Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Kotha Bangaru Lokam (2008)
చిత్రం: కొత్తబంగారు లోకం (2008)
సంగీతం: మిక్కీ జె. మేయర్
నటీనటులు: వరుణ్ సందేశ్ , శ్వేతా బాసు ప్రసాద్
దర్శకత్వం: శ్రీకాంత్ అడ్డాల
నిర్మాత: దిల్ రాజు
విడుదల తేది: 09.10.2008Songs List:కళశాలలో... పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కొత్తబంగారు లోకం (2008)
సంగీతం: మిక్కీ జె. మేయర్
సాహిత్యం: శ్రీకాంత్ అడ్డాల
గానం: కృష్ణ చైతన్య, ఆదిత్య, సిద్దార్ధ, క్రాంతి, శశి కిరణ్

కళశాలలో... కళశాలలో...
కలలు ఆశలు కలిసిన ప్లేసులు
నవ్వులు పువ్వులు విరిసిన ఫేసులు
కలలు ఆశలు కలిసిన ప్లేసులు
నవ్వులు పువ్వులు విరిసిన ఫేసులు
పుస్తకమన్నది తెరిచెవెలా
అక్షరమెనక దాక్కొని ఉంది
కళ్ళతొ వంతెన కడుతూ ఉంటె
దాటేటందుకు మతి పోతుంటె
కాద మనసొక ప్రయోగశాల
కాద మనసొక ప్రయోగశాల
సౌండ్ గురించి చదివాము 
హార్ట్ బీట్ ఎంతో తెలియలేదు
లైట్ గురించి చదివాము
నీ కళ్ళ రిజల్ట్ తెలియలేదు
మాగ్నెటిక్స్ చదివాము 
ఆకర్షనేంటో తెలియలెదు
విద్యుత్ గురించి చదివాము
ఆవేశం ఏంటో తెలియలేదు
ఫిజిక్స్ మొత్తం చదివిన అర్ధం కాని విషయాలన్ని
నీ ఫిజిక్ చూసిన వెంటనే అర్ధం అయిపోయాయె

లోలకం లాగ ఊగుతూ సాగె 
మీ నడుములన్ని స్క్రూగేజ్ తోనె కొలిచెయ్యలేమా
గాలికె కందె మీ సుకుమార
లేత హృదయాలు సింపుల్ బాలన్స్ తూచెయ్యలేెద
న్యూటన్ మూడో నియమం చర్య ప్రతిచర్య
మీ వైపు చూస్తూ ఉంది రోజు మేమేగా
మా వైపు చూడకపొతే చాల తప్పేగా
క్లాసులోకి మనస్సులోకి యెందుల్లోకి వచ్చారే

పుస్తకమన్నది తెరిచేవేళ
అక్షరమెనక దాక్కొని ఉంది
కళ్ళతో వంతెన కడుతూ ఉంటె
దాటెటందుకు మతి పోతుంటె
కాద మనసొక ప్రయోగశాల
కాద మనసొక ప్రయోగశాల

నిజంగా నేనేనా.. పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కొత్తబంగారు లోకం (2008)
సంగీతం: మిక్కీ జె. మేయర్
సాహిత్యం: అనంత శ్రీరామ్
గానం: కార్తిక్

నిజంగా నేనేనా.. ఇలా నీ జతలో ఉన్నా.. 
ఇదంతా ప్రేమే నా..ఎన్నొ వింతలు చుస్తున్నా..
ఎదలో ఎవరో చేరి..అన్నీ చేస్తున్నారా..
వెనకే వెనకే వుంటూ..నీపై నన్నే తోస్తున్నారా..
హరే హరే హరే హరే హరే రామా..
మరీ ఇలా ఎలా వచ్చేసిందీ ధీమా..
ఎంతో హుషారుగా ఉన్నాది లోలోనా..ఏమ్మా.. 
హరే హరే హరే హరే హరే రామా..
మరీ ఇలా ఎలా వచ్చేసిందీ ధీమా..
ఎంతో హుషారుగా ఉన్నాది లోలోనా..ఏమ్మా.. 
నిజంగా నేనేనా..ఇలా నీ జతలో ఉన్నా.. 
ఇదంతా ప్రేమే నా..ఎన్నొ వింతలు చుస్తున్నా.. 

ఈ వయస్సులో ఒక్కో క్షణం..ఒక్కో వసంతం.. 
నా మనస్సుకే ప్రతీ క్షణం..నువ్వే ప్రపంచం.. 
ఓ సముద్రమై అనుక్షణం పొంగే సంతోషం.. 
అడుగులలోనా అడుగులు వేస్తూ..నడిచిన దూరం ఎంతో వున్నా.. 
అలసట రాదు గడిచిన కాలం ఇంతని నమ్మను గా..
నిజంగా నేనేనా..ఇలా నీ జతలో ఉన్నా.. 
ఇదంతా ప్రేమే నా..ఎన్నొ వింతలు చుస్తున్నా.. 

