Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Yugandhar (1979)
చిత్రం: యుగంధర్ (1979)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం: యస్.పి.బాలు,  జానకి
నటీనటులు: యన్.టి.రామారావు, జయసుధ
దర్శకత్వం: కె. యస్.ఆర్.దాస్
నిర్మాత: పి.విద్యాసాగర్
విడుదల తేది: 30.11.1979Songs List:నాపరువం నీకోసం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: యుగంధర్ (1979)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి
గానం: యస్.జానకి

పల్లవి:
నాపరువం నీకోసం
పానుపు వేసి వున్నదీ-వాకిలి తీసి వున్నదీ
కోరిక పండగా నిండుగా నా పరువం

చరణం: 1
రాకరాక వచ్చానోయీ మీ యింటికి
ఈ పాదరింటికి
లేక లేక నచ్చావోయి నా కంటికి
నా చిగురొంటికి
ఈ సమయం నా హృదయం
నిన్ను చూసి నాగులాగా ఊగుతున్నది
చెలరేగు తున్నది

చరణం: 2
ఒక్కమాటు యిక్కడే నువ్వుండిపోరా
రుచులందు కోరా !
తీయగా నేనిప్పించేది తీసుకోరా
ఆపై చూసుకోరా !
ఈ రోజు ఇక రాదు
ఈ కన్నెవయసు అందుకేలే కాగుతున్నది
సెగకాచు కున్నది
పేదా గొప్పల కుస్తీ రా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: యుగంధర్ (1979)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి.బాలు

సాకి:
పేదా గొప్పల కుస్తీ రా

పల్లవి:
ఇది పేరుకు మాత్రం బస్తీ రా 
డబ్బులు నాస్తీ -డాబులు జాస్తీ 
జబర్దస్తీకి చెయ్యడ శాస్తి
జంతర్ మంతర్ నగరం !
బల్ వింతర దీని వివరం !!

చరణం: 1
ఆరేసు కెళ్ళినోడు సారేపు కొస్తాడు 
తాళి తాకట్టు పెట్టి తాగి మరీ వస్తాడు 
ఈ క్లబ్బు కెళ్ళినోడు పేకాడు కుంటాడు 
పరువమ్ము కుంటాడు. 
పట్నంలో బ్రతుకంతా లాటరీ 
ఇది పాపిష్టి, ప్యాషన్ల ప్యాక్టరీ 
ఏం కాలమో ! ఏం ఖర్మమో ! 
ఎటు పోతుందిర భాయీ !
లోకం ఎటుపోతుందిరఛాయీ!

చరణం: 2
ఓనమః రానివాడు ఓట్లు కొనుక్కుంటాడు 
ఎకరాలన్నీ అమ్మి ఎం.ఎల్ఏ. అవుతాడు 
సినిమా ఛాన్సుల కోసం పట్నంలో దిగుతారు 
పల్లెకు మరి పోలేరు
బస్తీలో బ్రతుకంటె చావురా
ఛస్తే పట్టేందుకు నలుగురైన కరువురా
ఏంన్యాయమో ! ఏం ధర్మమో 
ఎవరికి తెలుసుర భాయీ
మర్మం ఎవరికి తెలుసుర భాయీ
దాదాదాదా దాస్తే దాగే దా.. పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: యుగంధర్ (1979)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం: యస్.పి.బాలు, యస్.జానకి

పల్లవి:
దాదాదాదా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
దాస్తే దాగే దా...ఆ..ఆ..నీపై నాకున్న మోహం..
నాలో రేపింది తాపం..పాపం..నీదా..నాదా..ఆ..ఆ..ఆ
దాదాదాదా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
దాస్తే దాగే దా...

చరణం: 1 
ఉరితాడంటి బిగికౌగిలిలో.. ఉక్కిరిబిక్కిరీ ఈ..ఈ చేసేస్తా
మిన్నాగునురా విషకన్యనురా.. సొగసులతోనే కాటేస్తా..ఆ..ఆ
ఇది నీ అంతం.. మరి నా వంతో..
ఏదో ఒకటి.. ఇక తేలాలీ..

