Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Muddula Mogudu (1997)
చిత్రం: ముద్దుల మొగుడు (1997)
సంగీతం: కోటి
నటీనటులు: బాలకృష్ణ, మీనా
దర్శకత్వం: ఏ.కోదండ రామిరెడ్డి
నిర్మాత: కైకాల నాగేశ్వరరావు
విడుదల తేది: 25.04.1997Songs List:రావే రాజహంసలా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ముద్దుల మొగుడు (1997)
సంగీతం: కోటి
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల 
గానం: యస్. పి. బాలు, సుజాత 

ఆలపించె అణువు అణువు స్వాగతాంజలి
ఆలకించి మేలుకుంది నీ అనార్కలి
వేచివుంది వలపు లోగిలి

రావే రాజహంసలా నీవే రెండు కన్నుల
నిండి ఉండిపోవే వెన్నెలా
రారా రాజశేఖరా నీకే రాజధానిలా
వేచివున్న ఎదనే ఏలరా
ఓ చిలిపి కల
ఓ వలపు వల
జరపవె జతపడు లీలా

రావే రాజహంసలా నీవే రెండు కన్నుల
నిండి ఉండిపోవే వెన్నెలా

అందాల సారమా మందార హారమా
నీ తేనెలో తేలించుమా

గంగా సమీరమా శృంగార తీరమా
నీ లీలలో లాలించుమా
అధరసుధల మృదుహాసమా
మదికి మొదటి మధుమాసమా
మదన కథల ఇతిహాసమా
మనసుపడిన దొరవే సుమా
సదా గులామై సఖీ సలాం అను
సలీం చెలిమినే ఆదరించుమా

రారా రాజశేఖరా నీకే రాజధానిలా
వేచివున్న ఎదనే ఏలరా

మేఘాలచంద్రమా మోహాలమంత్రమా
నా ప్రాయమే పాలించుమా

రాగాల సంద్రమా లాగేటి బంధమా
నా శ్వాసనే శాసించుమా
బ్రతుకు నడుపు అనురాగమా
మనసు తెలిసి దయచేయుమా
తలపు తెలుపుకొను మౌనమా
తెరలు తెరచి ననుజేరుమా
జగాలలో ప్రతి యుగానికీ
మన కథే నిలుచునని చాటి చూపుమా

రావే రాజహంసలా నీవే రెండు కన్నుల
నిండి ఉండిపోవే వెన్నెలా
ఓ చిలిపి కల
ఓ వలపు వల
జరపవె జతపడు లీలా

రారా రాజశేఖరా నీకే రాజధానిలా
వేచివున్న ఎదనే ఏలరా

చిగురాకు చిలక పలికే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ముద్దుల మొగుడు (1997)
సంగీతం: కోటి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్. పి. బాలు, చిత్ర

చిగురాకు చిలక పలికే ఇటు రమ్మని అది ఇమ్మని
ప్రియ గోరువంక అడిగే ఎటురమ్మని ఏదిమ్మని
సగమై జరిగే సంసారం
జతగా గడిపే జాగారం
పరువపు పరిమళ మల్లుకున్నదిలే

చిగురాకు చిలక పలికే ఇటు రమ్మని అది ఇమ్మని

కానిమ్మంటే కాకా పట్టి మళ్ళొస్తాలే చి పాడంటూ సింగారాలు
చిక్కానంటే సిగ్గమ్మత్తా వెళ్ళొస్తాను చొక్కాకంటే సిందూరాలు
రావే తల్లి అంటే రాదు గోల లీవే లేనే లేదు చారుశీల
అట్టే యిట్టె వచ్చే అబ్బలాల పుట్టించొద్దు అగ్గి మూల మూల
పెదవే మధువై రుచులడిగే మదిలో గదిలో శృతి చెరిగే
మనసులు కలిసిన మాఘమాసంలో

చిగురాకు చిలక పలికే ఇటు రమ్మని అది ఇమ్మని

అందాలన్నీ కౌగిళ్ళల్లో కర్పూరాలై తంటాకొచ్చే తాంబూలాలు
నచ్చేవన్ని గిచ్చంగానే మందారాలు పైటల్లోనా తంబురాలు
బావా బావా నీతో బంతులాట ఒళ్ళో కొస్తానంటె వంగతోట
అమ్మా నాన్నా అట అడుకుంటా అమ్మా అబ్బా అంటే తగ్గనంటా
మనసే అడిగే మధుమసం సొగసే కడిగే హేమంతం
మిస మిస వయసున మీగడొస్తుంటే

