Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Pilla Zamindar (1980)
చిత్రం: పిల్ల జమిందార్ (1980)
సంగీతం: కె.చక్రవర్తి 
నటీనటులు: అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, జయసుధ
దర్శకత్వం: సింగీతం శ్రీనివాసరావు
నిర్మాత: అక్కినేని వెంకట్, అక్కినేని నాగార్జున
విడుదల తేది: 26.09.1980Songs List:మొన్ననే మోతగా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పిల్ల జమిందార్ (1980)
సంగీతం: కె. చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: రాజశ్రీ 
గానం: యస్.పి.బాలు, పి.సుశీల

మొన్ననే మోతగా - ఓ పొగరుబోతు పిల్ల కొమ్ములొంచాను
నిన్ననే నీటుగా – ఓ గడుసుపిల్ల వయసు దోచుకున్నాను.
రోజుకొక్క మోజు మార్చు మొనగాణ్ణి
రే రే రే రే రేపులరాముణ్ణి -
జిల్లయిపోవాలి కన్ను కొట్టానంటే -
పిల్లయిపోవాలి చెయ్యిపట్టానంటే

గురిచూసి కన్నెవయసు తడితేచాలు -
నేను గురుతుండీపోవాలి తొంబై ఏళ్ళు
ఒంటరిగా దొరికానని ఏడిపిస్తావా. తుంటరిగా వెంటపడిపగబడతావా
చేతులెత్తి మొక్కుతాను పోనీచాలు-
నలుగురిలో చెయ్యొద్దు నవ్వులపాలు-

మొన్ననే గుట్టుగా - ఓ మంచివాడు పెళ్ళిచూపుకొచ్చాడు,
నిన్ననే నీటుగా – ఓ పూలరంగడొచ్చి నన్ను మెచ్చాడు.
ఏడ్చాడు -
రేపు జరుగు పెళ్ళికడ్డురావద్దు - రేరేరేరే రేపులరాముడు.
అందాల రాముడివని అనుకున్నాను.
దొంగరాముడని యిప్పుడు తెలుసుకున్నాను.
రేపులరాముడంటే రాకపొదును.
నేను యీరోజు నీపాలిట పడకపోదును.
వచ్చాక నాకు లొంగిపోవలసిందే -
చచ్చినట్లు నాదారికి రావలసిందే
కన్నెపిల్ల కంటబడితే వుండబట్టదు -
నాకైపు తీరకుంటే నాకు నిద్దరపట్టదు 
గేరు మార్చు, స్పీడు పెంచు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పిల్ల జమిందార్ (1980)
సంగీతం: కె. చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: రాజశ్రీ 
గానం: యస్.పి.బాలు, పి.సుశీల

గేరు మార్చు, స్పీడు పెంచు - చక చకచకచక
చక చక చక చక పోనీ పోనీ కారు
గేరుమార్చా స్పీడు పెంచా - చకచకచకచక
చక చక చక చక పరుగెడుతోంది కారు

చుక్కలాటి చక్కనమ్మ కారెక్కింది - తిక్క రేగి
ఆకారు చెట్టెక్కింది -
డొక్కుకారు ఎక్కడం నాదే తప్పు - నీ
మాట నమ్మిరావడం అసలే తప్పు -
చూడకుండా తోలావు ముందూ వెనక
నా చూపు చెదిరిపోయింది నిన్ను చూశాక-
ఎక్కుకారు.... వెయ్యిడోరు.... చక చక ....