దాదాదాదా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
దాస్తే దాగే దా...ఆ..ఆ.. 

చరణం: 2
పుట్టాము గనక..తప్పదు చావక..
ముందూ..వెనకా..ఆ తేడాగా...ఆ
ఏ..తాడయినా మూడే ముళ్ళూ..సంబరమంతా.. మూణ్ణాళ్ళూ..
కథ జరగాలీ...తుది తేలాలి
నీకూ..నాకూ..ముడివేయాలీ....

దాదాదాదా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
దాస్తే దాగే దా...ఆ..ఆ..నీపై నాకున్న మోహం..
నాలో రేపింది తాపం..పాపం..నీదా..నాదా..ఆ..ఆ..ఆ

నాకోసమే మీరొచ్చారు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: యుగంధర్ (1979)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి
గానం: యస్.పి.బాలు

పల్లవి:
నాకోసమే మీరొచ్చారు 
మీ కోసమే నేనొచ్చాను 
ఇంతకు నేను ఎవరో తెలుసా ! 
నా పేరే యుగంధర్ యుగంధర్

చరణం: 1 
మీరంతా చూసేది నన్నుకాదు- 
ఈ ఊరంతా అనుకునేది నేనుకొదు
మంచికే మంచిని మనిషిలో మనిషిని
ఏ యెదలో ఏముందో ఏ పొదలో ఏ ముందో
పసికట్టి పట్టేస్తా బుసకొట్టి కాటేస్తా 
నా పేరే యుగంధర్ ... యుగంధర్ ...

చరణం: 2
నా మాటే వేదవాక్కు నావాళ్ళకు 
నా పేరంటే హడల్ దొంగ నాయాళ్ళకు 
మంచికే మంచిని మనిషిలో మనిషిని 
ఏ వేషం వేసానో ఏ వేళ నస్తానో 
ఎదురొస్తే ఏరేస్తా ఏదైనా సాధిస్తా 
నా పేరే యుగంధర్ ... యుగంధర్...
ఓరబ్బా యేసుకున్నా కిళ్ళీ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: యుగంధర్ (1979)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి
గానం: యస్.పి.బాలు

సాకి:
గంజాయి దమ్ము బిగించి కొడితే
ఆపై కారాకిళ్ళీ నమిలితే
ములో కాలు ఆరె అరె భాయీ
మన కాళ్ళకు సలాం చేస్తాయి !

పల్లవి:
ఓరబ్బా యేసుకున్నా కిళ్ళీ
వొరె వొరె ఒళ్లంత తిరిగెను మళ్ళీ !
మత్తుగ ఉందిర ఓ బేటా
నిజమే చెబుతా ఈ పూట
నేనసలే యేమెరుగని యెర్రోణ్ని 
మరేమో  ఏలూరు సిన్నోణ్ని

చరణం: 1 
నాకథ మారింది ముళ్ల కంపలో పడ్డాను రోయ్ - హాయ్ 
నా ఖర్మకాలింది. కత్తిమీది సామయ్యిందిరోయ్ – హాయ్ 
సరదాగా తిరిగేవాణ్ని దొరలాగా బతికేవాణ్ని 
ఎవరో పెద్దల రంగులవల్లో ఇరుక్కుపోతిని రోయ్ 
ఇంక నేనెట్టా! తట్టుకోను రోయ్

చరణం: 2
ఒక అందాల బొమ్మ- నేనంటేనే పడిచచ్చెరోయ్-హాయ్ 
ఒక గులాబి గుమ్మ-నా గుండెల్లో పడకేసేరోయ్-హాయ్ 
ఎర్రా ఎర్రాగుంది! అది బుర్రా బుర్రాగుంది వహ్వా 
యెర్రెత్తించి కిర్రెక్కించి యేమేమో చేసింది ! 
ఇంకనే నెట్టా! తట్టు కోనురోయ్!

Most Recent

Default