Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Nirnayam (1991)చిత్రం: నిర్ణయం (1991)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం:  సిరివెన్నెల
గానం: యస్.పి.బాలు, యస్.జానకి
నటీనటులు: నాగార్జున, అమల
దర్శకత్వం: ప్రియదర్శన్
నిర్మాత: డి. కిషోర్
విడుదల తేది: 21.02.1991

ఎపుడెపుడెపుడని అడిగిన వయసుకు కళ్యాణ యోగం
ఇపుడిపుడిపుడని నిను నను కలిపెను సన్నాయి రాగం
వచ్చే వైశాఖం తెచ్చే వైభోగం
పెళ్ళీ పేరంటం ఒళ్ళో వైకుంఠం
వెయ్యేళ్ళ దియ్యాలతో
పద పద పదమని పిలిచిన విరి పొద పోదాం పదమ్మో
ఎద ఎద కలిపిన వలపుల హరికథ చెబుదాం రావమ్మో
విచ్చే వయ్యారం ఇచ్చే వైడూర్యం
సిగ్గూ సింగారం చిందే సింధూరం వయ్యారి నెయ్యాలతో
అహా...ఎపుడెపుడెపుడని అడిగిన వయసుకు కళ్యాణ యోగం
ఇపుడిపుడిపుడని నిను నను కలిపెను సన్నాయి రాగం

తియ్యందించీ తీర్చనా ఋణం చెయ్యందించే తీరమా
బంధించేద్దాం యవ్వనం మనం పండించేద్దాం జీవనం
నవ నవమని పరువం ఫలించే పరిణయ శుభతరుణం
కువ కువమని కవనం లిఖించే కులుకుల కలికితనం
నా ఉదయమై వెలిగే ప్రియ వరం

అహా...ఎపుడెపుడెపుడని అడిగిన వయసుకు కళ్యాణ యోగం
ఇపుడిపుడిపుడని నిను నను కలిపెను సన్నాయి రాగం
వచ్చే వైశాఖం తెచ్చే వైభోగం
పెళ్ళీ పేరంటం ఒళ్ళో వైకుంఠం
వెయ్యేళ్ళ దియ్యాలతో
అహా...పద పద పదమని పిలిచిన విరి పొద పోదాం పదమ్మో
ఎద ఎద కలిపిన వలపుల హరికథ చెబుదాం రావమ్మో
వడ్డించమ్మా సోయగం సగం ఒడ్డెక్కించే సాయమా
సై అంటున్నా తీయగా నిజం స్వర్గం దించే స్నేహమా
పెదవుల ముడి పెడదాం ఎదల్లో మదనుడి గుడి కడదాం
వదలని జత కడదాం జతుల్లో సుడిపడి సుఖపడుదాం
రా వెతుకుదాం రగిలే రసజగం

అహా...ఎపుడెపుడెపుడని అడిగిన వయసుకు కళ్యాణ యోగం
ఇపుడిపుడిపుడని నిను నను కలిపెను సన్నాయి రాగం
విచ్చే వయ్యారం ఇచ్చే వైడూర్యం
సిగ్గూ సింగారం చిందే సింధూరం వయ్యారి నెయ్యాలతో

అహా...ఎపుడెపుడెపుడని అడిగిన వయసుకు కళ్యాణ యోగం
ఇపుడిపుడిపుడని నిను నను కలిపెను సన్నాయి రాగం
అహా...పద పద పదమని పిలిచిన విరి పొద పోదాం పదమ్మో
ఎద ఎద కలిపిన వలపుల హరికథ చెబుదాం రావమ్మో
*******  ********  ********చిత్రం: నిర్ణయం (1991)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం:  గణేష్ పాత్రో
గానం: యస్.పి.బాలు

హలో గురూ ప్రేమ కోసమేరోయ్  జీవితం
మగాడితో ఆడదానికేలా పౌరుషం
ప్రేమించాను దీన్నే కాదంటోంది నన్నే
మహా మహా సుందరాంగులే పొందలేని వాడ్ని ఆర్ని
హలో గురూ ప్రేమ కోసమేరోయ్  జీవితం
మగాడితో ఆడదానికేలా పౌరుషం

