Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Rayudu (2016)
చిత్రం: రాయుడు (2016)
సంగీతం: డి. ఇమ్మాన్
నటీనటులు: విశాల్, శ్రీ దివ్య
దర్శకత్వం: ముత్తయ్య
నిర్మాత: జె.వెంకటేష్
విడుదల తేది: 27.05.2016Songs List:కరుకు చూపు కుర్రోడ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: రాయుడు (2016)
సంగీతం: డి. ఇమ్మాన్
సాహిత్యం: శ్రీమణి
గానం: జతిన్ రాజ్, జయ మూర్తి

కరుకు చూపు కుర్రోడ… నాతో కడ వరకు వస్తావా
మల్లె పువ్వు మనసోడ… నాకే ముద్దుల ముడి వేస్తావా
కాలాన్నే మన్నవనే… హ హ
కౌగిలినే విడువనని… హ హ హ
నీ మీసం మీద ఒట్టేస్తావా… ఆ ఆ, నా శ్వాసల్లోనే నివసిస్తావా
నీ ప్రాణం నాకు రాసిస్తావా… ఆ ఆ, వందేళ్ళు ప్రేమ పంచేస్తావా
కరుకు చూపు కుర్రోడ… నాతో కడ వరకు వస్తావా
మల్లె పువ్వు మనసోడ… నాకే ముద్దుల ముడి వేస్తావా

ఒంటరి దాన్ని శానా… ఇది నీళ్ళు లేని మీన
పసుపు తాడు తోన… నీ వశం అయిపోతున్నా
అందం అనే సిరిలో… అంతులేని దానా
గుండె లోతుల్లోన… నిను దాచిపెట్టుకోనా
గలగల గాజులు చేతుల కోసం… నాలో మోజులు నీ కోసం
పువ్వుల వెన్నెల దేవుడి కోసం… నాలో వన్నెలు నీ కోసం
చుక్కలది లెక్కలది… టక్కున లెక్క తేలిపోద్దే
అదేమిటో నీ ఒంటిపై… పుట్టుమచ్చ లెక్కతేలదే

నీ మీసం మీద ఒట్టేస్తావా… ఆ ఆ, నా శ్వాసల్లోనే నివసిస్తావా
నీ ప్రాణం నాకు రాసిస్తావా… ఆ ఆ, వందేళ్ళు ప్రేమ పంచేస్తావా
కరుకు చూపు కుర్రోడ… నాతో కడ వరకు వస్తావా
మల్లె పువ్వు మనసోడా…

ఏ పాశం నిండిన ఎదలో… నే వాసం ఉండి పోనా
వారం తీరక మునుపే… మధుమాసం తెప్పించెయ్నా
జాము రాతిరేళా… నీ జతే చేరుకోన
నువ్వొక ముద్దు ఇస్తే… జంట చక్కరకేళి పుయ్యనా
పిలువక ముందే పలికేస్తున్నా… అడగక ముందే ఇచ్చెయ్వా
నీ చిరునవ్వులే చాలంటున్నా… చితి నుంచైనా వచ్చెయ్నా
ఉసురుని, ఊపిరిని… ఎనాడో నీకు ఇచ్చుకున్నా
ఏడేడు నా జన్మలకి… ఏడడుగులు ఇవ్వగలవా

నీ మీసం మీద ఒట్టేస్తావా… ఆ ఆ, నా శ్వాసల్లోనే నివసిస్తావా
నీ ప్రాణం నాకు రాసిస్తావా… ఆ ఆ, వందేళ్ళు ప్రేమ పంచేస్తావా
కరుకు చూపు కుర్రోడా…


Palli Balakrishna Tuesday, April 26, 2022
1996 Dharmapuri (2022)
చిత్రం: ధర్మపురి 1996 (2022)
సంగీతం: ఓషో వెంకట్ 
నటీనటులు: గగన్ విహారి, అపర్ణా దేవి 
దర్శకత్వం: విస్వజగత్
సమర్పణ: వి.జె. శేఖర్ మాస్టర్ 
నిర్మాత: భాస్కర్ యాదవ్ దాసరి 
విడుదల తేది: 22.04.2022Songs List:నల్లరేణి కళ్లదానా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ధర్మపురి 1996 (2022)
సంగీతం: ఓషో వెంకట్ 
సాహిత్యం: భాస్కర్ యాదవ్ దాసరి 
గానం: అర్మాన్ మాలిక్ 

ఏలేల లేల లేల లేలో, ఓ ఓ
సిట్టమొల్ల పొల్లాదానా… సిట్ట సిట్ట నడిసేదాన
బీడీల బుట్టాదాన… కార్ఖాన తొవ్వదాన

నిన్ను జూత్తే కన్నూగొట్టే… పాణమంతా ఇగముబట్టే
అంబటేల సల్వా బుట్టే… పొద్దుమీకి గర్మీబట్టే
పీరీల సాయబు ఏమౌతుందో సెప్పాబట్టే

నల్లరేణి కళ్లదానా… నాగ నడుము దాన
అల్లనేరెడు పందిరేసి… పెళ్ళి జేసుకోనా
నల్లరేగడి మక్కసేనుల… పందిరి మంచం కాన
మన ఎర్క పర్కలు చెప్పుకోని… ఎంగిలై పోదామా

ఆ ఆఆ, సిట్టమొల్ల పొల్లాదానా
సిట్ట సిట్ట నడిసేదాన
బీడీల బుట్టాదాన
కార్ఖాన తొవ్వదాన

గునూగు పూలను పేర్చిన
బతుకమ్మకు మొరను జెక్కే
యాపాకుల్లో బంతులు సుట్టి
బొట్టు పెట్టి బోనం మొక్కే

పైలమైన సోపతి నాది
పాణమైనా ఇత్తనే పిల్లా
వద్దనీ సెప్పకు పొల్లా
పతారా తీయకు మళ్ళా

బొందిలో ఊపిరుండగా
పట్టినేలు ఇడవను పిల్లా
సావైనా బతుకైనా
నీతోనే మళ్ళీ మళ్ళా

నల్లరేణి కళ్లదానా… నాగ నడుము దాన
అల్లనేరెడు పందిరేసి… పెళ్ళి జేసుకోనా
నల్లరేగడి మక్కసేనుల… పందిరి మంచం కాన
మన ఎర్క పర్కలు చెప్పుకోని… ఎంగిలై పోదామా

మాగి దినం మొగులు మీద
కాసిన సింగిడి నీవే
మిరుగు పొద్దు దర్వాజలో
వేసిన పసుపు నీవే

ఎటమాటం సెయ్యకె నువ్వే
నసీబని నమ్మితి పిల్లా
పస్కమీద అమ్మోరికి
లష్కర్ బోయి బోనమెత్తుతా

తంగేడు పువ్వోలె నిన్ను
పాయిరంగా జూసుకుంటా
పైడి ముడుపు లగ్గం బెట్టి
సుట్టాలకు సెప్పొత్తానే

నల్లరేణి కళ్లదానా… నాగ నడుము దాన
అల్లనేరెడు పందిరేసి… పెళ్ళి జేసుకోనా
నల్లరేగడి మక్కసేనుల… పందిరి మంచం కాన
మన ఎర్క పర్కలు చెప్పుకోని… ఎంగిలై పోదామా
అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ధర్మపురి 1996 (2022)
సంగీతం: ఓషో వెంకట్ 
సాహిత్యం: శ్రేష్ట
గానం: అనురాగ్ కులకర్ణి , రమ్యా బెహ్రా 

అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో 
ఈ సిత్రమేందోయ్యో గిర గిర 
బొంగరంలా తిరిగిందయ్యో నా బుర్ర 
సుర సుర సురుకులాగా తగిలిందయ్యో రాకాసిపిల్లా 

మిట్ట మిట్టా కళ్ళే మిణుగురళ్లే మెరుత్తాఅంటే 
అగ్గిపూల సెట్టై ఇట్టా అట్టా ఊగుతున్నా 
చీటికి మాటికి సీటీలే గుండె సిత్రంగేస్తాంటే 
పొగడపూల బాణం విసిరి పక్కున నవ్వేను 
నాగమల్లే నాగమల్లే నాగమల్లే 

అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో 
ఈ సిత్రమేందోయ్యో గిర గిర 
బొంగరంలా తిరిగిందయ్యో నా బుర్ర 
సుర సుర సురుకులాగా తగిలిందయ్యో రాకాసిపిల్లా 

బంగారు మెరుపులా ఘాటైన మిరపలా 
మాటలతో మంటే రేపెను పైపైకొచ్చేసి 
గులాబి నవ్వుతో ఓ సూది ముల్లులా 
నా గుండె గుచ్చి దండే కట్టే ఎట్లయ్యె 

సోగకళ్ళ పొల్లగాడా 
మరుగు మందే పెట్టేసాల 
గుండెనిట్ఠా సూడతాంటే ఎట్టాగట్టా అంటావే 

వడి వడీ నీ సూపే 
సోకుకు బేడీలేస్తాంటే 
పడి పడి గాడీ తప్పి 
మడే ఇడిసే వయసు ... 

అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో 
ఈ సిత్రమేందోయ్యో గిర గిర 
బొంగరంలా తిరిగిందయ్యో నా బుర్ర 
సుర సుర సురుకులాగా తగిలిందయ్యో రాకాసిపిల్లా 

అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో 
అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో 
అయ్యో అయ్యయ్యో 
ఆ ఆఆ ఆఆ ఆ ..... 
నడిచా నడిచా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ధర్మపురి 1996 (2022)
సంగీతం: ఓషో వెంకట్ 
సాహిత్యం: విస్వజగత్
గానం: చిన్మయి శ్రీపాద, శ్రీకృష్ణ , అమల చేబోలు 

నడిచా నడిచా నీ అడుగుతోనే
ఏడడుగులవ్వాలనీ
వేచా వేచా నీ వేలు కొరకే
ఈ జన్మనివ్వాలని

ఏడేడు లోకాలు మన వెంట రావా
ఈ జంట కనలేదనీ
నే వేడుకోనా నా గుండె గుడిని
నీ తోడు ఎన్నటికీ విడబోననీ

నడిచా నడిచా… నీ అడుగుతోనే
ఏడడుగులవ్వాలనీ
వేచా వేచా… నీ వేలు కొరకే
ఈ జన్మనివ్వాలనీ

నీతోటి గడిపేటి ఈ ఘడియలే
ముమ్మాటికీ మారవే
నన్నంటినా నీటి ఈ గురుతులే
ఏనాటికీ చెరగవే

గోదారి సాక్షాలు… పక్షుల్ల రాగాలు
మన పెళ్లి మంత్రాలుగా
ఇక నిండు నూరేళ్ళు
మన జంట జగతంతా
వర్ధిల్లి తీరాలిగా

వెతికా వెతికా కనులార పతికై
కరుణించి పంపాడుగా
నిలిచా నిలిచా నీరాకకొరకై
నా చెంత చేరావుగా

సోద్యాలో సోద్యాలో నాగమల్లి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ధర్మపురి 1996 (2022)
సంగీతం: ఓషో వెంకట్ 
సాహిత్యం: ఒగ్గు బాపన్న & బ్యాచ్
గానం: ఒగ్గు బాపన్న & బ్యాచ్

సోద్యాలో సోద్యాలో నాగమల్లి సేనుపక్క పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ధర్మపురి 1996 (2022)
సంగీతం: ఓషో వెంకట్ 
సాహిత్యం: లక్ష్మీపుత్ర హర్ష 
గానం: అరుణ్ కౌండిన్య 

