Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Boys (2003)

చిత్రం: బాయ్స్ (2003)
సంగీతం: ఏ. ఆర్.రెహమాన్
నటీనటులు: సిద్దార్ధ్, జెనిలియా, భరత్ , నకుల్, థమన్, మణి కండన్
దర్శకత్వం: శంకర్
నిర్మాత: ఏ.ఎమ్. రత్నం
విడుదల తేది: 29.08.2003Songs List:నాకొక గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ కావాలి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: బాయ్స్ (2003)
సంగీతం: ఏ. ఆర్.రెహమాన్
సాహిత్యం: ఏ.ఎమ్. రత్నం & శివగణేష్
గానం: కార్తిక్, టిప్పు, ధామిని

నేడే... నేడే... నేడే... నేడే కావాలి
నేడే... కావాలి...

పదహారు ప్రాయంలో
నాకొక గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ కావాలి
నేటి సరికొత్త జాజిపువ్వల్లె
నాకొక గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ కావాలి
వెబ్సైటు కెళ్ళి లవ్ ఫైల్ తెరచి
ఇ-మెయిల్ హసుకే కొట్టాలి
చెమట పడితే వానలో తడిస్తే
ముఖము ముఖముతో తుడవాలి

నాకొక గర్లఫ్రెండ్ కావాలెరా
నాకొక గర్లఫ్రెండ్ కావాలెరా
గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ అంటే బాయ్స్ కి బూస్టే కదా
గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ లేని లైఫే వేస్టే కదా
గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ కావలె...

పదహారు ప్రాయంలో...
నాకొక గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ కావాలి
నేటి సరికొత్త జాజిపువ్వల్లె
నాకొక గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ కావాలి

ఫ్రెండ్స్ యొక్క కవితను తెచ్చి
నా యొక్క కవిత అని చెప్పి
హృదయంలో చోటే పట్టంగా
ఫ్లాపైన సినిమాకు వెళ్లి
కార్నర్లో సీటు ఒకటి పట్టి
బబుల్ గమ్ము చిరుపెదవులు మార్చంగా
సెల్ఫోన్ బిల్ పెరగ జోకులతో చెవి కొరక
ఎస్.ఎమ్.ఎస్. పంపా... కావలె గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ లే...

నాతోటి నడిచేటి నాకొక గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ కావాలి
కాలం మరిచేటి కబురులాడేటి
నాకొక గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ కావాలి
చంద్రుని చెణుకై గదిలో చినుకై
సంపంగి మొలకై ఉండాలి
ఇంకొక నీడై ఇంకొక ప్రాణమై
ఇరవై వేళ్లయి ఉండాలి
నాకొక గర్లఫ్రెండ్ కావాలెరా

నాకొక గర్లఫ్రెండ్ కావాలెరా

గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ అంటే బాయ్స్ కి బూస్టే కదా
గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ లేని లైఫే వేస్టే కదా
గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ కావలె...


బెకైక్కి ఊరంత తిరగ
ఆ... అంటే ట్రీట్ ఇచ్చు కొనగ
ఊ... అంటే గ్రీటింగ్ కార్డ్ ఇవ్వంగ
హాచ్ అంటే కర్చీఫ్ ఇచ్చి
ఇచ్ అంటే కుడిబుగ్గ చూపి
టక్ అంటూ తలమీద కొట్టంగ
చూస్తే బల్బ్ వెలగ బార్బీడాల్ వంటి
పోనీటైల్ తోటి... కావలె గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ లే...

గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ అంటే బాయ్స్ కి బూస్టే కదా
గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ లేని లైఫే వేస్టే కదా
గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ కావలె...

నాకొక గర్లఫ్రెండ్ కావాలెరా...
నాకొక గర్లఫ్రెండ్ కావాలెరా... 
డేటింగ్ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: బాయ్స్ (2003)
సంగీతం: ఏ. ఆర్.రెహమాన్
సాహిత్యం: ఏ.ఎమ్. రత్నం & శివగణేష్
గానం: ప్లాసి , వసుందరా దాస్

సాకీ:
ఎవరి నడిగి నా గుండెల్లో
ఎడం పక్క నువ్వు దూరావు
నీ ఊపిరిలో నీ పేరులలో
కుడి పక్క నా పేరు చేర్చిదవా

D-A-T-I-N-G

You and me were meant to be
Yeah... I can clearly see
Dating is a fantasy...

