Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Kumari 21F (2015)చిత్రం: కుమారి 21 F (2015)
సంగీతం: దేవి శ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం: కృష్ణ కాంత్
గానం: సాగర్
నటీనటులు: రాజ్ తరుణ్, హేబా పటేల్
దర్శకత్వం: పల్నాటి సూర్య ప్రతాప్
నిర్మాతలు: సుకుమార్ , విజయ్ బండ్రెడ్డి, థామస్ రెడ్డి
విడుదల తేది: 20.11.2015

న న న నాన నా నా
న న న నాన నా నా
నీతొ తిరిగిన అడుగె యు టర్న్ తీసుకుందె
నా ఈ సింగల్ స్టేటస్ సడ్డెన్ గ నువ్విచ్చిందే
ఓహొ... ఓహొ...
నీ ప్లేస్ ఏ రీప్లేస్ అయ్యిందె
ఒహొ... ఓహొ...
కొత్త గర్ల్ ఫ్రెండ్ వచ్చేసిందే

Baby I Know You Gonna Miss Me

Miss Me (7)

Baby I Know You Gonna Miss Me  (4)

నీ పాత కిస్సుల్లొ ఫ్లేవర్ కన్న
ఈ కొత్త కిస్సేదో టేస్టిగుందే
నీ పాత హగ్గుల్లొ వేడి కన్న
ఈ కొత్త టచ్ ఎదొ స్వీటుగుందె
ఒహొ... ఒహొ...
ఈ ఫ్రీడం నువ్విచ్చిందే
ఒహొ... ఒహొ...
నా సెల్ఫీ తన DP అయ్యిందె

Baby I Know You Gonna Miss Me (4)

నువు లవ్ చెసిన హార్ట్ పైన
తానోచ్చి తాపిగ తల వాల్చిందె
నువు చేతులేసేటి షోల్డర్ పైన
తన పంటి తొ టాట్టూ వెసెసిందె అ అ
ఒహొ... ఒహొ...
నీ కల్లల్లొ జలసి ఉందె
ఒహొ.. ఒహొ...

నీ మిస్టేక్ ఏ ప్లస్ అయ్యిందె

Baby I Know You Gonna Miss Me

Miss Me (7)

Baby I Know You Gonna Miss Me (3)********   *********   ********


చిత్రం: కుమారి 21 F (2015)
సంగీతం: దేవి శ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం: అనంత్ శ్రీరామ్
గానం: యాజిన్ నజీర్

మేఘాలు లేకున్నా నా పైన ఈ వాన
రాగాలు తీసే నీ వల్లేనా
ఏ గాలి లేకున్నా నే తేలిపోతున్న
ఈ మాయలన్ని నీ వల్లేనా
వెళ్ళే దారిలో లెడే చంద్రుడే ఐనా వెన్నలే
అది నీ అల్లరేనా..
ఓ చెట్టు నీడనైన లేనే పైన పూల వాన
మేఘాలు లేకున్నా నా పైన ఈ వాన
రాగాలు తీసే నీ వల్లేనా
ఏ గాలి లేకున్నా నే తేలిపోతున్నా
ఈ మాయలన్నీ నీ వల్లేనా

కోపముంటే నేరుగా చూపకుండా ఇలా
రాతిరంతా నిద్దురే పాడుచేస్తే ఎలా
నేరముంటే సూటిగా చెప్పకుండా ఇలా
మేలుకున్న కలలతో వేస్తావుగా సంకెల
పూట పూట పోలమరుతుంటే అసలింత జాలి లేదా
నేను కాక మరి నేలమీద తలిచేటి పేరు లేదా
క్షణమైనా నిలబడనిస్తే నీకు ఊసుపోదా
మేఘాలు లేకున్నా నా పైన ఈ వాన
రాగాలు తీసే నీ వల్లేనా..ఆఅ..