సేనుపక్క 
పొగరుగల్ల పోరిరా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ధర్మపురి 1996 (2022)
సంగీతం: ఓషో వెంకట్ 
సాహిత్యం: లక్ష్మీపుత్ర హర్ష 
గానం: అరుణ్ కౌండిన్య 

పొగరుగల్ల పోరిరా 


Palli Balakrishna
K.G.F: Chapter 2 (2022)
చిత్రం: K.G.F Chapter 2 (2022)
సంగీతం: రవి బసృర్
నటీనటులు: యష్, శ్రీనిధి షెట్టి, సంజయ్ దత్, రవీనాటాండన్
దర్శకత్వం: ప్రశాంత్ నీల్ 
నిర్మాత: విజయ్ కిరగందూర్
విడుదల తేది: 14.04.2022Songs List:తూఫాన్ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: K.G.F Chapter 2 (2022)
సంగీతం: రవి బసృర్
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి 
గానం: సాయి కృష్ణ , పృద్వీ చంద్ర , అరుణ్ కౌండిన్య , సాయి చరణ్, సంతోష్ వెంకయ్, మోహన్ కృష్ణ, సచిన్ బసృర్, రవి బసృర్, పునీత్ రుద్రనాగ్ , మనీష్ దినకర్ , హరిణి ఇవటూరి , గిరిధర్ కామత్, రక్షా కామత్ , సించన కామత్, నిశాంత్ కిని, భారత్ భట్ , అనఘ నాయక్, అవని భట్, స్వాతి కామత్, శివానంద్ నాయక్, కీర్తన బసృర్

తూఫాన్
ఎదగరా ఎదగరా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: K.G.F Chapter 2 (2022)
సంగీతం: రవి బసృర్
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి 
గానం: సుచేత బసురూర్

ఎదగరా ఎదగరాసుల్తానా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: K.G.F Chapter 2 (2022)
సంగీతం: రవి బసృర్
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి 
గానం: సాయి కృష్ణ , పృద్వీ చంద్ర , అరుణ్ కౌండిన్య , సాయి చరణ్, సంతోష్ వెంకయ్, మోహన్ కృష్ణ, సచిన్ బసృర్, రవి బసృర్, పునీత్ రుద్రనాగ్ , మనీష్ దినకర్ , హరిణి ఇవటూరి 

రణ రణ రణ రణధీరా
గొడుగెత్తే నీలి గగనాలు
రణ రణ రణ రణధీరా
పదమొత్తె వేల భువనాలు


రణ రణ రణ రణధీరా
తలవంచే నీకు శిఖరాలు
రణ రణ రణ రణధీరా
జేజేలు పలికే ఖనిజాలు

నిలువెత్తు నీ కదము
ముష్కరులపాలి ఉక్కు సమ్మెటా
అనితరము నీ పదము
అమావాస్య చీల్చు అగ్గి బావుటా

రగిలే పగిలే నిట్టూర్పులకు
నీ వెన్నుదన్నే ఓదార్పు
మా బతుకిదిగో నీకై ముడుపు
నడిపించర తూరుపు వైపు

ధీర ధీర ధీర ధీరా సుర సుల్తానా
ధీర ధీర ధీర ధీరా సుర సుల్తానా
ధీర ధీర ధీర ధీరా సుర సుల్తాన
ధీర ధీర ధీర ధీరా సుర సుల్తానా, ఆ ఆ

కధమెత్తిన బలవిక్రముడై
దురితమతులు పని పట్టు
పేట్రేగిన ప్రతి వైరుకలా
పుడమి ఒడికి బలిపెట్టు

ఏయ్, కట్టకటిక రక్కసుడే ఒక్కొక్కడు
వేటుకొకడు ఒరిగేట్టు వెంటపడు
సమరగమన సమవర్తివై నేడు
శత్రుజనుల ప్రాణాలపైనబడు

తథ్యముగ జరిగి తీరవలే
కిరాతక దైత్యుల వేట
ఖచ్చితముగా నీ ఖడ్గ సిరి
గురితప్పదెపుడు ఏ చోటా

రగిలే పగిలే నిట్టూర్పులకు
నీ వెన్నుదన్నే ఓదార్పు
మా బతుకిదిగో నీకై ముడుపు
నడిపించర తూరుపు వైపు
(జై జై జై… జై జై జై)

రణ రణ రణ రణధీరా
గొడుగెత్తే నీలి గగనాలు
రణ రణ రణ రణధీరా
పదమొత్తె వేల భువనాలు

రణ రణ రణ రణధీరా
తలవంచే నీకు శిఖరాలు
రణ రణ రణ రణధీరా
జేజేలు పలికే ఖనిజాలు

నిలువెత్తు నీ కదము
ముష్కరులపాలి ఉక్కు సమ్మెటా
అనితరము నీ పదము
అమావాస్య చీల్చు అగ్గి బావుటా

రగిలే పగిలే నిట్టూర్పులకు
నీ వెన్నుదన్నే ఓదార్పు
మా బతుకిదిగో నీకై ముడుపు
నడిపించర తూరుపు వైపు

ధీర ధీర ధీర ధీరా సుర సుల్తానా
ధీర ధీర ధీర ధీరా సుర సుల్తానా
ధీర ధీర ధీర ధీరా సుర సుల్తాన
ధీర ధీర ధీర ధీరా సుర సుల్తానా, ఆ ఆ

మెహబూబా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: K.G.F Chapter 2 (2022)
సంగీతం: రవి బసురూర్
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి 
గానం: అనన్య భట్ 

మండే గుండెలో
చిరుజల్లై వస్తున్నా
నిండు కౌగిలిలో
మరుమల్లెలు పూస్తున్నా

ఏ అలజడి వేళనైనా
తలనిమిరే చెలినై లేనా
నీ అలసట తీర్చలేనా
నా మమతల ఒడిలోనా

మెహబూబా… మై తెరి మెహబూబా
మెహబూబా… మై తెరి మెహబూబా
మెహబూబా… మై తెరి మెహబూబా
మెహబూబా… ఓ మై తెరి మెహబూబా

చనువైన వెన్నెల్లో చల్లారనీ
అలలైనా దావానలం
ఉప్పెనై ఎగసిన శ్వాస పవనాలకు
జత కావాలి అందాల చెలి పరిమళం


రెప్పలే మూయని విప్పు కనుదోయికి
లాలి పాడాలి పరువాల గమదావనం

వీరాధి వీరుడివైన
పసివాడిగ నిను చూస్తున్నా
నీ ఏకాంతాల వెలితే
పూరిస్తా ఇకపైనా

మెహబూబా… మై తెరి మెహబూబా
మెహబూబా… మై తెరి మెహబూబా
మెహబూబా… మై తెరి మెహబూబా
మెహబూబా… ఓ మై తెరి మెహబూబా

హుహు హూ మ్ హూ హూ హూ
హుహు హూ మ్ ఊహుఁ హుఁ
తందాని నానే తానితందానో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: K.G.F Chapter 2 (2022)
సంగీతం: రవి బసురూర్
సాహిత్యం: అదితి సాగర్ 
గానం: అదితి సాగర్ 

పడమర నిశితెర వాలనీ
చరితగా ఘనతగా వెలగరా

అంతులేని గమ్యము కదరా
అంతవరకు లేదిక నిదురా

అష్టదిక్కులన్నియూ అదర
అమ్మకన్న కలగా పదరా

చరితగా ఘనతగా వెలగరా
చరితగా ఘనతగా వెలగరా

జననిగా దీవెనం
గెలుపుకె పుస్తకం… నీ శఖం
ధగ ధగ కిరణమై
ధరణిపై చేయరా సంతకం

తందాని నానే తానితందానో
తానె నానేనో
హే, నన్నాని నానే తానితందానో
తానె నానేనో

Palli Balakrishna
Lambasingi (2022)
చిత్రం: లంబ సింగి (2022)
సంగీతం: ఆర్ ఆర్.దృవన్
నటీనటులు: భరత్ రాజ్ , దివి
దర్శకత్వం: నవీన్ గాంధీ 
నిర్మాణసంస్థ: కాన్సెప్ట్ ఫిలిమ్స్
విడుదల తేది: 2022Songs List:నచ్చేసిందే నచ్చేసిందే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: లంబ సింగి (2022)
సంగీతం: ఆర్ ఆర్.దృవన్
సాహిత్యం: కాసర్ల శ్యామ్
గానం: సిద్ శ్రీరాం 

నచ్చేసిందే నచ్చేసిందే
నాకెంతో నచ్చిందే ఈ పిల్లా
నవ్వేసిందే నవ్వేసిందే
నా మనసే తవ్వేసిందే ఇల్లా

చిట్టి గుండె జారి మొట్ట మొదటిసారి
కొట్టుకోడం తాను మరిచిందేమో
పట్టుకురుల గాలి చుట్టుకుంటే తుళ్ళి
శ్వాసే తీసి మళ్ళీ సాగిందేమో

కలలు కవితలు చదివిన క్షణమున నచ్చేసిందే
నచ్చేసిందే నచ్చేసిందే
నాకెంతో నచ్చిందే ఈ పిల్లా
నవ్వేసిందే నవ్వేసిందే
నా మనసే తవ్వేసిందే ఇల్లా, ఓ ఓఓ

ముందే కలిసినట్టు
తను ఎంతో తెలిసున్నట్టు
తెగ అనిపిస్తుందే ఎందువలనా
ప్రతినిమిషం కలవాలంటూ
గడియారం ముళ్ళై చుట్టూ
తిరిగేస్తున్నాయ్ ఏం చెప్పలేకున్నా

ఆమె చూపు తాకినా మంచులాగ మారనా
ఒక్క జన్మ చాలునా ఇంత హాయినా
పెదవి పలుకులు వెతికిన క్షణమున నచ్చేసిందే
ఆ ఆఆ ఆ ఆ ఆఆ ఆ

నచ్చేసిందే నచ్చేసిందే
నాకెంతో నచ్చిందే ఈ పిల్లా
ఓఓ ఓ, నవ్వేసిందే నవ్వేసిందే
నా మనసే తవ్వేసిందే ఇల్లా

గుండె తలుపు తట్టి… నన్నదృష్టంలా పట్టి
నా సంతోషానికి సంతకమయ్యిందే
ప్రతిరోజు పక్కన ఉంటూ
తన ఊపిరి చప్పుడు వింటూ
నిశ్శబ్దంగా నిదరోవాలని ఉంటే

అడుగు వేసేలోపల అడగకుండా నీడలా
తనకు నేను కాపలా… అన్ని వైపులా
సెలవు ఇక అడగను ఏ క్షణమున, నచ్చేసిందే

నచ్చేసిందే నచ్చేసిందే
నాకెంతో నచ్చిందే ఈ పిల్లా
ఓఓ ఓ, నవ్వేసిందే నవ్వేసిందే
నా మనసే తవ్వేసిందే ఇల్లా
డోలారే డోలా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: లంబ సింగి (2022)
సంగీతం: ఆర్ ఆర్.దృవన్
సాహిత్యం: రఘురాం 
గానం: మంగ్లీ 

అమ్మడి కన్నుల కాటుక మెరిసే
గుమ్మడి పువ్వులు చాటుగ విరిసే
పుత్తడి నవ్వులు నిండుగ కురిసే
కొత్తగ ఈవేళా

చిందర వందర సందడులన్నీ
తొందర తొందరపెట్టెను ఇపుడే
ముందర ముందర కన్నుల ముందర
కలలే తెచ్చేలా

ఏలో ఏలో ఏలో… ఎన్నెలలే వచ్చెను యాలో
ఊరంతా ఊగిపోయేలాగా… సిందేవేయాలో
హే, కోలో కోలో కోలో… సరదాల కోలాటంలో
జనమంతా ఉక్కిరి బిక్కిరి అయ్యే గోలే సెయ్యాలో

