Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Jayabheri (1959)చిత్రం: జయభేరి (1959)
సంగీతం: పెండ్యాల
సాహిత్యం: మల్లాది
గానం: ఎం. ఎల్. వసంత కుమారి
నటీనటులు: అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, అంజలీ దేవి
దర్శకత్వం: పి.పుల్లయ్య
నిర్మాత: వాసిరెడ్డి నారాయణ రావు
విడుదల తేది: 09.04.1959

పల్లవి:
నీవెంత నెరజాణవౌరా...
సుకుమారా... కళామోహనా.. సంగీతానంద...

నీవెంత నెరజాణవౌరా...
సుకుమారా... కళామోహనా.. సంగీతానంద...

నీవెంత నెరజాణవౌరా...
ఆ... ఆ.. ఆ...

అనుపల్లవి :
తెనెలు చిలికించు గానము వినగానే...
తెనెలు చిలికించు గానము వినగానే... ఈ మేను పులకించురా
సరసులు తలలూచు సొగసరి నిను జూడా
సరసులు తలలూచు సొగసరి నిను జూడా
ఉల్లంబు కల్లోల మేరా సమ్మోహనాంగ

నీవెంత నెరజాణవౌరా...
ఆ... ఆ.. ఆ...
నీవెంత నెరజాణవౌరా...

చరణం: 1
చనువుగ దరి చేరి మరి మరి మురిపించు
పరువముగలదానరా.. స్వామీ...
చనువుగ దరి చేరి మరి మరి మురిపించు
పరువముగలదానరా.. స్వామీ...

సిరిగన కనులాన.. ఆ... ఆ.. ఆ...
సిరిగన కనులాన.. సిగలో విరులానా
మౌనమే వినోదమా... ఇదే సరాగమా నవమదన

నీవెంత నెరజాణవౌరా...
ఆ... ఆ.. ఆ...
నీవెంత నెరజాణవౌరా...

చరణం: 2
బాలను లాలించి ఏలుట మరియాద కాదన వాదౌనురా.. స్వామీ
బాలను లాలించి ఏలుట మరియాద కాదన వాదౌనురా..

మీరిన మోదాన వేమరు నిను వేడు
భామను వరించరా.. తరించరా...
శృంగారధామ ఏలరా... యీ మోడి చాలురా
సరసుడవని వింటిరా.. చతురత కనుగొంటిరా

వన్నె చిన్నె గమనించవేలరా... వన్నెకాడ కరుణించవేలరా
వగలొలికే పలుకులతో నను చేకొమ్మని... నీ కొమ్మని.. నీ సొమ్మని
దరా పురంధరా.. యిదే మనవీ మన్నన సేయరా నాదమయా
మనవి వినర... మనసు పడర పరమ రసిక శిఖామణి...

నీవెంత నెరజాణవౌరా...
సుకుమారా... కళామోహనా.. సంగీతానంద...

నీవెంత నెరజాణవౌరా...
ఆ... ఆ.. ఆ...


*****  ******  ******


చిత్రం: జయభేరి (1959)
సంగీతం: పెండ్యాల
సాహిత్యం: ఆరుద్ర
గానం: ఘంటసాల

పల్లవి:
ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ
సంగీత సాహిత్యమే మేమే.. నవశృంగార లాలిత్యమే మేమే
సంగీత సాహిత్యమే మేమే.. నవశృంగార లాలిత్యమే మేమే
రాగానికి లాస్యం చేసి.. భావానికి జీవం పోసి
రాగానికి లాస్యం చేసి.. భావానికి జీవం పోసి
నాట్యాన లోకాలేలేము.. మాసరి మేమేగా

