Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Osey Ramulamma (1997)
చిత్రం: ఒసేయ్ రాములమ్మ (1997)
సంగీతం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్
నటీనటులు: విజయశాంతి, దాసరి నారాయన రావు
నిర్మాత, దర్శకత్వం: దాసరి నారాయన రావు
విడుదల తేది: 07.03.1997Songs List:ఒసేయ్ రాములమ్మా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఒసేయ్ రాములమ్మ (1997)
సంగీతం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్
సాహిహ్యం: డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి
గానం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్, స్వర్ణలత 

ఓ ముత్యాల రెమ్మా ఓ మురిపాల కొమ్మ
ఓ పున్నామి బొమ్మ ఓ పుత్తడి గుమ్మ
ఓ రాములమ్మా  రాములమ్మా

ఏం చూపులోయమ్మ ఏగు చుక్కనేనమ్మ 
సిరి నవ్వులోయమ్మ చంద్ర వంకనేనమ్మ
ఓ రాములమ్మా  రాములమ్మా
నువ్వు కడవ మీద కడవ బెట్టి కదిలితేనమ్మ
ఓ రాములమ్మా  రాములమ్మా
ఆ కరిమబ్బు వరిదుబ్బు కన్ను గిలిపెనమ్మ
ఓ ఓ ఒసేయ్ రాములమ్మా

నువ్వు సిందు మీద సిందేసి సెంగుమంటే నమ్మ
ఓ ఓ ఒసేయ్ రాములమ్మా
ఆ జింక పిల్ల పాదాలకు జంకు పుట్టేనమ్మ

ఓ ఓ ఒసేయ్ రాములమ్మా (2)

పరుగు పరుగు పాయలోన పైకి పైకి తేలుతుంటే 
నురగ తీరుగా ఉన్నావే 
ఓ రాములమ్మ
విచ్చుకోని మొగ్గవోలె పచ్చిపాల నిగ్గువోలె
ముచ్చటేసి పోతున్నవే
ఓ రాములమ్మ
వాగుల్లో వంకల్లో ఆ సేలల్లో ఆ మూలల్లో 
వాగుల్లో వంకల్లో ఆ సేలల్లో మూలల్లో
నువ్వు పచ్చంగుండాలే నువ్వు పదిలంగుండాలే
భూమి తల్లి సాక్షిగ నువ్వు క్షేమంగుండాలే
సూరిడే నీ వంక తేరి చూసేనమ్మ
ఓ ఓ ఒసేయ్ రాములమ్మా
అడుగేస్తే నేలంతా అద్దమాయెనమ్మ
ఓ ఓ ఒసేయ్ రాములమ్మా
ఓ ఓ ఒసేయ్ రాములమ్మా
పసిడి వన్నె ఒంటి మీద పాడు చూపు పడకుండా
పసుపు పూసినారే అమ్మలు
ఓ రాములమ్మ

చిట్టి వయసు పారిపోయే సిగురు వయసు చేరెనని
చీర కట్టినారే గుమ్మలు
ఓ రాములమ్మ
దొర గారి దొరసాని దీవెనలా కోసమని
ఆ దొర గారి దొరసాని నిండు దీవెనల కోసమని
కాళ్ళు మొక్తా బాంచనని వంగినావమ్మా
మూడు కుంచాలిస్తే నిలువెత్తు పొంగినావమ్మా
దొరగారి పై ఊగే పంకా వైనావమ్మా
ఓ ఓ ఒసేయ్ రాములమ్మా
దొరసాని కాల్లొత్తే దూది వైనావమ్మా
ఓ ఓ ఒసేయ్ రాములమ్మా
దేవిటినే వెలిగించే దివ్వే వైనావమ్మా
ఓ ఓ ఒసేయ్ రాములమ్మా
నలుగురికి తల్లోని నాల్క వైనావమ్మా

ఓ ఓ ఒసేయ్ రాములమ్మా (2)

చికటింట బిక్కుమంటు కలత పడ్డ కళ్ళల్లోన
బాకులాంటి ఎలుగు మెరిసెనా
ఓ రాములమ్మ
మూగ బడ్డ వెదురులోన ముచ్చటైన రాగాలూదే
ముద్దులయ్య చెయ్యి దొరికేనా
ఓ రాములమ్మ
కష్టాలు కన్నీళ్లు ఉంటాయా చానాళ్ళు
కష్టాలు కన్నీళ్లు నిలిచి ఉంటాయా చానాళ్ళు
ఇంకా పొదలు మాటు పువ్వుల్లాగ ఒదగాలోయమ్మ
గుబులు లేని గువ్వల్లగా ఎగరాలోయమ్మ
పచ్చని అడవితల్లి పందిరవుతుందమ్మా
ఓ ఓ ఒసేయ్ రాములమ్మా 
నీరెండే నీ కాలి పారాణవుతుందమ్మ
ఓ ఓ ఒసేయ్ రాములమ్మా 
పూసేటి పూలన్ని పోసే తలంబ్రాలమ్మ
ఓ ఓ ఒసేయ్ రాములమ్మా 
కోయిలల సందడ్లే సన్నాయి మేళాలమ్మ
ఓ ఓ ఒసేయ్ రాములమ్మా 
ఓ ఓ ఒసేయ్ రాములమ్మా 

