలకరి జల్లులు పడనీకే
మాపున మును మాపునా నిను మరల పిలుస్తా పోబోకే

సూర్యుడి వెలుగులతోనే బట్టకి నిగ నిగ పెడతాం 
చిట పట చినుకులు వస్తే మేము జూదమాట మొదలెడతాం 
ర ర ర ఒక తాయం ఆరు ర ర ర ఒకే ఒక్క తాయం రెండు ఆర్లు 
ర ర ర ఒకే ఒక్క చుక్క యెహ నువ్వెయ్యరా
ఓ కంచర గాడిద మీద గంపెడు మూటలు పెట్టి 
ఆపై నింగిని నమ్మి ఇక మా జీవయాత్ర సాగిస్తాం 
చాకలోడి బ్రతుకు కూడా దేవుడు తీరేలే 
ఊరి వాళ్ళ పాపపు మూటలు మోస్తాం 
ఒల్లంతా రొచ్చైనా ఏకంతో స్వచ్చంగా 
ఆకాశంలాగే మనసే తెలుపు 
అరె ఓయా తప్పు కోయా పొద్దు వాలే ముందే పనినే చేద్దాం రాయా నువ్వు రాయ్యా 

చేతిలో కాసులు లేవు మనసులో కపటం లేదు 
మోసపు బతుకులు కావు అందుకే చీకు చింతలు రావు 
హెల్లో సార్ దొర నీషక్తికి సిరా 
ఇటొస్తే సరా మాదెబ్బతో హరా 
బల్లో చెప్పే పాటం మాకేమీ తెలియదులే 
అనుభవ పాటం చదివాం అందుకే ఓటమన్నదే ఎరుగం 
ఒక ముక్కానీ ముక్కానీ ఒక ముక్కానీ ముక్కానీ 
రెండు ముక్కానీ అనన్నరా రెండు ముక్కాలు అనన్నరా 
మూడు పావలాలు ముప్పావలా మూడు పావలాలు ముప్పావలా
నాలుగు రూపాయిగా నాలుగు రూపాయిగా 

తుండు వేసినా గుండుకుమల్లే తొలగని పేదరికం 
బండకేసీ బాదుతుంటే బయమేదీ 
తలవాలీ పోతున్నా మన బరువే పోరాదు 
తల వంచని వీరుడిలా జీవిస్తా 
అరె పోయా తప్పు కోయా పొద్దు వాలే ముందే పనినే చేద్దాం రాయా రాయ్యా ఆ ఆ ఆ 
మేఘమా ఓ మేఘమా నీ జల్లున హాయిగా తడిసేము 
మాపున మును మాపునా మా మనసును నీకు ఇచ్చేము

Most Recent

Default