Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Kala (2004)

చిత్రం:కల (2004)
సంగీతం: ఓరుగంటి ధర్మ తేజ
నటీనటులు: రాజా, నయన హర్షిత 
దర్శకత్వం: చిమ్మని మనోహర్ 
నిర్మాత: వై.రామచంద్రా రెడ్డి 
విడుదల తేది: 04.06.2004Songs List:స్వప్నా వాస్తవదత్త పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం:కల (2004)
సంగీతం: ఓరుగంటి ధర్మ తేజ
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: టిప్పు

పల్లవి:
స్వప్నా వాస్తవదత్త - అప్నే జాస్ కి రిష్తా
సత్తా మీకే చూపిస్తా
స్వర్గం నేలకు తెస్తా - శబ్దం బొమ్మను గీస్తా
సర్వం సొంతం అనిపిస్తా
ఆకాశం నీ హద్దు - అవకాశం పదలొద్దు
నేటి నీ సరిహద్దు - రేపంటూ గడపొద్దు
సరదాలకు పరదా వెయ్యొద్దు....

చరణం: 1
రంగులన్ని కలబోస్తే రంభ అవుతుందిరా
రంభ రాకతో పగలే రాతిరవుతుందిరా
ముచ్చతో అచ్చుపడ్డ జాబిలే వెచ్చన
ముచ్చటే గిచ్చుకుంటే తెచ్చుకో నిచ్చెన
లబ్ డబ్ దరువుల గప్ చిప్ గొడవల
లైఫే నాట్యం రా......
చిక్ బుక్ నడకల చకచక పరుగుల
రైలే నేస్తం రా
కలలోన నవ్వె కనుపాప - అల ఊయలూగే చిరుచేప
పనికోసమంత పడిగాపా - పరిచెయ్యి బ్రతుకునే చాప
దరాగా మీర్జాగాలిబ్బా! ....

చరణం: 2
డుమువులు కల్పిస్తే తెలుగు పుట్టిందిరా
తెలుగు పాటతో ఎదలో తేనె కురిసిందిరా
కూచిపూడి ఒడిలోనే మెరుపు మెరిసిందిరా
మువ్వమువ్వలో నటనే మేసు విరిచిందిరా
పాగరస్ ఉడుకుల - విగరస్ వయసుల
నడకే ట్రై చెయ్ రా....
సిలబస్ చదువుల - చిక్ లెట్ పెదవుల
పలుకే విడిచెయరా ......
పదిలెయ్యి పాతపిడివాదం
కలలింక చెయ్యి అనువాదం
గురిచూసి పెట్టు కుడిపాదం
గెలిచెయ్యి బ్రతుకునే పందెం
కాశ్మీర్లో కార్గిల్ హీరోలా ......

పూల జల్లువై పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం:కల (2004)
సంగీతం: ఓరుగంటి ధర్మ తేజ
సాహిత్యం: ఓరుగంటి ధర్మ తేజ
గానం: సుజాత మోహన్ 

పల్లవి:
పూల జల్లువై తేనె వెల్లువై
వెండి వెన్నెలై నిండు జాబిలై నన్నల్లుకో
చల్లగాలివైపిల్ల వాగువై
సన్న జాజులా కన్నె మోజులె వెదజల్లుకో
పరుగెత్తి నా మనసు పురివిప్పే వేళ
పరువాలు పులకించి పదునెక్కే వేళ
కలలన్ని నిజమే చేయవా

చరణం: 1
నీలి నీలి ఆకాశం నేల వాలే చూడు
పాలపొంగు పయసంతా కోరుకుంది తోడు
చిన్ని చిన్ని చినుకమ్మా చేసి వందనాలు
వన్నెలన్ని తడిమింది పూసి చందనాలు
కోయిలమ్మ గొంతులోన కొత్తరాగాలు
కానుకిచ్చి పెంచుతోంది గుండె వేగాలు
కలలన్నీ తీరే హాయిలో.......

చరణం: 2
తుమ్మెదమ్మ కోరేది పూల పరిమళాలు
వాగు వంక చేరేది ప్రేమ సాగరాలు
నింగిలోని జలసాల జంట పావురాలు
పచ్చనైన పాదపైన చేరి చుంబనాలు
ప్రేమ పంచే తోడు నాకు పంచప్రాణాలు
ప్రాణమిచ్చే నీడ వంకే నేటి పయనాలు
కలకాలం కరిగే హాయిలో.....
తకిట తకిట దిమిరే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం:కల (2004)
సంగీతం: ఓరుగంటి ధర్మ తేజ
సాహిత్యం: వేటూరి 
గానం: ఉదిత్ నారాయణ్, స్వర్ణలత జూనియర్

తకిట తకిట దిమిరే 

పల్లవి:
తకిట తకిట ధిమిరే తలాంగు తళుకదిరే
ఝనకు ఝనకులదిరే జాబిల్లి జతకుదిరే
పున్నమంటి నీనవ్వులో పూల మబ్బు ముసిరే
కొంగు జారిన కొత్తలో కొండగాలి విసిరే
ఒకసారే ఒడి సుఖసారే వలపులడారే వయసులగోదారే

చరణం: 1
అల్లరి మొగ్గల అందంలో అడిగేది ఒక్కటే
బంతులు వచ్చిన బందాలు బతికేది ఒళ్ళోనే
వెచ్చని వెన్నెల కన్నుల్లో వెతికేది ఒక్కటే
మెత్తని మల్లెల మోహంతో మొదలయ్యే దాహాలే
కులాసాగ పాడుకున్న ఎదురొచ్చే వయసుల్లో
గులాజీలు గిల్లిపోకు ఎదనిచ్చే మనసుల్లో
తెరతీసి వెన్నెలు దోచి కన్నులు పూసే సన్న జాజుల్లో

చరణం: 2
విప్పని చెప్పని ఊసుల్లో వినిపించే కోరిక
నిప్పుల పువ్వుల తోటల్లో విరహించే రాధిక
కన్నుల నల్లని మేఘంలో మెరుపంటె చూపుగ
ఎర్రని కుర్రని ముద్దుల్లో అలకెంతో తీపిగ
వసంతాలు చల్లుకున్న వలపెంటి గొడవల్లో
గుణింతాలు దిద్దుకుండాం తొలిప్రేమ చదువుల్లో
ఎడచాటో ఏ పొదచాటో తుమ్మెద పాటో కమ్మని పొరపొటోప్రియరాగాలనే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం:కల (2004)
సంగీతం: ఓరుగంటి ధర్మ తేజ
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల 
గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్ర 

పల్లవి:
ప్రియరాగాలనే పలికించావులే
నయగారాలనే ఒలికించావులే
మల్లెపూవల్లె విచ్చావులే
నువ్వు నాకెంత నచ్చావులే
ప్రేమ తెరచాపలా నీవు నిలిచావులే
నీలి కనుపాపలో నన్ను నిలిపావులే
నిండు మనసంత ఇచ్చావులే
అందుకే నిన్ను మెచ్చానులే .....

