Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Rainbow (2008)చిత్రం: రెయిన్బో (2008)
సంగీతం: నిహాల్
సాహిత్యం: వనమాలి
గానం: నిహాల్, సునీత
నటీనటులు: రాహుల్ , సోనాల్ చౌహన్, సింధు మీనన్
దర్శకత్వం & నిర్మాత: వియన్.ఆదిత్యా
విడుదల తేది: 02.10.2008

మనసా చలించకే ఇకనైనా
క్షమించదే వేదనా
మమతే గతించెనా తనలోనా
జ్వలించకే నిలువునా

నీలో ప్రతి రంగు తన ముందే తలొంచినా
ముంచే ప్రతి అంచూ తన రూపం స్మరించినా

కల నిజమయే క్షణం కనులే వాలనీ
అడిగే వరానికే బదులే చేదెలా
వలపు తరిమినా వలలు విసిరినా దిశను మరిచి నది నడిచేనా
దరిని తడిమినా అలలు కడలివని తెలిసెను నీవలనా

కురిసే క్షణాలలో చినుకైనా వెలేయదా నింగిని
తడిసే వనాలలో తనులేకా కలే కదా ఆమని
సాగే నది ఇలనే ఎపుడైనా వెలేసెనా
దాటే నిశి లోనా నీడైనా వెన్నంటునా


********  ********  **********


చిత్రం: రెయిన్బో (2008)
సంగీతం: నిహాల్
సాహిత్యం: వనమాలి
గానం: నిహాల్, సునీత

ఓఓ లలనా మతి పొయినా నీ వలనా
ఓఓ లలనా మతి పొయినా నీ వలనా
ఔనౌనా అంత క్యూట్ గా హ హ ఉన్నానా

జబిలి ముక్కని తెప్పించి
జన్నీఫరల్లే  చెక్కించి
ఎదురుగ నిలిపిన బొమ్మవి నువ్వె దెఖొ న

బొలెడు గొప్పలు వల్లించి
లవ్ లొ దించె లాలుచి
మానక పొతె ఐపొతవొఇ దివాన
డిస్కవర్ ఛానల్  కైనా దొరకని
సౌందర్యం నీదేనే సౌధమిని

పికాసో చిత్రం కూడ వేస్ట్ అని
ఫీల్ అవ్వకోయి నీదె గొప్ప టేస్ట్  అని

నిన్ను చుసి తారలంత నెర్చుకోరా ఫాషన్
ఈ కొంచ మైన కొతలాపి నెర్చుకొ మార్చుకొనీ భాషని

కాస్తైనా కరుణించవా హ హ..
ఓ మైనా.....

నమ్మెల అనిపించని కొంతైనా....


వెలం లొ పెడితె నీ చిరునవ్వులు
వెలల్లొ పోటి పడర యువకులు

ఆ వరాలెవరొ తెలిపె సెర్చ్ లొ
నిన్ను మాత్రం చుపిస్తుందొయి గూగుల్

మోనాలిస  మోము లొనీ
నవ్వుకె ను మోడలా ఆ??

మొసి మొసి మాయ చెసి
మొసపుచె మాకల..

ఇక నైన ప్రెమించవా...... ఊఊ మగువా
హ్మ్మ్.. నచ్చిందొఇ నన్ను ఒడించె నీ తెగువా...

అంటె?
అర్ధం కాలేద? ఇడియట్!!
తిట్టావ?
హబ్బా నె చేతిలో ఒడిపొయ నన్నరా...!! :ఫ్
అంతె??
నువ్వు నన్ను గెలిచవన్నన్ర బాబూఉ
హ్మ్మ్ అంటె ఎంటి?!!
i love u అన్ననురా బుద్దూఊఊఉ...
హా?
హూఉ హూహూఊ


********  ********  **********


చిత్రం: రెయిన్బో (2008)
సంగీతం: నిహాల్
సాహిత్యం: వనమాలి
గానం: సునీత, హేమచంద్ర, నిహాల్