హే, సిన్నా పెద్దా తేడాలన్నీ మరిసిపోవాలో
అరె, సుట్టూ సేరి సుట్టాలందరు ఆటే ఆడాలో

డోలారే డోలారే దిల్ డోలా
దరువే వెయ్యాలా… సందల్లే సొంతం అయ్యేలా, ఓ ఓ
రేలారే రేలా రేలారేలా
నేలే అదిరేలా… నాట్యాలే ఎన్నో సెయ్యాలా

అమ్మడి కన్నుల కాటుక మెరిసే
గుమ్మడి పువ్వులు చాటుగ విరిసే
పుత్తడి నవ్వులు నిండుగ కురిసే
కొత్తగ ఈవేళా

చిందర వందర సందడులన్నీ
తొందర తొందరపెట్టెను ఇపుడే
ముందర ముందర కన్నుల ముందర
కలలే తెచ్చేలా

హే, ఆకాశంలో మేఘం
అరె చేసిందేమో ఆగం
కనుకే మనకై చినుకై కురిసిందే
ఇంతటి సంతోషం

గుండెల్లోనా వేగం
పెంచిందే ఈ అనురాగం
అంబరమే అంటే సంబరమే
పలికిందే ఆహ్వానం

గింగిర గిర గిర బొంగరమై
మనసే తిరిగేసిందే
చెక్కిలి గిలి గిలి గిలిగింతలు
ఎన్నెన్నో పెంచిందే టెన్ టు ఫైవ్

కొండకోనల్లో స్వచ్ఛమైన ప్రేమే చూడగా
కొత్త గాలేదో దారే మారి మా ఇల్లే చేరిందిగా

డోలారే డోలారే దిల్ డోలా
దరువే వెయ్యాలా… సందల్లే సొంతం అయ్యేలా, ఓ ఓ
రేలారే రేలా రేలారేలా
నేలే అదిరేలా… నాట్యాలే ఎన్నో సెయ్యాలా

Palli Balakrishna
Sridevi Shoban Babu (2022)
చిత్రం: శ్రీదేవి శోభన్ బాబు (2022)
సంగీతం: కమ్రాన్
నటీనటులు: సంతోష్ శోబన్, గౌరీ కిషన్
దర్శకత్వం: ప్రశాంత్ కుమార్ దిమ్మల 
నిర్మాణసంస్థ: గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్
విడుదల తేది: 2022Songs List:# పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: శ్రీదేవి శోభన్ బాబు (2022)
సంగీతం: కమ్రాన్
సాహిత్యం: రాకేందు మౌళి 
గానం: జునాయిద్ కుమార్ 

ఓ ఓ, నిదురను తరిమిందిలా
చెలి చూపుల ఊయలా
చెదిరెను కుదిరే ఇలా
ఇది కాదేమో కలా

అణువణువున అందమే నిండిన
కవితే నువ్వా, ఆ ఆ
దివి దారే తప్పిన దేవత
భువినే చేరెనా..!

లోకం మొత్తము ఏకం చేసినా
తూకం వేసినా సరిపోదు
ఎన్నో వింతలా ఒకే అద్భుతం
అది తనుకాకెవరూ

నిను చూశాక మతిపోయిందే
మది నామాటే విననంటుందే
నిను చూశాక (నిను చూశాక)
మతిపోయిందే (మతిపోయిందే)
మది నామాటే విననంటుందే

ఊహే ఎందుకే… ఎదురే నువ్వే ఉండగా
కలనే తలదనే… ఓఓ, నిజమే నీవుగా
నీకన్నా నాకున్న నిధి ఏది లేదన్న
ఏ సంపదైనా నాకొద్దందునే
ఆ నిన్న అటు మొన్న
నువ్వు లేని సమయాన
నా గతము గురుతుండదే

ఎదే మారినా కధే మారునా
విధే మారెనే మన కోసం
యధాలాపన సదా నీవని
తలపును తరిమినదీ

నిను చూశాక మతిపోయిందే
మది నామాటే విననంటుందే
నిను చూశాక (నిను చూశాక)
మతిపోయిందే (మతిపోయిందే)
మది నామాటే, ఏ ఏఏ… విననంటుందే

కలవని కాలమే మనమే
కలపగ పిలిచెనా
రాగల క్షణములో
నీతో జతగా నడవనా

ప్రతి పూటకో పండగా
నువు నేను మనమైతే
అడుగేసి పోదాం పదా
అవునంటే, ఏ ఏఏ

ఇదేంమ్మాయలో అదే హాయిలో
ఎదో లోయలో పడిపోయా
అమాంతం నిన్నే అదే చోటకే
తీసుకు వెళ్ళిపోనా

నిను చూశాక (నిను చూశాక)
మతిపోయిందే (మతిపోయిందే)
మది నామాటే, ఏ ఏఏ… విననంటుందే
నిను చూశాక మతిపోయిందే
మది నామాటే విననంటుందే

నిను చూశాక… మతిపోయిందే
మది నామాటే… విననంటుందే
నిను చూశాక… మతిపోయిందే


Palli Balakrishna Saturday, April 23, 2022
Ante Sundaraniki (2022)
చిత్రం: అంటే సుందరానికి (2022)
సంగీతం: వివేక్ సాగర్ 
నటీనటులు: నాని , నజ్రీయ నజీం
దర్శకత్వం: వివేక్ ఆత్రేయ 
నిర్మాతలు: నవీన్ యెర్నేని, వై.రవిశంకర్ 
విడుదల తేది: 10.06.2022Songs List:పంచకట్టు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అంటే సుందరానికి (2022)
సంగీతం: వివేక్ సాగర్ 
సాహిత్యం: హసిత్ గోలి
గానం: అరుణ సాయిరాం 

సారోరు ఫేడైపోయే ఫ్రీడం
మీదింకా… ఎహె మీదింకా
సారోరు డూపే లేకుండా
ఫ్రీడం ఫైటింకా..! మీతో మీకింకా

ఆ ఆఆ, ఫోజే బిగించి, ఎటు చేరారు
మోజే వరించే సారూ
అరె సారం గుణించి బరి దాటారు
మరి మోగే ముగింపోమారు

ఆ ఆ ఆఆ
రంగంలో దుంకారు
భలే అందంగా మాష్టారు
హే, సరదాల సరుకే మీరు, ఊఊ ఊ

సయ్యంటూ దుకారు
ఇక సుందరు మాస్టారు
హే సరదాకే సురకేసారు, ఊఊ ఊ

జగు జిగాక్కు జిగు జిగాక్కు
జిగు జిగాక్కు జిగాక్కు జ జ జా
జగు జిగాక్కు జిగు జిగాక్కు
జిగు జిగాక్కు జిగాక్కు జ జ జా
జగు జిగాక్కు జిగు జిగాక్కు
జిగు జిగాక్కు జిగాక్కు జ జ జా

ఉన్నదంతా మాయే లేరా
ఎందుకింకా బేరాలే, ఆ
ఉన్నదంతా బేరాలేరా
ఎందుకింకా, హహ్హా

తేలనందా సోకు
దాగి దాగనందా
తీరనందా దాహాల ఈ ఎడారి
ఆ ఆ ఆగనంటూ ఆగేటి బాటలోనే
సాగమంటూ పేచీనే తోడయిందా

అంతే గారంగా వేగంగా దూరంగా
మారే మీ గాధ ఓ వింతలే
అంతే లేనంత రానంత కోరిందా
తూగే ఈ మూగ మేళాలనే

రంగంలో దుంకారు
అందంగా మాష్టారు
సరదాల సరుకే మీరు, ఊఊ ఊ

సయ్యంటూ దుకారు
ఇక సుందరు మాస్టారు
హే సరదాకే సురకేసారు, ఊఊ ఊ

రంగంలో దుంకారు, సారోరు
ఇక సుందరు మాస్టారు
ప ని నిని ప ని నిని ప ని నిని ప ని
సయ్యంటూ దుకారు
నిస నిస నిస పని పని పని పని మప
అందంగా మాష్టారు
మ పనిస మపనిస మపనిస ని గ సా

సారోరు ఫేడైపోయే
ఫ్రీడం మీదంటా
సారోరు డూపే లేకుండా
ఫైటే మీదంటా

ఆ ఆ, ఫోజే బిగించి, ఎటు చేరారు, చేరారు
మోజే వరించే సారూ, సారూ
అరె సారం గుణించి బరి దాటారు
మరి మోగే ముగింపోమారు, సారో

ఉన్నదంతా మాయే లేరా
ఎందుకింకా బేరాలే
ఉన్నదంతా బేరాలేరా
ఎందుకింకా, ఎందుకింకా

ఉన్నదంతా మాయే లేరా
ఎందుకింకా బేరాలే
ఉన్నదంతా బేరాలేరా
ఎందుకింకా, ఎందుకింకా

ఉన్నదంతా మాయే లేరా
ఎందుకింకా బేరాలే
ఉన్నదంతా బేరాలేరా
ఎందుకింకా, ఎందుకింకా

ఎంత చిత్రం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అంటే సుందరానికి (2022)
సంగీతం: వివేక్ సాగర్ 
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి 
గానం: అనురాగ్ కులకర్ణి, కీర్తన విధ్యానాథన్

మ్ మ్, ఎంత చిత్రం
మ్ మ్, ఎంత చిత్రం
ఇన్నేసి జ్ఞాపకాలో ఊపిరాడేదెలా
మ్, ఎంత మాత్రం ఊహలో లేని
ఉత్సవాలలో మునిగి తేలా

మ్ మ్, ఎంత చిత్రం
ఇన్నేసి జ్ఞాపకాలో ఊపిరాడేదెలా
మ్, ఎంత మాత్రం ఊహలో లేని
ఉత్సవాలలో మునిగి తేలా

ఒల్లలా విరుచుకుంటూ
రోజు తెల్లవారుతోంది ఎంచేతో
ఓ, అస్సలేం జరుగుతుందో ఏమో ఏమిటో

ఏమని నన్నడిగా ఏమైందని
మ్, ఆమని నా మనసంతా
పూలు చల్లే రమ్మని

ఎక్కడో చిన్ని ఆశ
ఎక్కడో చిన్ని ఆశ
కులాసా ఊయలేసా
నిన్నలో నన్ను తీసా
కొత్తగా రంగులేసా

ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఆ ఆ ఆఆ ఆ ఆ ఆఆ
మ్, అద్దాలకే కన్ను కుట్టేలా
అందాల ఆనందమౌతున్నా
ఏమైందేమిటే హలా

మ్, ఆ వెన్నెలే వెన్ను తట్టేలా
లోకానికే కాంతినిస్తున్నా
ఇంతలో ఇన్ని వింతలా
ఫలానా పేరు లేనిదే
ఉల్లాసమే నా జతైనదే
ఈ గాలిలో జో లాలిలో
గతాల డైరీ కదులుతోంది, హేయ్

ఇన్నాళ్లకిన్నాళ్ళకు మళ్ళి
మరింత నాకు నేను దొరికానే
కాలమే మాయ చేసెనే, ఆ ఆ
కాలమే మాయ చేసెనే, ఆ ఆ

ఈ కొన్నాళ్లలో నిన్నలోకెళ్ళి
ఆనాటి నన్ను నేను కలిసానే
ఓరి మా చిన్ని నాయనే
ఓ సుఖీసుఖాన జీవితం
ఊరంతా కేరింతలాడెనె
ఈ కొంచమే ఇంకొంచమై
ఎటెల్లి ఆగుతుందే ఏమో