చిగురాకు చిలక పలికే ఇటు రమ్మని అది ఇమ్మని
ప్రియ గోరువంక అడిగే ఎటురమ్మని ఏదిమ్మని
సగమై జరిగే సంసారం
జతగా గడిపే జాగారం
పరువపు పరిమళ మల్లుకున్నదిలే
మైనా మైనా ఓ మైనా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ముద్దుల మొగుడు (1997)
సంగీతం: కోటి
సాహిత్యం: భువనచంద్ర
గానం: యస్. పి. బాలు, స్వర్ణలత 

మైనా మైనా ఓ మైనా ముద్దులు నావమ్మా
పసిబుగ్గలు నీవమ్మా
ఒయినా ఒయినా ఏమైనా అత్తుకు పోవమ్మా
సరిహద్దులు లేవమ్మా
మిల మిల లాడే పెదవుల లోని మధువులు ఇస్తావా
పరువపు దాహం పదపదమంటే పరుగున వస్తావా
వస్తావా ఓ.. వస్తావా
మైనా మైనా ఓ మైనా ముద్దులు నావమ్మా
పసిబుగ్గలు నీవమ్మా

ఉదయానా ఎరుపంతా దోచేతెచ్చెలి ఓ కిస్సు

సరికొత్తా సొగసులని మోసే నడుముకి ఓ కిస్సు
కలనైనా వెంటాడే తుంటరి చూపులకో కిస్సు
విడమన్నా విడిపోని అల్లరి కౌగిలికో కిస్సు
బిడియాలని బంధించే పసి పైటకి ఓ కిస్సు
ప్రియురాలిని అలరించే నీ పొగరుకి ఓ కిస్సు
వారే కన్యామణి జోరే వెచ్చని హెచ్చని
దీపం పసుందున అందం చిక్కనీ దక్కని
మెరిసే మగసిరి మెరుపుల వెనుకనే
వర్షం మొదలవనీ
మైనా మైనా ఓ మైనా ముద్దులు నావమ్మా
పసిబుగ్గలు నీవమ్మా

చలిగాలి పుడుతుంటే వణికే వయసుకి నో రెస్టు

వద్దన్నా ఒడిచేరే అల్లరి ఆశకి నో రెస్టు
అదరాలు కలిసాక ఎగిసే శ్వాసకి నో రెస్టు
సిగ్గేసి ముడివీడే మెత్తని చీరకి
పుల్ రెస్టు
కసి కలలను దాచుకుని కనురెప్పకు నో రెస్టు
పలు కిటుకులు నేర్చుకుని
సరసాలకు నో రెస్టు
మోహపు ఉయ్యాలలో దేహం ఊగని ఊగనీ
బిగిసే కౌగిళ్లలో ప్రాణం కరగని కరగనీ
ఈస్టో వెస్టో మౌంట్ ఎవరెస్టో
లవ్వే ది బెస్టు
మైనా మైనా ఓ మైనా హద్దులు నావమ్మా
పసిబుగ్గలు నీవమ్మా
ఒయినా ఒయినా ఏమైనా అత్తుకుపోవమ్మా
సరిహద్దులు లేవమ్మా
మిల మిల లాడే పెదవుల లోని మధువులు ఇస్తావా
పరువపు దాహం పదపదమంటే పరుగున వస్తావా
వస్తాలే ఓ.. వస్తాలే
ఓ ముద్దుగుమ్మా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ముద్దుల మొగుడు (1997)
సంగీతం: కోటి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్. పి. బాలు, చిత్ర

ఓ ముద్దుగుమ్మా నీ ముద్దుగుమ్మ మెక్కడుందొ చెప్పవమ్మా
ఓరందగాడ నా ముద్దబంతి మొగ్గ నీకు చిక్కదయ్యో
చెంగు దాటగా చెమ్మ చెక్కలాట
జోరుగుండదా జోడు గువ్వలాట
పాల ఈడు తోడుపెట్టి పచ్చిమీగడెక్కడంటే గోపాలా

ఓ ముద్దుగుమ్మా నీ ముద్దుగుమ్మ మెక్కడుందొ చెప్పవమ్మా
ఓరందగాడ నా ముద్దబంతి మొగ్గ నీకు చిక్కదయ్యో

కుర్రదాన కుశలమా కుతకొచ్చే పరువమా
గుట్టుదాటే ఘుమ ఘుమ కట్టుకోరా ప్రియతమా
ఈడే కోడై ఈలేసినా జాబిల్లోస్తుందా
జాబిళ్ళమ్మా కౌగిళ్ళలో జాగారిస్తుందా
గడప దాటని అందం కడప చేరినదా
మొదటిచూపుకు మొహం మొటిమ లేసినదా
పావడాల చెట్టుమీద పాలపిట్ట లాడుతుంటే పాపాలా