చరణం: 1
చినుకంత స్నేహం కోరిందని - గగనాల మేఘం ఇల చేరగా
ఇన్నాళ్ళ దాహం తీరిందని - చిగురాకు ప్రాణం పులకించదా
కలల్లోని ఆ స్వర్గం ఇలా చేతికందింది.
నిజంలోని ఆనందం మనస్సంత నిండింది
నీకుతోడుండి పొమ్మన్నది
నన్ను నీవెంట రమ్మన్నది...

చరణం: 2
బతుకంటే అర్ధం చెబుతానని - నడిపింది హృదయం నీదారిని
ఈ గాలి పయనం ఎన్నాళ్ళని - నీ ప్రేమ బంధం నన్నాపని
ఋణం ఏదో మిగిలింది. అదేవిన్ను కలిపింది
మరీ ఆశ కలిగింది. మరో జన్మ అడిగింది
నిన్ను ప్రేమించుకోమన్నది
ప్రేమునే పంచుకోమన్నది .....
కల అంటె నీవా ప్రేమా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం:కల (2004)
సంగీతం: ఓరుగంటి ధర్మ తేజ
సాహిత్యం: సాయి శ్రీ హర్ష 
గానం: కార్తీక్ 

పల్లవి:
కల అంటె నీవా ప్రేమా
కలవంటె నమ్మానమ్మా
కలకాలముంటావంటే ఈ గుండెలో
కలగానే మిగిలావమ్మా నా కళ్ళల్లో...
ఓ ప్రేమా...... ఓ ప్రేమా......

చరణం: 1
మనసు మనసులో కలపని మనిషి - మనిషి కాడనీ
బ్రతుకు బ్రతుకుతో ముడిపడిపోతే-పండగేననీ
కలలన్నవే కొలువుండని కనులన్ని దండగనీ
వలపన్నదే రుచి చూడని ఈ జన్మ ఎందుకనీ
పన్నీరులే చిలికించుతూ కన్నీరు నింపావే.......

చరణం: 
కనుల ఎదురుగా నిలిచి నీవే - కంటి చుక్కవా
మరల తిరిగి ఇక రాలేనన్న - నింగి చుక్కవా
విషమించిన విధితోటలో విరజాజ విరిసేనా
మసకేసిన నిశిరాతిరై నెలవంక వెలిగేనా
ఎదకోసిన ఎడబాటుతో నేనింక నేనేనా .....
మరుమల్లె చెండు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం:కల (2004)
సంగీతం: ఓరుగంటి ధర్మ తేజ
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి.బి.చరణ్ , ఫెబి

పల్లవి:
మరుమల్లె చెండు నవ్వే - మావిళ్ళ పండు నవ్వే
మందార సందె పొద్దుల్లో - ప్రాణాలు ఆరు నువ్వే
ప్రాయాల జోరు నువ్వే - పసినిమ్మపండే పంటల్లో
అండాలమ్మ ఆకారం - జాబిలమ్మ జాగారం దూరంకాని సిందూరంలో
గీతంలోనే గోవిందం గిల్లీ కజ్జా సంబంధం - గుండే నిండే ఆనందంలో
రే హుర్రే పుట్టింది నాకు వెర్రే- సే సర్రే కుట్టింది ప్రేమజర్రే

చరణం: 1
పాలరాతి చెమ్మ- మురిపాల పూల రెమ్మ - జారింది తారమ్మ
చెక్కినాడు బ్రహ్మ - ఈ చక్కనైన బొమ్మ చాలంది నాజన్మ
తొలుత వలపు తెలిపే - పిదవ మనసు కలిపే
కలికి చిలక పిలుపే - చిలిపి కధలు నడిపే
దా పదా నను రమ్మందిలే - నా ఎదా ఝం ఝం మ్మందిలే
సబరసమయనా సఖీరా

చరణం : 2
స్వాతి వాన కురిసే - నీలేత సొగసు మెరిసె - ముంగిళ్ళ సిగ్గుల్లో
వీణముందు నిలిచే - నెరజాణ పొందు పిలిచే - ముత్యాల ముగ్గుల్లో
నెలలు పొడిచే పగలే-చలికి వయసు రగిలే
కలకు నిజము తగిలే - ఇలకు జతలు మిగిలే
సా పస మగ సంగీతమే- నే సదా ఇక నీ సొంతమే
చేతన్ చేన్ తోడన్ తోన్ చెలీరా ....

Palli Balakrishna Tuesday, March 26, 2019
Maya Bazaar (2006)
చిత్రం: మాయాబజార్ (2006)
సంగీతం: కె.యం.రాధాకృష్ణన్
నటీనటులు: రాజా ఎబుల్, భూమిక
దర్శకత్వం: ఇంద్రగంటి మోహన్ కృష్ణ
నిర్మాత: బి.సత్యనారాయణ
విడుదల తేది: 01.12.2006Songs List:నడుమే చిటికంత పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మాయాబజార్ (2006)
సంగీతం: కె.యం.రాధాకృష్ణన్
సాహిత్యం: వేటూరి సుందరరామ మూర్తి 
గానం: శంకర్ మహదేవన్

నడుమే చిటికంతకనివిని ఎరుగని పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మాయాబజార్ (2006)
సంగీతం: కె.యం.రాధాకృష్ణన్
సాహిత్యం: సాహితి 
గానం: శంకర్ మహదేవన్

