Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Naani (2004)

చిత్రం: నాని (2004)
సంగీతం: ఏ.ఆర్.రెహమాన్
నటీనటులు: మహేష్ బాబు, అమేషా పటేల్
దర్శకత్వం: ఎస్.జె. సూర్య
నిర్మాత: మంజుల ఘట్టమనేని
విడుదల తేది: 14.05.2004Songs List:నాని వయసె ఇరవయ్ యెనిమిది పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: నాని (2004)
సంగీతం: ఏ.ఆర్.రెహమాన్
సాహిత్యం: వేటూరి, బ్లెజ్
గానం: కార్తిక్ , విజయ్ ప్రకాష్, బ్లెజ్, సునీతా సారధి, తన్విషా

here i come and a, right on top and a
for the girls is red right down and a
who am i a brand new man and a
on my own and a
i can stand and a
what i want is everything
what i need is everything
what i love is everything
now now now now now....
i can sing
నాని - coming in the style of the world and a
నాని - shining like a diamond pearl and a
నాని - walking in a new kinda sound and a
in a town and everybody get down and a

నాని వయసె ఇరవయ్ యెనిమిది
నాని మనసె యెనిమిది యెనిమిది
నాని నవ నవ నవతర యువతల రాజకుమారుడు రాజకుమారుడు
నాని నారి నడుమ మురారి నాని
నాని పిడుగై అడిగెను నాని నాని
నాని మురళికి మురిసిన వనితల ప్రేమకు ఒక్కడులే
1-2-3 అరె యౌ ఫ్రీ
బుచ్క్ ఉప్ పద్మశ్రీ
1-2-3 త్రిగొనొమెత్ర్య్
సాగెనులె నీ గెఒమెత్ర్య్
పాటకి పల్లవి హాయి
నా తోటకి పూవులువేయ్యి
వెన్నెల అవని ప్రతి రెయ్యి
తేనె మనసులె మావి కద
మన తెలుగులో పాట లా

జోరుగ యద పావురాన్ని యెగరేసేయరా స్వేచ్చగ
ఘాటుగ నీ యవ్వనాన్ని ప్రెమించేయ్యర వెచ్చగ
పడుచాతకి పందెం వెయ్యి
పరిగెతర పాలెనీవి
పసి ఊహలు పండించెయ్యి
నేడు రేపు నాదె హా
నా ఊహలు యెదురవుతాయి
నా ఊర్వశి తెలుగమ్మై
నా ఊపిరి నీ సన్నయి
మనసు మాట ఒకటె ఒకటె
హెయ్ ప్రించె హెయ్ ప్రించె
మా ఊరికి మొనగాడంటె నువ్వేనంటా

కొత్తగా నేనుదయించ గ్రహణం లేని తారగ
ఓ మంచికే నే మనసిచ్చా స్నేహం కలిపె చెయ్యిగా
పదునెక్కిన చాకువు నువ్వు
మల్లెలకు రేకుల నవ్వు
నవ్వుల్లో సూదుల కెవ్వు
నువ్వేలే మా హెరొ
నిలువెత్తున యెదిగ నేను
నిజమన్నది చెబుతునాను
విలువన్నది వీడను నేను
వేడి వెలుగు నావె హాయో
మేం కన్నె మనసుల్లోన కాపురమె ఉంటా
పాటకి పల్లవి హాయి
నా తోటకి పూవులువేయ్యి
వెన్నెల అవని ప్రతి రెయ్యి
తేనె మనసులె మావి కద
మన తెలుగులో పాట లా
నేనే నొ.1 నీ చూడదు కన్ను
కురుక్షేత్రమె యెదురైతె
మోసగాల్లకు మోసగాడ్ని రా
ఇక నాది సిమ్హాసనంచక్కెర ఎక్కడ నక్కినా... పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: నాని (2004)
సంగీతం: ఏ.ఆర్.రెహమాన్
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యస్.పి.బాలు, సుజాత మోహన్

పల్లవి :
పుస్తకమంటు లేని తొలి చదువిది వెచ్చగ నేర్చుకుంటావా
ముద్దుగా నేర్పుతాను కద మరి నువ్వు వెచ్చగా నేర్చుకుంటావా
నిద్దుర మాని కష్టపడదామిక రావా

