Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Peddanna (2021)
చిత్రం: పెద్దన్న (2021)
సంగీతం: డి.ఇమ్మాన్
నటీనటులు: రజినీకాంత్, కుష్బు, మీనా, నయనతార,కీర్తి సురేష్ 
దర్శకత్వం: శివ 
నిర్మాత: సన్ పిక్చర్స్ 
విడుదల తేది: 04.11.2021Songs List:అన్నయ్య అన్నయ్య పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పెద్దన్న (2021)
సంగీతం: డి.ఇమ్మాన్
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి 
గానం: ఎస్.పి.చరణ్ 

మాటే చాలు… మందుగుండు మందుగుండు
తూటాలేగా…. కళ్ళు రెండు కళ్ళు రెండు
అన్నగారి ఎంట్రీ ఇది… ఏసుకో విజిలు
అన్నగారి దెబ్బ చూడు… ఆనందాలు డబలు

ఆకాశాన్ని రెండు చేసే వేటకత్తి వీడు
వీడిలాంటి వీరుడింక చుట్టుపక్క లేడు

అన్నయ్యా అన్నయ్య అని
గుండెలోన పెట్టుకున్న అందరికి థాంక్సు
అన్నయ్యా అన్నయ్య అని
ప్రేమ నాకు పంచుతున్న మీకు నేను ఫ్యాన్సు

చేరువలో సత్తువ తెలియదురా
చేతలకు సంద్రమే మైదానం
ఎరకు ఈ తిమింగలం దొరకదురా
పెంచుదాం కలలకు పరిమాణం

చెమట తడి నీరై పోదు
జగతి జయించుదాం
జరగనిది లేనే లేదు
గగనం వంచుదాం

అన్నయ్య మాటలే స్టైలు
అన్నయ్య పాడితే స్టైలు
అన్నయ్య ఆడితే
ఉల్లాస కల్లోలమే, ఏ ఏ ఏ

అన్నయ్య మాటలే స్టైలు
అన్నయ్య పాడితే స్టైలు
అన్నయ్య ఆడితే
ఉల్లాస కల్లోలమే, ఏ ఏ ఏ

అన్నయ్యా అన్నయ్య అని
గుండెలోన పెట్టుకున్న అందరికి థాంక్సు

మూడు ముద్దలందు నోటి ముద్దకంటు
లోటు లేని అన్నపూర్ణ లాంటి ఊరు
అంతమంచి ఆకుపచ్చ సీమలోన
పుట్టినట్టి కోహినూరు అన్నగారు

పేరు గొప్ప పెద్ద మనసువాడు… అందలాన ఇంద్రుడు
వీసమెత్తు నలుపు లేనే లేని… చల్లనైన చంద్రుడు
మాట ఇస్తే దాటిపోడు… మోసగిస్తే ఊరుకోడు
నమ్మినోళ్ళ కొమ్ముగాసే… నాయకుడు వీడు

కదిలే కాలమో అద్భుతం
దాని విలువను కాస్త గమనించుకో
గాలం వేయు పేరాశను
ఒక దణ్ణం పెట్టి వదిలించుకో

ఓ, మనసులు గెలుచు గుణమేదిరా
బదులిక అనక ప్రేమించడం
తరగని సౌర్య ధనమేదిరా
శత్రువునైనా కరుణించడం
లక్ష్యమేగా ప్రాణం ధ్యానం
ఎక్కుపెట్టు బాణం
కష్టమేగా అదృష్టంగా అందే బహుమానం

పిడికిలి బిగువన పిడుగొకటుందిరా
బెదిరిపోరాదు నీ సరుకు
మనకొక రోజని రాసిపెట్టి ఉందిరా
ఓడిపోరాదు కడ వరకు

అన్నయ్య మాటలే స్టైలు… అన్నయ్య పాడితే స్టైలు
అన్నయ్య ఆడితే… ఉల్లాస కల్లోలమే, ఆ హ్హా హ్హా
అన్నయ్య మాటలే స్టైలు… అన్నయ్య పాడితే స్టైలు
అన్నయ్య ఆడితే… ఉల్లాస కల్లోలమే

అన్నయ్యా అన్నయ్య అని
గుండెలోన పెట్టుకున్న అందరికి థాంక్సు
అన్నయ్యా అన్నయ్య అని
ప్రేమ నాకు పంచుతున్న మీకు నేను ఫ్యాన్సు

అన్నయ్య మాసుకే మాసు… అన్నయ్య వాకింగే గ్రేసు
అన్నయ్య స్టామినా… బిందాసు భీభత్సమే
అన్నయ్య మాసుకే మాసు… అన్నయ్య వాకింగే గ్రేసు
అన్నయ్య స్టామినా… బిందాసు భీభత్సమే, ఆ హ్హా హారా సామీ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పెద్దన్న (2021)
సంగీతం: డి.ఇమ్మాన్
సాహిత్యం: కాసర్ల శ్యామ్
గానం: ముకేష్ 

