Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Super (2005)చిత్రం: సూపర్ (2005)
సంగీతం: సందీప్ చౌతా
సాహిత్యం: భాస్కరభట్ల
గానం: అనుష్క మంచంద
నటీనటులు: నాగార్జున, అనుష్క శెట్టి, అయేషా టాకీయా, సోను సూద్
దర్శకత్వం: పూరి జగన్నాథ్
నిర్మాత: నాగార్జున
విడుదల తేది: 21.07.2005

మిల మిల మిల మెరిసిన కనులకు
ఎందుకో అసలెందుకో ఈ కలవరములే
చలి చలి చలి గిలి గిలి చలి గిలి
ఏమిటో ఇడి ఏమిటొ ఈ చలి చలి గిలే
బంగారు వీడేనా నా నిండు సెందురూడు
బంగారు వీడేనేమొ నే కలలు కన్న వాడు
బంగారు వీడేనా నా నిండు సెందురూడు
బంగారూ వీడేనేమొ కలలు కన్న మొగుడు
మిల మిల మిల మెరిసిన కనులకు
ఎందుకో అసలెందుకో ఈ కలవరమునా..

ఉన్న చోట ఉండనీడు చూడే వీడు ఊరుకోడు
ఏదొ మాయ చేస్తుంటాడమ్మా....
పొమ్మంటున్నా పోనే పోడు కల్లో కొచ్చి కూర్చుంటాడు
ఆగం ఆగం చేస్తున్నాడమ్మా
ఘడియ ఘడియకి ఓ ఊ ఓ ఊ నడుము తడుముడయ్యో
తడవ తడవకి ఓ ఊ ఓ ఊ చిలిపి చెడుగుడయ్యో
బంగారు వీడేనా నా నిండు సెందురూడు
బంగారు వీడేనేమొ నే కలలు కన్న వాడు
బంగారు వీడేనా నా నిండు సెందురూడు
బంగారూ వీడేనేమొ కలలు కన్న మొగుడు
మిల మిల మిల మెరిసిన కనులకు
ఎందుకో అసలెందుకో ఈ కలవరమునా..
చలి చలి చలి గిలి గిలి చలి గిలి
ఏమిటో ఇడి ఏమిటొ ఈ చలి చలి గిలే

తోడు కోరే తుంటరోడు వీల్లేదన్నా ఊరుకోడు
ప్రాణాలన్ని తోడేస్తాడమ్మా
నవ్వుతాడె అండగాడు ఈడు జోడు బాగుంటాడు
ప్రేమో ఏమొ అవుతున్నాదమ్మా
వలపు తలపులేవో వయసు తెరిచెనేమో
చిలక పలుకులేవో మనసు పలికేనేమో
బంగారు వీడేనా నా నిండు సెందురూడు
బంగారు వీడేనేమొ నే కలలు కన్న వాడు
బంగారు వీడేనా నా నిండు సెందురూడు
బంగారూ వీడేనేమొ కలలు కన్న మొగుడు
మిల మిల మిల మెరిసిన కనులకు
ఎందుకో అసలెందుకో ఈ కలవరమునా..
చలి చలి చలి గిలి గిలి చలి గిలి
ఏమిటో ఇడి ఏమిటొ ఈ చలి చలి గిలే
చలి చలి గిలేనా..చలి చలి గిలేనా..చలి చలి గిలే..నా..


******  ******  ******


చిత్రం: సూపర్ (2005)
సంగీతం: సందీప్ చౌతా
సాహిత్యం: కందికొండ
గానం: సోను కక్కర్

అక్కడ్ బక్కడ్ బొంబై బో
అస్సీ నబ్బీ పూరే సో
తప్పదు మనిషై పుట్టాక
బతకాళి సచ్చే దాకా
పర్సు నిండా డబ్బుంటే బస్ ప్యార్ హువా..ప్యార్ హువా
జేబు ఖాలై రోడ్ న ప్‌డీతే క్యా హూఆ క్యా హూఆ
దొరికినన్థ దోచుకో
దోచుకుందీ దాచుకో
కార్ బంగ్లా తీస్కో
హో లైఫ్ నీదే కుమ్ముకో

చరణం: 1
హాయిరె హాయిరె మనుషులంతా మాయెరే ..
దెఖోరె ......దెఖోరె
హాయిరె హాయిరె లోకమంతా చోరీ లే
సోచొరె ...సోచొరె
నేడు నీకై నీ ముందే నిలు చున్దిరూ...చున్దిరొ
రేపు కోసం ఆరాటం ఆపెయ్యారో వెయ్యారో
నేడు నీకై నీ ముందే నిలు చున్దిరూ...చున్దిరొ
రేపు కోసం ఆరాటం ఆపెయ్యారో వెయ్యారో
దొరికినన్థ దోచుకో
దోచుకుందీ దాచుకో
కార్ బంగ్లా తీస్కో
హో లైఫ్ నీదే కుమ్ముకో

చరణం: 2
హాయిరె హాయిరె దిల్ నిండా లవ్ ఏ రే ఆజా రే ..ఆజా రే
హాయిరె హాయిరె ఇష్క్ విష్క్ నీదెలె లేజారే ..లేజారే
గుండె లోన ప్రేముంటే చెప్పలిరో పాలిరో
కళ్ళు వొళ్ళు పెనవేసి బతకాళిరో కాలిరో
గుండె లోన ప్రేముంటే చెప్పలిరో పాలిరో
కళ్ళు వొళ్ళు పెనవేసి బతకాళిరో కాలిరో
దొరికినన్థ దోచుకో
దోచుకుందీ దాచుకో
కార్ బంగ్లా తీస్కో
హో లైఫ్ నీదే కుమ్ముకో


******  ******  ******


చిత్రం: సూపర్ (2005)
సంగీతం: సందీప్ చౌతా
సాహిత్యం: కందికొండ
గానం: సందీప్ చౌతా, నిఖిత

మస్తానా వ వ్వారే వారే వస్తానా
మస్తానా సోకుల్ని సోడా చేస్తానా

నా చోటి చోటి మీటీ మీటీ నాటీ నాటి సాథి నువ్వేనా
మస్తానా వ వ్వారే వారే వస్తానా
చూపుల్తో కూస్త వస్తున్నా
నా చోటి చోటి మీటీ మీటీ నాటీ నాటి సాథి నువ్వేనా
i love u love u love u..love u..
love u..love u...love uuuuuuu

చరణం: 1
అందాలే చందాలే అంటూ
అందుతూ వెన్నెలాయె
నీరుంది నిప్పున్ది నీలోన
తాపాలే దీపాలే పెట్టి అల్లరి ఆకతాయి
ఆడేది ఆర్పేది నువ్వేన
గుచ్చైనా గుచ్చైనా నీ చూపే గుండెళ్లోన
గుచ్చైనా గుచ్చైనా చానా
తెచ్చైనా తెచ్చైనా నీ నవ్వే ఎన్దల్లొన
తెచ్చైనా తెచ్చైనా చానా
i love u love u love u..love u..
love u..love u...love uuuuuuu


******  ******  ******


చిత్రం: సూపర్ (2005)
సంగీతం: సందీప్ చౌతా
సాహిత్యం: విశ్వా
గానం: సౌమ్య , ఉదిత్ నారాయణ్

గిచ్చి గిచ్చి చంప మాకు హోయీలా
తాకు తుంటే ఒలా ఒలా
కోరికై నాలో చాలా
పట్టపగలె వెన్నెలీయ్యాలా
పైన పైన మొమాటాల
లోన లోన ఆరాటాల
బస్ తూహే మేరా

చరణం: 1
సరసన సరాగాలు కురిపిస్తే
తదుపరి వరాలన్ని నీవె
తనువుని మరో మారు తాడిమెస్తే
విరివిగ వయ్యరాలు నీవె
ఈడు రాసు కున్దె ఇల్ల
వద్దకొస్తా పిల్ల మల్లా
చెయ్యమాకు హల్లా గుల్ల
చూసే తట్టు పిల్లా జల్లా

చరణం: 2
ఎదురుగ ఇలా నీవు కదిలోస్తే
మనసిక ఎటొ వెళ్ళిపోయే
పదే పదే ఏదే ఇలా నీవైతే
పద పద మనీ సదా పోరే
బోలెడంత ఎత్థున్నొడ
బోలెడంత సత్తున్నొడ
హే ...
ఉందా నీకు తోడు నీడ
ముడె పడి ఎడా పెడ


Palli Balakrishna Friday, December 29, 2017
Soukhyam (2015)చిత్రం: సౌఖ్యం (2015)
సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్
సాహిత్యం: భాస్కభట్ల , రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం: హరిహరన్
నటీనటులు: గోపిచంద్, రెజీనా కసండ్ర,
దర్శకత్వం: ఎ. యస్.రవికుమార్ చౌదరి
నిర్మాత: వి.ఆనంద్ ప్రసాద్
విడుదల తేది: 24.12.2015

నాకేం తోచదే తోచదే
నాకేం తోచదే
నిను చూడని క్షణము కలవని నిమిషం
నాకేం తోచదే
నిను తలవని సమయం ఏదైనా
నాకేం తోచదే
నీ ప్రేమలో గడపని ఎ పూటైనా
ఏ చోట నేనున్నా నీతోనే కలిసున్నా
నీ ధ్యాస నన్ను వీడదే
నాకేం తోచదే
నిను చూడని క్షణము కలవని నిమిషం
నాకేం తోచదే
నిను తలవని సమయం ఏదైనా

మీదటిగా ఏనాడో నిన్నెలా కలిశానో
మరిచి పోలేనే ఏనాడైనా
అక్కడే ఆ చోట ఆగి నిను చూస్తున్నా
నన్ను వీడి లోకం పరుగులైన
నువ్విలాగే నాకు దొరికేస్తావంటూ
ప్రేమగా తోడుగా నేను అనుకోలేదే
మల్లెల జల్లులా నువ్వే వస్తే
మనసు తేరుకోలేదే
తీపి దాహమేదో ఇంకా తీరదే

నాకేం తోచదే తోచదే
నాకేం తోచదే
నిను చూడని క్షణము కలవని నిమిషం
నాకేం తోచదే
నిను తలవని సమయం ఏదైనా

మనసే పేపర్ పై రంగుల క్రియవై
ప్రేమనే చిత్రం గీశావే
పగటికి చీకటకి గీతలే చేరిపావే
కలలకే ప్రాణం పోశావే
నువ్వు తోడులేనిదే ఏక్షణమైనా
నన్ను చేరగా దరి రానే రాదే
నా దారి ప్రతి పేజ్ పైన పేరే నీదే
కాలమంతా నాకు చెలియా నీ కథే

నాకేం తోచదే తోచదే
నాకేం తోచదే
నిను చూడని క్షణము కలవని నిమిషం
నాకేం తోచదే
నిను తలవని సమయం ఏదైనా

Palli Balakrishna Wednesday, December 27, 2017
Okka Kshanam (2017)చిత్రం: ఒక్క క్షణం (2017)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం: సాహితి, అనురాగ్ కులకర్ణి
నటీనటులు: అల్లు శిరీష్ , సీరత్ కపూర్, సురభి, అవసరాల శ్రీనివాస్
దర్శకత్వం: వి.ఆనంద్
నిర్మాత: చక్రి చిగురుపాటి
విడుదల తేది: 28.12.2017

సో మెనీ సో మెనీ  తలపులే మొదలాయెనే
సో మెనీ సో మెనీ మెరుపులే కనులలో కదలాడెనే

సో సో జిందగి నిన్నిలా కలిశాకనే
సో మెనీ రంగుల కళలతో వెలుగాయెనే
ఏం జరుగుతుంది చెలిమనసిది
వెలిపోతుందెటో సరిగా కలువలేదే
నిన్ను అపుడే మిస్సింగ్ ఏమిటో

ఏమిటిది కొత్త కథ ఎప్పటిలా లేనుకదా
యు అర్ మై బేబీ
యు డ్రైవ్ మీ క్రేజీ
సీ యు బేబీ  యు అర్ మై బేబీ
కాంట్ టేక్ ఇట్ ఈజీ


Wanna wanna see you baby
Wanna wanna see you

సో మెనీ సో మెనీ  తలపులే మొదలాయెనే
సో మెనీ సో మెనీ మెరుపులే కనులలో కదలాడెనే

సో సో జిందగి నిన్నిలా కలిశాకనే
సో మెనీ రంగుల కళలతో వెలుగాయెనే

స్మార్ట్ ఫోన్ స్క్రీన్ లా చెలీ నువ్వేనే నా కల
వాట్సప్ స్మైలీ లా మది మెరిసెనే మిల. మిల
ఇప్పటికిప్పుడు చూడాలని
అనిపిస్తున్నదే
రారమ్మంటు నా మౌనమే పిలిపిస్తున్నది

You’re my baby
You drive me crazy
See you baby
You’re my baby
Can’t take it easy (2)

Gonna gonna see you baby
Gonna gonna see

రోజు నాకు తెల్లవారదే నీ మెసేజ్ రానిదే
ఎంతసేపు మాటలాడినా సమయమే తెలియదే
వదిలిపోని ఈ పిచ్చికి పేరే ఏమిటో
నీకవుతున్న ఆ సంగతే నాలోను డిటో

You’re my baby
You drive me crazy
See you baby
You’re my baby
Can’t take it easy (2)

Gonna gonna see you baby (2)


Palli Balakrishna
Manasuku Nachindi (2017)చిత్రం: మనసుకు నచ్చింది (2017)
సంగీతం: రధన్
సాహిత్యం: అనంత్ శ్రీరామ్
గానం: సమీరా భరద్వాజ్
నటీనటులు: సందీప్ కిషన్, అమైరా డస్తర్, త్రిధా చౌదరి
దర్శకత్వం: మంజుల ఘట్టమనేని
నిర్మాతలు: పి.కిరణ్, సంజయ్ స్వరూప్
విడుదల తేది: 26.01.2018