పుస్తకమంటు లేని తొలి చదువిది వెచ్చగ నేర్చుకుంటావా

ముద్దుగా నేర్పుతాను కద మరి నువ్వు వెచ్చగా నేర్చుకుంటావా

నిద్దుర మాని కష్టపడదామిక రావా

చరణం: 1
చక్కెర ఎక్కడ నక్కినా కనిపెట్టవ చీమలు ఠక్కున
చక్కెర ఎక్కడ నక్కినా కనిపెట్టవ చీమలు ఠక్కున
ఏం చెప్పినా ఏం చూపినా....ఏం చెప్పినా ఏం చూపినా....
నువ్వు చుట్టుముట్టవేమి గబుక్కున
చక్కెర ఎక్కడ నక్కినా కనిపెట్టవ చీమలు ఠక్కున

హెహెహెహే…
ఇంతకు ముందర నాకెవరు చెప్పలేదు ఈ సంగతులు
కొద్దిగ నేర్పితే చాలసలు చూపుతాను కద చకచక నా జోరు
వెచ్చగ నేర్చుకుంటావా
చక్కెర ఎక్కడ నక్కినా.....వెచ్చగ నేర్చుకుంటావా
కనిపెట్టవ చీమలు ఠక్కున ......వెచ్చగ నేర్చుకుంటావా
చక్కెర ఎక్కడ నక్కినా కనిపెట్టవ చీమలు ఠక్కున
ఏం చెప్పినా ఏం చూపినా.....ఏం చెప్పినా ఏం చూపినా.....
వచ్చి పట్టుకోమనకే చటుక్కున

చరణం: 2
గట్టు దిగను అంటుంటే ఈతంటూ వస్తుందా లోతెంతో నది చెబుతుందా
చెట్టు ఎక్కలేనంటే పండుకు జాలేస్తుందా నీ ఒళ్లో తను పడుతుందా
ఇక్కడ చల్లని నీళ్లుంటే ఏ నదిలొ నే దూకాలి
పళ్లెం నిండుగ పళ్లుంటే చెట్టెందుకు నే ఎక్కాలి
నీళ్లతో ఆర్పలేని నిప్పుందని వెచ్చగ నేర్చుకుంటావా
పళ్లతో తీర్చలేని ఆకలి కథ వెచ్చగ నేర్చుకుంటావా
నిద్దుర మాని కష్టపడదామిక రావా
చక్కెర ఎక్కడ నక్కినా కనిపెట్టవ చీమలు ఠక్కున..

చక్కెర ఎక్కడ నక్కినా కనిపెట్టవ చీమలు ఠక్కున..
ఏం చెప్పినా ఏం చూపినా.....ఏం చెప్పినా ఏం చూపినా.....
నువ్ చుట్టుముట్టవేమి గబుక్కున

చరణం: 3
హే హే హే హే.. ఓ ఓ ఓ ఓ …
ఆ ఆ ఆ …. లలల….
ఒకటి ఒకటి కలిపేస్తే ఒకటే అవుతుందంట
ఆ లెక్క అపుడే మొదలంట
పెదవి పెదవి కాటేస్తే పెదవులకేం కాదంట
ఎదలోనే పెరుగును మంట
ఇప్పటికిప్పుడు ఈ పొడుపు కథ విప్పాలనిపిస్తుందే
ఇక్కడికిక్కడ ఆ సరదా చూడాలనిపిస్తుందే
అందుకు మంచి దారి ఉన్నది కద......వెచ్చగ నేర్చుకుందాం రా
మన్మథ మంత్రమొకటి తెలియాలట.....వెచ్చగ నేర్చుకుందాం రా
కౌగిలిలోనే నేర్పగల చదువిది రావా

చక్కెర ఎక్కడ నక్కినా కనిపెట్టవ చీమలు ఠక్కున
చక్కెర ఎక్కడ నక్కినా కనిపెట్టవ చీమలు ఠక్కున
ఏం చెప్పినా ఏం చూపినా....ఏం చెప్పినా ఏం చూపినా....
నువ్వు చుట్టుముట్టవేమి గబుక్కునవస్తా నీ వెనుక ఎటైనా కాదనకా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: నాని (2004)
సంగీతం: ఏ.ఆర్.రెహమాన్
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: హరిహరన్ , హరిణి

