Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Intlo Deyyam Nakem Bhayam (2016)చిత్రం: ఇంట్లో దెయ్యం నాకేం భయ్యం (2016)
సంగీతం: సాయి కార్తీక్
సాగిత్యం: భాస్కరభట్ల
గానం: రేవంత్ , హరిణి ఇవటూరి
నటీనటులు: అల్లరి నరేష్, కృతికా జయకుమార్
దర్శకత్వం: జి. నాగేస్వర రెడ్డి
నిర్మాత: బి.వి.ఎస్. ఎస్. ప్రసాద్
విడుదల తేది: 30.12.2016

శతమానం భవతి నువ్వు మనసిచ్చావే
అడగకముందే ఎన్నో వరములు కురిపించావే
భవతి బిక్షాందేహి అనకుండానే
పంచ ప్రాణాలైనా తెచ్చి ఇచ్చేస్తాలే
చచ్చేటంత ఇష్టం నాక్కూడా నువ్వంటే
బదికేదెట్టా నేను నువ్వే లేకుంటే
దాచాలంటే కష్టం అంతేలే ప్రేమంటే
దాసోహం అయిపోయా వెనకే పడిపోయా పడిపోయా

కలలోకే నువ్వోస్తే ఉప్పొంగి పోతా
ఎదురుగ్గా కనిపిస్తే నే లొంగిపోతా
అందంగా పొగిడేస్తే నాకెందుచేత
శీతాకాలం కూడా ఈ ఉక్కపోత
నీ గల గల నవ్వుల నదిలో పడి కొట్టుకు పోతున్నా
పరువాలను కడవగ చేసి ఇదిగో తెస్తున్నా తెస్తున్నా

సరదాగా అనుకుందాం ఓ సత్యభామా
సరిపోతుందా నీతో ఆ చందమామ
ఇన్నాల్లేమయ్యిందో నీలోని ప్రేమ
ఇపుడే గుర్తొచ్చిందా హయ్యయ్యో రామా
నువ్వేమంటావో ఏమో అనుకున్నా ఇన్నాళ్లు
నేనెపుడు అనుకున్నాగ నీతో నడవాలి నూరేళ్లు నూరేళ్లు**********   *********    **********చిత్రం: ఇంట్లో దెయ్యం నాకేం భయ్యం (2016)
సంగీతం: సాయి కార్తీక్
సాగిత్యం: భాస్కరభట్ల
గానం: ధనుంజయ్

పడ్డానే ఇందుమతి ప్రేమలోన
చెడిపోయిందే ఉన్నమతి గంటలోన
హే పడ్డానే ఇందుమతి ప్రేమలోన
చెడిపోయిందే ఉన్నమతి గంటలోన
నల్లద్రాక్ష లాంటి కళ్ళు తిప్పుకుంటు తిరుగుతుంటే
తెల్లవారకుండ నాకు మెళుకువచ్చే ఒరినాయనో...

హే బార్ బార్ దేఖో ఫిగరు అదిరిందో
ఆ గోరి గోరి బుగ్గ చూస్తే గోవిందో
దీన్నింక కన్నోడు గొప్పోడే ఏ చోట ఉంటడే
కాళ్ళునే కడుగుతా పిల్లనిమ్మనడుగుతా

హే నోరు తెరిచి అడుగుతుంటే నోరుమెదపవే
హే చిటికెనేలు కలపమంటే చిందులేస్తావే
బాధ పెట్టకే నీకు పుణ్యముంటదే
పస్తులెట్టకే పాపమంటుకుంటదే
కేట్ వాక్ చేసుకుంటు ఎళ్లిపోకలా
బొగ్గునట్టులాగ గుండె భళ్ళుమంటు బద్దలౌతదే...

హే పడ్డానే ఇందుమతి ఇందుమతి ఇందుమతి

ఆ గుళ్ళు గోపురాలు నువ్వు ఎన్ని తిరిగినా
కోరస్: గోవిందా గోవిందా
ఆ దేవుడొచ్చి కోరుకున్న వరములిచ్చునా
కోరస్: స్వామి
హే పాలు పోసినా పూల దండలేసినా
కొండలెక్కినా మొక్కులెన్ని తీర్చినా
ప్రాణముండే నువ్వు ఇంత కరగనప్పుడు
రాయిలోన దేవుడొచ్చి నిన్ను ఎంత కనికరిస్తడే

హే పడ్డాను పడ్డాను డాను డాను డాను జాను
పడ్డానే ఇందుమతి ప్రేమలోన
చెడిపోయిందే ఉన్నమతి గంటలోన
నల్లద్రాక్ష లాంటి కళ్ళు తిప్పుకుంటు తిరుగుతుంటే
తెల్లవారకుండ నాకు మెళుకువచ్చే ఒరినాయనో...**********   *********    **********చిత్రం: ఇంట్లో దెయ్యం నాకేం భయ్యం (2016)
సంగీతం: సాయి కార్తీక్
సాగిత్యం: భాస్కరభట్ల
గానం: సాయి గీతిక

జో అచ్చుతానంద జో జో ముకుందా
లాలి పరమానంద రామ గోవిందా
జో జో... , జో జో...