కనివిని ఎరుగని సిరిసిరి మువ్వలలాగ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మాయాబజార్ (2006)
సంగీతం: కె.యం.రాధాకృష్ణన్
సాహిత్యం: సాహితి 
గానం: యస్.పి. బాలు 

సిరిసిరి మువ్వలలాగ 
ప్రేమే నేరమౌనా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మాయాబజార్ (2006)
సంగీతం: కె.యం.రాధాకృష్ణన్
సాహిత్యం: వేటూరి సుందరరామ మూర్తి 
గానం: హరిహరన్, శ్రేయా ఘోషాల్ 

ప్రేమే నేరమౌనా 
హాయ్ లవ్లీ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మాయాబజార్ (2006)
సంగీతం: కె.యం.రాధాకృష్ణన్
సాహిత్యం: సాహితి 
గానం: కె.యం.రాధాకృష్ణన్, వసుంధరాదాస్ 

హాయ్ లవ్లీ సరోజ దళనేత్రి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మాయాబజార్ (2006)
సంగీతం: కె.యం.రాధాకృష్ణన్
సాహిత్యం: వేటూరి సుందరరామ మూర్తి 
గానం: యస్.పి. బాలు, కె.యస్.చిత్ర 

సరోజ దళనేత్రి 

Palli Balakrishna
Veduka (2007)చిత్రం: వేడుక (2007)
సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: హరిచరణ్ , హరిణి
నటీనటులు: రాజా ఎబుల్, పూనమ్ బజ్వా, నరేష్
దర్శకత్వం: వై. జితేంద్ర
నిర్మాత: వెంకటేశ్వరరావు పొన్నమనేని
విడుదల తేది: 31.05.2007

నవ్వే నవ్వే నవ్వే , నా వెన్నెల పువ్వే నవ్వే
నాలో ప్రేమే నవ్వే, నా ప్రాణాలే నవ్వే

ఔనౌనా! నిజమేనా! పడి పడి నవ్వి
తడి కన్నీరైన ఈ క్షణాన్నడుగు నువ్వే!

నవ్వే నవ్వే నవ్వే , నా వెన్నెల పువ్వే నవ్వే
నాలో ప్రేమే నవ్వే, నా ప్రాణాలే నవ్వే

తారేరె ...

నింగి నవ్వు చినుకే , చినుకు పడి నేల నవ్వు మొలకే!
కంటి నవ్వు కలలే, కలలుగనె కన్నె నవ్వు కబురే !
నీ కబురొచ్చాకే పాదం నవ్విందీ,
అది పరుగులు తీసి దగ్గరికొస్తే దూరం నవ్విందీ!
నీ పరమైనందుకు పరువం నవ్వింది, ఈ ప్రేయసి పదవే నాదే నందుకు గర్వం నవ్విందీ!

ఆ పదం వింటూ నీ ఎదల్లోకి నా పెదాలొచ్చి నవ్వే!

నవ్వే నవ్వే నవ్వే , నా వెన్నెల పువ్వే నవ్వే
నాలో ప్రేమే నవ్వే, నా ప్రాణాలే నవ్వే

దాగి ఉన్న మనసే ఎగసెగసి మూగ నవ్వు కొసరే!
వేగుతున్న వయసే, తెగ విసిగి వేడి నవ్వు విసిరే
మన తొందర చూసి సరసం నవ్విందీ!
ఇక ఇద్దరినొదిలీ వెళ్ళొస్తానని విరహం ఏడ్చిందీ!
నీ సందిట చేరీ సమయం నవ్విందీ,
ఇక ఇద్దరి మధ్యన చోటే లేదని సిగ్గే ఏడ్చిందీ!

ఆ బాధల్లోన ఈ నవ్వుల్లోన జత పడే బ్రతుకు నవ్వే!

నవ్వే నవ్వే నవ్వే , నా వెన్నెల పువ్వే నవ్వే
నాలో ప్రేమే నవ్వే, నా ప్రాణాలే నవ్వే

ఔనౌనా! నిజమేనా! పడి పడి నవ్వి తడి కన్నీరైన ఈ క్షణాన్నడుగు నువ్వే!

Palli Balakrishna
Kanna (2007)చిత్రం: కన్నా  (2007)
సంగీతం:
సాహిత్యం:
గానం:
నటీనటులు: రాజా ఎబుల్, షీలా, ప్రకాష్ రాజ్, సీత
దర్శకత్వం: ఆనంద్
నిర్మాత:
విడుదల తేది: 21.12.2007

తమిళ్ సినిమా

Palli Balakrishna
Andamaina Abaddham (2008)చిత్రం: అందమైన అబద్దం (2008)
సంగీతం: ఎమ్. ఎమ్. శ్రీలేఖ
సాహిత్యం:
గానం:
నటీనటులు: రాజా ఎబుల్, కామ్న జఠ్మలాని, నాగేంద్ర బాబు
దర్శకత్వం: రవిరాజా పినిశెట్టి
నిర్మాత: ఎమ్. కేశవరాజు
విడుదల తేది: 05.12.2008


Palli Balakrishna
Idi Sangathi (2008)
చిత్రం: ఇదీ సంగతి (2008)
సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్
నటీనటులు: అబ్బాస్, టబు, రాజా ఎబుల్, అనితా హస్సా నందిని, సమీక్ష 
నిర్మాత, దర్శకత్వం: చంద్ర సిద్దార్ధ్
విడుదల తేది: 22.02.2008Songs List:పట్టుచీర కట్టి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఇదీ సంగతి (2008)
సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్
సాహిత్యం: చైతన్య ప్రసాద్ 
గానం: అనురాధ శ్రీరామ్

పట్టుచీర కట్టిమెల్ల మెల్లగా రా రా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఇదీ సంగతి (2008)
సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్
సాహిత్యం: పెద్దాడ మూర్తి 
గానం: సుచిత్ర, సుజిత్ 

మెల్ల మెల్లగా రా రా అటీను రాణితో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఇదీ సంగతి (2008)
సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్
సాహిత్యం: పెద్దాడ మూర్తి 
గానం: సుచిత్ర, టిప్పు 

అటీను రాణితో 
ఇదీ సంగతి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఇదీ సంగతి (2008)
సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్
సాహిత్యం: చైతన్య ప్రసాద్ 
గానం: మస్టార్జి