పల్లవి:
పరిచయము లేదా నిను కలువలేదా
నువసలు తెలీదా ఏంటో ఈ వింతా
అలవాటే కద నువు కంటి పాపకి
తడబాటెందుకు నిను చూడటానికి
పదవే తల్లి పదమంటు నన్ను తరిమినది

పరిచయము లేదా నిను కలువలేదా
నువసలు తెలీదా ఏంటో ఈ వింతా

కోరస్:
హే నంగ నంగ నారె నంగ నారె
నంగ నంగ నారె నంగ నారె
సయ్యా ఓరే సయ్యా ఓరే సయ్యా (2)

చరణం: 1
జంటకథ లెన్నో విన్నా ఎంతబాగుందో అన్నా
ఇంత ఉంటుందని మాత్రం అనుకున్నానా
మొన్న మరి నీతో ఉన్నా నిన్న నీతోనే ఉన్నా
కొత్తగా కనుగున్నానా ఈ రోజున
ఈ అమ్మాయిలంతా ఇంతే అన్న నేనే
నా అందాలకింక మెరుగులు దిద్దినా
ఓ వయ్యారి నయ్యా ఓ సింగారి నయ్యా
ముస్తాబయ్యి నీకోసమడుగేసినా
నను చూస్తూ నువు పొగడాలనున్నది
నా వెనకాలే తిరగాలనున్నది
అరెరె ఎందుకు అసలింత నాకు ఇంత అవసరమా

పరిచయము లేదా నిను కలువలేదా
నువసలు తెలీదా ఏంటో ఈ వింతా

Palli Balakrishna Tuesday, December 26, 2017
Jai Simha (2017)
చిత్రం: జై సింహా (2017)
సంగీతం: చిరంతన్ భట్
నటీనటులు: బాలకృష్ణ , నయనతార, హరిప్రియ, నటాషా దోషి , జగపతిబాబు
దర్శకత్వం: కె.యస్.రవికుమార్
నిర్మాత: సి.కళ్యాణ్
విడుదల తేది: 12.01.2017Songs List:అనగనగా అనగనగా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: జై సింహా (2017)
సంగీతం: చిరంతన్ భట్
సాహిత్యం: శ్రీమణి
గానం: విజయ్ యేసుదాస్

అనగనగా అనగనగాప్రియం జగమే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: జై సింహా (2017)
సంగీతం: చిరంతన్ భట్
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం: రేవంత్ రమ్యా బెహ్రా

ప్రియం జగమే
అమ్మకుట్టి అమ్మకుట్టి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: జై సింహా (2017)
సంగీతం: చిరంతన్ భట్
సాహిత్యం: భాస్కరభట్ల
గానం: జస్ప్రీత్ జీస్జ్, గీతా మాధురి

అమ్మకుట్టి అమ్మకుట్టి అందమంతా ఒంపకే 
అగ్గిపెట్టి గుగ్గీపెట్టి ఆటలోకి దింపకే 
అమ్మకుట్టి అమ్మకుట్టి అందమంతా ఒంపకే 
అగ్గిపెట్టి గుగ్గీపెట్టి ఆటలోకి దింపకే 
నీ నవ్వు దండ గురుతైన రాదు ఎండ 
నీకూ నాకూ ఊగింది జెండా 

చలో జజ్జనకా మమా మామమమా 
చలో జజ్జనకా మమా మామమమా 

ఎక్కుపెట్టి ఎక్కుపెట్టి కంటి చూపు దించకే 
గుక్కపెట్టి గుక్కపెట్టి ఉక్కపోత పెంచకే 
ఎక్కుపెట్టి ఎక్కుపెట్టి కంటి చూపు దించకే 
గుక్కపెట్టి గుక్కపెట్టి ఉక్కపోత పెంచకే 
నూవ్ ప్రేమ దందా నేనేమొ రజినిగందా 
నిన్నూ నన్నూ ఆపేది ఉందా 

చలో జజ్జనకా మమా మామమమా 
చలో జజ్జనకా మమా మామమమా 

చరణం: 1
అయ్యో చలిగా ఉందే .. కౌగిళ్ళా దుప్పటిలా కాపాడనా 
అయ్యో సెగలా ఉందే .. ఆరారా ముద్దులతో తడిపేయనా 
పద్దతిగ ఉండుటెలా తిమ్మిరినీ తట్టుకొనీ 
అందుకనే ఉండకలా చేతులనే కట్టుకునీ 
ఐతే అలాగైతే మీదా చెయ్యేసే చేసెయ్యి కరెంటునే సరఫరా 

అమ్మకుట్టి అమ్మకుట్టి అందమంతా ఒంపకే 
అగ్గిపెట్టి గుగ్గీపెట్టి ఆటలోకి దింపకే 

ఎక్కుపెట్టి ఎక్కుపెట్టి కంటి చూపు దించకే 
గుక్కపెట్టి గుక్కపెట్టి ఉక్కపోత పెంచకే 
నీ నవ్వు దండ గురుతైన రాదు ఎండ 
నీకూ నాకూ ఊగింది జెండా 

చలో జజ్జనకా మమా మామమమా 
చలో జజ్జనకా మమా మామమమా 

చరణం: 2
బాబోయ్ భయమేస్తుందే 
ఉండొద్దు ఒంటరిగా దగ్గరకొచ్చేయ్ 
బాబోయ్ సిగ్గేస్తుందే 
కాసేపే ఉంటదిలే కళ్ళే మూసేయ్ 
ఎప్పుడిలా లేదు కదా ఇప్పుడిలా ఎందుకనీ 
ఎంతకనీ ఊంటదిలే వయసు తలే దించుకునీ 
ఔనా ఔనౌనా పదా ఈరోజే తీర్చేద్దాం వయస్సులో గరగరా 

అమ్మకుట్టి అమ్మకుట్టి అందమంతా ఒంపకే 
అగ్గిపెట్టి గుగ్గీపెట్టి ఆటలోకి దింపకే 

ఎక్కుపెట్టి ఎక్కుపెట్టి కంటి చూపు దించకే 
గుక్కపెట్టి గుక్కపెట్టి ఉక్కపోత పెంచకే 

నీ నవ్వు దండ గురుతైన రాదు ఎండ 
నీకూ నాకూ ఊగింది జెండా 

చలో జజ్జనకా మమా మామమమా 
చలో జజ్జనకా మమా మామమమా 
చలో జజ్జనకా మమా మామమమా 
చలో జజ్జనకా మమా మామమమా

ఏవేవో ఏవేవో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: జై సింహా (2017)
సంగీతం: చిరంతన్ భట్
సాహిత్యం: భాస్కరభట్ల
గానం: శ్రేయఘోషల్, రేవంత్

పల్లవి:
ఏవేవో ఏవేవో చెప్పాలనిపిస్తుంది
తొలిసారి నా మనసే విప్పాలనిపిస్తుంది
ఏవేవో ఏవేవో చెప్పాలనిపిస్తుంది
నిదురించే నీ కలలో రావలనిపిస్తుంది
తూ మేరా దిల్ మేరా దిల్ మేరా దిల్
ఓ మేరా దిల్ మేరా దిల్ మేరా దిల్

ఏవేవో ఏవేవో చెప్పాలనిపిస్తుంది
తొలిసారి నా మనసే విప్పాలనిపిస్తుంది
తూ మేరా దిల్ మేరా దిల్ మేరా దిల్
తూ మేరా దిల్ మేరా దిల్ మేరా దిల్

చరణం: 1
తూగే తూగే పాదం నీ వల్లే ఆగింది
నువ్వే వచ్చి చెయ్యందిస్తే పరుగే తీసిందే
ఆగే ఆగే ప్రాణం నీ వల్లే ఆడింది
తీర్చాలని నేననుకున్నా నీ ఋణమే తీరనిది
జీవితాన మల్లెల వాన ఇపుడే కురిసింది

తూ మేరా దిల్ మేరా దిల్ మేరా దిల్
తూ మేరా దిల్ మేరా దిల్ మేరా దిల్

కోరస్:
తూ మేరా దిల్ మేరా దిల్ మేరా దిల్
తూ మేరా దిల్ మేరా దిల్ మేరా దిల్

చరణం: 2
హో ఎవ్వరైనా చూపగలరా తమలో ప్రాణాన్ని
నే చూపిస్తా ఇదిగో నువ్వు అని
ఒక్కరైనా చూడగలరా తడిమే ఉప్పెనని
నా ఊపిరికే రూపం ఇస్తే అచ్చం నువ్వనని
అపురూపంగా దాచనా నువ్విచ్చిన బహుమతిని

తూ మేరా దిల్ మేరా దిల్ మేరా దిల్
తూ మేరా దిల్ మేరా దిల్ మేరా దిల్
ఏవేవో ఏవేవో చెప్పాలనిపిస్తుంది
తొలిసారి నా మనసే విప్పాలనిపిస్తుంది

తూ మేరా దిల్ మేరా దిల్ మేరా దిల్
తూ మేరా దిల్ మేరా దిల్ మేరా దిల్ (3)
జై సింహా థీమ్ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: జై సింహా (2017)
సంగీతం: చిరంతన్ భట్
సాహిత్యం: నోయల్ సేన్
గానం:  వివేక్ హరిహరన్,  నోయల్ సేన్, ఆదిత్య అయ్యంగార్

జై సింహా థీమ్

Palli Balakrishna
Aatadukundam Raa (2016)చిత్రం: ఆటాడుకుందాం రా (2016)
సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్
సాహిత్యం: శ్రీజో
గానం: నరేష్ అయ్యర్ , ఆనంద్ జోషి
నటీనటులు: సుశాంత్ , సోనమ్ బజ్వా, మురళీ శర్మ, పోసాని కృష్ణమురళి, (నాగచైతన్య, అఖిల్ స్పెషల్ అప్పిరియన్స్)
దర్శకత్వం: జి.నాగేశ్వర రెడ్డి
నిర్మాత: ఎ. నాగసుశీల
విడుదల తేది: 19.08.2016

తేరి కాళీ కాళీ అంకేన్
చూసి ఫాలింగ్ ఇన్ లవ్
నిన్న మొన్న లేని లోకం
నన్నే కాలింగ్ ఇన్ లవ్
కల్లోకొచ్చి  చేసేశావే
నన్ను క్రేజీ ఇన్ లవ్

మాటల్లోన చెప్పలేని మాటే
ఫీలింగ్ ఇన్ లవ్
దూకావే మనసా నింగిదాక
ఎందుకే ఆరాటం
జానే జానా నీ వల్లే వింటున్నా
ఎద సడి సరికొత్తగా

జూమేగా దిల్ మేరా
మనసు గిరా గిరా తిరుగుతున్నది
దూరేశావే పిల్లా గుండెల్లోకి ఇల్లా
తు హి జిందగి
నీతో ఐ యామ్ ఇన్ లవ్
ఐ యామ్ ఇన్ లవ్, ఐ యామ్ ఇన్ లవ్

ఓ ఒకటే వేగంతోనే సాగింది కాలం
ఈ మాయ నీ వల్లే
ఓ ఓ వింత వేడుకేదో ఈ వేళ నాలో
చూసింది చెలిమేలే
హర్ పల్ ఇలాగే నన్ను
గడిపే క్షణాలెన్నో
ఈ నిమిషంలో నే విడిపోతున్నా
నన్ను నేను అపగలనా

జూమేగా దిల్ మేరా
మనసు గిరా గిరా తిరుగుతున్నది
దూరేశావే పిల్లా గుండెల్లోకి ఇల్లా
తు హి జిందగి

ఓ ఈ చిన్ని గుండెలోని ఆకాశమంత
నిండేంత వీలుందా
ఓ నీ ప్రేమ చెరగని
నా శ్వాసకన్నా
చూపింక దొరికేనా దునియా దీవాన అంటూ
నన్నే పిలుస్తున్నా
జానే జానా నే పడిపోతున్నా
ఇది తొలి ప్రేమ అనన

జూమే... జూమే...

జూమేగా దిల్ మేరా
మనసు గిరా గిరా తిరుగుతున్నది
దూరేశావే పిల్లా గుండెల్లోకి ఇల్లా
తు హి జిందగి

నీతో ఐ యామ్ ఇన్ లవ్
ఐ యామ్ ఇన్ లవ్, ఐ యామ్ ఇన్ లవ్

Palli Balakrishna Thursday, December 21, 2017
Yuddham (2014)చిత్రం: యుద్ధం  (2014)
సంగీతం: చక్రి
సాహిత్యం:
గానం: రేవంత్ , సాహితి కోమందురి (సోనీ)
నటీనటులు: తరుణ్ కుమార్, యామి గౌతమ్, శ్రీహరి
దర్శకత్వం: భారతి గణేష్
నిర్మాతలు: నట్టుకుమార్
విడుదల తేది: 14.03.2014

ఏమైంది డార్లింగో కళ్ళలో ఏందీ ఈ ఫీలింగు
ఏం చెప్పను డార్లింగ్ గుండెలో ఉంది సంథింగో..
ఇదిగో డార్లింగ్.. ఒక సారిటు సుడర్రాదు

ఏమైంది డార్లింగో కళ్ళలో ఏంటి ఫీలింగు
ఏం చెప్పను డార్లింగ్ గుండెలో ఉంది సంథింగ్
ఏమైంది డార్లింగో కళ్ళలో ఏంటి ఫీలింగు
ఏం చెప్పను డార్లింగ్ గుండెలో ఉంది సంథింగ్
ఏంటేంటో డూయింగు ఏమైందో సంథింగ్
ఎద నిన్నే కాలింగు ఎంట్రీలో వెయిటింగ్
నేనిన్ను మిస్సింగు సేమ్ టు సేమ్ ఫీలింగు
మనమైతే మాచింగ్ చేసేద్దాం డేటింగ్
ఇంకేంటి సోది మీటింగు

ఏమైంది డార్లింగో కళ్ళలో ఏంటి ఫీలింగు
ఏం చెప్పను డార్లింగ్ గుండెలో ఉంది సంథింగ్

హలో హలో డార్లింగ్ డార్లింగ్  (2)
సునో సునో  డార్లింగ్ డార్లింగ్  (2)

హలో హలో డార్లింగ్ డార్లింగ్  (2)
ఏదో ఏదో ఫీలింగ్ ఫీలింగ్ (2)

చరణం: 1
గోళ్లు రంగు ఘోర రంగు హంగుపొంగులో
నన్ను చేసే డిస్టర్బింగ్
డిజైనింగ్ డెవలపింగ్ అన్ని రంగులు
పెళ్లిరోజే టోలేటింగు
అందాక డార్లింగ్ ఆకాల ఈటింగ్
బాబోద్దు క్రాసింగ్ దాస్తేనే థ్రల్లింగ్
హే నీ రూపే థింకింగ్ నీ పేరే రైమింగ్
ప్రేమంటే కాదా కేరింగూ..