సంగీత సాహిత్యమే మేమే.. నవశృంగార లాలిత్యమే మేమే

చరణం: 1
కాకతి సామ్రాజ్య లక్ష్మి రుద్రమ్మదేవి అరిభయంకర కడ్గధారణే నేను
అలనాటి పలనాటి వరబాలచంద్రుల శౌర్యప్రతాపాల సారమే నేను
ననుమించి నన్నొంచగల ధీరులెవరు
పరమ మాహేశ్వరుడు పాల్గురితోమన్న పలుకులల్లిన వీరగాథలే నేను
మురిపించు శృంగారి మువ్వపురి క్షేత్ర్యయ్య పదకవితలో మధురభావమే నేను
కవి కోకిలల మంజుగానమే నేను
కవి సింహముల చండగర్జనే నేను

చరణం: 2
నవ్యభావాల్ జీవనదులుగా ఉప్పొంగ మణులు పండే తెలుగు మాగాణమే మేము
జాణు తెనుగే మేము జాతి ఘనతే మేము
జాణు తెనుగే మేము జాతి ఘనతే మేము
ఇక దిగ్విజయ యాత్ర సాగించమా..ఆ..
జగమెల్ల మార్మోగ జయభేరి మ్రోగించమా..ఆ..
జయభేరి జయభేరి జయభేరి మ్రోగించమా..ఆ..


*****  ******  ******


చిత్రం: జయభేరి (1959)
సంగీతం: పెండ్యాల
సాహిత్యం: మల్లాది
గానం: ఘంటసాల

పల్లవి:
రాగమయీ రావే అనురాగ మయీ రావే
రాగమయీ రావే అనురాగ మయీ రావే...
రాగమయీ రావే....

నీలాల గగనాన నిండిన వెన్నెల..ఆ..ఆ..ఆ..
నీలాల గగనాన నిండిన వెన్నెల
నీ చిరునవ్వుల కలకల లాడగా

రాగమయీ రావే అనురాగ మయీ రావే...
రాగమయీ రావే

చరణం: 1
చిగురులు మేసిన చిన్నారి కోయిల
మరిమరి మురిసే మాధురి నీవే
చిగురులు మేసిన చిన్నారి కోయిల
మరిమరి మురిసే మాధురి నీవే
తనువై మనసై నెలరాయనితో
కలువలు కులికే సరసాలు నీవే
సరసాలు నీవే సరాగాలు నీవే

రాగమయీ రావే అనురాగ మయీ రావే...
రాగమయీ రావే...

చరణం: 2
సంధ్యలలో... సంధ్యలలో హాయిగ సాగే చల్లని గాలిలో
మరుమల్లెల విరజాజుల పరిమళమే నీవు
జిలుగే సింగారమైన
చుక్క కన్నెలు అంబరాన...ఆ..ఆ...ఆ
జిలుగే సింగారమైన
చుక్క కన్నెలు అంబరాన
సంబరపడు చక్కిలిగింతల పరవశమే నేను
నవ పరిమళమే నీవు
రావే రాగమయీ నా అనురాగమయీ
రావే రాగమయీ నా అనురాగమయీ....

చరణం: 3
నీడ చూసి నీవనుకొని పులకరింతునే అలవికాని మమతలతో కలువరింతునే..

నీకోసమే ఆవేదన... నీ రూపమే ఆలాపన
కన్నెలందరూ కలలు కనే అందాలన్నీ నీవే
నిన్నందుకొనీ మైమరచే ఆనందమంతా నేనే
రావే రాగమయీ నా అనురాగమయీ...
రావే రాగమయీ నా అనురాగమయి....


*****  ******  ******


చిత్రం: జయభేరి (1959)
సంగీతం: పెండ్యాల
సాహిత్యం: మల్లాది
గానం: ఘంటసాల


పల్లవి:
ఆ.. ఆ... ఆ... ఆ... ఆ... ఆ..
ఆ... ఆ... ఆ... ఆ...

రసికరాజ తగువారము కామా...
రసికరాజ తగువారము కామా..
ఆ... ఆ... ఆ... ఆ...
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ అ అ....

