Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Krishnarjuna (2008)
చిత్రం: కృష్ణార్జున (2008)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
నటీనటులు: విష్ణు మంచు, నాగార్జున అక్కినేని, మోహన్ బాబు మంచు, మమతా మోహన్ దాస్
దర్శకత్వం: పి. వాసు
నిర్మాత: మోహన్ బాబు మంచు
విడుదల తేది: 01.02.2008Songs List:అ అ ఆ ఇ ఇ ఈ స్కూలు బెంచీల పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కృష్ణార్జున (2008)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం: టిప్పు, సునీత

అ అ ఆ ఇ ఇ ఈ స్కూలు బెంచీలు బెత్తాల చైరు చిక్కుల్ని
దాటాలంటే మై హూనాచుట్టూరా చూడాలి కళ్ళు
దిక్కుల్ని దాటాలి కాళ్ళు చుక్కల్ని చేరాలంటే మై హూనా
పడమర కూకు దక్షిణం ఉత్తరం నీలాల నింగి పాతాళ దీవి
ఎక్కడికైనా మైహూనా మైహూనా

చరణం: 1
బడిలోను ఆ చదువే ఇంట్లోను ఆ గొడవే సరదాలే కనపడవే
గడియారం విసిరేస్తే టైం టేబుల్ చింపేస్తే అడిగే వారుండరంతే
అరచెయ్యి అడ్డుపెడితే ఆనందం ఆగిపోదంతే అమ్మైనా నానైన్నా
అవునన్నా కాదంటే తోడుంటే అర్జునుడైనా మై హూనా మైహూనా
జిగి జా జిగిజా - - -

చరణం: 2
చిటికెల్లో నీ కోసం కనిపెట్టా ఓ లోకం కలకాదు నిజమే
నండి మబ్బుల్నే మడి చేసి మెరుపుల్తో కట్టేసి ఉయ్యాలలూ
గేస్తానండి చీకట్లో రాని చోటుంది చాక్లెట్లు కాసే చెట్టుంది
వానల్లే లస్సీలు వడగల్లే కుల్ఫీలు కోరింది ఇవ్వగా
మైహూనా మైహూనా 
ఆజా మెహబూబా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కృష్ణార్జున (2008)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: సాహితి
గానం: అచ్చు, గీతా మాధురి

ఆజా మెహబూబా తూహి హే దిల్‌మేరా
లేజా లెహిరి ఫ్యారి ఓయాజు నేనేరా
నారీ నాజూపూరి నవ నవ శృంగారి
చేరా నిన్నే కోరి యెదే నీకు జారి
ఒక మనసుకు లోకాలుకే రామాయమా కుషి ఇష్కేలలగునా
కౌగిలికే కమ్‌ కమ్‌ కరుగుదాం ఒరుగుదాం
సీనా సీనా హే దేఖోనా కోనా కోనా హే మసిమే హొనా
సోకే గుర్రమే అరుకే గూడేతే జుర్రేలెత్తేజీసీనా సీనా మస్తిమే హొనా

చరణం: 1
పడిపోమరి సుఖమస్తు నా నడుమే బొంగరము ఒడి చుట్టూ
తిరిగేటట్టు ఒడుచు చూపు వారెవా
పడతా ఇక కుషమత్తు పెడుతూ శ్రయ చూపడము మిడిషేపుల
రుచి చూపిస్తూ నాటాప్‌లో కొస్తావా
రసగుల్ల మసకలో కసి గురువుల ఇస్తామల్ల చెకుముకి సెగ
రగలగ చెంగు వార చెంగు వార బిగిసొగసుల రంగుమార
బుగ్గమార బెంగపడకురా నువ్వొస్తే పువ్వులరస్తా నే పరిపిస్తా
నా పరుపిస్తా ఆహిస్తా ఆడిస్తానా అత్తరు పూస్తా లాంతరు తీస్తా
సీనా సీనా హే దేఖోనా
కోనా కోనా హే మస్తిమేహొనా

చరణం: 2
వీనస్‌లో నోరూరించే ఈ ఫిగర్‌ నాడ్రీయు బోనస్‌గా
వన్స్‌మోరంటూ వాటెయ్యవే నడిచావు
ఈ టక్కునినుపిస్‌ చేసే ఈ టైమే నా బూము
ఓ నైటు లవ్ పాటేస్తూ ఎక్సైటింగుగా గడిసావో
బిగి బిగినిల జిగపిల్లకున్న సొగసునిక లవ్వులోనా జగ్గు
చేస్తుకున్నా హంగరీల శృంగారాలే సంగరాల జడ కోహిలాల
జగుజను స్వింగు లేచిపోడా ఆపితేస్తానే తినిపిస్తా గిలిగిలిగిస్తా
కమ్మగా నీ కల ఇంట్లోనే కరిగిస్తానే కలబడి కన్నా
సీనా సీనా హే దేఖోనా
కోనా కోనాహీ మస్తియే హొనా (2)
బుగ్గలెర్ర బడ్డ బుల్లె పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కృష్ణార్జున (2008)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: సాహితి
గానం: యమ్. యమ్. కీరవాణి , మమతా మోహన్ దాస్