రామ సక్కని తల్లి రాములమ్మో రాములమ్మో పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఒసేయ్ రాములమ్మ (1997)
సంగీతం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్
సాహిహ్యం: సుద్దాల అశోక్ తేజ
గానం: M.M.కీరవాణి, M.M. శ్రీలేఖ 

రామ సక్కని తల్లి రాములమ్మో రాములమ్మ
రాయొలేకూసున్న వెందుకమ్మో ఎందుకమ్మా
రామ సక్కని తల్లి రాములమ్మో రాములమ్మ
రాయొలేకుసున్న వెందుకమ్మో ఎందుకమ్మా

తాసుపములు కరిసె ఇసువంటి తావుల్లా
భూతాలు దెయ్యాలు తిరిగేటి గడియాల్లా
ఎండిన సెట్టుకు రాలిన ఆకులే
ఒక్కదానివి నువ్వు రాములమ్మో రాములమ్మ
ఎక్కెక్కి ఎడ్సెవు ఎందుకమ్మో ఎందుకమ్మా

యెట్లా సెప్పుదునయ్యా నా బాధను నా నోటితో
ఎవని సెప్పేది నా గోడును నా తండ్రితో

దెయ్యాలు ముట్టిన ఫలమయ్యిపోతిని
కన్నతల్లికి నేను బరువయ్యిపోతిని
నలుగురిలో మీకు నల్ల మగాము చేసే
ఆడపోరిగా నేను పుడితినయ్యో పుడితినయ్యా
అడవిలో మానెయ్యి పోతానయ్యె పోతనయ్యా

రామ సక్కని తల్లి రాములమ్మో రాములమ్మ
రాయొలేకుసున్న వెందుకమ్మో ఎందుకమ్మా

తెలుపేదో నలుపేదో తెలువని తల్లివి
బతుకు శాపమైన బంగారు తల్లివి
నిన్ను కొట్టిన తల్లి కన్నీరు పెడుతుంది
నన్ను తల్లనుకొని రాములమ్మో రాములమ్మ
ఉన్న ముచ్చట చెప్పు రాములమ్మో రాములమ్మ

రాయొలేకుసున్న వెందుకమ్మో ఎందుకమ్మా
రామ సక్కని తల్లి రాములమ్మో రాములమ్మ

పటువారి దొరగారు అరిటాకులో నాకు
పరవాన్నం పెడుతుంటే పరమాత్ముడనుకున్న
ఆడుకొమ్మని నాకు ఆటబొమ్మలిస్తే
దయగల్ల మారాజు ధర్మాత్ముడనుకున్న
జాలితోటి నాకు జామపండు ఇచ్చి
తల మీద శెయి పెడితే తండ్రి లెక్కనుకున్న
ఎండి గిన్నెలు పాలు పోసి నాకిస్తుంటే
దండి గుణము చూసి దండాలు పెట్టిన
కాటు వేసేదాకా తెలవదయ్యా నాకు
కడుపులో విషమయ్యి అది పెరిగిపోయింది
కొరగాని బతుకయ్యి పోయిందయ్యో పోయిందయ్యా
కొరివి పెట్టి సాగనంపాలయ్యె సమపాలయ్యా
అమ్మాఆఆ

ఎన్నుపూసల నుంచి పొత్తి కడుపులోకి
పలుగు వేసి పేగు పెకిలించుతున్నట్టు
యెన్నడెరుగని నొప్పి ఎందులకు నొప్పి
ఈ బాధ నాకెందుకొచ్చిందయ్యో వచ్చిందయ్యా
ఈ జన్మ నాకెందుకిస్తివయ్యో ఇస్తివయ్యా

పాపమెవ్వరిదైనా పాప పుట్టే నొప్పి
పురిటి తల్లికి నొప్పి పుడమి తల్లికి నొప్పి
ఆడదాని పేగు మీద రాసిన నొప్పి
తల్లడిల్లకు బిడ్డ రాములమ్మో రాములమ్మ
తల్లివైతున్నవే రాములమ్మో రాములమ్మ
నువ్వు తల్లివైతున్నవే రాములమ్మో రాములమ్మ
రాములమ్మో రాములమ్మ
అడ్డాలోరి బుడ్డయ్య పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఒసేయ్ రాములమ్మ (1997)
సంగీతం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్
సాహిహ్యం: జయవీర్ 
గానం: మనో 

