Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Mister (2017)చిత్రం: మిస్టర్ (2017)
సంగీతం: మిక్కీ జే మేయర్
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం: రాహుల్ నంబియర్
నటీనటులు: వరుణ్ తేజ్, హెబా పటేల్
దర్శకత్వం: శ్రీను వైట్ల
నిర్మాతలు: ఠాగూర్ మధు, నల్లమలుపు శ్రీనివాస్
విడుదల తేది: 14.04.2017

ఎదొ ఎదొ బాగుందే  ఎంతొ ఎంతొ బాగుందే
నీతొ చెప్పాలనుకుందే నువ్వంటు ఉంటె బగుందే...

నీకు నాకు తెలిసిందే నిన్ను నన్ను కలిపిందే
నువ్వు నేను తలచిందే నిజమౌతుంటె బాగుందే

ప్రియ స్వాగతం సుస్వాగతం
నా హృదయముంది నీకొరకె
ఇన్నాల్లుగ గడిచిన గతం వేచింది ఈ క్షణానికె
తెల తెల్లని యెద కాగితం నీ కలలు నిండి కలలొలికె
లేదే ఇక యే కోరికె
పిలిచె పెదల ముంగిట వరాల జల్లుగ
వరించి వాలెను వెన్నెల నువ్వె

ఎంతిష్టం నువ్వంటె నేనేమి చెప్పను
నా ఊపిరి నువ్వంటు నేనెల చూపను
నువ్వె తిరిగిమ్మన్న నేనివ్వలెను నాలొ ఉన్న నిన్ను

నీ రాకకు మునుముందుగా నిశ్శబ్దమైన సంబరం
నా జీవితం పేరిప్పుదు అందల అద్బుతం
ఈ గుందెపై చేశావులే నీ వలపు సంతకం
ఆకసం తాకిందే ఆనందం...

ప్రియ స్వాగతం సుస్వాగతం
నా హృదయముంది నీకొరకె
ఇన్నాల్లుగ గడిచిన గతం వేచింది ఈ క్షణానికె
తెల తెల్లని ఎద కాగితం నీ కలలు నిండి కలలొలికె
లేదే ఇక ఏ కోరికె
పిలిచె పెదల ముంగిట వరాల జల్లుగ
వరించి వాలెను వెన్నెల నువ్వె********  *******   ********


చిత్రం: మిస్టర్ (2017)
సంగీతం: మిక్కీ జే మేయర్
సాహిత్యం: కృష్ణకాంత్
గానం: రమ్యా బెహారా

కనులకె తెలియని కలలతో పరిచయం
ఎపుడిలా ఎరగని వెలుగుతో కొత్త స్నేహం
పెదవులే మరిచిన నవ్వుకిదే శుభదినం
అలిగినా మనసుకె దొరికినా కొత్త లోకం
రెక్కల్ లేకున్న మబ్బులొ ఉన్న
చుక్కల్లొ ఉన్న ఆ కాంతి రెప్పల్లొనె దాచెస్తున్న

అ అ ఆ... అ అ ఆ...

కదలనని కాలమె ఆగె తడవమని చునుకే రాలే...
కదలమని గాలులు వీచే తడమమని పువ్వులు వీచే...
ఇదివరకు ఎరుగనిదె జరిగినదా
ఎద అడుగులున్న తది కదిలినదా
ఇది ఎమొ గాని బానె ఉందే...

అ అ ఆ... అ అ ఆ...

తనననానన నానన...

తగలనని సూర్యుడు దాగె కలవమని మేఘమె లాగె
వదలమని దిగులే వీగె విడువనని నవ్వులె ఊగే
గదినొదిలి అడుగులిల కదిలినవా
మది నదిలొ అడుగులకె మొదలు ఇదా
కదలేమొ ఆషగ రమ్మంటుందే...

అ అ ఆ... అ అ ఆ...
అ అ ఆ... అ అ ఆ...********  *******   ********


చిత్రం: మిస్టర్ (2017)
సంగీతం: మిక్కీ జే మేయర్
సాహిత్యం: కృష్ణకాంత్
గానం: అనురాగ్ కులకర్ణి, రమ్యా బెహారా

సయ్యొరి సయ్యొరి సయ్యొరి సయ్యొరి
సయ్యొరి సయ్యొరి సయ్యొరి...