చుప్పనాతి కారుకీ ఏ మొచ్చిందో చెప్పకుండ ఆగింది ఏమయ్యిందో
ఆకతాయి కుర్రదాని అల్లరిచూసి.. ఉలుకొచ్చిందో లేక వుడుకెత్తిందో
ఊకదంపు మాటలకు బండి కదలదు -
దిగిచూస్తేగాని దాని కిటుకు తెలియదు.
తొయ్యికారు -
ముయ్యినోరు
శంభోశంకర మహదేవా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పిల్ల జమిందార్ (1980)
సంగీతం: కె. చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: రాజశ్రీ 
గానం: యస్.జానకి, యస్.పి.బాలు

శంభోశంకర మహదేవా రంభను నాలో చూసావా..?
రంగులలోన నాపొంగులలోన ఉయ్యాలూగి తేలిసోలిపోవా శివశివ
శంభోశంకర మహదేవా రంభవు నువ్వనుకున్నావా..
ఇంద్రుడనేనే మహేంద్రుడనేనే నాచేంత మోజుతీర్చుకోవా శివశివ
శంభోశంకర మహదేవా- రంభకులేదు నీచొరవ.
రెపరెపలాడే పరువంలోనే... ఉన్నది ఓచిన్నదీ...

ఆశలు రేగే రాతిరివేళ.- చాటుగ రమ్మన్నదీ
కురిసే జడివానలో గుసగుసలాడాలనీ...
కులికే పొదరిళ్ళలో కోరిక తీరాలనీ...
ఈ సందడి ఇక రాదన్నదీ.
వయసు సొగసు నీదన్నదీ

శంభోశంకర మహదేవా రంభకులేదు నీ చొరవ
రంగులలోన నీ పొంగులలోన.. ఉయ్యాలలూగి తేలిసోలనీవా ||శివ॥
చీకటిలోన చిందులు వేసి విందుగ నేనాడనా-
వేకువదాకా వేడుక చేసి తోడుగనే పాడనా...
అల్లరి కేరింతలో అల్లుకు పోతానులే--
కమ్మని కవ్వింతలో కరిగి పోతానులే-
నీ స్నేహము ఇక నాలోకము.
కనీ విని ఎరుగని ఒక మైకము

అందాలొలికే నందకిశోరుడు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పిల్ల జమిందార్ (1980)
సంగీతం: కె. చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: రాజశ్రీ 
గానం: యస్.పి.శైలజ, యస్.పి.బాలు

అందాలొలికే నందకిశోరుడు-బృందావనిలో వెలిశాడు.
రాధకోసమా.... రాసలీల కోసమా... ?
వేయిరూపాల రేపల్లె గోపాలుడు
వేణునాదాల సంగీత భూపాలుడు మంచికి గొడుగును పట్టీ
వంచనపై పగబట్టి - మాయపూతకీ మదము అణిచివేశాడు
మధుర బురుజుపై ధ్వజమెత్తసాగేడు. కోటకోసమా....
కంసుడి వేటకోసమా... ?

చవితి చంద్రుణ్ణి చూశాడు పొరపాటున
లేని అపవాదు మోశాడు గ్రహపాటున
కొండాకోనా మించీ - అడవులో గాలించీ....
ఎలుగు రాజుని ఎదిరించి పోరేడు
వెలుగు వెదజల్లు మణి తిరిగి తెచ్చాడు.
ప్రేమకోసమా సత్యభామకోసమా ....వయసేమో 60 పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పిల్ల జమిందార్ (1980)
సంగీతం: కె. చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: రాజశ్రీ 
గానం: పి.సుశీల , యస్.పి.బాలు

ఆఁ...ఆఁ...ఆఁ...వయసేమో 60, మనసేమో 20
వగరుంది పొగరుందినాలో నర్సమ్మాకాసుకో-సరసమే చూసుకో.

అఁ...ఆఁ...ఆఁ... అరవైలో అడుగుబెట్టి ఇరవైలా పట్టుబడ్డ
ఆడేవు పాడేవు తాతా ఏమిటీ కోరిక, అల్లరి చాలిక

మనవరాలికి తాతకు వరసుందీ_ మనసుంటే మజాలకు దారుందీ
ఊరించే నీ అందం చూస్తే చాలు_ఆబ్రహ్మకైన పుడుతుంది రిమ్మ తెగులు.