జో అచ్చుతానంద జో జో ముకుందా
లాలి పరమానంద రామ గోవిందా
జో అచ్చుతానంద జో జో ముకుందా
లాలి పరమానంద రామ గోవిందా

జో అచ్చుతానంద జో జో ముకుందా
లాలి పరమానంద రామ గోవిందా
జో అచ్చుతానంద జో జో ముకుందా
లాలి పరమానంద రామ గోవిందా**********    **********    ***********చిత్రం: ఇంట్లో దెయ్యం నాకేం భయ్యం (2016)
సంగీతం: సాయి కార్తీక్
సాగిత్యం: భాస్కరభట్ల
గానం: సాయి చరణ్, సాయి శిల్పా

దిరణాన దిరణాన దిరణ దిరణాన దిరణాన దిరణ
దిరణానానాన హే దిరణానానాన
దిరణాన దిరణాన దిరణ దిరణాన దిరణాన దిరణ
దిరణానానాన హే దిరణానానాన

అయ్యాను నేనే ఫిదా ఇదేమి మాయో ఖుదా
ప్రేమించా నిన్నే కదా ఉంటాను నీతో సదా
నాకోసమె దిగివచ్చిన నయగారమె నువ్వా
ఆకాశము హాద్దయి దాటి సుఖమేదో నాకీయవా
సరదాగా సాయంత్రం సరదాగా సాయంత్రం సరదాగా సాయంత్రం

ఏనాడు ఎవరు చూడంది రవికిరణం కూడ తాకంది
నీకోసం దాచానురా అది నువ్వే చూడాలిరా
ఎన్నాళ్ళో ఎదురు చూశాను నిదరాక కలలు కన్నాను
మనసారా దరిచేరనా నిను ముద్దులతో ముంచేయనా
కోపమో నీ తాపమో ఇక నా మీద చూపించరా

పువ్వంటి మేని సొంపుల్ని మువ్వంటి నడుము ఒంపుల్ని
సుకుమారంగ తాకేయనా తనివితీరేలా దోచేయనా
నీలోనే కరిగి పోతాను నాలోనే మురిసి పోతాను
ప్రాణాలు పులకించనీ అలసి పోనీయి అందాలనీ
అధరోత్సవం జరగాలిక మనసైన నా మగువతో

దిరణాన దిరణాన దిరణ దిరణాన దిరణాన దిరణ
దిరణానానాన హే దిరణానానాన
దిరణాన దిరణాన దిరణ దిరణాన దిరణాన దిరణ
దిరణానానాన హే దిరణానానాన*********   ********    ***********చిత్రం: ఇంట్లో దెయ్యం నాకేం భయ్యం (2016)
సంగీతం: సాయి కార్తీక్
సాగిత్యం: భాస్కరభట్ల
గానం: సింహా, దివిజ కార్తిక్

నా బైకే ఎక్కలి అంటే ఏక్ దబాయ్
నాతో దోస్తీ కావాలి అంటే దో దబాయ్
నన్ను తిట్టాలి అనిపిస్తే తీన్ దబాయ్
దబాయ్ దబాయ్ పిల్ల దబాయ్ దబాయ్
నా చెయ్యే పట్టాలి అంటే చార్ దబాయ్
నన్ను పట్టుకోవాలి అంటే పాంచ్ దబాయ్
నా సొబ్బే గిల్లాలి అంటే చే దబాయ్
హే అబ్బాయ్ అబ్బాయ్ ఇక దబాయ్ దబాయ్
ముద్దుదాటి హద్దుతోటి దబాయ్
బుగ్గపైన కిస్సుతోటి దబాయ్
ఆకతాయ్ అబ్బాయ్ ఇస్తారారా గుబ్బాయ్ ఆగలేడు అల్లరబ్బాయ్

అబ్బాయ్ అబ్బాయ్ నువ్వు దబాయ్ దబాయ్
హే అబ్బాయ్ అబ్బాయ్ నువ్వు దబాయ్ దబాయ్
దబాయ్ దబాయ్ పిల్ల దబాయ్ దబాయ్
దబాయ్ దబాయ్ పిల్ల దబాయ్ దబాయ్

కౌగిళ్ళు కావాలంటే సాత్ దబాయ్
ఎంగిల్లు కావాలంటే ఆట్ దబాయ్
పొత్తులు కావాలంటే నౌ దబాయ్
తాపాలు తీరాలంటే దస్ దబాయ్
టాలెంట్ చూపాలంటే గేరా దబాయ్
కరంట్ పుట్టాలంటే తేరా దబాయ్
నువ్ పొత్తి పెన్ను లోకి  పిల్లా నువ్వేల్లాలంటే ఓసోసి చిన్నదానా హేష్ దబాయ్

దబాయ్ దబాయ్ పిల్ల దబాయ్ దబాయ్
హెయ్ దబాయ్ దబాయ్ పిల్ల దబాయ్ దబాయ్
దబాయ్ దబాయ్ పిల్ల దబాయ్ దబాయ్
దబాయ్ దబాయ్ పిల్ల దబాయ్ దబాయ్

చందమామ విరిగి కింద పడ్డదా
అందమంత ఒలికి వెల్లువైనదా
కళ్ళు చూసి కనువే కుల్లుకున్నదా
ఈర్ష్య తోటి నీకే దిష్టి పెట్టదా

నేనంటే ఇష్టమంటే స్మైల్ దబాయ్
నాతోటి వస్తానంటే ఎస్ దబాయ్
నా చెంగు కావాలంటే స్వేర్ దబాయ్
ప్రైవసి కావాలంటే ప్లస్ దబాయ్
లిప్పీస్ కావాలంటే ఇంటూ దబాయ్
నాపైన ప్రేమ ఉంటే నిల్ దబాయ్
దాగివున్న అందమంత పిల్లొడ కావాలంటే
రాతిరేలా వచ్చి నువు స్విచ్ దబాయ్

అబ్బాయ్ అబ్బాయ్ నువ్వు దబాయ్ దబాయ్
హే అబ్బాయ్ అబ్బాయ్ నువ్వు దబాయ్ దబాయ్
దబాయ్ దబాయ్ పిల్ల దబాయ్ దబాయ్
హే దబాయ్ దబాయ్ పిల్ల దబాయ్ దబాయ్

Most Recent

Default