Home Movie Songs Devotional Songs Folk Songs Chitramala Image Gallery Contact Profiles About

Search Box

Chitti Chellelu (1970)
చిత్రం: చిట్టి చెల్లెల్లు (1970)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వరరావు
నటీనటులు: యన్.టి.రామారావు, వాణిశ్రీ, హరనాథ్, రాజశ్రీ
దర్శకత్వం: ఎమ్. కృష్ణన్
నిర్మాణ సంస్థ: ఏ.వి.యం. ప్రొడక్షన్ 
విడుదల తేది: 29.07.1970Songs List:అందాల పసిపాప పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: చిట్టి చెల్లెల్లు (1970)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం: దాశరథి
గానం: పి. సుశీల

అందాల పసిపాప అన్నయ్యకు కనుపాప
బజ్జోవే బుజ్జాయి నేనున్నది నీ కొరకే.. నీకన్నా నాకెవరే
అందాల పసిపాప అన్నయ్యకు కనుపాప

ఆ చల్లని జాబిలి వెలుగు  ఆ చక్కని చుక్కల తళుకు
ఆ చల్లని జాబిలి వెలుగు  ఆ చక్కని చుక్కల తళుకు
నీ మనుగడలో నిండాలమ్మా 
నీ మనుగడలో నిండాలమ్మా  నా కలలన్ని పండాలమ్మా

అందాల పసిపాప  అన్నయ్యకు కనుపాప
బజ్జోవే బుజ్జాయి  నేనున్నది నీ కొరకే  నీకన్నా నాకెవరే
అందాల పసిపాప అన్నయ్యకు కనుపాప

మన తల్లే దైవముగా కలకాలం కాపాడునులే
మన తల్లే దైవముగా కలకాలం కాపాడునులే
తోడై నీడై లాలించునులే
తోడై నీడై లాలించునులే  మనకే లోటు రానీయదులే

అందాల పసిపాప  అన్నయ్యకు కనుపాప
బజ్జోవే బుజ్జాయి  నేనున్నది నీ కొరకే  నీకన్నా నాకెవరే
అందాల పసిపాప అన్నయ్యకు కనుపాప
ల ల లాలి ..ల ల లాలి
ల ల లాలి ..ల ల లాలి

ఈ రేయి తీయనిది పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం : చిట్టి చెల్లెల్లు (1970)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం: డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి
గానం: యస్.పి.బాలు, సుశీల

(ఈ పాట యొక్క బాణీ ని, కొంతమేరకు సాహిత్యాన్ని పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన జానీ (2003) సినిమాలో ఉపయోగించారు, దానికి సంగీతం, సాహిత్యం రమణ గోగుల సమకూర్చారు)

ఈ రేయి తీయనిది
ఈ చిరుగాలి మనసైనది
ఈ హాయి మాయనిది
ఇంతకు మించి ఏమున్నది

ఏవేవొ కోరికలు ఎదలో
ఝుమ్మని అంటున్నవి
ఆ కొంటె మల్లికలు
అల్లన దాగి వింటున్నవి

పన్నీటి తలపులు నిండగా
ఇన్నాళ్ళ కలలే పండగా
పన్నీటి తలపులు నిండగా
ఇన్నాళ్ళ కలలే పండగా
చిన్నారి చెలియ అపరంజి కలువ
చేరాలి కౌగిట జిలిబిలి నగవుల

ఏవేవొ కోరికలు ఎదలో
ఝుమ్మని అంటున్నవి
ఆ కొంటె మల్లికలు
అల్లన దాగి వింటున్నవి
ఆఆఅ..ఆఅహహ..ఆహా..

పరువాలు పల్లవి పాడగా
నయనాలు సయ్యాటలాడగా
పరువాలు పల్లవి పాడగా
నయనాలు సయ్యాటలాడగా
నిను చేరుకోగ నునుమేని తీగ
పులకించి పోయెను తొలకరి వలపుల

ఈ రేయి తీయనిది
ఈ చిరుగాలి మనసైనది
ఈ హాయి మాయనిది
ఇంతకు మించి ఏమున్నది

ఎన్నెన్ని జన్మల బంధమో
ఏ పూల నోముల పుణ్యమో
ఎన్నెన్ని జన్మల బంధమో
ఏ పూల నోముల పుణ్యమో
నిను నన్ను కలిపె నీ నీడ నిలిపె
అనురాగ సీమల అంచులు దొరికే

ఈ రేయి తీయనిది
ఈ చిరుగాలి మనసైనది
ఈ హాయి మాయనిది
ఇంతకు మించి ఏమున్నది
ఝుం ఝుం తుమ్మెద పాడింది పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: చిట్టి చెల్లెల్లు (1970)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం: దాశరథి
గానం: ఘంటసాల, పి.సుశీల

ఝం ఝం ఝం ఝం
తుమ్మెద పాడిందీ గులాబీ
ఘుం ఘుం ఘుం ఘుం
ఘును ఘుమ లాడిందీ

వన్నే చిన్నెల చిన్నది వచ్చీ
నన్నే మెచ్చింది
నవ నవలాడే సోయగమంతా
నాకే ఇచ్చింది

కన్నే మనసూ నిన్నే చూసీ
కరిగి పోయిందీ!
ఈ చిన్నదానీ చిలిపి వయసు
చిందులు వేసింది.