రసిక రాజ తగువారము కామా...
అగడు సేయ తగవా... ఆ... ఆ.. ఆ... ఆ
ఏలు దొరవు అరమరికలు ఏలా...
ఏల వేల సరసాల సురసాల...
ఏలు దొరవు.. అరమరికలు ఏలా
ఏల వేల సరసాల సురసాల... ఏలు దొరా...

చరణం: 1
నిన్ను తలచి.. గుణగానము జేసి...
నిన్ను తలచి... గుణగానము జేసి..
నిన్ను తలచి... గుణగానము జేసి..
దివ్యనామ మధుపానము జేసి...

నిన్ను తలచి...
పా దపమ గరిసా... నిన్ను తలచి...

దనిప నిదసనిప మగరిస నిసరిస నిససని
సమగమపమ గమగనిసనిప మగమగ సనిస
నిసరిమగ మరినిసనిస దనిస నిపమప మగరిస... నిన్ను తలచి...

దనిస దనిస దనిసని దసనిపమగామాప.. దనిసనిపగామాద

నిరిస దని గమప గనిస గమరిసరిస సరిసనిసని నిసనిద
నిస నిసని సనిప మగమదినిస
సరిస నిసని పనిప మపమ నిసని పనిప మపమ గమగ
నిగనిసరిస నిసని సని సరి సరి సనినిసనిపమగరినిస..

ససససస సనిదని సనిసస సనిదని సనిసస సనిగమగదరి నిసమప సనిదపమమగిరి
నినినినినిని నినినినినిని దదదదదద దదదదదద

దదని దదని దదని దన్ని దన్ని దదని దదని దదని దన్ని దన్ని
దనిసపమపగమ మగినిప గగగమమమ గగగనిరి రిరిరి
గగగమమ రిరిరినిస రిస గగరి నిసరిస గనిస నిసనిస నిసనిసరి
నిసని సనిదనిసని గమగమదని దనిసరి గగని నిగరిస
పమగమరిసమప గమనిసనిస పమగమని దనిసనిస
పమగమదనిస నిసరిస నిపసనిపమగమ సనిపమగప సనిపమగప పమగరిస...

చరణం: 2
నిన్ను తలచి గుణగానము జేసి
దివ్యనామ మధుపానము జేసి...
సారసాక్ష మనసా వచసా...
ఆ... ఆ... ఆ... ఆ....
ఆ... ఆ... ఆ... ఆ... అ....
సారసాక్ష మనసా వచసా... నీ సరస చేరగనే...
సదా.. వేడనా...
ఏలు దొరవు అరమరికలు ఏలా
ఏల వేల సరసాల సురసాల... ఏలు దొరా...
ఆ... ఆ... ఆ...


*****  ******  ******


చిత్రం: జయభేరి (1959)
సంగీతం: పెండ్యాల
సాహిత్యం: ఆరుద్ర
గానం: ఘంటసాల, సుశీల

పల్లవి:
ఆ..ఆ... ఆ... ఆ... ఆ.. ఆ..
యమునా తీరమున... సంధ్యా సమయమున
యమునా తీరమున... సంధ్యా సమయమున
వేయి కనులతో రాధ.. వేచి యున్నది కాదా..

మంజు ఏం ఆపేసావ్... ఏమి లేదు
ఆపకు మంజు.. నీ కాలి మువ్వల సవ్వడి
నా పాటకు నడక నేర్పాలి
నా గానానికి జీవం పొయ్యాలి

ఆ...
రావోయి రాసవిహారి... ఈ... ఈ..
ఇటు రావోయి వనమాలి... ఈ... ఈ..
ఆ... ఆ... ఆ... ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

యమునా తీరమున సంధ్యా సమయమున
యమునా తీరమున సంధ్యా సమయమున
వేయి కనులతో రాధ.. ఆ... ఆ
వేయి కనులతో రాధ... వేచి యున్నది కాదా
యమునా తీరమునా

చరణం: 1
బాస చేసి రావేల మదన గోపాలా.. ఆ... ఆ... ఆ...
ఆ... ఆ... ఆ...
బాస చేసి రావేల... మదన గోపాలా
నీవు లేని జీవితము... తావి లేని పూవు కదా

యమునా తీరమున... సంధ్యా సమయమున
యమునా తీరమున... సంధ్యా సమయమున
వేయి కనులతో రాధ... వేచి యున్నది కాదా
యమునా తీరమునా... ఆ... ఆ... ఆ...