పల్లవి: 
Boys నవస్థ పెట్టొద్దు
Heart కి Helmet తొడగద్దు
friend అని Fullstop పెట్టొద్దు
ప్రేమిస్తే శీలం చెడిపోదు

Girls ని Chewing gum వెయ్యొద్దు
Heart లో గుడిశె వెయ్యొద్దు
పురాతన వస్తువులు తొవ్వొద్దు
చెలిమికి Redrose చూపొద్దు

Do that thing you like to do
Do let me win your heart
Let me never stop and let me start
All i wanna do is win your heart

అయ్యో ... Love is full of pain
పోరా... Love is just a strain

I don't wanna love
I don't wanna love
Love is hot a game
Love is hot a game

Friendship అంటే - R.A.C.
Love Confirm చెయ్యవె ప్రేయసీ
Friendship అంటే Full safety
Love లో లేదోయ్ Guarantee

చరణం: 1
Girl... You know got me thinking all abow you
And i really wanna know it you love me too
Will you let me know - 'cause my heart is tri
Babe, When i see your face, I wanna be with you

తమ తమ నెలవులు తప్పినచో
తమ మిత్రులె శత్రువులవునంట
కచట తపలు గజడ దవలు
మరిపించుటయే లవ్వంట

I really do care and i'll be there
I can take you everywhere...
Stay with me and i'll let you see
In my heart where you'll be

లవ్వులో పడితే - లేవరు ఎవరు
ప్రేమ - పచ్చి అబద్దాల బ్యాంకు 
ప్రేమ - కామ భిక్షను కోరు
బోరు - హేహే - వద్దమ్మా 

చరణం: 2
Love is not a fashion, love is not a trend,
Loveis for losers,will you be my friend
Love is not for me, love is not for you,
Love is but a dream, and you know it too

చిన్న చిన్న తప్పులు చిన్నచిన్న ఒప్పులు
చెయ్యమని చెప్పును కుర్రతనం 
Dash... Dash.... ఏమీ ఇంత వరకెరుగము
ఖాళీలన్నీ పూరిద్దాం 

Love is such a bigmistake
Listen to me, boy! I know
Only friendship takes you higher everyday
As friends we grow

ఏ తప్పులు మేము - చేయ్ బోము
గిప్పులు మాత్రం చేస్తుంటాము 
మా పర్సులు మొత్తం ఖాళీ
అందులో ముద్దులు వెయ్యండి 
అలె... అలె... పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: బాయ్స్ (2003)
సంగీతం: ఏ. ఆర్.రెహమాన్
సాహిత్యం: ఏ.ఎమ్. రత్నం & శివగణేష్
గానం: కార్తిక్ , చిత్ర, శివరమాన్

పల్లవి:
ఎగిరి దుమికితే నింగి తగిలెను
పదములు రెండూ పక్షులాయెను
వేళ్ల చివర పూలు పూచెను
కనుబొమ్మలే దిగి మీసమాయెను

అలె... అలె... అలె... అలె...
అలెఅలెఅలెఅలెఅలెఅలెఅలె
అలె... అలె... అలె... అలె... 
అలెఅలెఅలెఅలెఅలెఅలెఅలె

ఆనంద బాష్పాల్లో మునిగా
ఒక్కొక్క పంటితో నవ్వా
కలకండ మోసుకుంటూ నడిచా ఒక చీమై
నే నీళ్ళల్లో పైపైనే నడిచా ఒక ఆకై...

అలె... అలె... అలె... అలె... 
అలెఅలెఅలెఅలెఅలెఅలెఅలె
అలె... అలె... అలె... అలె... 
అలెఅలెఅలెఅలెఅలెఅలెఅలె

ప్రేమను చెప్పిన క్షణమే 
అది దేవుని కన్న క్షణమే
గాలై ఎగిరెను మనసే... ఓ ఓ ఓ... 

ప్రేమను చెప్పిన క్షణమే 
అది దేవుని కన్న క్షణమే
గాలై ఎగిరెను మనసే... ఓ ఓ ఓ...

