Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Kadali (2013)చిత్రం: కడలి (2013)
సంగీతం: ఎ. ఆర్.రెహమాన్
సాహిత్యం: వనమాలి
గానం: విజయ్ యేసుదాస్
నటీనటులు: అర్జున్ సార్జా, గౌతమ్ కార్తిక్, అరవింద్ స్వామి, తులసి నయర్
దర్శకత్వం: మణిరత్నం
నిర్మాత: మణిరత్నం
విడుదల తేది: 01.02.2013

చిట్టి జాబిలీ..ఓ జాబిలీ..
గగనవీధి కాచు దేవుడూ
ఇన్నాళ్లు ఒంటరిగా ఉన్నవిరో...
నువ్ కూడా ఒంటరిగా వున్నావురో...
సాగిపో బిడ్డా
సాగి నువు ఆకాశం అందుకో బిడ్డా

చిట్టి జాబిలీ..ఓ జాబిలీ..
గగనవీధి కాచు దేవుడూ
ఇన్నాళ్లు ఒంటరిగా ఉన్నవిరో...
నువ్ కూడా ఒంటరిగా వున్నావురో...
సాగిపో బిడ్డా
సాగి నువు ఆకాశం అందుకో బిడ్డా

మనిషే తలిస్తే జరుగుతుందే
మనసులోనే వెలుగుండె
నాటిన విత్తే చెమట చిందాకే
నెలే తాళం తీయునులే
సాగిపో బిడ్డా
సాగి నువు ఆకాశం అందుకో బిడ్డా

దృశ్యం తోచును కన్నుల నుంచే
దేశం తోచును కదనం నుంచే
శ్లోకం తోచును శోకం నుంచే
జ్ఞానం తోచును ఓటమి నుంచే
సూరీడే ధిగితే నవ్వుతుందే దీపం
నావలె కుంగితే చిరు కొమ్మే వూతం
చిట్టి జాబిలీ..ఓ జాబిలీ..
సాగిపో బిడ్డా
సాగి నువు ఆకాశం అందుకో బిడ్డా

కూలిన మాను తొడుగునా చివురు
కుమిలే మనసుకు తోడిక ఎవరు
పుడమిని తెరువు నిధులను కోసారు
పూలను తెరువు తేనులు జారు

కూలిన మాను తొడుగునా చివురు
కుమిలే మనసుకు తోడిక ఎవరు
పుడమిని తెరువు నిధులను కోసారు
పూలను తెరువు తేనులు జారు
నాదాలను తెరువు తుళ్లు పైరు
నమ్మకమేగ రేపుకు పీరు
నాదాలను తెరువు తుళ్లు పైరు
నమ్మకమేగ రేపుకు పీరు

చిట్టి జాబిలీ..ఓ జాబిలీ..
అదో అదో...ఓ జాబిలీ..


********   *********   ********


చిత్రం: కడలి (2013)
సంగీతం: ఎ. ఆర్.రెహమాన్
సాహిత్యం: వనమాలి
గానం: శక్తి శ్రీ గోపాలన్

గుంజుకున్నా నిన్నే ఎదలోకే ...
ఇంకా ఎన్నాళ్ళకి ఈడేరునో ఈ బతూకే
తేనె చూపే చల్లావు నా పై చింధేలా
తాళనంటుంధీ మనసే నీరు పడ్డ అద్ధంలా
కొత్త మణిహరం కుడి సేతి గడియారం
పెద్ద పులినైనా అనిచే అధికారం
నీవెళ్ళినాక నీ నీడే పోనంటే పోనందే
గుండె కింద నీడొచ్చి కూర్చుందే...
ఇంక ఆది మొదలు నా మనసే తలవంచే ఎరగదుగా
గోడుగంచై నేడు మదే నిక్కుతోందిగా

గుంజుకున్నా నిన్నే ఏధాలోకే...
ఇంకా యెన్నాళ్ళకి ఈడేరునో ఈ బతూకే
గువ్వే ముసుగేసిందే.. రావేకేకునికిందే
పాలేమో పెరుగులాగా ఇందాకే పడుకుందే
రాఛ కురుపున్నోలే నిదరోయే వేలలోన
ఆశా కురుపోచ్చి అదే అరనిమిషం నిదరోదే ....
గుంజుకున్నా....

