Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Krishna (2008)
చిత్రం: కృష్ణ (2008)
సంగీతం: చక్రి
నటీనటులు: రవితేజ, త్రిష
దర్శకత్వం: వి.వి.వినాయక్
నిర్మాత: బి. కాశీ విశ్వనాధం
విడుదల తేది: 11.01.2008Songs List:నీ సోకుమాడ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కృష్ణ (2008)
సంగీతం: చక్రి
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: చక్రి

నీ సోకుమాడ అమ్మో నీ జిమ్మడ 
తిప్పుకుంటుతిరిగావే నీ ఒంపులు ఊడిపడా 
దొంగ చూపు చెబుతుంటే నీ రంగు పెదవి చెబుతుందే 
తిక్క నడక చెబుతుందే తై తక్కనడుము చెబుతుందే 
నా పైన నీ ప్రేమ నోరార చెప్పరాదే నీ నోరు మండ 

ఎపుడెప్పుడో ఇంకెప్పుడే నీకు నాకు లింకెపుడే 
ఎపుడెప్పుడే లవ్వెపుడే నీలో ఒంటికి జివ్వెపుడే 
వయసై పోతే ఉడికే ఐసైపోతే 
మోజే పోతే కోరిక క్లోజైపోతే 
తెలుపవుతుంది తల్లోని జుట్టు వదులవుతుంది ఒంట్లోని 
పట్టు అనవసరంగా చెయ్యద్దు బెట్టు అందాలన్ని నా చేత 
పెట్టు అతి చెయ్యకుండా 

అంతేలే అంతేలే ఆడోళ్ళంతా అంతేలే 
పైపైనే పంతాలే లోలో తకధిం దింతాలే 
వదిలెయ్ అంటే అర్ధం ఇంకా వాటెయ్ 
నోర్ముయ్ అంటే అర్ధం పెదవే కలిపెయ్ 
గసిరామంటే కవ్వించినట్టు నసిగా మంటే ఉసిగొలిపినట్టు 
తిట్టామంటే తెర తీసినట్టు కొట్టామంటే కను నింపినట్టు 
తెలిసిందే జాన 
మురిపించే మైనా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కృష్ణ (2008)
సంగీతం: చక్రి
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: కౌశల్య, ఫరీద్

మురిపించే మైనా ఓ మైనా మైనా మైనా 
మనసొదిలేసానే నీలోనా 
మురిపించేమైనా నా మైనా మైనా 
మతిపారేసావే నీ పైనా 
నువు చూస్తేనే చెడిపోతున్నా నీకై నే పడి చస్తున్నా 
నీతోనే నడిచొస్తానా హే వెయ్యనా 
చెయ్యి వేస్తే నే చిలికవుతున్నా రాస్తేనే పరికవుతున్నా 
చేస్తే నీ చెలి మవుతున్నా సరేనా 
తు లకజా తు లకజా తు లకజా లకజా లకజా సోనా 
తు లకజా లకజా లకజా జానే జానా

నచ్చావే నువ్వే నాకు చాన పాప 
ఇచ్చెయేనా నేనే నీకు రాజ్యాలైనా 
నీ రాజ్యం కన్నా సామ్రాజ్యం కన్నా 
యమధర్జాగున్నా రవితేజం మిన్నా 
పోనా పోనా వరదల్లె పొంగిపోనా 
కోనా కోనా వెయ్యేళ్ళు ఏలుకోనా 
తు లకజు తు లకజా తు లకజా లకజా లకజా సోనా 
తు లకజా లకజా లకజా జానే జానా 

తెప్పిస్తా నీకై నేను మెరుపుల మేన 
మురిపిస్తా నీపై నేను తారల వాన 
ఆ మెరుపుల కన్నా ఈ తారల కన్నా 
నీ మగసిరి మిన్నా నా ముద్దుల కన్నా 
జాన జాన కాజెయ్య నా ఖజానా 
ఖాన ఖాన కౌగిళ్ళ బంధిఖాన 
తు లకజా తు లకజా లకజా లకజా లకజా సోనా 
తు లకజా లకజా లకజా లకజా జానే జానా
దిల్‌ మాంగే మోర్‌ మోర్‌ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కృష్ణ (2008)
సంగీతం: చక్రి
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: కునాల్, మహలక్ష్మీ అయ్యర్

దిల్‌ మాంగే మోర్‌ మోర్‌ దిల్‌మాంగె మోర్‌ మోర్‌ 
ఇన్నాళ్ళు బోర్‌ బోర్‌ ఇవ్వాళ జోర్‌ జోర్‌ 
పట్టాపట్టా నీ ఫోన్‌ నెంబర్‌ పట్టా పట్టా నీ డోర్‌ నెంబర్‌ 
పట్టన వేళ గుండెకు అయ్యే ఫంచర్‌ 
చిట్ట నవ్వే సెంటిమీటర్‌ పొట్టి నడుమే మిల్లిమీటర్‌ 
ఇట్టానన్ను పెట్టేసావే తార్చర్ 