బుగ్గలెర్ర బడ్డ బుల్లె
బుంగమూతి బుండుమల్లె
బుల్లి బుల్లి గ సిగ్గులె దాచుకొ నీకు నాకు పెళ్ళె
సొకు సంబరల రాజ
కొట్టుకొర పూల బాజ
కొంగ పట్టు అ వాడిలొ వెడిలొ నీవెలె నీదెలెర కాజ
చాలు చాలు అంతు ఇంక నన్ను ఆపమాకు
చెల్తెర నన్ను తొందరింక పెట్టమాకు
చూస్తుండగానె ఎటవలు కన్ను కొట్టి పైట చెంగు దాచుకుంటలె 

మస్తుగ సిలక పుస్తెపడినాక
పస్తుండ మనక సొగసె అందిస్తావ
రెపు నీ సూపె ఆలినె కాగ
కమ్మగ కడుపె నింపె ముద్దివ్వన
కొతికొమ్మ ఆదకుండ కొతజున్ను పలకుండ ఎద దాచినావె అమ్మడ
ముద్దు ఎవ్వడికందకుండ ఉట్టిమీద పట్టినన్ను పట్టుకొర పడుచుమీగడా
ఓ ఓంటి వీడి అంతకంత ఎక్కిపొయి పెట్టు నాకు పెరుగు ఆవడ 
చిక్కగ రెయి చుమ్మ చీకటైనాకు ఊహ
చక్కగ చిలకె నీకె చుట్టివన
ఒక్కల నలిగి ఒక్కటైనాక ఎక్కడొ గిలిగ మెలికె పెట్టెయన
మంచివెళ మించనీక పంచలొన మంచమెసి ఉంచుకొర దిండు తలగడ
గించ కొడి పుజులాగ రంజులన్ని పుంజుకుంటు ఉంచుకొన పూల వాలుజడా
గంపకింద పిట్టలగ దాచకుండ పట్టు ఇంక పిట్టజల్లెడ

యమా రంజుమీద ఉంది పుంజు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కృష్ణార్జున (2008)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: గురుకిరణ్
గానం: సునీత, టిప్పు

యమా రంజుమీద ఉంది పుంజు జమాయించి దూకు
తుంది రోజు తిరుగుబోతుపెట్టని బుట్టకింద పెట్టుకో
కొంగురేగి పోయాకా అమ్మమ్మో అబ్బబ్బో అనకే రంగసామి
యమ రంగుతేలి ఉంది పిట్ట దాని జమాయింపు
దాచలేదు బుట్ట దమ్ములుంటే రమ్మను తరుగు ఏది మద్దెకి
కాలు కూడా గుంజారే అప్పుడే చెబుతూ దమ్ములు మంచు
మాయం 

ఆకుందా వక్కిస్త సున్నంతో పొక్కిస్తా మల్లెపూల పక్కేస్తా
ఒళ్ళంతా రక్కేస్తా కమాన్‌ బేబి టాంగ్‌ వితిమి ట్రీట్‌ ఎగైన్‌

చరణం: 1
భలే పాడు పుంజు అని పొదల్లోకి లాగా పిచ్చి వేషాలేశా
వంటే పట్టుకొని లాగుతాను రెండు జడలురెండు
జడలు పట్టి లాగినా జారుపైట జారినా నిన్నువిడిచి
పెట్టదుగా పొగలా సెగలా గుబులుకోరే పెట్ట ఒడేసికొట్టా
వగల మారి పెట్టని వాటమైన పుంజువి ముచ్చటంతా
తీరేదాకా సచ్చి పిచ్చి రెచ్చి పోవునులే

చరణం: 2
పూల బాట నాదేనని ఒళ్ళు విరుచుకుంటే కళ్ళ ముందే
ముగ్గులోకి దించుతాది భలే కౌజుపిట్ట వాటే సిపట్టా
రెక్క విప్పి కొట్టనంటే చుక్కలు పడతాయి ముగ్గుపోటు
తగిలిందంటే ముచ్చటెత్తా తీరతాడే పెట్ట ఎగిరి కొట్టా
ఎగిరి దెబ్బ కొట్టినా బదులు ముద్దు పెట్టినా ముందు చూడు
వేడి పుడితే హద్దు పొద్దు లేదు పుంజుమావత్రువ్వట బాబ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కృష్ణార్జున (2008)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: జొన్నవిత్తుల 
గానం: టిప్పు 