ఇదీ సంగతి

Palli Balakrishna
Nee Sukhame Ne Koruthunna (2008)చిత్రం: నీ సుఖమే నే కోరుకున్నా (2008)
సంగీతం: మాదవపెద్ది సురేష్
సాహిత్యం:
గానం:
నటీనటులు: రాజా ఎబుల్, స్నేహ
దర్శకత్వం: గిరిబాబు
నిర్మాత: గిరిబాబు
విడుదల తేది: 22.02.2008


Palli Balakrishna
Sontha Ooru (2009)చిత్రం: సొంత ఊరు (2009)
సంగీతం: సాకేత్ సాయిరాం
సాహిత్యం:
గానం:
నటీనటులు: రాజా ఎబుల్, తీర్ధ, ఎల్.బి.శ్రీరామ్
దర్శకత్వం: పి.సునీల్ కుమార్ రెడ్డి
నిర్మాతలు: వై.రవీంద్ర బాబు, కిషోర్ బసిరెడ్డి
విడుదల తేది: 21.03.2009


Palli Balakrishna
Samarthudu (2009)
చిత్రం: సమర్ధుడు (2009)
సంగీతం: వల్లూరి రాజశేఖర్
నటీనటులు: రాజా ఏబెల్, సంజనా గర్లాని, కృష్ణంరాజు
దర్శకత్వం: అర్జున్ రెడ్డి
నిర్మాతలు: ఆకుల సురేష్ , వెంకటరామిరెడ్డి
విడుదల తేది: 18.09.2009Songs List:రొయ్యల పులుసు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సమర్ధుడు (2009)
సంగీతం: వల్లూరి రాజశేఖర్
సాహిత్యం: సాహితి 
గానం: జెస్సీ గిఫ్ట్, సుచిత్ర 

రొయ్యల పులుసుప్రేమ కాదల్ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సమర్ధుడు (2009)
సంగీతం: వల్లూరి రాజశేఖర్
సాహిత్యం: అభినయ శ్రీనివాస్ 
గానం: కారుణ్య, ప్రణవి 

ప్రేమ కాదల్ నువ్వు రెడీ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సమర్ధుడు (2009)
సంగీతం: వల్లూరి రాజశేఖర్
సాహిత్యం: అభినయ శ్రీనివాస్ 
గానం: రాహుల్ నంబియార్, గాయత్రి 

నువ్వు రెడీ 
లవ్వు బొమ్మ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సమర్ధుడు (2009)
సంగీతం: వల్లూరి రాజశేఖర్
సాహిత్యం: చిర్రావూరి విజయ్ కుమార్ 
గానం: దీపు, ఐశ్వర్య 

లవ్వు బొమ్మ సమర్థుడు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: సమర్ధుడు (2009)
సంగీతం: వల్లూరి రాజశేఖర్
సాహిత్యం: నటరాజ్ 
గానం: బాలాజీ 

సమర్థుడు 

Palli Balakrishna
Jaganmohini (2009)
చిత్రం: జగన్మోహిని (2009)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం:
గానం:
నటీనటులు: రాజా , నమిత
దర్శకత్వం: యన్.కె.విశ్వనాథన్
నిర్మాత: హెచ్.మురళి
విడుదల తేది: 16.10.2009

Palli Balakrishna
Inkosaari (2010)చిత్రం: ఇంకోసారి (2010)
సంగీతం: మహేష్ శంకర్
నటీనటులు: రాజా ఏబుల్, మంజరి ఫడ్నిస్, రిచా ఫల్లోడ్
దర్శకత్వం: సుమన్ పాతూరి
నిర్మాతలు: కళ్యాణ్ పల్లా, రవి పెండేకంటి
విడుదల తేది: 26.02.2010
చిత్రం: ఇంకోసారి (2010)
సంగీతం: మహేష్ శంకర్
సాహిత్యం: వనమాలి
గానం: శ్వేతా పండిట్

కాబోయే వాడు కళ్ళల్లో ఉన్నాడు 
కాదన్నా వాడు కళ్ళోకొస్తుంటాడు
నా అందం అంతస్తు కోరని వాడు 
ఆనందం అందిస్తూ ఆశే రేపే వాడు

వాడె నావాడు కడదాక నా తోడు
వాడె నావాడు కడదాక నా తోడు
వాడె నావాడు కడదాక నా తోడు
వాడె నావాడు కడదాక నా తోడు

కాబోయే వాడు కళ్ళల్లో ఉన్నాడు 
కాదన్నా వాడు కళ్ళోకొస్తుంటాడు

మానర్స్ లో ముందుండాలి మేన్లీ గా ఉండాలి 
ఓ నిమిషం నే లేకున్నా లోన్లీ ఫీలవ్వాలి 
అమ్మాయిల స్నేహం చేసే షోకిల్లా తానే రా
గుండెల్లో మాత్రం నాకే ఓ  ఖిల్లా కట్టాలి 
వేలల్లో ఒక్కడేనని చాటే సెయ్యాలి 
తన నైనం తోడు గాలి 
సమరంలో తాను జేయుడై సాదించేయాలి 
నా రెయి కి చూపవ్వాలి

వాడె నావాడు కడదాక నా తోడు
వాడె నావాడు కడదాక నా తోడు
వాడె నావాడు కడదాక నా తోడు
వాడె నావాడు కడదాక నా తోడు

నా కోర్కెలు తీర్చేయాలి నా కొంగును దాగాలి 
నా ఊహల్లోనే తేలి నాకోసం బతకాలి
నా కళలే నిజమే చేస్తూ రెప్పల్లె కాయాలి
కళ్ళల్లో కొలువై ఉంటూ కన్నీరే తుడవాలి 
కష్టాలే చెంత వాలినా నవ్వించేయాలి 
నా అడుగుల వెంట నీడవాలి 
నా ఆశకి రంగులులాగ హరివిల్లులా అవ్వాలి
నను నడిపే శ్వాసవ్వాలి 

వాడె నావాడు కడదాక నా తోడు
వాడె నావాడు కడదాక నా తోడు
వాడె నావాడు కడదాక నా తోడు
వాడె నావాడు కడదాక నా తోడుPalli Balakrishna
Toss (2007)చిత్రం: టాస్ (2007)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం:
గానం:
నటీనటులు: ఉపేంద్ర, రాజా అబెల్, ప్రియమణి, కమిలిని ముఖర్జీ
దర్శకత్వం: ప్రియదర్శని రామ్
నిర్మాతలు: కె.కె.రాధామోహన్
విడుదల తేది: 14.07.2007