నా కలే ఇలా నిజాలుగా నిలుస్తూ ఉంటే.. 
నా గతాలనే కవ్వింతలే పిలుస్తూ ఉంటే.. 
ఈ వరాలుగా ఉల్లాసమై కురుస్తూ ఉంటే..
పెదవికి చెంపా తగిలిన చోటా..
పరవశమేదో తోడవుతుంటే..పగలే అయినా గగనం లోనా..తారలు చేరెనుగా.. 

నిజంగా నేనేనా..ఇలా నీ జతలో ఉన్నా.. 
ఇదంతా ప్రేమే నా..ఎన్నొ వింతలు చుస్తున్నా..
ఎదలో ఎవరో చేరి..అన్నీ చేస్తున్నారా..
వెనకే వెనకే వుంటూ..నీపై నన్నే తోస్తున్నారా..
హరే హరే హరే హరే హరే రామా..
మరీ ఇలా ఎలా వచ్చేసిందీ ధీమా..
ఎంతో హుషారుగా ఉన్నాది లోలోనా..ఏమ్మా.. 
హరే హరే హరే హరే హరే రామా..
మరీ ఇలా ఎలా వచ్చేసిందీ ధీమా..
ఎంతో హుషారుగా ఉన్నాది లోలోనా..ఏమ్మా..
Confusion పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కొత్తబంగారు లోకం (2008)
సంగీతం: మిక్కీ జె. మేయర్
సాహిత్యం: అనంత శ్రీరామ్
గానం: కృష్ణ చైతన్య , మిక్కీ జె. మేయర్

Confusion confusion teenege confusion..
మాటల్లొ చెతల్లొ total confusion..
Confusion confusion ఈ life ఏ confusion..
choiceఉల్లొ feelings లొ total confusion..

నిన్నె తెలిసింది మాకు హ్రుదయలున్నయి.. నెడె స్పందిస్తున్నయి..
యెన్నొ wonders ఏ make చుపిస్తున్నయి..ఇంక ముందుంది ఏదొ ఏవొ కావలన్నయి……

ఒక్కొ క్షణం కన్నుల్లలొ temptation..ఒక్కొ క్షణం గుండెల్లలొ sensation

నీకె షూ తొడిగాము.. poison scent పులిమాము
pepe jeans కొన్నము.. అవి మా స్కిన్ను కి చర్మాలె..
Pocket లొన cell phone బరువై. నిలిపింది పరువె
wallet లొన fifty బదులె .. Hundreds ఏ లె..

cinema hall లొ వెసె whistle ఏ.. పెంచింది level ఏ..
fashion channel చుసె కనులె leftఒ rightఒ చుడదన్నయె….

అందల్నే కలిగారు.. గాలుల్లొ వదిలారు..
శ్వాసల్లొ కలిపారు… మనసున ఊపిరి ఉప్పెన లే…
మెరిసె సొగసె మెరిపించెస్తె నరముల్లొ కుదిపె
నిలువద్దము లె magnets లాగ లాగెసాయె..
కలలొ మీరె బయట మీరె…కనిపిస్తున్నరె ..
తనతొ నిజమె fighting చెసె ..మీతొ friendship అయ్యె దాకె….
నేనని నీవని పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కొత్తబంగారు లోకం (2008)
సంగీతం: మిక్కీ జె. మేయర్
సాహిత్యం: శ్రీకాంత్ అడ్డాల
గానం: శ్వేతా పండిట్

నేనని నీవని వేరుగా లేమని
చెప్పినా వినరా ఒకరైనా
నేను నీ నీడనీ నువ్వు నా నిజమనీ
ఒప్పుకోగలరా ఎపుడైనా
రెప్ప వెనకాల స్వప్నం
ఇప్పుడెదురయ్యే సత్యం తెలిస్తే
అడ్డుకోగలదా వేగం
కొత్త బంగారు లోకం పిలిస్తే

మొదటి సారి మదిని చేరి
నిదర లేపిన ఉదయమా
వయసులోని పసితనాన్ని
పలకరించిన ప్రణయమా
మరీ కొత్తగా మరో పుట్టుక
అనేటట్టుగా ఇది నీ మాయేనా

పథము నాది పరుగు నీది
రథము వేయరా ప్రియతమా
తగువు నాది తెగువ నీది
గెలుచుకో పురుషోత్తమా
నువ్వే దారిగా నేనే చేరగా
ఎటూ చూడక వెనువెంటే రానాఓ కే అనేసా  పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కొత్తబంగారు లోకం (2008)
సంగీతం: మిక్కీ జె. మేయర్
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: నరేష్ అయ్యర్, కళ్యాణి

ఓ కే అనేసా 
దెఖో నా భరోసా 
నీకే వదిలేశ 
నాకెందుకులే రభసా 

భారమంతా నేను మోస్తా అల్లుకో అశాలతా 
చేర దీస్తా సేవ చేస్తా రాణి లా చూస్తా 
అందుకే గా గుండెలో నీ పేరు రాశా 
తెలివనుకో తెగువనుకో మగ జన్మ కదా 
కధ మొదలనుకొ తుది వరకూ నిలబడగలదా 

