Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

VIP 2 (2017)
చిత్రం: వి.ఐ. పి 2 (2017)
సంగీతం: సీన్ రోల్డన్
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: రంజిత్, అనణ్య తిరుమలై
నటీనటులు: ధనుష్ , కాజోల్, అమలా పాల్, రీతూ వర్మ
దర్శకత్వం: సౌందర్య రజినీకాంత్
నిర్మాతలు: కళైపులి యస్. థాను, ధనుష్
విడుదల తేది: 28.07.2017

Bring it on.. Game on..

దూరం నువ్వె ఉండాలోయ్
పులి వేగం నేనై వచ్చానోయ్
ఆటే నాతో ఆడావో
గుణ పాఠం నువే వింటావోయ్

కలబడె తలబడే కండ ఉంది
కరునతొ నిలబడే గుండె ఉంది
పరువకై పరుగిదె ప్రాణం ఉందిలే

మనసుకె వినపడె మాట ఉంది
మంచికే కనపడె చోటు ఉంది
బాదలె కలిగితె నవ్వు ఉందిలే

నా గెలుపుకి చెమటని నేను
నా వెలుగకి చమురుని నేను
న్యాయంగా ఉంటాను
సాయంగా వెళతాను
నా నింగి కి జాబిలిని నేను
నా రంగుల దోసిలి నేను
మగవాడ్నె వద్దంటు
మహ రాణై ఉంటాను
పులి తోకలా ఉండె కంటె
పిల్లికి తలలాగ ఉంటానులే
నా శ్వాసలో తూఫానులే
పువ్వంటి పాదాల్లో బూకంపమే

మగవాడిలో – పొగరిని అనచగ
వగలాడిలో – తెగువను తెలుపగా*******   ********   ********


చిత్రం: వి.ఐ. పి 2 (2017)
సంగీతం: సీన్ రోల్డన్
సాహిత్యం: అనంత్ శ్రీరామ్
గానం: సీన్ రోల్డన్, యమ్. యమ్. మానసి

ఇరువురం కాదు ఒకరిమే
తెలిసెనీనాడు వివరమే
ఇరువురం కాదు ఒకరిమే
తెలిసెనీనాడు వివరమే

కలతలో కార్చుకున్నదేవివే
నిజమగా నిన్ను విడవనీ
కనులలొ ఉన్న తేనె చినుకులె
అనుక్షణం చల్లె చనువునీ

మనసా మనసా నువు చెపితే
వెన్నెలే కుమ్మరించనా
కన్నయా కన్నయా నన్ను కోరితే
స్వర్గమే నేల దించనా

గుండెల్లోన ఎన్నెన్నో వెలుగులే
ప్రాణంలోన ఏవో పాటలె
ఊహల్లోన అందాల మెరుపులే
పట్టిందల్ల పువ్వై పూసెనే

తల్లి లాగ నీ మది
నాకు తోడై ఉన్నది
ముద్దులివ్వు ముద్దులివ్వు
మొత్తమంత ఇవ్వనివ్వు
కాలమె నాదైనదే

ఇరువురం కాదు ఒకరిమే

ఇరువురం కాదు ఒకరిమే
తెలిసెనీనాడు వివరమే
ఇరువురం కాదు ఒకరిమే
తెలిసెనీనాడు వివరమే

కలతలో కార్చుకున్నదేవివే
నిజమగా నిన్ను విడవనీ
కనులలొ ఉన్న తేనె చినుకులె
అనుక్షణం చల్లె చనువునీ

మనసా మనసా నువు చెపితే
వెన్నెలే కుమ్మరించనా
కన్నయా కన్నయా నన్ను కోరితే
స్వర్గమే నేల దించనా*******   ********   ********


చిత్రం: వి.ఐ. పి 2 (2017)
సంగీతం: సీన్ రోల్డన్
సాహిత్యం: అనంత్ శ్రీరామ్
గానం: రాహుల్ నంబియర్, యోగి.బి