అడ్డాలోరి బుడ్డయ్య 
ఇంతి ఏ ఇంటి జాణవే పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఒసేయ్ రాములమ్మ (1997)
సంగీతం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్
సాహిహ్యం: సుద్దాల అశోక్ తేజ
గానం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్, చిత్ర

ఆ... ఆ... ఆ...
ఇంతి ఏ ఇంటి జాణవే
ఇంతి ఏ ఇంటి జాణవే
ముద్దులా పూబంతి ఏ వీధి రాణివే
ఇంతి ఏ ఇంటి జాణవే
ముద్దులా పూబంతి ఏ వీధి రాణివే
తీరు చామంతి పువ్వుల పేరు
నీ సాటి కన్నెలే లేరు
దివికాంతలైన సరిరారు
నిను చూడ కోరికల పోరు
చలరేగే గుండె దడ హోరు
సోభాంగి తెలుపు నీ పేరు
నిను కన్నోళ్లకు జోహారు
పలుకవేలనే పల్లె రంభని
ఒళ్ళు చూసిన కళ్ళు తిరుగునే

ఇంతి ఏ ఇంటి జాణవే
ముద్దులా పూబంతి ఏ వీధి రాణివే

దారికెదురుగ నిలువబోకు
నాతోటి నువ్వు కారుకూతలు ఒదురబోకు
దారికెదురుగ నిలువబోకు
నాతోటి నువ్వు కారుకూతలు ఒదురబోకు
నీరి జంతువతీరుగ ఇటు తూరి
చెడు నుడుగులతో నను చేరి
ఆపదలను పొందకు కోరి
తలచకురా నను సుకుమారి
కనిపించును నాలో మారి
చూపింతును నరకపు దారి
మరియాదగ వెళ్లుము రోరి
చాలు చాలు నీ పలువ కూతలిక
జూలి వదులుకొని ఇల్లు చేరుకో

దారికెదురుగ నిలువబోకు
నాతోటి నువ్వు కారుకూతలు ఒదురబోకు

కళ్ళు రస పిపాసులకు సంకెళ్లు
రతి సదనానికి వాకిళ్లు
ఆ స్వర్గమునే నాకిల్లు
చేయింతు విప్పు నీ ముడ్లు
పోదాం పదవే పొదరిల్లు
నేను ఒక వేశ్య కాంతను కాను
ఉచ్చాస్థి వాంఛలో లేను
మీరున్న ఇంట పుట్టాను
తల వొంచేదానిని కాను
నీ దొరతనముడిగిస్తాను
అని ప్రతినెపుడో చేశాను
తిమ్మిరిమొత్తం చిమ్ముకోకు
నిను అమ్మలక్కలతో దుమ్మొదిలిస్తా

దారికెదురుగ నిలువబోకు
నాతోటి నువ్వు కారుకూతలు ఒదురబోకు

వల్ల నను ఊరించే రసగుల్ల
నీ ప్రతినను తీరుట కల్ల
నీ సంఘమంటే ఒక డొల్ల
ఎహె తెల్లవారేసరి కల్లా 
మటుమాయం చేతునే మళ్ల
తొందర పడకుర నీవింత
కను తెరుస్తుంది జనమంత
నీకేదుంచరు పిసరంత
నిను పూడ్చి పెట్టేది వింత
అనుకోక తెలుసుకో కొంత

చాలు చాలు నీ పలువ కూతలిక
జూలి వదులుకొని ఇల్లు చేరుకో

అ దొరనే ఎదిరించినావులే
నీ కున్న పొగరు పొరనే తొలిగించు తానులే
కాలం మారింది ఓ దొరో 
ఈ రాతిరి నీకు కాలం తీరింది చూడరా
ఓసి పరువాల పొంగులా రాశి
ఇక లొంగిపోవే నా దాసి ఉఁ హ హా
ఓరి నేనింక కాదు నీ దాసి
ఈ పూట నేను రాకాసి రేయ్...
టెక్జులింక ఆపేసి 
మంచాన్ని ఎక్కు వాటేసి
పోతాను నిన్ను కాటేసి 
పూజించుకోర సన్యాసి
రతి పూజలు నీకే చేసి 
పోతానులేవే ఆ కాశీ హహా హహహా
రతిని కాదు పార్వతిగ మారి
నిను ఖతం చేసి దుర్గటిని బాపెదను

కాలం మారింది ఓ దొరో 
ఈ రాతిరి నీకు కాలం తీరింది చూడరా
కాలం మారింది ఓ దొరో 
ఈ రాతిరి నీకు కాలం తీరింది చూడరాలచ్చులో లచ్చన్నా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఒసేయ్ రాములమ్మ (1997)
సంగీతం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్
సాహిహ్యం: గుడా అంజయ్య
గానం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్

లచ్చులో లచ్చన్నా...
ఈ లుచ్చాగాళ్ల రాజ్యంలో బిచ్చగాళ్ల బతుకులాయే
ఎయ్...