వాడ బెజవాడ నీక్కూడా తిప్పించాలే 
ఆడ మరి ఈడ నీ నీడై నడిపించాలే 
నన్ను ముంచేశావే నీలో నా గుండె దడ 
ఇక పెంచేశావే నాలోనా గుండె దడ 
నీ మూడే చూశాలే నీ స్పీడే చూశాలే 
నే తోడా తోడా సర్దేస్తే నువు తేడా తేడాహే 

నన్నే మరి నన్నే మిక్సీలో రుబ్బేశావే 
మనసే నా మనస్సే చెంచాతో తోడేశావే 
ఓ జెంటిల్‌ మేన్‌లా ఉన్నా నే నిన్నటికి 
నన్ను మెంటల్‌ మేన్‌లా మార్చావే ఆఖరికి 
నువ్వంటే మంటహే నీతోటి తంటాహే 
నా వెంటే ఇట్టా పడుతుంటే టెమిటైపోతాలే

తరత్తా ఎత్తుకు పోతా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కృష్ణ (2008)
సంగీతం: చక్రి
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: రఘుకుంచె, కౌశల్య

తరత్తా ఎత్తుకు పోతా తరత్తా హత్తుకుపోతా 
తరత్తా చిత్తడి చేస్తా గివ్ మి ఛాన్స్ గివ్ మి ఛాన్స్ 
తరత్తా మంతరమేస్తా తరత్తా మత్తెకిస్తా తరత్తా పిచ్చెకిస్తా 
గివ్ మి ఛాన్స్ గివ్ మి ఛాన్స్ 
ఓ బేబి ఓ బేబి సత్తా చూపిస్తా బేబి 
ఓ బేబి ఓబేబి శభాష్ అనిపిస్తా బేబి 
నా కోరికనంతా ఓ కొడవలి చేస్తా నీకులుకులు మొత్తం 
నే కోసుకుపోతా 
రారా కృష్ణా రాధాకృష్ణా బరిలేని ఫన్నీ కృష్ణా 
ఛీ పో కృష్ణా సిల్లి కృష్ణా పరువాన్ని కొల్లే కృష్ణా

ఎండ లోన ముద్దిస్తా మై వానలోన వాటేస్తా 
ఇక ఎండ వాన కలిపొస్తే ఆ పండు చేతికిస్తా 
ఉత్తరాన ఊపేస్తా ఇక దక్షిణాన దులిపేస్తా 
ఇక వాస్తు చూసుకోకుండా నీ ఆస్తి కరగదీస్తా 
నీ దూకుడు తగ్గిస్తా నా చెడుగుడు సాగిస్తా 
పిల్లగోనే తిప్పులు పెడతా పిల్లగో సరి హద్దులు పెడతా 
పిల్లగో నిన్ను అల్లాడిస్తా ఆడిస్తా 
పిల్లోనే తొందర పెడతా పిల్లో నే పంతంపడతా 
పిల్లో నేపైపై కొస్తా పీడిస్తా 
రారా కృష్ణా రాధాకృష్ణా రెచ్చావు రౌడి కృష్ణా 
గోపికృష్ణా అగ్ని కృష్ణా నాతీపికోరే కృష్ణా 

ఊరుకుంటె ఒకటిస్తా నువ్వు కోరుకుంటె రెండిస్తా 
ఆ మూడు ముళ్ళు నువ్వేస్తే నా ఏడు జన్మలిస్తాం 
అడుగుతుంటే ఇంతిస్తా నువ్వు అడుగకుంటే కొంతిస్తా 
నా అడుగులోనా అడుగేస్తా బ్రతుకంతా ధారపోస్తా 
నా గడపన దాటొస్తా రా రా రారాటు పిల్లోదాటేస్తా 
పిల్లగో నీవేలే పడతా పిల్లగో మురిపాలే పడతా పిల్లగో 
సగుపాలై పోతా లాలిస్తా 
పిల్లో నీ బరువైనస్తా పిల్లో యెద పరుపే వేస్తా 
పిల్లో పిల్లోడిని ఇస్తా కవ్విస్తా 
రా రా కృష్ణా రాధాకృష్ణా నచ్చావు నాజికృష్ణా 
పెళ్ళి కృష్ణాక్రేజి కృష్ణా నీ ప్రేమ నాదే కృష్ణాతుమేరా జిల్‌ జిల్‌ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కృష్ణ (2008)
సంగీతం: చక్రి
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: ఉదిత్ నారాయణ్, సాధన సర్గమ్