Palli Balakrishna
O My Love (2013)చిత్రం: ఓ మై లవ్  (2013)
సంగీతం: సందీప్
నటీనటులు: రాజా అబెల్, నిషా
దర్శకత్వం: ఎం.జే.రెడ్డి
నిర్మాతలు: యన్.వి.రావు, సుంకర రామచంద్
విడుదల తేది: 28.06.2013

Palli Balakrishna
Mogudu Pellam O Dongodu (2005)
చిత్రం: మొగుడు పెళ్లాం ఓ దొంగోడు (2005)
సంగీతం: కాబులి
నటీనటులు: రాజా అబెల్, శ్రియా శరన్
దర్శకత్వం: వెంకీ
నిర్మాత: వాకాడ అర్జున్ కుమార్
విడుదల తేది: 07.09.2005Songs List:చిలిపి అలక పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మొగుడు పెళ్లాం ఓ దొంగోడు (2005)
సంగీతం: కాబులి
సాహిత్యం: పెద్దాడ మూర్తి 
గానం: కె.యస్.చిత్ర

చిలిపి అలకసయ్యంది సత్యభామ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మొగుడు పెళ్లాం ఓ దొంగోడు (2005)
సంగీతం: కాబులి
సాహిత్యం: పెద్దాడ మూర్తి 
గానం: కార్తీక్, నిత్య సంతోషిని 

సయ్యంది సత్యభామ వయ్యారి భామ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మొగుడు పెళ్లాం ఓ దొంగోడు (2005)
సంగీతం: కాబులి
సాహిత్యం: సాహితి 
గానం: దేవన్, సుమంగళి 

వయ్యారి భామ 
శతకోటి మన్మధ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: మొగుడు పెళ్లాం ఓ దొంగోడు (2005)
సంగీతం: కాబులి
సాహిత్యం: చంద్రబోస్ 
గానం: నిత్యశ్రీ 

శతకోటి మన్మధ 

Palli Balakrishna
Appudappudu (2003)చిత్రం: అప్పుడప్పుడు  (2003)
సంగీతం: ఆర్. పి.పట్నాయక్, మధుకర్
నటీనటులు: రాజా అబెల్, శ్రియా రెడ్డి
దర్శకత్వం: చంద్ర సిద్దార్ధ
నిర్మాత: ఎ.రమేష్ గౌడ్
విడుదల తేది: 16.05.2003

Palli Balakrishna
Vijayam (2003)
చిత్రం: విజయం (2003)
సంగీతం: కోటి
నటీనటులు: రాజా అబెల్, గజాల, సునీల్, రాజీవ్ కనకాల
దర్శకత్వం: సింగీతం శ్రీనివాస్
నిర్మాత: డి. రామానాయుడు
విడుదల తేది: 09.05.2003Songs List:యేజి ఓజి సునోజి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: విజయం (2003)
సంగీతం: కోటి
సాహిత్యం: భువనచంద్ర 
గానం: మనో 

యేజి ఓజి సునోజి
నిజమేనా నిజమేనా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: విజయం (2003)
సంగీతం: కోటి
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల 
గానం: కార్తిక్, శ్రేయా ఘోషల్

నిజమేనా నిజమేనా కుశలమా ఓ ప్రియా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: విజయం (2003)
సంగీతం: కోటి
సాహిత్యం: భువనచంద్ర
గానం: రాజేష్ , చిత్ర 

కుశలమా ఓ ప్రియా కుశలమా
నీతో నిండు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: విజయం (2003)
సంగీతం: కోటి
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల 
గానం: టిప్పు , శ్రేయా ఘోషల్

నీతో నిండు నూరేళ్ళుమేఘాల పల్లకి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: విజయం (2003)
సంగీతం: కోటి
సాహిత్యం: కులశేఖర్ 
గానం: టిప్పు, సునీత ఉపద్రష్ట 

మేఘాల పల్లకి అడగనా ఎందుకో ప్రేమలో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: విజయం (2003)
సంగీతం: కోటి
సాహిత్యం: డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి
గానం: రిచి, యస్. పి. బాలు 

ఎందుకో ప్రేమలో ఇంత ఆరాటం 
హంపిలో శిల్పాలు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: విజయం (2003)
సంగీతం: కోటి
సాహిత్యం: చంద్రబోస్ 
గానం: రాజేష్ 

హంపిలో శిల్పాలు 

Palli Balakrishna
Raja Abel Movies List


Raja Abel Movies List


29. O My Love
చిత్రం: ఓ మై లవ్  (2013)
సంగీతం: సందీప్
నటీనటులు: రాజా ఎబుల్, నిషా
దర్శకత్వం: ఎం.జే.రెడ్డి
నిర్మాతలు: యన్.వి.రావు, సుంకర రామచంద్
విడుదల తేది: 28.06.2013

28. Nuvva nena
చిత్రం: నువ్వా నేనా (2012)
సంగీతం: భీమస్ సెసిరోలె
నటీనటులు: అల్లరి నరేష్ , శర్వానంద్, శ్రేయ శరన్, విమలారామన్, రాజా ఎబుల్
దర్శకత్వం: నారాయణ
నిర్మాత: వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్
విడుదల తేది: 16.03.2012

27. Mr. Nookayya
చిత్రం: మిస్టర్ నూకయ్య (2012)
సంగీతం : యువన్ శంకర్ రాజా
నటీనటులు: మంచు మనోజ్ , కృతి కర్బంధ, సనా ఖాన్, రాజా ఎబుల్
దర్శకత్వం: అని కన్నెగంటి
నిర్మాత: డి. యస్. రావు
విడుదల తేది: 08.03.2012


26. Inkosaari
చిత్రం: ఇంకోసారి (2010)
సంగీతం: మహేష్ శంకర్
నటీనటులు: రాజా ఏబుల్, మంజరి ఫడ్నిస్, రిచా ఫల్లోడ్
దర్శకత్వం: సుమన్ పాతూరి
నిర్మాతలు: కళ్యాణ్ పల్లా, రవి పెండేకంటి
విడుదల తేది: 26.02.2010