అరెరరె లచ్చులో లచ్చన్నా 
ఈ లుచ్చాగాళ్ల రాజ్యంలో బిచ్చగాళ్ల బతుకులాయే
లచ్చులో లచ్చన్నా 
ఈ లుచ్చాగాళ్ల రాజ్యంలో బిచ్చగాళ్ల బతుకులాయే
లచ్చులో లచ్చన్నా ఏయ్...

అ ఏకనోడు పీకనోడు జనం మొఖం దేఖనోడు
జనం మొఖం దేఖనోడు
ఎలక్షన్ల జీబులొచ్చి లెక్చరు మీద లెక్చరిచ్చి
లెక్చరు మీద లెక్చరిచ్చి
కాలవి గట్టిచ్చినమని కానూను బలుకుతున్రు
కానూను బలుకుతున్రు
కోళ్లగూడు కొంపగట్టి కోట్లు మింగి కూర్చున్రు
కోట్లు మింగి కూర్చున్రు
దసరా పండగొచ్చిందని రాక రాక అల్లుడొస్తే
రాక రాక అల్లుడొస్తే
ఆలుమగలు ఇద్దరింట మసలరాదు మెసలరాదు
మసలరాదు మెసలరాదు
ఉచ్చబొయ్యబోదమంటే...
ఉచ్చబొయ్యబోదమంటే పంచ పొంటిదాగుండదు


లచ్చులో... లచ్చులో...
లచ్చులో లచ్చన్నా 
ఈ లుచ్చాగాళ్ల రాజ్యంలో బిచ్చగాళ్ల బతుకులాయే
లచ్చులో లచ్చన్నా 
ఈ లుచ్చాగాళ్ల రాజ్యంలో బిచ్చగాళ్ల బతుకులాయే
లచ్చులో లచ్చన్నా 

ప్రజలవద్ద పాలనని ఊరూరుకి తిరుగుతున్రు
ఊరూరుకి తిరుగుతున్రు
ఎన్నడు రానాఫీసరు గుడిసె ముందుకొచ్చిన్రు
గుడిసె ముందుకొచ్చిన్రు
కడుపులో సల్ల కదలకుండ కారు మీద వచ్చిన్రు
కారు మీద వచ్చిన్రు
శ్రమదానం పేరుతోటి పలుగు పార పట్టిన్రు
పలుగు పార పట్టిన్రు
అంగిస్తరి చడకుండా తట్ట నెత్తికెత్తుతున్రు
తట్ట నెత్తికెక్కుతున్రు
పేపర్లో ఫొటోలకీ...
పేపర్లో ఫొటోలకి ఫోజులిచ్చి దిగుతున్రు

లచ్చులో... లచ్చులో...
లచ్చులో లచ్చన్నా 
ఈ లుచ్చాగాళ్ల రాజ్యంలో బిచ్చగాళ్ల బతుకులాయే
లచ్చులో లచ్చన్నా 
ఈ లుచ్చాగాళ్ల రాజ్యంలో బిచ్చగాళ్ల బతుకులాయే
లచ్చులో లచ్చన్నా 

అరెరరెరరె...

అరె చచ్చినోడి లగ్గానికి వచ్చిందే కట్నమని
వచ్చిందే కట్నమని
సందట్లో సడేమియా సందులోకి జారుతున్రు
సందులోకి జారుతున్రు
హర్షాదు బోఫార్స్ హవాలా దొంగలు
హవాలా దొంగలు
సూటు బూటులేసుకున్న సూటికేసు దొంగలు
సూటికేసు దొంగలు
సంచి కూడ చూపించని యూరియా దొంగలు
యూరియా దొంగలు
అందరు శకాహారులే...
అందరు శకాహారులే రొయ్యల ముల్లేడబాయే


లచ్చులో... లచ్చులో...
హే లచ్చులో లచ్చన్నా 
ఈ లుచ్చాగాళ్ల రాజ్యంలో బిచ్చగాళ్ల బతుకులాయే
లచ్చులో లచ్చన్నా 
ఈ లుచ్చాగాళ్ల రాజ్యంలో బిచ్చగాళ్ల బతుకులాయే
లచ్చులో లచ్చన్నా 

ఏయ్...

