Search Box

Uppena (2020)


చిత్రం: ఉప్పెన (2020)
సంగీతం: దేవిశ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం: శ్రీమణి , రకీబ్ అలమ్
గానం: జేవేద్ అలీ
నటీనటులు: వైష్ణవ్ తేజ్, కృతి శెట్టి, విజయ్ సేతుపతి
దర్శకత్వం: బుచ్చిబాబు సన
నిర్మాతలు: సుకుమార్, వై. రవిశంకర్, వై. నవీన్
విడుదల తేది: 2020


ఇష్క్ షిఫాయా ఇష్క్ షిఫాయా
ఇష్క్ పర్దే మే కిసి కీ ఆంఖో మే లబ్రేజ్ హై
ఇష్క్ షిఫాయా మెహబూబ్ క సాయా
ఇష్క్ మల్ మల్ మే యః లిప్త హువా తెబ్రేజ్ హై

ఇష్క్ హై పీర్ పాయంబార్
అర్రే ఇష్క్, అలీ దమ్ మస్త్ కలందర్
ఇష్క్, హై పీర్ పాయంబార్
అర్రే ఇష్క్, అలీ దమ్ మస్త్ కలందర్
ఇష్క్, కబీ ఖత్రా హై
అర్రే ఇష్క్, కబీ హై ఏక్ సమందర్
ఇష్క్ కబీ ఖత్రా హై
అర్రే ఇష్క్, కబీ హై ఏక్ సమందర్

నీ కన్ను నీలి సముద్రం
నా మనసేమో అందుల్లో పడవ ప్రయాణం 

నీ కన్ను నీలి సముద్రం
నా మనసేమో అందుల్లో పడవ ప్రయాణం 

నీ నవ్వు ముత్యాలహారం
నన్ను తీరానికి లాగేటి దారం దారం 

నీ నవ్వు ముత్యాలహారం
నన్ను తీరానికి లాగేటి దారం దారం

నల్లనైన ముంగురులే - ముంగురులే
అల్లరేదో రేపాయిలే - రేపాయిలే
నువ్వుతప్ప నాకింకొ లోకాన్ని లేకుండా కప్పాయిలే
ఘల్లుమంటే నీ గాజులే - నీ గాజులే
ఝల్లుమంది నా ప్రాణమే - నా ప్రాణమే
అల్లుకుంది వానజల్లులా ప్రేమే...

నీ కన్ను నీలి సముద్రం
నా మనసేమో అందుట్లో పడవ ప్రయాణం

కోరస్: నీ కన్ను నీలి సముద్రం
నా మనసేమో అందుట్లో పడవ ప్రయాణం

నీ నవ్వు ముత్యాలహారం 
నన్ను తీరానికి లాగేటి దారం దారం

కోరస్: నీ నవ్వు ముత్యాలహారం 
నన్ను తీరానికి లాగేటి దారం దారం

చరణం: 1
చిన్ని ఇసుకగూడు కట్టినా... నీ పేరు రాసి పెట్టినా
దాన్ని చెరిపేటి కెరటాలు పుట్టలేదు తెలుసా...
ఆ గోరువంక పక్కన...రామ చిలుక ఎంత చక్కన
అంతకంటే చక్కనంట నువ్వుంటే నాపక్కనా.....
అప్పు అడిగానే... కొత్త కొత్త మాటలనీ
తప్పుకున్నాయే...భూమి పైన భాషలన్నీ...
చెప్ప..లే..మ..న్నా..యే అక్షరాల్లో ప్రేమనీ...

నీ కన్ను నీలి సముద్రం
నా మనసేమో అందుల్లో పడవ ప్రయాణం

కోరస్: నీ కన్ను నీలిసముద్రం
నా మనసేమో అందుట్లో పడవ ప్రయాణం

నీ నవ్వు ముత్యాలహారం
నన్ను తీరానికి లాగేటి దారం దారం

కోరస్: నీ నవ్వు ముత్యాలహారం
నన్ను తీరానికి లాగేటి దారం దారం

చరణం: 2
నీ అందమంత ఉప్పెన... నన్ను ముంచినాది చప్పున
ఎంత ముంచేసినా తేలే బంతిని నేనేననా..
చుట్టూ ఎంత చప్పుడొచ్చినా....నీ సవ్వడేదో చెప్పనా
ఎంతదాచేసినా నిన్ను జల్లడేసి పట్టనా...
నీ ఊహలే ఊపిరైన పిచ్చోడిని...
నీ ఊపిరే ప్రాణమైన పిల్లాడిని...
నీ ప్రే..మా వలలో చిక్కుకున్న చేపనీ....

