Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Vicky Daada (1989)చిత్రం: విక్కీ దాదా (1989)
సంగీతం: రాజ్-కోటి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: మనో, జానకి
నటీనటులు: నాగార్జున , జాహిచావ్లా, రాధ
దర్శకత్వం: ఎ. కోదండరామిరెడ్డి
నిర్మాత: డి.శివప్రసాద్ రెడ్డి
విడుదల తేది: 09.03.1989

పల్లవి:
ఓ బేబీ.. నీ మీద బెంగ పడ్డా
ఒళ్ళోకి రానీవ్వు ఎంత చెడ్డా
మొగ్గేసేలే అందానికే.. సిగ్గేసెలే పగ్గానికే
బీటే కొట్టేసి నా లైన్ లో పెట్టనా
ఓ బాబూ.. నీ మీదే మోజు పడ్డా
నీతోనే నే కాలు జారి పడ్డా
ముద్దాడితే ముందుండనా.. ముప్పూటలా తోడవ్వనా
లైటే తీసేసి నీ లైన్ లో పెట్టుకో

ఓ బేబీ.. నీ మీద బెంగ పడ్డా
ఓ బాబూ.. నీ మీదే మోజు పడ్డా

చరణం: 1
నాకేమో పిచ్చాకలి... తీరేదే ఎట్టామరి
ఒల్లంతా ఒకటే చలి... తీరేనా ఈ రాతిరి
మెరుపు విరుపు రెండింతలై...
ఉడుకు దుడుకు రెట్టింపులై...
అది వేసిందమ్మ నీ తోడు
వల వేసిందయ్యో నా ఈడు...
పచ్చా పచ్చాగ కౌగిళ్లు కోరెదా

ఓ బేబీ.. నీ మీద బెంగ పడ్డా
ఓ బాబూ.. నీ మీదే మోజు పడ్డా

చరణం: 2
పైపైనే మోమాటమూ.. లోలోనా ఆరాటము
అంతేలే పోరాటము.. ఆడేలే కోలాటము
కలిసి కలిసి కవ్వింతగా...
వయసుసొగసు తుళ్ళింతగా
దులిపేసిందయ్యో నీ జోరు..
తొలి రోజుల్లోనే బేజారు...
నచ్చేదిచ్చేస్తే ఏ గొడవా లేదుగా

ఓ బాబూ.. నీ మీదే మోజు పడ్డా
ఓ బేబీ.. నీ మీద బెంగ పడ్డా
ముద్దాడితే ముందుండనా.. ముప్పూటలా తోడవ్వనా
బీటే కొట్టేసి నా లైన్ లో పెట్టనా
ఓ బాబూ.. నీ మీదే మోజు పడ్డా
ఓ బేబీ.. నీ మీద బెంగ పడ్డా


******  *******  *******


చిత్రం: విక్కీ దాదా (1989)
సంగీతం: రాజ్-కోటి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి.బాలు, యస్.జానకి

గంట గంటకీ మోత గుంటదీ
రోజు రోజుకీ మోజుగుంటదీ
ఏ కొమ్మ వంచాలి అమ్మా
ఏ రెమ్మ తుంచాలి అమ్మా
ఆకలుండదూ నిద్దరుండదూ
తుంటరీడు హద్దులన్ని తుంగలోకి తొక్కినాక

గంట గంటకీ మోత గుంటదీ
పూట పూటకీ పులకరిస్తదీ
నాకేదొ కవాలి అమ్మా
నేనెట్ట చెప్పలి అమ్మా
కొంగు నిలవదూ కోరికాగదూ
కుర్రవాడు బుగ్గ పండు గంటి పెట్టి యెల్లినాక

ఆవురావురంటు నీ అందమంటుకుంటూ
నిలెసి కలేసి వరించా
ఆపు ఆపు అంటు నీ ఆశనందుకుంటు
మజాలో నిజాలే గ్రహించా
మంచి చేసుకో మచ్చ మాయా
గిల్లి చూసుకో కజ్జి కాయా
అందమిచ్చుకో అస్మదీయ
తప్పు కాదులే తస్మదీయ
బుగ్గలోన చలాకి గిలాబి
ముద్దులోన జిలేబి షరాబి
వెన్నెలెందుకూ వన్నెలెందుకూ
మత్తులోన పడ్డదంట హత్తుకున్న వత్తిడింక

గంట గంటకీ మోత గుంటదీ
పూట పూటకీ పులకరిస్తదీ

సైగ చేసుకుంటు సరాగమాడుకుంటూ
షరాలే మరోలా విదించా
ఒల్లు ముట్టుకుంటు వసంత మాడుకుంటూ
చలేస్తే ఇలాగే వదించా
సొమ్ము చేసుకో సోకువాడ
కౌగిలింతలో కాకినాడ
సంధి చేసుకో సందకాడ
పొందు దాటిపో పొద్దు కాడ
మల్లె పూల మసాల నిషాలా
అల్లుకోవె ఇలాగె కుషీగా
ముందు చూడదూ వెనక చూడదూ
వయసు గంట కొట్టినాక వలచుకున్న ప్రేమ జంట

గంట గంటకీ మోత గుంటదీ
పూట పూటకీ పులకరిస్తదీ
ఏ కొమ్మ వంచాలి అమ్మా
నేనెట్ట చెప్పలి అమ్మా
ఆకలుండదూ నిద్దరుండదూ
కుర్రవాడు బుగ్గ పండు గంటి పెట్టి యెల్లినాక