ఎగిరి దుమికితే - నింగి తగిలెను
పదములు రెండూ - పక్షులాయెను
వేళ్ల చివర - పూలు పూచెను
కనుబొమ్మలే దిగి - మీసమాయెను

అలె... అలె... అలె... అలె... 
అలెఅలెఅలెఅలెఅలెఅలెఅలె
అలె... అలె... అలె... అలె... 
అలెఅలెఅలెఅలెఅలెఅలెఅలె

చరణం: 1
నరములలో మెరుపురికెరినులే
తనువంతా వెన్నెలాయెనులే
చందురుని నువు తాకగనే
తారకలా నే చెదిరితినే
మనసున మొలకే మొలిచెలె
అది కరువై తలనే దాటలే

అలె... అలె... అలె... అలె... 
అలెఅలెఅలెఅలెఅలెఅలెఅలె

నే చలనం లేని కొలనుని
ఒక కప్ప దూకగా ఎండితిని

ప్రేమను చెప్పిన క్షణమే 
అది దేవుని కన్న క్షణమే
గాలై ఎగిరెను మనసే... ఓ ఓ ఓ...

ప్రేమను చెప్పిన క్షణమే 
అది దేవుని కన్న క్షణమే
గాలై ఎగిరెను మనసే... ఓ ఓ ఓ...

ఎగిరి దుమికితే - నింగి తగిలెను
పదములు రెండూ - పక్షులాయెను
వేళ్ల చివర - పూలు పూచెను
కనుబొమ్మలే దిగి - మీసమాయెను

అలె... అలె... అలె... అలె... 
అలెఅలెఅలెఅలెఅలెఅలెఅలె
అలె... అలె... అలె... అలె... 
అలెఅలెఅలెఅలెఅలెఅలెఅలె

చరణం: 2
ఇసకంతా ఇక చక్కెరయా
కడలంతా మరి మంచినీరా...
తీరమంతా నీ కాలిగుర్తులా
అలలన్నీ నీ చిరునవ్వులా
కాగితం నాపై ఎగరగ 
అది కవితల పుస్తకమాయెనులే

అలె... అలె... అలె... అలె... 
అలెఅలెఅలెఅలెఅలెఅలెఅలె

హరివిల్లు తగులుతూ ఎగరగ
ఈ కాకి కూడా నెమలిగా మారెనులే

ప్రేమను చెప్పిన క్షణమే 
అది దేవునీ కన్న క్షణమే
గాలై ఎగిరెను మనసే... ఓ ఓ ఓ...

ప్రేమను చెప్పిన క్షణమే 
అది దేవుని కన్న క్షణమే
గాలై ఎగిరెను మనసే... ఓ ఓ ఓ...

ఎగిరి దుమికితే నింగి తగిలెను
పదములు రెండూ పక్షులాయెను
వేళ్ల చివర - పూలు పూచెను
కనుబొమ్మలే దిగి - మీసమాయెను

అలె... అలె... అలె... అలె... 
అలెఅలెఅలెఅలెఅలెఅలెఅలె
అలె... అలె... అలె... అలె... 
అలెఅలెఅలెఅలెఅలెఅలెఅలె

ప్రేవును చెప్పిన క్షణమే 
అది దేవుని కన్న క్షణమే
గాలై ఎగిరెను మనసే...
సారీగమే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: బాయ్స్ (2003)
సంగీతం: ఏ. ఆర్.రెహమాన్
సాహిత్యం: ఏ.ఎమ్. రత్నం & శివగణేష్, బ్లేజ్
గానం: లక్కీ ఆలి , వసుందరా దాస్, ప్లాసి

ఏ..హే హేయ్
Say సా - సా 
Say రీ - రీ 
Say గ - గ 
Say మే 
Say what

మార్చి వేసేయ్ మార్చి వేసేయ్ మార్చి వేసేయ్ 
మార్చి వేసేయ్ మార్చి వేసేయ్ మార్చి వేసేయ్ 
That's what we say 

ఒహో హో హో హో 

సారీగమే పదనిసే 
మార్చి వేసేయ్ 
That's what we say  

తెలుసుకో 
లక్కు - పావుకిలో 
లాసు - పావుకిలో 
లేబర్ - పావుకిలో 

చేర్చుకో 
భక్తి - పావుకిలో 
హోపు - పావుకిలో 
టాలెంటు - పావుకిలో 
అన్నిట్ని కలిపి కట్టిన పెద్ద పొట్లమే 
Secret of success 

