Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Naa Alludu (2005)
చిత్రం: నా అల్లుడు (2005)
సంగీతం: దేవి శ్రీ ప్రసాద్
నటీనటులు: జూ.యన్. టి. ఆర్, శ్రేయ చరణ్, జనీలియ
దర్శకత్వం: వర ముళ్ళపూడి
నిర్మాత: ఏ. భారతి
విడుదల తేది: 14.01.2005Songs List:అందాల బొమ్మరో ఓ ముద్దు గుమ్మమరో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: నా అల్లుడు (2005)
సంగీతం: దేవి శ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం: వనమాలి
గానం: వేణు, సుమంగళి

హోయ్ అందాల బొమ్మరో ఓ ముద్దు గుమ్మమరో
నేరేడు పండురో నెరజాన
అల్లేసే ఈడురో గిల్లేసి చూడరో చల్లంగ సోకులే ఇచ్చుకోన
హోయ్ అందాల బొమ్మరో ఓ ముద్దు గుమ్మమరో
నేరేడు పండురో నెరజాన
అల్లేసే ఈడురో గిల్లేసి చూడరో చల్లంగ సోకులే ఇచ్చుకోన
అందమా అలా వలేసి చంపకే ఇలాగ
చందమా చలే మెలేస్తే ఆగడం ఎలాగ

అందాల బొమ్మరో ఓ ముద్దు గుమ్మమరో
నేరేడు పండురో నెరజాన
అల్లేసే ఈడురో గిల్లేసి చూడరో చల్లంగ సోకులే ఇచ్చుకోన

నీ పెదాలలో ఉరికే దొరికే చెరుకే బాగుంది
దాచుకున్న తేనె నీకే దోచి ఇవ్వన
నీ వయ్యరమే వయసే వరసే కలిసే రమ్మంది
పూత రేకు సోకు నీకే పూత పూయనా
హే కొండపల్లి బొమ్మలాగ కుండమల్లి రెమ్మలాగ
ఛంపబాకే చంద్రవదన
ఆ వంగి వంగి గుండెలోన ఎండ కాసినట్టుగుంది
ఉండలేను కొంటెవదన

హేయ్ అందాల బొమ్మరో...
అందాల బొమ్మరో ఓ ముద్దు గుమ్మమరో
నేరేడు పండురో నెరజాన
అల్లేసే ఈడురో గిల్లేసి చూడరో చల్లంగ సోకులే ఇచ్చుకోన

హా నా నరాలలో కొరికే చిలికె మెలికే వేయమంది
వెన్నలాంటి ఈడు కరిగే వేడినవ్వన
ఈ ఛలేమిటో తడిగా పొడిగా తపనే రేపింది
కాగుతున్న కౌగిలింత కానుకివ్వన
వెన్ను వెన్ను రాసుకుంటు వెన్నెలారబోసుకుంటు
వన్నెలన్ని తుంచుకెళ్ళరా
విచ్చుకున్న గుత్తిలాగ గుచ్చుకున్న కత్తిలాగ
వచ్చి సోకు  కొళ్ళగొట్టనా

హేయ్ అందాల బొమ్మరో...
అందాల బొమ్మరో ఓ ముద్దు గుమ్మమరో
నేరేడు పండురో నెరజాన
అల్లేసే ఈడురో గిల్లేసి చూడరో చల్లంగ సోకులే ఇచ్చుకోన
అందమా అలా వలేసి చంపకే ఇలాగ
చందమా చలే మెలేస్తే ఆగడం ఎలాగ

సయ్యా సయ్యారే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: నా అల్లుడు (2005)
సంగీతం: దేవి శ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం: సాహితి
గానం: కార్తిక్, మాలతి

సయ్యా సయ్యారేహే కందిచేను కాడ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: నా అల్లుడు (2005)
సంగీతం: దేవి శ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం: సాహితి
గానం: జస్సి గిఫ్ట్ , కల్పన

హే కందిచేను కాడ
హే కందిచేను కాడ కన్ను వేసినానే
వంగచేను కాడ ఒళ్ళు మరచినానే
జొన్న చేను కాడ మాటు వేసినానే సుందరాంగి
హే మల్లి తోట కాడ మనసు కలుపుతాలే
ఉల్లి తోట కాడ ఊసులాడుతాలే
జామ తోట కాడ జాము గడుపుతాలే తొందరేమి
హే పరువాల పాలపిట్టవే నా తస్సదియ్య
మస్సాల కోడిపెట్టవే
హే నందమూరి అందగాడివే
నా సామి రంగ సరసాల చందురూడివే
చుక్కాని చుక్కవే మందార మొగ్గవే
అందాలు దక్కనీవే
సందెకాడ వస్తనంది మర్చిపోకు
వచ్చి ఇస్తనన్న ముద్దులియక వెళ్లిపోకు
హోయ్ మల్లి పూల మత్తుజల్లి అల్లుకోకు
నన్ను మళ్ళి మళ్ళి ముగ్గులోకి దించమాకు