ఉంగరాల జుట్టు వాడ్ని ఒడ్డు పొడుగు ఉన్న వాడ్ని
చదువు సంధ్య గల్గినోడ్ని చౌక భేరమా
గొప్ప ఇంటి కుర్రవాడ్ని అక్కినేని అంతటోడ్ని
కోరి నిన్ను కోరుకుంటే పెద్ద నేరమా
నా కన్నా నీకున్నా తాకీదులేంటమ్మా
నా ఎత్తు నా బరువు నీకన్నా మోరమ్మా ఆహా
నేనంటే కాదన్న లేడీసే లేరమ్మా
నాకంటే ప్రేమించే మొనగాడు ఎవడమ్మా
ఐ లవ్ యు డార్లింగ్ బికాజ్ యు ఆర్ చార్మింగ్
ఎలాగొలా నువ్వు దక్కితే లక్కు చిక్కినట్టే వై నాట్

హలో గురూ ప్రేమ కోసమేరోయ్  జీవితం
మగాడితో ఆడదానికేలా పౌరుషం
ప్రేమించాను దీన్నే కాదంటోంది నన్నే
మహా మహా సుందరాంగులే పొందలేని వాడ్ని యా యా
హలో గురూ ప్రేమ కోసమేరోయ్  జీవితం
మగాడితో ఆడదానికేలా పౌరుషం


కట్టుకుంటే నిన్నే తప్ప కట్టుకోనే కట్టుకోను
ఒట్టు పెట్టుకుంటినమ్మా బెట్టు చేయకే
అల్లిబిల్లి గారడీలు చెల్లవింక చిన్నదానా
అల్లుకోవే నన్ను నీవు మల్లె తీగలా
నీ చేతే పాడిస్తా లవ్ సాంగ్లు డ్యూయెట్లు
నా చేత్తో తినిపిస్తా మన పెళ్ళి బొబ్బట్లు
ఆహా నా పెళ్ళంటా ఓహో నా పెళ్ళంటా
అభిమన్యుడు శశిరేఖ అందాల జంటంటా
అచ్చా మైనే ప్యార్ కియా లుచ్చా కామ్ నహీ కియా
అమి తుమి తేలకుంటే నిను లేవదిస్కుపోతా ఆర్ యు రెడీ

హలో గురూ ప్రేమ కోసమేరోయ్  జీవితం
మగాడితో ఆడదానికేలా పౌరుషం
ప్రేమించాను దీన్నే కాదంటోంది నన్నే
మహా మహా సుందరాంగులే పొందలేని వాడ్ని హా హా హా
హలో గురూ ప్రేమ కోసమేరోయ్  జీవితం
మగాడితో ఆడదానికేలా పౌరుషం*******  ********  ********


చిత్రం: నిర్ణయం (1991)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: మనో, యస్. జానకి

మిల మిల మెరిసెను తార నీ ప్రేమలా
చిలిపిగ కురిసెను ప్రేమా నీ కన్నులా
గాలిలో లాలిలా గానమై ఇలా
లాలించెలే నన్నే ఓ పాపలా
వేధించెలే నన్నే నీ నీడలా
మిల మిల మెరిసెను తార నీ ప్రేమలా

వెచ్చనైన గుండె గిన్నెలో
వెన్నలింత దాచి ఉంచకు
పొన్న చెట్టు లేని తోటలో
కన్నె వేణువాలపించకు
ప్రేమ అన్నదే ఓ పల్లవైనదీ
పెదవి తాకితే ఓ పాటలే అదీ
ఆమని ప్రేమని పాడే కోయిలా

మిల మిల మెరిసెను తార నీ ప్రేమలా
చిలిపిగ కురిసెను ప్రేమా నీ కన్నులా
గాలిలో లాలిలా గానమై ఇలా
లాలించెలే నన్నే ఓ పాపలా
వేధించెలే నన్నే నీ నీడలా

మౌనమైన మాధవీ లత
మావి కొమ్మనల్లుకున్నది
ఎల్లువైన రాగమిప్పుడే
ఏకతాళమందుకున్నది
తోచదాయనే ఓ తోడు లేనిదే
కౌగిలింతలే ఓ కావ్యమాయలే
ఎన్నడు లేనిది ఎందుకో ఇలా

మిల మిల మెరిసెను తార నీ ప్రేమలా
చిలిపిగ కురిసెను ప్రేమా నీ కన్నులా
గాలిలో లాలిలా గానమై ఇలా
లాలించెలే నన్నే ఓ పాపలా
వేధించెలే నన్నే నీ నీడలాMost Recent

Default