Watch out Amul babies
it’s Raghuvaran back again
in a no afraid of pain hit it

బుడ్డి కల్లజోడే
జుట్టేమొ చిక్కుపడె
వాడంత తోడె
యు కెన్ సి నో బడీ
సీ  నువ్వు చూడు వాడికి
స్టార్ షైన్ ప్రైడ్ వచ్చింది వాల్లకి
కొత్త వెన్న సమాజానికి సవ్య సాచి
పొరాడి నెగ్గే
VIP VIP V I P

నడరా రాజా
బయట పడరా రాజా
అదిరా రాజా
ఇది సుడిరా రాజా
అరె కోటి ఏనుగుల భలం
అడుగేస్తె అదిరె కింద స్థలం

చెల రేగు ఇది పోరుగళం
మనం పోరాడు మనుషులం
పులిని రా
వెనక్కె చూస్తె నేరం
తెగువు రా
తెగించ మంది వైరం
రఘువరా
పేరులో పోరాటం
పోరాటం అంటె నేను రా
ప్రతిభ నీకు హారం
పొగరుగా కదలకుంటె నేరం
పని లేని పాట లేని
పట్టదారి రా…

మరల పుడదాం రా
పనిలో పడదాం రా
భవితే మన బాట
గతము నీ ఇల్లు రా

భువినే చుడదాం రా
దివినే కడదాం రా
గెలుపే కొడదాం రా
అలుపు నీకొద్దు రా

ఎదగరా... వెలగరా...
మునగరా...తెగించి పోరాడరా

ఎదగరా...
నిండు హ్రుదయం మనదే
వెలగరా...
ఆ వెలుగు మనదే
మునగరా...
వెండి కడలి మనదే
తెగించి పోరాడరా

V I P

*******   ********   ********


చిత్రం: వి.ఐ. పి 2 (2017)
సంగీతం: సీన్ రోల్డన్
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: బి.రవి

పెళ్లన్నదే భలె భలె భారం
తెలిసుండి చేసే నేరం
పెళ్లాడితే ఆనందమే దూరం
అది అల అల ఐపోతుంది ఐస్ క్రీమ్ లో కారం

అరె పోతుందిరా ప్రాణం
అరె వస్తుందిరా జ్ఞానం
అరె పిల్ల మెడలో నువె కట్టె పచ్చ పచ్చని దారం
ఆ దారం ఆదారంగ నీతో ఆడేస్తుంది గ్యాలం

మేరేజి అంటె డేంజర్ రా రామ
మైలేజి లేని ఇంజిన్ రా మామ
పులిహోర కోసం పులి తోటి స్నేహమా
పూ మాల కోసం తోట కి దాసోహమా

గుండెల్లోనా దాచానురా
పువ్వల్లోన పెట్టి చుశానురా
ఎన్నో ఎన్నో చేశానురా
ఏమిచ్చిన తనకి చాల్లేదురా

అంతే రా పెళ్ళాం అంతే రా
పంచ ప్రాణాల్లె  స్ట్రా వేసి పీల్చేనురా
ఇంతేరా మొగుడు ఇంతేరా
పంచు పడ్డాక ఎక్కెక్కి ఏడ్చేనురా

ప్రేమ మైకంలో తన పేరే ధైవం
పెళ్లంటూ ఐపోతె తానే ఒక దెయ్యం

ప్రేమా - పీడ కలలే
పెళ్లి - పీడ కలలే
పీడ కలలే   పీడ కలలే  పీడ కలలే  పీడ కలలే

పెళ్లన్నదే భలె భలె భారం
తెలిసుండి చేసే నేరం
పెళ్లాడితే ఆనందమే దూరం
అది అల అల ఐపోతుంది ఐస్ క్రీమ్ లో కారం

అరె పోతుందిరా ప్రాణం
అరె వస్తుందిరా జ్ఞానం
అరె పిల్ల మెడలో నువె కట్టె పచ్చ పచ్చని దారం
ఆ దారం ఆదారంగ నీతో ఆడేస్తుంది గ్యాలం

మేరేజి అంటె డేంజర్ రా రామ
మైలేజి లేని ఇంజిన్ రా మామ
పులిహోర కోసం పులి తోటి స్నేహమా
పూ మాల కోసం తోట కి దాసోహమా

మిస్సెస్ తీరే లేడి ఒసామ
మిస్టర్ ల స్టోరి చిరిగిన పైజమా

Most Recent

Default