చల్లు చల్లు చల్లు
రంగులన్ని చల్లు
ఝల్లు ఝల్లు మంది
నింగి వాన విల్లు

పూల ఒంటి రంగు
నవ్వు మీద చల్లు
గువ్వ రెక్క రంగు
గుండె మీద చల్లు

అంగరంగ సంబరంగ రంగవల్లు లొచ్చి
ముంగిలంత రంగులన్ని రంగరించి చల్లు

బుంగ మూతి బెంగలన్ని గంగలొన దించి
ఆకు పచ్చ రంగులన్ని ఆశ మీద చల్లు

ఆ నల్లని మబ్బును పిండి హరివిల్లుని బైటికి తీయన ఊఊఒ ఊఒ ఊ
కను పాపల నలుపును కడిగె ఆ చిత్రాలెన్నొ గీయన
ఎ కుంచెకు అందని బొమ్మలు ఎన్నొ నెనె గీస్తున్న
నా బొమ్మను గీసిన దెవుడికెమొ అలుసైపొయన
ఆ రంగుని కలిపె కొంచెల అంచులు నలుపెనన్నది మరిచాన

అపరంజి బొమ్మ రా
విరజాజి కొమ్మ రా
చిగురాకు తెరలలొ
చిలిపి చిలుకమ్మ ర
హరువిల్లు కన్నె కె అరువిచు వన్నె ర
చిరునవ్వు చిన్ని లొ సిరులున్న కిన్నెరా

హా...
నీ వెంటె అడుగులు వెస్తె నా నీడకు రంగులు పుట్టవ ఊఊ ఊఒ ఊ
నీ వైపె చిలిపిగ చుస్తె నా కలలకు వన్నెలు అంటవ ఊఒ

ఈ లొకం మొత్తం చికటి వెలుగుల చిత్రం ల ఉన్న
నె రూపం మత్రం రంగులు దల్చిన వింతను చుస్తున్న
ఈ బ్రతుకున బంగారు వన్నెలు పూసిన బంధం నువ్వె అనుకొన


********  ********  **********


చిత్రం: రెయిన్బో (2008)
సంగీతం: నిహాల్
సాహిత్యం: అనురాధ
గానం: సునీత, నిహాల్

స స ని సా ని స పని పని స స ని సా ని స (2)

నా కళ్ళలో నీ కల ఇలా కన్నానులే
ప్రియతమా ప్రియతమా
నీ ఆశలే నా శ్వాసగా ఉన్నానులే ప్రాణమా ప్రాణమా
ఇరు హృదయాల ప్రేమావేశం కడలిగ మారేనా
చిలిపి తనాల భావావేశం చరితను మార్చెనా

నీ కళ్ళాలొ నా కల ఇలా చూశానులే
ప్రియతమా ప్రియతమా
నీ ఆశలే నా శ్వాసగా చేశానులే ప్రాణమా ప్రాణమా
ఇరు హృదయాల ప్రేమావేశం కడలిగ మారేనా
చిలిపి తనాల భావావేశం చరితను మార్చెనా

చరణం: 1
వెన్నెల వంటి వేకువ నీకోసం
వేకువ వెంటే వేడుక నీ యోగం
కన్నుల వెంటే కలగా నీ సాయం
వెన్నెల కాదా వేసవి నా ప్రాయం
నీలో నే సగమై
నువ్వే రస జగమై
ఇరు హృదయాల ప్రేమావేశం కడలిగ మారేనా
చిలిపి తనాల భావావేశం చరితను మార్చెనా

చరణం: 2
తొందర పడితే తుమ్మెదకానందం
అన్దనిదా ఈ పువ్వుల మకరందం
అందం గా నువ్వలుకుపొథున్టె
అంకింత మవనా నీలో ఆసాంతం
జత గా తరు లతగా
రతిగ హారతిగా
ఇరు హృదయాల ప్రేమావేశం కడలిగ మారేనా
చిలిపి తనాల భావావేశం చరితను మార్చెనా

స స ని సా ని స పని పని స స ని సా ని స (2)


********  ********  **********


చిత్రం: రెయిన్బో (2008)
సంగీతం: నిహాల్
సాహిత్యం: జిల్లెళ్ల వరప్రసాద్
గానం: సునీత

లా లా లాల లా లా
హూ హూ హు హు ఆహహా

ఆశ చిన్ని ఆశా ..నన్ను చూసె మాయగా
శ్వాస కొత్త శ్వాసా నన్ను చేరే హాయిగా

నేను నడిచే దారిలో నాకు దొరికే తోడు గా
నేను వెతికే ఊహలో నన్ను నడిపే నావగా
ఎదురే చేరి ప్రేమించ గా

చరణం: 1
గతం లోన కధల్లొన చూడని పగల్లొని
పతంగాల ఆమని
నన్ను చూసి నాతో ఆడేనా
వనం లోని విహంగాల సారిక
ఇలా నన్ను వెతుక్కుంటూ వాలగ
జంట చేరి నాతో పాడేనా ...