మిసమిసలాడే పెదవుల చాటున
గుస గుస లెందులకో
ముసి ముసి నవ్వుల మాటున దాగిన
మురి పెము లెవ్వరికో

వెచ్చని తలుపులు దోసిటనింపీ
వచ్చితి నీకోసం
పూసిన పువ్వూ మదిలో దేవుని
పూజ కోసమేలే

బుగ్గలమీదా చినుకులు రాలీ
ముత్యాలైనాయి
ముత్యాలే నా పెదవుల పైనా
ముద్దులు కురిశాయి

కన్నులలో నీ కొంటెతనాలూ
కవ్విస్తున్నాయి.
జల్లులలోన అల్లరి కోరిక
పల్లెవించె నాలో


వన్ టు త్రి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: చిట్టి చెల్లెల్లు (1970)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం: దాశరథి
గానం: ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి 

వన్ టూ త్రీ ఇటు రావయ్యా
అయ్యయ్యా ఏమయ్యా

ఓ హెూ దొరగారూ ! దర్జాగా వచ్చారూ
సైఁ సైఁ సైఁ ! హె హె హె
ముందుందీ హుషార్.
ఒయ్ ఒయ్ ఒయ్

చిన్నదాన్ని చేసీ ! నా చిలిపి వయసు దోచీ
జపాను బొమ్మలాగ! కూర్చున్నావురా
నెరజాణనురా ! నీ రాణినిరా
మురిపాలు కురిపించి ముద్దీయరా

నీవంటే నాకు మోజు! కుదిరింది మంచిరోజు
నీ తస్సాదియ్యా చూస్కో గుమ్మవు తావురా!
సరదాదీరా ! సరసకు రారా !
వారేవా కౌగిట్లో చిక్కావురామంగళ గౌరి పాట సాహిత్యం

 
చిత్రం: చిట్టి చెల్లెల్లు (1970)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం: ఆరుద్ర 
గానం: పి. సుశీల 

మంగళ గౌరీ మముగన్న తల్లీ
నా మనవి దయతో వినవమ్మా

కులస్త్రీలు కొలిచే ఇలవేల్పు నీవు
కలగన్న ఆశ నెరవేర్చగలవు
పరదేవతా ! పెద్ద ముత్తయిదువమ్మా
పసుపు కుంకుమ నిలబెట్టవమ్మా

నీ పూజచేయ దీవించినావు
మన సైన పతిని దయచేసినావు
మా జంటయే ఒక నూరేళ్ల పంట
కలలో ఇలలో విడదీయకమ్మా
అందాల పసిపాప... (2) పాట సాహిత్యం

 

చిత్రం: చిట్టి చెల్లెల్లు (1970)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం: దాశరథి
గానం: పి.సుశీల

అందాలా పసిపాపా
అందరికీ కనుపాపా
బజ్జోరా బుజ్జాయి
కధలెన్నో చెబుతాలే
కలలన్నీ నీవేలే

మీ నాన్న వస్తున్నారు
ఏమేమో తెస్తున్నారు
వంశం నిలిపే తొలి కాన్పువని
గారాబాలే కురిపించేరు

మా ఇద్దరి ముద్దుల రాజా
నా మదిలో పూసిన రోజా
ఇంతై అంతై ఎంతో చదివీ
నీ వన్నిట నాన్నను మించాలీ

అల్లుడవని మీ మామయ్య
పిల్లనుగని నీకిస్తాడూ
రవ్వలవంటీ నీ పిల్లలను
అవ్వను నేనై ఆడిస్తాను
లలలా లలలాలీ

అందాల పసిపాప... (Sad Version) పాట సాహిత్యం

 

చిత్రం: చిట్టి చెల్లెల్లు (1970)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం: దాశరథి
గానం: ఘంటసాల 

అందాల పసిపాపా
మామయ్యకు కనుపాపా
బజ్జోరా బుజ్జాయి
నేనున్నది నీకొరకే
నా సర్వము నీవేలే

గుండెలలో నిను దాచేను
నా ప్రాణముగా చూశేను
అమ్మను నేనై నాన్నను నేనై
నీకే లోటూ రానీయనులేపట్టాలి అరక దున్నాలి మెరక పాట సాహిత్యం

 

చిత్రం: చిట్టి చెల్లెల్లు (1970)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం: డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి
గానం: యస్.పి.బాలు

ఓ......
పట్టాలి అరక దున్నాలి మెరక
ఏళ్లన్ని మళ్లించి తడపగా
ఎత్తు పల్లాలు మాపేసి ఒకటిగా
నిండుగా మెండుగా పండగా

ఈనాడు నాటింది నారు
రేపటికి ఔతుంది పైరు
ఆకలికి వారసులు కారెవ్వరు
అందరము కావాలి శ్రమజీవులు

నాగేలు పడితేనె రైతు
నేలంత అతగాడి సొత్తు
ఇవి దోపిడికి సోమరికి తుది రోజులు
దేశ సంపదను పెంచాలి
మన సాగులు


Most Recent

Default