ఎంగిలి పడనే లేదే , అంగిలి తడవనె లేదే
ఆరేడు నల్లై ఆకలి ఊసే లేదే ..
పేద ఎదనే దాటి ఎదే పలకదు పెదవే
రబ్బరు గాజులకేమో సడిచేసే నోరేదే
హో గుంజుకున్నా నిన్ను ఎదలోకే...

గుంజుకున్నా నిన్నే ఎదలోకే...

ఇంకా యెన్నాళ్ళకి ఈడేరునో ఈ బతూకే...


********   *********   ********


చిత్రం: కడలి (2013)
సంగీతం: ఎ. ఆర్.రెహమాన్
సాహిత్యం: వనమాలి
గానం: ఆర్యన్ దినేష్ కనగరత్నం, చిన్మయి, తన్విషా

తొలి వెలుగుల తలుపులు తెరవగా
విధినికమార్చగా వారములు కొసరాగ రా

ఇది కలకాదు నిజమనీ ఒకపరి
కన్నుల్ని చూసింకా చెప్పగా రా రా
తెలుగుల పుడమిని ఎలాగా జనియిచ్చా
జెండాలేగరేయ్య జనిఇంచినారా
కొత్త జగతి ననచ తలచు
కలియుగ శకునీ ఆపు నువ్ వూదు

మగిడీ...మగిడీ.

నీకు తెలుసా నే నిన్ను తలుస్తా
నువ్ నన్ను మారుస్తవ్ నే కొడతా
నువ్ నవ్వుతావ్ నువ్ దేశాధిన్మారి
నేం నీ ధిమ్మరి నే విడుపు
నువ్ పొడుపు నే మగిడీరా
నువ్ సర్పం

రౌడీ నువ్ రాక్కమ్మా
హేయ్ రావే నా మంగమ్మ
హేయ్ వాగోద్ధె రత్తమ్మా
రా.....
చ...
మా...
నువ్...
రా...
చ...
వ...
నువ్...
రా...

మగిడీ...మగిడీ. మగిడీ********   *********   ********


చిత్రం: కడలి (2013)
సంగీతం: ఎ. ఆర్.రెహమాన్
సాహిత్యం: వనమాలి
గానం: చెన్నై చొరలే

నీ వల్లనే నా యీ ఉనికే
నీ వల్లనే నా యీ ఉనికే
మమతే నీవులే

మము నిత్యం ఏలె రూపం మళ్లీ కన్నాం
ఆయువుకాలం మొత్తం నీదంటున్నాం
నా నరమున్న పొంగేను నీ మమతల పెనుసంద్రం
మళ్లీ నువ్ ముందు నిలవగా
నీవె ఆహారమంగా నీవె ఆలోచననగా
తలచాం మైమరిచామ్
నువ్ నిండీ మది విరిసె నేడు ఏసయా
మళ్లీ నిను దర్శించాం
నీ పధం స్పరిచించాం
నీకే నమీ అందించినాం
నువ్ భూమీ గాలీ నింగీ నీరానంలే
క్రోధం దూరం చేసే దైవంలే
నీ ఆహారమంగా నీవె ఆలోచననగా
తలచాం మైమరిచామ్
నువ్ నిండీ మది విరిసె నేడు ఏసయా
మళ్లీ నిను దర్శించాం
నీ పధం స్పరిచించాం
నీకే నమీ అందించినాం
కన్నీరు నింపే నా యెదలొ శోకం
నీపేరే వింటే పూవై పూసిందే
మము నిత్యం ఏలె రూపం మళ్లీ కన్నాం
ఆయువుకాలం మొత్తం నీదంటున్నాం
నా నరమున్న పొంగేను నీ మమతల పెనుసంద్రం
మళ్లీ నువ్ ముందు నిలవగా
పూసే పూల వర్ణం నీవేలే
వేరై కాచే జీవం నీవేలే
నీవె ఆహారంగా నీవె ఆలోచనగా
తలచాం మైమరిచామ్
నువ్ నిండీ మది విరిసె నేడు ఏసయా
మళ్లీ నిను దర్శించాం
నీ పధం స్పరిచించాం
నీకే నమీ అందించినాం
మమతే నీవులే
మమతే నీవులే..మమతే నీవులే
మమతే నీవులే