జుట్టే దొరకపట్టు… పట్టా దులిపి కొట్టు
చెట్టు మీది దయ్యాలన్నీ… కాలి కూలి పోవాలా
చిమ్మా చీకటి చుట్టు… చిరుత పులిని పట్టు
ఉరికొచ్చే గుర్రమెక్కి… ఊరు ఊరు కాయాలా

ఎయ్ రా, ఎయ్ రా… వేటకత్తి పట్టి వీరభద్ర సామి
వెంటపడి నరక నరక వచ్చే
రా సామి… మా సామి

నోటి వెంట వింటే పొలి పొలికేక
మన్ను మిన్ను వెన్ను వణికి సచ్చే
రా సామి… మా సామి

దడదడ పిడుగుల అడుగులివే
చెడు కోతకు మొదలు ఇదే
తడబడే ధర్మం గెలుపు ఇదే
తొండాటకు బదులు ఇదే

మీసం కొసలు మిర్రా మిర్రా
కోసును తలలు సర్రా సర్రా
చూసిన చాలు కొర్రా కొర్రా
మసియే రాలు జర్రా జర్రా

వేటకత్తి పట్టి వీరభద్ర సామి
వెంటపడి నరక నరక వచ్చే
రా సామి… మా సామి

నోటి వెంట వింటే పొలి పొలికేక
మన్ను మిన్ను వెన్ను జల్లంటు వణికే
ఓహో హో ఓహో హో శరభ శరభ

తొడ నువు కొడితే… మెడ తెగి పడితే
నెత్తురంతా కుంకుమల్లే… చుట్టు చల్లి చల్లిపో
తెగ కలబడుతు… సెగ నువు పెడుతు
కుతుకల్ని కత్తిరించి… మంటలల్లో ఏసిపో

హరహరోం హరహరోం
హరహరోం హరహరోం

చుక్కలన్ని ఊడిపడ
దిక్కులన్ని గడగడ
ఉడికే గాలికి ఊపిరి ఆగా

రారా రారా రారా
మా పొలిమెర కావలుండే వీర
గబ్బిలాల గుంపులెక్క
దబ్బునొచ్చే పాపమింకా
ఒకటే దెబ్బకు విరిచేయ్ రెక్క

రారా రారా రారా
అందినమేరా అంతు చూడు ధీరా
కంట నిప్పు దుంకుతుండగా
ఎదుట ఉండలేరు
తప్పుకొని దారి ఇవ్వరా బూడిదైతారు

మీసం కొసలు మిర్రా మిర్రా
కోసును తలలు సర్రా సర్రా
చూసిన చాలు కొర్రా కొర్రా
మసియే రాలు జర్రా జర్రా

వేటకత్తి పట్టి వీరభద్ర సామి
వెంటపడి నరక నరక వచ్చే
రా సామి… మా సామి

నోటి వెంట వింటే పొలి పొలికేక
మన్ను మిన్ను వెన్ను వణికి సచ్చే
రా సామి… మా సామి

జడలను కొరడగా ఝుళిపించే
శివతాండవమీ కథలే
పెలపెల ఉరుములు కురిపించే
ఫెను ప్రళయం ఇక రగిలే

కంచు గంట మోగగా… గణాగణా
ఉచ్చు ఉరి విసిరెను… ధనాధనా
జముకుల మోతలు… భళాభళా
విష నాగు దండలు… విలావిలా

మీసం కొసలు మిర్రా మిర్రా
కోసును తలలు సర్రా సర్రా
చూసిన చాలు కొర్రా కొర్రా
మసియే మిగులు రారా వీరా, రా సామిహాలి హాలి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పెద్దన్న (2021)
సంగీతం: డి.ఇమ్మాన్
సాహిత్యం:కాసర్ల శ్యామ్
గానం: హరిచరణ్ , వందన శ్రీనివాసన్

హాలి హాలి హాలీ… హాలి హాలి హాలీ
హాలి హాలి హాలీ
నన్ను కితకితలే పెడుతోంది గాలి
హాలి హాలి హాలీ
పూల పరిమళమై రేగింది ధూళి

తొలితొలిగా నా రెండు కన్నుల్లో
తడితడిగా తేనెల వానలే
తలమునకై ఆ తేనె వాగుల్లో
బతుకంతా తీపెక్కిపోయెనే

తెల్ల తెల్లటి హృదయమే
సిగ్గుతో ఎర్రగా మారెనే
నల్లా నల్లటి చీకటే
నవ్వులతో వెలిగింది నీ వల్లనే