సారీగమే పదనిసే 
మార్చి వేసేయ్ 
That's what we say 

ఈ సంగీతం సొంత గీతం 
వేదనలో పుట్టిన గీతం

To be a star 
We'll show you how 
reach for the skies and 
never never give it up 

we're wicked..just kick it 
we're wicked..just kick it 

బాధే విజయపు రహస్యము 

We are the boys (4)

చరణం: 1
పిట్టగోడ ఎక్కి ఒట్టి మాటలాడి 
ప్రేమ లీలలో పాటం ఖాళిలేరా 
Adoloscent age లో 
సుఖాలెన్నో కోరి 
దెబ్బలెన్నో తిన్నాం కదరా 
తప్పైన దారిలో వెళ్ళాం 
రైటైన రూటు కనుగొన్నాం 
Mistakes are the secret of success 
మేము పారిపోయాం లోకాన్నెరిగాం 
ఆమె కోసమే పనిలో పడ్డాం 
Love is the secret of success 

సారీగమే పదనిసే 
మార్చి వేసేయ్
That's what we say 

చరణం: 2
Here we come 
Here we comin 
Yeah..we comin up with something and 
u know that we are bringing it to number one 
Full of fun and laughter 
Comin' a li'l faster 
Yeah you know we're having fun

కోతిలాగా ఉడుంలాగ 
పట్టిందల్లా పట్టు పట్టు 
మాటిమాటికొచ్చునా అవకాశం 
Announce చేసి వచ్చునా 
లేబిల్ తోటి వచ్చునా 
ఏదో రోజు వచ్చురా 
Seize the day 

సారీగమే పదనిసే 
మార్చి వేసేయ్ 
That's what we say 

ఈ సంగీతం సొంత గీతం 
వేదనలో పుట్టిన గీతం

To be a star 
We'll show you how 
reach for the skies and 
never never give it up

సుత్తిరా సోదిరా 
కష్టంరా నష్టంరా
అయినా గాని గట్టిగా చెబుతారా 
గెలుపుకి secret 
గెలుపుకి shortcut 
నిజాయతి నిజాయతి నిజాయతి రా

నిజాయతి విజయపు రహస్యము

నిజాయతి విజయపు రహస్యము

సారీగమే సారీగమే 

నిజాయతి విజయపు రహస్యముబూమ్ బూమ్ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: బాయ్స్ (2003)
సంగీతం: ఏ. ఆర్.రెహమాన్
సాహిత్యం: ఏ.ఎమ్. రత్నం & శివగణేష్
గానం: ఉదిత్ నారాయణ్, సాధనా సర్గమ్

బూమ్ బూమ్ షికికా షికికాకా
బూమ్ బూమ్ ఏఏఏ

బూమ్ బూమ్ షికికా షికికాకా
బూమ్ బూమ్ ఏఏఏ
బూమ్ బూమ్ షికికా షికికాకా
బూమ్ బూమ్ ఏఏఏ

ప్రేమ ఇదితే అదితే అని అడుగునా
ప్రేమ స్థితిని గతిని అన్నీ చూచునా

ప్రేమ ఇదితే అదితే అని అడుగునా
ప్రేమ స్థితిని గతిని అన్నీ చూచునా

ముళ్లమీద కాకిపిల్ల నిదురించదా
చెత్తకుప్పమీద రోజా వికసించదా
పూరిల్లైనా ఫర్వాలేదు ప్రేముంటే చాలు
పరమాన్నాలు అక్కర్లేదు నీళ్లుంటే చాలు

ప్రేమ ఇదితే అదితే అని అడుగునా
ప్రేమ స్థితిని గతిని అన్నీ చూచునా

బూమ్ బూమ్ షికికా షికికాకా
బూమ్ బూమ్ ఏఏఏ

బూమ్ బూమ్ షికికా షికికాకా
బూమ్ బూమ్

చరణం: 1
ప్రేమ పుడితే ఇత్తడి కూడా పుత్తడి గని అవును
చిల్లుల డబ్బీలో ప్రేమ దూరితే పిల్లన గ్రోవౌను
చెట్టు చెక్కిన పొట్టు తోటి పూలపానుపు చేద్దాం
మెడ విరిగిన బాటిల్లో దీపములై ఉందాం

ప్రేమ ఇదితే అదితే అని అడుగునా
ప్రేమ స్థితిని గతిని అన్నీ చూచునా
ప్రేమ ఇదితే అదితే అని అడుగునా
ప్రేమ స్థితిని గతిని అన్నీ చూచునా