వస్తా నీ వెనుక ఎటైనా కాదనకా
ఇస్తా కానుకగా ఏదైనా లేదనకా
వస్తా నీ వెనుక
ఎటైనా కాదనకా
ఇస్తా కానుకగా
ఏదైనా లేదనకా
వేలందించి వలపు నటించే వేడుక ఇది గనుకా హే వేడుక ఇది గనుకా
మైమరపించి మమతను పంచే వెచ్చని ముచ్చటగా
వెచ్చని ముచ్చట వెచ్చని ముచ్చటగా

వస్తా నీ వెనుక ఎటైనా కాదనకా
ఇస్తా కానుకగా ఏదైనా లేదనకా
వస్తా నీ వెనుక ఎటైనా కాదనకా
ఇస్తా కానుకగా ఏదైనా లేదనకా
వస్తా నీ వెనుక ఎటైనా కాదనకా
ఇస్తా కానుకగా ఏదైనా లేదనకా

కన్నుల్లో నీ రూపం గుండెల్లో నీ స్నేహం
కన్నుల్లో నీ రూపం గుండెల్లో నీ స్నేహం
కన్నుల్లో నీ రూపం రూపం
ఇకపై నా ప్రాణం ఇకపై నా ప్రాణం
ఈ జన్మ నీ సొంతం ఈ బొమ్మ నీ నేస్తం
ఈ జన్మ నీ సొంతం ఈ బొమ్మ నీ నేస్తం
విడవకు ఈ నిముషం విడవకు ఏ నిముషం

వస్తా నీ వెనుక
ఎటైనా కాదనకా
ఇస్తా కానుకగా
ఏదైనా లేదనకా

నర నరం మీటే ప్రియ స్వరం వింటే
నర నరం మీటే ప్రియ స్వరం వింటే
నర నరం మీటే ప్రియ స్వరం వింటే
కాలం నిలబడదే కాలం నిలబడదే
కలలన్నీ నిజమేగా నిజమంటి కలలాగా
కలలన్నీ నిజమేగా నిజమంటి కలలాగా
ఒడిలో ఒకటైతే ఒడిలో ఒకటైతే

వస్తా నీ వెనుక ఎటైనా కాదనకా
ఇస్తా కానుకగా ఏదైనా లేదనకా
వస్తా నీ వెనుక ఎటైనా కాదనకా
ఇస్తా కానుకగా ఏదైనా లేదనకా
వేలందించి వలపు నటించే వేడుక ఇది గనుకా హే వేడుక ఇది గనుకా
మైమరపించి మమతను పంచే వెచ్చని ముచ్చటగా
వెచ్చని ముచ్చట వెచ్చని ముచ్చటగాపెదవే పలికిన మాటల్లోనే తియ్యని మాటే అమ్మా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: నాని (2004)
సంగీతం: ఏ.ఆర్.రెహమాన్
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: ఉన్ని కృష్ణన్ , సాధనా సర్గం

పెదవే పలికిన మాటల్లోనే తియ్యని మాటే అమ్మా
కదిలే దేవత అమ్మా కంటికి వెలుగమ్మా
పెదవే పలికిన మాటల్లోనే తియ్యని మాటే అమ్మా
కదిలే దేవత అమ్మా కంటికి వెలుగమ్మా
తనలో మమతే కలిపి పెడుతుంది ముద్దగా
తన లాలి పాట లోని సరిగమ పంచుతుంది ప్రేమమధురిమ
పెదవే పలికిన మాటల్లోనే తియ్యని మాటే అమ్మా
కదిలే దేవత అమ్మా కంటికి వెలుగమ్మా
పెదవే పలికిన మాటల్లోనే తియ్యని మాటే అమ్మా
కదిలే దేవత అమ్మా కంటికి వెలుగమ్మా
తనలో మమతే కలిపి పెడుతుంది ముద్దగా
తన లాలి పాట లోని సరిగమ పంచుతుంది ప్రేమమధురిమ

చరణం: 1
మనలోని ప్రాణం అమ్మ మనదైనా రూపం అమ్మ
ఎనలేని జాలిగుణమే అమ్మా
నడిపించే దీపం అమ్మా కరుణించే కోపం అమ్మ
వరమిచ్చే తీపి శాపం అమ్మా
నా ఆలి అమ్మగా అవుతుండగా
జో లాలి పాడనా కమ్మగా కమ్మగా
పెదవే పలికిన మాటల్లోనే తియ్యని మాటే అమ్మా
కదిలే దేవత అమ్మా కంటికి వెలుగమ్మా
తనలో మమతే కలిపి పెడుతుంది ముద్దగా
తన లాలి పాట లోని సరిగమ పంచుతుంది ప్రేమమధురిమ