నా అశల దేశం రాజకుమరా రావేరా
ఈ కొమలి కోసం కోటలు దాటి వచ్చెసా
ముద్దుల యుద్దం తోనె
నా మదిలొనా నీ జెండ ఎగరైరా
హద్దులె వద్దని నేనె
ఇద్దరు గెలిచె సంధె కలిపైన
సిగ్గుల కంచెలు తెంచె
చనువుని పెంచె కలలె కలిసె కందామ
సయ్యొరి సయ్యొరి సయ్యొరి సయ్యొరి
సయ్యొరి సయ్యొరి సయ్యొరి.....
సయ్యొరి సయ్యొరి
సయ్యొరి సయ్యొరి
సయ్యొరి సయ్యొరి సయ్యొరి......

పొను పొను నాకు నేనే
కొత్తగ అవుతున్న

నే కొంచెం కొంచెం పరిచయం
మరుతోందె నా ప్రపంచం
పొగడకు చాలింక
మరవను నీ రాక
మెరుపులు తెచ్చైంది నీవె
కలలె మరిచ కనులె థెరిచ నీవె

సయ్యొరి సయ్యొరి సయ్యొరి సయ్యొరి
సయ్యొరి సయ్యొరి సయ్యొరి......
సయ్యొరి సయ్యొరి సయ్యొరి సయ్యొరి
సయ్యొరి సయ్యొరి సయ్యొరి....

రాను రాను దూరమైనా
రాదులె నీ నా మధ్య
దూరె దారె దొరకకా
దగ్గరేమొ తగ్గవింక
చెరి సగం అవుయున్న
తలపులు చూస్తున్న
వరసలు కలిపె వరన
ఎదురై కుదురె ఒకటై
నడిచె నీవె.......
సయ్యొరి సయ్యొరి సయ్యొరి సయ్యొరి
సయ్యొరి సయ్యొరి సయ్యొరి...
సయ్యొరి సయ్యొరి సయ్యొరి సయ్యొరి
సయ్యొరి సయ్యొరి సయ్యొరి.....********  *******   ********


చిత్రం: మిస్టర్ (2017)
సంగీతం: మిక్కీ జే మేయర్
సాహిత్యం: కృష్ణకాంత్
గానం: నకాష్ అజిజ్, మోహన్ భోగరాజ్, ఆదిత్య అయ్యంగార్, అనురాగ్ కులకర్ణి

ముసిరిన చీకట్లె చీల్చెసె భొగి
మిసమిక వాకిట్లో చిందేసె ఆగి
మనసున కోపాలె మంటల్లొ కాలి
మెరిసెను ఈ నేలె రంగొలీ వాలి
పచ్చ పచ్చంగ పల్లెంతా
మరిచె సంక్రంతి తనె ఇవ్వాల
ప్రతొడు పసొడై పతంగై
అల గాల్లొ తేలాలా
పద సందడ్లె సందడ్లె సందడ్లె చెయ్
పద ముంగిట్లొ ముగ్గెసి గొబ్బిల్లె వెయ్
పద కొ కొత్త అల్లుల పందాలేసేయ్
ఇక వారు వీరు అని లేనే లేరు
జర జుమోరే జుమోరే జుమోరే జూమ్
జర జుమోరే జుమోరే జుమోరే జూమ్
జర జుమోరే జుమోరే జుమోరే జూమ్
జమా జూమ్ జుమోరే
జమా జం నాచోరె

ప్రేమిస్తే ప్రేమైనా రాసి ఇచ్చెసె తెచ్చె ప్రేమా
చూసాలే నీలోనా మంచే మించేసె స్తానం నీదె
మనసున ఉంటె మనదనుకుంటె
మరిచిక స్వార్దాన్నె పంచాలి సంతొషాలై
నలుగురి వెంటె నిలబడి ఉంటె
గెలుపిక వచ్చేలె అడుగెస్తె నీతోపాటే
ప్రతొడు పసొడై పతంగై అల గాల్లొ తేలాలా
పద సందడ్లె సందడ్లె సందడ్లె చెయ్
పద ముంగిట్లొ ముగ్గెసి గోబిల్లే వెయ్
పద కొ కొత్త అల్లుల పందేలేసేయ్
ఇక వారు వీరు అని లేనే లేరు
జర జుమోరే జుమోరే జుమోరే జూమ్
జర జుమోరే జుమోరే జుమోరే జూమ్
జర జుమోరే జుమోరే జుమోరే జూమ్
జమా జూమ్ జుమోరే
జమ జం నాచోరె

అడుగులు అగుంటె దారౌతావు
అడగని సాయాలె తీర్చేస్తావు
అడుగున మిగిలున్న ఆసె నువ్వు
నా ధ్యాసె నువ్వు
తొలచిన చెయ్యే విడిపోదె ఈ హృదయం
వినమని నీకొసం వేచె సమయం
వదలను ఏనాడు నె నీ స్నేహం
నా ఈ జీవితం నీకె సొంతం