మాటలోన లేదుగా ముద్దు చెప్పే నిజం
చూపులోన లేదుగా స్పర్శ చెప్పే నిజం
సైగలోన లేదుగా గిల్లిచేప్పే నిజం
నవ్వుకన్నా నాకిలా నీ పంటి గాటే నిజం
కిందమీద పడి రాసుకున్న పది కాగితాల కవిత
ఎంతదైన అది ఆనదంట ఒక కౌగిలింత ఎదుట
ఓ.. మన మద్య దారంకైన దారి ఎందుకంటా
మేఘాలు లేకున్నా నా పైన ఈ వాన
రాగాలు తీసే నీ వల్లేనా
ఏ గాలి లేకున్నా నే తేలిపోతున్న
ఈ మాయలన్నీ నీ వల్లేనా
ఓ.ఉ.ఓ..


********   *********   ********

చిత్రం: కుమారి 21 F (2015)
సంగీతం: దేవి శ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం: దేవి శ్రీ ప్రసాద్
గానం: దేవి శ్రీ ప్రసాద్, రనైనా రెడ్డి, రీటా

మ్యుసిక్ ఒక్
దిస్కొ ఒక్
మూవ్ ఇట్ ఒక్
స్లోల్య్ స్లోల్య్ (2క్ష్)

పార్టి పార్టి పార్టి
లెట్స్ టుగెదర్ పార్టి
క్యుటి క్యుటి క్యుటి
బేబి కమాన్ షేక్ యువర్ బూతి
నాటి నాటి
మేమంత చాల నాతి
కమాన్ బేబి
కమాన్ బేబి
లెట్స్ గెట్ డర్టి

బాంగ్ బాంగ్ బాంగ్ బాంగ్
బాంగ్ బాంగ్ బాంగ్ బాంగ్ బాంగ్కాక్
రారా బ్రదర్-ఉ సూపర్ వెదర్-ఉ
లెట్స్ రిలాక్ష్ అంద్ రోచ్క్
సింగ్ సొంగ్ పింగ్ పొంగ్
డింగ్ డింగ్ డింగ్ డొంగ్ డింగ్ డొంగ్
ఎం చెయాలొ చెసేధం
ఇంక అన్ని రైట్-అ నతింగ్ రోంగ్

మ్యుసిక్ ఒక్
దిస్కొ ఒక్
మూవ్ ఇట్ ఒక్
స్లోల్య్ స్లోల్య్ (2క్ష్)

సేం సేం బట్ డిఫరెంట్
నొ మనీ నొ హనీ
గుడ్ బొఇ గొస్ టూ హెవెన్
బాడ్ బొఇ గొస్ టూ బాంగ్కాక్
వాకింగ్ స్ట్రీట్ లొన మస్తి చెయలె
అరె రొక్కింగ్ చ్లుబ్ లొ
డంచె ఇర్రగదియ్యలె మారె

వొడ్క బొట్టిల్ మూత ఓపెన్ చెయ్యాలె ఇలా
ఫుల్ గ నిజం చెయ్యాలె
మిండ్ లొ ఉండె ప్రతి కల

బాంగ్ బాంగ్ బాంగ్ బాంగ్
బాంగ్ బాంగ్ బాంగ్ బాంగ్ బాంగ్కాక్
రారా బ్రదర్-ఉ సూపర్ వెదర్-ఉ
లెట్స్ రిలాక్ష్ అంద్ రోచ్క్

మస్సాజ్ ఒక్
సండ్విచ్ ఒక్
హ్యాప్పి ఒక్
స్లోల్య్ స్లోల్య్ (2క్ష్)

ప్రైవేట్ బూత్ లొన
మూన్ లైట్ నైట్ లొన
సే లొ సెంటర్ కెల్లి వాన్న హావ్ ఎ బాష్
తాఇలండ్ పాకిస్తాన్ ఒ పక్క
చైన కజకిస్తాన్ ఒ పక్క
సన్లైట్ వచ్చె వరకు
వాన్న హావ్ ఎ రొమాంటిక్ క్లాష్
బాంగ్ బాంగ్ బాంగ్ బాంగ్
బాంగ్ బాంగ్ బాంగ్ బాంగ్ బాంగ్కాక్
రారా బ్రదర్-ఉ సూపర్ వెదర్-ఉ
లెట్స్ రిలాక్ష్ అంద్ రోచ్క్