త్రువ్వట బాబ పెద్ద మర్రికేమో చిన్న కాయలిచ్చె పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కృష్ణార్జున (2008)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం: మనో, మధు బాలకృష్ణన్

పెద్ద మర్రికేమో చిన్న కాయలిచ్చె సన్న తీగల్లోనా గుమ్మళ్ళు
కాయించి చిత్రం చేస్తివే గురువా ఎందుకో చెప్పగలవా బురదగుంట
లోనా తామర నుంచి ముద్దు గులాభికి ముళ్ళనడ్డుపెట్టే చిత్రం చేస్తివే
గురువా ఎందుకో చెప్పగలవా లెక్కలేని చిత్తరాలు ఎన్నో కళ్ళ
ముందు లేవా గుట్టువిప్పి చెప్పుకుంటూ పోతే అంతు చూడగలవా
అసలెందుకు నీకిగొడవ కాస్త ఊరికే ఉండలేవా (2)

చరణం: 1
అందమైన కస్తూరి జింకను అడవిలోకి తోలేసినావు మందలుగా
పందులనేమో ఊరిమీదకి వదిలేశావుఅంతో ఇంతో పొద్దు
పోనిదే రాతలేమి రాయవు నువ్వు లెక్క తప్పుకోనిదే నువ్వు నిద్దర
పోలేవు ముచ్చటైన మనిషివి తెచ్చి పల్లెల్లోనా పెంచింది నేను
కోతి మూక అల్లరినంతా కోనల్లోనే దాచి ఉంచాను ఆచి తూచి
ఆలోచించే అన్నీ నేను చేసుంటాను చెప్పదంటూ సందేహాలకు
ఎట్టా దొరుకుతాను ఎందుకు నీకి గొడవ కాస్త ఊరికే ఉండలేవా
అసలెందుకు నీకి గొడవ కాస్త ఊరికే ఉండలేవా

చరణం: 2
ఓ బంగారు నేలపైనా బుక్కరు భాగం ఉప్పునీరు నింపేసినారు
తాగు నీరు లోతున దాచి బావులెన్నో తవ్వించావు కొంచెమైన
తిరకాసులేనిదే ఏ పని చెయ్యనలేవు తారు మారు తప్పులతోనే
దేవుడి డయ్యావు ఉప్పులేని ఉత్పత్తి వంట ఒక్కపూట తినలేవు
నువ్వు సంధ్రమున్నదందుకేనని తీరుగా మర్చిపోయావు లేని
పోని ప్రశ్నలు వేసే చిట్టి బుర్ర నీకు ఇచ్చింది నేను దాన్ని నువ్వు
సాన పెట్టకుంటే అర్ధం కాను నేను ఏది ఎక్కడుందో అక్కడుంటే
నీళ్ళు ఎందుచేత ఉందో తెలుసుకుంటే చాలు చిత్రం బోద పడదా
చిక్కులే తీరిపోవా గడ్డిపోచ నుంచి గగనాల ద్వీపాలు అన్నీ చోట్ట ఉండి
నాదే ఆనవాలు లోకం రంగుల పరదా చిత్రమే నాకు సరదా (2)

ఏది మంచి ఏవిమైల తెలుపనా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కృష్ణార్జున (2008)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం: మధు బాలకృష్ణన్

ఏది మంచి ఏవిమైల తెలుపనా మౌల పది దిక్కులలో నువ్వే లేవా
నిన్నే నువ్వే వెలెయ్యగలవా నీడలెన్ని కూడినా దిక్కునంట గలవా
కనుపాపకు కాంతి నీవే నందలాలా నందలాలా 

చరణం: 1
నీదయ పెంచిన ప్రాణం గురి తప్పని అర్జున బాణం పదమను
కనుసైగన కదిపింది నీవురా ఆపద పొడచూపకు నీ మీద ఆనరా
ఔధార్యం సహ చర్యం నువ్వు కరుణించిన పుణ్యం ఈ కారణ
జన్మం నీ కనుపాపకు కాంతి చూపలేవా

చరణం: 2
జన్మకు మూలం నీవు కర్తవు కర్మవు నీవు ఆత్మకు ఆకారమిచ్చు సృష్టి
మూలమా ఆయువును అరచేతదాచి ఆడుకోకుమా చిరుగాలి
సుడిగాలై నీ గుడి తలుపులు తాకి పెనునిద్దుర విడరా నీకను
పాపకు కాంతి చూపలవా
We R Coming పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కృష్ణార్జున (2008)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం: ప్రణవి, భార్ఘవి పిళ్ళై, నోయెల్ 

We R Coming


Most Recent

Default