ఏమైంది డార్లింగో కళ్ళలో ఏంటి ఫీలింగు
ఏం చెప్పను డార్లింగ్ గుండెలో ఉంది సంథింగ్

చరణం: 2
ఎవ్రిథింగ్ అమేజింగ్ పిల్ల సోకులు
ఎలుకుంటా లైఫ్ లాంగ్
ఎరైవింగ్ ఎటర్నింగ్ అందుకోసము
జంటగానే ట్రావిలింగు
ఏరేసను డార్లింగ్ స్వర్గాలే సంథింగ్
నువ్వేనా డేరింగ్ నీతోనే సంథింగ్
నువ్వే నా బ్రీతింగ్ నేనే నీ క్లోనింగ్
ఐపోతా నీలో మిక్సింగ్

ఏమైంది డార్లింగో కళ్ళలో ఏంటి ఫీలింగు
ఏం చెప్పను డార్లింగ్ గుండెలో ఉంది సంథింగ్


Palli Balakrishna
Veta (2014)చిత్రం: వేట (2014)
సంగీతం: చక్రి
సాహిత్యం:
గానం: సింహా , గీతామధురి
నటీనటులు: తరుణ్ కుమార్, శ్రీకాంత్, మధురిమ, జాస్మిన్ భాసిన్
దర్శకత్వం: అశోక్ అల్లే
నిర్మాతలు: సి.వి.రావు, సి.కళ్యాణ్
విడుదల తేది: 21.03.2014

బావగారు బావగారు మీరు చాలా బాగున్నారు
బావగారు బావగారు మాకు ఎంతో నచ్చినారు
చక్కని చంద్రుడు మీరు చుక్కనే పట్టేశారు
మాయనే చేసేశారు మనసునే దోచేశారు
కన్నునే కలిపేశారు కలలో దించేశారు
ప్రేమని రాజేశారు గుండెని కాజేశారు
పెళ్లికి సిద్ధం చేశారు...

ఆజా ఆజా ఆజా ఆజా ఆజా అమ్మాయి
లేజా లేజా లేజా లేజా లేజా అబ్బాయి
ఆజా ఆజా ఆజా ఆజా ఆజా అమ్మాయి
లేజా లేజా లేజా లేజా లేజా అబ్బాయి

బావగారు ఓ బావగారు మీరు చాలా బాగున్నారు

ఏభైఐదు కేజీల గోల్డ్ మా అల్లరి అమ్మాయి
విల్లు చెదిరి కళ్యాణ జ్యూలరి ఇక మీ ఇల్లండి
చీరకట్టులో కొండపల్లి బొమ్మంటే నమ్మండి
మోడ్రన్ డ్రెస్ లో జన్నీఫర్ నే మరిపించేస్తుంది
లాకర్ లో బంగారాన్ని దాచేస్తా
మనప్పురం గోల్డ్ వారి తకట్టే పెట్టేయా
బొమ్మను ముద్దే చేస్తాను
అల్లరి మాన్పించేస్తాను
అమ్మను త్వరగా చేస్తానూ...

ఆజా ఆజా ఆజా ఆజా ఆజా అమ్మాయి
లేజా లేజా లేజా లేజా లేజా అబ్బాయి
ఆజా ఆజా ఆజా ఆజా ఆజా అమ్మాయి
లేజా లేజా లేజా లేజా లేజా అబ్బాయి

బావగారు బావగారు మీరు చాలా బాగున్నారు
మాకు ఎంతో నచ్చినారు

ఆంధ్రులందరి లవర్ బాయ్ ఈ మా అబ్బాయి
ఒక్క చూపుతో మనసు దోచే మన్మధుడితడోయి
హీరోయిన్స్ మోడల్స్ ట్రైచేసి విసిగారు
ఒక్క చాన్స్ మాకివ్వమంటు వెనకాలే తిరిగారు
అతిలోక సుందరిముందు ఆ అందమెంతండీ
జగదీక వీరుడి సత్తా చూపిస్తే బాగండి
అందం కోసం కాదండి ప్రేమతో ఒకటయ్యారండి
ఆశీస్సులందించేయండి ఓ ఓ...

ఆజా ఆజా ఆజా ఆజా ఆజా అమ్మాయి
లేజా లేజా లేజా లేజా లేజా అబ్బాయి
ఆజా ఆజా ఆజా ఆజా ఆజా అమ్మాయి
లేజా లేజా లేజా లేజా లేజా అబ్బాయి

Palli Balakrishna
Uncle (2000)
చిత్రం: అంకుల్ (2000)
సంగీతం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యస్.పి.బాలు
నటీనటులు: తరుణ్ కుమార్, పల్లవి
దర్శకత్వం: రాజశేఖర్ ( కన్నడ డైరెక్టర్)
నిర్మాత: ఏవియస్
విడుదల తేది: May 2000

పల్లవి:
ఎన్నో ఎన్నో ఏళ్లుగా 
అడగాలనుంది ఓ వరం
ఆడే పాడే పాపగా 
గడపాలనుంది జీవితం
ఏదైవం ఇస్తాడో ఆ వరం 
ఏ దీపం చూపేనో ఆ వనం
వెదికి వెదికి వేసారిన

ఎన్నో ఎన్నో ఏళ్లుగా 
అడగాలనుంది ఓ వరం

చరణం: 1
చినుకమ్మకు పడవాటలు
చిలుకమ్మకు పొడిమాటలు
నేర్పించే చిన్నారులతో
చిగురమ్మకు తొలిపూతలు
వెలుగమ్మకు తొలి జ్యోతలు
అనిపించే చిరునవ్వులతో
ప్రతిక్షణం సంతోషమే
ప్రతిస్వరం సంగీతమే
దివిజాబిలి దిగలేదని చిరుకోపాలా
తీయతియ్యగ ఉంటుంది కన్నీరైన
అలక సొగసే ఆ ప్రాయాన

ఎన్నో ఎన్నో ఏళ్లుగా 
అడగాలనుంది ఓ వరం
ఆడే పాడే పాపగా 
గడపాలనుంది జీవితం

చరణం: 2
విలువెందుకు చదివేందుకు 
కలిమెందుకు బలిమెందుకు
పసితనమును కరిగిస్తుంటే
పాపాయిలుగా పుట్టి
పాపాలుగా మారే 
పయనం పేర పెరగడమంటే
తిరిగిరాని ఆ పెన్నిధి
ఏ సంపద కొనలేనిది
చేజారిన నా బాల్యమె వస్తానంటే
ఇన్నాళ్లుగ నన్నళ్లిన దారాన్నిట్టే
వదిలి తనతో వెళ్లాలని

ఎన్నో ఎన్నో ఏళ్లుగా 
అడగాలనుంది ఓ వరం
ఆడే పాడే పాపగా 
గడపాలనుంది జీవితం
ఏదైవం ఇస్తాడో ఆ వరం 
ఏ దీపం చూపేనో ఆ వనం
వెదికి వెదికి వేసారిన

ఎన్నో ఎన్నో ఏళ్లుగా 
అడగాలనుంది ఓ వరం


Palli Balakrishna Monday, December 18, 2017
Chirujallu (2001)
చిత్రం: చిరుజల్లు (2001)
సంగీతం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్
నటీనటులు: తరుణ్ కుమార్, రీచా
దర్శకత్వం: శ్రీరామ్
నిర్మాత: జి.వి.జి.రాజు
విడుదల తేది: 17.08.2001Songs List:రాదే...రాదే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: చిరుజల్లు (2001)
సంగీతం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్ర, విశాల, వందేమాతరం శ్రీనివాస్

రాదే...రాదే కురిసింది చిరుజల్లు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: చిరుజల్లు (2001)
సంగీతం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: ఉదిత్ నారాయణ్, విశాల

పల్లవి:
కురిసింది చిరుజల్లు నీలో అల్లరిలా
విరిసింది హరివిల్లు నీ చిరునవ్వుల్లా
చినుకుల్ని స్వాగతించే ఈ మట్టి వాసనలా
చిగురుల్నే మేలుకొలిపే సరికొత్త సరిగమల 
చిన్ననాటి అల్లర్ల తడి జ్ఞాపకంలా

కురిసింది చిరుజల్లు నీలో అల్లరిలా

చరణం: 1
నీ సరదాలన్నీ నా గుండెల్లో గువ్వలై వాలని
నీ కిలకిలలన్నీ నా కన్నుల్లో పువ్వులై విరియని
దివినుంచి తారకలన్ని దిగివచ్చేనా
మనకోసం వరములు ఎన్నో అందించేనా
ఆశలకే అవానమై నిను పిలిచా ఆషాడమై
పురివిరిసే మయూరమై బదులిచ్చా నీకోసమై
ఆ బదులే నా మదికి ముత్యాల జల్లు

కురిసింది చిరుజల్లు నీలో అల్లరిలా

చరణం: 2
నా ఏకాంతంలో వినిపించాయి ఘల్ అని మువ్వలు
నీ సావాసంలో చిగురించాయి ఝల్లనే ఊసులు
నువుమీటిన సంతోషాల శ్రావణవీణ
నిలువెల్లా కరిగిస్తుంది అనురాగాన
అడుగులలో నయాగర కనిపించే ఉత్సహమై
ఎద సడిలో సుధా స్వరం పలికించే సంగీతమై
మనసంత మురిపించె ఈ తేనె ముళ్ళు

కురిసింది చిరుజల్లు నీలో అల్లరిలా
చినుకుల్ని స్వాగతించే ఈ మట్టి వాసనలా
చిగురుల్నే మేలుకొలిపే సరికొత్త సరిగమల 
చిన్ననాటి అల్లర్ల తడి జ్ఞాపకంలా
విరిసింది హరివిల్లు నీ చిరునవ్వుల్లాహయ్ రామా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: చిరుజల్లు (2001)
సంగీతం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి.బాలు, యస్.పి.చరణ్, సుజాత 

హయ్ రామా 
భూదేవి బుగ్గ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: చిరుజల్లు (2001)
సంగీతం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్, చిత్ర 

భూదేవి బుగ్గ కలలో నువ్వే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: చిరుజల్లు (2001)
సంగీతం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల 
గానం: ఉదిత్ నారాయణ్, కవితా కృష్ణ మూర్తి 

కలలో నువ్వే రెండే రెండంట పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: చిరుజల్లు (2001)
సంగీతం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్
సాహిత్యం: వేటూరి 
గానం: యస్.పి.బాలు,, రాద శిరీషా , వందేమాతరం శ్రీనివాస్, టిమొతీ

రెండే రెండంట 

Palli Balakrishna Sunday, December 17, 2017
Chukkalanti Ammayi Chakkanaina Abbayi (2013)చిత్రం: చుక్కలాంటి అమ్మాయి చక్కనైన అబ్బాయి (2013)
సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్
సాహిత్యం: చిన్ని చరణ్
గానం: శ్రావణి
నటీనటులు: తరుణ్ కుమార్, విమలా రామన్
దర్శకత్వం: కన్మణి
నిర్మాతలు: రాజ్ కుమార్ హీర్వాణి , గోగినేని శ్రీనివాస్
విడుదల తేది: 25.05.2013

కమ్మని ఒక కోరిక
తుమ్మెదై నను తాకగా
గుండెల్లోన విరహమాగేనా
వెచ్చని ఒక వేడుక వెల్లువై నను చేరగ
రెప్పల్లోన కలలు తీరే చిలిపి తరుణాన
ఇది ప్రేమా.. ఇది ప్రేమా..
ఇది ప్రేమా.. ఇది ప్రేమా..

నన్నొచ్చి తాకే శ్వాసతో
మంచల్లే నేనే మారిన
వయసనే ఋతువులో మెరిసాక
కవ్వింత రేపే చూపులో
పువ్వల్లే నేను పూసినా
మనసుతో ఋతువుగా తగిలాక
పెదవులదిరి మధువు కురిసే
ఎదల అలజడిలో
ఇది ప్రేమా.. ఇది ప్రేమా..
ఇది ప్రేమా.. ఇది ప్రేమా..

తప్పేది కాదే తాపమే
ఒప్పేసుకుంది ప్రాణమే
తమకమే జగముగా ఎగిసాక
వద్దంటు ఇంకా దూరమే
ఇచ్చేసి నీకు భారమే
సుఖమయే కడలిలో మునిగాక
తపన పెరిగే తనువు ఒదిగే
వలపు అలుపులలో
ఇది ప్రేమా.. ఇది ప్రేమా..
ఇది ప్రేమా..ఇది ప్రేమా..