వేల వేల ఆసల్లొన సూర్యోదయం
కోటి కోటి తారాల్లోన చన్ద్రొదయమ్

వేల వేల ఆసల్లొన సూర్యోదయం
కోటి కోటి తారాల్లోన చన్ద్రొదయమ్
హరివిల్లులొ కొత్త రంగు నై చేరనా

చరణం: 2
వయ్యరాల వసంతాల వాకిట
స్వరం లోన పదాలల్లి పాడగా
మేఘమాల నేనై సాగేనా..
పదారేళ్ళ పసందైన కోరిక
పదా అంటూ పిలుస్తున్న వేడుక పారి జాత పూవై పూసెనా
గాలి నీరు నేలా నింగి దీవించగా
అంతు లేని ఆనందాలే లొగిళ్ళు గా
తొలి వేకువై కొత్త లోకమే చూడనా


********  ********  ********


చిత్రం: రెయిన్బో (2008)
సంగీతం: నిహాల్
సాహిత్యం: బాలాదిత్య
గానం: హేమచంద్ర

కృష్ణా కృష్ణా ..కృష్ణా కృష్ణా ..
కృష్ణా కృష్ణా ..అరె కృష్ణా కృష్ణా ..

ఎంత మంచి వాడవయ్య కృష్ణా కృష్ణా
ఎంత గొప్ప గాడ్ వయ్య కృష్ణా కృష్ణా
గర్ల్స్ కోరే జోడు వయ్య కృష్ణా కృష్ణా

నాకు నువ్వే తోడు వయ్య కృష్ణా కృష్ణా

చరణం: 1
పిల్లిలా పిల్లలతో ఇళ్ళలొకి దూరెల్లి
వెన్నను జూన్నునూ దోచుకొచ్చావు
అల్లన ఇల్లన అల్లరెన్తొ చేసేసి
నల్లనయ్య తల్లికి తలనొప్పి తెచ్చావు
నువ్వు స్నేక్ మీద బ్రేక్ డ్యాన్స్
గోపికలతో టెర్రోమాన్శు
చేసినావని నాకు తెలుసు బాలకృష్ణా
నువ్వు ఫ్లూట్ తోటే ఫ్లాట్ చేసి
స్వీట్ గా ఒక కాటు వేసి
హార్ట్ దోచే స్మార్ట్ బోయ్ వి మురళి కృష్ణోయ్
ఎంత మంచి ..తమంచి తమంచి ఎంతో మంచి..

ఎంత మంచి వాడవయ్య కృష్ణా కృష్ణా
ఎంత గొప్ప గాడ్ వయ్య కృష్ణా కృష్ణా

చరణం: 2
బ్రదర్ తో మధురకి రధం ఎక్కి నువ్వెళ్ళి
బావా నే కోమా కి పంపించేశావు
పాండవులకి అండగా ఓ ఫ్రెండ్ గా మరి నువ్వున్ది
కౌరవుల దన్డుకి బెన్డు తీశావు
నువ్వు అస్ట భామల ఇస్ట మొగుడువి దుస్టులకి అతి కశ్ట మొగడివి
సిస్టులకి అద్రుస్ట గురుడీవీ గోపికృష్ణా
నువ్వు నమ్మినోళ్లకి కమ్మనొడివి
మోస గాళ్ళకి మోసగాడీవి
లవబుల్లు నైస్ లార్డ్ వి వంశీ కృష్ణోయ్
ఎంత మంచి ..తమంచి తమంచి ఎంతో మంచి..

ఎంత మంచి వాడవయ్య కృష్ణా కృష్ణా
ఎంత గొప్ప గాడ్ వయ్య కృష్ణా హరే కృష్ణా హరే

Most Recent

Default