హో, హాలి హాలి హాలీ
నన్ను కితకితలే పెడుతోంది గాలి
హాలి హాలి హాలీ
పూల పరిమళమై రేగింది ధూళి

నా కలలే ఊగెనులే నీ ఊహల్లో ఓ ఓ
నా అడుగే సాగెనులే నీ దారుల్లో ఓ ఓ
దేవుణ్ణి అడిగి అడిగి చూశా
ఒక్క వరము ఇవ్వలే

లెక్కలేనన్ని వరములిచ్చే
ప్రేమ దేవత నీవులే
వింటే ఎవరైనా నిజమనుకుంటారులే
నువ్వే ఇచ్చావు నీ మనసుని కానుకే
అది నాలోన కాకుండా
నీ నీడలోనే క్షేమంగా ఉంటుందే

హాలి హాలి హాలీ
నన్ను కితకితలే పెడుతోంది గాలి
హాలి హాలి హాలీ
పూల పరిమళమై రేగింది ధూళి

తొలితొలిగా నా రెండు కన్నుల్లో
తడితడిగా తేనెల వానలే
తలమునకై ఆ తేనె వాగుల్లో
బతుకంతా తీపెక్కిపోయెనే

తెల్ల తెల్లటి హృదయమే
సిగ్గుతో ఎర్రగా మారెనే
నల్లా నల్లటి చీకటే
నవ్వులతో వెలిగింది నీ వల్లనే
ఆహ కళ్యాణ కాలం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పెద్దన్న (2021)
సంగీతం: డి.ఇమ్మాన్
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి 
గానం: నకాష్ అజీజ్, అంటోనీ దాసన్, వందన శ్రీనివాసన్ 

ఆహ కళ్యాణ కాలం
ఆనంద నాదస్వరం… మోత మోగుతోందే
పందిళ్లు బందుజనం
ఊరంతా కోలాహలం… ఊయలూగుతోందే

ఏ, నిన్నల మొన్నల
అన్నుల మిన్నుగా ఎదిగిన కల్కి
బుగ్గన చుక్కగా మెరిసింది నేడూ
వన్నెల చిన్నెల కాటుక కన్నులా కలగా తొనికి
తొందర తొందర పడుతోంది చూడూ

చంద్రుని సోదరి ఈ సుకుమారి
శ్రీహరి గుండెలలో దేవేరి
మహారాణి నింగి మెరుపు
మనసేమో మల్లె తెలుపు
మహారాణి వలపు ముడుపు
మనువాడే వరుడి గెలుపూ

ఆహా ఈ బుట్టబొమ్మ… కట్టుకొచ్చింది చూడు
అమ్మ పట్టు చీర
భళిరా బంగారు బొమ్మ… ముస్తాబైంది నేడు
అత్తావారిల్లు జేరా

తద్దిన దిద్దిన మద్దెల శబ్దం
మంగళనాదం వీనుల విందుగా పాడే సంగీతం
అద్దరి ఇద్దరి అక్షతలేసి టెన్ టు ఫైవ్
పెద్దలు అంతా చల్లని దీవెనలు ఇచ్చే సుముహూర్తం

చక్కని జంటకిది శ్రీకారం
వెచ్చని ప్రేమకిది ప్రాకారం

మహారాణి నింగి మెరుపు
మనసేమో మల్లె తెలుపు
మహారాణి వలపు ముడుపు
మనువాడే వరుడి గెలుపూ

వెన్నెల సిరివెన్నెలా
ఎచటైనా పండుగ పంచదా
పుట్టింటికి మెట్టినింటికి మా అమ్మడు
విలువనే పెంచదా

హే, నువ్వు నేను తేడా లేదు
ఇద్దరొకటై కదలాలి
సంతోషాల చప్పట్లకు
చేతులు రెండు కలవాలి

ఎవరెక్కువ లెక్కలకు నేడే చెల్లు
అన్ని రంగులు కలిసినదే వాన విల్లు
వేరు మూలమెక్కడైనా… వారు వీరు ఒక్కటైతే
కాపురాలు కలల గోపురాలే

మహారాణి నింగి మెరుపు
మనసేమో మల్లె తెలుపు
మహారాణి వలపు
మనువాడే వరుడి గెలుపూ

మహారాణి నింగి మెరుపు
మనసేమో మల్లె తెలుపు
మహారాణి వలపు ముడుపు
మనువాడే వరుడి గెలుపూ
తెల్లారిందే పాట సాహిత్యం

 
త్వరలో...ఏ జాములో పాట సాహిత్యం

 
త్వరలో...

No comments

Most Recent

Default