25. Jaganmohini
చిత్రం: జగన్మోహిని (2009)
సంగీతం: ఇళయరాజా
నటీనటులు: రాజా ఎబుల్, నమిత
దర్శకత్వం: యన్.కె.విశ్వనాథన్
నిర్మాత: హెచ్.మురళి
విడుదల తేది: 16.10.2009

24. Samarthudu
చిత్రం: సమర్ధుడు (2009)
సంగీతం: వల్లూరి రాజశేఖర్
నటీనటులు: రాజా ఎబుల్, సంజనా గర్లాని, కృష్ణంరాజు
దర్శకత్వం: అర్జున్ రెడ్డి
నిర్మాతలు: ఆకుల సురేష్ , వెంకటరామిరెడ్డి
విడుదల తేది: 18.09.2009


23. Sontha Ooru
చిత్రం: సొంత ఊరు (2009)
సంగీతం: సాకేత్ సాయిరాం
నటీనటులు: రాజా ఎబుల్, తీర్ధ, ఎల్. బి.శ్రీరామ్
దర్శకత్వం: పి.సునీల్ కుమార్ రెడ్డి
నిర్మాతలు: వై.రవీంద్ర బాబు, కిషోర్ బసిరెడ్డి
విడుదల తేది: 21.03.2009


22. Nee Sukhame Ne Koruthunna
చిత్రం: నీ సుఖమే నే కోరుకున్నా (2008)
సంగీతం: మాదవపెద్ది సురేష్
నటీనటులు: రాజా ఎబుల్, స్నేహ
దర్శకత్వం: గిరిబాబు
నిర్మాత: గిరిబాబు
విడుదల తేది: 22.02.2008


21. Mr. Medhavi
చిత్రం: మిస్టర్ మేధావి (2008)
సంగీతం: చక్రి
సాహిత్యం: కందికొండ
గానం: చిత్ర
నటీనటులు: రాజా ఎబుల్, జెనీలియా
దర్శకత్వం: జి. నీలకంఠ
నిర్మాతలు: రామారావు బొద్దులూరి, లగడపాటి గోపీచంద్
విడుదల తేది: 26.01.2008

20. Idi Sangathi
చిత్రం: ఇదీ సంగతి (2008)
సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్
నటీనటులు: రాజా ఎబుల్, అబ్బాస్, టబు
దర్శకత్వం: చంద్ర సిద్దార్ధ్
నిర్మాత:
విడుదల తేది: 22.02.2008


19. Bhadradriచిత్రం: బద్రాద్రి (2007)
సంగీతం: మణిశర్మ
నటీనటులు: శ్రీహరి, రాజా ఎబుల్, గజాల , నిఖిత, బాలాదిత్య
దర్శకత్వం: మల్లికార్జున్
నిర్మాత: యమ్.శివకుమార్
విడుదల తేది: 08.10.2007
18. Andamaina Abaddhamచిత్రం: అందమైన అబద్దం (2008)
సంగీతం: ఎమ్. ఎమ్. శ్రీలేఖ
నటీనటులు: రాజా ఎబుల్, కామ్న జఠ్మలాని, నాగేంద్ర బాబు
దర్శకత్వం: రవిరాజా పినిశెట్టి
నిర్మాత: ఎమ్. కేశవరాజు
విడుదల తేది: 05.12.2008


17. Kanna (Tamil)చిత్రం: కన్నా  (2007)
సంగీతం:
నటీనటులు: రాజా ఎబుల్, షీలా, ప్రకాష్ రాజ్, సీత
దర్శకత్వం: ఆనంద్
నిర్మాత:
విడుదల తేది: 21.12.2007

తమిళ్ సినిమా

16. Vedukaచిత్రం: వేడుక (2007)
సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్
నటీనటులు: రాజా ఎబుల్, పూనమ్ బజ్వా, నరేష్
దర్శకత్వం: వై. జితేంద్ర
నిర్మాత:
విడుదల తేది: 31.05.2007


15. Toss
చిత్రం: టాస్ (2007)
సంగీతం: మణిశర్మ
నటీనటులు: ఉపేంద్ర, రాజా ఎబుల్, ప్రియమణి, కమిలిని ముఖర్జీ
దర్శకత్వం: ప్రియదర్శని రామ్
నిర్మాతలు: కె.కె.రాధామోహన్
విడుదల తేది: 14.07.2007

14. Maya Bazaarచిత్రం: మాయాబజార్  (2006)
సంగీతం: రాధాకృష్ణన్
నటీనటులు: రాజా ఎబుల్, భూమిక
దర్శకత్వం: ఇంద్రగంటి మోహన్ కృష్ణ
నిర్మాత: బి.సత్యనారాయణ
విడుదల తేది: 01.12.200613. Styleచిత్రం: స్టైల్ (2006)
సంగీతం: మణిశర్మ
నటీనటులు: రాఘవ లారెన్స్, ప్రభుదేవా, ఛార్మి, కమిలిని ముఖర్జీ, రాజా ఎబుల్
దర్శకత్వం: రాఘవ లారెన్స్
నిర్మాత: లగడపాటి శిరీష శ్రీధర్
విడుదల తేది: 12.01.2006
12. Kokila
చిత్రం: కోకిల (2005)
సంగీతం: ఎం. ఎస్.మధుకర్
నటీనటులు: రాజా ఎబుల్, శివబాలాజీ, రాజీవ్ కనకాల, సలోని అశ్వని, అర్చన (వేద), సుహాసిని జూనియర్
దర్శకత్వం: కొండా
నిర్మాత: జి.రవికుమార్ రెడ్డి
విడుదల తేది: 2005

11. Bangaramచిత్రం: బంగారం (2006)
సంగీతం: విద్యాసాగర్
నటీనటులు: పవన్ కళ్యాణ్, మీరా చోప్రా, రీమా సేన్, రాజా ఎబుల్
దర్శకత్వం: ధరణి
నిర్మాత: ఏ. యమ్. రత్నం
విడుదల తేది: 03.05.2006


10. Oka Oorilo చిత్రం: ఒక ఊరిలో (2005)
సంగీతం: దేవి శ్రీ ప్రసాద్
నటీనటులు: తరుణ్ కుమార్ , రాజా ఎబుల్, సలోని
దర్శకత్వం: రమేష్ వర్మ
నిర్మాత: చంటి అడ్డాల
విడుదల తేది: 01.07.2005

