Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Auto Driver (1998)చిత్రం: ఆటో డ్రైవర్ (1998)
సంగీతం: దేవా
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యస్.పి. బాలు, సుజాత
నటీనటులు: నాగార్జున, దీప్తి బట్నాగర్, సిమ్రాన్
దర్శకత్వం: సురేష్ కృష్ణ
నిర్మాత: డి. శివ ప్రసాద్ రెడ్డి
విడుదల తేది: 24.04.1998

అబ్బై అబ్బై అబ్బై అబ్బై అబ్బయీ
నాకేం తక్కువ నువ్వె చెప్పు అబ్బయీ
అమ్మై అమ్మై అమ్మై అమ్మై అమ్మయె
నీకన్ని యెక్కువ అదే చిక్కు అమ్మయీ

కోరి కనక పడితే ఈ చీర తప్పు కాద
వద్దు మొర్రొ అంటె ఈ ముద్దె ముల్లు అవదా
ముల్లు పెట్టి మోగని ఈ సన్నయీ
ఎక్కిల్లు పెట్టి యెగసి పడకె పువ్వాయీ

అబ్బై అబ్బై అబ్బై అబ్బై అబ్బయీ
నాకేం తక్కువ నువ్వె చెప్పు అబ్బయీ
అమ్మై అమ్మై అమ్మై అమ్మై అమ్మయె
నీకన్ని యెక్కువ అదే చిక్కు అమ్మయీ

తమరి వయసు పాతికా
తక్కువేమి కాదుగా
తమరి జతను వెతకవేంది నాయక
పడుచు తనపు ఓపికా
ఓపగలవ గోపికా
గడుచుతనపు మడత పేచి వెయ్యకా
అరె చూస్త కాదంటె సతాయిస్తా
సరే వస్త జాగర్త సొగసు కాస్త
అందాలన్ని కందాలని తొందరపడ్డవే
అటొ ఇటొ అవ్తాయేమొ అమీ తుమీ లడాయితో

అబ్బై అబ్బై అబ్బై అబ్బై అబ్బయీ
నాకేం తక్కువ నువ్వె చెప్పు అబ్బయీ
అమ్మై అమ్మై అమ్మై అమ్మై అమ్మయె
నీకన్ని యెక్కువ అదే చిక్కు అమ్మయీ

అసలు కొసరు తెలియకా
కొసరుతుంది తియ్యగా
పగటి కలల పసితనాల కోరికా
ఒకటి ఒకటి కలపకా
ఒకటి అయ్యె కూడికా
తెలియనతంత లేత మొగ్గ కానుగా
హమ్మొ ఐతే నువ్వంత మహ ముదురా
అలా అంటె నేనుండను నీ ఎదరా
ఉడుక్కనే తలుక్కంటె నాకు మక్కువా
వొల్లొ వచ్చి పడ్డననే హడావిడి బడాయిలా

అబ్బై అబ్బై అబ్బై అబ్బై అబ్బయీ
నాకేం తక్కువ నువ్వె చెప్పు అబ్బయీ
అరె అమ్మై అమ్మై అమ్మై అమ్మై అమ్మయె
నీకన్ని యెక్కువ అదే చిక్కు అమ్మయీ

కోరి కనక పడితే ఈ చీర తప్పు కాద
వద్దు మొర్రొ అంటె ఈ ముద్దె ముల్లు అవదా
ముల్లు పెట్టి మోగని ఈ సన్నయీ
ఎక్కిల్లు పెట్టి యెగసి పడకె పువ్వాయీ*******   *******   ********


చిత్రం: ఆటో డ్రైవర్ (1998)
సంగీతం: దేవా
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: రాజేష్ , సుజాత

అక్కినేని అక్కినేని యువసామ్రట్ హేరోవే
యువరాణి యువరాణి ఏం వరమీయ్ మంటావే
అక్కినేని అక్కినేని యువసామ్రట్ హేరోవే
యువరాణి యువరాణీ ఏం వరమీయ్ మంటావే

ఎన్నో విన్నను నీ గురించి వచ్చను వల్లుమరచి
సర్లే నీవైనం ఆలకించి అవ్నంట ఆదరించి

అక్కినేని అక్కినేని యువసామ్రట్ హేరోవే
యువరాణి యువరాణీ ఏం వరమీయ్ మంటావే

పెదవేలె పదవిస్త మహరాజా రారా
పరువాలే చదివిస్తా రవితేజా లేరా
నుంపెక్కి సింగారం మెరిసిందే బాలా
నడుమెక్కి నయగారం వేసిందే వీలా
సిగ్గంత జడిచేలా జతకట్టి జోకొట్టి పోవేలా
నిట్టుర్పు ఎగసేలా నీవలనా జాబిల్లి జవరాలా
ముత్యాల చమటల్లో ముస్తాబే కరిగేలా
ముద్దడె పద్దతిలో నా సాటె నువ్వే

