Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Ram Robert Rahim (1980)
చిత్రం: రామ్ రాబర్ట్ రహీమ్ (980)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: ఆచార్య ఆత్రేయ, డా॥ సి.నారాయణరెడ్డి, ఆరుద్ర, సాహితి 
గానం: యస్.పి.బాలు, ఆనంద్, పి.సుశీల , యస్. పి. శైలజ, కె. చక్రవర్తి 
నటీనటులు: రజినీకాంత్, కృష్ణ, చంద్రమోహన్, శ్రీదేవి, సునీత, ఫటా ఫట్ జయలక్ష్మి, అంజలీ దేవి, హలం 
దర్శకత్వం: విజయనిర్మల 
నిర్మాత: ఉప్పలపాటి సూర్యనారాయణ బాబు 
విడుదల తేది: 31.05.1980Songs List:అమ్మంటే అమ్మ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రామ్ రాబర్ట్ రహీమ్ (980)
సంగీతం: కె. చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: ఆచార్య ఆత్రేయ 
గానం: కె. చక్రవర్తి 

అమ్మంటే అమ్మ ఈ
అనంత సృష్టికామె అసలు బ్రహ్మ
రక్తాన్ని అర్పించి ప్రాణాన్ని పూరించి
చేస్తుంది నీ బొమ్మ

మరణాన్ని ఎదిరించి
మరోసారి

జన్మించి
ఇస్తుంది - నీకు జన్మ
ధనం పోసి కొనలేము
రుణం తీర్చుకోలేము అందుకే అమ్మా
విధి ఆడే ఆటలో
విడిపోయే బ్రతుకుల్లో
మిగిలేదే మమకారం
మిగులుండే మమతల్ని
తెగిపోనీ బంధాన్ని
కలిపేదే తల్లి రక్తం
తనకు కన్ను నీవై తే
నీకు రెప్ప తానౌతుంది అందుకే అమ్మా
చిలకుందీ చిలక పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రామ్ రాబర్ట్ రహీమ్ (980)
సంగీతం: కె. చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: డా॥ సి.నారాయణరెడ్డి 
గానం: యస్.పి.బాలు 

సాకి
మన సైన సొగసుపైన మధువే కురిపించనా
మధువే కురిపించనా - వలచే నెలవంక వంక
గులాబీ విసిరేయనా

పల్లవి : 
చిలకుందీ చిలక
ముసుగున్న చిలక ఆ చిలకమ్మ ముసుగును
తొలిగించకుంటే నేను రహీమును కానేకాను

చరణం : 1
ఏ వైపు చూసినా నేను
ఎన్నో చూపులు నా వైపు
మాట వినని నా చూపు
దూకుతోంది మరోవైపు
అఁ కలల్లో కదిలే యువరాణి
కళలు విరజిమ్మే విరిబోణి
నిన్ను తొలిసారి చూశాను

ప్రేమ గీతాలు రాశాను
ఇంక నిన్ను ఇంక నిన్ను
మేలి ముసుగు మేలి ముసుగు వుంచలేను
లోకానికి బయపడకే బాల
లోగుట్టు తెలుసుకోవే బేల
అరె ఒక్క సారైన నీ మోము చూపించు
నీ సొగసు గుప్పించు - లేకుంటే నీ పేరు

పదిమందిలో చెప్పి మన గాథ ముడి విప్పి
వలపంటే ఏమో ఎరిగించకుంటే
ఆఁ.... చిలకమ్మ ముసుగును తొలగించుకుంటే
హె.హె., హె.. నీవు రాహీమువు కానేకావు
కోరస్

చరణం : 
అల్లా దయవల్ల ఆ మోము కనిపించే సుబానల్లా
ఈ వాలు కళ్ళలోన ఇంకా తొలిసిగ్గులేనా
ఇటేమో గుండె గుబులాయె
ఆటేమో సిగ్గు తెరలాయె
విషాదం కమ్మిందొక కంట
వినోదం చిమ్మిందొక కంట
ఆ.... బాపురే ఏమి ప్రియురాళ్ళు
జాలి కనరాని గుండ్రాళ్ళు
మొదట వగలొలక పోస్తారు
పిదప సెగలార పోస్తారు
చెలీ వున్న మాటంటే నువ్వులికి పడతావు
చురుకెత్తి నీ మోము తెరలోన దాసావు
నీ వయసు నిప్పైతె నా వలపు జల్లై
అలకల మంటలు చల్లార్చకుంటే
నీవు రహీమువు కానేకావు
ఒక్కసారి ముద్దు పెట్టు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రామ్ రాబర్ట్ రహీమ్ (980)
సంగీతం: కె. చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: డా॥ సి.నారాయణరెడ్డి 
గానం: యస్.పి.బాలు, పి.సుశీల 

ఒక్కసారి ముద్దు పెట్టు 
వుండలేను చేయి పట్టుకో
మెత్తగా మెల్లిగా - మేనిలో జిల్ జిల్లుగా
ఒక్కసారి ముద్దు పెట్టుకో - వుండలేను
చేయి పట్టుకో
కొత్త, కొంటెగా, గుండెలో ఝల్ ఝల్లుగా