మము నిత్యం ఏలె రూపం మళ్లీ కన్నాం
ఆయువుకాలం మొత్తం నీదంటున్నాం
నా నరమున్న పొంగేను నీ మమతల పెనుసంద్రం
మళ్లీ నువ్ ముందు నిలవగా
నీవె ఆహారమంగా నీవె ఆలోచననగా
తలచాం మైమరిచామ్
నువ్ నిండీ మది విరిసె నేడు ఏసయా
మళ్లీ నిను దర్శించాం
నీ పధం స్పరిచించాం
నీకే నమీ అందించినాం


********   *********   ********


చిత్రం: కడలి (2013)
సంగీతం: ఎ. ఆర్.రెహమాన్
సాహిత్యం: వనమాలి
గానం: అభయ్ జోద్పుర్కార్

పచ్చని తోట
పసరుల తావి
నిశీధి మౌనం
నీ ప్రేమగానం
పౌర్ణమి రేయీ...పొగమంచి అడవి...
ఒంటరిగా వెళ్లే నీతోటి పయనము
ఇది మాత్రం చాలు..
ఇది మాత్రమే..
నాకింకా చాలు..
నువ్వు మాత్రమే..
ఇది మాత్రం చాలు..
ఇది మాత్రమే..
నాకింకా చాలు..
నువ్వు మాత్రమే..

పచ్చని తోట
పసరుల తావి
నిశీధి మౌనం
నీ ప్రేమగానం

కొలనుల నీటిలో..తడిసే కొంగలు..
విదిలించు రెక్కల జల్లే అందమే
ముక్కోపం విడిచి..నీ కొంగు తీసి..
నా మేను తుడిచే నిన్నల్లుకొనా
ఇది మాత్రం చాలు..
ఇది మాత్రమే..
నాకింకా చాలు..
నువ్వు మాత్రమే..
ఇది మాత్రం చాలు..
ఇది మాత్రమే..
నాకింకా చాలు..
నువ్వు మాత్రమే..

మాణులు ఒణికే..మంచుకు తడిసీ
నెత్తురు నిలిచే చలికే జడిసీ
ఉష్ణం కోరెలే..వయసీ చోటే
ఒకటే దుప్పటిలో ఇరువురం ఉంటే..
ఇది మాత్రం చాలు..
ఇది మాత్రమే..
నాకింకా చాలు..
నువ్వు మాత్రమే..
ఇది మాత్రం చాలు..
ఇది మాత్రమే..
నాకింకా చాలు..
నువ్వు మాత్రమే..

పచ్చని తోట
పసరుల తావి
నిశీధి మౌనం
నీ ప్రేమగానం
పౌర్ణమి రేయీ...పొగమంచి అడవి...
ఒంటరిగా వెళ్లే నీతోటి పయనము
ఇది మాత్రం చాలు...
ఇది మాత్రమే...
నాకింకా చాలు...
నువ్వు మాత్రమే...