ముసలాడికి రేగింది ముద్దుముచ్చట-ఇది కనలేదు వినలేదు నేను ఎచ్చట.
నీ మనవడిపై నా కెప్పుడో మనసయ్యింది -
మా ఇద్దరికీ ఏనాడో జతకుదిరింది.
కళ్ళల్లో తీరని పదునుంది గుండెల్లో తాని వలపుంది -
నీకోసం పడుచువాణ్ణి అయిపోతాను --
నీ పరువానికి పగ్గమేసి నిలబెడతాను

మనసులేని పిల్లతో మనువుదండగ -
మనసుపడి వస్తేనే కనులపండుగ -
నా దోరవలపు దాచాను అందగాడికి -
అది యివ్వలేను ఎవ్వరికీ యీ జన్మకినీ చూపులోనా.. పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పిల్ల జమిందార్ (1980)
సంగీతం: కె. చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: వడ్డేపల్లి కృష్ణ
గానం: యస్.పి.బాలు, పి.సుశీల, యస్.పి.శైలజ 

పల్లవి:
నీ చూపులోనా.. విరజాజివానా
ఆ వానలోనా నేను తడిసేనా.. హాయిగా

నీ నవ్వులోనా.. రతనాల వానా
ఆ వానలోనా నేను మరిచేనా... తీయగా

చరణం: 1
ఆ వెన్నెలేమో.. పరదాలు వేసే
నీ వన్నెలేమో.. సరదాలు చేసే
ఆ వెన్నెలేమో.. పరదాలు వేసే
నీ వన్నెలేమో.. సరదాలు చేసే
వయసేమో పొంగిందీ... వలపేమొ రేగిందీ
వయసేమో పొంగిందీ... వలపేమొ రేగిందీ
కనివిని ఎరుగని తలపులు చిగురించే...

నీ చూపులోనా.. విరజాజివానా
ఆ వానలోనా నేను తడిసేనా.. హాయిగా

నీ నవ్వులోనా.. వడగళ్ల వానా
ఆ వానలోనా నేను మునిగేనా... తేలనా

చరణం: 2
చిరుగాలిలోనా... చిగురాకు ఊగే
చెలి కులుకులోనా... పరువాలు ఊగే

ఈ పాల రేయీ... మురిపించె నన్ను...
మురిపాలలోనా... ఇరికించె నన్ను...

గిలిగింత కలిగించే... మనసంత పులకించే...
జాబిల్లి కవ్వించే... నిలువెల్ల దహియించే...
చెరగని.. తరగని.. వలపులు కురిపించే...

నీ చూపులోనా... విరజాజివానా
ఆ వానలోనా నేను తడిసేనా... హాయిగా

నీ నవ్వులోనా... రతనాల వానా
ఆ వానలోనా నేను మరిచేనా... తీయగా

నా పేరు బాలరాజు పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: పిల్ల జమిందార్ (1980)
సంగీతం: కె. చక్రవర్తి 
సాహిత్యం: రాజశ్రీ 
గానం: యస్.పి.బాలు, మాధవపెద్ది రమేష్

నా పేరు బాలరాజు మూడింది మీకు రోజు -
మీ ఎత్తులకు మీ జిత్తులకు ఇదే చివరిరోజు_
వదిలిస్తా మీ బూజు

తేరగ బాగా కలిసొచ్చిందని తెగతిని బలిశారు.
అన్నం పెట్టినయింటిలోనే కన్నం వేశారు.
కలిమికిచేరిన కప్పలూ.. గోతులు తీసే నక్కలూ
మీ నాటకాలు చాలు మీ బూటకాలు చాలు
మారుస్తా మీ జాతకం...
ఆడిస్తా శివతాండవం- శివతాండవం

నమ్మిన నాకే చివరకు నువ్వు నామం పెడతావా
దగ్గర వాళ్లని చేరదీసే దగాలు చేస్తావా ..?
తేనెలు పూసిన కత్తులు - చేనేమేసే కంచెలూ-
మీ పొగరు అణచివేస్తా - నే తగిన శాస్తి చేస్తా-
వేయిస్తా కోలాటం – నేర్పిస్తా గుణపాఠం.. గుణపాఠం


Most Recent

Default