కమ్మని ఒక కోరిక
తుమ్మెదై నను తాకగా
గుండెల్లోన విరహమాగేనా


Palli Balakrishna
Adrustam (2002)చిత్రం: అదృష్టం (2002)
సంగీతం: దిన
సాహిత్యం: సాహితి
గానం: సుజాత, ఉన్ని కృష్ణన్
నటీనటులు: తరుణ్ కుమార్, గజాల, రీమాసేన్
దర్శకత్వం: శేఖర్ సూరి
నిర్మాతలు: మాన్సూర్ అహ్మద్, పరాస్ జైన్, వాకాడ అప్పారావు
విడుదల తేది: 06.06.2002

పల్లవి:
వయసా వయసా నిను నే మరిచా
మనసే తెరచి ఇపుడే చూశా
మొదటిసారిగా కలిశా
అతని ధ్యాసలో తడిశా
తెలియకున్నదే వయసా
ప్రేమకాదు కద బహుశా

వయసా వయసా నిను నే మరిచా
మనసే తెరచి ఇపుడే చూశా

చరణం: 1
ఆకతాయి చెలి నవ్వుల మహిమలు వారెవా
తాడులేని గాలమేసి మనసును లాగవా
ఎంతహాయి మరి వెతికిన దొరకదు ఓ ప్రియా
ఓపలేని తీపి బాధ బహుమతి లేవయా
ఆశలు తీరాలి కలలే నిజమవ్వాలి
జాబిలి పంపాలి నడిజాబులునవ్వాలి
ఇదివరకింతలేదులే వయసుకి తొందర
ఈనాడే నే వింటున్నా మది చేసే గోడవ

వయసా వయసా నిను నే మరిచా
మనసే తెరచి ఇపుడే చూశా

చరణం: 2
రాక రాక వనికిన పెదవుల గతి చూడవా
మౌనరాగ మాలకించి ఎదగుడి చేరవా
ఈడులోన ప్రతి నిమిషము తికమకలే కదా
ఆడగాలి తాకినంత బడలిక తీరదా
నా జత చేరాలి ఒకటై చలరేగాలి
ఓపిక కావాలి సుముహూర్తము రావాలి
కుదురగ ఉండలేనయ ఉంటా నీ దయా
ఈనాడే నే చూస్తున్నా కనులారా నీ చొరవ

వయసా వయసా నిను నే మరిచా
మనసే తెరచి ఇపుడే చూశా
మొదటిసారిగా కలిశా
అమె ధ్యాసలో తడిశా
తెలియకున్నదే వయసా
ప్రేమకాదు కద బహుశా

వయసా వయసా నిను నే మరిచా
ఇపుడే చూశా... ఇపుడే చూశా...

Palli Balakrishna Saturday, December 16, 2017
Kalidasu (2008)
చిత్రం: కాళిదాసు (2008)
సంగీతం: చక్రి
నటీనటులు: సుశాంత్ , తమన్నా , నిఖిత
దర్శకత్వం: జి. రవిచరన్ రెడ్డి
నిర్మాతలు: చింతలపూడి శ్రీనివాసరావు, ఎ. నాగశుసీల
విడుదల తేది: 11.04.2008Songs List:హే బేబీ హే బేబీ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కాళిదాసు (2008)
సంగీతం: చక్రి
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: చక్రి, కౌసల్య 

హే బేబీ  హే బేబీ 
తడిసి మోపెడవుతుందే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కాళిదాసు (2008)
సంగీతం: చక్రి
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: రవివర్మ, అనురాధ శ్రీరామ్

ఉన్నోళ్ల మరదల్ని లేనోళ్ళ చెల్లెల్ని
ఊరందరికి కావలసిన దాన్ని
ఏం చేసినా నోరు తెరవని దాన్ని
నోరు తెరిచి ఏం అడగని దాన్ని

అమ్మనీ.. 

జాకెట్ తేవాలి లాకెట్ తేవాలి 
రాకెట్ తెమ్మన్నా తెచ్చివ్వాలి
నెక్లెస్ తేవాలి బికినీస్ తేవాలి
నెక్లెస్ రోడ్ అయినా తెచ్చివ్వాలి
నోసురింగు గోళ్లరంగు తీసుకురావాలి
హాండ్ బాగ్ హెయిర్ పిన్ మోసుకురావాలి
పోరికోసం ఇన్ని తేవాలంటే 
కోరుకున్నవన్ని తీర్చాలంటే
వామ్మో... తడిసి తడిసి...
తడిసి మోపెడవుతుందే
మాకు తడిసి మోపెడవుతుందే
తడిసి మోపెడవుతుందే
మాకు తడిసి మోపెడవుతుందే

జాకెట్ తేవాలి లాకెట్ తేవాలి 
రాకెట్ తెమ్మన్నా తెచ్చివ్వాలి
నెక్లెస్ తేవాలి బికినీస్ తేవాలి
నెక్లెస్ రోడ్ అయినా తెచ్చివ్వాలి

కన్ను కొట్టి మేము రమ్మంటే 
నువ్  కైనటిక్ కొని తెమ్మంటే
కన్ను కొట్టి మేము రమ్మంటే 
నువ్  కైనటిక్ కొని తెమ్మంటే
తడిసి మోపెడవుతుందే
మాకు తడిసి మోపెడవుతుందే
లిప్పు కిస్ నేనిమ్మంటే
నువ్ డూప్లెక్స్ ఫ్లాటిమ్మంటే 
తడిసి మోపెడవుతుందే
మాకు తడిసి మోపెడవుతుందే

ఈ సిస్టమ్ గాని లేకుంటే 
ఈ స్టీరియో నీలో పుడుతుంటే
నా అందం అందక పోతుంటే 
ఇక అత్యాచారాలవుతుంటే
మా కార్యక్రమాలు లేకుంటే
మీ క్రైమ్ పెరిగిపోతుంటే 
మేం సోషల్ సర్వీస్ మానేస్తే 
మీ సొసైటీ మొత్తం చెడిపోతే హా..

తడిసి తడిసి...
తడిసి మోపెడవుతుందోయ్
మీకు తడిసి మోపెడవుతుందోయ్
తడిసి మోపెడవుతుందే
మాకు తడిసి మోపెడవుతుందే

సందులోకి మేం రమ్మంటే 
నువు సింగపూర్ కే పదమంటే
సందులోకి మేం రమ్మంటే 
నువు సింగపూర్ కే పదమంటే
తడిసి మోపెడవుతుందే
మాకు తడిసి మోపెడవుతుందే

బరువు దించమని మేమంటే
నువ్ బ్లాంక్ చెక్ నే ఇమ్మంటే
తడిసి మోపెడవుతుందే
మాకు తడిసి మోపెడవుతుందే

మేమంటూ మరి లేకుంటే 
మా సెంటర్ కెవరు రాకుంటే 
మీ ఒంట్లో నేనే నిలవుంటే 
మీ కంట్రోలౌటైపోతుంటే
హైపర్ టెన్షన్ మొదలైతే 
ఆపై బీపీ రైజ్ అయితే 
హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయితే 
అక్కడ బిళ్ళను చెల్లిస్తే హా..

తడిసి తడిసి...
తడిసి మోపెడవుతుందోయ్
మీకు తడిసి మోపెడవుతుందోయ్
తడిసి మోపెడవుతుందే
మాకు తడిసి మోపెడవుతుందే
తడిసి మోపెడవుతుందే
మాకు తడిసి మోపెడవుతుందే
వెల్లకే వెల్లకే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కాళిదాసు (2008)
సంగీతం: చక్రి
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: వాసు గీతామాధురి 

వెల్లకే వెల్లకే
ప్రేమ (ఒకసారి కారం ) పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కాళిదాసు (2008)
సంగీతం: చక్రి
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: చక్రి, కౌసల్య 

ప్రేమ   (ఒకసారి కారం )పద పదరే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కాళిదాసు (2008)
సంగీతం: చక్రి
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: దేవన్ 

పద పదరేచీమలేమో చెక్కర పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కాళిదాసు (2008)
సంగీతం: చక్రి
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: బాబా సెహగల్

చీమలేమో చెక్కర చిత్రం: కాళిదాసు (2008)
సంగీతం: చక్రి
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: రవివర్మ, అనురాధ శ్రీరామ్
నటీనటులు: సుశాంత్ , తమన్నా , నిఖిత
దర్శకత్వం: జి. రవిచరన్ రెడ్డి
నిర్మాతలు: చింతలపూడి శ్రీనివాసరావు, ఎ. నాగశుసీల
విడుదల తేది: 11.04.2008

ఉన్నోళ్ల మరదల్ని లేనోళ్ళ చెల్లెల్ని
ఊరందరికి కావలసిన దాన్ని
ఏం చేసినా నోరు తెరవని దాన్ని
నోరు తెరిచి ఏం అడగని దాన్ని

అమ్మనీ..

జాకెట్ తేవాలి లాకెట్ తేవాలి
రాకెట్ తెమ్మన్నా తెచ్చివ్వాలి
నెక్లెస్ తేవాలి బికినీస్ తేవాలి
నెక్లెస్ రోడ్ అయినా తెచ్చివ్వాలి
నోసురింగు గోళ్లరంగు తీసుకురావాలి
హాండ్ బాగ్ హెయిర్ పిన్ మోసుకురావాలి
పోరికోసం ఇన్ని తేవాలంటే
కోరుకున్నవన్ని తీర్చాలంటే
వామ్మో... తడిసి తడిసి...
తడిసి మోపెడవుతుందే
మాకు తడిసి మోపెడవుతుందే
తడిసి మోపెడవుతుందే
మాకు తడిసి మోపెడవుతుందే

జాకెట్ తేవాలి లాకెట్ తేవాలి
రాకెట్ తెమ్మన్నా తెచ్చివ్వాలి
నెక్లెస్ తేవాలి బికినీస్ తేవాలి
నెక్లెస్ రోడ్ అయినా తెచ్చివ్వాలి

కన్ను కొట్టి మేము రమ్మంటే
నువ్  కైనటిక్ కొని తెమ్మంటే
కన్ను కొట్టి మేము రమ్మంటే
నువ్  కైనటిక్ కొని తెమ్మంటే
తడిసి మోపెడవుతుందే
మాకు తడిసి మోపెడవుతుందే
లిప్పు కిస్ నేనిమ్మంటే
నువ్ డూప్లెక్స్ ఫ్లాటిమ్మంటే
తడిసి మోపెడవుతుందే
మాకు తడిసి మోపెడవుతుందే

ఈ సిస్టమ్ గాని లేకుంటే
ఈ స్టీరియో నీలో పుడుతుంటే
నా అందం అందక పోతుంటే
ఇక అత్యాచారాలవుతుంటే
మా కార్యక్రమాలు లేకుంటే
మీ క్రైమ్ పెరిగిపోతుంటే
మేం సోషల్ సర్వీస్ మానేస్తే
మీ సొసైటీ మొత్తం చెడిపోతే హా..

తడిసి తడిసి...
తడిసి మోపెడవుతుందోయ్
మీకు తడిసి మోపెడవుతుందోయ్
తడిసి మోపెడవుతుందే
మాకు తడిసి మోపెడవుతుందే

సందులోకి మేం రమ్మంటే
నువు సింగపూర్ కే పదమంటే
సందులోకి మేం రమ్మంటే
నువు సింగపూర్ కే పదమంటే
తడిసి మోపెడవుతుందే
మాకు తడిసి మోపెడవుతుందే

బరువు దించమని మేమంటే
నువ్ బ్లాంక్ చెక్ నే ఇమ్మంటే
తడిసి మోపెడవుతుందే
మాకు తడిసి మోపెడవుతుందే

మేమంటూ మరి లేకుంటే
మా సెంటర్ కెవరు రాకుంటే
మీ ఒంట్లో నేనే నిలవుంటే
మీ కంట్రోలౌటైపోతుంటే
హైపర్ టెన్షన్ మొదలైతే
ఆపై బీపీ రైజ్ అయితే
హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయితే
అక్కడ బిళ్ళను చెల్లిస్తే హా..

తడిసి తడిసి...
తడిసి మోపెడవుతుందోయ్
మీకు తడిసి మోపెడవుతుందోయ్
తడిసి మోపెడవుతుందే
మాకు తడిసి మోపెడవుతుందే
తడిసి మోపెడవుతుందే
మాకు తడిసి మోపెడవుతుందే

Palli Balakrishna
Kevvu Keka (2013)
చిత్రం: కెవ్వు కేక (2013)
సంగీతం: భీమ్స్ సిసిరోలియో
నటీనటులు: అల్లరి నరేష్  షర్మిల మన్ద్రే
దర్శకత్వం: దేవి ప్రసాద్
నిర్మాత: బొప్పన చంద్రశేఖర్
విడుదల తేది: 19.07.2013Songs List:ఎర్రా ఎర్రని దాన పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కెవ్వు కేక (2013)
సంగీతం: భీమ్స్ సిసిరోలియో
సాహిత్యం:  సుద్దాల అశోక్ తేజ 
గానం: హేమచంద్ర , గీతామాధురి 

ఎర్రా ఎర్రని దానమొదల్ మొదల్ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కెవ్వు కేక (2013)
సంగీతం: భీమ్స్ సిసిరోలియో
సాహిత్యం:  శ్రీమణి 
గానం: చిన్ని చరణ్ , రమ్యా బెహ్రా 

మొదల్ మొదల్హేయ్ బాబు ఓ రాంబాబు  పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కెవ్వు కేక (2013)
సంగీతం: భీమ్స్ సిసిరోలియో
సాహిత్యం:  భీమ్స్ సిసిరోలియో
గానం: సునిధి చౌహన్ , భీమ్స్ సిసిరోలియో , నరేంద్ర, శరణ్

ఓరోరి ఓ సామి ఓరోరి నా సామి
దిల్లిని గిల్లేసి పోతివో
అ ఢిల్లీకి బైలెల్లి పోతివో..
ఐ వన ఐ వన యూ వన యూ వన
వన్ మోరు వన్ మోరు చిం చిమ్మ చిమ్మో
చుం చుమ్మ చుమ్మో..