యువరాణి యువరాణీ ఏం వరమీయ్ మంటావే
అక్కినేని అక్కినేని యువసామ్రట్ హేరోవే

మొటిమల్లొ మోహాలే ముదిరే ఈ వేలా
చిటికల్లో అణిగేల అదిమేస్తె చాలా
అది కూడ అడగాల రసలీల లోలా
సుఖమంటె తెలిసేలా రగలాలి జ్వాలా
చూపుల్లొ సురకత్తి తగిలితే ఆగేన సుకుమారం
ఈడంత ఉడుకెత్తి అడిగితే ఇంకేంటి అనుమానం
ఊపెక్కె ఉపకారం కైపెక్కె అపచారం
కానిచ్చె కౌగిలిలో తీర్చేద్దం హాయీ

అక్కినేని అక్కినేని యువసామ్రట్ హేరోవే
యువరాణి యువరాణీ ఏం వరమీయ్ మంటావే
అక్కినేని అక్కినేని యువసామ్రట్ హేరోవే
యువరాణి యువరాణీ ఏం వరమీయ్ మంటావే

ఎన్నో విన్నను నీ గురించి వచ్చను వల్లుమరచి
సర్లే నీవైనం ఆలకించి అవ్నంట ఆదరించి


*******   *******   ********


చిత్రం: ఆటో డ్రైవర్ (1998)
సంగీతం: దేవా
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: హరిహరన్ , సుజాత

చందమామ చందమామ సింగారాల చందమామ
చందమామ చందమామ సాయంత్రాల చక్కనమ్మ
వస్తావా కలిసొస్తావా
కవ్వించే కన్నుల వెన్నెలతో

ఇస్తావా మనసిస్తావా కైపెక్కే కమ్మని కౌగిలితో
నింగి నేల తాళాలేసే మేళాలెన్నాడో
నిన్ను నన్ను ఊరేగించే మేఘాలెక్కడో ఓ ఓ ఓ

చందమామ చందమామ సింగారాల చందమామ

కుర్ర బుగ్గ ఎర్ర సిగ్గు పిల్ల నవ్వు
తెల్ల ముగ్గు వేసుకుంటానే
గీకైకంతా రేగేమంతా చేస్తే ఉంటా
నిన్నే జంట చేసుకుంటాలె
ఊరించేటి అందాలన్నీ ఆ
ఊరించేటి అందాలన్నీ ఆరేశాక ఆరా తీశా
చీకట్లోని చిన్నుండాలా చిత్రాలెన్నో దాచాలే
గుడిసైనా చాలే మనసుంటే
గుడికన్నా పదిలం కలిసుంటే
దాయి దాయి దాయి దాటిపోనీకు రేయి

చందమామ చందమామ సింగారాల చందమామ

తుళ్ళి పాడే గోదారల్లే ఏరు నీరు
నీవు నేనై పొంగి పోదామా
చుక్క కళ్ళ నీలాకాశం
జాబిలమ్మ జాడే ఉండే పున్నమైపొదా
మల్లె గాలి పాడె లాలి అ అ
మల్లె గాలి పాడె లాలి
గిల్లి గింత పెట్టె వేళ
సన్నజాజి సయ్యాటల్లో కన్నె మోజు చూశాలే
చెలికాడా నీడై నిలుచుంటా
జవరాలా అవుతా నీ జంట
చేయి చేయి చేయి దాటిపోనీకు హాయి
చందమామ చందమామ సింగారాల చందమామ
చందమామ చందమామ సాయంత్రాల చక్కనమ్మ
వస్తావా కలిసొస్తావా
కవ్వించే కన్నుల వెన్నెలతో
ఇస్తావా మనసిస్తావా కైపెక్కే కమ్మని కౌగిలితో
నింగి నేల తాళాలేసే మేళాలెన్నాడో
నిన్ను నన్ను ఊరేగించే మేఘాలెక్కడో


*******   *******   ********


చిత్రం: ఆటో డ్రైవర్ (1998)
సంగీతం: దేవా
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి.బాలు, సుజాత

ఏమొ ఏమొ అయ్యిందిరా
అది ప్రేమొ యేమో బాగుందిరా
ఏమొ ఏమొ అయ్యిందిరా
అది ప్రేమొ యేమో బాగుందిరా

సోకొ సొమ్మొ తాకిందిరా
అది షాకో గీకో కొట్టిందిరా
వొంటికే తాకినా వల్లె జిల్లు
జంటగా మారిన ఎంగేజిలో
వొంటికే తాకినా వల్లె జిల్లు
జంటగా మారిన ఎంగేజిలో

ఏమొ ఏమొ అయ్యిందిరా
అది ప్రేమొ యేమో బాగుందిరా
సోకొ సొమ్మొ తాకిందిరా
అది షాకో గీకో కొట్టిందిరా