ఇష్క్ హై పీర్ పాయంబార్
అర్రే ఇష్క్, అలీ దమ్ మస్త్ కలందర్
ఇష్క్ హై పీర్ పాయంబార్
అర్రే ఇష్క్, అలీ దమ్ మస్త్ కలందర్
ఇష్క్, కబీ ఖత్రా హై
అర్రే ఇష్క్, కబీ హై ఏక్ సమందర్
ఇష్క్ కబీ ఖత్రా హై
అర్రే ఇష్క్, కబీ హై ఏక్ సమందర్

ఇష్క్ షిఫాయా ఇష్క్ షిఫాయా
ఇష్క్ పర్దే మే కిసి కీ ఆంఖో మే లబ్రేజ్ హై
ఇష్క్ షిఫాయా మెహబూబ్ క సాయా
ఇష్క్ మల్ మల్ మే యః లిప్త హువా తెబ్రేజ్ హై

చిత్రం: ఉప్పెన (2020)
సంగీతం: దేవిశ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: శరత్ సంతోష్, హరిప్రియ

నువ్వు నేను ఎదురైతే ధక్.. ధక్.. ధక్..
మనసు మనసు దగ్గరయితే ధక్.. ధక్.. ధక్
ఆశలు అలలై పొంగుతుంటే ధక్.. ధక్.. ధక్
ఆకలి నిద్దుర మింగుతుంటే ధక్.. ధక్.. ధక్
ఊపిరి మొత్తం ఉప్పెనైతే ధక్..ధక్..ధక్..ధక్..ధక్

చూపుల పిలుపులు మోగుతుంటే ధక్.. ధక్.. ధక్
మాటలు గొంతులో ఆగుతుంటే ధక్.. ధక్.. ధక్
గుండెకు చెమటలు పడుతుంటే ధక్.. ధక్.. ధక్
ముందుకు వెనుకకు నెడుతుంటే ధక్.. ధక్.. ధక్
ఊపిరి మొత్తం ఉప్పెనైతే ధక్..ధక్..ధక్..ధక్..ధక్

చీటికి మాటికి గురుతోస్తే...
మిగతావన్నీ మరుపోస్తే...
కాలానికి ఇక పరుగోస్తే....
ఆలోచనలకు బరువస్తే...
ఊపిరి మొత్తం ఉప్పెనైతే ధక్..ధక్..ధక్..ధక్..ధక్

Palli Balakrishna Sunday, November 1, 2020
Raahu (2020)


చిత్రం: రాహు (2020)
సంగీతం: ప్రవీణ్ లక్కరాజు
సాహిత్యం: శ్రీనివాస మౌళి
గానం: సిద్ శ్రీరామ్
నటీనటులు: కృతి గార్గ్, అభిరాం వర్మ 
దర్శకత్వం: సుబ్బు వేదుల
నిర్మాత: A.V.R స్వామి, రాజ దేవరకొండ, శ్రీ శక్తి బాబ్జి
విడుదల తేది: 28.02.2020

చరణం: 1
ఎన్నెనో వర్ణాలు వాలాయి చుట్టూ నీ తోటి నే సాగగా
పాదాలు దూరాలు మరిచాయి ఒట్టు మేఘాల్లో వున్నటుగా 
ఇక గుండెల్లో ఓ గుట్టు దాగేటు లేదు నీచూపు ఆకట్తగా 
నా లోకి జారింది లే తేనె బొట్టు నమ్మేటుగా లేదుగా ప్రేమే ఏమో
ఏమో ఏమో ఏమో నన్ను తాకే హాయే ప్రేమే ఏమో
ఏమో ఏమో ఏమో చెప్పలేని మాయే ప్రేమో
ఏమో ఏమో ఏమో నన్ను తాకే హాయే ప్రేమే ఏమో
ఏమో ఏమో ఏమో చెప్పలేని మాయే ప్రేమో

చరణం: 2
నేనేనా ఈవేళ నేనేనా నా లోకి కళ్లారాచూస్తున్న
ఉండుంది ఏ మాటో అన్నానని సందేహం నువ్వేదో విన్నావని
విన్నట్టు వున్నావా బాగుందని తేలే దారేదని
ఏమో ఏమో ఏమో నన్ను తాకే హాయే ప్రేమే ఏమో
ఏమో ఏమో ఏమో చెప్పలేని మాయే ప్రేమో
ఏమో ఏమో ఏమో నన్ను తాకే హాయే ప్రేమే ఏమో
ఏమో ఏమో ఏమో చెప్పలేని మాయే ప్రేమో