ఏమని నన్నడిగా ఏమైందని
ఏమని నన్నడిగా ఏమైందని
మ్, ఆమని నా మనసంతా
పూలు చల్లే రమ్మని
రంగో రంగ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అంటే సుందరానికి (2022)
సంగీతం: వివేక్ సాగర్ 
సాహిత్యం: సెనాపతి భరద్వాజ్ పాత్రుడు
గానం: కారుణ్య

మ్ అనుకుందోటి అయ్యిందోటి
రంగో రంగ… రంగో రంగ
మొక్కిందోటి దక్కిందోటి
రంగో రంగ… రంగో రంగ

నీకుంది నిక్కచ్చి పిచ్చి
కాలంకి నీపైన కచ్చి
అచ్చొచ్చినట్టే తానొచ్చి
అప్పచ్చి ఇచ్చేటి మాటిచ్చి
మచ్చోటి వచ్చేట్టు సచ్చేట్టు గిచ్చిందిరా

ఓరి బాబోయ్..! హహహా
చెప్పలేని, హిహిహీ… నొప్పి నీదోయ్
హహహా హిహిహీ, ఊఊ ఉ

ఆహూ, ఊహూ
(ఇయమ్ ఆకాశవాణి, సంప్రతి వార్త: శ్రూయంతామ్ ప్రవాచక: బలదేవానంద సాగర)

ఆమ్ చెయ్యంటూ… హహహ
ఆమ్ చెయ్యంటూ ఆకేసారోయ్
రంగో రంగ… రంగో రంగ
కూర్చోమంటూ పీటేసారోయ్
లోనున్న ఆకల్ని చూసి, చూసి
వేడేడి వంటల్ని చేసి, చూసి

పప్పేసి బువ్వేసి నెయ్యేసి
ఆశల్ని రాసుల్గా పోసేసి
ఇన్నోటినొడ్డించి ఇస్తర్నే లాగేస్తరా

వీరబాబో..! హహ హా
తిండిలేకా, హిహిహీ… పస్తులేనా..?
హహహా హిహిహీ, ఊఊ ఉ
తిండిలేకా పస్తులేనా వీరబాబో
పస్తులేనా..???తందనానంద పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అంటే సుందరానికి (2022)
సంగీతం: వివేక్ సాగర్ 
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి 
గానం: శంకర్ మహదేవన్, శ్వేతా మోహన్ 

చెంగుచాటు చెగువేరా
విప్లవాల విప్ర సితార, హా
జంట చేరుకోగా లీలాబాల
ఉత్తినే ఊరుకుంటారా..?

పీప్పి పిపీప్పి పీప్పి పీప్పిపీ
పిపిపి పీప్పిపీ పిపి పీ
పీప్పి పీ పీ పిపీప్పి పీప్పి
పిపీ పిపీ పి పీ పి పీ పీ

ఆ, దేశావళి పులిహోర, ఆహా
కలిపినారుగా చెయ్యారా, హా
కంచిదాక కధ సాగిస్తారా
మధ్యలోనే మునకేస్తారా

హా, అటువారు ఆవకాయ ఫ్యాన్సు
మరేమో ఇటువీరు కేక్ వైన్ ఫ్రెండ్సు
ఆ, భలేగా కుదిరిందిలే ఈ అలయన్సు
లల్లల్లారే లల్లా…

అంటే సుందరానికింకా పెళ్లేనా
లీలాపాప బుగ్గన్ చుక్క థ్రిల్లేనా, హే హే
ఆల్ ద సైజు అక్షింతల జల్లేనా
చర్చ్ వెడ్డింగ్ బెల్సు… ఘల్లు ఘల్లేనా

తందనానంద చయ్య చయ్య చాంగురే, ఓ
తందనానంద తయ్యారే తలాంగురే, ఓ
తందనానంద చయ్య చయ్య చాంగురే
ఆహ ఓహో హో అబ్బబ్బో, ఓ వాట్ ఎ బ్యూటీ

తందనానంద చయ్య చయ్య చాంగురే, ఓ
తందనానంద తయ్యారే తలాంగురే, ఓ
తందనానంద చయ్య చయ్య చాంగురే
ఆహ ఓహో హో అబ్బబ్బో, ఓ వాట్ ఎ బ్యూటీ
(వాట్ ఎ బ్యూటీ… వాట్ ఎ బ్యూటీ)

టట్టా టట్టాయ్ లగ్గం టైము రానే వచ్చేసింది
అందర్లో ఆనందం… తన్నుకు వచ్చేసింది, ఆహా
అంతలో ఓ దారుణం… మరి జరిగిపోయేనండి, అయ్యో
పెళ్లి ఉంగరాలు… తాళి బొట్టు మాయమాయేనండి..!!

అయ్యయ్యో అదేంటండీ..!
అంటే, అంటే…!!
అంటే సుందరానికింక అంతేనా
మూడుముల్ల ముచ్చటింక డౌటేనా, హా హాహ
లైఫు లాంగు బ్రహ్మచారి వంటేనా
పాపం పెళ్లి సిగ్నలందుకోదా ఆంటెనా

తందనానంద చయ్య చయ్య చాంగురే
రెయ్ రెయ్ రెయ్, రేయ్ ఏంట్రా ఇది
ఇది ప్రోమో సాంగ్ రా,
కరెక్టే అన్నా..! కానీ పెళ్లి…!
అయితే, రెయ్ సుందరానికి పెళ్ళైన కాకపోయినా ఏమైనా సెలబ్రేషనేరా, మ్..
ఏంటి నమ్మట్లేదా..!
లీలా… కొంచం వాళ్లకు చెప్పు.
హలో ముజిషన్స్..! కొట్టండమ్మా…

తందనానంద చయ్య చయ్య చాంగురే, ఓ
తందనానంద తయ్యారే తలాంగురే, ఓ
తందనానంద చయ్య చయ్య చాంగురే
ఆహ ఓహో హో అబ్బబ్బో, ఓ వాట్ ఎ బ్యూటీ

తందనానంద చయ్య చయ్య చాంగురే, ఓ
తందనానంద తయ్యారే తలాంగురే, ఓ
తందనానంద చయ్య చయ్య చాంగురే
ఆహ ఓహో హో అబ్బబ్బో, ఓ వాట్ ఎ బ్యూటీ

తందనానంద… పిపీ పిపీ పి పీ
తందనానంద… పిపీ పిపీ పి పీ
తందనానంద… పిపీ పిపీ పి పీ
తందనానంద… పిపీ పిపీ పి పీ

ఆహ ఓహో హో అబ్బబ్బో, ఓ వాట్ ఎ బ్యూటీ
అంటే సుందరానికి..!
హు హు హు హు… తధాస్తుచిరు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అంటే సుందరానికి (2022)
సంగీతం: వివేక్ సాగర్ 
సాహిత్యం: సెనాపతి భరద్వాజ్ పాత్రుడు
గానం: మనో 

చిరు పాట ఓరోరి సంచారి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అంటే సుందరానికి (2022)
సంగీతం: వివేక్ సాగర్ 
సాహిత్యం: సెనాపతి భరద్వాజ్ పాత్రుడు
గానం: సచిన్ బాలు 

ఓ ఓ ఆఆ ఆ ఓ ఆ ఆ
ఓరోరి సంచారీ… ఒగ్గేసి నీ దారి
సూద్దువురా ఈ సిత్రం ఓ సారి

ఓ, కళ్ళల్లో నీరూరి… ఎండల్లో ఏసారి
ఎన్నెల్లో సేరిందోయ్ గోదారి
హో, దూరం దూరం జరిగిపడగా
లోలో భారం తరగలేదా

నీరెండలో కురిసే సినుకా, ఆ ఆ
నీకుండగా కిరణం జతగా, ఆ ఆ
ఓ మెరిసే అందాలిట్టా లేవా
ఆఆ ఆ ఆఆ ఆ ఆ ఆ

ఓఓ ఓ ఓ ఓఓ ఓఓ ఓ ఓ ఓఓ
ఆఆ ఆ ఆఆ ఆ ఆ ఆ
ఆఆ ఆ ఆఆ ఆ ఆ ఆ

ఓ ఓ, లోలో ఉసూరంటూ సాగే తమాషా
పైపై చెమక్కుల్లో ఏదో నిరాశ
ఏంటో మొరాయిస్తూ దాగేటి చిరునవ్వులే
నీకై వెతుక్కుంటూ రావా

ఇటుగా సమీపించే సుదూరాలలో
జతగా ప్రయాణించలేవా
ఓరోరి సంచారి… ప్రశ్నల్లో చేజారి
తేలిందా లేదా నీ దారీ

ఓరోరి సంచారీ… ఒగ్గేసి నీ దారి
సూద్దువురా ఈ సిత్రం ఓ సారి

ఎన్నెల్లో సేరిందా… గోదారే తుళ్ళిందా
సన్నాయి రాతిరిలో… సేదతీరుతానందా
ఎన్నెల్లో రోజంతా గోదారే ఇంతింత
పొద్దు తిన్న వెన్నెల్లా… సల్లంగా ఉంటుందా

ఆగలేక అడుగే వేయక
కొనసాగుతావా ఇంకా ఏ దిక్కు తోచకా
నీ ఈ మజిలీ నడపాలి నిన్ను నువ్వొదిలి
నిన్నటి ఆ నిన్ను నీను కలిసేలా

ఆ విచ్చే అబద్ధంలో గుచ్చే నిజాలెన్నో
లోకం కథగా ఎంతో కలగా
ఇంకా ఎన్నాళ్ళు దాచుంచగలవో

ఓరోరి సంచారీ… ఒగ్గేసి నీ దారి
సూద్దువురా ఈ సిత్రం ఓ సారి
ఓ, కళ్ళల్లో నీరూరి… ఎండల్లో ఏసారి
ఎన్నెల్లో సేరిందోయ్ గోదారి
తెర తీసింది నీవే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అంటే సుందరానికి (2022)
సంగీతం: వివేక్ సాగర్ 
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: శక్తి శ్రీ గోపాలన్ 

తెర తీసింది నీవే
తుది లేనట్టి నాటకమే
కధ సాగింది చాలులే
ఓఓ ఓ తెర దించాలి నీవే

రంగులన్నీ తీసి చూడు నువ్వే
అంతరంగం నేడే
వేషమంతా వీడి నీలా మారే
కాలమింకా చేరే
ఆ ఆఆ మ్ మ్ ఆ ఆ ఆ హే


 
ఓ, అంతా చీకటైన వేళా
కళ్ళలో ఇవ్వాళ
కానరావు కానరావు కాంతిరేఖలే

కధ కాని కథలోనే
తెరచాటునున్న భ్రాంతి నీవని
ఎనలేని మౌనమే సరితూగే ఆటకు
బంధమై నిలిచావే


Palli Balakrishna
F3 (2022)
చిత్రం: F3 (2022)
సంగీతం: దేవి శ్రీ ప్రసాద్
నటీనటులు: వెంకటేష్ , వరుణ్ తేజ్, తమన్నా, మెహ్రీన్ కౌర్ ఫిర్జదా
దర్శకత్వం: అనిల్ రావిపూడి
నిర్మాత: దిల్ రాజు
విడుదల తేది: 28.04.2022Songs List:లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ డబ్బో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: F3 (2022)
సంగీతం: దేవి శ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం: భాస్కర భట్ల
గానం: రామ్ మిరియాల

లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ డబ్బో
ఎవడు కనిపెట్టాడో గాని దీని అబ్బో
క్యాష్ లేని లైఫే కష్టాల బాత్ టబ్బో
పైసా ఉంటే లోకమంతా పెద్ద డాన్సు క్లబ్బో
(క్లబ్బో క్లబ్బో క్లబ్బో క్లబ్బో క్లబ్బో క్లబ్బో)

లబ్ డబ్ లబ్ డబ్… లబ్ డబ్ డబ్బో
ఎవడు కనిపెట్టాడో గాని దీని అబ్బో
కాసులుంటే తప్ప కళ్ళు ఎత్తి చూడరబ్బో
చిల్లిగవ్వ లేకపోతే నువ్వు పిండి రుబ్బో
(రుబ్బో రుబ్బో రుబ్బో రుబ్బో రుబ్బో రుబ్బో)

ఏ, పాకెట్ లోన పైసా ఉంటే
ప్రపంచమే పిల్లి అవుతుంది
పులై మనం బతికెయ్యొచ్చు విశ్వదాభిరామ
వాలెట్ లోన సొమ్మే ఉంటే
పాకెట్ లోకి వరల్దే వచ్చి
సలామ్ కొట్టె మామ… వినరా వేమా

అరె, గళ్ళా పెట్టెకేమో గజ్జల్ కట్టినట్టు
ఘల్ ఘల్ మోగుతుంది డబ్బు
ఏ పెర్ఫ్యూమ్ ఇవ్వలేని
కమ్మనైన స్మెలునిచ్చే అత్తరురా డబ్బూ

అరె, తెల్లా మబ్బునైనా నల్లమబ్బు చేసి
వానల్లే మార్చుతుంది డబ్బు
ఫుల్ లోడెడ్ గన్స్ ఇవ్వలేని గట్స్
లోడెడ్ పర్సు ఇవ్వదా..??

లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ డబ్బో
ఎవడు కనిపెట్టాడో గాని దీని అబ్బో
క్యాష్ లేని లైఫే కష్టాల బాత్ టబ్బో
పైసా ఉంటే లోకమంతా పెద్ద డాన్సు క్లబ్బో
(క్లబ్బో క్లబ్బో క్లబ్బో క్లబ్బో క్లబ్బో క్లబ్బో)
(డబ్బో డబ్బో డబ్బో డబ్బో డబ్బో డబ్బో డబ్బో)

మన పెరట్లోన మనీ ప్లాంటు నాటాలా
దాన్ని ఊపుతుంటే డబ్బులెన్నో రాలాల
అరె హ్యాకర్స్ తో పొత్తు పెట్టుకోవాలా
ఆన్లైన్ లోన అందినంత నొక్కాలా

ఎవడి నెత్తినైన మనం చెయ్యి పెట్టాల
అడ్డదారిలోన ఆస్తి కూడ బెట్టాల
ఎన్ని స్కాములైనా తప్పులేదు గోపాల
ఒక్క దెబ్బతోటి లైఫు సెటిలవ్వాల

ఏ, చేతిలోన క్యాషే ఉంటే
ఫేసులోకి గ్లో వస్తుంది
ఫ్లాష్ బ్యాకు చెరిపెయ్యొచ్చు
విశ్వదాభిరామ

పచ్చనోటు మనతో ఉంటే
రెచ్చిపోయే ఊపొస్తుంది
కుట్టదంట చీమా వినరా వేమా

లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ డబ్బో
ఎవడు కనిపెట్టాడో గాని దీని అబ్బో
క్యాష్ లేని లైఫే కష్టాల బాత్ టబ్బో
పైసా ఉంటే లోకమంతా పెద్ద డాన్సు క్లబ్బో
(క్లబ్బో క్లబ్బో క్లబ్బో క్లబ్బో క్లబ్బో క్లబ్బో)
(డబ్బో డబ్బో డబ్బో డబ్బో డబ్బో డబ్బో డబ్బో)

అరె అంబానీ, బిల్ గేట్స్, బిర్లాల
లెక్కకందనంత డబ్బులోన దొర్లాల
కారు బంపర్ బంగారందై ఉండాల
కొత్తిమీరకైనా అందులోనె వెళ్ళాల

ఇప్పుడెందుకింకా తగ్గి తగ్గి ఉండాల
లక్ష బిల్లు అయితే టిప్పు డబల్ కొట్టాల
మనము ఎంత రిచ్చో దునియాకి తెలియాల
జనం కుళ్ళి కుళ్ళి ఏడ్చుకుంటూ సావాల

హే, దరిద్రాన్ని డస్ట్ బిన్ లో
విసిరిగొట్టే టైమొచ్చింది
అదృష్టమే ఆన్ ది వే రా విశ్వదాభిరామ

కరెన్సీయే ఫియాన్సీలా
ఒళ్ళో వాలి పోతానంది
రొమాన్సేగా రోజూ వినరా వేమా

లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ డబ్బో
ఎవడు కనిపెట్టాడో గాని దీని అబ్బో
క్యాష్ లేని లైఫే కష్టాల బాత్ టబ్బో
పైసా ఉంటే లోకమంతా పెద్ద డాన్సు క్లబ్బో
(క్లబ్బో క్లబ్బో క్లబ్బో క్లబ్బో క్లబ్బో క్లబ్బో)

రా దిగిరా నిన్ను సంచుల్లో కట్టేసి
గుడ్డల్లో కప్పేసి దాచేస్తే… దండెత్తిరా
రా దిగిరా… ఊపిరాడకుండా
చీకట్లో చెమటట్టి పోతావు
స్విస్ బ్యాంకు గోడ దూకిరా

బలిసున్న కొంపల్లో సీక్రెట్టు లాకర్లు
బద్దలు కొట్టుకుంటూ రా
నీకు ప్రాణాలు ఇచ్చేటి ఫాన్స్ ఇక్కడున్నారు
బుల్లెట్టు బండెక్కి రా
రా బయటికిరా… రా దిగిరా, రా దిగిరా
రా దిగిరా..!!!!

ఊ ఆ అహ అహ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: F3 (2022)
సంగీతం: దేవి శ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం: కాసర్ల శ్యామ్
గానం: సాగర్, సునిది చౌహాన్, లవిత లోబో, యస్.పి. అభిషేక్ 

ఓ ఆ అహ అహ
ఊ ఆ అహ అహ
నీ కోరా మీసం చూస్తుంటే
నువ్వట్టా తిప్పేస్తుంటే, ఊ ఆ అహ అహ
నీ మ్యాన్లీ లుక్కే చూస్తుంటే
మూన్ వాకే చేసే నా హార్టే, ఊ ఆ అహ అహ

ఎఫ్1 రేస్ కారల్లే… పక్కా స్ట్రాంగ్ బాడీ, ఊ
రై రైమంటూ రాత్రి కలల్లో… చేస్తున్నావే దాడి, ఆ
ఉఫ్ ఉఫ్ అంటూ ఊదేస్తున్నా తగ్గట్లేదే వేడి, ఊ
దూకే లేడీ సింగంలా… నేను రెడీ


ఎవ్రీబాడీ పుట్ యువర్ బాడీ ఆన్ ద ఫ్లోర్
అండ్ సే… ఊ ఆ అహ అహ
ఎవ్రీబాడీ పుట్ యువర్ బాడీ ఆన్ ద ఫ్లోర్
అండ్ సే… ఊ ఆ అహ అహ

ఫ్రెంచు వైను, ఊ… నీ స్కిన్ను టోను, ఆ
నువు ట్విన్ను బ్రదరో ఏమో మన్మథునికే
చిల్డుగున్న, ఊ… నా డైట్ కోకు, ఆ
నువ్వు టిన్నులోనే సోకు దాచమాకే, అహ అహ

కాండిల్ లాగా మెత్త మెత్తగా కరిగించి
క్యాండీ క్రష్షే నీతో చెకచెక ఆడేస్తా
జున్నూ ముక్క నిన్ను జిన్నులో ముంచేసి
టేస్టే చూసి జల్దీ కసకస కొరికేస్తా

ఎవ్రీబాడీ పుట్ యువర్ బాడీ ఆన్ ద ఫ్లోర్
అండ్ సే… ఊ ఆ అహ అహ
ఎవ్రీబాడీ పుట్ యువర్ బాడీ ఆన్ ద ఫ్లోర్
అండ్ సే… ఊ ఆ అహ అహ

నీ టచ్ చాలు, ఊ… ఓ టన్ను పూలు, ఆ
స్టెన్ను గన్నుతోటి… నన్ను పేల్చినట్టే, అహ అహ
నా కన్ను వేసే, ఊ… ఓ స్పిన్ను బాలు, ఆ
నీ సన్న నడుమే బాటింగ్ చేస్తనంటే, అహ అహ

అ ఆ ఇ ఈ అంటూ చక్కగ మొదలెట్టి
ఏ టూ జెడ్ నిన్నే చకచకా చదివేస్తా
జీరో సైజే చూశావంటే రాతిరికి
వంద మార్కుల్ వేస్తావ్ పదా పదా గదికి

ఎవ్రీబాడీ పుట్ యువర్ బాడీ… ఆన్ ద ఫ్లోర్
అండ్ సే… ఊ ఆ అహ అహ
ఎవ్రీబాడీ పుట్ యువర్ బాడీ ఆన్ ద ఫ్లోర్
అండ్ సే… ఊ ఆ అహ అహ
లైఫంటే ఇట్టా ఉండాల పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: F3 (2022)
సంగీతం: దేవి శ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం: కాసర్ల శ్యామ్
గానం: రాహుల్ సిప్లిగంజ్, గీతామాధురి

అధ్యచ్చా..!
లైఫంటే మినిమం ఇట్టా ఉండాల

హాత్ మే పైసా… మూతి మే సీసా
పోరితో సల్సా… రాతిరంతా జల్సా

ఆయిరే పూజ… ముళ్ళు లేని రోజా
తియ్యి దర్వాజా… పార్టీ మే లేజా
డోరు ఖోల్ కే… కార్లో బైట్ కే
గేరు డాల్ కే… తీస్కపోతా నిన్ను హెవెన్ కే
ఆస్మాన్ మీదికే… తాడు ఫేక్ కే
మబ్బు తోడ్ కే… మూన్ తేరా బొట్టు బిళ్ళకే

అధ్యచ్చా..!
లైఫంటే మినిమం ఇట్టా ఉండాల
(చెంతలో… చెంతలో)

పిట్ట గోడ మీద పెట్టే
పిచ్చాపాటి ముచ్చట్లే
చైనా వాల్ మీద
చిన్న వైనే వేస్తూ చెప్పుకుందాం

అయ్యంగారి కొట్టు లోన
కొట్టే చాయే పక్కనెట్టి
ఈఫిల్ టవర్ మీద ఐసు టీ కొట్టేద్దాం

హే, తాజ్ మహల్ కే
రంగుల డాల్ కె
వాలెంటైన్ రోజుకే
గిఫ్టులిస్తా నా రాణికే

ఈజిప్ట్ లేజాకె
పిరమిడ్స్ మీదికే
జారుడు బండలే
జారిపిస్త నా బేబీకే

అధ్యచ్చా..!
లైఫంటే మినిమం ఇట్టా ఉండాల
అధ్యక్షా..!
లైఫంటే మినిమం ఇట్టా ఉండాల

వరల్డ్ లోన ఉన్న మొత్తం
గోల్డునంత తెప్పించి
స్విమ్మింగ్ పూల్ కట్టి
మామ అటు ఇటు ఈదేద్దాం

హే, స్విట్జర్లాండ్ లోని మంచుని
షిప్ లో వేసి రప్పించి
రాజస్థాన్ ఎడారిలో నింపి
స్కేటింగ్ చేసేద్దాం

హే, షార్జాహ్ గ్రౌండ్ మే
డే అండ్ నైట్ మ్యాచ్ మే
డైమండ్ రాళ్లతో
గోళీలాడుదాం ఎంచక్కా

