Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Seethamma Andalu Ramayya Sitralu (2016)చిత్రం: సీతమ్మ అందాలు రామయ్య చిత్రాలు (2016)
సంగీతం: గోపి సుందర్
సాహిత్యం: సుద్దాల అశోక్ తేజ
గానం: కార్తిక్
నటీనటులు: రాజ్ తరుణ్, ఆర్తన బిను
దర్శకత్వం: శ్రీనివాస్ గవిరెడ్డి
నిర్మాతలు: యస్.శైలేంద్ర బాబు, శ్రీధర్ రెడ్డి, హరీష్ దుగ్గిశెట్టి
విడుదల తేది: 29.01.2016

మనిషి పుట్టుకెందుకు గెలిచి తీరెటందుకు

స్టెప్ స్టెప్ లోన వచ్చి ఎదురు దెబ్బలెన్ని తాకినా
మరింత దూసుకెల్లె సత్తువుందింక నీదె
వుంటె వుంద్ని పొతె పొనియి గెలవలెని ప్రనం ఎందుకు
రానంతు పత్తు బత్తె జత్తు మీధెలె
జాగొ జాగొ రె జాగొ జాగొ
గెలుపు వైపుకె భాగొ భాగొ రే
ఇదే తుది సమరం ఏ
మీ కరంటు గుండలలొని మంట
ఆరెది కదులె చలొ చలొ
ఆ జయన్ని ముద్దు పెట్టె జమ్ము-దమ్ము
నీదె వుటో వుటో వుటో
మనిషి పుట్టుకెందుకు గెలిచి తీరెటందుకు

ఆనడు కుడ రావన-సేన
రామున్ని చూసి ఒ వెక్కెరించెనంట
వానర-సేన సమరములొన
పొరాడి మాతొ గెలిచెది కల అంటు
కొతులె కద అన్న రక్కసులు నాడు
నింగి నీల బొక్క బొర్ల పడ్డ తీరు
ఎం తెలుసు అన్ని గల్ల ఎత్తె
బట్చ్ దిమ్మ తిరిగె-తట్టు కొట్టు కొట్టు
జాగొ జాగొ రె జాగొ జాగొ
గెలుపు వైపుకె భాగొ భాగొ రె
ఇదే తుది సమరం ఏ
మీ కరంతు గుండలలొని మంట
ఆరెది కదులె చలొ చలొ
ఆ జయన్ని ముద్దు పెట్టె జమ్ము-దమ్ము
నీదె వుటో వుటో వుటో
మనిషి పుట్టుకెందుకు గెలిచి తీరెటందుకు


**********  **********  **********


చిత్రం: సీతమ్మ అందాలు రామయ్య చిత్రాలు (2016)
సంగీతం: గోపి సుందర్
సాహిత్యం: వనమాలి
గానం: హరిచరన్

నువ్వెనా హొ నువ్వెనా
నువ్వెనా హొ నువ్వెనా
నాకు పసి ప్రపంచమైన
నాకు ప్రతి వసంతమైన
నా కదకు సుకంతమైన నువ్వెనా
నాకు చిరు సంతొషమైన
నాకు తొలి కన్నీటివైన
నా కలకు నిజానివైన నువ్వెనా
నువ్వెనా హొ నువ్వెనా
నువ్వెనా హొ నువ్వెనా

నువ్వున్నా మదిలొ ఈ గుండె గదిలొ
నీ గురుతు మెలిపెడుతోందె ఒక్కొ క్షనము
నీ స్నెహ-మడిగే నాలొని కలకు
ఎ నిదుర రానంటోందె కలిసే వరకు
నీ తొడు లెక నె ప్రేమ లక
నెనుండలేనె నీతొరాని నన్నింక
నీ గ్నాపకం విదిచెల్లదె ఎంచెసినా
ఎన్నాల్లుగ లెదేమిటొ ఈ యాతనా
నువ్వెనా హొ నువ్వెనా


**********  **********  **********


చిత్రం: సీతమ్మ అందాలు రామయ్య చిత్రాలు (2016)
సంగీతం: గోపి సుందర్
సాహిత్యం: శ్రీమణి
గానం: కార్తిక్ , దివ్య యస్.మోహన్