ఓ ముద్దుగుమ్మా నీ ముద్దుగుమ్మ మెక్కడుందొ చెప్పవమ్మా
ఓరందగాడ నా ముద్దబంతి మొగ్గ నీకు చిక్కదయ్యో

దోచుకున్నా దొరకవు దాచుకున్నా మెరుపులు
కస్సుమన్నా కదలవు కమ్ముకున్న వలపులు
ముద్దింటమ్మ ఆకళ్లలో ముప్పూట జరిగే
చేరింతమ్మ కుచ్చిళ్ళలో సిగ్గంతా ఎగిరే
తలుపు మూసిన తాపం తణుకు చేరినదా
మధుర మన్మధ బాణం ఆధరమడిగినదా
పాలపుంతలన్ని తోడు పాయసాలు జుర్రుకున్న గోపాలా

ఓ ముద్దుగుమ్మా నీ ముద్దుగుమ్మ మెక్కడుందొ చెప్పవమ్మా
ఓరందగాడ నా ముద్దబంతి మొగ్గ నీకు చిక్కదయ్యో
చెంగు దాటగా చెమ్మ చెక్కలాట
జోరుగుండదా జోడు గువ్వలాట
పాల ఈడు తోడుపెట్టి పచ్చిమీగడెక్కడంటే గోపాలాఅరె గిలి గిలి గిలి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ముద్దుల మొగుడు (1997)
సంగీతం: కోటి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్. పి. బాలు, చిత్ర

సాహో...
అరె గిలి గిలి గిలి మంజారో పింజారో
అబ్బ చలి చలి చలి సమ్జారో బంజారో
అరె గిలి గిలి గిలి మంజారో పింజారో
అబ్బ చలి చలి చలి సమ్జారో బంజారో
అబ్బ ఒంటిపూస తేలుకుంది చూపురో 
దాని ఒంటినిండ ఓబరాల షేపురో
అబ్బ పెట్టుకున్న బంతికెంతో తిమ్మిరో 
వాడ్ని తిట్టుకున్న నోటికెంతో తిమ్మిరో

మాఘమాసమొచ్చెనే మంట పుట్టుకొచ్చెనే
మంచు గాలి వీచెనే మంచమడ్డు కొచ్చెనే

సాహో...
అరెరెరరె గిలి గిలి గిలి మంజారో పింజారో
అబ్బ చలి చలి చలి సమ్జారో బంజారో హోయ్

కంచె నువ్వు చేను నేను కందిచేనుకాడ చెంగు తీస్తలే
కన్ను నువ్వు రెప్ప నేను కన్నెదోసపండు దొంగిలిస్తలే హఁ
కంచె నువ్వు చేను నేను కందిచేనుకాడ చెంగు తీస్తలే
కన్ను నువ్వు రెప్ప నేను కన్నెదోసపండు దొంగిలిస్తలే
పొరపాటు చేశాక తిప్పలు మన చుట్టూ ఉంటాయి కప్పలు
అలవాటు ఐతేనే ఇప్పుడు అవుతుంది మేళాల చప్పుడు

యాహో...
అరె గిలి గిలి గిలి మంజారో పింజారో
అబ్బ చలి చలి చలి సమ్జారో బంజారో హాయ్

వంగతోట దొంగమాట వచ్చివాలిపోవే పొద్దు గూకులు
అమ్మదొంగ నిమ్మలంగా ఎత్తుకెళ్లమాక గుత్తసోకులు
వంగతోట దొంగమాట వచ్చివాలిపోవే పొద్దు గూకులు
అమ్మదొంగ నిమ్మలంగా ఎత్తుకెళ్లమాక గుత్తసోకులు
ఆఁ చెలి తోడు కోరింది గుప్పెడు గిలిపెట్టే నా గుండె చప్పుడు
చలికాలం చంపెంగ నిప్పులు జరిగింది ఆ లగ్గమిప్పుడు

యమహో...
అరెరెరరె గిలి గిలి గిలి మంజారో పింజారో
అబ్బబ్బబ్బబ్బ చలి చలి చలి సమ్జారో బంజారో
అబ్బ ఒంటిపూస తేలుకుంది చూపురో 
దాని ఒంటినిండ ఓబరాల షేపురో
అబ్బ పెట్టుకున్న బంతికెంతో తిమ్మిరో 
వాడ్ని తిట్టుకున్న నోటికెంతో తిమ్మిరో

మాఘమాసమొచ్చెనే మంట పుట్టుకొచ్చెనే
మంచు గాలి వీచెనే మంచమడ్డు కొచ్చెనే

సాహో...
విన్నారా చిత్రాలు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ముద్దుల మొగుడు (1997)
సంగీతం: కోటి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్. పి. బాలు

విన్నారా చిత్రాలు పెద్దోల్ల గర్భగుడి గోత్రాలు 

Most Recent

Default