చరణం: 3
ఏమైనా బాగుంది ఏమైనా... నా ప్రాణం చేరింది నీ లోన
ఈ చోటే కాలాన్ని ఆపాలని... నీ తోటి సమయ్యని గడపాలని...
నా జన్మే కోరింది నీ తోడుని... గుండె నీదేనని...
ఏమో ఏమో ఏమో నన్ను తాకే హాయే ప్రేమే ఏమో
ఏమో ఏమో ఏమో చెప్పలేని మాయే ప్రేమో

Palli Balakrishna Saturday, October 17, 2020
Jaanu (2020)


 


చిత్రం: జాను (2020)
సంగీతం: గోవింద్ వసంత
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి
గానం: ప్రదీప్ కుమార్
నటీనటులు: శర్వానంద్, సమంత
దర్శకత్వం: సి. ప్రవీణ్ కుమార్
నిర్మాత: దిల్ రాజు
విడుదల తేది: 07.02.2020

ఏ దారెదురైనా ఎటు వెళుతుందో అడిగానా
ఏం తోచని పరుగై ప్రవహిస్తూ పోతున్నా
ఏం చూస్తూ ఉన్నా నే వెతికానా ఏదైనా
ఊరికినే చుట్టూ ఏవేవో కనిపిస్తూ ఉన్నా

కదలని ఓ శిలనే అయినా
త్రుటిలో కరిగే కలవే అయినా
ఏం తేడా ఉందట నువ్వెవరంటూ అడిగితే నన్నెవరైనా
ఇల్లాగే కడదాకా ఓ పశ్నై ఉంటానంటున్నా
ఏదో ఒక బదులై  నను చెరపొద్దని కాలాన్నడుగుతు ఉన్నా

నా వెంట పడి నువ్వింత ఒంటరి 
అనొద్దు అనొద్దు దయుంచి ఎవరూ
ఇంకొన్ని జన్మాలకి సరిపడు
అనేక స్మృతుల్ని ఇతరులు ఎరుగరు

నా ఊపిరిని ఇన్నాళ్లుగా 
తనవెన్నంటి నడిపిన చేయూత ఎవరిది
నా ఎద లయను కుశలము అడిగిన రుసరుస కబురుల ఘుమ ఘుమ లెవిరివీ...


ఉదయం కాగానే తాజాగా పుడుతూ ఉంటా
కాలం ఇపుడే నను కనగా
అనగనగా...  అంటూనే ఉంటా
ఎపుడూ పూర్తవనే అవక
తుధి లేని కథ నేనుగా

గాలి వాటం లాగ.. ఆగే అలవాటే లేక కాలం నిలవదు ఏ చోట నిలకడగా

యే చిరునామాలేక యే బదులు పొందని లేఖ
ఎందుకు వేస్తుందో కేక.. మౌనంగా

నా వెంట పడి నువ్వింత ఒంటరి 
అనొద్దు అనొద్దు దయుంచి ఎవరూ
ఇంకొన్ని జన్మాలకి సరిపడు
అనేక స్మృతుల్ని ఇతరులు ఎరగరు

నా ఊపిరిని ఇన్నాళ్లుగా 
తనవెన్నంటి నడిపిన చేయూత ఎవరిది
నా ఎద లయను కుశలము అడిగిన గుసగుస కబురుల ఘుమ ఘుమ లెవిరివీ

లోలో ఏకాంతం నా చుట్టూ అల్లిన లోకం
నాకే సొంతం అంటున్నా విన్నారా
నేనూ నా నీడ ఇద్దరమే చాలంటున్నా 
రాకూడదు ఇంకెవరైనా 

అమ్మ వడిలో మొన్న అందని ఆశలతో నిన్న
ఎంతో ఊరిస్తూ ఉందీ జాబిల్లి
అంత దూరానున్నా వెన్నెలగా చెంతనే ఉన్నా
అంటూ ఉయాలలూపింది జొలాలిPalli Balakrishna
30 Rojullo Preminchadam Ela (2020)

 
చిత్రం: 30 రోజుల్లో ప్రేమించడం ఎలా? (2020)
సంగీతం: అనుప్ రూబెన్స్
సాహిత్యం: చంద్ర బోస్ 
గానం: సిద్ శ్రీరామ్, సునీత 
నటీనటులు: ప్రదీప్ మాచిరాజు, అమృత అయ్యర్ 
దర్శకత్వం: మున్నా 
నిర్మాత: S.V బాబు 
విడుదల తేది: 2020

పాట: నీలి నీలి ఆకాశం ఇద్దామనుకున్నా

నీలి నీలి ఆకాశం ఇద్దామనుకున్నా
మబ్బులు నిన్నే కమ్మేస్తాయని మానేస్తూ ఉన్నా
నెలవంకనుఇద్దామనుకున్నా.. ఓహో ఓహో
నీ నవ్వుకు సరిపోదంటున్నా...