చరణం: 2
పొత్తిల్లో ఎదిగే బాబు నాఒళ్ళో ఒదిగే బాబు
ఇరువురికీ నేను అమ్మవనా
నా కొంగు పట్టే వాడు నా కడుపున పుట్టే వాడు
ఇద్దరికి ప్రేమ అందించనా...
నా చిన్ని నాన్ననీ వాడి నాన్ననీ...
నూరేళ్ళు సాకనా చల్లగా చల్లగా
ఎదిగీ ఎదగని ఓ పసికూన ముద్దుల కన్నా జో జో
బంగరు తండ్రి జో జో బజ్జొ లాలీ జో
పలికే పదమే వినక కనులారా నిదురపో
కలలోకి నేను చేరి తదుపరి పంచుతాను ప్రేమ మాధురి
ఎదిగీ ఎదగని ఓ పసికూన ముద్దుల కన్నా జో జో
బంగరు తండ్రి జో జో బజ్జొ లాలీ జో
బజ్జొ లాలీజో బజ్జొ లాలీజో బజ్జొ లాలీజో బజ్జొ లాలీజో
స్పైడర్మాన్ స్పైడర్మాన్ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: నాని (2004)
సంగీతం: ఏ.ఆర్.రెహమాన్
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: కునాల్ గంజ్ వాలా, పూర్ణిమ, శంకర్ మహదేవన్

స్పైడర్మాన్ స్పైడర్మాన్ స్పైడర్మాన్
స్పైడర్మాన్ స్పైడర్మాన్ స్పైడర్మాన్
సాలెగూడు అల్లావే గుండెల్లో తేనెపట్టు రేపావే నాలో
స్పైడర్మాన్ స్పైడర్మాన్ స్పైడర్మాన్
కళ్ళలోకి కొంటెగా కళ్ళు పెట్టి చూడగా
మాయదారి మైకం ఏదో యదలో కదిలెను కదా
స్పైడర్మాన్ స్పైడర్మాన్ స్పైడర్మాన్

ముల్లై తాకి రేపింది కల్లోలం నా చెంప నిమిరిన నీ వేలు
నేనే ఏదో చేశానని అన్యాయం నావైపే చూస్తాయేం కళ్ళు
మరి నేనే నిను పిలిచానా మది వాకిలి తెరిచుందని
రా రమ్మని అడిగానా చొరవగా చొరపడిపొమ్మని
హాయో మాయో నాకే తెలియంది ఏంతోచనియ్యదు ఏ మాత్రం
అయ్యో పాపం అసలేం జరిగుంటుందని కాసేపు కలిసేలోగా చెప్పమ్మా
అసలే మతిచెడి నేనుంటే అడుగడుగున వెంటాడకు
నీ వలనే ఈ గొడవ అది తెలియని పసివాడివా
స్పైడర్మాన్ స్పైడర్మాన్ స్పైడర్మాన్
స్పైడర్మాన్ స్పైడర్మాన్ స్పైడర్మాన్

స్నానం చెయ్యాలంటే వీలుందా నువ్వట్టా ఎగబడి చూస్తుంటే
చిత్రం కాదా నువ్వు చూసే నీ నీడ అచ్చంగా నాలా ఉందంటే
మరి ఎందుకిలా నా చేతులు మొహమాటం పడుతున్నయి
నా నడుమును తాకేందుకే తెగ సతమతమవుతుందని
నువ్వే చేరి నాలో ఏకాంతం దోచావో ఏమో తుంటరిగా
నువ్వు కోరి చోటిస్తే ఈ మాత్రం నిన్ను అల్లుకుపోనా అల్లరిగా
ప్రతి అణువణువు నులివెచ్చని గిలిగింతలు కలిగించి
యద చేరిన నిను వదలను చిలిపిగ నిను బంధించి
స్పైడర్మాన్ స్పైడర్మాన్ స్పైడర్మాన్
స్పైడర్మాన్ స్పైడర్మాన్ స్పైడర్మాన్
మార్ఖండేయ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: నాని (2004)
సంగీతం: ఏ.ఆర్.రెహమాన్
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: శంకర్ మహదేవన్, నిత్యశ్రీ మహదేవన్ 

