Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Manchi Rojulu Vachayi (1972)
చిత్రం: మంచిరోజులు వచ్చాయి (1972)
సంగీతం: టి.చలపతిరావు
నటీనటులు: అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, గుమ్మడి, కృష్ణం రాజు, కాంచన, అంజలీదేవి , గీతాంజలి 
అసోసియేట్ డైరెక్టర్: ఎ.కోదండ రామిరెడ్డి
దర్శకత్వం: వి.మధుసూదనరావు
నిర్మాత: యస్.యస్.బాలన్
విడుదల తేది: 1972Songs List:పదరా ! పదరా! పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మంచిరోజులు వచ్చాయి (1972)
సంగీతం: టి.చలపతిరావు
సాహిత్యం: డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి
గానం: ఘంటసాల, పి.సుశీల

పల్లవి:
పదరా ! పదరా!
నడుంకట్టి పిడికిలెత్తి పదరా
నవ విప్లవ శంఖమూది పదరా
పడగెత్తే స్వార్థపరుల
అడుగడున తరిమికొట్టి పదరా
మంచిరోజు లొచ్చాయి పదరా

చరణం: 1
కలిగినోళ్ళ జులుములింక సాగవురా ! 
వాళ్ళ దోపిడీలు, దురంతాలు చెల్లవురా
కార్మికులు - కర్షకులు, పీడితులు, తాడితులు
సంకెళ్ళను తెంచుకు సాగాలిరా
మంచిరోజు లొచ్చాయి పదరా

చరణం: 2
ఒళ్ళువంచి పని చేయని వాళ్లు ! 
పరుల నోళ్ళు కొట్టి బతికే గొప్పోళ్ళు
పెట్టెలో దాచుకున్న పుట్టెడు ధన రాసులను
పదుగురికి పంచుదాము పదరా
సమభావం పెంచుదాము పదరా
మంచిరోజు లొచ్చాయి పదరా

సిరిపల్లె చిన్నది పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మంచిరోజులు వచ్చాయి (1972)
సంగీతం: టి.చలపతిరావు
సాహిత్యం: డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి
గానం: ఘంటసాల, పి.సుశీల

పల్లవి: 
సిరిపల్లె చిన్నది
చిందులు వేస్తున్నది
చిన్నగాలి తాకిడికే
చిర్రుబుర్రుమన్నది
ఓయమ్మో - భయమేస్తున్నది

చరణం: 1
మొన్న మొన్న ఈ పల్లెటూరిలో
పుటిన బుజ్జాయి
నిన్నటిదాకా పరికిణి కట్టి
తిరిగిన పాపాయి
బస్తీ మకాము పెట్టి -- బడాయి నేర్చుక వచ్చి
బుట్టబొమ్మలా గౌను వేసుకొని
పోజులుకొడుతూ ఉన్నది

చరణం: 2
ఇప్పుడిప్పుడే లండను నుండి
దిగింది దొరసాని
వచ్చీరానీ ఇంగిలీసులో
దంచుతోంది రాని
రేగిందంటే ఒళ్ళు పంబ రేగేనంట
అబ్బ తా చుపాములా పడగ విప్పుకొని
తై తై మన్నది

చరణం: 3
సిగ్గే తెలియని చిలిపి కళ్ళకు
నల్లని అద్దాలెందుకు
తేనెలు చిలికే తెలుగు ఉండగా
ఇంగిలీసు మోజెందుకు
నోరు ముచిదైనప్పుడు  ఊరు మంచిదే ఎప్పుడు 
తెలుసుకోలేని బుల్లెమ్మలకు - తప్పవులే తిప్పలుఎగిరే గువ్వ ఏమంది ? పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మంచిరోజులు వచ్చాయి (1972)
సంగీతం: టి.చలపతిరావు
సాహిత్యం: డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి
గానం: ఘంటసాల, పి.సుశీల

పలవి:
ఎగిరే గువ్వ ఏమంది ?
విసిరే గాలి ఏమంది ?
ప్రకృతిలోన స్వేచ్ఛకన్న
మిన్న లేనే లేదంది

