Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Chukkallo Chandrudu (2006)


చిత్రం: చుక్కల్లో చంద్రుడు (2006)
సంగీతం: చక్రి
సాహిత్యం: సురేంద్ర కృష్ణ
గానం: షాన్, సిద్దార్ధ్
నటీనటులు: సిద్దార్ధ్, సదా, చార్మీ కౌర్, సలోని
దర్శకత్వం: శివకుమార్
నిర్మాత: అలెగ్జాండర్ వల్లభ
విడుదల తేది: 14.01.2006

మళ్ళి మళ్ళి రాదంట ఈ క్షణం
నచ్చినట్టు నువ్వుండరా
యవ్వనం అంటెనె ఓ వరం
తప్పువొప్పు తేడాలేనేలేదురా

చిన్న మాట నీ చెవిన వేయని
నిన్ను నువు నమ్ముకుంటె నింగి వంగద
విన్న మాటని విప్పి చెప్పని
బ్రతుకుతు బ్రతకనిస్తే నువు దేవుడె

hey every body lets break this body
walk your body with meeee (2)

నా లాగె నేనుంటాను
నా మది మాటే వింటుంటాను
this is the way i am
నా తోనె నేనుంటాను నచ్చిన పనినే చెస్తుంటాను
i dont give it down
నవ్వులు రువ్వుతు నవ్వును పంచుతు
నాలుగు రోజులు ఉన్నా చాలు అంతే చాలుర...
అందని పండుని పొందాలి అంత ఆనందం
అందిన వెంటనే పంచాలి ఎంతో సంతోషం
అల్లరి పనులే చెయాలి అప్పుడె ఆరోగ్యం
నా సాటి ననంటాను పోటిలోనె ముందుంటాను
కెరటం నాకె ఆదర్శం పడిన లేస్తాగా
సమరంకే ఆహ్వానం గెలుపే నాదేగా
కష్టం ఉంటె కష్టం రాదంట
నమ్మిందె చెస్తుంటాను ప్రాణం పెట్టీ సాధిస్తాను

hey every body lets break this body
walk your body with mee

నవ్వులు రువ్వుతు నవ్వును పంచుతు
నాలుగు రోజులు ఉన్నా చాలు అంతే చాలుర...

o my love i have been taken that ia its all abt givingbut life of me is just a part of livung so i was living living living living livinga mistake done i take in to step ,taken in to step & start ahha walk walk walk walk hey i just walk with love i just wanna have fun.....thats rite......

చిన్న మాట నీ చెవిన వేయని
నిన్ను నువు నమ్ముకుంటె నింగి వంగద
విన్న మాటని విప్పి చెప్పని
బ్రతుకుతు బ్రతకనిస్తే నువు దేవుడె

hey every body lets break this body walk your body with mee

ఆకాశం నీ సరిహద్దు అవకశాన్ని అసలొదలొద్దు
this is the way iam
సందేహం ఏది లేదు పోయెటప్పుడు ఏదిరాదు
స్వేచ్చగామంచిని పంచుతు
నాలుగు రోజులు ఉన్న చాలు జన్మ ధన్యమే


*******   *******   *******


చిత్రం: చుక్కల్లో చంద్రుడు (2006)
సంగీతం: చక్రి
సాహిత్యం: భాస్కరభట్ల
గానం: కార్తిక్, చిన్మయి

ప్రేమే పరవశం ప్రతి క్షణం తెలుసున
ప్రేమే అను దినం మధు వనం మనసున
బుర్ర తినకురో వెంట పడకురో వేళ కాని వేళ
ఎంత చెప్పిన రూటు మార్చవ నిది కాకి గోల
రాసె కధలలొ మొదలు ఇదె మలుపు ఇదే
మూసే కనులలో కలలకు కొలువు ఇదే
మరి ప్రేమేనే కద పిచ్చి అందురు గుర్తుచేసుకోర
మందు గ్లాసుతో దేవదాసులా మారిపొకు లేరా

ఉక్కిరి బిక్కిరి ప్రేమే ,తియని తిమ్మిరి ప్రేమే
ఊహల వాకిట ఉయల ప్రేమే ఊపిరి ప్రేమే ప్రేమే
ప్రేమే కురవద చిటపట చినుకుల
తానే మారదా చివరికి వరదల
ప్రేమే కద సుర్యొదయం ఆగేది కాదె ఏ సంబరం
ఆ సుర్యుడె కనిపించడె తీరా సాయంకాలం
ప్రేమే ఒక మహ భాగ్యం వరం అట
ఇక చాల్లె ఆపెయ్యవ
ప ప పద మహత్తే తనదేనట
పోవోయి  నే రానుగా
తొణికె హుషారు  ప్రేమే, పలికే పెదాలు ప్రేమే
ఏదలో ఉగాది ఎగసి పోదది ఇదిగొ ఏ ప్రేమే
పోతుందిగా ఒంటరి తనం ప్రేమించినాక ఏదో క్షణం
నేహాయిగా ఉన్నానుగా లేదేదాని అవసరం
ప్రేమే తెగ రహస్యాలు తెలుపద
నాకెం అదె పనా
త త తరి తహ తహలు కలగవ
ఐన భరించన
విరిసే గులబి ప్రేమే నిలిపే పునాది ప్రేమే
నిన్నే స్మరించి... నిన్నే వరించు నిజమే ఏ ప్రేమే


********   *********   *********


చిత్రం: చుక్కల్లో చంద్రుడు (2006)
సంగీతం: చక్రి
సాహిత్యం: భాస్కరభట్ల
గానం: కార్తిక్ , హరిణి

కలనైన...ఇలనైన...నువులేక క్షణమైనా
కదలదు కాస్తైన ఈ కాలము
దొరికెను వరమల్లె నీ స్నేహము
ప్రియ ప్రియ నువ్వే లోకము నాలో సగం జగం

మనుసుపడే ఓ స్నేహమా చెప్పవే ప్రేమ సాగరమ..
ఎగసి పడే కెరటానికి తీరమై చేరనా
విరహ పడె ఓ గగనమా మేఘమై విడి వెళ్ళకుమా
చిలికి పడె ఈ చినుకుని సంధ్రమై దాచన
ఈ సమయం నీ ప్రణయం నన్ను ఏదో ఏదో చేసే
నీ తరుణం నా హ్రుదయం చెలి నిన్నె నిన్నె కోరే
ఇది ఎంతటి అతిసయము
ప్రియ ఆసై శ్వాసై ద్యాసై ఊసై ఉంటా ప్రతి క్షణము

కలనైన... ఇలనైన...

కలిగెనులే సందేహము నేనే నేనే కాదని
తెలిసెనులే ఓ సత్యము నాలొ నువు చెరావని...
గడవదులే ఏ నిమిషము ఇది ప్రేమోమాయో ఏమో
కలవరమై నా కళ్ళలో...ఏవో కొంటె స్వప్నాలలో
గ్రహణలె తొలగిస్తు ఆ గగానలె దటొస్త
చిరు మబ్బుల మీదుగ పగడపు దేవికి
రెక్కల గుర్రం మీదన వచ్చి
నీకలలన్ని తీర్చే రాజుని నేనేనంటా

కలనైన......ఇలనైన....


Most Recent

Default