మార్ఖండేయనాకు నువ్వు నీకు నేను ఒక్కటైతే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: నాని (2004)
సంగీతం: ఏ.ఆర్.రెహమాన్
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: హరిహరన్ , పూర్ణిమ

నాకు నువ్వు నీకు నేను ఒక్కటైతే
నువ్వు నేను లోకమంటే మనమే అందామా
ఒక్క నువ్వు ఒక్క నేను ఎక్కువైతె ఒప్పుకోను
ఇంతకంటె ఎందుకనుకుందామా!

ఇస్తమొచ్చినట్టు ఉందాం మనకి తోచినట్టు చేద్దాం
ఇస్తమొచ్చినట్టు ఉందాం తోచినట్టు చేద్దాం
సమయాన్నే వెలేద్దాం సరసాన్నే పిలుద్దాం
సమయాన్నే వెలేద్దాం సరసాన్నే పిలుద్దాం
ఈ ఏకాంతం మనకే సొంతం
ఈ మైకం ఒడిలో ఏకం అవుదాం

నాకు నువ్వు నీకు నేను ఒక్కటైతే
నువ్వు నేను లోకమంటే మనమే అందామా
ఒక్క నువ్వు ఒక్క నేను ఎక్కువైతె ఒప్పుకోను
ఇంతకంటె ఎందుకనుకుందామా!

gotta get gotta get gotta get up
if you wanna be a lady and you can never be free
gotta get gotta get gotta get up
if you really wanna be strong take a look at me
get up get up we're never alone
get up get up we're standing alone
get up get up we're never alone
get up get up we're standing alone
calling all the ladies all the young ladies
calling all the girls to sing along
tell me can you hear me
can you see me clearly
while i make you sing this happy happy song

చంటిపాప లాంటి మనసున్నవాడు
కొంటె కృష్ణుడల్లె మహ తుంటరోడు
మన్మధుడికంటె గొప్ప అందగాడు
నా మదినే దోచేసాడు
ఎవరే అంతటి మొనగాడు
ఏడే ఎక్కడ ఉన్నాడు
వాడేనా నీ జతగాడు
వదిలేస్తావా నాతోడు
సరిసాటి లేని ఆ మగవాడు
ఒకడంటె ఒకడే ఉన్నాడు
ఇటు చూడిలాగ నా కంటి పాపలో నువ్వే ఆ ఒకడూ

నాకు నువ్వు నీకు నేను ఒక్కటైతే
నువ్వు నేను లోకమంటే మనమే అందామా
ఒక్క నువ్వు ఒక్క నేను ఎక్కువైతె ఒప్పుకోను
ఇంతకంటె ఎందుకనుకుందామా!

చందమామ సిగ్గుపడి తప్పుకోని సిగ్గులేని జంట ఇది అనుకోని
చుక్కనైన నిన్ను చూసి చుక్కలోనె ఆకాశం లో దాక్కోనీ
అందం ఉన్నది నీకోసం ఇందా అన్నది సావాసం
నీతోనే నా కైలసం నువ్వేగా నా సంతోషం
ఇంకొక్కసారిలా ఈ సత్యం ఒట్టేసి చెప్పనీ నీ స్నేహం
సుడిగాలి లాగ చెలరేగిపోద మరి నాలో ఉత్సాహం

నాకు నువ్వు నీకు నేను ఒక్కటైతే
నువ్వు నేను లోకమంటే మనమే అందామా
ఒక్క నువ్వు ఒక్క నేను ఎక్కువైతె ఒప్పుకోను
ఇంతకంటె ఎందుకనుకుందామా!

ఇస్తమొచ్చినట్టు ఉందాం మనకి తోచినట్టు చేద్దాం
ఇస్తమొచ్చినట్టు ఉందాం తోచినట్టు చేద్దాం
సమయాన్నే వెలేద్దాం సరసాన్నే పిలుద్దాం
సమయాన్నే వెలేద్దాం సరసాన్నే పిలుద్దాం
ఈ ఏకాంతం మనకే సొంతం
ఈ మైకం ఒడిలో ఏకం అవుదాం

Most Recent

Default