ఓయ్ బాబు.. ఓ రాంబాబు.. ఓరారి ఒరే
హేయ్ బాబు ఓ రాంబాబు బాబు హేయ్ రాంబాబు
బుర్రా మీసం కిర్రూ చెప్పుల నవాబు..
హాయ్.. ఏయ్ బాబు ఏ రాంబాబు 
బాబు ఓ రాంబాబు ధమ్మిడి ధిమ్మిడి దరువులేసె గరీబు..

హేయ్ బాబు ఓ రాంబాబు బాబు హేయ్ రాంబాబు
బుర్రా మీసం కిర్రూ చెప్పుల నవాబు..
బాబు ఓ రాంబాబు బాబు హేయ్ రాంబాబు
ధమ్మిడి ధిమ్మిడి దరువులేసె గరీబు..

హా మంచోడు మంచోడివంటె రాంబాబు
నువ్వు మంచం కిందికి దూరినవుర రాంబాబు
ఇంట్లోకి రమ్మంటె నిన్ను రాంబాబు
అరె ఇల్లే పీకి పందిరి వేస్తివి రాంబాబు
ఆలు లేదు సూలు లేదు అల్లుడు పేరు సోమలింగం
ఆలు లేదు సూలు లేదు అల్లుడు పేరు సోమలింగం
నలుగురిలోన నువ్వు అయ్యేవంట బోడలింగం
బాబు ఓ రాంబాబు బాబు హేయ్ రాంబాబు
హా బాబు ఓ రాంబాబు బాబు హేయ్ రాంబాబు

ఓసి నీ తస్సారాల బొడ్డు సూసాములేవో

హేయ్ తాడిని తన్నే వాడుంటే రాంబాబు
వాడి తలదన్నే టైపు నేను రాంబాబు
తాటాకు సప్పుడ్లు యేల రాంబాబు
నీకు శంకర్‌గిరి మాన్యాలేర రాంబాబు
ఎక్కడో కాలిందంటె గుర్రం గడ్డి తిన్నదట
ఎక్కడో కాలిందంటె గుర్రం గడ్డి తిన్నదట
కర్ర కాల్చి వాత పెడితె కెవ్వు కెవ్వు కేకంట
బాబు ఓ రాంబాబు బాబు హేయ్ రాంబాబు
బాబు ఓ రాంబాబు బాబు హేయ్ రాం రాం రాం రాంరాం రాం రాం రాంబాబు...

రోమియో జూలియట్ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కెవ్వు కేక (2013)
సంగీతం: భీమ్స్ సిసిరోలియో
సాహిత్యం:  కేదార్నాథ్ 
గానం: రంజిత్, దీప్తి సయోనోర , విజయ్ ప్రకాష్ 

రోమియో జూలియట్ 

Palli Balakrishna
President Gari Pellam (1992)చిత్రం: ప్రెసిడెంట్ గారి పెళ్ళాం (1992)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: వేటూరి (All)
గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్ర
నటీనటులు: నాగార్జున , మీనా
దర్శకత్వం: ఎ. కోదండరామిరెడ్డి
నిర్మాత: వి.ద్వారస్వామి రాజు
విడుదల తేది: 30.10.1992

ఆ ఒడ్డు ఈ ఒడ్డు నడిమద్య ఏరడ్డు
ఓలాల వచ్చి వాలాల...ఓలాల వచ్చి వాలాల
నీ బుగ్గ నా మొగ్గ నడిమద్య ఎవరడ్డు
చీపోలా తీపి కోపాలా...చీపోలా తీపి కోపాలా
కాదన్న చేస్తాను కన్నెంగిలీ
సిగ్గన్న చేస్తాను చీరెంగిలీ
ఏమన్న అనకున్న రేపన్న మాపన్న
ఇద్దరికి తప్పుదులే ఈడెంగిలి

ఓయ్ ఓలాల వచ్చి వాలాల...ఓలాల వచ్చి వాలాల
ఆ ఒడ్డు ఈ ఒడ్డు నడిమద్య ఏరడ్డు
ఓలాల వచ్చి వాలాల...ఓలాల వచ్చి వాలాల

వంగతోట కాడ నువ్వు వొంగుతుంటే
పైటకొంగు నిలవలేక జారుతుంటే
పైరేమి చూస్తావు చేనులోనా
ఈ పంట చూడు పిల్లగో చెంగులోనా
ఓయ్ నీ పిక్క బలుపు చూస్త నీ రెక్క నులుపు చూస్తా
నా కన్నె తలుపు తీస్త నీకున్న ఉడుకు చూస్తా
సింగారం చిగురందం వయ్యరం వడీందం
అన్నిటికి తప్పదులే ఆ ఎంగిలీ

ఓలాల వచ్చి వాలాల...ఓలాల వచ్చి వాలాల
ఆ ఒడ్డు ఈ ఒడ్డు నడిమద్య ఏరడ్డు
ఓలాల వచ్చి వాలాల...ఓలాల వచ్చి వాలాల

మెరక మీద నువ్వు అరక దున్నుతుంటే
నీ కుచ్చుపాగ గుండేలోన గుచ్చుకుంటే
పాగనేమి చూస్తావె పడుచుదాన
నా నాగలుంది చూడవే పదునులోనా
నీ ఒడ్డు పొడుగు చూస్తా..నా వొల్లె మరచి పోతా
నీ ఒంపే ఒలకబోస్తె..నీ ఒల్లొ మంచమేస్తా
శ్రీకారం సిగ్గందం...మందారం బుగ్గందం
ముచ్చతగ తప్పదులే ముద్దెంగిలి

ఓలాల వచ్చి వాలాల...ఓలాల వచ్చి వాలాల
ఆ ఒడ్డు ఈ ఒడ్డు నడిమద్య ఏరడ్డు
ఓలాల వచ్చి వాలాల...ఓలాల వచ్చి వాలాల
నీ బుగ్గ నా మొగ్గ నడిమద్య ఎవరడ్డు
చీపోలా తీపి కోపాలా...చీపోలా తీపి కోపాలా
ఓలాల వచ్చి వాలాల...ఓలాల వచ్చి వాలాల
ఓయ్ ఓలాల వచ్చి వాలాల...ఓలాల వచ్చి వాలాల


******  ******  *******


చిత్రం: ప్రెసిడెంట్ గారి పెళ్ళాం (1992)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్ర

నువ్వు మల్లెతీగ నేను తేనెటీగ
ఓసి కందిరీగ వేసుకోవె పాగ
నువ్వు చందమామ నాది సందె ప్రేమ
కాటు వేయకమ్మ కందుతుంది బొమ్మా
తెల్లచీరలో అందమే చూసే
నల్ల చీకటే నాకు ఆశా
అడ్డు చెప్పినా ఆగడే బావా
తెడ్డుకోరెనె పూల నావా
సొగసే..విరపోసుకున్న

నువ్వు మల్లెతీగ నేను తేనెటీగ
ఓసి కందిరీగ వేసుకోవె పాగ
నువ్వు చందమామ నాది సందె ప్రేమ
కాటు వేయకమ్మ కందుతుంది బొమ్మా

పెదాలకు చేరెను పెళ్ళికి
చెందిన సందడి నీ ముద్దులాగ
వయస్సున కూసె వసంతం
లాడిన కోరిక సన్నయిలాగ
రుచించిన చెక్కిల్లలో..
రచించిన చేరాతలే..
వరించిన వారాలలో..
స్మురించెను సుభలేఖలై
మనసే.. మనువాడుకున్న

నువ్వు మల్లెతీగ నేను తేనెటీగ
ఓసి కందిరీగ వేసుకోవె పాగ
నువ్వు చందమామ నాది సందె ప్రేమ
కాటు వేయకమ్మ కందుతుంది బొమ్మా

ముఖాలకు వేసిన ముచ్చిక
సిగ్గుల లేకలు రా రమ్మనేగా
సుఖాలుగ మారెను ఇద్దరి
వత్తిడి ప్రేమలు ఈ మధ్యనేగా
కథే ఇక మారిందిలే..
గతే ఒక్కటవుతుందిలే..
కలేసిన కాలాలో..
కలే నిజమయ్యిందిలే..
తొడిమే తడి చేసుకున్న

నువ్వు మల్లెతీగ నేను తేనెటీగ
ఓసి కందిరీగ వేసుకోవె పాగ
నువ్వు చందమామ నాది సందె ప్రేమ
కాటు వేయకమ్మ కందుతుంది బొమ్మా

తెల్లచీరలో అందమే చూసే
నల్ల చీకటే నాకు ఆశా
అడ్డు చెప్పినా ఆగడే బావా
తెడ్డుకోరెనె పూల నావా
సొగసే..విరపోసుకున్న

నువ్వు మల్లెతీగ నేను తేనెటీగ
ఓసి కందిరీగ వేసుకోవె పాగ
నువ్వు చందమామ నాది సందె ప్రేమ
కాటు వేయకమ్మ కందుతుంది బొమ్మా


******  ******  *******


చిత్రం: ప్రెసిడెంట్ గారి పెళ్ళాం (1992)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్ర

పరువాల కోడి కొకొరొక్కొ అన్నదీ
బలిసింది బాడి పొగరెక్కి ఉన్నదీ
నాటు దెబ్బ పడీతే...కోలాట కొట్టిస్తా
నీ ఆట పట్టిస్తా
రూటు మార్చికొడితే
శివ తాండవాల చిచ్చుపెట్టి తొడగొడతాలే బుడతా

పరువాల కోడి కొకొరొక్కొ అన్నదీ
పసివాడి బాడి పదునెక్కి ఉన్నదీ
నాటు దెబ్బ పడీతే...కోలాట కొట్టిస్తా
నీ ఆట పట్టిస్తా
రూటు మార్చికొడితే
శివ తాండవాల చిచ్చుపెట్టి తొడగొడతాలే బుడతా

దెబ్బకు దెబ్బ తీసావంటె అదిరిపోతావులేవె బ్రతికిపోవే
యెత్తుకు యెత్తు వేసానంటె యెగిరిపోతావులేరా రసికవీరా
చెడిపోకు ముల్లు మీద ఆకుల్ల
పడి పోకు పల్లెటురి బైతుల్లా
నలిపేస్తా నాగమల్లి మొగ్గలా
దులిపేస్తా దుమ్ము నీకు మూతగా
నాకు తిక్క రేగితే నీ పీట లాగేస్తా సైఆటె ఆడేస్తా
టౌను పోసు కొడితే కొస రాజు పాట పాడి నిన్ను పదగుడతాలే మిడతా

పరువాల కోడి కొకొరొక్కొ అన్నదీ
పసివాడి బాడి పదునెక్కి ఉన్నదీ

చింపాంజీల చిందేసావా చిరిగిపోతుంది కాని చిలిపి రాణీ
క్యాబ్రె పట్టు పట్టానంటె అదిరిపోతావు రాజ అడుసుకూజా
ఓ కాంతా నీకు వెన్ను పోటునీ
సమంత ఫాక్స్ నాకు సాటిలే
మువ్వలున్న ముద్ద పప్పు నీవులే
గజ్జలున్న గంగిరెద్దు కానులే
పిచ్చి కూత పెడితే..నీ పీట లేపేస్త నీ సీటు చించేస్తా
కొత్త ఊపుకెడితే కుదురైన పాత కూచిపూడి మొదలెడతాలె..బుడతా

పరువాల కోడి కొకొరొక్కొ అన్నదీ
బలిసింది బాడి పొగరెక్కి ఉన్నదీ


******  ******  *******


చిత్రం: ప్రెసిడెంట్ గారి పెళ్ళాం (1992)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్ర

తస్స చక్క తలాంగు చుక్క
ఎంతో చక్క చెక్కిల్ల చుక్క
తస్స చక్క తలాంగు చుక్క
ఎంతో చక్క చెక్కిల్ల చుక్క
కౌగిల్ల పాడుకి కరనం నీవే
ముద్దంటు పల్లకి మునసవి నీవె
రాగల పల్లకీ రానివి నీవే
నా ప్రేమ నగరుకి ప్రెసిడెంటువులే

తస్స చక్క తలాంగు చుక్క
ఎంతో చక్క చెక్కిల్ల చుక్క

నీకున్న రుచి కన్నె కసి దోచుకుంటా
ఉంటా జంటా
నీ ఆడ జలి ఈద గిలి పంచుకుంటా
ఇంటా వంటా
అసలే సోకు నన్నంటుకోకూ
కొసరే కొంగాటలో
కుదిపెయ్మాకు కుస్తీకి రాకు
మొదతి ముద్దాటలో
ముచ్చంట ముచ్చమట మెర మెర మెరిసే

తస్స చక్క తలాంగు చుక్క
ఎంతో చక్క చెక్కిల్ల చుక్క
తస్స చక్క...చక్క
తలాంగు చుక్క....చుక్క
ఎంతో చక్క...చక్క
చెక్కిల్ల చుక్క...చుక్క

నా సిగ్గు సిరి చీర పురి ఇచ్చుకుంటె
ఎట్ట తంటా
నీ కంటి గురి కండ సిరి గుచ్చుకుంటె
కొట్టె గంట
ముద్దబంతీ ముద్దొచెయిందీ ముసిగ నవ్విందిలే
నవ్వె కొద్ది నా ఈడు రద్ది ఎదనె కవ్వించలే
పూల జడ పాల మెడ మనువులు అడిగే

తస్స చక్క తలాంగు చుక్క
ఎంతో చక్క చెక్కిల్ల చుక్క
కౌగిల్ల పాడుకి కరనం నీవే
ముద్దంటు పల్లకి మునసవి నీవె
రాగల పల్లకీ రానివి నీవే
నా ప్రేమ నగరుకి ప్రెసిడెంటువులే

తస్స చక్క తలాంగు చుక్క
ఎంతో చక్క చెక్కిల్ల చుక్క******  ******  *******


చిత్రం: ప్రెసిడెంట్ గారి పెళ్ళాం (1992)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్ర