చరణం: 1
పూల కెందుకు కలిగెనే ఈ ఘుమ ఘుమలు
ఈ మధురిమలు
తీగ లెన్నడు నేర్చెనే ఈ అల్లికలు
ఈ అమరికలు
స్వేచ్ఛకోరే మనసువుంటే
పొందలేనిది యేముంది

చరణం: 2
కోకిలెన్నడు నేర్చెనే ఈ సరిగమలు
సరాగములు
నెమలి కెవ్వరు నేర్పిరే ఈ లయగతులు
ఈ స్వరజతులు
స్వేచ్ఛకోరే మనసువుంటే
నేర్వలేనిది యేముంది

చరణం: 3
శిరసు వంచక నిలువనా గుడి గోపురమై
గిరి శిఖరమునై
అవధులన్నీ దాటనా ప్రభంజనమై
జలపాతమునై
స్వేచ్ఛకోరే మనసునాది
ఇంక నా కెదురేముంది

ఈ నాటి సంక్రాంతి అసలైన పండగ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మంచిరోజులు వచ్చాయి (1972)
సంగీతం: టి.చలపతిరావు
సాహిత్యం: కొసరాజు
గానం: ఘంటసాల అండ్ కోరస్

సాకి !
ఏటేటా వస్తుంది సంక్రాంతి పండగ
బీదసాదల కెల్ల ప్రియమైన పండగ

పల్లవి: 
ఈ నాటి సంక్రాంతి అసలైన పండగ
సిసలైన పండగ
కష్టజీవులకు అది ఎంతో కన్నుల పండుగ!

ఎవ్వరేమి అనుకున్నా
ఎంత మంది కాదన్నా
ఉన్న వాళ్ళ పెత్తనం ఊడుతుందిలే
సోషలిజం వచ్చే రోజు - దగ్గరుందిలే

చరణం: 1
గుడిసె కాపురాలు మాకు ఉండబోవులే 
ఈ మేడలు కొద్ది మందికే స్థిరము కావులే
ఓడలు బండ్లై  బండ్లు ఓడలై
తారుమారు ఎపుడైనా తప్పదులే తప్పదులే

చరణం: 2
ఎగిరిపడే పులిబిడ్డలు పాపం ఏమైపోతారు
పిల్లులాగా తోక ముడుచుకొని మ్యావ్ మ్యావ్ మంటారు
కిక్కురుమనక - కుక్కిన పేనై
చాటుగా నక్కుతారు - చల్లగా జారుకుంటారునేలతో నీడ అన్నది పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మంచిరోజులు వచ్చాయి (1972)
సంగీతం: టి.చలపతిరావు
సాహిత్యం: దేవులపల్లి
గానం: ఘంటసాల

పల్లవి :
నేలతో నీడ అన్నది నను తాకరాదని
పగటితో రేయి అన్నది నను తాకరాదని
నీరు తన్ను తాకరాదని గడ్డిపరక అన్నది
నేడు భర్తనే తాకరాదని ఒక భార్య అన్నది

చరణం: 1
వేలి కొసలు తాకనిదే వీణ పాట పాడేనా
చల్లగాలి తాకనిదే నల్ల మబ్బు కురిసేనా ?
తల్లి తండ్రి ఒకరి నొకరు తాకనిదే
నీవు లేవు, నేను లేను, లోకమే లేదులే

చరణం: 2
రవి కిరణం తాకనిదే నవ కమలం విరిసేనా
మధుపం తను తాకనిదే మందారం మురిసేనా
మేను మేను తాకనిదే మనసు మనసు కలవనిదే
మమత లేదు, మనిషి లేడు, మనుగడయే లేదులే

చరణం: 3
అంటరాని తనము- ఒంటరి తనము
అనాదిగా మీ జాతికి అదే మూలధనము
ఇక సమభావం, సమధర్మం, సహజీవన మనివార్యం
తెలుసుకొనుట మీ ధర్మం - తెలియకుండా మీ ఖర్మం మంచిరోజు లొచ్చాయి పదరా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మంచిరోజులు వచ్చాయి (1972)
సంగీతం: టి.చలపతిరావు
సాహిత్యం: డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి
గానం: ఘంటసాల, సుశీల అండ్ కోరస్