టూక్ టూక్ ఒక్
గొ గొ ఒక్
బూం బూం ఒక్
స్లోల్య్ స్లోల్య్ (2క్ష్)

సేం సేం బట్ డిఫరెంట్
నొ మనీ నొ హనీ
గుడ్ బొఇ గొస్ టూ హెవెన్
బాడ్ బొఇ గొస్ టూ బాంగ్కాక్********   *********   ********

చిత్రం: కుమారి 21 F (2015)
సంగీతం: దేవి శ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: యమ్. యమ్. మానసి

టంకు టకుం టం
టంకు టకుం టం
అంబర్పెట సెంటర్ నుండి
అమీర్పెటకు పొయెటప్పుడు
షేరె ఆటొ లొ
కలిసాడు సొఫ్ట్వేర్ కుర్రడు
టంకు టకుం టం
టంకు టకుం టం

నా ఫిగర్ మస్తని పొగిడాడు
ఫట్టున లవ్ లొ దింపాడు
స్త్రైట్ గ మాట్టర్ కొచాడు
గాటుగ ముద్దిమన్నడు
టంకు టకుం టం
టంకు టకుం టం

సిగ్గుతొ నేను ముద్ధిట్టాంతె
అరె రె సిగ్గుతొ నేను ముద్ధిటాంతె
చెల్ల్ ఫోన్లో సిత్రించడు
వద్దు వద్దు వద్దు అన్న
మాటె వినెలెదు
ఎహె నెనెవరికి చూపిస్తానె
నేను చూసుకొవటానికె
అంటూ ఇదరి మద్య
సిక్రెట్ సీన్
ఇంటర్నెట్లో ఎట్టెసాడు
ఇంటా బయటా ఇమేజ్ మొత్తం
డ్రైనేగ్ లోనె కలిపెసాడు

అంతె అప్పూ అప్పూ
ఐపొయింది బ్రేకప్పూ
అబ్బి అబ్బి నీతో అవుతా
పాచప్పూ

అప్పుడప్పుడు ఐపొయింద బ్రేకప్పూ
అమ్మి అమ్మి రాయె అవుదాం పాచప్పూ

ఫేస్బూక్ లొని కలిసాడు
యుఎస్ లొని కుర్రొడు
సెలెబ్రిటీస్ తొని దిగిన
సెల్ఫీలెన్నొ పెట్టాడు
టంకు టకుం టం
ఆఇర్ఫొర్చె లొన
పెద ఉద్యొగం అని చెప్పడు
Yఔంగ్ తిగెర్ ణ్టృ ల
ఉన్నడని టెంప్ట్ అయ్యనొ
టంకు టకుం టం
ఎ చాట్టింగ్ లొన లవ్ అయ్యింది (2x)
మీటింగ్ అయ్యె టైం ఒచింది
యుఎస్ అంటె వుయ్యురు పక్కన
సంకరపల్లని తెలిసింది
ఆ ఎయిర్ ఫోర్స్  ఉద్యోగం అంటె
గాలి తిరుగుడు అని ఎరుకైంది
ఫొటొలన్ని ఫొటొషొప్
డప్పని ప్రూవ్ అయ్యింది
మరీ చాట్టింగ్ లోన చెసిందంత
చీటింగ్ అని తెలిసొచింది