భుజములపైనే నిలబడి నేనె
తెలియని లోకాన్నె చూసాను నీ కల్లతొ
ఎదిగిన నువ్వె కనబడగానె
మురిసెను నా గుండె పొంగేలె ఆనందమే
ప్రతొడు పసొడై పతంగై
అల గల్లొ తేలాలా
పద సందడ్లె సందడ్లె సందడ్లె చెయ్
పద ముంగిట్లొ ముగ్గెసి గొబ్బిల్లె వై
పద కొ కొత్త అల్లుల పందాలెసై
ఇక వారు వీరు అని లేనే లేరు

జర జుమోరే జుమోరే జుమోరే జూమ్
జర జుమోరే జుమోరే జుమోరే జూమ్
జర జుమోరే జుమోరే జుమోరే జూమ్
జమా జూమ్ జుమోరే
జమ జం నాచోరె********  *******   ********


చిత్రం: మిస్టర్ (2017)
సంగీతం: మిక్కీ జే మేయర్
సాహిత్యం: కృష్ణకాంత్
గానం: రమ్యా బెహ్రా

కనులకె తెలియని కలలతో పరిచయం
ఎపుడిలా ఎరగని వెలుగుతో కొత్త స్నేహం
పెదవులే మరిచిన నవ్వుకిదే శుభదినం
అలిగినా మనసుకె దొరికినా కొత్త లోకం
రెక్కలేకున్న మబ్బులొ ఉన్న
చుక్కల్లొ ఉన్న ఆ కాంతి రెప్పల్లొనె దాచెస్తున్న
అ అ ఆ... అ అ ఆ...

కదలనని కాలమె ఆగె తడవమని చినుకే రాలే...
కదలమని గాలులు వీచే తడమమని పువ్వులు వీచే...
ఇదివరకు ఎరుగనిదె జరిగినదా
ఎద అడుగులున్న తది కదిలినదా
ఇది ఎమొ గాని బానె ఉందే...

తనననానన నానన...

తనననానన నానన...
తనననానన నానన...

అ అ ఆ... అ అ ఆ...


తనననానన నానన...
తగలనని సూర్యుడు దాగె కలవమని మేఘమె లాగె
వదలమని దిగులే వీగె విడువనని నవ్వులె ఊగే
గదినొదిలి అడుగులిల కదిలినవా
మది నదిలొ అడుగులకె మొదలు ఇదా
కదలేమొ ఆశగ రమ్మంటుందే...
అ అ ఆ... అ అ ఆ...
అ అ ఆ... అ అ ఆ...


********  *******   ********


చిత్రం: మిస్టర్ (2017)
సంగీతం: మిక్కీ జే మేయర్
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం: రాహుల్ నంబియర్

ఎదొ ఎదొ బాగుందే ఎంతో ఎంతొ బాగుందే
నీతొ చెప్పాలనుకుందే నువ్వంటు ఉంటె బాగుందే...
నీకు నాకు తెలిసిందే నిన్ను నన్ను కలిపిందే
నువ్వు నేను తలచిందే నిజమౌతుంటె బాగుందే
ప్రియ స్వాగతం సుస్వాగతం నా హ్రుదయముంది నీకొరకె
ఇన్నాల్లుగ గడిచిన గతం వేచింది ఈ క్షణానికె
తెల తెల్లని యేద కాగితం నీ కలలు నిండి కలలొలికె
లేదే ఇక యే కోరికె
పిలిచె పెదాల ముంగిట వరాల జల్లుగ
వరించి వాలెను వెన్నెల నువ్వె

ఏంతిష్టం నువ్వంటె నేనేమి చెప్పను
నా ఊపిరి నువ్వంటు నెనెలా చూపను
నువ్వె తిరిగిమ్మన్న నేనివ్వలేను నాలో ఉన్న నిన్ను
నీ రాకకు మునుముందుగా నిశబ్దమె నా సంబరం
నా జీవితం పేరిప్పుడు అందల అద్బుతం
ఈ గుందెపై చేసవులె నీ వలపు సంతకం
ఆకాసం తాకిందే ఆనందం
ప్రియ స్వాగతం సుస్వాగతం నా హ్రుదయముంది నీకొరకె
ఇన్నాల్లుగ గడిచిన గతం వేచింది ఈ క్షణానికె
తెల తెల్లని యెద కాగితం నీ కలలు నిండి కలలొలికె
లేదే ఇక యె కోరికె
పిలిచె పెదాల ముంగిట వరాల జల్లుగ
వరించి వాలెను వెన్నెల నువ్వె

Most Recent

Default