********   *********   ********


చిత్రం: కడలి (2013)
సంగీతం: ఎ. ఆర్.రెహమాన్
సాహిత్యం: వనమాలి
గానం: మరియా రో విన్సెంట్, సిద్ శ్రీరామ్

మనసే తెరిచేశావే
యాడనుంచి నీవొచ్చావే
యాడికే... యాడికే...
నన్ను తీస్కేళ్తావ్ నీతో పాటే
యాడికే..యాడికే..
రావాలి నీతో పాటే
యాడికే రాను నీతో పాటే

ముళ్ళో పువ్వో పోయే దారేదైనా
నిన్నే నమ్మి వచ్చానే
అడవికుర్రవాన్ని ఒక గొర్రెపిల్లలాగ
నీవెంటే వస్తున్నానే

ముళ్ళో పువ్వో పోయే దారేదైనా
నిన్నే నమ్మి వచ్చానే
అడవికుర్రవాన్ని ఒక గొర్రెపిల్లలాగ
నీవెంటే వస్తున్నానే
యాడికే... యాడికే...
నన్ను తీస్కేళ్తావ్ నీతో పాటే
యాడికే..యాడికే..
రావాలి నీతో పాటే
యాడికే రాను నీతో పాటే

యాడికే...యాడికే...
తీస్కేళ్తావ్ నీతో పాటే
యాడికే...యాడికే...
తీస్కేళ్తావ్ నీతో పాటే

చేపకేమో రెక్కలన్‌టించి
నేర్పుతున్నావే ఎగిరేదెట్టాగో
నింగీపైకిసిరి...ఇన్నాళ్లు యాడున్నావే
యాడికే...యాడికే...
తీస్కేళ్తావ్ నీతో పాటే
యాడికే...యాడికే...
తీస్కేళ్తావ్ నీతో పాటే

నీ కన్నుల్నే అద్ధం లా చేసి
నా సిగ్గుల్నే ఆరెసావే
నాలోని దుమ్ముధూళి దులిపి
వెల్ల వేస్తున్నావే ఎదకె
యాడికే...యాడికే...
తీస్కేళ్తావ్ నీతో పాటే
యాడికే...యాడికే...
తీస్కేళ్తావ్ నీతో పాటే

ఓ...భూమినుంచి స్వర్గానికే
ఓ...వానవిళ్ళు నిచ్చేనేసావే
మనసు దారాన్నే లాగుతున్నావే నువ్
స్వర్గం వీడి భూమికొస్తే
తూరుపింత సూరీడే వస్తే
కను తెరిచి చూసేలోగా
చెరిగి పోతా వేమో..
యాడికే..యాడికే..
తీస్కేళ్తావ్ నీతో పాటే
యాడికే..యాడికే..
తీస్కేళ్తావ్ నీతో పాటే
యాడికే..యాడికే..
తీస్కేళ్తావ్ నీతో పాటే
యాడికే..యాడికే..
తీస్కేళ్తావ్ నీతో పాటే********   *********   ********


చిత్రం: కడలి (2013)
సంగీతం: ఎ. ఆర్.రెహమాన్
సాహిత్యం: వనమాలి
గానం: ఎ. ఆర్.రెహమాన

ఏమ్మా సీలా సంద్రం
ఉన్నదంతా ఇస్తా ఉంది
ఔమ్మా సీలా అది
అలాలెగిసి నవ్వేస్తాంది

ఏమ్మా సీలా సంద్రం
ఉన్నదంతా ఇస్తా ఉంది
ఔమ్మా సీలా అది
అలాలెగిసి నవ్వేస్తాంది

ఏలె జెల్లె సిక్కిందే
మనసుసెన్ పిల్లె వొచ్చిందే
హేయ్ ఎసెయ్ వరం కురిపించే

ఏలె జెల్లె సిక్కిందే
మనసుసెన్ పిల్లె వొచ్చిందే
హేయ్ ఎసెయ్ వరం కురిపించే
ఊఊఊ...
ఒలెయ్ ఇయ్యాలేయ్ ..తెప్పలన్నీ తోయ్యాలేయ్
గండూమీనె వల్లో పట్టి మొయ్యాలేయ్

ఏలె జెల్లె సిక్కిందే
మనసుసెన్ పిల్లె వొచ్చిందే
హేయ్ ఎసెయ్ వరం కురిపించే

ఏరో ఏరో సాపేస్తేయ్ అయ్యో
ఆవాలగా వాసన ఆరా తీసి
రాదా జెల్లెయ్ నీ జెల్లెయ్
గూబలేనే కల్లిమ్మంటూ అడిగెస్తాడే
రొయ్యల్నే రొయ్యల్నే
మీసంకూడా అడిగెస్తాడే
పులి ఏసం కట్టి
రాదా.. జెల్లెయ్.. రాదా