చరణం : 1
ఎంతలో ఎంతగా ఎదిగినావే అమ్మడూ, మొగ్గవో
పుష్వవో చెప్పుమరి ఇప్పుడు చెప్పు వేమరిప్పుడు
నువు చూస్తే సిగ్గువేస్తే, పువ్వునై నా మొగ్గనే
నీ ముందుంటే ముద్దంటే మొగ్గనైనా పువ్వునే.... ||ఒక్కసారి||

చరణం : 2
అంతగా చూడకు- వింతగా వున్నది 
మెరుపులా కొంక వురకలేస్తూ వున్నది
వురక వేస్తే పరవశిస్తే ఒదిగిపోనా సందిట 
గాలికై నా చోటులేదు కరిగే మన కౌగిట ॥ఒక్కసారి॥
మైనేమ్ ఈజ్ రాబర్ట్ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రామ్ రాబర్ట్ రహీమ్ (980)
సంగీతం: కె. చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: ఆరుద్ర 
గానం: మాధవపెద్ది రమేష్.

పల్లవి : 
మైనేమ్ ఈజ్ రాబర్ట్ గంజాల్విజ్
ఐ కమ్ ఫ్రమ్ లౌల్లీ పేరడైజ్
ఎవరైనా అమ్మాయి మా ఇంటికి రావాలంటే
వలపుల పేట షోకుల వీధి
డోరు నెం. 420 చార్ సౌబీన్
దట్స్ మై ఎడ్రస్

చరణం: 1 
ముదొచ్చే అందాలు మురిపించే మోహాలు
ఇద్దరిలో వున్నాయి ఈనాడే కలిశాయి
నన్నే నన్నే చూడు కుదిరే ఈడూ నాతో కలిసి ఆడు 
నా గుండెల్లో బాజాలు మోగించు

వన్నెలులు చూసి చూసి తిన్నగ వచ్చెయ్
డోర్ నెంబరు 420 చార్ సౌబీన్
ఎక్స్ క్యూజ్మీ ప్లీజ్

చరణం: 2 
ప్రేమిస్తే వస్తాయి ఎన్నెన్నో కష్టాలు
నిజమయిన ప్రేమయితే పండేను స్వప్నాలు
వుందా వుందా వలపు మనసూ మనసూ కలుపూ
మనదే మనదే గెలుపు

నా కళ్ళలో కాపురమే వుంటావా
నీది నాది ఒకటే ఇల్లు
డోర్ నెంబరు 420 చార్ సౌబీస్
ఎక్స్ క్యూజ్ మీ ప్లీజ్ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రామ్ రాబర్ట్ రహీమ్ (980)
సంగీతం: కె. చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: వేటూరి సుందరరామ మూర్తి 
గానం: యస్.పి.బాలు, పి.సుశీల

పలవి :
ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి
కలిసి మెలిసి కౌగిట బిగిసే బంధాలలో
కురిసిందీ పదే పదే పడుచంధంలో
తొలకరి చినుకుల చిటపటలాడే జడివాన! 

చరణం: 1 
కనులు దాటే కబురు వింటే
మనసు దాటే మనసు వింటే
తలుచుకుంటే పులకరింతే
కలుసుకుంటే కౌగిలింతే
నీలో కొత్త మెరుపే మెరిసి 
నాలో ఉరుమై ఒకటై కలిసి పొమ్మంటే
ఎదా ఏదా ఉండి ఉండి ఝుమ్మంటుంటే
ఆ చలి చలి పిడుగుల సరిగమలేవో వింటుంటే

చరణం: 2
వలపు వీణ పిలవసాగే
వయసు వయసు కలవసాగే
నిదర రాక రేయి పగలై
నీవు రాక తీపి సెగలై

ఏదో కొత్త బంధం కలిసి నువ్వూ నేనూ మనమై ఏక మవుతుంటే
హాఁ అదే అదే అందమైన గొడవౌవుతుంటే
ఈ మురిసిన పెదవుల ముసి ముసి నవ్వులు చూస్తుంటే

చరణం: 3
నవ్వు చాలు నాకు రశీదు
మనసు చాలు మక్కా మసీదు
చాలు చాలు నీ నమాజు
సరసమాడే సందె మోజు
ఇలవంక దిగి వచ్చే నెలవంక
నీవింక రావాలి నా వంక
కని విని ఎరుగని కమ్మని కథ వింటుంటే
నీ అల్లరి వలపుల ఆవిరి సెగలకు సెలవింక
సాయిబాబా ఓ సాయిబాబా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రామ్ రాబర్ట్ రహీమ్ (980)
సంగీతం: కె. చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: డా॥ సి.నారాయణరెడ్డి 
గానం: యస్.పి.బాలు

పల్లవి : 
సాయిబాబా  ఓ సాయిబాబా షిర్డీ సాయిబాబా 
ఈ ఇలలో మరో పేర వెలసిన దేవా 

అను పల్లవి: 
కన్నీళ్ళు దాచీ కడకొంగు సాచీ
వచ్చాము దేవాః కరుణించ రావా || సాయిబాబా ||