తప్పతాగి నా మొగుడు తన్నుడు గుద్దుడువెడితే
తన్నుడు గుద్దుడువెడితే
సంసారం ఈదలేక రోజు చచ్చి పుడుతుంటే
రోజు చచ్చి పుడుతుంటే
అమ్మలక్క లంత గలిసి వాడ వాడ లొల్లి జేసి
వాడ వాడ లొల్లి జేసి
సర్కారుల గళ్ళవట్టి సార బందు పెట్టిస్తే
ఖజానాలు ఖాలీ అని జీతమివ్వలేమని
జీతమివ్వలేమని
శ్వేతపత్రమట్టుకోని
శ్వేతపత్రమట్టుకోని గల్లి గల్లి తిరిగుతన్రు

లచ్చులో... లచ్చులో...
హే లచ్చులో లచ్చన్నా 
ఈ లుచ్చాగాళ్ల రాజ్యంలో బిచ్చగాళ్ల బతుకులాయే
లచ్చులో లచ్చన్నా 
ఈ లుచ్చాగాళ్ల రాజ్యంలో బిచ్చగాళ్ల బతుకులాయే

లచ్చులో...
ఒరేయ్ లచ్చులో
అన్నో లచ్చులో లచ్చన్నా
లచ్చులో లచ్చన్నా
లచ్చులో లచ్చన్నా
లచ్చులో లచ్చన్నా
అ చౌదరి గారు ఓ నాయుడు గార పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఒసేయ్ రాములమ్మ (1997)
సంగీతం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్
సాహిహ్యం: గందవరపు సుబ్బారావు
గానం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్

అ చౌదరి గారు ఓ నాయుడు గారు
రెడ్డీ గారు ఓ రాజు గారు
మీ పేరు చివరలో ఆ తోకలెందుకు
ఈ ఊరు చివరనే మా పాకలెందుకు

చౌదరి గారు ఓ నాయుడు గారు
రెడ్డీ గారు ఓ రాజు గారు
మీ పేరు చివరలో ఆ తోకలెందుకు
ఈ ఊరు చివరనే మా పాకలెందుకు ఆ...

డొనేషన్ల యుగములోన
డబ్బు లేని దళితుల్లో
వందకొకడు చదువుతుంటే 
ఓర్చుకోని గుణమెందుకు
ఓర్చుకోని గుణమెందుకు
అరె లంచగొండి దేశంలో ఎనకబడ్డ జాతుల్లో 
వెయ్యికోకడు నౌకరైతే ఎడ్చుకొనే పుట్టేందుకు
ఎడ్చుకొనే పుట్టేందుకు
పాయసాల జీడిపప్పు తినేవాళ్లకి సామీ
పాయసాల జీడిపప్పు తినేవాళ్లకి 
మా గంజిలోన ఉప్పుజూసి గొణుగుడెందుకూ

చౌదరి గారు ఓ నాయుడు గారు
రెడ్డీ గారు ఓ రాజు గారు
మీ పేరు చివరలో ఆ తోకలెందుకు
ఈ ఊరు చివరనే మా పాకలెందుకు

పల్లెటూళ్ల సర్పంచుల పట్టణాల చైర్మన్ల 
సగం నీకే ఇస్తమని సంకలెగర వెయ్యమన్రు
సంకలెగర వెయ్యమన్రు
శాసనసభ సభ్యుల్లో పార్లమెంటు మెంబర్లో
అర కోర సీటులిచ్చి ఐసుజేసి పోతన్రు
ఐసుజేసి పోతున్రు
పవరు లేని పదవికుండె రిజర్వేషను
పవరు లేని పదవికుండె రిజర్వేషను
ఆ ప్రధానమంత్రి పదవికి ఎందుకుండదు
గా ముఖ్యమంత్రి పదవికైన ఎందుకుండదు సామీ

చౌదరి గారు ఓ నాయుడు గారు
రెడ్డీ గారు ఓ రాజు గారు
మీ పేరు చివరలో ఆ తోకలెందుకు
ఈ ఊరు చివరనే మా పాకలెందుకు

పండుతున్న భూముల్లో ఎనభై శాతం మీవే
మిల్లుల్లో మిషనుల్లో మూడొంతులు మీ కిందే
మూడొంతులు మీ కిందే
అరె రూపాయ కట్టలన్ని మీ ఇనప పెట్టెలందే
బంగారం వెండంత మీ మెడకే మీ కాళ్లకే
మీ మెడకే మీ కాళ్లకే
ఎనభై శాతం మంది ఎండుకొని చస్తుంటే
ఇరవై శాతం మీరు దండుకొని బతుకుతున్రు
దండుకొని బతుకుతున్రు
మా చదువులు మా కొలువులు మీకు ఇస్తము
మా చదువులు మా కొలువులు మీకు ఇస్తము
మీ సంపదలో రిజర్వేషన్ మాకు ఇస్తరా

చౌదరి గారు ఓ నాయుడు గారు
రెడ్డీ గారు ఓ రాజు గారు
మీ పేరు చివరలో ఆ తోకలెందుకు
ఈ ఊరు చివరనే మా పాకలెందుకు