హే కందిచేను కాడ
హే కందిచేను కాడ కన్ను వేసినానే
వంగచేను కాడ ఒళ్ళు మరచినానే
జొన్న చేను కాడ మాటు వేసినానే సుందరాంగి

హేయ్ పళ్ళ బుట్టలా అరె తేనె బుట్టలా
హొయ్ పూల తట్టలా ఉంది పిల్ల చూడరా
హే చేప తొట్టెలా అరె వేపగుట్టలా
హేయ్ టేకు చెక్కలా ఏంటి పిల్లగాడురా
హే రావే నీ దిమ్మ దియ్య రేయే తెల్లరదియ్య
దుమ్మె దుమ్మెత్తి పోయే వంత పాటలా
రారో నా తోందరయ్య నీతోని చిందులెయ్య
నువ్వే నా కొంగు పట్టి బంతులాడరో
అత్తమ్మ కూతురా రత్తమ్మ జాతరో
సొత్తంత బండికెత్తరో
ఆరబెట్టి ఉరబెట్టి ఉంచినాన్లే
నీకు ఇష్టమైతే పీత పులుసు పంచుతాలే
హే కోక గుట్టు కొమ్మ చాటు దించుతాలే
నీకు ఆకలైతే తేనె బొట్టు వంచుతాలే

మల్లి తోట కాడ మనసు కలుపుతాలే
ఉల్లి తోట కాడ ఊసులాడుతాలే
జామ తోట కాడ జాము గడుపుతాలే తొందరేమి
కందిచేను కాడ కన్ను వేసినానే
వంగచేను కాడ ఒళ్ళు మరచినానే
జొన్న చేను కాడ మాటు వేసినానే సుందరాంగి

లేత పైటరో అరె లేవగొట్టరో
హో బుగ్గ పండురో పంటి గాటు పెట్టరో
హో లేడి రొట్టెరో పైన వెన్న బెట్టరో
హొయ్ చెయ్య పట్టరో నెయ్యి కరగ బెట్టరో
ఇస్ ఆ పెట్టె కాలేటివేళ ఇట్టా నా కాలిలోన
ముల్లెదో గుచ్చుకుంది తీసి పెట్టవో
ఇల్లా నా సూది గుచ్చి అల్లా నే ముళ్ళు తీస్తా
పిల్లా నీ కాలు కాస్త కదల బెట్టవో
అబ్బబ్బ నొప్పిరో అమ్మమ్మ నొప్పిరో
ముద్దిస్తే నొప్పి తగ్గురో
మొత్తుకుంటు లొల్లి లొల్లి పెట్టమాకు
నిన్ను ఎత్తుకుంట ఇంటికెళ్లి చెప్పమాకు
హే ఇంక నాకు వేసుకోర మందు మాకు
చీర అంచు దాటి ఎక్కుతోంది మంట నాకు

హే కందిచేను కాడ
హే కందిచేను కాడ కన్ను వేసినానే
వంగచేను కాడ ఒళ్ళు మరచినానే
జొన్న చేను కాడ మాటు వేసినానే సుందరాంగి
మల్లి తోట కాడ మనసు కలుపుతాలే
ఉల్లి తోట కాడ ఊసులాడుతాలే
జామ తోట కాడ జాము గడుపుతాలే తొందరేమి

ఎం పేరు మురుగన్ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: నా అల్లుడు (2005)
సంగీతం: దేవి శ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం: సాహితి
గానం: శంకర్ మహదేవన్, గ్రేస్ కారుణాస్

ఈ లోకమంత తన రాజ్యమంట
మరి మంచి మనసే తన కోట
తన రూటు రాచ బాట ఆ ఆ ఆ
తలవంచే ఎరగడంట
వాడె మా మురుగనంట

హే అన్న నికే - హరో హర
కందనుకే - హరో హర
కుమారనుకే - హరో హర  హరో హర
ఏయ్ వేలనుకే - హరో హర
వండనుకే - హరో హర
మురుగనుకే - హరో హర  హరో హర
ఏయ్  ఓయీ... హెయ ఏ