పల్లవి: 
పదరా - పదరా
నడుంకట్టి పిడికిలెత్తి పదరా
నవ విప్లవ శంఖమూది పదరా
పడగెత్తే స్వార్ధపరుల
అడుగడుగున తరిమి కొట్టి - పదరా
మంచిరోజు లొచ్చాయి పదరా

చరణం: 
చెమటోడ్చి పనిచేయని సోమరులకు చోటు లేదురా
పదుగురితో కలిసి రాని బాబులకిక బతుకు లేదురా
గునపమెత్తి - సుత్తిపట్టి
కొండలనే పిండికొట్టి
నదులను మళ్ళించుదాము పదరా  రతనాలను పండించుదాము పదగా
మంచిరోజు కొచ్చాయి పదరా

ఎందుకే పిరికితనం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మంచిరోజులు వచ్చాయి (1972)
సంగీతం: టి.చలపతిరావు
సాహిత్యం: డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి
గానం: పి. సుశీల, ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి

పల్లవి :
ఎందుకే పిరికితనం
చాలునే కలికితనం
రా - తెంచుకొని రా - తెలుసుకొని రా !
బంధనా లెందుకు - ఎందుకు - ఎందుకు

చరణం: 1
పెళ్ళంటే ఒక ఒప్పందం - అది
కోరేదే అనుబంధం
ఆ అనుబంధం లేనినాడు
మనువూ, మనసూ కలవని నాడు
మంగళ సూత్రమె ఉరితాడు - ఉరితాడు - ఉరితాడు
రా - తెంచుకొని రా తెలుసుకొని రా!
పంజరా లెందుకు- ఎందుకు - ఎందుకు!

చరణం: 2
మాంగల్యమే సతీమణి ప్రాణమందురే
పసుపు, కుంకుమ పడతి సౌభాగ్యమందురే
సౌశీల్యమే మగువ సహజ గుణమందురే
సహనమే స్త్రీ జాతి మూలధనమందురే

చరణం : 3
నువు చెప్పేది పాతపురాణం
నువు మెచ్చేది కొత్త సమాజం
స్వార్థపరులూ సౌఖ్యం కోసం
చల్లని సూక్తులు వల్లించి 
జాతికి వేసిరి సంకెళ్ళు - సంకెళ్ళు - సుకెళ్ళు
తెంచుకొని రా - తెలుసుకొని రా
ఉక్కు తెరలెందుకు - ఎందుకు - ఎందుకు

చరణం : 4
ఈ తాళి ఏ రీతి విడనాడనే ?
ఎటుల ఈ సంఘాని కెదురీదనే ?
పది మంది నను చూచి పకపకా నవ్వరా !
నా పేరు, నా పరువు గంగలో కలపరా?

చరణం: 5
నీ నరాల నిండా పీరికి మందు
అరె కలేజ వుంటే ఉరుకుముందు
రాజ్యాలైనా రాకెట్లయినా
రమణులు నడిపే ఈ రోజులో
ఇంకా యెందుకు - వాదనలు - వేదనలు - రోదనలు
రా - తెంచుకొని రా తెలుసుకొని రా
భంధనాలెందుకు ఎందుకు ఎందుకు
యెక్కడికమ్మా ఈ పయనం ? పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మంచిరోజులు వచ్చాయి (1972)
సంగీతం: టి.చలపతిరావు
సాహిత్యం: దాశరథి
గానం: ఘంటసాల

పల్లవి: 
యెక్కడికమ్మా ఈ పయనం ?
యేమిటి తల్లీ నీ గమ్యం?
చెదరిన హృదయముతో
చెమరిన కన్నులతో

చరణం: 1
కన్న ఇంటిలో చోటేలేదు
ఉన్న ఇంటిలో సుఖమే లేదు
చిరునవ్వులతో వెలిగే బ్రతుకే
చీకటి పాలై పోయెనులే

చరణం: 2
తెలియక చేసిన చిన్న నేరమే
కలకాలం నిను వెంటాడాలా ?
మమతలు చూపి మన్నించవలసిన
పతియే నీ పై పగబూనాలా ?

No comments

Most Recent

Default