అంతె ఉప్ ఉప్ పూ
ఐపొయింది బ్రేకుప్పూ
అబ్బి అబ్బి నీతొ ఔత
పాచుప్పూ

చెప్పిన టైం కి రాలేదని
చెప్పుల షొప్ టిప్పుతోటి
గుర్రు గుర్రు గురకెట్టాడని
గురువ రెద్ద్య్ కొడుకు తోటి
బ్రేకప్ బ్రేకప్
అ హెడ్ పైన డండ్రుఫ్ఫ్ ఉందని
హెడ్ కానిస్టేబుల్ తోటి
బెద్ మీద దుప్పట్టి మొతం
లాగేసాడని రెడ్డితోటి
బ్రేకప్ బ్రేక్ప్
నా కుక్కని చి చి అన్నాడని
నా కుక్కని చి చి అన్నాడని
లెక్కల మాస్టర్ విక్రంతోటి
పువ్వుల సొక్క ఏసాడని
స్టవ్ ల రిపేర్ షంకర్ తోటి
ఏగ్ దాచిపెట్టాడని
ఇన్సురెన్స్ ఏజెంట్ తోటి
మాటి మాటికి మూడె మార్చి
మ్యారేజ్ బ్యూరో నీరజతోటి
ఇట్టా సిల్లీ సిల్లీ రీజన్ తోటి
గల్లి గల్లి కొక్కడితొటి
అప్ అప్ అయిపోయింది బ్రేకప్
అబ్బి అబ్బి నీతో అవుతా
పాచ్ అప్ పూ

ఇంతె ఇంతె ఎ కాలంలో
బ్రేకప్
ఇట్టె ఇట్టె అయిపోతారు పాచప్ (2x)********   *********   ********


చిత్రం: కుమారి 21 F (2015)
సంగీతం: దేవి శ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం: నరేంద్ర

హేయ్ బార్ కెళ్తుంది బీర్ కొడుతుంది
పబ్ కెళ్తుంది డాన్స్ చేస్తుంది

లవ్ చెయ్యాలా వద్దా.. (2)

షార్ట్ లేస్తుంది హాట్ గుంటుంది,
దమ్ము కొడుతుంది చూయింగ్ గమ్ వేస్తుంది

లవ్ చెయ్యాలా వద్దా.. (2)

హేయ్ వాట్సప్ లో  ఎయిట్ ఓ క్లాక్ కి గుడ్ నైటంది
కాని లాస్ట్ సీన్ టుడే 12.30 ఉంది
సాటర్ డే  నైట్ పార్టీకి రమ్మంది
ప్రతి ఒక్కడికి హాయ్ చెప్పి హగ్గిస్తుంది

లవ్ చెయ్యాలా వద్దా.. (2)

యో బోయ్ టెల్ మీ
లవ్ చెయ్యాలా వద్దా..?
ఎవ్రిబడి సే నౌ
లవ్ చెయ్యాలయ వద్ద..?
come on come on come on
పుట్ యువర్ హాండ్స్ అప్
లవ్ చెయ్యాలయ వద్ద..?
షేక్ఇట్ షేక్ఇట్ షేక్ఇట్ నౌ
లవ్ చెయ్యాలా వద్దా..?

హేయ్ లాంగ్ డ్రైవంటే లైక్ అంటుంది
ఎవడి బైకైనా మొగాడిలా  కూర్చుంటుంది .

లవ్ చెయ్యాలా వద్దా.. (2)

మిడ్ నైట్ దాటాక ఇంటికొస్తుంది
డ్రాప్ చేసింది ఎవడంటే ఫ్రెండంటుంది

లవ్ చెయ్యాలా వద్దా.. (2)

ఫేస్బుక్లో ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్ 5K ఉంది
ఆ లిస్టులోన ఒక్కతైన అమ్మాయ్ లేకుంది
గుంట కొక్క selfie అపలోడ్ చేస్తుంది
కామెంట్ పెట్టిన ప్రతోడికి స్మైలే ఇస్తుంది

లవ్ చెయ్యాలా వద్దా.. (2)

ఫ్రీడమ్ అంటుంది ఫ్రీగా ఉంటుంది
ఫోనేమో అల్వేజ్ బిజీగా ఉంటుంది

లవ్ చెయ్యాలా వద్దా.. (2)

గుండెల్లో నేనే ఉన్నానంటుంది
కానీ fb లో ఫ్రొఫైల్ పిక్ బన్నీ దుంటుంది

లవ్ చెయ్యాలా వద్దా.. (2)

Most Recent

Default