ఒక్కో నక్షత్రం తెంచి ఒక్కో ఆక్షం తుంచి
ఒక్కో నిమిషంలొ నీకొసం దాస్తున్న
ఒక్క్ సంతొషం నుంచి ఒక్కొ సంగీతం తెచ్చి
ఒక్కొ నిమిషంలొ నీకొసం దాస్తున్న
ఒక్కొ వాన జల్లు ఒక్కొ మెఘం నుంచి
ఒక్కొ చందమామ ఒక్కొ విష్వం నుంచి
భరించి హరించి ప్రేమించె నీకొసం
నా ప్రానం ఏసి దాచన
ఒక్కొ సంతొషం నుంచి ఒక్కొ సంగీతం తెచ్చి
ఒక్కొ నిమిషంలొ నీకొసం దాస్తున్న

ఎ మెరుపు పువ్వు నువ్వె చెలి
ని చిలిపి నవ్వె గీథంజలి
నీ వూహె నాకు ఒ జాబిలి
నీ పలుకె గుండెల్లొ జిలిబిలి
ఒక్కొ వయిధ్యన్ని ఒక్కొ అల్లరి అడిగి
ఒక్కొకొ ప నుంచి ఒక్కొ పల్లవి తెచి
ఆడించి పడించి లలించె నీకొసం
నా ప్రానం ఎసి దాచన
ఒక్కొ సంతొషం నుంచి ఒక్కొ సంగీతం తెచ్చి
ఒక్కొ నిమిషంలొ నీకొసం దాస్తున్న

కన్నుల్లొ వుండె కన్నీరులా
గుండెల్లొ పొంగె సెలేఅరులా
నీ కలల పూల తోటై ఇలా
ఎ కలలు అక్కర్లెనంతల
పుట్టెదాక మల్లి నీకై చచ్చె ఆష
చచ్చె దాక మల్లి నీతొ బ్రతికె ఆష
ప్రానం లొ ప్రానం ల
మౌనం లొ మౌనం లా
నా జీవితన్ని పంచనా
ఒక్కో నక్షత్రం తెంచి ఒక్కో ఆక్షం తుంచి
ఒక్కో నిమిషంలొ నీకొసం దాస్తున్న


**********  **********  **********


చిత్రం: సీతమ్మ అందాలు రామయ్య చిత్రాలు (2016)
సంగీతం: గోపి సుందర్
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం: సచిన్ వేరియర్, దివ్య యస్.మోహన్

పరవశమే పరవశమే
ప్రతి నిమిషం ప్రియ మధుమాసమే

పరవశమే పరవశమే
ప్రతి నిమిషం ప్రియ మధుమాసమే

ఆహా అంటోంది నా సంబరం
వొడి లో వాలింది నీలాంబరం

మనసే పసి పావురం
వలపే తన గోపురం
వెతికీ కలిసెను నిన్నీ క్షణం

కథలో మలుపీ స్వరం
కలలో నిజమీ వరం
అలలై ఎగసెను కోలాహలం

పరవశమే పరవశమే
ప్రతి నిమిషం ప్రియ మధుమాసమే

పరవశమే పరవశమే
ప్రతి నిమిషం ప్రియ మధుమాసమే

నింగీ నీలం, ఆకూ పచ్చ
నువ్వూ నేనూ జంట వీడి పోమూ

అలుకూ రాగం, మెరుపూ మేఘం
దేహం ప్రాణం మనమై కలిశామూ

జతగా ప్రతి జన్మకీ
నువ్వే చెలి జానకి
నీలో సగమై జీవించనీ

యదలో సహవాసమై
వ్యధలో వనవాసమై
నీతో నీడై పయనించనీ

ఆహా అంటోంది నా సంబరం
వొడి లో వాలింది నీలాంబరం
మనసే పసి పావురం
వలపే తన గోపురం
వెతికీ కలిసెను నిన్నీ క్షణం
కథలో మలుపీ స్వరం
కలలో నిజమీ వరం
అలలై ఎగసెను కోలాహలం
పరవశమే పరవశమే
ప్రతి నిమిషం ప్రియ మధుమాసమే
పరవశమే పరవశమే
ప్రతి నిమిషం ప్రియ మధుమాసమే


**********  **********  **********


చిత్రం: సీతమ్మ అందాలు రామయ్య చిత్రాలు (2016)
సంగీతం: గోపి సుందర్
సాహిత్యం: కృష్ణ చైతన్య
గానం: యాజిన్ నజర్