ఏలె జెల్లె సిక్కిందే
మనసుసెన్ పిల్లె వొచ్చిందే
హేయ్ ఎసెయ్ వరం కురిపించే
ఊఊఊ...
ఒలెయ్ ఇయ్యాలేయ్ ..తెప్పలన్నీ తోయ్యాలేయ్
గండూమీనె వల్లో పట్టి మొయ్యాలేయ్

హేయ్....
రెప రెప రెప రెప గాలికి వూగె
తెరాసాపే నిత్తేం నీ పేరెయ్ పాడుదేయ్
సర సర సర సర సరెనీ
మెదాలని మనసును వొరిసి
మేలిపెట్టి తియ్యకు ఉసురే
నినులాగే వాలాలను వొడుపుగా
విసిరానేయ్.. నేయ్ వేచానెయ్
నా కన్నుల్లో వోత్తులు వేసుకు
తి గరిల చూస్తున్నానెయ్
నువ్ కాదన్నావా
యాదేయ్ యాదేయ్ పోతాడీ తోమా?
ఒంటి అలనెక్కి వూగిసలాడేయ్
నావై నీ తలపుల్లో ఏకాకల్లే వూగుతున్నా
ఊవూ ఓర చూపుల్తోటి నవాలెవా?

ఏలె జెల్లె సిక్కిందే
మనసుసెన్ పిల్లె వొచ్చిందే
హేయ్ ఎసెయ్ వరం కురిపించే
ఒలెయ్ ఇయ్యాలేయ్ ..తెప్పలన్నీ తోయ్యాలేయ్
గండూమీనె వల్లో పట్టి మొయ్యాలేయ్

నువ్ పట్టపగలే నను సుట్టుముడుతూ
ఇట్ట తరుముతుందే తల తిరిగుతొండే
నీ సూపూ తాకే నా దిమ్మతిరిగే
ఈ పిత్త పరిగే నేడు నాకుదొరికే..నాకుదొరికే
లచ్చలు మించే నీ మచ్చలు మొత్తం
నే ఎంచగా చూస్తే కంటి నిద్దుర జారే
నా శీతమేరిగి నువ్ మొత్తమిచ్చావ్
నా తల్లి వోడిలా నన్ను చేరదీశావ్ చేరదీశావ్

ఏమ్మా సీలా సంద్రం
ఉన్నదంతా ఇస్తా ఉంది
ఔమ్మా సీలా అది
అలాలెగిసి నవ్వేస్తాంది

ఏలె జెల్లె సిక్కిందే
మనసుసెన్ పిల్లె వొచ్చిందే
హేయ్ ఎసెయ్ వరం కురిపించే
ఊవూ ఒలే తేవాలే
ఏలాం యెయ్యను తేవాలే
సాగే మేఘం కురిసే సేపలు తేవాలే
ఊవూ ఒలే తేవాలే
ఏలాం యెయ్యను తేవాలే
సాగే మేఘం కురిసే సేపలు తేవాలే
ఒలెయ్ ఇయ్యాలేయ్ ..తెప్పలన్నీ తోయ్యాలేయ్
గండూమీనె వల్లో పట్టి మొయ్యాలేయ్
ఒలెయ్ ఇయ్యాలేయ్ ..తెప్పలన్నీ తోయ్యాలేయ్
గండూమీనె వల్లో పట్టి మొయ్యాలేయ్
ఒలెయ్ ఇయ్యాలేయ్ ..తెప్పలన్నీ తోయ్యాలేయ్
గండూమీనె వల్లో పట్టి మొయ్యాలేయ్
ఒలెయ్ ఇయ్యాలేయ్ ..తెప్పలన్నీ తోయ్యాలేయ్
గండూమీనె వల్లో పట్టి మొయ్యాలేయ్

Most Recent

Default