నువ్వే నడిచేటి తీరుకే
తారలు మొలిచాయి నేలకే
నువ్వే వదిలేటి శ్వాసకే
గాలులు బ్రతికాయి చూడవే
ఇంత గొప్ప అందగత్తెకేమి ఇవ్వనే

నీలి నీలి ఆకాశం ఇద్దామనుకున్నా
మబ్బులు నిన్నే కమ్మేస్తాయని మానేస్తూ ఉన్నా

చరణం - 1
ఓహో వానవిల్లులో ఉండని రంగు నువ్వులే
ఏ రంగుల చీరను నీకు నెయ్యాలే
నల్ల మబ్బులా మెరిసే కళ్లు నీవిలే
ఆ కళ్లకు కాటుక ఎందుకెట్టాలే
చెక్కిలిపై చుక్కగా దిష్టే పెడతారులే
నీకైతే తనువంతా చుక్కను పెట్టాలే

ఏదో ఇవ్వాలి కానుక ఎంతో వెతికాను ఆశగా
ఏది నీ సాటి రాదిక అంటు ఓడాను పూర్తిగా
కనుకే ప్రాణమంత తాళి చేసి నీకు కట్టనా

నీలి నీలి ఆశాశం ఇద్దామనుకున్నా
నీ హృదయం ముందర ఆకాశం చిన్నది అంటున్నా

చరణం - 2
ఓహో అమ్మ చూపులో వొలికే జాలి నువ్వులే
ఆ జాలికి మారుగా ఏమి ఇవ్వాలే
నాన్న వేలితో నడిపే ధైర్యమే నీదే
నీ పాపనై పసి పాపనై ఏమి ఇవ్వాలే
దయ కలిగిన దేవుడే మనలను కలిపాడులే
వరమొసగే దేవుడికే నేనేం తిరిగివ్వాలే

ఏదో ఇవ్వాలి కానుక ఎంతో వెతికాను ఆశగా
ఏది నీ సాటి రాదిక అంటూ అలిసాను పూర్తిగా
కనుకే మళ్లి మళ్లీ జన్మనెత్తి నిన్ను చేరనా

నీలి నీలి ఆకాశం ఇద్దామనుకున్నా
మబ్బులు నిన్నే కమ్మేస్తాయని మానేస్తూ ఉన్నాPalli Balakrishna
Devatha (1982)

చిత్రం: దేవత (1982)
సంగీతం: కె. చక్రవర్తి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: ఎస్.పి. బాలు, పి. సుశీల
నటీనటులు: శోభన్ బాబు, జయసుధ, శ్రీదేవి, మోహన్ బాబు
దర్శకత్వం: కె. రాఘవేంద్ర రావు
నిర్మాత: డి.రామానాయుడు
విడుదల తేది: 04.09.1982

(గమనిక: ఎల్లువచ్చి గోదారమ్మ పాట ని వరుణ్ తేజ్ నటించన గద్దలకొండ గణేష్ సినిమాలో రీమేక్ చేశారు)

ఎల్లువొచ్చి గోదారమ్మ
ఎల్లకిల్లా పడ్డాదమ్మో
ఎన్నెలొచ్చి రెల్లు పూలే
ఎండి గిన్నెలయ్యేనమ్మో
కొంగుదాటి అందాలన్నీ కోలాటాలే వేస్తుంటే
ఓరయ్యో...రావయ్యో
ఆగడాల పిల్లోడ నా సోగ్గాడా
మీగడంత నీదేలేరా బుల్లోడా

ఎల్లువొచ్చి గోదారమ్మ
ఎల్లకిల్లా పడ్డాదమ్మో
ఎన్నెలొచ్చి రెల్లు పూలే
ఎండి గిన్నెలయ్యేనమ్మో
కొంగుచాటు అందాలన్నీ పేరంటాలే చేస్తుంటే
ఓలమ్మో...రావమ్మో
ఆగమంటే రేగేనమ్మా సోగ్గాడు
ఆగడాల పిల్లోడైన నీవోడు
ఆగమంటే రేగేనమ్మా సోగ్గాడు
ఆగడాల పిల్లోడైన నీవోడు