ఉమ్మ కవాలి ఉంగా ఉంగా
ఊపు రావలి ఉంగ ఉంగ
అడగలేని ఆకలి పుట్టీ అలమటించి పోతున్నా
కలవ్లేని కౌగిలి పట్టి కలవరించి వస్తున్నా
ఏమ్మా దామ్మ నీలో జిమ్మ నాదే నమ్మ

ఉమ్మ కావాల ఉంగా ఉంగా
దమ్ము నీకుందా ఇందా ఇందా
అనుభవాల ఉప్పెనలోనే అందమంటుకుంటున్నా
అడ్డుగోడ దూకుడుతోనే వొడ్డు చేరుకుంటున్నా
ఏమ్మా దామ్మ గుమ్మ బొమ్మ నాదె నమ్మా

ఉమ్మ కవాలి ఉంగా ఉంగా
దమ్ము నీకుందా ఇందా ఇందా

వెచ్చనైన పక్కా విచ్చుకుంది రెక్కా
రెచ్చగొట్టినాకా రేపులేదికా
ఆకులోన వక్కా పెట్టకుంటె తిక్కా
అంటుకుంటె లక్కా ఎర్రకాటుకా
అదేదొ చేసి చూపనా ఎలాగొ అలాగ
సరేలె దారి చూపవా అలాగె బలేగా
పెర పెర పెదావుల కోసం
పాపం అంతొ ఇంతొ ఎంతొ కొంతొ

ఉమ్మ కావాలి ఉంగా ఉంగా
దమ్ము నీకుందా ఇందా ఇందా

మాయగుంది గోదా సోయగాల సోదా
అందమైన ఆదా అప్పుడె కదా
ఉక్కపోత మీదా ఊపిరాడలేదా
చెప్పలేని బాధా చెప్పలేని కథ
మరింత దోచి చూడనా మజాల ఖజాన
అదింక దాచలేనులే పలాన స్థలానా
ఇరువురి దరువుల తాలం మీద
తూలే రాగం తీయలమ్మా

ఉమ్మ కావాలి ఉంగా ఉంగా
దమ్ము నీకుందా ఇందా ఇందా
అడగలేని ఆకలి పుట్టీ అలమటించి పోతున్నా
అనుభవాల ఉప్పెనలోనే అందమంటుకుంటున్నా
ఏమ్మా దామ్మ నీలో జిమ్మ నాదే నమ్మ

ఉమ్మ కావాలి ఉంగా ఉంగా
దమ్ము నీకుందా ఇందా ఇందా


Palli Balakrishna Friday, December 15, 2017
Jaitra Yatra (1991)చిత్రం: జైత్రయాత్ర (1991)
సంగీతం: యస్. పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
సాహిత్యం: అదృష్ట దీపక్
గానం: యస్. పి.బాలు
నటీనటులు: నాగార్జున, విజయశాంతి
దర్శకత్వం: ఉప్పలపాటి నారాయణ రావు
నిర్మాత: స్రవంతి రవికిశోర్
విడుదల తేది: 13.11.1991

యెన్నల్లమ్మ యెన్నెల్లమ్మా సోకాల ఈ చీకటీ
వేకువ రావలమ్మ వేదన తీరలమ్మా
యెన్నల్లమ్మ యెన్నెల్లమ్మా సోకాల ఈ చీకటీ
వేకువ రావలమ్మ వేదన తీరలమ్మా

ఓ చెట్టెమ్మ చిన్నమ్మ చిలకమ్మ సీతమ్మ
నా మాట వింటారా
ఓ చిన్నరి పొన్నరి సింగరి బంగారి
నా పాట వింటార
ఓ చెట్టెమ్మ చిన్నమ్మ చిలకమ్మ సీతమ్మ
నా మాట వింటారా
ఓ చిన్నరి పొన్నరి సింగరి బంగారి
నా పాట వింటార

బడిలో మీకిక చదువే లోకం
బలపం పట్టె వేల గురువే దైవం
పెరిగె ఈడున న్యాయం నేరం
కలలే కన్నిలైతే బ్రతుకే భారం
నేర్చిన అర్దలన్ని మారిపోయేను
పేర్చిన స్వప్నాలన్ని కూలిపోయేను
ఆకల్ల సోకాలు ఈ కుల్లు లోకలు
నిన్ను నన్ను నేడు చుట్టుముట్టెను
చేతులు కలపండిరా...సైనుకై లేండిరా

యెన్నల్లమ్మ యెన్నెల్లమ్మా సోకాల ఈ చీకటీ
వేకువ రావలమ్మ వేదన తీరలమ్మా

కదిలె కాలమై గమనం సాగీ
ఎదలొ ద్యేయం కోసం సమరం రేగీ
రగిలె గాయమై పొగిలె ప్రాణం
పగిలె ద్యేయం తానై మిగిలే గానం
కన్నొల్ల కన్నుల్లోన వెన్నెలే పంచి
ఇన్నల్ల చీకట్లకు చెల్లు రాయించి
కష్టాలు లేనట్టి కన్నిల్లు రానట్టి
పూల దారుల్లోకి సాగిపోదామూ
నేరుగ నడవండిరా...మార్పును కోరండిరా

యెన్నల్లమ్మ యెన్నెల్లమ్మా సోకాల ఈ చీకటీ
వేకువ రావలమ్మ వేదన తీరలమ్మా
ఓ చెట్టెమ్మ చిన్నమ్మ చిలకమ్మ సీతమ్మ
నా మాట వింటారా
ఓ చిన్నరి పొన్నరి సింగరి బంగారి
నా పాట వింటార


*******  ******  *******


చిత్రం: జైత్రయాత్ర (1991)
సంగీతం: యస్. పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యస్. పి.బాలు, యస్. పి.శైలజ

నీడల్లె వున్న నిన్నా
సూరిడ నిన్నె కన్నా
రేయంత కాటుక చేసి రెప్పల్లొ వేకువ పూసి
వేడిచ్చె వేల నీడ దాటి నేడు వెలుగు జతకలవనా

జ్వాలన్నె ఉన్నా నిన్న
జాబిల్లి నిన్నె కన్నా
మంటల్లె మల్లెలు చేసి నీ జల్లొ చల్లగ దాచి
లాలించె లీల చేరువైన నేడు చలువ సిరి చిలుకలా

కోకంత ఒకే కూని రాగం
సోకంత అదోలాంటి మైకం ఏమో ఏమైందో
మేనంత నిషలాగ నాట్యం
చూపుల్లొ కసె దాని సాక్ష్యం లొలో ఏముందో
రాసిస్త రహస్యల రాజ్యం
రానించె వయ్యరాల కోసం అందే ఆనందం
రమ్మందె విసేషాల రంగం
వన్నెల్లో వసంతాల మాసం చిందే శ్రీ గందం
వాగల్లె రేగె వేగలాగెనా
వెయ్యెల్ల ముల్లె ఉన్నా
తీరని దాహం నేడె నేనై రానా

నీడల్లె వున్న నిన్నా
సూరిడ నిన్నె కన్నా
మంటల్లె మల్లెలు చేసి నీ జల్లొ చల్లగ దాచి
లాలించె లీల చేరువైన నేడు చలువ సిరి చిలుకలా

గుండెల్లొ గులాబీల బాణం
గుచ్చిందె విలాసాల వైనం పూచే గాయాలు
బావుందె పదరెల్ల భావం
పైటంత పరకైన ప్రాయం వీచే గరాలూ
గుమ్మంలొ దిగె పాల పుంత
గుట్టంత గుబారించెననంట రోజూ పున్నాలే
వెచ్చంగా వరించింది స్వప్నం
అచ్చంగా వరలిచ్చె స్వర్గం పూలే పొంగాలే
కౌగిల్లొ కాగే కాలం కరిగేనా ముంచెత్తె మోహం ఉన్న
కోరిక తీరే దారే కానా...

జ్వాలన్నె ఉన్నా నిన్న
జాబిల్లి నిన్నె కన్నా
రేయంత కాటుక చేసి రెప్పల్లొ వేకువ పూసి
వేడిచ్చె వేల నీడ దాటి నేడు వెలుగు జతకలవనా


*******  ******  *******


చిత్రం: జైత్రయాత్ర (1991)
సంగీతం: యస్. పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
సాహిత్యం: వెన్నెలకంటి
గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్ర

ఒక్కటై వచ్చయి యెండ వాన
ముక్కలై పోతున్న గుండెలోన
ఒంటిగా నింద్రించు ఆకశాన
చుక్కలే కన్నిటి చుక్కల్వునా మౌనమే ద్వనించునా

ఒక్కటై వచ్చయి యెండ వాన
ముక్కలై పోతున్న గుండెలోన
ఒంటిగా నింద్రించు ఆకశాన
చుక్కలే కన్నిటి చుక్కల్వునా మౌనమే ద్వనించునా

నిట్టుర్పు వేడి లోనా ఓదార్పు జల్లుగా
ఎద సేద తీరు వేల ఒడిలో చల్లగా
చిరునవ్వు నీకు నేను కానా

కన్నుల్లొ అగ్ని గోలం కాగుతుంటె రేగుతుంటే
గుండెల్లొ గ్రీష్మ తాపం నిండుతుంటె మండుతుంటె
మబ్బుల్లొ మంచుముక్క తుంచుకొస్త పంచి ఇస్తా
మల్లెల్లొ మంచి ఘందం మోసుకొస్త మోదుకిస్తా
కాలల ఈ ఇంద్ర జాలలలో కన్నిల్లు ఎన్నాల్లనీ
కనుపాపలాగ జోల పాడి వందెల్లు లాలించనీ

ఒక్కటై వచ్చయి యెండ వాన
ముక్కలై పోతున్న గుండెలోన
ఒంటిగా నింద్రించు ఆకశాన
చుక్కలే కన్నిటి చుక్కల్వునా మౌనమే ద్వనించునా

సిసిరాలి దారిలోనా కుసుమాలు కురియనా
నిషివీహిలోన నీకై శశినై చేరనా
కలనైన నీకు నీడ కానా

చిందించె చింతలోన అమ్రుతాలే అగ్ని వాన
స్పందించె బాధ నేడు బాష లేని శ్వాస లోనా
మిన్నెటి వెన్నెలల్లె వెల్లువల్లె అల్లుకోనా
కన్నిటి జాడ లేని వాడ దాక తోడు రాన
వెసారె ఆశల్లొ ఆవేదనా తిరెనా ఈ సోదనా
రసగీతమైన జీవితాన రాగల తేలించనా

ఒక్కటై వచ్చయి యెండ వాన
ముక్కలై పోతున్న గుండెలోన
ఒంటిగా నింద్రించు ఆకశాన
చుక్కలే కన్నిటి చుక్కల్వునా మౌనమే ద్వనించునా

Palli Balakrishna
Adhinayakudu (2012)
చిత్రం: అధినాయకుడు (2012)
సంగీతం: కళ్యాణి మాలిక్
నటీనటులు: బాలకృష్ణ , లక్ష్మి రాయ్, సలోని , జయసుధ
దర్శకత్వం: పరుచూరి మురళి
నిర్మాత: యం.ఎల్. కుమార్ చౌదరి
విడుదల తేది: 01.06.2012Songs List:ఓలమ్మి అమ్మీ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అధినాయకుడు (2012)
సంగీతం: కళ్యాణి మాలిక్
సాహిత్యం: భాస్కరభట్ల
గానం: యస్.పి,బాలు, రీటా

ఓలమ్మి అమ్మీ
గురుడా ఇటు రారా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అధినాయకుడు (2012)
సంగీతం: కళ్యాణి మాలిక్
సాహిత్యం: భాస్కరభట్ల
గానం: మనో , రీటా

గురుడా ఇటు రారా 
ఊరంతా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అధినాయకుడు (2012)
సంగీతం: కళ్యాణి మాలిక్
సాహిత్యం: భాస్కరభట్ల
గానం: కళ్యాణి మాలిక్ 

ఊరంతా 
మస్త్ జవాని పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అధినాయకుడు (2012)
సంగీతం: కళ్యాణి మాలిక్
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి 
గానం: యస్.పి. బాలు, చైత్ర అంబడిపూడి

మస్త్ జవాని
అందం ఆకుమడి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అధినాయకుడు (2012)
సంగీతం: కళ్యాణి మాలిక్
సాహిత్యం: భాస్కరభట్ల
గానం: మనో , నేహా

అందం ఆకుమడి వేసేయ్ తలుపుగడి
వచ్చాను ఇష్టంబడి 
వయసే వీధిబడి తెరిచా మోజుపడి 
వచ్చేయ్ నా వెంబడి
తెగ సిగ్గోచ్చి బుగ్గలే సొట్టల్ పడి
నీ ఉయ్యాల నడుములో మడతల్పడి
నరం నరం నరం నరం ఊపేయ్ మరి 
ఇదో రకం స్వయంవరం చూస్కో మరి

అరె అందం ఆకుమడి వేసేయ్ తలుపుగడి
వచ్చాను ఇష్టంబడి 
వయసే వీధిబడి తెరిచా మోజుపడి 
వచ్చేయ్ నా వెంబడి

ఏయ్ ఎక్కడో సుర్రంది 
అబ్బా మంచమే కిర్రంది
హేయ్ ఎక్కడో సుర్రంది చెయ్యేపడి 
నులమంచమే కిర్రంది కుస్తీ పడి 
బోల్డన్ని ముద్దులే బాకిపడి 
ఈడు అల్లాడుతున్నదే బెంగేపడి
సరేయ్ వడ్డీతో కలిపిస్తా ఉండొద్దే డీలాపడి...
అరె అరె వచ్చేవులే ఎండనపడి 
ఆకలినే తీర్చేసుకో ఎంగిలి పడి

అందం ఆకుమడి వేసేయ్ తలుపు గడి
వచ్చాను ఇష్టంబడి డి డి డి డి
వయసే వీధి బడి తెరిచా మోజు పడి 
వచ్చేయ్ నా వెంబడి 