పరిగెడదాం పదవే చెలీ ఎన్దాక వెళ్ళాలొ 
కనిపేడదాం తుది మజిలీ 
ఎక్కడున్నా 
ఎగిరెలదామ్ ఇల నొదిలీ నిన్నాగా మన్ననా 
ఎగరగలమ్ గగనాన్ని
ఎవరాపినా 
మరో సారి అను ఆ మాట 
మహారాజునై పోతాగా 
ప్రతి నిమిషం నీకోసం 
ప్రాణం సైతం పందెం వెసెస్తా 
పాత రూణమో కొత్త వరమొ 
చెంగు ముడి వేసిండిరా 
చిలిపి తనమూ చెలిమి గుణమూ 
ఏమిటీ లీలా 
స్వప్న లోకం ఏలూకుందాం రాగామాల 
అదిగదిగో మది కెదురై కనబడలేదా 
కధ మొదలనుకొ తుది వరకూ నిలబడగలదా 

పిలిచినదా చిలిపి కలా వింటూనే వచ్చేశా 
తరిమినదా చెలియ నిలా పరుగు తీసా 
వదిలినదా బిడియామిలా 
ప్రశ్నల్ని చెరిపేసా 
ఎదురవగా చిక్కు వలా 
ఎటో చూశా 
భలే గున్దిలె నీ ధీమా 
ఫలిస్థున్దిలీ ఈ ప్రేమా 
ఆదరకుమా బెదరకుమా 
త్వరగా విదిరా సరదా పదదామా 
పక్కనుంటే ఫక్కుమన్తూ నవ్విరారా ప్రియతమా 
చిక్కు నుండి బిక్కుమాంటూ 
లెక్క చేస్తావా 
చుక్కలన్నీ చిన్న బోవా 
చక్కనామ్మ 
మగతనుకో మగతనుకో మతి చెడిపోడా కధ మొదలనుకొ తుది వరకూ నిలబదగలదానీ ప్రశ్నలు నీవే..పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కొత్తబంగారు లోకం (2008)
సంగీతం: మిక్కీ జె. మేయర్
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యస్.పి.బాలు

నీ ప్రశ్నలు నీవే..ఎవ్వరో బదులివ్వరుగా..
నీ చిక్కులు నీవే..ఎవ్వరూ విడిపించరుగా..
ఏ గాలో నిన్ను..తరుముతుంటే అల్లరిగా..
ఆగాలో లేదో..తెలియదంటే చెల్లదుగా..
పది నెలలు తనలో నిన్ను మోసిన అమ్మైనా..
అపుడో ఇపుడో కననే కనను అంటుందా..
ప్రతి కుసుమం తనదే అనదే విరిసే కొమ్మైనా..
గుడికో జడకో సాగనంపక ఉంటుందా..
బతుకుంటే బడి చదువా..అనుకుంటే అతి సులువా..
పొరబడినా పడినా..జాలిపడదే కాలం మనలాగా..
ఒక నిమిషం కూడా..ఆగిపోదే నువ్వొచ్చేదాకా....ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..

అలలుండని కడలేదని అడిగేందుకె తెలివుందా..
కలలుండని కనులేవని నిత్యం నిదరోమందా..
గతముందని గమనించని నడిరేయికి రేపుందా..
గతి తోచని గమనానికి గమ్యం అంటూ ఉందా..
వలపేదో వల వేసింది..వయసేమో అటు తోస్తుంది..
గెలుపంటే ఏదో ఇంత వరకు వివరించే రుజువేముంది..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..
సుడిలో పడు ప్రతి నావా..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..చెబుతున్నది వినలేవా..

పొరబాటున చేజారిన తరుణం తిరిగొస్తుందా..
ప్రతి పూటొక పుటగా తన పాఠం వివరిస్తుందా..
మన కోసమే తనలో తను రగిలే రవి తపనంతా..
కనుమూసిన తరువాతనే పెను చీకటి చెబుతుందా..
కడ తేరని పయనాలెన్ని..పడదోసిన ప్రణయాలెన్ని..
అని తిరగేశాయా చరిత పుటలు..వెనుజూడక ఉరికే వెతలు..
తమ ముందు తరాలకు స్మృతుల చితులు అందించాలా ప్రేమికులు....ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..

ఇది కాదే విధి రాత....ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..అనుకోదేం ఎదురీత..
పది నెలలు తనలో నిన్ను మోసిన అమ్మైనా..
అపుడో ఇపుడో కననే కనను అంటుందా..
ప్రతి కుసుమం తనదే అనదే విరిసే కొమ్మైనా..
గుడికో జడకో..సాగనంపక ఉంటుందా..
బతుకుంటే బడి చదువా..అనుకుంటే అతి సులువా..
పొరబడినా పడినా..జాలిపడదే కాలం మనలాగా..
ఒక నిమిషం కూడా..ఆగిపోదే నువ్వొచ్చేదాకా ....ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..


No comments

Most Recent

Default