Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Darsakudu (2017)


చిత్రం: దర్శకుడు (2017)
సంగీతం: సాయి కార్తీక్
సాహిత్యం: జక్కా హరిప్రసాద్
గానం: అనురాగ్ కులకర్ణి
నటీనటులు: అశోక్ బండ్రెడ్డి, నోయల్ సీన్, ఇషా రెబ్బా, పూజిత పొన్నాడ
దర్శకత్వం: జక్కా హరిప్రసాద్
నిర్మాతలు: బి.యన్.సి.యస్.పి.విజయ్ కుమార్, థామస్ రెడ్డి, ఆదూరి రవి చంద్ర సత్తి
విడుదల తేది: 04.08.2017

హై పిల్లలు మీకొక కొత్త కధ చెప్త
కొత్త కధ అని చెత్త కధ చెప్పావంటె నీకుంటదీ

అబ్భా ముందు వినండ్రా వింటె కద తెలిసేది

అనగనగా ఒక రాజు ఆ రాజు బిడ్డలు ఏడుగురు
వాల్లంతా కలిసి మెలిసి ఎదొ చేసార్రా

ఓల్డ్ స్టోరి మాక్ తెలీదా...

అనగనగా ఒక రాజు ఆ రాజు బిడ్డలు ఏడుగురు
వాల్లంతా కలిసి మెలిసి వేటకు వెల్లుంటారు

హారి పోట్టర్ లాంటివి చెప్తారంకుంటె
మీరేంటి అంక్ల్ రాజులు వాల్ల అబ్బాఇలు

అబ్బాఇలు అని ఎవరన్నారా అమ్మాఇలు

గల్సా... ఇంట్రెస్టింగ్...
అమ్మాఇలందరు వేటకి కాదు షాపింకెల్లారు

ఈ అమ్మాఇలెప్పుడు ఇంతె షాపింగ్ అని
డబ్బులు తగలేస్తారు

తమ టేస్టు కు తగ్గిన వరుడ్ని వెతకగ
వల్డ్ ఎ తిరిగారు
గూగ్ల్ ఫేస్బూక్ ఉండుండవులె పాపం పూర్ పీప్ల్

వరుడంటె అల్లు అర్జునా మిస్టర్ పెల్లి కొడుకులొ
సునిల్ ఆ కాదు రా రాజుల కాలం కద

వాల్లకి కావల్సిన అబ్బాఇ వీరుడై సూరుడై
గుర్రం మీద కత్తి యుధం చేసి వొంద మదిని
ఒడించాలని వాల్లకోరిక

ఓ మఘదీర

అవ్ను రా బుడ్గెట్ లేదు కద గ్రఫిక్స్ లేని మఘదీర

ఒక్కొక్కద్ని కాదు షేర్ఖాన్ ఏడుగురిని ఒకేసారి
పెల్లిచేస్కుంట...

ఇక్కడ ఒక పెల్లాన్నె మానేగ్ చేస్కొలేక పోతున్నాను
ఇంక ఏడుగురిని చేస్కుంటె ఇంటికెల్లడు దైరెక్టు అడవికే

అమ్మో అడివంటె సిమ్హాలుంటాయ్ కద ఉంచ్లె
అరె నో ఫియర్ యార్ అవన్ని గ్రఫిక్సె

హ స్టోరి మొత్తం మీరె చెప్పేస్కోండి రా
ఇంక నేనెందుకు ఇక్కడ తొక్కలాగ

ఏ ఇంకేముంది గ్రాఫిక్స్ లొ సిమ్హానె గెలిచాడు
హె నేనంటె నేనని రాజకుమార్తెలు ప్రపోస్ చేసేసారు

మరి మఘదీర ఏం చేసాడు
గ్రాఫిక్స్ ఉన్నాయ్ గా

ఆ గ్రాఫిక్స్ లొ ఆ ఏడుగురిని ఒక్కటిగ చేసేసాడు
ఆ అమ్మాఇని పెల్లాడేసి తన కింగ్డం వీల్లిపోయాడు....