హే ఎం పేరు మురుగన్ ఎదురంటూ ఎరగన్
హే ఎం పేరు మురుగన్ ఎదురంటూ ఎరగన్
మా తాతా నందమూరినాయగన్
హేమంచికినే బానిసన్ స్నేహానికి సేవగన్
తేడాలు వస్తే ఇక ధనాధన్
హే వా మంచి పొ డే  ని తపంగుచి ఆడ
మన చిందు చూస్తే దుమ్ము లెగిసిపోతది ఊరె
వా మంచి పొ డే మనకడ్డమొచ్చేదెవడు
ఎదురొచ్చేవాడికి పూసలు కదిలి గిలకలు జారు

హే వండి వండి తెంగ వండి
వచ్చిందండి మురుగన్ బండి
హే వండి వండి తెంగ వండి
వచ్చిందండి మురుగన్ బండి
గుండెల్లోన పొంగే ప్రేమ నిండి నిండి

హే ఎం పేరు మురుగన్ ఎదురంటూ ఎరగన్
హే ఎం పేరు మురుగన్ ఎదురంటూ ఎరగన్
మా తాతా నందమూరినాయగన్
హేమంచికినేబానిసన్ స్నేహానికి సేవగాన్
తేడాలు వస్తే ఇక ధనాధన్

హే అన్న నికే - హరోం హర
కందనుకే - హరోం హర
కుమారనుకే - హరోం హర హరోం హరా

హే మంగమ్మో  ఓలమ్మో  కులుకు ఎందమ్మో
చెప్పబోతే సిగ్గమ్మో
అరెరేరేరేరే మాల ఓ మాల కావాలా కొబ్బరికోలా
అరె షీలా హై నీల మరి ఆడేద్దామ తొక్కుడు బిళ్ళ
ఏందయ్యో బాసు నీ అందాలురే ఫేసు
హోల్ ఆంద్రాలోని జనాలకి ముందర తెలుసు
నువ్వు కన్ను కొడితె క్లాసు మరి లుంగీ కడితే మాసు
నువ్వు కొట్టిన దెబ్బకి అట్టనే పడతది కొకురి పులుసు

హే వండి వండి తెంగ వండి
వచ్చిందండి మురుగన్ బండి
హే వండి వండి తెంగ వండి
వచ్చిందండి మురుగన్ బండి
గుండెల్లోన పొంగే ప్రేమ నిండి నిండి

హే ఎం పేరు మురుగన్ ఎదురంటూ ఎరగన్
హే ఎం పేరు మురుగన్ ఎదురంటూ ఎరగన్
మా తాతా నందమూరినాయగన్

అప్పిడి పోడె
ఓ బుల్లోడా - ఎంబిరడా
చూస్కో వాలుజడ - పో పోవే ములక్కాడ
అరెరెరె కాక యమ కాక మరి ఎత్తుతోంటే కోక
నా రెైక పొలి కేక విని కూడ అంత చిరాక
ఏయ్ చక్కని చుక్కల లేడీ నే తట్టుకుంటే వేడి
నా బొబ్బరిలంకలో కొబ్బరిబొండం నెత్తిన కొడతా
నా టెంకాయ్ లోని ఎల నీటి జలవతోని
ఈ లోకంలోని సెగలకింక విరుగుడు పెడతా

హే వండి వండి తెంగ వండి
వచ్చిందండి మురుగన్ బండి
హే వండి వండి తెంగ వండి
వచ్చిందండి మురుగన్ బండి
గుండెల్లోన పొంగే ప్రేమ నిండి నిండి

హే ఎం పేరు మురుగన్ ఎదురంటూ ఎరగన్
హే ఎం పేరు మురుగన్ ఎదురంటూ ఎరగన్
మా తాతా నందమూరినాయగన్

హే అన్న నికే - హరో హర
కందనుకే - హరో హర
కుమారనుకే - హరో హర  హరో హర
ఏయ్ వేలనుకే - హరో హర
వండనుకే - హరో హర
మురుగనుకే - హరో హర  హరో హరనడుము చూస్తే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: నా అల్లుడు (2005)
సంగీతం: దేవి శ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: టిప్పు , చిత్ర

నడుము చూస్తే
పట్టుకో పట్టుకో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: నా అల్లుడు (2005)
సంగీతం: దేవి శ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం: సాహితి
గానం: రంజిత్, పద్మావతి

పట్టుకో పట్టుకో 

పిల్ల చూడు పీచు మిఠాయి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: నా అల్లుడు (2005)
సంగీతం: దేవి శ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం: సాహితి
గానం: మనో, ప్రసన్నారావు, కల్పన

పిల్ల చూడు పీచు మిఠాయి

Most Recent

Default