మీ అబ్బ పేరేమో సుబ్బారావు గారైతే
మా అయ్యా పేరేమో సుబ్బిగాడు ఐపోయే
సుబ్బిగాడు ఐపోయే
మీ అన్న గారేమో విమానాల్లో ఎక్కుతుంటే
మా తమ్ముడు గాడేమో రిక్షాలు తొక్కుతుండె
రిక్షాలు తొక్కుతుండె
మీ అమ్మకు జలుబొస్తే అపొలోలో  జేరుతుంటే
మా తల్లికి కేన్సరైతే ఆకు పసరు మింగుతుండే
ఆకు పసరు మింగుతుండే

మా బాధలు మా గాధలు దేవుళ్ళకి చెబుదమంటే
మా బాధలు మా గాధలు దేవుళ్ళకి చెబుదమంటే
దేవుళ్లలో ఒకడైన దళితుడే లేకపాయే

చౌదరి గారు ఓ నాయుడు గారు
ఆ రెడ్డీ గారు ఓ రాజు గారు
మీ పేరు చివరలో ఆ తోకలెందుకు
ఈ ఊరు చివరనే మా పాకలెందుకు

చౌదరి గారు ఓ నాయుడు గారు
రెడ్డీ గారు ఓ రాజు గారు
మీ పేరు చివరలో ఆ తోకలెందుకు
ఈ ఊరు చివరనే మా పాకలెందుకు
మీ పేరు చివరలో ఆ తోకలెందుకు
ఈ ఊరు చివరనే మా పాకలెందుకు ఆ...
రాములమ్మ ఓ రాములమ్మ పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఒసేయ్ రాములమ్మ (1997)
సంగీతం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్
సాహిహ్యం: డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి
గానం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్

తెల్లవాడు నిన్ను నాడు భగత్ సింగు వన్నాడు
నల్లవాడు నేడు నిన్ను నక్సలైటు అన్నాడు
ఎల్లవారు రేపు మనల వేగుచుక్కలంటారు

రాములమ్మ ఓ రాములమ్మ ఓహో రాములమ్మా
రాములమ్మ ఓ రాములమ్మ ఓహో రాములమ్మా
గుండె నెత్తురుల పోరు బాటలో కంట నీరులే నింపకమ్మా
రాములమ్మ ఓ రాములమ్మ ఓహో రాములమ్మా

వీరుల కన్నీటి జల్లు ఆకాశం చూడలేదు
వీరమాత కంట తడిని పుడమితల్లి చూడలేదు
కన్నీళ్ళతో నీవు కూడ గమ్యాలను చూడలేవు
నేనున్నా... లేకున్నా...
నేనున్నా లేకున్నా ఎవరేమైపోతున్నా
చెమ్మగిల్లకే రాములమ్మ సొమ్మసిల్లకే రాములమ్మా
చెమ్మగిల్లకే రాములమ్మ సొమ్మసిల్లకే రాములమ్మా

నేను చచ్చిపోతున్నా... రేపే డప్పై పుడతా...
నీ ప్రస్థానానికి నే... విప్లవాల దరువవుతా...
కాలుతున్న నరం నరం నీ పాటకు స్వరమైతే
కమిలే నా కనుపాపలు చూపై నీతో ఉంటయ్
నా గొంతుక మూయిస్తే వేయి గొంతులై వస్తా
నా గొంతుక మూయిస్తే వేయి గొంతులై వస్తా
విప్లవమా... వర్ధిల్లు...
విప్లవమా వర్దిల్లని వీధి వీధి నినదిస్తా...
చెమ్మగిల్లకే రాములమ్మ సొమ్మసిల్లకే రాములమ్మా
చెమ్మగిల్లకే రాములమ్మ సొమ్మసిల్లకే రాములమ్మా
రాములమ్మ ఓ రాములమ్మ ఓహో రాములమ్మా

భగత్-సింగునురిదీస్తే తిరుగుబాటు ఆగిందా
సద్దర్ హష్మిని నరికితే పాట మూగబోయిందా
ఆగదు మన రగల్జండ పోరాటం
ఉప్పెనలా పొంగుతున్న జన తీర్ధం
రావద్దు... నాకోసం...
రావద్దు నాకోసం బలి కావొద్దు
చలో బెహన్ ... కరో జంగ్... ఆజాది
చలో బెహన్ ... కరో జంగ్... ఆజాది
చలో బెహన్ ... కరో జంగ్... ఆజాది
ఎరుపు రంగు యెడ ఉంటె పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఒసేయ్ రాములమ్మ (1997)
సంగీతం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్
సాహిహ్యం: దాసరి నారాయణ రావు 
గానం: చిత్ర 

ఎరుపు రంగు యెడ ఉంటె
ఆడే ఉంటా నంటివి
అడవి తల్లికి కన్నా తల్లికి
కన్ను రెప్పవైతివి
నెత్తురు పత్త్తిళ్లుగా
ఏ నెల మీద పడి ఉంటివి
నెత్తురు పత్త్తిళ్లుగా
ఏ నెల మీద పడి ఉంటివి