ఘాటుగా ఉన్నావే
హా గాటులే పెట్టవే
ఘాటుగా ఉన్నావే కారప్పొడి
పంటి గాటులే పెట్టవో మీద పడి 
నీకేడో ఉన్నదే బాగా సుడి
జర ఆధరాలే నాలుగు ఆటల్బడి
పదా ఒళ్ళోంచి తెల్లార్లు చేసేద్దాం సాగుబడి 
మనం మనం బరంపురం అయితే సరి
అదోరకం మహాసుఖం అందిస్తాది

అందం ఆకుమడి వేసేయ్ తలుపుగడి
వచ్చాను ఇష్టంబడి 
అ వయసే వీధిబడి తెరిచా మోజుపడి 
వచ్చేయ్ నా వెంబడి
తెగ సిగ్గోచ్చి బుగ్గలే సొట్టల్ పడి
నీ ఉయ్యాల నడుములో మడతల్పడి
నరం నరం నరం నరం ఊపేయ్ మరి 
ఇదో రకం స్వయంవరం చూస్కో మరి
నరం నరం నరం నరం ఊపేయ్ మరి 
ఇదో రకం స్వయంవరం చూస్కో మరిఅదిగో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: అధినాయకుడు (2012)
సంగీతం: కళ్యాణి మాలిక్
సాహిత్యం: భాస్కరభట్ల
గానం: కళ్యాణి మాలిక్ 

అదిగో 

Palli Balakrishna
Adda (2013)చిత్రం: అడ్డా (2013)
సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్
సాహిత్యం: అనంత్ శ్రీరామ్
గానం: విజయ్ ప్రకాష్
నటీనటులు: సుశాంత్ , శాన్వి , శ్వేతా భరద్వాజ్, స్వప్నిక
దర్శకత్వం: జి.కార్తీక్ రెడ్డి
నిర్మాతలు:ఎ. నాగసుశీల , చింతలపూడి శ్రీనివాసరావు
విడుదల తేది: 15.08.2013

ఎక్కడ ఉన్నా నీ ధ్యాసే
ఏం చేస్తున్నా నీ ఊసే
ఎప్పటికైనా నిను కలిసే వీలుందా అసలే

వేచింది నీకోసమే నే కోరింది నీ క్షేమమే
ఇదే ఇదే ప్రేమంటే ఎలా ఎలా నమ్మేదే
ఇవన్ని ప్రతి బంధంలో  ఉన్నాయి ఇంతకుముందే
అదో ఇదో తేలేదెలా

ఎక్కడ ఉన్నా నీ ధ్యాసే
ఏం చేస్తున్నా నీ ఊసే
ఎప్పటికైనా నిను కలిసే వీలుందా అసలే

ఎప్పటినుండో చూస్తున్నా ఎందరినో గమనిస్తున్నా
అందుకనే నేనాలోచిస్తూ ఉన్నా
ఏమో నాకే నా పైనే నమ్మకమిక రాలేదే
నీపై ఇష్టం ఎంతున్నా ఏం చేస్తా
అయిన ఎందుకో మనసే వప్పదే
పోనీ ఆ నిజం నీతో చప్పదే
అయోమయం పోయేదెలా ఓ..

రేపో మాపో నావల్లే నీకేమి అవ్వకూడదని
ఇవ్వాళే నే దూరం అవుతూ ఉన్నా
ప్రాణాలైనా ఇచ్చేలా అనిపించిందే నిను చూస్తే
దాన్నే ప్రేమనుకుంటే నా పొరపాటే
నాలో ఉన్నది స్పష్టం కానిదే
నువ్వేం చేసినా ఎలా ఆపనే
లోలో నిజం తెలిసేదెలా ఓ...

Palli Balakrishna
Govula Gopanna (1968)చిత్రం: గోవుల గోపన్న (1968)
సంగీతం: ఘంటసాల
సాహిత్యం:  కొసరాజు
గానం: ఘంటసాల, పి.సుశీల
నటీనటులు: నాగేశ్వరరావు, రాజశ్రీ , భారతి
దర్శకత్వం: సి.యస్. రావు
నిర్మాతలు: లక్ష్మీ రాజ్యం, శ్రీధర్ రావు
విడుదల తేది: 10.04.1968

పల్లవి:
ఓ...ఓ...ఓ...ఒ...ఒ...
వినరా వినరా నరుడా తెలుసుకోర పామరుడా
వినరా వినరా నరుడా తెలుసుకోర పామరుడా
గోమాతను నేనేరా నాతో సరిపోలవురా
వినరా వినరా నరుడా తెలుసుకోర పామరుడా

చరణం: 1
కల్లాకపటం యెరుగని గంగీగోవును నేనూ
ఏది చెప్పినా కాదని ఎదురు చెప్పలేను
పారేసిన గడ్డి తినీ బ్రతుకు గడుపుతున్నాను
పారేసిన గడ్డి తినీ బ్రతుకు గడుపుతున్నాను
పరుల సేవకే సర్వం త్యాగం చేస్తున్నాను

వినరా వినరా నరుడా...తెలుసుకోర పామరుడా

చరణం: 2
కమ్మనైన గుమ్మపాలు కడవలతో ఇస్తున్నా
నా దూడల కాదని మీ కడుపులు నిండిస్తున్నా
వయసుడిగిననాడు నన్ను కటికివాని పాల్చేస్తే
వయసుడిగిననాడు నన్ను కటికివాని పాల్చేస్తే
ఉసురు గోలుపోయి మీకే ఉపయేగిస్తున్నాను

వినరా వినరా నరుడా తెలుసుకోర పామరుడా

చరణం: 3
నా బిడ్డలు భూమిచీల్చి దుక్కి దున్నుతున్నవోయ్
నా యెరువున పైరు పెరిగి పంట పండుతున్నదోయ్
నా చర్మమె మీ కాలికి చెప్పులుగా మారునోయ్
నా చర్మమె మీ కాలికి చెప్పులుగా మారునోయ్
నా ఒళ్ళె ఢంకాలకు నాదము పుట్టించునోయ్

వినరా వినరా నరుడా తెలుసుకోర పామరుడా

Palli Balakrishna Thursday, December 14, 2017
Shadow (2013)
చిత్రం: షాడో (2013)
సంగీతం: యస్. యస్. థమన్
నటీనటులు: వెంకటేష్ , శ్రీకాంత్, తాప్సి, మధురిమ, నాగేంద్రబాబు
దర్శకత్వం: మెహర్ రమేష్
నిర్మాత: పరుచూరి కిరీటి
విడుదల తేది: 26.04.2013Songs List:షాడో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: షాడో (2013)
సంగీతం: యస్. యస్. థమన్
సాహిత్యం:  చంద్రబోస్
గానం: బాబా సెహగల్, నవీన్

షాడో
గోల గోల పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: షాడో (2013)
సంగీతం: యస్. యస్. థమన్
సాహిత్యం:  విశ్వా
గానం: హేమచంద్ర, రమ్యా ఎన్. ఎస్, యస్. యస్. థమన్, వర్ధన

గోల గోల
పిల్ల మంచి బందోబస్తు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: షాడో (2013)
సంగీతం: యస్. యస్. థమన్
సాహిత్యం:  భాస్కర భట్ల
గానం: హేమచంద్ర, సుచిత్ర

పిల్ల మంచి బందోబస్తు
ఐ యామ్ నాటీ నాటీ గర్ల్ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: షాడో (2013)
సంగీతం: యస్. యస్. థమన్
సాహిత్యం:  చంద్రబోస్
గానం: గీతామాధురి , సింహా

ఐ యామ్ నాటీ నాటీ గర్ల్ గర్ల్ గర్ల్
ఐ యామ్ నాటీ నాటీ గర్ల్ గర్ల్ గర్ల్

హే గబ్బర్ సింగ్ కి లైనేశా కొంచం తిక్కని వదిలేశా
గా బిసినెస్ మాన్ కి ట్రై చేశా మస్త్ బిజీ అని ఒగ్గేసా
ఓ కంత్రీ కేమో బీటేశా కంగారే పుట్టి తగ్గేశా
నా డార్లింగ్ వైపో లోక్కేశా ఆ డేరింగ్ చూసి చెక్కేశా
ఓ మై గాడ్ ఓ మై గాడ్ సోలో సోలో లైఫే వెరీ బాడ్ 
హే కన్నా బాడీగార్డ్

ఐ యామ్ నాటీ నాటీ గర్ల్ గర్ల్ గర్ల్
ఐ యామ్ నాటీ నాటీ గర్ల్ గర్ల్ గర్ల్
ఐ యామ్ నాటీ నాటీ గర్ల్ గర్ల్ గర్ల్
ఐ యామ్ నాటీ నాటీ గర్ల్ గర్ల్ గర్ల్

హే గబ్బర్ సింగ్ కి లైనేశా కొంచం తిక్కని వదిలేశా

హే బాలీవుడ్ స్టార్స్ తో డేటింగ్ చోడ్ దియా
నా ఫాలోయింగ్ మోతరో మామామియా
నీకంత సీను లేదులే తిప్పేసుకోవద్దే
బోల్డంత మంది ఫాన్స్ అని డప్పేసుకోవద్దే
నీ గొప్పల చిట్టా విప్పొద్దే
నాకేదో ఏదో కాలుద్దే
సుందర కాండ చంటోడా శత్రువులా చూడకురా

ఐ యామ్ నాటీ నాటీ గర్ల్ గర్ల్ గర్ల్
ఐ యామ్ నాటీ నాటీ గర్ల్ గర్ల్ గర్ల్

చూస్తే డుంకీ చుంకీ
తక్కినవన్ని మిల్కీ మిల్కీ
కమాన్ కమాన్ ఇస్తా డుండి

హే గెలిచే గుర్రాణ్ణిరా నా జాకీ నువ్వురా
హే ప్రేమించుకుందాం రా బొబ్బిలి రాజా
సంక్రాంతి గంగిరెద్దులా లగెత్తుకొచ్చావే
Sమొహాబత్ నింపి మత్తుగా శరబత్ ఇచ్చావే
నువ్వు నక్క తోకని తొక్కావా 
నా మరదలు పోస్టే కొట్టావే
హే లక్ష్మీ బావకి నచ్చేశా లైన్ లైట్లో వచ్చేశా

ఐ యామ్ నాటీ నాటీ గర్ల్ గర్ల్ గర్ల్
ఐ యామ్ నాటీ నాటీ గర్ల్ గర్ల్ గర్ల్
ఐ యామ్ నాటీ నాటీ గర్ల్ గర్ల్ గర్ల్
ఐ యామ్ నాటీ నాటీ గర్ల్ గర్ల్ గర్ల్
హే ఐతలక పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: షాడో (2013)
సంగీతం: యస్. యస్. థమన్
సాహిత్యం:  రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం: హరిచరన్, రంజిత్, రాహుల్ నంబియార్, మేఘ, రీటా, అనితా

హే ఐతలక

Palli Balakrishna
Sahasa Veerudu Sagara Kanya (1996)
చిత్రం: సాహస వీరుడు సాగర కన్య (1996)
సంగీతం: యమ్. యమ్.కీరవాణి
నటీనటులు: వెంకటేష్ , శిల్పా శెట్టి , మాలశ్రీ
దర్శకత్వం: కె.రాఘవేంద్రరావు
నిర్మాత: బూరుగుపల్లి శివరామకృష్ణ
విడుదల తేది: 09.02.1996Songs List:అబ్బబ్బో అబ్బబ్బో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సాహస వీరుడు సాగర కన్య (1996)
సంగీతం: యమ్. యమ్.కీరవాణి
సాహిత్యం: భువనచంద్ర
గానం: ఎస్.పి.బాలు, చిత్ర

అబ్బబ్బో అబ్బబ్బో 
ఘడియ ఘడియకో ముద్దు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సాహస వీరుడు సాగర కన్య (1996)
సంగీతం: యమ్. యమ్.కీరవాణి
సాహిత్యం: భువనచంద్ర
గానం: యస్. పి.బాలు, చిత్ర

పల్లవి:
ఘడియ ఘడియకో ముద్దు ఘనమైన ముద్దు అబ్బా అహా
తడవ తడవకో ముద్దూ తడిరేపు ముద్దు అబ్బా ఆహా
తీపి తీపి తేనే ఎంగిళ్ళతో...
తాళలేని లేత అధరాలపై 

కిస్స్ మీ కిస్స్ మీ కిస్స్ మీ కిస్స్ మీ కిస్స్ మీ
కిస్సు కిస్సు కిస్సు కిస్సు కిస్సు కిస్సు కిస్స్ మీ
కిస్స్ కిస్స్ కిస్స్ మీ కిస్స్ కిస్స్ మీ

కిస్స్ మీ కిస్స్ మీ కిస్స్ మీ కిస్స్ మీ కిస్స్ మీ
కిస్సు కిస్సు కిస్సు కిస్సు కిస్సు కిస్సు కిస్స్ మీ
ఎనివేర్ కిస్స్ మీ 
ఎవ్రీవేర్ కిస్స్ మీ 
కిస్స్ కిస్స్ మీ

చరణం: 1
నా చిట్టి బుగ్గమీద పెట్టుకున్న ముద్దు సెగలు రేపితే
నీ పైటచెంగు చాటు పొంచి ఉన్న ముద్దు వయ్యారంగా వాటెయ్మంది
ఓ రాలుగాయి ముద్దు రైకలోన దూరి చనువు కోరితే
నా వయసు రగిలి ముద్దు నాకు వద్దన్నదీ
మగసిరి ముద్దులో ఎంతో సుఖమున్నదీ
సొగసరి ముద్దులై చానాలని అన్నది
ముద్దు ఇంత గొప్పదా
పెదవికి అది తప్పదా