09. Mogudu Pellam O Dongoduచిత్రం: మొగుడు పెళ్లాం ఓ దొంగోడు  (2005)
సంగీతం: కాబులి
నటీనటులు: రాజా ఎబుల్, శ్రియా శరన్
దర్శకత్వం: వెంకీ
నిర్మాత: వాకాడ అర్జున్ కుమార్
విడుదల తేది: 07.09.2005
08. Vennelaచిత్రం: వెన్నెల (2005)
సంగీతం: మహేష్ శంకర్
నటీనటులు: రాజా ఎబుల్, పార్వతి మెల్టన్, శర్వానంద్, రవివర్మ
దర్శకత్వం: దేవా కట్టా
నిర్మాతలు: రవి వల్లభనేని, సచి పినగపని, చలపతి మన్నూరు
విడుదల తేది: 26.11.2005

07. Arjunచిత్రం: అర్జున్ (2004)
సంగీతం: మణిశర్మ
నటీనటులు: మహేష్ బాబు, శ్రేయ, రాజా, కీర్తిరెడ్డి, రాజా ఎబుల్
దర్శకత్వం: గుణశేఖర్
నిర్మాత: జి. రమేష్ బాబు
విడుదల తేది: 20.08.2004

06. Aa Naluguruచిత్రం: ఆ నలుగురు (2004)
సంగీతం: ఆర్.పి. పట్నాయక్
నటీనటులు: రాజేంద్రప్రసాద్, ఆమని, రాజా ఎబుల్
దర్శకత్వం: చంద్ర సిద్దార్థ
నిర్మాత: శ్రీమతి సరిత పట్రా
విడుదల తేది: 09.12.2004

05. Kalaచిత్రం:కల (2004)
సంగీతం: ఓరుగంటి ధర్మ తేజ
నటీనటులు: రాజా, నయన హర్షిత
దర్శకత్వం: చిమ్మని మనోహర్
నిర్మాత: వై.రామచంద్రా రెడ్డి
విడుదల తేది: 04.06.2004
04. Anand
చిత్రం: ఆనంద్ (2004)
సంగీతం: కె.యమ్. రాధాకృష్ణన్
నటీనటులు: రాజా ఎబుల్, కమిలినీ ముఖర్జీ
దర్శకత్వం: శేఖర్ కమ్ముల
నిర్మాత: శేఖర్ కమ్ముల
విడుదల తేది: 15.10.2004

03. Appudappuduచిత్రం: అప్పుడప్పుడు  (2003)
సంగీతం: ఆర్. పి.పట్నాయక్, మధుకర్
నటీనటులు: రాజా ఎబుల్, శ్రియా రెడ్డి
దర్శకత్వం: చంద్ర సిద్దార్ధ
నిర్మాత: ఎ.రమేష్ గౌడ్
విడుదల తేది: 16.05.2003

02. Vijayam
చిత్రం: విజయం  (2003)
సంగీతం: కోటి
నటీనటులు: రాజా ఎబుల్, గజాల, సునీల్, రాజీవ్ కనకాల
దర్శకత్వం: సింగీతం శ్రీనివాస్
నిర్మాత: డి. రామానాయుడు
విడుదల తేది: 09.05.2003

01. O Chinnadana
చిత్రం: ఓ చినదాన (2002)
సంగీతం: విద్యాసాగర్
నటీనటులు: శ్రీకాంత్, రాజా, గజాల, ఆశా షైనీ, రాజా ఎబుల్,
దర్శకత్వం: ఇ. సత్తిబాబు
నిర్మాత: ముళ్ళపూడి బ్రహ్మానందం
విడుదల తేది: 25.01.2002


చిత్రమాల పేజికి వెళ్ళటానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి


Palli Balakrishna
Nikhil Siddardh Movies List


Nikhil Siddardh Movies List20. 18 Pages

చిత్రం: 18 Pages (2022)
సంగీతం: గోపి సుందర్ 
నటీనటులు: నిఖిల్, అనుపమ పరమేశ్వరన్ 
దర్శకత్వం: పలనాటి సూర్య ప్రతాప్ 
నిర్మాత: బన్నీ వాస్
విడుదల తేది: 23.12.2022

19. Karthikeya 2చిత్రం: కార్తికేయ 2 (2022)
సంగీతం: కాల భైరవ
నటీనటులు: నిఖిల్, సంయుక్త , అనుపమ పరమేశ్వరన్
స్క్రీన్ ప్లే, దర్శకత్వం: చందూ మొండేటి
నిర్మాతలు: అభిషేక్ అగర్వాల్ , T.G.వెంకటేష్
విడుదల తేది: 13.08.2022
18. Arjun Suravaramచిత్రం: అర్జున్ సురవరం (2019)
సంగీతం: సామ్ సి.ఎస్
నటీనటులు: నిఖిల్ సిద్దార్ధలావణ్య త్రిపాఠి
దర్శకత్వం: టి.యన్. సంతోష్
నిర్మాత: రాజ్ కుమార్ ఆకెళ్ల
విడుదల తేది: 2019

17. Kirrak Partyచిత్రం: కిర్రాక్ పార్టీ (2018)
సంగీతం: అజనేశ్ లోక్ నాథ్
నటీనటులు: నిఖిల్, సంయుక్త , సిమ్రాన్ పరీంజా
స్క్రీన్ ప్లే, దర్శకత్వం:
నిర్మాత:
విడుదల తేది:

16. Keshavaచిత్రం: కేశవ (2017)
సంగీతం: సన్నీ .యమ్.ఆర్
సాహిత్యం: కృష్ణ చైతన్య
గానం: శాల్మలి ఖోల్లాడే, సన్నీ .యమ్.ఆర్
నటీనటులు: నిఖిల్ , రీతూ వర్మ
దర్శకత్వం: సురేందర్ వర్మ
నిర్మాత: అభిషేక్ నామా
విడుదల తేది: 19.05.2017

15. Ekkadiki Pothavu Chinnavadaచిత్రం: ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడా (2016)
సంగీతం: శేఖర్ చంద్ర
నటీనటులు: నిఖిల్, హెబ పటేల్, పండిత శ్వేతా, అవికా గోర్
దర్శకత్వం: వి. ఆనంద్
నిర్మాత: పి. వి. రావ్
విడుదల తేది: 18.11.2016