కిర్రు బిర్రు గున్న కుర్ర దాన
అడుగడుకు నీ వెనకే వేసుకోనా...హేయ్
కస్సు బుస్సు మన్న కల్ల వాడ
నీ చూపుల్లొ అందాలు దాచుకోనా
గింక ఒనుకు పుట్టిందే జంకే కాల్లలోనా
ఇంకా ఏమి పుట్టునో నీ డంఖా మోతలోనా
కసి కసి ఊసులూ కలవరీ ఆసులూ
కరిగిన షేపులు నరాలకే ఊపులూ

ఏమొ ఏమొ అయ్యిందిరా
అది ప్రేమొ యేమో బాగుందిరా
సోకొ సొమ్మొ తాకిందిరా
అది షాకో గీకో కొట్టిందిరా

రెచ్చి రెచ్చి పోకు అందగాడ
రేయన పగలనక చిందులోనా
ఓయ్...పిస్త పిస్త గున్న పిల్ల దానా
నీ పిలుపులకే ఒలపులతో రెచ్చిపోనా
ఒల్లొ పడ్డ ఓకె నా వొల్లె ఇస్త నీకే
యల్లొ పూల బుగ్గ మాయల్లొ పడ్డ నేడే
మరిగిన వయసులో మనోహరి వరసలు
తెరచిన తలుపులు తెనాలికే పిలుపులూ

ఏమొ ఏమొ అయ్యిందిరా
అది ప్రేమొ యేమో బాగుందిరా
చూపో చుక్కో పొడిచిందిరా
అది షేపొ రూపో మార్చిందిరా
పైటతో చుట్టినా ప్యాకేజిల్లో
చాటుగ తాకిన షాటెజుల్లో
అరె అరె వొంటికే తాకినా వల్లె జిల్లు
జంటగా మారిన ఎంగేజిలో


*******   *******   ********


చిత్రం: ఆటో డ్రైవర్ (1998)
సంగీతం: దేవా
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి.బాలు, సుజాత, స్వర్ణలత

మామ మజరే మాయ బజారే
మామ మజరే మాయ బజారే
షీతో షికారే యెంతో హుషారే
షేకు షేకు రాక్ రాక్ ఊపుల్లో
గ్రీకు వీర రాకుమార చూపుల్లో
జలసాల జగడపు రగడల సొగసురి తగవులలో
నువ్వె నా సొంతం గురువ గురువ గురువ గురువ గురువా
నాదే నీ అందం మగువ బిగువ i love you అనవా

మామ మజరే మాయ బజారే
షీతో షికారే యెంతో హుషారే

విరిసాను పువ్వల్లే మెరిసాను రవ్వల్లే
దివ్వల్లె ఉంటాను నీ ఇంట చోటిస్తే
రవ్వంటె రాయేలె,దివ్వంటె వేడెలే
చాలించు నీ పోసు చలి మంట చూపమ్మా
జాబిల్లినిస్తాను జాగార వేలల్లో
పక్కేసుకుంటాను నీ పాలపుంతల్లో
తళుక్కుమంటు తరుముతా
ఉలుక్కుమటే ఉరుముతా
ఉడుక్కుపోతె ఉరుకుతా
ఇరుక్కుపోయాగా
హమేష చొరవ చొరవ చొరవ చొరవ దడైతె దరువా
హమాష తడవా తడవా తడవా ఇదేమి గొడవా

మామ మజరే మాయ బజారే
షీతో షికారే యెంతో హుషారే

అందిస్త నా వల్లు అందాల హరివిల్లు
నా సత్త వర్నాల వయ్యరి కావిల్లు
కాటెస్తె నీ కల్లు వాటెస్త నీ వొల్లు
నే దోచుకుంటాను శ్రుంగార దోసిల్లు
చుక్కెత్తుకుంటాను నీ చూపు సందిల్లో
నీ చుక్క ఎదురైతె చిక్కంట ప్రేమల్లో
వయ్యరమంత మరచిరా
మయూరమల్లె నడచిరా
వరించమంటు అడుగుతా
ఒయె భరించలేనంటా
మడు నా మెరుపో విరుపో పిలుపుకు నొగ్గొ గురువా
మెరీనా అదివొ రధొవి సతివో అతుక్కొ జతగా

మామ మజరే మాయ బజారే
మామ మజరే మాయ బజారే
షీతో షికారే యెంతో హుషారే
షేకు షేకు రాక్ రాక్ ఊపుల్లో
గ్రీకు వీర రాకుమార చూపుల్లో
జలసాల జగడపు రగడల సొగసురి తగవులలో
నువ్వె నా సొంతం గురువ గురువ గురువ గురువ గురువా
నాదే నీ అందం మగువ బిగువ i love you అనవా

థనాన తలుకొ బెలుకొ కులుకుక లుక్కొ గురుడా
హైరాన పడకె పడకె చెడకె ప్రయాస పడకే


Most Recent

Default