తుమేరా జిల్‌ జిల్‌ ఓ ప్రియతమా 
తుమేరా మంజిల్‌ ఓ నేస్తమా 
తుమేరా జిల్‌ జిల్‌ ఓ ప్రియతమా 
తుమేరా మంజిల్‌ ఓ నేస్తమా 
తుమేరి తుంటరి తనమా తుమేరి ఊపిరి గుణమా 
తుమేరి తియ్యని జ్వరమా తుమేరి జీవన స్వరమా 
తుహిమేరా సర్వస్వమా 
మామ్మమ్మా మమ్మమ్మా తొలిప్రేమా 
మామ్మమ్మా మమ్మమ్మా చిరునామా 
మామ్మమ్మా మమ్మమ్మా యమధీమా 
మామ్మమ్మా మమ్మమ్మా హరేరామా 

నాబడి నువ్వే నా గుడి నువ్వే నా ఒడి నువ్వేగా 
ఈ అమ్మవొడి నువ్వేగా 
నానా గుస నువ్వే నాదశ నువ్వే పదనిస నవ్వేగా 
పడుచు నస నువ్వేగా 
కీచులాట నువ్వే కిస్సులాట నువ్వే 
నువ్వే దక్కే దూరమా నువ్వే తేలిక భారమా 
తుహిమేరా ఆ భారమా 
మామ్మమ్మా మమ్మమ్మా తొలిప్రేమా 
మామ్మమ్మా మమ్మమ్మా చిరునామా 
మామ్మమ్మా మమ్మమ్మా యమధీమా 
మామ్మమ్మా మమ్మమ్మా హరేరామా

నాసిగ నువ్వే నాసెగ నువ్వే నా పొగనువ్వేగా 
చిలిపి పగనువ్వేగా 
నాసిరి నువ్వే నా తరి నువ్వే నా సరి నువ్వేగా 
అసలు గురి నువ్వేగా 
మామ్మమ్మా మమ్మమ్మా తొలిప్రేమా 
మామ్మమ్మా మమ్మమ్మా చిరునామా 
మామ్మమ్మా మమ్మమ్మా యమధీమా 
మామ్మమ్మా మమ్మమ్మా హరేరామా 
అదరగొట్టు కొట్టు కొట్టు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: కృష్ణ (2008)
సంగీతం: చక్రి
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: శివాణి, వాసు

అదరగొట్టు కొట్టు కొట్టు బెదరగొట్టు బిడియాన్నే 
చెదరగొట్టు కొట్టు కొట్టు విర్గగ గొట్టు విరహన్నే 
మాంగల్యం తంతునా మంత్రాలే చదవనా 
మొగుడల్లే మారనా మురిపాలే పెంచనా 
ఈ మాత్రం చాలునా ఇంకా కొంచెం పెంచనా 

నా చెంపలు నిమిరెయ్యనా చెవి రింగువై 
నా గుండెలుతడి వెయ్యవా ఓ గొలుసువై 
నా పైటను పట్టెయ్యవా పిన్నేసు నువ్వై
నీ చీకటి కరిగించనా కొవొత్తినై 
నీ భయమును తొలిగించనా తాయతునై 
నీ గదిలో వ్యాపించనా అగరత్తు నేనై 
వేలే పట్టెయ్ ఉంగరమయ్యి నాతో తిరిగెయే బొంగరమయ్యి 
ఒళ్ళే మోసెయ్ పల్లకివై నన్నే దాచెయ్ బంగరమయ్యి 
ఊకొడుతూ చేరనా ఊడిగమే చెయ్యనా 
ఊపిరిగా మారనా ఊయలనే ఊపనా 

ఈ మాత్రం చాలునా ఇంకా కొంచెం పెంచనా (3)

నా వెనకే వచ్చెయ్యవా అపరంజివై 
నా దాహం తీర్చెయ్యవా చిరపుంజివై 
నా నోటికి రుచిలియ్యవానారింజ నీవై 
నీవాకిట కురిసెయ్యనా చిరుజల్లునై 
ఈ రాత్రికి దొరికెయ్యనా రసగుల్లనై 
నీ ఆశలు తగ్గించనా వలదిళ్ళునేనై 
ఆరోగ్యానికి ముల్లంగివై ఆనందానికి సంపెంగివై 
సంగీతానికి సారంగివై రావే రావే అర్ధాంగివై 
ఉత్సాహం నింపగా ఉల్లాసం పెంచనా 
ఉమ్మా అందించనా ఉంగా తినిపించనా 
ఈ మాత్రం చాలునా ఇంకా కొంచెం పెంచనా (3)


Most Recent

Default