లండన్ బ్రిడ్జికే
కళ్ళు కుండల్ బాంద్ కె
బోనాల్ పండుగకే
జాతర చేద్దాం జజ్జనక

అధ్యక్షా..!
లైఫంటే మినిమం ఇట్టా ఉండాల
అధ్యచ్చా..!
లైఫంటే మినిమం ఇట్టా ఉండాల

అధ్యచ్చా..!
లైఫ్ ఫ ఫ ఫట్ అంటే
మినిమ్ మిన్ మిన్ మిన్ ఇట్టా ఉండాల

Palli Balakrishna Friday, April 22, 2022
Ashoka Vanamlo Arjuna Kalyanam (2022)
చిత్రం: అశోక వనంలో అర్జున కళ్యాణం (2022)
సంగీతం: జయ్ క్రిష్
నటీనటులు: విశ్వక్ సేన్ , రుక్సర్ ధిల్లాన్ 
దర్శకత్వం: విద్యాసాగర్ చింతా
నిర్మాతలు: బాపినీడు, బి, సుదీర్ ఈదర 
విడుదల తేది: 2022Songs List:ఓ ఆడపిల్లా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అశోక వనంలో అర్జున కళ్యాణం (2022)
సంగీతం: జయ్ క్రిష్
సాహిత్యం: అనంత శ్రీరాం 
గానం: రామ్ మిరియాల

మాటరాని మాయవా
మాయజేయు మాటవా
మాటులోని మల్లెవా
మల్లెమాటు ముల్లువా

వయ్యారివా కయ్యారివా
సింగారివా సింగానివా
రాయంచవా రాకాసివా
లే మంచులో లావా నీవా

ఓ ఆడపిల్లా నువ్వర్థం గావా
నా జీవితంతో ఆటాడుతావా
ఓ ఆడపిల్లా నువ్వర్థం కావా
నా జీవితంతో ఆటాడుతావా

బుజ్జి బుజ్జి బుగ్గల్లోన ఎరుపుని
కనుల పులిమావా..?
చిట్టి చిట్టీ చెక్కిళ్ళలో నునుపుని
నుదుటికియలేవా

ఓ ఆడపిల్లా నువ్వర్థం కావా
నా జీవితంతో ఆటాడుతావా
ఆ ఆఆ ఆఆ ఆ

పది మంది చూస్తు ఉంటే
అడ్డడ్డే అమాయకంగా
ఒక్కరైనా లేకపోతే
అయ్యయ్యో మరో రకంగా
ఉంటూ నా ఎదనే తింటూ
ఈ కధనే సందేహంలో పడదోయకే
ఏంటో నీ ఇబ్బంది
చెప్పెయ్ ఏమౌతుంది
ఎట్టా అట్టా వెళ్ళిపోకే

తిక్కో టెక్కో… చిక్కో చుక్కో
అసలేదో ఒలిచి చెబుతావా
పట్టో బెట్టో… గుట్టో కట్టో
నిజమేదో చెవిన పడనీయ్ వా

ఓ ఆడపిల్లా నువ్వర్థం కావా
నీతోటి స్నేహం సచ్చేటి సావా

బతిమాలడానికైనా
ఇదిగో తయారుగున్నా
బదులియ్యి నేటికైనా
బతికియ్ ఏదో విధాన

తాకే ఆ తెరపై దూకే ఓ మెరుపై
నాకై నవ్వే విసిరావే
తీరా నీ ముందుంటే
తీరేలా పొమ్మంటూ
తీరం దాచి తిరిగావే

తప్పో ఒప్పో… గొప్పో ముప్పో
తెలుపక, లొసుగులెడతావా..?
మంచో చెడ్డో… కచ్చో పిచ్చో
తెలియక, నసిగి నడిచేవా..?

ఓ ఆడపిల్లా నువ్వర్థం కావా
సంద్రాలనైన ముంచేటి నావా..!!

ఓరోరి సిన్నవాడ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అశోక వనంలో అర్జున కళ్యాణం (2022)
సంగీతం: జయ్ క్రిష్
సాహిత్యం: సేనాపతి భరద్వాజ్ పాత్రుడు 
గానం: అనన్య భట్, గౌతమ్ భరద్వాజ్

ఓరోరి సిన్నవాడ సిన్నవాడ
గగ్గోలు పడకోయ్ పిల్లగాడా
ఇంచి గించి సోచాయించి
లాభం లేదురా

ఓరోరి సిన్నవాడ సిన్నవాడా
అబ్బబ్బా ఇననంటావేరా
ఆటా పాటా ఆటు పోటు
అంతా మాయరా

రా రా రాకుమారా శానా సూసానేరా
నీ కధ రాసే పని నాది
ఏందా తొత్తరా

ఓరోరి సిన్నవాడ సిన్నవాడ
గగ్గోలు పడకోయ్ పిల్లగాడా
ఇంచి గించి సోచాయించి
లాభం లేదురా

ఓరోరి సిన్నవాడ సిన్నవాడా
అబ్బబ్బా ఇననంటావేరా
ఆటా పాటా ఆటు పోటు
అంతా మాయరా

తలపులు మోసే కలవరమా
మనసుని మోసే కల నిజమా
వదలకు నన్నే ఆశవాదమా

ఆశ లేదు దోశ లేదు
ఏందిరా నీ సోది
బుర్ర దాకా పోనే పోదా
సెవిలో ఊదేది

చుప్ చాప్ గుంటూ సూస్తా ఉంటె
పోయేది ఏముంది
సరిసరి విషయమే
కురసగా చెప్పేసెయ్ ఓ సారి
అడుగులే తడబడే బతుకులో
భద్రం సంచారీ

రా రా రాకుమారా శానా సూసానేరా
నీ కధ రాసే పని నాది
ఏందా తొత్తరా

ఓరోరి సిన్నవాడ సిన్నవాడ
గగ్గోలు పడకోయ్ పిల్లగాడా
ఇంచి గించి సోచాయించి
లాభం లేదురా
రంగు రంగు రాంచిలకా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అశోక వనంలో అర్జున కళ్యాణం (2022)
సంగీతం: జయ్ క్రిష్
సాహిత్యం: విజయ్ కుమార్ బల్లా, రవికిరణ్ కోలా
గానం: రవికిరణ్ కోలా

హ్మ్ ఉరికే నా సిలకా
నీ సక్కనైన పాట మెలిక

ఆ, గట్టుదాటి పుట్టాదాటి
ఏడేడు ఏర్లు దాటి

గట్టుదాటి పుట్టాదాటి
ఏడేడు ఏర్లు దాటి
కొండా దాటి… కోనా దాటి
కోసుకోస్లు దార్లు దాటి
సీమాసింతా నీడాకోచ్చానే


రంగు రంగు రాంచిలకా
సింగారాలా సోకులు చూసానే
రంగు రంగు రాంసిలకా
సింగారాలా సోకులు చూసానే

కళ్ళల్లోనా
కళ్ళల్లోనా వడ్డ అందం
గుండెల్లోనా సేరేలోగా
కళ్ళల్లోనా వడ్డ అందం
గుండెల్లోనా సేరేలోగా
రెక్కాలిప్పుకుని ఎగిరిపోయామే

రంగు రంగు రాంచిలకా
మనసునిరిచి మాయమయ్యావే
రంగు రంగు రాంసిలకా
మనసూనిరిసీ మాయమయ్యావే

తందర నానయ్యో… తందర నానయ్యో
పందిరి సందట్లో… అల్లరి ఏందయ్యో
తందర నానయ్యో… సుందరి ఏదయ్యో
గుండెల దాచావా బైటికి తీవయ్యో

తియ తియ్యని… తియ తియ్యని
తియ తియ్యని తేనెలూరు
లేతకెంపు పెదిమలు
వాలుకనులనెక్కుపెట్టి సంపేసిన సూపులు

సానబెట్టి సూపినావే
నీ ఒంపు సొంపులు
సానబెట్టి సూపినావే
నీ ఒంపు సొంపులు
ఆకాశమెత్తు ఆశ పుట్టించి
రంగు రంగు రాంచిలకా
పాతాళంలో పాతిపెట్టావే
రంగు రంగు రాంసిలకా
పాతాళంలో పాతిపెట్టావే

నువులేక నే లేనని రాసావే రాతలు
బతుకంతా నాతోనే ఉంటానని కూతలు
కల్లబొల్లి మాటలతో కొసావే కోతలు
కల్లబొల్లి మాటలతో కొసావే కోతలు

మార్సు మీద మేడ సూపెట్టి
రంగు రంగు రాంచిలకా
మోహం మీద మట్టి కొట్టావే
రంగు రంగు రంగు రంగు
రంగు రంగురాంసిలకా
నా మోహం మీద మట్టి కొట్టావే
రంగు రంగురాంసిలకా
నా మోహం మీద మట్టి కొట్టావే, హేయ్య్
ఈ వేడుకా నీలో మనసా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అశోక వనంలో అర్జున కళ్యాణం (2022)
సంగీతం: జయ్ క్రిష్
సాహిత్యం: రెహ్మాన్
గానం: హరిప్రియ, జయ క్రిష్

ఊగే ఊయలూగే
ఊహలేవో రాగమాలాయే
చూసే కళ్ళలోని మౌనమే
ఓ గానమాయే

ఊగే ఊయలూగే
ఊహలేవో రాగమాలాయే
చూసే కళ్ళలోని మౌనమే
ఓ గానమాయే

ఈ వేడుకా నీలో మనసా
తేలేదెలా నీ వరసా

ఈ మాయేమిటో తరిమే హాయేమిటో
నాతో నేనిలా జరిపే పోరేమిటో
ఈ జోరేమిటో అసలీతీరేమిటో
నే నీకేమిటో తెలిపే దారేమిటో

నే నీచెంతే ఉన్నా ఎంతో దూరాన ఉన్నా
కంచె తెంచలేని తెగువే కరువై
ఇన్ని చూస్తూ ఉన్నా నను నే ఆపేస్తూ ఉన్నా
గీతే దాటలేని బిడియం బరువై

ఈ వేడుకా నీలో మనసా
తేలేదెలా నీ వరసా

ఎన్నో రంగులే పెను సందేహాలుగా
నా చుట్టూ ఇలా నిలిచేలా
అన్నీరేఖలే ఇంకా రూపం లేదుగా
కాలం గీసిన చిత్రాలే

Palli Balakrishna Thursday, April 21, 2022
Acharya (2022)చిత్రం: ఆచార్య (2022)
సంగీతం: మణిశర్మ
నటీనటులు: చిరంజీవి, రామ్ చరణ్, కాజల్ అగర్వాల్, పూజా హెగ్డే
దర్శకత్వం: కొరటాల శివ
నిర్మాత: రామ్ చరణ్
విడుదల తేది: 14.02.2022Songs List:లాహే లాహే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఆచార్య (2022)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం: హరిత నారాయణ్, సాహితి చాగంటి

లాహే లాహేలాహేలాహే లాహే లాహేలాహేలాహే
లాహే లాహే లాహే లాహే లాహే లాహే లాహేలే

కొండలరాజు బంగరు కొండ
కొండా జాతికి అండా దండా
మద్దే రాతిరి లేచి మంగళ గౌరీ మల్లెలు కోసిందే
ఆటిని మాలలు కడతా
మంచు కొండల సామిని తలసిందే