ఓ ఓ ఓ ఓ
ఉద్యమం యెలా బాలుడా
వీరుడా అభిమన్యుడా
ఉద్యమం యెలా బాలుడా
వీరుడా అభిమన్యుడా

ఆడి పాడే వయసులో
ఏ పాడు కడుపునా పుట్టినావు
బిడ్డ ఉన్న బిడ్డ లేని
గొడ్డు రాలిని చేసినావు
అమ్మనయ్యా నీకు నేనను
నిమిషంలో
కన్నుమిస్తివి

ఓ ఓ ఓ
ఉద్యమం యెలా బాలుడా
వీరుడా అభిమన్యుడా
ఉద్యమం యెలా బాలుడా
వీరుడా అభిమన్యుడా

తల్లి పాలను తాపలేదు
ఒడిలో నిన్ను ఊపలేదు
చందమామను చూపిపాడే
లాలి పాటలు పాడలేదు
పట్టెడన్నం పెట్టకున్న
మట్టి వేసి
కప్పుతున్న

ఓ ఓ ఓ
ఉద్యమం యెలా బాలుడా
వీరుడా అభిమన్యుడా
ఉద్యమం యెలా బాలుడా
వీరుడా అభిమన్యుడా

ఎర్ర జండాలో చూసుకుంటా
ఎర్రని జండాలో చూసుకుంటా
వేడి నెత్థుటి ఎరుపులో
నీ జాడలే కనిపించునంటే
కత్త్తి తోనే కడుపుపైన ఆణువణువూ
కోసుకుంటా

ఓ ఓ ఓ
ఉద్యమం యెలా బాలుడా
వీరుడా అభిమన్యుడా
ఉద్యమం యెలా బాలుడా
వీరుడా అభిమన్యుడా
ఉద్యమం యెలా బాలుడా
వీరుడా అభిమన్యుడా
పుల్లలమంటివి గదరా పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఒసేయ్ రాములమ్మ (1997)
సంగీతం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్
సాహిహ్యం: సుద్దాల అశోక్ తేజ
గానం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్, ఎస్.జానకి

హేయ్ పుల్లలమంటివి గదరా
ఇదిగో పులి పిల్లాలై వచ్చినాముర
బట్వారి కొడుకా
పుల్లలమంటివి గదరా
ఇదిగో పులి పిల్లాలై వచ్చినాముర
బట్వారి కొడుకా

పుల్లలమంటివి గదరా

ఇదిగో పులి పిల్లాలై వచ్చినాముర
బట్వారి కొడుకా
పుల్లలమంటివి గదరా

ఇదిగో పులి పిల్లాలై వచ్చినాముర
బట్వారి కొడుకా

ఎల్లకాలము నీదే 
చెల్లుతుందనుకొని
కల్లాకపటములేని 
పల్లె జనులకు నువ్వు
ముల్లువోలె నిలిచినావురా
దినదినము మమ్ముర
నల్లులోలే నలిపినావురా
మా ఆడ పడుచుల
ఘొల్లుమనగా చెరచినావురా
ఒరి దొరల కొడుకా
తుళ్ళి తుళ్ళి నవ్వినవ్ గదరా
అరె దొంగ కొడుకా
అరె కళ్లులో కామమ్ముతో

ప్రతి పిల్ల పిల్లకు కన్నువేసిన
కళ్ళు రెండు పెరికి ముప్పై
పళ్ళు చెప్పుతో రాలగొడతాం హా

అరె పుల్లలమంటివి గదరా
ఇదిగో పులి పిల్లాలై వచ్చినాముర

బట్వారి కొడుకా
పుల్లలమంటివి గదరా
ఇదిగో పులి పిల్లాలై వచ్చినాముర
బట్వారి కొడుకా

ఎక్కడివి నీ పొలములు
పటేల్లు కొడుకా
ఎక్కడివి నీ చెలుకలు
భూస్వామి కొడుకా
ఒక్క రోజు కూడా ఒక్క నిమిషము సేపు
దుక్కి దున్నలేని దున్నపోతువు నీకు
దిక్కు తెలియని భూములెక్కడివి
మా వెట్టియేగా
చెక్కుచెదరని మేడలెక్కడివి
మా కండ కల్వగ
లెక్కలేని గరిసెలెక్కడివి
మా నెత్తురోడగ
చక్కని పన్నీరు లెక్కడివి

మా చెమట రాలగ
అరె చిక్కినవ్ ఇప్పటికి నువ్వు
ఇక్కడ ఇయ్యల నిన్ను
తొక్కిపట్టి తోలు పెట్టి
ఠక్కున తల పగలగొడతం హా