చరణం: 2
పుట్టగొడుగుని పట్టే నా చెయ్ హత్తుకుని ఉందాం
సాలె గూటిలో సాలీడులమై ఊయలులూగేద్దాం
వాన నీటి బురదలలో వానపాములమౌదాం
కుళ్లిపోయిన మామిడిలో జత పురుగులమౌదాం

ప్రేమ ఇదితే అదితే అని అడుగునా
ప్రేమ స్థితిని గతిని అన్నీ చూచునా

ముళ్లమీద కాకిపిల్ల నిదురించదా
చెత్తకుప్పమీద రోజా వికసించదా
పూరిల్లైనా ఫర్వాలేదు ప్రేముంటే చాలు
పరమాన్నాలు అక్కర్లేదు నీళ్లుంటే చాలు

బూమ్ బూమ్ షికికా షికికాకా
బూమ్ బూమ్

బూమ్ బూమ్ షికికా షికికాకా
బూమ్ బూమ్ ఏఏఏ

బూమ్ బూమ్ షికికా షికికాకా
బూమ్ బూమ్

బూమ్ బూమ్ షికికా షికికాకా
బూమ్ బూమ్ ఏఏఏ

బూమ్ బూమ్ షికికా షికికాకా
బూమ్ బూమ్

బూమ్ బూమ్ షికికా షికికాకా
బూమ్ బూమ్ 
మారో మారో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: బాయ్స్ (2003)
సంగీతం: ఏ.ఆర్.రెహమాన్
సాహిత్యం: ఏ. యమ్. రత్నం & శివగణేష్
గానం: కార్తిక్, కునాల్ గంజ్ వాలా, జార్జ్, అనుపమ, సునీత సారథి

పల్లవి: 
మారో మారో - సౌకా చక్కా- సా మారో
మారో మారో. Boys చేతిలో - టుమారో...
మేరే సలాం - స్వరములతో పలుకుదాం ...
అబ్దుల్ కలాం - చేత - జరుదులు పొందుదాం .--
ఢిల్లీ - బాంబే - కలకట్టా
సంగీతంతో - చేపట్టా --
లండన్ , మెటబార్న్ , అట్లాంటా |
అంతా - జేకొట్టా.
రబ్బా రబ్బా హైరబ్బా
జోరుగ ముందుకు సాగబ్బా
పాతని, రాతని, గీతని,
, దాటబ్బా.

చరణం: 1
చెవికి పోగు పెడితే తప్పు
జట్టుకు రంగు కొడితే - తప్పు
ఒంటికి Tattoo వేస్తే తప్పు
Friends కూడా తిరిగి తెతప్పు
బొడ్డుకి రంగు పెడితే తప్పు
టైటుగ ప్యాంటూ వేస్తే తప్పు
Pedicure తప్పు Manicure తప్పు
Waxing తప్పు Threading తప్పు
Night అంతా మెలకువ తప్పు
9' o Check లేస్తే తప్పు 
బిగ్గరగా నవ్వితే తప్పు
ఒల్లంతా విరిస్తే తప్పు
ఊరుకుంటే ఎన్నో చెబుతార్రా
Break the rules

చరణం: 2
Exam ఫీజు నొక్కితే తప్పు
పరీక్ష వేళ క్రిక్కెట్టు తప్పు 
ఇంటికి లేటుగ వస్తే తప్పు
Fashion Channel చూస్తే తప్పు
హృతిక్ రోషన్ ఇష్టమంటే తప్పు
ఫోనులో హస్కు కొడితే తప్పు
మేడపైన నిలిచుంటే - తప్పు
మాటకి మాట చెపితే తప్పు
పువ్వుని తుమ్మెద చూస్తే తప్పు 
తుమ్మెద తుమ్మెద కలిస్తే తప్పు 
ఊరుకుంటే ఎన్నో చెబుతార్రా
Break the rules..
ప్లీజ్ సర్ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: బాయ్స్ (2003)
సంగీతం: ఏ.ఆర్.రెహమాన్
సాహిత్యం: ఏ. యమ్. రత్నం & శివగణేష్
గానం: కునాల్ గంజ్ వాలా, క్లింటన్ సెరేజో, SPB చరణ్, చిన్మయి


ప్లీజ్ సర్

Most Recent

Default