లాహే లాహేలాహేలాహే లాహే లాహేలాహేలాహే
లాహే లాహే లాహే లాహే లాహే లాహే లాహేలే

మెళ్ళో మెలికల నాగుల దండ
వలపుల వేడికి ఎగిరిపడంగా
ఒంటి యిబూది జలజల రాలిపడంగా
సాంబడు కదిలిండే
అమ్మ పిలుపుకు సామి
అత్తరు సెగలై విలవిల నలిగిండే

లాహే లాహేలాహేలాహే లాహే లాహేలాహేలాహే
లాహే లాహే లాహే లాహే లాహే లాహే లాహేలే

నాదర్దిన్న దినదిన నాననా
నాదర్దిన్న దినదిన నాననా

కొరకొర కొరువులు మండే కళ్ళు
జడలిరబోసిన సింపిరి కురులు
ఎర్రటి కోపాలెగసిన కుంకంబొట్టు వెన్నెల కాసిందే
పెనిమిటి రాకను తెలిసి సీమాతంగి సిగ్గులు పూసిందే

ఉబలాటంగా ముందటి కురికి 
అయ్యవతారం చూసిన కల్కి
ఎందా శంఖం సూళం భైరాగేసం ఏందని సణిగిందే
ఇంపుగ ఈ పూటైనా రాలేవా అని సనువుగ కసిరిందే

లాహే లాహేలాహేలాహే లాహే లాహేలాహేలాహే
లాహే లాహే లాహే లాహే లాహే లాహే లాహేలే

లోకాలేలే ఎంతోడైన లోకువమడిసే సొంతింట్లోన
అమ్మోరు గడ్డంపట్టి బతిమాలినవి అడ్డాల నామాలు
ఆలుమగల నడుమన అడ్డంరావులే ఇట్టాంటి నియమాలు

ఒకటో జామున కలిగిన విరహం
రెండో జాముకి ముదిరిన విరసం
సర్దుకుపోయే సరసం కుదిరే వేళకు మూడో జామాయే
ఒద్దిక పెరిగే నాలుగో జాముకి
గుళో గంటలు మొదలాయే

లాహే లాహేలాహేలాహే లాహే లాహేలాహేలాహే
లాహే లాహే లాహే లాహే లాహే లాహే లాహేలే
లాహే లాహేలాహేలాహే లాహే లాహేలాహేలాహే
లాహే లాహే లాహే లాహే లాహే లాహే లాహేలే

ప్రతి ఒక రోజిది జరిగే ఘట్టం
ఎడమొకమయ్యి ఏకం అవటం
అనాది అలవాటీళ్ళకి అలకలలోనే కిలకిలమనుకోటం
స్వయాన చెబుతున్నారు అనుబంధాలు
కడతేరే పాఠంనీలాంబరీ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఆచార్య (2022)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: అనంత శ్రీరాం
గానం: అనురాగ్ కులకర్ణి , రమ్య బెహ్రా

నీలాంబరీ నీలాంబరీ
వేరెవ్వరే నీలా మరి
అయ్యోరింటి సుందరి
వయ్యారాల వల్లరి
నీలాంబరీ (నీలాంబరీ)

వందే చంద్ర సోదరి
వస్తున్నాను నీ దరి
నీలాంబరీ నీలాంబరీ

మంత్రాలేంటోయ్ ఓ పూజారి
కాలం పోదా చేజారి
తంత్రాలేవి రావే నారి
నేనేం చెయ్ నే నన్నారి
నువ్వే చూపాలేమో చిలిపి వలపు నగరి

నీలాంబరీ నీలాంబరీ
వేరెవ్వరే నీలా మరి
నీలాంబరీ నీలాంబరీ
నీ అందమే నీ అల్లరి

విడిచా ఇపుడే ప్రహరీ… నిన్నే కోరి
గాలాలేయకోయ్… మాటలా జాలరి
ఒళ్ళో వాలదా నాలో సిరి టెన్ టు ఫైవ్
నీతో సాగితే మాటలే ఆవిరి
అయినా వేసినా పాటతో పందిరి
అడుగేస్తే చేస్తా నీకే నౌకరి

నీలాంబరీ నీలాంబరీ
వేరెవ్వరే నీలా మరి
నీలాంబరీ నీలాంబరీ
నీ అందమే నీ అల్లరి

ధీం తోం తోం పా సరిగమప ని
ధీం తోం తోం రీ మగరిస
ధీం తోం తోం పా సరిగమప ని
ధీం తోం తోం రీ మగరిస

మెరిశా వలచే కలలో ఆరితేరి
ఇంకా నేర్చుకో చాలదోయ్ నీ గురి
నేనే ఆపినా వీడకోయ్ ఈ బరి
విడనే వీడనే… నువ్వు నా ఊపిరి
సాక్ష్యం ఉన్నదీ జీవధార ఝరి
ప్రతిజన్మ నీకే రాశా ఛోకిరి

నీలాంబరీ నీలాంబరీ
వేరెవ్వరే నీలా మరి
నీలాంబరీ నీలాంబరీ
నీ అందమే నీ అల్లరిశాన కష్టం పాట సాహిత్యం

 

చిత్రం: ఆచార్య (2022)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: భాస్కర భట్ల 
గానం: రేవంత్, గీత మాధురి

కల్లోలం కల్లోలం ఊరువాడా కల్లోలం
నేనొస్తే అల్లకల్లోలం
కల్లోలం కల్లోలం కిందా మీద కల్లోలం
నా అందం అల్లకల్లోలం

నా జడ గంటలూ ఊగే కొద్ది
ఓ అరగంటలో పెరిగే రద్దీ
ధగధగలా వయ్యారాన్ని
దాచి పెట్టేదెట్టాగా

శాన కష్టం సాన కష్టం
సాన కష్టం వచ్చిందే మందాకిని
చూసే వాళ్ళ కళ్ళు కాకులెత్తుకుపోని
సాన కష్టం వచ్చిందే మందాకిని
నీ నడుం మడతలోన జనం నలిగేపోనీ

నా కొలతే చూడాలని
ప్రతోడు టైలర్లా అయిపోతాడే
ఓ నిజంగా భలే బాగున్నాదే
నీ మూలంగా ఒక పని దొరికిందే

ఏడేడో నిమరొచ్చని
కుర్రాళ్ళే ఆర్ఎంపిలు అవుతున్నారే
హే ఇదేదో కొంచెం తేడాగుందే
నీ అబద్ధం కూడా అందంగుందే
ఇల్లు దాటితే ఇబ్బందే... ఒంపు సొంపుల్తో

శాన కష్టం, పాపం... సాన కష్టం
సాన కష్టం వచ్చిందే మందాకిని
అంటించకే అందాల అగరొత్తిని
సాన కష్టం వచ్చిందే మందాకిని
నానమ్మతో తీయించేయ్ నర దిష్టిని

ఓ యే ఓ యే ఎంగిలంది అమ్మాయో
ఓ యే ఓ యే ఎంగిలంది అమ్మాయో

హే, నా పైట పిన్నీసుని
అదేంటో విలన్లా చూస్తుంటారే
ఏ లెవెల్లో ఫోజెడుతున్నావే
మా చెవుల్లో పూలెడుతున్నావే

డాబాలే ఎక్కేస్తారే
పెరట్లో మా యమ్మే నలుగెడుతుంటే
నీ కహాని మాకెందుకు చెప్పు
మేం వింటున్నాం అని కొట్టకే డప్పు
గంప గుత్తగా సోకుల్తో ఎట్టా వేగాలో

శాన కష్టం, అరెరే... సాన కష్టం
సాన కష్టం వచ్చిందే మందాకిని
పంచాయితీలెట్టొద్ధే వద్దొద్దనీ
సాన కష్టం వచ్చిందే మందాకిని
అచ్చు బొమ్మాటాడించు యావత్తునిభలే భలే బంజారా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఆచార్య (2022)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి 
గానం: శంకర్ మహదేవన్, రాహుల్ సిప్లిగంజ్

హే సింబా రింబా సింబా రింబా 
చిరత పులుల చిందాట
హే సింబా రింబా సింబా రింబా 
సరదా బురద సయ్యాట

చీమలు దూరని చిట్టడవికి
చిరు నవ్వొచ్చింది
నిప్పు కాక రేగింది
డప్పు మోత మోగింది

కాకులు దూరని కారడవిలో
పండగ పుట్టింది
గాలి గంతులాడింది
నేల వంతపాడింది

సీకటంతా సిల్లుపడి
యెన్నెలయ్యిందియాల
అందినంత దండుకుందాం
పద దలో చెయ్యారా

భలే భలే బంజారా మజా మనదేర
రేయి కచ్చేరీలో రెచ్చి పోదాం రా (2)

చీమలు దూరని చిట్టడవికి
చిరు నవ్వొచ్చింది
నిప్పు కాక రేగింది
డప్పు మోత మోగింది

హే కొక్కొరోకో కోడె కూత
ఈ పక్క రావద్దే
అయితలెక్క ఆడేపాడే
మాలెక్క నాపొద్దే

తద్దిన దిన సుక్కల దాక లెగిసి ఆడాల
అద్దిర బన్నా ఆకాశ కప్పు అదిరి పడాల

అరిచేయి గీతకు చిక్కింది
భూగోళమ్మీయాల
పిల్లోల్ల మల్లే దాన్నట్టా
బొంగర మెయ్యాలా

భలే భలే బంజారా మజా మనదేర
రేయి కచ్చేరీలో రెచ్చి పోదాంరా (2)

నేస్తమేగా చుట్టూ ఉన్న 
చెట్టైన పిట్టైనా
దోస్తులేగా రాస్తాలోని
గుట్టహా మిట్టైన

అమ్మకుమల్లే నిన్నూ నన్ను
సాకింది ఈ వనము
ఆ తల్లీ బిడ్డల సల్లంగ జూసే
ఆయుధమే మనము

గుండెకు దగ్గరి ప్రాణాలు
ఈ గూడెం జనాలు
ఈల్ల కష్టం సుఖం
రెండిటికీ మనమే అయినోళ్లు

భలే భలే బంజారా మజా మనదేర
రేయి కచ్చేరీలో రెచ్చి పోదాం రా (2)

Palli Balakrishna Monday, April 18, 2022
Aggi Raju (1985)
చిత్రం: అగ్గిరాజు (1985)
సంగీతం: చెళ్ళపిళ్ళ సత్యం 
సాహిత్యం: మైలవరపు గోపి, వంగపండు ప్రసాద రావు 
గానం: యస్.పి. బాలు, కె.జె.ఏసుదాస్, పి. సుశీల, యస్.జానకి 
నటీనటులు: కృష్ణంరాజు, జయసుధ , రాజ్యలక్ష్మి, రాజేష్ , బాలాజీ 
దర్శకత్వం: బి.భాస్కర రావు 
నిర్మాత: కె.జె.సారధి 
విడుదల తేది: 29.05.1985Songs List:అమ్మా లేదు మనకు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అగ్గిరాజు (1985)
సంగీతం: చెళ్ళపిళ్ళ సత్యం 
సాహిత్యం: మైలవరపు గోపి 
గానం: పి. సుశీల

అమ్మా లేదు మనకుచిన్నారి పాపలా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అగ్గిరాజు (1985)
సంగీతం: చెళ్ళపిళ్ళ సత్యం 
సాహిత్యం: మైలవరపు గోపి 
గానం: పి. సుశీల, యస్.పి. బాలు 

చిన్నారి పాపలా కూ అంటే కుహు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అగ్గిరాజు (1985)
సంగీతం: చెళ్ళపిళ్ళ సత్యం 
సాహిత్యం: మైలవరపు గోపి 
గానం: పి. సుశీల, యస్.పి. బాలు 