చరణం: 2
పూపొదలో దాగనేల... పో పోరా సామి...
ఇంతసేపు ఏ ఇంతికి వంత పాడినావో...
దాని చెంతకె పోరాదో...

రానంత సేపు విరహమా...
నేను రాగానే కలహమా...
రాగానే కలహమా...

నీ మేన సరసాల చిన్నెలు...
అవి ఏ కొమ్మ కొనగోటి ఆనవాలూ...
ఏ కొమ్మ కొనగోటి ఆనవాలూ...

దోబూచులాడితి నీతోనే...
ఇవి ఈ కొమ్మ గురుతులు కాబోలు...
ఈ కొమ్మ గురుతులు కాబోలు...

నేను నమ్మనులే...
నేను నమ్మనులే.. నీ మాటలు
అవి కమ్మని.. పన్నీటి మూటలు
నా మాట నమ్మవే రాధికా...
ఈ మాధవుడు నీ వాడేగా...
రాధికా... మాధవా...
రాధికా... మాధవా...
రాధికా... మాధవా...
రాధికా... మాధవా...


*****  ******  ******


చిత్రం: జయభేరి (1959)
సంగీతం: పెండ్యాల
సాహిత్యం: మల్లాది
గానం: ఘంటసాల, పి. బి. శ్రీనివాస్, రఘునాథ పాణీ

పల్లవి:
ఆ...దిననన తానా...
ఆ...ఆ...ఆ..రి..నన...

మది శారదా దేవి మందిరమే...
మది శారదా దేవి మందిరమే...
కుదురైన నీమమున కొలిచేవారి...
మది శారదా దేవి మందిరమే... ఏ... ఏ..

చరణం: 1
రాగ భావమమరే గమకముల...
ఆ... ఆ... ఆ.. ఆ... ఆ.....
రాగ భావమమరే గమకముల...
రాగ భావమమరే గమకముల...
రాగ భావమమరే గమకముల...

నాద సాధనలే దేవికి పూజా..
ఆ... ఆ... ఆ..
నాద సాధనలే దేవికి పూజా..
నాద సాధనలే దేవికి పూజా..
నాద సాధనలే....
ఆ... ఆ... ఆ.. ఆ... ఆ.....
నాద సాధనలే...
ఆ... ఆ... ఆ.. ఆ... ఆ.....
నాద సాధనలే..
ఆ... ఆ... ఆ... ఆ.. ఆ... ఆ.....
నాద సాధనలే దేవికి పూజా..
ఆ... ఆ... ఆ.. ఆ... ఆ.... ఆ..
ఆ... ఆ... ఆ.. ఆ... ఆ.... ఆ..
నాద సాధనలే దేవికి పూజా..

తరళతానములే హారములౌ...ఉ... ఉ...
తరళతానములే హారములౌ....
తరళతానములే హారములౌ...
తరళతానములే హారములౌ...

సరిస రిసరిస నిసనిస గరిగ సనిదనిరిగ రిగ
మగమనిదని రిగ రిగ గమగ మగమనిదని
రిగ రిగ సమగదమనిదని రిగ రిగ
రిగ రిమగదపనిస రిగ రిగ
సరిసని నిసనిద పమగరిస
నిసనిదప మగరిస రిప
గరినిదప గరిససద..
గరిగగరిని గరిగ నిరిని
నిగనిరిని నిగనిరిని
నిగనిరిని నిగనిగనిరిని
మగ మమగ దపమగ నిదపమపగ
సనిదపమగ గరిసనిస నిసనిదప సనిదపమగ

తరళతానములే హారములౌ...
వరదాయిని కని గురుతెరిగిన
మన మది శారదా దేవి మందిరమే...
కుదురైన నీమమున కొలిచేవారి...
మది శారదా దేవి మందిరమే... ఏ... ఏ..