కిస్స్ మీ కిస్స్ మీ కిస్స్ మీ కిస్స్ మీ కిస్స్ మీ
కిస్సు కిస్సు కిస్సు కిస్సు కిస్సు కిస్సు కిస్స్ మీ
కిస్స్ కిస్స్ కిస్స్ మీ కిస్స్ కిస్స్ మీ

చరణం: 2
నీ నంగనాచి ముద్దు దొంగలాగ వచ్చి నడుము తడిమితే
నీ కొంటె కొంటె ముద్దు కోకమీద వాలి ఉయ్యాలల్లే ఊపేసింది
ఓ బుల్లి ఒంపులోన చిక్కుకున్న ముద్దు జగడమాడితే
ఆ చిలిపి తగువు పెంచు ముద్దు హాయన్నది
తడిపొడి ముద్దులో ఏదో రుచి ఉన్నది
చెదరని ముద్దులో చాలా కథ ఉన్నది
ముద్దు ఇంత గొప్పదా
మధనుడి గురి తప్పదా
మీనా మీనా జలతారు వీణ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సాహస వీరుడు సాగర కన్య (1996)
సంగీతం: యమ్. యమ్.కీరవాణి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్. పి.బాలు, యమ్.యమ్.కీరవాణి

మీనా మీనా జలతారు వీణ
ఏమ్మా ఏమ్మా ఇది కలకాదు లేమ్మా
జలాల లాలి పాటలో
జనించు ప్రేమ బాటలో
జలదరింతలో వింతగా జరిగేను సంగమం

మీనా మీనా జలతారు వీణ
ఏమ్మా ఏమ్మా కలకాదు లేమ్మా

గల గల గల మిల మిల మిల 
జల జల జల తళ తళ తళ
కనుల తెరల కలల అలల
కిల కిల కిల కిల కిల కిల లల లల లల లల లలలా 

ఓ హలా ఇలా 
అలల పల్లకీతో తోరణాలు మణులు కురియదా
తరంగ తంగ వాలుతళుకు తెలిసెలే
ఓ సఖీ చెలీ
వలపు సాగరాల వడ్డుకోరి నీటి నురగనై 
స్పృశించ గాలి వీతగాలు వనికెలే
నీటు చీర జారుతున్న నిషిరాత్రిలో
గవ్వలాడు యవ్వనాల కసి రాత్రిలో
ఇద్దరం ఈదుతూ ఏ తీరమో చేరితే
మధుర యాతనే వంతెనై కలిపింది ప్రేమనే

మీనా మీనా జలతారు వీణ
ఏమ్మా ఏమ్మా ఇది కలకాదు లేమ్మా

ఓ ప్రియా ప్రియా 
ఎదలు ఒక్కసారి పక్కతాళ జతులు కలుపద
నరాలు నాగవల్లి సాగి నడుమున
నా లయా క్రియా
తెలిసి తామరాకు తల్లడిల్లి  తాళమేయగా
సరోజమైన సోకు తాకి చూడనా
ప్రేమలోతు అందుకోనిదే తాపము
హంసలాగ పైన తేలు ఈ ఆభము
చాపలా మారితే గాళాన్ని వేసెయ్యనా
నురగ నవ్వుతో వెల్లువై ముంచెయ్ ముద్దుగా

మీనా - ఏమ్మా
మీనా మీనా జలతారు వీణ
ఏమ్మా ఏమ్మా కలకాదు లేమ్మా

శ్రీనాధుని కవితలోని పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సాహస వీరుడు సాగర కన్య (1996)
సంగీతం: యమ్. యమ్.కీరవాణి
సాహిత్యం: జొన్నవిత్తుల 
గానం: ఎస్.పి.బాలు, చిత్ర 

శ్రీనాధుని కవితలోని అప్పనంగా చిక్కెనమ్మా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సాహస వీరుడు సాగర కన్య (1996)
సంగీతం: యమ్. యమ్.కీరవాణి
సాహిత్యం: వెన్నలకంటి
గానం: ఎస్.పి.బాలు, సింధు 

అప్పనంగా చిక్కెనమ్మా
పెట్టమంది పెట్టమంది పిల్లా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సాహస వీరుడు సాగర కన్య (1996)
సంగీతం: యమ్. యమ్.కీరవాణి
సాహిత్యం: వెన్నలకంటి
గానం: మనో, చిత్ర

మల్లెపూల తోరణాలు కట్టవే రావమ్మా
బంతిపూల బాసికాలు కట్టవే కావమ్మా
మురిపాల ముగ్గులెట్టి సిరి చుక్క బుగ్గనెట్టి
మనువాడేటి సమయన జతలో కసి కథలే రసికతలై

పల్లవి:
హబ్బా పెట్టమంది పెట్టమంది పిల్లా శ్రావణమాసంలో పెళ్ళికి లగ్గం
మల్లెల మంచంలో మన్మధ లంచం

హబ్బా కొట్టమంది కొట్టమంది పిల్లా బూరెల బుగ్గల్లో ముద్దుల మేళం
జారిన సిగ్గుల్లో జాజుల తాళం

ఓయ్ చుర్రుమనే చూపులుతోటి
కస్సుమనే కాటులతోటీ

ఓయ్ చుర్రుమనే చూపులుతో కస్సుమనే కాటులతో
చురక తగిలి శృతి పెరిగితే

తాళి రెడీ కట్టు మరి,డోలు రెడీ కొట్టు మరి

చరణం: 1
సాగరకన్య నీదే సాహసవీరా రార పెళ్ళికుమారా పల్లకి నీదేరా

సాహ్సవీరా, పెళ్ళి కుమారా

చేపల కళ్ళ పిల్ల చక్కెర బిళ్ళా ఇల్లా సొగసుల ఖిల్లా దోచేయ్నా

చక్కెర బిళ్ళ, సొగసుల ఖిల్లా

అందిస్తా సంద్రమంటి అందాలన్నీ
కౌగిలిగింతల కమ్మని వింతలలో

కన్నులలో కాటుకనై కొప్పులలో మల్లికనై
ఒడిని ఒరిగి ఒదిగిపోతే

చరణం: 2
పల్లవి కట్టీ ఆపై చరణం కట్టీ ఆపై తాళం తట్టి
పదనిస పాడాలి

సా రి గ మ మ పా ద ని సా సా

తబలా పట్టీ తకధిమి దరువులు కొట్టీ ఆపై ముద్దులు పెట్టీ
ముచ్చటలడాలి

తన్నననానా తానననానా

పెళ్ళైతే శోభనాల పేరంటమే
పండును చెండును దిండును పంచడమే
కలలన్నీ తలుపుతీసి అలలన్నీ పరుపులేసి
కడిలి ఒడిని కరిగిపోతె


Palli Balakrishna
Subash Chandra Bose (2005)
చిత్రం: సుభాష్ చంద్రబోస్ (2005)
సంగీతం: మణిశర్మ
నటీనటులు: వెంకటేష్ , శేయా శరన్ , జనీలియ
దర్శకత్వం: కె.రాఘవేంద్రరావు
నిర్మాత: సి.అశ్వనీదత్ , స్వప్నదత్
విడుదల తేది: 22.04.2005Songs List:జాజిరి జాజిరి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సుభాష్ చంద్రబోస్ (2005)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం:  చంద్రబోస్
గానం: యస్. పి.బాలు

మావా ఆ ఓ మావా ఆ
జాజిరి జాజిరి జాజిరి జాజిరి జాజిరి జాజిరి
జాజిరి జాజిరి జాజిరి జాజిరి మావా
ఎన్ని జనమలకైనా నువ్వే నా జత మావా 
ఎన్ని జనమలకైనా నువ్వే నా జత మావా 

జాజిరి జాజిరి జాజిరి జాజిరి మావా
ఎనకటి జనమలో ఎంకిని నేనే నాయుడు మావా

పచ్చనాకు మీద ఆన
పసుపు కొమ్ము మీద ఆన
పరమాత్ముని మీద ఆన
పరువాల మీద ఆన
ప్రేమవు నువ్వే పెనిమిటి నువ్వే మావా 

జాజిరి జాజిరి జాజిరి జాజిరి భామా
ఎన్ని జనమలకైనా నువ్వే నా జత భామా

సుక్కా పొద్దు ఆరతిలో సిరుముద్దు పూజలలో
నా సామివి నువ్వే వడి గుడిలో
సల్లాగాలి మేళం లో సరసాల తాళం లో
నాదానివి నువ్వే గుండెలలో

హా ఉన్న సొగసు మీద ఆన
లేని నడుము మీద ఆన
నువు లేక ఉండలేని ప్రాణాల మీద ఆన
నేను నువ్వే నావీ నీవే మావా

ఓ భామా ఆ ఓ భామా ఆ
జాజిరి జాజిరి జాజిరి జాజిరి భామా
ఎన్ని జనమలకైనా నువ్వే నా జత భామా

కుంకుమబొట్టే నలుపాయే నా కాటుక ఎరుపాయే
కరగాలని నీ బిగి కౌగిలిలో
సీకటి సెట్టే సిగురైతే సిగురంతా ఎలుగైతే
నిలవాలిక ఎలుగుల సీమలలో

హా బ్రహ్మరాత మీద ఆన
భరతమాత మీద ఆన
మువ్వన్నెల మీద ఆన
మన బంధం మీద ఆన
నలుపులు మనవే గెలుపులు మనవే మావా

ఓ భామా ఆ ఓ భామా ఆ
జాజిరి జాజిరి జాజిరి జాజిరి భామా
ఎన్ని జనమలకైనా నువ్వే నా జత భామా

జాజిరి జాజిరి జాజిరి జాజిరి మావా
ఎన్ని జనమలకైనా నువ్వే నా జత మావా

జాజిరి జాజిరి జాజిరి జాజిరి మావా
ఎనకటి జనమలో ఎంకిని నేనే నాయుడు మావా

నేరేడు పండు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సుభాష్ చంద్రబోస్ (2005)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం:  సుద్దాల అశోక్ తేజ 
గానం: హరిహరన్, మహాలక్ష్మి అయ్యర్ 

నేరేడు పండు మొక్క జొన్న తోటలో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సుభాష్ చంద్రబోస్ (2005)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం:  చంద్రబోస్
గానం: ఉదిత్ నారాయణ్ , సుజాత మోహన్ 

మొక్క జొన్న తోటలో 

అబ్రక దబ్ర పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సుభాష్ చంద్రబోస్ (2005)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం:  చంద్రబోస్
గానం: రాజేష్ , చిత్ర 

అబ్రక దబ్రనీ ఇంట్లో అమ్మా నాన్న పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సుభాష్ చంద్రబోస్ (2005)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం:  చంద్రబోస్
గానం: మల్లికార్జున్, గంగ , ప్రేమ్జి అమరెన్

నీ ఇంట్లో అమ్మా నాన్న పక్కింట్లోకెళ్ళాకా
వెళ్ళాకా వెళ్ళాకా పక్కింట్లోకే వెళ్ళాకా
మా ఇంట్లో అమ్మా నాన్న పొరుగింట్లోకెళ్ళాకా
వెళ్ళాకా వెళ్ళాకా పొరుగింట్లోకే వెళ్ళాకా

నేనేమో ఈలేసి నీకేమో జాలేసి నాదారి కొచ్చేసాక
దూరాన్నే గెంటేసి నువు నేను జంటేసి ఓ దారి పట్టేసాక
ఏమిటవుతుంది అదంతా ఎంతో సస్పెన్సూ
ఏమిటవుతుంది కధంతా ఎంతో సస్పెన్సూ

నీ ఇంట్లో అమ్మా నాన్న పక్కింట్లోకెళ్ళాకా
వెళ్ళాకా వెళ్ళాకా పక్కింట్లోకే వెళ్ళాకా
మా ఇంట్లో అమ్మా నాన్న పొరుగింట్లోకెళ్ళాకా
వెళ్ళాకా వెళ్ళాకా పొరిగింట్లోకే వెళ్ళాకా

ఏదో ఓ సినిమాకి ఆపైన గినిమాకి
సాంగో ఓ గీంగో సింగించేసాక
తాపీగా కాఫీకి తరువాత గీఫీకి
కప్పో ఓ గిప్పో సిప్పించేసాకా
అటు నించి డిస్చోకి ఆ ఆ ఆ ఆ
ఆడాకా గిస్కోకి సమ గప గప మనిదని గమ పని సా 

సినిమాకి కాఫీకి డిస్కోకి వెళ్ళాకా ఆ మూడు అయిపోయాకా
మూడంటే గుర్తొచ్చి మూడేదో వచ్చేసి నీ మూడు పెంచేసాకా

అదంతా ఎంతో సస్పెన్సూ కధంతా ఎంతో సస్పెన్సూ

రామ రామ రామ రామ సీత హరె రామ
జై బోలో హరి కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ We love it 

నిన్నే నే ప్రేమించి ఇంకొంచెం గీమించి
వయసో అది గియసో తెగ వేధించాకా
నిన్నే నే మురిపించి మరికొంచెం గిరిపించి
మనసో అది గినసో నీకందించాకా
మాటల్తో మెప్పించీ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్
ముద్దుల్తో గిప్పించీ సమ గప గప మనిదని గమ పని సా 

ప్రేమించీ మురిపించీ ఇంచించు మెప్పించీ ఆ మూడు జరిపించాకా
ఓ మూడు ముళ్ళేసి ఆ మూడు రాత్రుల్లో నీ మూడు తెప్పించాకా
అదంతా ఎంతో సస్పెన్సూ కధంతా ఎంతో సస్పెన్సూ
జై హింద్ (వందే మాతరం) పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సుభాష్ చంద్రబోస్ (2005)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం:  సుద్దాల అశోక్ తేజ 
గానం: యస్.పి.బాలు, అనురాధ పాడ్వల్

జై హింద్ (వందే మాతరం)


Palli Balakrishna

Most Recent

Default