చరణం: 1
మొక్కెదమో సాయి దేవా
ముక్తికి నీవే త్రోవ
పిన్నలనూ లాలించేవు
పెద్దలను పాలించావు
అందరి మొర విని ఆండగ నిలిచీ

అభయము నొసగీ నడిపించేవు
భక్తుల రిక్తుల దీనుల హీనులు
బాధలు తొలగించేవు 
"బాబా" అని నోరారగ పిలిచిన
బాబూ అని పలికేవు
సాయిదేవాః కావ రావా 
ఏ మతమైనా ఏ కులమైనా
కాపాడు బాబా మా పాలిదేవా

చరణం: 2 
ప్రతి బాటా షిర్డీ వైపే
ప్రతిచోటా నీ రూపే
ఊరూరా నీ మందిరమే
ఇంటింటా నీ వందనమే
ఆర్తుల చేసే ప్రార్థనలన్నీ
అన్ని వేళలా ఆలించేవు
చెదరిన బ్రతుకులు చివరికి కలిపే

చిన్మయమూర్తివి నీవే
ఆరిన దివ్వెల చీకటి గుండెల
ఆశాజ్యోతివి నీవే !
సాయిదేవా ! కావరావా !
ఓ దేవా శరణం  నీ దివ్య చరణం
ఎంతెంత మధురం నీ నామ స్మరణం

కోరస్ : 
సాయిబాబా - ఓ సాయిబాబా
షిర్డీ సాయిబాబా - సాయిబాబా
లక లక లక లక చెంచుక పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రామ్ రాబర్ట్ రహీమ్ (980)
సంగీతం: కె. చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: సాహితి 
గానం: యస్.పి.బాలు, పి.సుశీల 

పల్లవి:
లక లక లక లక చెంచుక
తక తక తక తక దంచుక
ఊరు చేరింది ఊర పిచ్చుక
మహాజోరు చేసింది కన్నెపిచ్చుక
లక లక లక లక చెంచుక
తక తక తక తక దంచుక
పంట చూసింది కొంటె గోరింక
నా జంటకొచ్చింది పె డి గోరింక

చరణం : 1
ఎగిరి .... ఏటికెగిరి
మునిగి .... నీట మునిగి
ఒళ్ళంత కసూరె....వయసంత ముస్తాబే
పెందలాడే సందెకాడే
అంబరాల ఎగిరొచ్చావా
ఈ సంబరానికే దిగి వచ్చావా

చూసి.... దారి కాచి
వేసి .... కన్ను వేసి
నూనూగు మీసంతో....
నీటైన వేషంతో
సరదాగ దొరలాగ
పండగపూట చూసుకున్నావా
నీ పట్టపు రాణిని చేరుకున్నావా

చరణం : 2
ఎగిరి .... తోటకెగిరి
వెదికి.... చోటు వెదికి
బూరుగ చెట్టె... నేరుగ వచ్చేసి
రాజుగారి రాక కోసం
బొంతలెన్నో నేసుంచాను
పాల పుంతలన్నీ పక్కేశాను

చూసి.... నిన్ను చూసి
చేరి .... చెంతచేరి
పరువాల మరువాలు .... అందాల దవనాలు
గూటిలోన గుట్టుగాను
దాచినావని తెలుసుకున్నాను.
అని దక్కించుకోవాలని కలుసుకున్నాను

ముగ్గురు కలిసి ఒకటై నిలిచీ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రామ్ రాబర్ట్ రహీమ్ (980)
సంగీతం: కె. చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: డా॥ సి.నారాయణరెడ్డి 
గానం: యస్.పి.బాలు, ఆనంద్, రమేష్ 

పల్లవి : 
ముగ్గురు కలిసి ఒకటై నిలిచీ
ముందుకు దూకారంటే ఆ
శక్తులు మూడూ ఎవరని అంటే
రాం రాబర్ట్ రహీంలు

చరణం: 1 
మా రూపం వేరైనా మా రక్తం ఒక పేరా
పెళ్ళి గడియ ముంచుకొచ్చింది ఇక
పిల్లను రప్పించాలిరా : తుళ్ళిపడకురా పెళ్ళికొడకా
తాళం మేళం బాగా కుదిరింది.. ఇక
తూతూ మంత్రం చదివించాలిరా
పెట్టిన లగ్నం - పట్టిన భరతం
గుర్తుగ మిగలాలంటే - ఈ
శక్తులు మూడు కలిశాయంటే
రాం - రాబర్ట్ - రహీం

చరణం : 2
నేనంటే నేనేలే మేమంటే మేమేలే
ఇంత మంచి తరుణంలో దిగు
లెందుకె పైడిబొమ్మా - గుర్తించవె ననుగున్మమ్మా
ఒలికిన నీ నవ్వులే - ఏ
వెలలేని రతనాలమ్మా
తీరని కలలూ ఈ రోజే తియ
తీయగ పండాలంటే ఈ
శక్తులు మూడూ కలిశాయంటే
రాం రాబర్ట్ - రహీం


No comments

Most Recent

Default