*****  ******  ******


చిత్రం: జయభేరి (1959)
సంగీతం: పెండ్యాల
సాహిత్యం: మల్లాది
గానం: ఘంటసాల

పల్లవి:
ఊఁహూఁహూఁహూఁ... ఊఁహుఁహుఁ హుఁహుఁహుఁ...

నీదాన నన్నదిరా... నిన్నే నమ్మిన చిన్నదిరా
నీదాన నన్నదిరా... నిన్నే నమ్మిన చిన్నదిరా

తానే మధుకలశమని... మనసే నందనమని
మువ్వలతో.. నవ్వులతో.. మోమోటముగా కులికి

నీదాన నన్నదిరా... నిన్నే నమ్మిన చిన్నదిరా...ఆ...

చరణం: 1
చుక్క... చుక్క...
చుక్కల కన్న తానే చక్కనిదాననన్నదిరా...
ఆ...హ...ఆ..

చుక్కల కన్న తానే చక్కనిదాననన్నదిరా... ఉహ్...
చక్కని సామీ...
చక్కని సామీ... ఈ... అని పక్కన జేరి.. పలుకరించి...

నీదాన నన్నదిరా...అహహ... నిన్నే నమ్మిన చిన్నదిరా...
ఆ...అ...ఆ...ఆ...


*****  ******  ******


చిత్రం: జయభేరి (1959)
సంగీతం: పెండ్యాల
సాహిత్యం: శ్రీశ్రీ
గానం: ఘంటసాల

పల్లవి:
అధికులనీ.. అధములని... నరుని దృష్టిలోనే భేదాలు
శివుని దృష్టిలో... అంతా సమానురే.... ఏ... ఏ... ఏ... ఏ..

నందుని చరితము వినుమా.. ఆ.. ఆ..
పరమానందము గనుమా.. ఆ.. ఆ
పరమానందము గనుమా..ఆ..
నందుని చరితము వినుమా.. ఆ.. ఆ
పరమానందము గనుమా... ఆ... ఆ
పరమానందము గనుమా...

చరణం: 1
ఆదనూరులో మాలవాడలో....
ఆదనూరులో... మాలవాడలో... పేదవాడుగా జనియించి
చిదంబరేశ్వరుని పదాంబుజములే మదిలో నిలిపి కొలిచేను...

నందుని చరితము వినుమా.. ఆ.. ఆ
పరమానందము గనుమా... ఆ... ఆ
పరమానందము గనుమా...

చరణం: 2
తన యజమానుని ఆనతి వేడెను... శివుని చూడగా మనసు పడి
తన యజమానుని ఆనతి వేడెను... శివుని చూడగా మనసు పడి
పొలాల సేద్యము.. ముగించి రమ్మని...
పొలాల సేద్యము... ముగించి రమ్మని
గడువే విధించె యజమాని...

యజమాని ఆనతిచ్చిన గడువులో...
ఏ రీతి పొలము పండిచుటో ఎరుగక..
అలమటించు తన భక్తుని కార్యము...
ఆ శివుడే నెరవేర్చె... ఏ... ఏ.. ఏ.. ఏ...

పరుగున పోయెను చిదంబరానికి... భక్తుడు నందుడు ఆత్రమున
పరుగున పోయెను చిదంబరానికి... భక్తుడు నందుడు ఆత్రమున
చిదంబరములో శివుని దర్శనం... చేయగరాదనె పూజారి...
ఆశాభంగము పొందిన నందుడు... ఆ గుడి ముందే మూర్చిల్లె
అంతట శివుడే అతనిని బ్రోచి... పరంజ్యోతిగా వెలయించె...No comments

Most Recent

Default