హె అనగనగా ఒక రాజు ఆ రాజు బిడ్డలు ఏడుగురు
తమ హీరోనె పెల్లాడేసి తమ ఊరెల్లిపోయారు...

తననానాన తన నానా...


********  ********  ********


చిత్రం: దర్శకుడు (2017)
సంగీతం: సాయి కార్తీక్
సాహిత్యం: బాలాజి
గానం: దినకర్ కల్వల, సాయి చరణ్

నీ మనసింతేనా రవ్వంతైనా
కరిగేదేనా....

నీ చెలిమింతేనా క్షనమంతేనా
ఇది ప్రేమవ్నా...

ఎదను కోసి ఇంతగా కదగ మార్చితే ఎలా
భదులు లేని ప్రష్నలా మిగిలావు ఏంటిలా...

నా ఊహే ఊపిరిగా మారిందా
నా గుండెల్లొ చేరి గాయాన్నె చేసిందా

ఆది హ్రుదయం కాదు ప్రేమంటూ రాదు
తన గురుతే చేదూ...
పోనే పోదు నీతోడై ఉండే ఆహ్ గ్నాపకం
చీకట్లొ నీడై మిగిలిందిలే...

ఒ ఒ ఒ....

ఈ బాదే కన్నీరె మరిచిందా
ఎద లోతుల్లో ఉప్పెనలే దాచిందా

ఆదర్షకుడై నువ్వు కధ చిత్రించావు
బ్రతుకే కల చేసి భలి అయ్యావు

నీ గెలుపే ఓడే నీ ప్రేమతొ
ఈ చిత్రం నీకే ఇక అంకితం....

ఈ కధ ఇంతేనా కలలోనైనా
ముగిసేదేనా...

ఈ కధనంలోన మలుపేదైనా...
కధ మార్చేనా...


********  ********  ********


చిత్రం: దర్శకుడు (2017)
సంగీతం: సాయి కార్తీక్
సాహిత్యం: బాలాజీ
గానం: దనుంజయ్

తొక్కలొ స్క్రీన్ ప్లె నా తాట తీసిందె
నా మైండంత చెడగొట్టి మంట పెట్టిందె

ఎక్కడొ లోగిక్ ఎ మిస్ అయ్యిందె
నా బుర్రలొ కంఫ్యుజన్ మొదలయ్యిందె

నాటి సావిత్రి లొ నేటి సమంత వరకు
ఉన్న స్టోరి బోడ్ బ్రేక్ ఐందె

పాత కాంచనకైనా కొత్త కాజల్ కైనా
సేము స్టొరి ఎ బ్రేక్ ఇచ్చిందె దె దె దె

ఫస్ట్ సీన్లొ పట్టుకుంటె క్లాసు పీకిందె
పాప నెక్స్ట్ సీన్లొ సేవు చేస్తె తాంక్స్ చెప్పిందె

అంతలొనె కొత్త సీను క్లాపు కొట్టిందె
దీని బుర్రలోన హిచ్చు కాపు ప్లాను ఏతుందె

స్క్రిప్టు ఆరనెలేదు ట్రెండు సెట్టరు కాదు
పిల్ల కారెచ్తర్ మార్చేసిందె...

చిన్న టీసర్ లేదు పోస్టర్ అనుకోలేదు
అరె ఇంటర్వెల్లుకె షుభమంటుందె దె దె దె...

షోట్ గాపు లోనె పాప తాటు వొస్తదె
నెక్స్ట్ ఫ్రేము పెట్టనీక మూడు పాడు చేస్తదె

ట్విట్టర్ లోన సవండికి రోలింగు అంటుందె
నేను ఆక్షన్ అంటె కట్టు చెప్పినట్టు చూస్తుందె

ఉన్న కోల్లను చూస్తె మెంటల్ ఎక్కుతున్నాదె
ఇష్క్ ఇరగేద్దాం అనిపిస్తాందె

పిల్ల సిగ్గుని చూస్తె ఎన్నొ పెగ్గులకైనా
కిక్కు ఎక్కదుగ దిగిపోతాదె...


Most Recent

Default