అరె పుల్లలమంటివి గదరా
ఇదిగో పులి పిల్లాలై వచ్చినాముర
బట్వారి కొడుకా
పుల్లలమంటివి గదరా
ఇదిగో పులి పిల్లాలై వచ్చినాముర
బట్వారి కొడుకా

వెట్టి పశులా మంటివిరో
మా అన్న లాలో
ఎట్టి బాధలు బెడితివిరో
మా అక్కలాలో
వెట్టిచాకిరి చెయ్యలేక
పుట్టినట్టి ఊరు విడిచి
పట్టణాలకు పారిపోతే
పిట్టలోలే పట్టుకొచ్చి
కట్టినావు కాల్లు చేతులురా
కారాలు జెల్లి
కొట్టితే కొరడాలు తెగినయి రా
మా గెంజి పోతే
కట్టి ఉచ్చ తాపినవ్ గదరా

నిను కొట్టడానికి
కట్టెలు ఎన్నైన చాలవురా
నిను చంపడానికి
అరె నిట్టనిలువున నరికి నేడు
చుట్టుబట్టు ఊళ్లలో
నీ పొట్ట పేగులు బలిని జెల్లే
చిట్ట పులులం వచ్చినాముర హా

అరె పుల్లలమంటివి గదరా
ఇదిగో పులి పిల్లాలై వచ్చినాముర
బట్వారి కొడుకా
పుల్లలమంటివి గదరా
ఇదిగో పులి పిల్లాలై వచ్చినాముర
బట్వారి కొడుకా
పుల్లలమంటివి గదరా
ఇదిగో పులి పిల్లాలై వచ్చినాముర
బట్వారి కొడుకా
పుల్లలమంటివి గదరా
ఇదిగో పులి పిల్లాలై వచ్చినాముర
బట్వారి కొడుకా
ఏ అసురుడు సృష్టించిన పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: ఒసేయ్ రాములమ్మ (1997)
సంగీతం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్
సాహిహ్యం: డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి
గానం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్

పవిత్రాణాయ సాధూనాం
ఆవిరి కుప్పం విధ్వంసం
వినాశాయ చదుష్క్రుతాం
నీరుకొండ అమానుషం
ధర్మ సంస్థాపనార్ధాయ
ధరణి కోట దానవత్వం
సంభవామి యుగే యుగే
దళిత మనవ నాశనార్ధం

ఏ అసురుడు సృస్టించిన పంచమ తంత్రం
నరజాతిని వంచించిన దారుణ కులమంత్రం
నరకబడిన శంభూకుని శిరం సాక్షిగా
తెగిపడిన ఏకలవ్య బొటనవేలు సాక్షిగా
ముంతల చీపురుల మన దీనగతం సాక్షిగా
ప్రశ్నించిన ప్రతీ చోట మహా రక్త క్షేత్రం
అడగండోయ్ అరవండోయ్
మీ గుండెల డప్పు కొట్టి నినదిస్తూ నిలదీస్తూ
అడగండోయ్
పంచముణ్ణి సృష్టించిన ఆ వంచకుడెవడని
అడగండోయ్ మీరు అడగండోయ్

నరమేధపు మహారధం గుండెలపై నడచినా
నలిగిన పేదరికం చితికి చిధ్రమవుతున్నా
కసితో దొరతనమే పశువై తల విసిరినా
అసహాయుల ఘోషతో దిశలు మరు మ్రోగినా
కళ్ళుండి చెవులుండి కనని వినని కారకులను అడగండోయ్
పంచముణ్ణి సృష్టించిన ఆ వంచకుడెవడని అడగండోయ్

తల ఎత్తిన స్త్రీ ధైర్యం బలికి తరలిపోతుంది
గళమెత్తిన ధైన్యంలో జనం కుమిలిపోతుంది
మనువాదపు మంటల్లో ఊరు తగలబడుతోంది
మగ పశువుల కాళ్ళ కింద మగువ నలిగిపోతోంది
ఈ దౌష్టం ఇక వద్దని ఈ క్రౌర్యం ఇక వద్దని
అరవండోయ్
పంచముణ్ణి సృష్టించిన ఆ వంచకుడెవడని అడగండోయ్

అర్ధరాత్రి ఆడపడుచు సంచరించు స్వర్గం
రానీయదు ఏ నాటికీ ఈ రాక్షస రాజ్యం
బలవంతుల రక్షణకే భక్షకభట వర్గం
వెలివాడల కన్నీటికి కరగదులే ధనస్వామ్యం
ఇక తప్పదు ప్రతి ఒకడు ఒక ఉరుమై ఒక మెరుపై
పిలవండోయ్
మీ గుండెల డప్పు కొట్టి నినదిస్తూ నిలదీస్తూ అడగండోయ్
పంచముణ్ణి సృష్టించిన ఆ వంచన తల తెంచగ
కదలండో..మీరు గెలవండో....

Most Recent

Default