సీతామలక్ష్మి హెల్ప్ అడిగిందే
ఈ క్షనం కలయా నిజమా
కుడికన్నైతే అదురుతు వుందె
చిలిపిగ నవ్వితె చెలియా
యెదనె నలిపెసవె దూదిలా
ఆపై కుదిపెసవె నన్నిలా
కళ్లకు మతెక్కించె సూదిలా
గుచ్చెసవె పిల్ల జివ్వంటుందే
సీతా నువ్వె నా విధి రాతా
సీతా మార్చెసవె గీతా

సీతామలక్ష్మి హెల్ప్ అడిగిందే
కిందడొ మీదడొ చెస్తా
కన్నుల కలవా వెన్నుల బరువ
నీకొసమె మొస మగువ
నీకొసమే నా రెయి తెల్లరెన
మా కొడినె కుయ్యలిలె అంటున్న
తెల్లవరుజము ఇంటి ముందు ముగ్గులాగ
సంధెవెల ముందు ఆకసం లొ బొద్దులాగ
సొయగల పిల్ల దాచుకున్న సిగ్గులగ
తల్చుకున్న వెల వందయెల్లు నీవికగ
తెల నీతొ న వూహల్లొ
సీతా నువ్వె నా విది రాతా
సీతా మార్చెసవె గీతా

సీతామలక్ష్మి హెల్ప్ అడిగిందే
ఈ క్షనం కలయా నిజమా

యెందకు గొడుగ నీటికి పడవ
నాకై నువ్వె ఊ.. చాల్లె మగువా
అలనటి ఆ సావిత్రి నువ్వంటున్న
మిస్సమ్మనె ప్రెమించ మంటున్న
కాటికంచుల్లొన వెచ్చగున్న కల్లు చుడు
లెతవుల్లగున్న గొల్లపైన రంగు చుడు
ముక్కు సూటి పిల్ల మాటల్లొన పదును చుడు
మెచ్చుకున్న వల్ల నన్ను యెవడు ఆపలెడు
తేల నీతొ న వూహల్లొ

సీతా నువ్వె నా విధి రాతా
సీతా మార్చెసవె గీతా


**********  **********  **********


చిత్రం: సీతమ్మ అందాలు రామయ్య చిత్రాలు (2016)
సంగీతం: గోపి సుందర్
సాహిత్యం: భాస్కరభట్ల
గానం: సుచిత్ సురేషన్

తారజువ్వకి దారం కట్టి ఆకసంలొ ఎగరేస్తుంటం
దెఖొ రె దెఖొ రె దెఖొ రె రె రె
సీతాకోక చిలకలకెమొ కోక రేక కట్టించెస్తం
దెఖొ రె దెఖొ రె దెఖొ రె
చెయ్యాలి అనుకుంటె చాలు
ఎదైన చెస్తం నిద్దట్లొ లెస్తం
చెయ్యొదు అనిపిస్తె మాత్రం
కొట్లైన రాని పట్టించుకొం పొతెపొని
లైఫ్ అంటె కూసింత తీపి కూసింత బిపి ఖూసింత హాప్పి
కాబట్టె నచ్చింది చెస్తం నచ్చంది తొస్తం
ఫ్రెండ్షిప్ లోనె తింటు తాగి బతికెస్తం


పొదు పొదున్నె ఒసి గ చై యె కొడతం
ఆపై ఫేZబుక్ స్టటుస్ పెడతం
what a next అంటు ఊరోల్ల గొడవల్లో
దిగుతం తిడతం కొడతం
దూమపనం మద్యపనం ఆరొగ్యనికి హాని
ముట్టొదు ఇంచు మించు మెము అంతేగా
చదువంటె మా బుర్రలకి అస్సలు ఎక్కదుగాని
షాచ్క్ లు మీద షాచ్క్ లు ఎచె తెలివుంధి

బ్రాండెడ్ జీన్స్ ఏస్తం బూటేస్తం హై ఫై గుంటాం
ఉక్కపొస్తుంటె లుంగిలె కడతాం
ఫిగరే వెల్తుంటె ఎనకాలె ఫాలో ఐపోదాం విజిలే కొడదాం
తూఫాన్ అయిన వచ్చేముందు హెచ్చరికె ఎస్తరొయ్
మేమెప్పుడు దూకెస్తమొ మాకె తెలవదురొయ్
మనిషంటె మంకీ నుంచి పుట్టినవాడె కాద
అల్లరి వేషాలేయకపొతె ఎట్టాగా

Most Recent

Default