ఈ కళ్ళకున్న ఆ కళ్ళలోన
అందాల విందమ్మ నువ్వు
వాటేసుకుంటే వందేళ్ళ పంట
వద్దంటే విందమ్మ నవ్వు
చెయ్యేస్తే చేమంతి బుగ్గ
చెంగావి గన్నేరు మొగ్గ
చెయ్యేస్తే చేమంతి బుగ్గ
చెంగావి గన్నేరు మొగ్గ
ఈడొచ్చి నీ చోటు ఈడుంది రమ్మంటే
ఏడేసుకుంటావు గూడు
కౌగిళ్ళలో నన్ను చూడు
ఆకలికుంటాది కూడు
గుండెల్లో చోటుంది చూడు

నీ కళ్ళు సోక నా తెల్ల
కోక అయ్యిందిలే గళ్ళ కోక
నీ మాట విన్న నా జారు
పైట పాడిందిలే గాలి పాట
కళ్ళల్లో ఉన్నాయి ముళ్ళు
నే కోరిన మూడు ముళ్ళు
కళ్ళల్లో ఉన్నాయి ముళ్ళు
నే కోరిన మూడు ముళ్ళు
పొద్దుల్లో కుంకాలు బొట్టెట్టి పోతుంటే
కట్టెయ్యనా తాళిబొట్టు
నా మాటకీ ఏరు తోడు
ఏరెండినా ఉరు తోడు
నీ తోడులో ఊపిరాడు

ఎల్లువొచ్చి గోదారమ్మ
ఎల్లకిల్లా పడ్డాదమ్మో
ఎన్నెలొచ్చి రెల్లు పూలే
ఎండి గిన్నెలయ్యేనమ్మో
కొంగుదాటి అందాలన్నీ కోలాటాలే వేస్తుంటే
ఓలమ్మో...రావమ్మో
ఆగమంటే రేగేనమ్మా సోగ్గాడు
ఆగడాల పిల్లోడైన నీవోడు
ఆగడాల పిల్లోడ నా సోగ్గాడా
మీగడంత నీదేలేరా బుల్లోడాPalli Balakrishna Wednesday, January 15, 2020
Sarileru Neekevvaru (2020)
 
చిత్రం : సరిలేరు నీకెవ్వరు (2020)
సంగీతం: దేవిశ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం: శ్రీమణి
గానం: బ్లెజ్, రనీనా రెడ్డి

ఎప్పుడూ ప్యాంటేసే వాడు...
ఇప్పుడు లుంగీ కట్టాడు... వావ్
ఎప్పుడూ షర్టేసే వాడు... వావ్
ఇప్పుడు జుబ్బా తొడిగాడు.. హా
చేతికేమో మల్లెపూలు కంటికేమో కళ్లజోడు
చుట్టేసీ.. పెట్టేసీ వచ్చేశాడు
ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం.. హీజ్ ఇన్ ద మాస్ క్రైమ్

బాబూ నువ్ సెప్సు.. ఏంటీ
ఆన్ని కొట్టమని డప్పు.. హూమ్ నువ్ కొట్టరా
మూన్ వాకు.. మూన్ వాకు..
పిల్ల నీ నడక చూస్తే మూన్ వాకు
అర్త్ క్వేకు.. అర్త్ క్వేకు..
పిల్ల నువ్ తాకుతుంటే.. అర్త్ క్వేకు
నీ లిప్పు లోన ఉంది కప్పు కేకు..కేకు...
మాటలోనా ఉంది మిల్క్ షేక్.. షేకు.
సోకులోనా ఉంది కొత్తస్టాకు  స్టాక్
అమ్మా అమ్మా హబ్బ హబ్బా
నువ్ హాట్ హాట్ గున్న పూత రేకు.. రేకు.
ముట్టుకుంటే జారే తామరాకు.. ఆకు
మనసునెర్రజేసే తమలపాకు...పాకు
అమ్మా అమ్మా హబ్బ హబ్బా