కూ అంటే కుహు

విన్నానొక మాట పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అగ్గిరాజు (1985)
సంగీతం: చెళ్ళపిళ్ళ సత్యం 
సాహిత్యం: మైలవరపు గోపి 
గానం: కె.జె.ఏసుదాస్, పి. సుశీల

విన్నానొక మాటఎంతలోడా కూలి జీతగాడా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అగ్గిరాజు (1985)
సంగీతం: చెళ్ళపిళ్ళ సత్యం 
సాహిత్యం: వంగపండు ప్రసాద రావు 
గానం: యస్.పి. బాలు 

ఎంతలోడా కూలి జీతగాడా శివ శివ హర హర పాట సాహిత్యం

 

చిత్రం: అగ్గిరాజు (1985)
సంగీతం: చెళ్ళపిళ్ళ సత్యం 
సాహిత్యం: మైలవరపు గోపి 
గానం: యస్. జానకి 

అమ్మో అమ్మో యమ్మో యమ్మో 
శివ శివ హర హరPalli Balakrishna
Bullet (1985)
చిత్రం: బుల్లెట్ (1985)
సంగీతం: కె.వి.మహదేవన్ 
సాహిత్యం: వేటూరి (All)
గానం: యస్.పి. బాలు, వాణీ జయరాం, యస్.పి. శైలజ 
నటీనటులు: కృష్ణంరాజు, సుహాసిని
దర్శకత్వం: బాపు 
నిర్మాత: ముళ్ళపూడి వెంకట రమణ
విడుదల తేది: 29.05.1985Songs List:మా తెలుగు తల్లికి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: బుల్లెట్ (1985)
సంగీతం: యస్. బి. దినకర్ రావు & కె.వి.మహదేవన్ 
సాహిత్యం: శంకరంబడి సుందరాచార్యులు
గానం: యస్.పి. బాలు 

మా తెలుగు తల్లికినీ చెంపే చాక్లెట్టూ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: బుల్లెట్ (1985)
సంగీతం: కె.వి.మహదేవన్ 
సాహిత్యం: వేటూరి 
గానం: యస్.పి. బాలు, వాణీ జయరాం

నీ చెంపే చాక్లెట్టూ నల్లాని వారే కోయిలారో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: బుల్లెట్ (1985)
సంగీతం: కె.వి.మహదేవన్ 
సాహిత్యం: వేటూరి 
గానం: వాణీ జయరాం, యస్.పి. శైలజ 

నల్లాని వారే కోయిలారో 
నవ్వుతూ ఉందురే కోయిలారో 
నడువు మీద పుట్టు మచ్చ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: బుల్లెట్ (1985)
సంగీతం: కె.వి.మహదేవన్ 
సాహిత్యం: వేటూరి 
గానం: యస్.పి. బాలు, వాణీ జయరాం 

నడువు మీద పుట్టు మచ్చ 
తడమ బోతే గుట్టు రచ్చ 
బుల్లెట్ బుల్లెట్ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: బుల్లెట్ (1985)
సంగీతం: కె.వి.మహదేవన్ 
సాహిత్యం: వేటూరి 
గానం: యస్.పి. బాలు 

బుల్లెట్ బుల్లెట్ 
రాధ కృష్ణుడుకి ఏమిస్తుందో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: బుల్లెట్ (1985)
సంగీతం: కె.వి.మహదేవన్ 
సాహిత్యం: వేటూరి 
గానం: యస్.పి. బాలు, యస్.పి. శైలజ 

రాధ కృష్ణుడుకి ఏమిస్తుందో ఇస్తావా మరీ 

Palli Balakrishna
Sardar (1984)
చిత్రం: సర్దార్ (1984)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: వేటూరి (All)
నటీనటులు: కృష్ణం రాజు, జయప్రధ, శారద, కవితా 
దర్శకత్వం: నందం హరిశ్చంద్ర రావు 
నిర్మాత: కె.సి.శేఖర్ బాబు 
విడుదల తేది: 07.01.1984Songs List:చిలిపి చైత్ర మాసము పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సర్దార్ (1984)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: వేటూరి 
గానం: పి. సుశీల, యస్.పి. బాలు 

చిలిపి చైత్ర మాసమా నీకు నా సలాంపోరా పోరా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సర్దార్ (1984)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: వేటూరి 
గానం: పి. సుశీల, యస్.పి. బాలు 

పోరా పోరా సూరీడా పోకిరి కళ్ళ సూరీడామనసొక పాడని పాట పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సర్దార్ (1984)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: వేటూరి 
గానం: పి. సుశీల, యస్.పి. బాలు 

మనసొక పాడని పాట అది చెప్పదు చెలిమికి 
పంచాంగం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సర్దార్ (1984)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: వేటూరి 
గానం: పి. సుశీల

పంచాంగం చూడొద్దురోయి ఇయ్యాల

Palli Balakrishna
Bandhi (1985)
చిత్రం: బందీ (1985)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి 
నటీనటులు: కృష్ణం రాజు, విజయశాంతి, రాధ
దర్శకత్వం: కోడి రామకృష్ణ 
నిర్మాత: నాచు శేషగిరిరావు 
విడుదల తేది: 1985Songs List:ముచ్చట చెబుతా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: బందీ (1985)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: వేటూరి 
గానం: పి. సుశీల, యస్.పి. బాలు

ముచ్చట చెబుతా 
టెండరు టెండరు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: బందీ (1985)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: వేటూరి 
గానం: యస్. జానకి 

టెండరు టెండరు మల్లె మొగ్గ బాగుంది పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: బందీ (1985)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: వేటూరి 
గానం: యస్.పి. బాలు, పి. సుశీల 

మల్లె మొగ్గ బాగుంది 
మనిషికి మమతకు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: బందీ (1985)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: ఆచార్య ఆత్రేయ 
గానం: యస్.పి. బాలు, పి. సుశీల 

మనిషికి మమతకు దండి గలవారు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: బందీ (1985)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: ఆచార్య ఆత్రేయ 
గానం: యస్.పి. బాలు, యస్.పి.శైలజ 

దండి గలవారు 

Palli Balakrishna
Jaggu (1982)
చిత్రం: జగ్గు (1982)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి
నటీనటులు: కృష్ణంరాజు, జయసుధ
దర్శకత్వం: పి.చంద్రశేఖర్ రెడ్డి 
నిర్మాత: కె.సి.శేఖర్ బాబు 
విడుదల తేది: 26.05.1982Songs List:లప్పం టప్పం పిల్లది పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: జగ్గు (1982)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి. బాలు, పి. సుశీల 

లప్పం టప్పం పిల్లదికొండపక్క యేరుంది పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: జగ్గు (1982)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి. బాలు, పి. సుశీల 

కొండపక్క యేరుంది 
సీమ సరుకు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: జగ్గు (1982)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి. బాలు, పి. సుశీల 

సీమ సరుకు 
ఉత్తరాన ఊరవతల పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: జగ్గు (1982)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి. బాలు, పి. సుశీల 

ఉత్తరాన ఊరవతల ఓ మావయ్యో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: జగ్గు (1982)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి. బాలు, పి. సుశీల 

ఓ మావయ్యో 

Palli Balakrishna
Marana Homam (1987)
చిత్రం: మారణ హోమం (1987)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి
నటీనటులు: కృష్ణంరాజు, రాధిక, కుష్బు , కళ్యాణ చక్రవర్తి
దర్శకత్వం: ఎ.కోదండరామిరెడ్డి
నిర్మాత: బత్తిని సత్యన్నారాయణరావు 
విడుదల తేది: 09.10.1987Songs List:ఆద మత్తుగా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మారణ హోమం (1987)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి
సాహిత్యం: జొన్నవిత్తుల రామలింగేశ్వరరావు 
గానం: యస్.పి. బాలు, యస్. జానకి 

ఆద మత్తుగాబత్తాయి లోడెత్తి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మారణ హోమం (1987)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి
సాహిత్యం: వెన్నెలకంటి 
గానం: యస్.పి. బాలు, యస్. జానకి 

బత్తాయి లోడెత్తి చిట్టి చిట్టి బ్యాంగ్ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మారణ హోమం (1987)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి
సాహిత్యం: వేటూరి సుందరరామ మూర్తి 
గానం: యస్.పి. బాలు, పి. సుశీల 

చిట్టి చిట్టి బ్యాంగ్ 

లారిలప్ప లారిలప్ప పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మారణ హోమం (1987)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి
సాహిత్యం: వేటూరి సుందరరామ మూర్తి 
గానం: యస్.పి. బాలు, పి. సుశీల 

లారిలప్ప లారిలప్ప 

Palli Balakrishna
Ukku Manishi (1986)
చిత్రం: ఉక్కు మనిషి (1986)
సంగీతం: శంకర్ - గణేష్
సాహిత్యం: ఆరుద్ర, మైలవరపు గోపి
నటీనటులు: కృష్ణం రాజు, రాధిక, కె. ఆర్. విజయ, శరత్ కుమార్
దర్శకత్వం: రాజ్ భారత్
నిర్మాత: పి. నారాయణ రావు
విడుదల తేది: 16.01.1986Songs List:ఏం చెప్పను పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఉక్కు మనిషి (1986)
సంగీతం: శంకర్ - గణేష్
సాహిత్యం: మైలవరపు గోపి
గానం: పి. సుశీల, యస్.పి. బాలు 

ఏం చెప్పనుఏ కలలో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఉక్కు మనిషి (1986)
సంగీతం: శంకర్ - గణేష్
సాహిత్యం: మైలవరపు గోపి
గానం: యస్.పి. శైలజ 

ఏ కలలో 
తాయారమ్మ పట్నం వెళితే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఉక్కు మనిషి (1986)
సంగీతం: శంకర్ - గణేష్
సాహిత్యం: మైలవరపు గోపి
గానం: యస్.పి. బాలు, జి. ఆనంద్, రమేష్ , యస్.పి. శైలజ 

తాయారమ్మ పట్నం వెళితే 
# పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఉక్కు మనిషి (1986)
సంగీతం: శంకర్ - గణేష్
సాహిత్యం: ఆరుద్ర 
గానం: యస్.పి. శైలజ 

నేనే సిల్క్ 

Palli Balakrishna
Mangalya Balam (1985)
చిత్రం: మాంగల్య బలం (1985)
సంగీతం: కె. చక్రవర్తి
సాహిత్యం: వేటూరి (All)
నటీనటులు: శోభన్ బాబు, జయసుధ, రాధిక
దర్శకత్వం: బోయిన సుబ్బారావు
నిర్మాత: డి.రామానాయుడు
విడుదల తేది: 05.04.1985Songs List:నందనవనిలో గోపాలుడే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మాంగళ్య బలం (1985)
సంగీతం: కె. చక్రవర్తి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: పి. సుశీల, యస్.పి. బాలు

నందనవనిలో గోపాలుడే చీకటి కాని చీకటిలో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మాంగళ్య బలం (1985)
సంగీతం: కె. చక్రవర్తి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: పి. సుశీల, యస్.పి. బాలు

చీకటి కాని చీకటిలో సంధ్యారాగం పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మాంగళ్య బలం (1985)
సంగీతం: కె. చక్రవర్తి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: పి. సుశీల, యస్.పి. బాలు

సంధ్యారాగం 
శంభో హర హర పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మాంగళ్య బలం (1985)
సంగీతం: కె. చక్రవర్తి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: పి. సుశీల, యస్.పి. బాలు

శంభో హర హర 
నీలాకాశంలో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మాంగళ్య బలం (1985)
సంగీతం: కె. చక్రవర్తి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: పి. సుశీల, యస్.పి. బాలు

నీలాకాశంలో 

Palli Balakrishna

Most Recent

Default