******  *******  *******


చిత్రం: విక్కీ దాదా (1989)
సంగీతం: రాజ్-కోటి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి.బాలు, యస్.జానకి

బ్యూటి బ్యూటి నాదె నాదె
స్వీటి స్వీటి నీకె నీకె
గొప్పగా లాలిపాప్పుగా
సండె సంద్య వేల సరిహద్దులు దాటి పోరా
మల్లి మాఘ వేలా మన మద్యన పంతమేలా

బ్యూటి బ్యూటి నాదె నాదె
స్వీటి స్వీటి నీకె నీకె

అల్లుకున్న సోకు అజంత
అందగాడి తోనె బజంతా
కౌగిలింతలోనె కథంతా
కల్లుమూసుకుంటె అదెంతా
సిగ్గు పడ్డ కన్నె బుగ్గ జీడి పప్పు
ఒప్పుకుంటె తప్పుకన్న లేదు ఒప్పు
సిగ్గు పడ్డ కన్నె బుగ్గ జీడి పప్పు
ఒప్పుకుంటె తప్పుకన్న లేదు ఒప్పు
ఆడుకో నేడె వేడి వేడి ఈడు జోడు లిమ్మనిక్కు
వండే వచ్చి చూడు వలపంచులు దాటి పోతా
హాఫ్ డే చాలు నాకు నీ అంతే తేల్చుకుంటా

బ్యూటి బ్యూటి నాదె నాదె
స్వీటి స్వీటి నీకె నీకె

అందుకొప్పుకుంటె చాలు అవస్తా
అందముంటె చాలు శ్రమిస్తా
చాటు కొంచమైతె క్షమిస్తా
ఏటె ఈటె లాగ తెగిస్తా
చంప మీద చెయ్యి తీసి తగ్గు తగ్గూ
ఈవిటీస్ చేసుకుంట ఈవినింగూ
చంప మీద చెయ్యి తీసి తగ్గు తగ్గూ
ఈవిటీస్ చేసుకుంట ఈవినింగూ
ఆడుకో నేడె టింగు టంగు గింగిరాల పింగు పాంగు
ఫిఫ్టీ అయ్యి చూడు అహ మఫ్తీ మన్మధుడ్నీ
సేఫ్టీ ముందు చూడూ అహ సెక్సీ కుర్ర దాన్నీ

బ్యూటి బ్యూటి నాదె నాదె
స్వీటి స్వీటి నీకె నీకె
గొప్పగా లాలిపాప్పుగా
సండె సంద్య వేల సరిహద్దులు దాటి పోరా
మల్లి మాఘ వేలా మన మద్యన పంతమేలా

విక్కి దాద ఓకె ఓకె
విక్కి దాద ఓకె ఓకె


******  *******  *******


చిత్రం: విక్కీ దాదా (1989)
సంగీతం: రాజ్-కోటి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి.బాలు, యస్.జానకి

జారిందమ్మో జారిందమ్మో పైట కొంగు జారీందమ్మో
మారిందయ్యో మారిందయ్యో చూపు రంగు మారిందయ్యో
చేమంతి పూలతో చెలగాటమా
పూబంది ముద్దులే జమకట్టనా
ఇట్ట తిట్టబడి తిరగబడి చెల్లుబడి

జారిందమ్మో జారిందమ్మో పైట కొంగు జారీందమ్మో
మారిందయ్యో మారిందయ్యో చూపు రంగు మారిందయ్యో

నీ తలుకులే బెలుకులై కొత్తగా
నీ పలుపులె వలపులై వెచ్చగా
పువ్వో నీ అందమతా పందిల్ల దాక రావలమ్మో
రంగో నీ ఆశలన్ని ఈనాడు దోస్తిగా మారలయ్యో
అరవిరి సొగసులు కావలమ్మో
అడిగిన వరసలు నేనెనయ్యో
మూడె ముల్లు పడి జంట పడి ప్రేమ గుడి

జారిందమ్మో జారిందమ్మో పైట కొంగు జారీందమ్మో
మారిందయ్యో మారిందయ్యో చూపు రంగు మారిందయ్యో

ఏ వరములో చక చకా అందగా
ఆ వరములే వయసులే దిద్దగా
లైఫ్ యే ఈ నాడు ముచ్చట్లు జతగా చేసిందయ్యో
లవ్ ఏ నీ పాట నవ్వె నీ తోట కళగా మారిందమ్మో
కలిసిన మనసుల సంకిల్లలో
ముడిపడు మమతల సందిల్లలో
నీకే కంటబడి కట్టబడి కొంగుముడి

జారిందమ్మో జారిందమ్మో పైట కొంగు జారీందమ్మో
మారిందయ్యో మారిందయ్యో చూపు రంగు మారిందయ్యో
చేమంతి పూలతో చెలగాటమా
పూబంది ముద్దులే జమకట్టనా
ఇట్ట తిట్టబడి తిరగబడి చెల్లుబడి

జారిందమ్మో జారిందమ్మో పైట కొంగు జారీందమ్మో
మారిందయ్యో మారిందయ్యో చూపు రంగు మారిందయ్యో

Most Recent

Default