14. Sankarabharanamచిత్రం: శంకరాభరణం (2015)
సంగీతం: ప్రవీణ్ టామీ
నటీనటులు: నిఖిల్ సిద్దార్ధ్, నందిత రాజ్, అంజలి
కథ, మాటలు: కోన వెంకట్
దర్శకత్వం: ఉదయ్ నందనవనం
నిర్మాత: ఎమ్.వి.వి.సత్యనారాయణ
విడుదల తేది: 04.12.2015

13. Surya vs Suryaచిత్రం: సూర్య vs సూర్య (2015)
సంగీతం: సత్య మహావీర్
నటీనటులు: నిఖిల్ సిద్దార్ధ్, త్రిధా చౌదరి
దర్శకత్వం: కార్తిక్ ఘట్టమనేని
నిర్మాత: మల్కాపురం శివకుమార్
విడుదల తేది: 05.03.2015
12. Karthikeya
చిత్రం: కార్తికేయ (2014)
సంగీతం: శేఖర్ చంద్ర
నటీనటులు: నిఖిల్ , స్వాతి
దర్శకత్వం: చందూ మొండేటి
నిర్మాత: వెంకట్ శ్రీనివాస్
విడుదల తేది: 24.10.2014

11. Swamy Ra Raచిత్రం: స్వామి రారా (2013)
సంగీతం: సన్నీ యమ్.ఆర్
నటీనటులు: నిఖిల్ , స్వాతి
దర్శకత్వం: సుధీర్ వర్మ
నిర్మాత: చిగురుపాటి చక్రి
విడుదల తేది: 23.03.2013


10. Discoచిత్రం: డిస్కో (2012)
సంగీతం: మంత్ర ఆనంద్
నటీనటులు: నిఖిల్ సిద్దార్ధ్, సరా శర్మ
దర్శకత్వం: హరి కె. చందూరి
నిర్మాత: అభినవ్ రెడ్డి
విడుదల తేది: 20.04.2012
09. Veedu Thedaచిత్రం: వీడు తేడా (2011)
సంగీతం: చక్రి
నటీనటులు: నిఖిల్ సిద్దార్ధ్, పూజా బోస్
దర్శకత్వం: బి.చిన్నికృష్ణ
నిర్మాత: కళ్యాణ్ చక్రవర్తి
విడుదల తేది: 10.11.2011

08. Aalasyam Amrutam
చిత్రం: ఆలస్యం అమృతం (2010)
సంగీతం: కోటి
నటీనటులు: నిఖిల్ సిద్దార్ధ్, మదాలస శర్మ
దర్శకత్వం: చంద్ర మహేష్
నిర్మాత: డి.రామానాయుడు
విడుదల తేది: 03.12.2010

07. Om Shantiచిత్రం: ఓం శాంతి (2010)
సంగీతం: ఇళయరాజా
నటీనటులు: కాజల్ అగర్వాల్, నవదీప్, నిఖిల్, బిందుమాధవి, అదితి శర్మ, ఆర్.మాధవన్
దర్శకత్వం: ప్రకాష్ దంతులూరి
నిర్మాత: శేషు ప్రియాంక చలసాని
విడుదల తేది: 13.01.2010

06. Kalavar Kingచిత్రం: కళవర్ కింగ్ (2010)
సంగీతం: అనిల్ ఆర్
నటీనటులు: నిఖిల్ సిద్దార్ధ్, శ్వేతా బసు ప్రసాద్
దర్శకత్వం: ఎల్.సురేష్
నిర్మాతలు: శ్రీనివాసరావు దమ్మలపాటి, ఎమ్.చంద్రశేఖర్
విడుదల తేది: 26.02.2010
05. Yuvathaచిత్రం: యువత (2008)
సంగీతం: మణిశర్మ
నటీనటులు: నిఖిల్ సిద్దార్ధ్, అక్ష పార్ధసాని
దర్శకత్వం: పరశురాం
నిర్మాతలు: హరి తుమ్మ, ఉమా ప్రకాష్
విడుదల తేది: 07.11.2008

04. Ankit Pallavi & Friendsచిత్రం: అంకిత్ పల్లవి & ఫ్రెండ్స్ (2008)
సంగీతం: విను థామస్
నటీనటులు: నిఖిల్ , మేఘ బర్మన్
దర్శకత్వం: హరి ఎల్లేటి
నిర్మాత: కిషోర్ గంజి
విడుదల తేది: 2008

03. Happy Days
చిత్రం: హ్యాపీ డేస్ (2007)
సంగీతం: మిక్కీ జె.మేయర్
నటీనటులు: కమిలినీ ముఖర్జీ, తమన్నా, వరుణ్ సందేశ్, నిఖిల్, వంశీ కృష్ణ, సోనియా, గాయత్రి రావు, మోనాలి, రాహుల్
దర్శకత్వం & నిర్మాత: శేఖర్ కమ్ముల
విడుదల తేది: 02.10.2007

02. Hyderabad Nawabs
చిత్రం: హైదద్రబాద్ నవాబ్స్ (2006)
సంగీతం: విశ్వా
నటీనటులు: మస్త్ అలీ, వర్ధన్ గుప్తా, స్తుతి మిశ్రా, నిఖిల్ సిద్దార్ధ్
దర్శకత్వం: లక్ష్మీకాంత్ చెన్న
నిర్మాత: ఆర్.కె
విడుదల తేది: 01.01.2006

(ఈ సినిమాలో కాలేజి కుర్రాడులా చిన్న ప్రాముఖ్యత లేని పాత్ర చేశారు అలాగే ఈ సినిమాకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా కూడా పనిచేశాడు)

01. Sambaram
చిత్రం: సంబరం (2003)
సంగీతం: ఆర్.పి.పట్నాయక్
నటీనటులు: నితిన్, నేహ
దర్శకత్వం: దశరద్ (కొండపల్లి దశరథ్ కుమార్)
నిర్మాత: తేజ
విడుదల తేది: 31.07.2003


చిత్రమాల పేజికి వెళ్ళటానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి


Palli Balakrishna

Most Recent

Default