మైండ్ బ్లాకు.. మైండ్ బ్లాకు
బాబూనీ మాస్ లుక్కు మైండ్ బ్లాకు
మైండ్ బ్లాకు.. మైండ్ బ్లాకు
నువ్వే ఓ స్టెప్పేస్తే మైండ్ బ్లాకు
మైండ్ బ్లాకు.. మైండ్ బ్లాకు
బాబూ నీ మాస్ లుక్కు మైండ్ బ్లాకు.
మైండ్ బ్లాకు.. మైండ్ బ్లాకు
నువ్వే ఓ స్టెప్పేస్తే మైండ్ బ్లాకు

బాబూ నువ్ సూపియ్. ఏంటీ
ఆన్నీ ఊదమని పీపీ.. హుమ్ నువ్ ఊదరా
నువ్ ఉండరా
నువ్వు చీరకట్టుకుంటే... జారుతుందే గుండె
ఓరకంట చూపే.. భగ్గుమంటు మండే.
అట్టా నువ్ అంటాంటే.. నాకెట్టాగో ఐతాందో
నువ్వు కాటుకెట్టుకుంటే చీకటవుతుందే
బొట్టుపెట్టుకుంటే తెల్లవారుతుందే

అట్టా నువ్ చూస్తుంటే.. నా వొళ్లంతా
గిలిగింత పుడతాందే
నీ కళ్లలోన ఉంది.. కళ్లు ముంత.. ముంత
నీ ఒంపులోన ఉంది పాలపుంత.. పుంత
నీ సొంపులోన ఉంది లోకమంతా అంతా
అమ్మా అమ్మా హబ్బ హబ్బా
మైండ్ బ్లాకు.. మైండ్ బ్లాకు
బాబూ నీ మాస్ లుక్కు మైండ్ బ్లాకు.
మైండ్ బ్లాకు.. మైండ్ బ్లాకు
నువ్వే ఓ స్టెప్పేస్తే మైండ్ బ్లాకు
మైండ్ బ్లాకు.. మైండ్ బ్లాకు
బాబూ నీ మాస్ లుక్కు మైండ్ బ్లాకు
మైండ్ బ్లాకు.. మైండ్ బ్లాకు
నువ్వే ఓ స్టెప్పేస్తే మైండ్ బ్లాకు

బాబూ తూ బోలే... క్యారే
ఆన్నీ దంచమనీ ఢోలే.. హుమ్ నువ్
దంచెహే
హా.. బాబూ ఇటు సూడూ.. ఏంటీ
ఆన్నీ పెంచమను స్పీడూ.. హుమ్ నువ్
పెంచరా
నీ ముద్దు ముట్టకుండా... ముద్ద ఎక్కదంట హగ్గు అందకుండా నిద్దరట్టదంటా
ఇట్టా నువ్ ఊరిస్తే.. నువ్ కోరింది.. తీరుస్తా
నీ టచ్ లో కరెంటే నన్ను గుచ్చెనంటా
మల్లెపూల సెంటే మత్తు రేపేనంటా
అయితే నిన్ను టచ్ చేస్తా... నిన్ను ఏదేదో
మైకంలో ముంచేస్తా.

నీ బుగ్గలోన ఉంది పాలకోవా.. కోవా
నీ సిగ్గులోనా ఉంది అగ్గి లావా.. లావా
నీ నడుములోన ఉంది పూల నావా నావా...
అమ్మా అమ్మా హబ్బ హబ్బా
మైండ్ బ్లాకు.. మైండ్ బ్లాకు
బాబూనీ మాస్ లుక్కు మైండ్ బ్లాకు
మైండ్ బ్లాకు.. మైండ్ బ్లాకు
నువ్వే ఓ స్టెప్పేస్తే మైండ్ బ్లాకు
మైండ్ బ్లాకు.. మైండ్ బ్లాకు
బాబూనీ మాస్ లుక్కు మైండ్ బ్లాకు
మైండ్ బ్లాకు.. మైండ్ బ్లాకు
నువ్వే ఓ స్టెప్పేస్తే మైండ్ బ్లాకు
మైండ్ బ్లాకు.. మైండ్ బ్లాకుPalli Balakrishna Saturday, January 11, 2020
Ruler (2019)


చిత్రం: రూలర్ (2019)
సంగీతం: చిరంతన్ భట్
నటీనటులు: బాలకృష్ణ , వేదిక, చొనాల్ చౌహాన్
దర్శకత్వం: కె.యస్.రవికుమార్
నిర్మాతలు: సి.కళ్యాణ్
విడుదల తేది: 20.12.2019

Palli Balakrishna

Most Recent

Default
google.com, pub-8613670326032963, DIRECT, f08c47fec0942fa0